Studier *Denna lista är utdrag från otaliga studier som visar på cannabis medicinska effektivitet och dess aktiva komponenter. Detta är enbart ett representativt exempel, och inte en komplett lista, av den stora mängden av vetenskapliga bevis.

Det kan tilläggas att det finns många vittnesmål från sjuka människor som använder och anser sig bli hjälpta utav cannabis men som inte ingår i någon studie, s.k. anekdotiska bevis.

Listan innehåller mestadels exempel på kannabinoiders verksamma medicinska egenskaper, och färre studier om inkörsportsteorin eller andra sociala faktorer. För dessa se sidorna om historia, fakta eller myter.

Illamående (Upp)

Påverkar: Viktminskning och aptit.
Sammanfattning: En trend mot viktökning uppvisades vid försök med Dronabinol (syntetisk THC) hos 28 äldre patienter som led av viktminskning och sjuklig aptitlöshet och där all annan behandling misslyckats. Totalt var medelvärdet för viktökning 1.4 kilo.
År: 2007
Titel: Anorexia hos åldrande i långvarig vård: Är dronabinol en effektiv aptitstimulant?.
Publicering: Journal of Nutrion, Age & Health.
Påverkar: Illamående.
Sammanfattning: Patienter som rökte marijuana upplevde en 70-100 procent lindring från illamående och uppkastning, medan dem som använde THC-kapslar upplevde 76-88 procent lindring.
År: 2002
Titel: Effects of Smoked Cannabis and Oral 9-Tetrahydrocannabinol on Nausea and Emesis After Cancer Chemotherapy: A Review of State Clinical Trials.
Publicering: Journal of Cannabis Therapeutics.
Påverkar: Postoperativ illamående.
Sammanfattning: Postoperativ illamående och uppkastning är ett stort problem. Behandling med dronabinol (oral THC) reducerade betydelsefullt antalet och styrkan av dessa episoder. Illamåendet minskade från 59% till 15% och kräkning från 29% till 3% jämfört med icke-behandlade patienter.
År: 2006
Titel: Prevention of Nausea and Vomiting Following Breast Surgery.
Publicering: American Journal of Surgery.
Påverkar: Illamående hos cancerpatienter.
Sammanfattning: THC var fullständigt effektiv i att förhindra illamående och uppkastning i åtta barn, mellan 3-5 år, som led av olika former av blodcancer.
År: 1995
Titel: An efficient new cannabinoid antiemetic in pediatric oncology.
Publicering: Life Sciences
Påverkar: Aptit hos cancerpatienter.
Sammanfattning: THC är en effektiv aptitstimulant för patienter med långt framskriden cancer. En aptitökning hos 13 av 18 patienter noterades.
År: 1994
Titel: A phase II study of delta-9-tetrahydrocannabinol for appetite stimulation in cancer-associated anorexia.
Publicering: Journal of Palliative Care
Påverkar: Illamående hos kemoterapipatienter.
Sammanfattning: 56% av patienter som inte kunde hjälpas med vanliga anti-kräkmedel behandlades och 78 procent demonstrerade en positiv respons för marijuana. Inhalerad marijuana var en effektiv terapi för behandling av illamående och kräkning som ett resultat av kemoterapi.
År: 1988
Titel: Inhalation marijuana as an antiemetic for cancer chemotherapy.
Publicering: New York State Journal of Medicine
Påverkar: Illamående hos kemoterapipatienter.
Sammanfattning: THC var ett effektivt anti-kräkmedel för många patienter som genomgår kemoterapi och för dem vars andra anti-kräkmedel är ineffektiva. Inget illamående eller uppkastning i 36 av 79 kemoterapi-behandlingar med THC jämfört med 16 av 78 behandlingar i patienter med andra läkemedel. THC förbättrade även aptiten.
År: 1980
Titel: Antiemetics in patients receiving chemotherapy for cancer: a randomized comparison of delta-9-tetrahydrocannabinol and prochlorperazine.
Publicering: New England Journal of Medicine.
Påverkar: Illamående hos cancerpatienter.
Sammanfattning: En dubbel-blind placebostudie fann en 72 procent reduktion i illamående och uppkastning med Delta-9-THC oral/inhalerat. Studien kom också fram till att rökt marijuana var mer effektiv än oral THC. 14 av 15 patienter upplevde minskad kräkning och illamående.
År: 1979
Titel: Delta-9-tetrahydrocannabinol as an antiemetic in cancer patients receiving high-dose methotrexate. A prospective, randomized evaluation.
Publicering: Annals of Internal Medicine
Påverkar: Illamående hos kemoterapipatienter.
Sammanfattning: Oral THC har effekt mot illamående och är märkbart bättre än placebo i att reducera kräkning orsakad av kemoterapeutiska medel.
År: 1975
Titel: Antiemetic Effect of Delta-9-Tetrahydrocannabinol in Patients Receiving Cancer Chemotherapy.
Publicering: New England Journal of Medicine

HIV/AIDS (Upp)

Påverkar: Kroppsvikt i HIV-positiva patienter.
Sammanfattning: Forskare vid Columbia University (New York) gjorde en utvärdering av inhalerad cannabis och oral THC (Marinol) hos en grupp av tio HIV-positiva patienter som alla hade tidigare erfarenhet av terapeutisk marijuana och tog minst två antiretrovirus läkemedel. Resultaten visade att rökning av cannabis (2.0 eller 3.9 procent THC) fyra gånger dagligen "producerade en märkbar ökning i intag av mat med lite bevis på obehag eller försämrad kognitiv uppfattning." I genomsnitt ökade patienter som rökte cannabis av hög kvalitet (3.9 procent) deras kroppsvikt med 1.1 kilo över en fyra dagars period. Forskare noterade även att inhalerad cannabis ökade antalet gånger patienten åt under studiens gång.

När det det gäller oral syntetisk THC i pillerform (5 och 10 mg) hade man samma sorts effekt hos patienter, men bara om dosen ökades till åtta gånger rekommendationen. Patienter rapporterade en känsla av berusning efter båda alternativen, men att dessa sidoeffekter var "positiva" och "vältolererade." Patienter noterade även förbättrad sömn under båda alternativen och de gjorde färre förfrågningar efter traditionella läkemedel.
År: 2007.
Titel: Dronabinol and marijuana in HIV-positive marijuana smokers: caloric intake, mood, and sleep.
Publicering: Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.
Påverkar: HIV/AIDS.
Sammanfattning: En avsevärd mängd patienter som lever med HIV/AIDS använder terapeutisk cannabis för att behandla symptom som sjukdomen frambringar och/eller för att dämpa biverkningar från de starka aids-mediciner. Forskare vid University of New South Wales National Center in HIV Research, intervjuade 408 patienter med HIV eller AIDS över ett år. Av 408 personer rapporterar 244 (59.8 procent) att dem använt cannabis under de senaste sex månaderna. Av dem uppger 108 (44.3 procent) att dem använt den som terapi.
År: 2007
Titel: Marijuana as therapy for people living with HIV/AIDS: Social and health aspects.
Publicering: AIDS Care
Påverkar: Cannabisbruk av personer med nedsatt immunförsvar.
Sammanfattning: Kliniska tester föreslår en acceptabel säkerhet när det gäller cannabis och THC i behandling av en sårbar immun-kompromisserad patientgrupp.
År: 2003
Titel: Short-term effects of cannabinoids in patients with HIV-1 infection: a randomized, placebo-controlled clinical trial.
Publicering: Annals of Internal Medicine
Påverkar: Illamående hos AIDS-patienter.
Sammanfattning: Data föreslår att medicinskt bruk av cannabis kan underlätta och hjälpa illamående AIDS-patienter med deras antiretro-viralterapi.
År: 2005.
Titel: Marijuana Use and Its Association With Adherence to Antiretroviral Therapy Among HIV-Infected Persons With Moderate to Severe Nausea.
Publicering: Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.

Krymper tumörer (Upp)

Påverkar: Tumörhämmande.
Sammanfattning: Administration av THC reducerade märkbart lungcancertumörers storlek och organskada. Forskare vid Harvard Universitys Division of Experimental Medicine rapporterar att THC hämmade tillväxt och spridning av celler från två olika lugcancer cellinjer från patienter med lungcancer. De rapporterade också i experiment med råttor att man lyckats hämma tillväxten av cancertumörer med 50% med hjälp av THC. Råttdjur som inte fick THC visade en normal tillväxt av cancertumörer.
År: 2007
Titel:
Publicering: Data presenterad vid den årliga konferensen av American Association for Cancer Research (AACR) i Los Angeles.
Påverkar: Tumörhämmande.
Sammanfattning: THC hämmar tumörcellers tillväxt och minskar tumörcellens Ki67 omfattning. THC är inte cancer-framkallande, inte heller reducerar den patienters överlevnad. THC var vältolererad.
År: 2006
Titel: A pilot clinical study of Delta(9)-tetrahydrocannabinol in patients with recurrent glioblastoma multiforme.
Publicering: -.
Påverkar: Cancerceller.
Sammanfattning: Exponering av leukemiceller för cannabidiol ledde till en reducering i cellers livsduglighet.
År: 2006
Titel: Cannabidiol-Induced Apoptosis in Human Leukemia Cells: A Novel Role of Cannabidiol in the Regulation of p22phox and Nox4 Expression.
Publicering: Molecular Pharmacology
Påverkar: Tumörhämmande.
Sammanfattning: Maligna mänskliga bröstcancerceller visade en stark och statistiskt tydlig anti-tumör effekt när de behandlades med cannabidiol.
År: 2006
Titel: Anti-Tumor Activity of Plant Cannabinoids with Emphasis on the Effect of Cannabidiol on Human Breast Carcinoma.
Publicering: Journal of Pharmacology And Experimental Therapeutics
Påverkar: Tumörhämmande.
År: 2004
Sammanfattning: Kannabinoider dödar tumörceller i det centrala nervsystemet.
Titel: Hypothesis: Cannabinoid Therapy for The Treatment of Gliomas?
Publicering: Neuro Pharmacology
Påverkar: Tumörhämmande.
Sammanfattning: Kannabinoider utövar lindrande verkan i patienter med cancer och hämmar tumörväxt i laboritoriumdjur. Kannabinoider fungerar som selektiva tumör-dödare.
År: 2003
Titel: Cannabinoids: Potential Anticancer Agents.
Publicering: Nature Reviews

Ledsjukdomar (Upp)

Påverkar: Fibromyalgi.
Sammanfattning: Fibromyalgi-patienter rapporterar ofta att de använder cannabis terapeutiskt för att behandla symptom av sin sjukdom och läkare, där det är lagligt att rekommendera cannabis, gör det ofta för muskelskelettstörningar. Tyska forskare undersökte de smärtstillande egenskaperna av oral THC för patienter med fibromyalgia och rapporterade en betydelsefull reduktion i deras dagliga smärta.
År: 2006
Titel: Delta-9-THC based monotherapy in fibromyalgia patients on experimentally induced pain, axon reflex flare, and pain relief.
Publicering: Current Medical Research Opinion.

Neurologi/Nervsjukdomar (Upp)

Påverkar: HIV-associerad nervsjukdom.
Sammanfattning: 50 patienter deltog i en fem dagar lång undersökning där rökt cannabis (3.56 procent THC) tre gånger per dag tolererades bra och lindrade effektivt kronisk neuropatisk smärta från HIV-associerad nervsjukdom. 52% (13 av 25 patienter) rapporterade över 30 procent reducering i smärta genom hela undersökningen kontra 24% (sex av 25 patienter) som fick placebocigaretter. En reducering av smärta med 30 procent anses vara en kliniskt betydelsefull mängd av smärtrelief.

Den första cannabiscigaretten reducerade kronisk smärta med 72% jämfört med 15% med placebo. Alla 50 avslutade studien. Örten uppvisade även en acceptabel säkerhetsmarginal för bruk. "Cannabisrökning tolererades bra och lindrade effektivt kronisk nervsmärta från HIV-associerad neuropati på ett liknande sätt som ses i orala droger som används för kronisk neuropatisk smärta," sammanfattade de.
År: 2007
Titel: Cannabis in painful HIV-associated sensory neuropathy: A randomized placebo-controlled trial.
Publicering: Neurology.
Påverkar: Nervsjukdomar.
Sammanfattning: Smärtlindring med både THC och CBD var klart överlägsen placebo. Urinblåskontroll, muskelspasmer och spastiskhet förbättrades av cannabis. THC och CBD reducerade även incidenter av inkontinens för patienter med MS och ryggmärgsskador.
År: 2003
Titel: A preliminary controlled study to determine whether whole-plant cannabis extracts can improve intractable neurogenic symptoms.
Publicering: Clinical Rehabilition
Påverkar: Nervsmärta hos HIV/AIDS-patienter.
Sammanfattning: Det finns avgörande bevis för att kannabinoider (naturlig rökt marijuana) kan vara inblandad i modulation av smärta, speciellt neuropatisk smärta hos HIV/AIDS-patienter.
År: 2003
Titel: The Effects of Smoked Cannabis in Painful Peripheral Neuropathy and Cancer Pain Refractory to Uploads.
Publicering: IACM 2nd Conference on Cannabinoids in Medicine
Påverkar: Nervsmärta.
Sammanfattning: Kannabinoider är numera kända för att ha nervmodulation via en direkt linje till receptorbaserade mekanismer på flera nivåer inom nervsystemet. Dessa har terapeutiska egenskaper som kan var lämpliga för behandling av neurologiska tillstånd. Denna klass av ämnen håller inte bara fantastisk terapeutisk potiential för neurologiska tillstånd, de har också bekräftats ha en anmärkningsvärt låg giftighet.
År: 2002
Titel: Overview: Cannabis: Old Medicine With New Promise for Neurological Disorders.
Publicering: Current Opinion in Investigational Drugs
Påverkar: ALS.
Sammanfattning: Resultat indikerar att cannabis kan vara måttligt effektiv i att reducera symptom som aptitförlust, depression, smärta, och spastiskhet.
År: 2004
Titel: Survey of Cannabis Use in Patients With Amyotrophic Lateral Sclerosis.
Publicering: American Journal of Hospice & Palliative Medicine
Påverkar: Epilepsi.
Sammanfattning: Fyra utav åtta personer testade med CBD förblev nästan helt fria från kramper medan tre andra patienter visade upp delvis förbättring.
År: 1980
Titel: Chronic administration of cannabidiol to healthy volunteers and epileptic patients.
Publicering: Pharmacology

Smärta (Upp)

Påverkar: MS och kronisk smärta.
Sammanfattning: Nya kontrollerade kliniska tester har visat på stor potientiell terapeutisk förmån med kannabinoider för patienter med MS och kronisk neuropatisk smärta.
År: 2005
Titel: The Medicinal Use of Cannabis in the UK: Results of a Nationwide Survey.
Publicering: International Journal of Clinical Practice
Påverkar: Smärtlindring.
Sammanfattning: Den kliniska potientialen av kannabinoider är enorm. En del personer förutspår att cannabis kommer att bli 2000-talets aspirin. Kannabinoider hämmar smärta i nästan varenda experiementell smärtmodell.
År: 2003
Titel: The Therapeutic Potential of Cannabis.
Publicering: The Lancet Neurology
Påverkar: Kramp i mag och tarmen.
Sammanfattning: Syntetisk THC reducerade magkramper när man uppskattade effektiviteten av en singel dos dronabinol (syntetisk THC) på 52 personer. Man fann att THC slappnar av grovtarmen och underlättar sammandragning efter måltider och kramper jämfört med placebo.
År: 2001
Titel: Cannabinoids and the gastrointestinal tract.
Publicering: 71st Annual Scientific Meeting of the American College of Gastroenterology.
Påverkar: Magsår.
Sammanfattning: Administrering av den naturligt förekommande hjärnkemikalien anandamide har visat sig kunna hämma utvecklingen av stress-relaterade magsår enligt förklinisk data. Forskare vid Polens Jagiellonian University Medical College och Tysklands University of Erlangen-Nuremberg rapporterar att cannabis-kemikalien anadamine signifikativt reducerar antal magsår i råttor beroende på hur stor dosen är. Kroppens egna kannabinoidsystem har visat sig vara en ideal måltavla för behandling av olika mag- och tarmsjukdomar som IBS, Crohns sjukdom och inflammation i tjocktarmen.
År: 2006
Titel: Cannabinoids in acute gastric damage and pancreatitis.
Publicering: Journal of Physiology and Pharmacology.

Om cannabis som medicin (Upp)

Påverkar: Effekten av laglig medicinsk cannabis på patienter.
Sammanfattning: Även låggradig cannabisrökning förser effektiv symtomatisk lindring av smärta, muskelspasmer och intraögd trycksänkningar i patienter vars andra läkemedel inte fungerar på. Dessa patienter lyckas också reducera eller helt eliminera andra läkemedel och deras medföljande biverkningar. Cannabis förser en förbättrad livskvalitet.
År: 2002
Titel: Chronic Cannabis Use in the Compassionate Investigational New Drug Program: An Examination of Benefits and Adverse Effects of Legal Clinical Cannabis.
Publicering: Journal of Cannabis Therapeutics.
Påverkar: Cannabis som medicin.
Sammanfattning: För patienter med AIDS, undergår kemoterapi eller som lider av simultan svår smärta, illamående, och aptitförlust erbjuder cannabis-baserade droger ett brett spektrum av lindring som inte existerar i någon annan medicin. Det finns vissa begränsade förhållanden då de rekommenderar rökt maijuana för medicinskt bruk. Vid denna tidpunkt finns det inga övertygande data som stödjer oron att medicinsk marijuana skulle leda till en ökning i rekreationsbruk. Existerande data är konsekvent med idén att detta skulle inte vara ett problem om den medicinsk marijuana reglerades noggrant på samma sätt som annan medicin med missbrukspotential.
År: 1999
Titel: Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base.
Publicering: National Institute of Medicine, Division of Neuroscience and Behavioral Health.
Påverkar: Läkares inställning till medicinsk marijuana.
Sammanfattning: En anonym undersökning mätte attiyder och erfarenheter av amerikanska onkologer rörande marijuanas effektivitet mot illamående hos kemoterapipatienter. 44 procent av de svarande rapporterade att de olagligt rekommenderat användning av marijuana som kontroll för uppkastningsproblem till minst en patient. 48 procent skulle skriva ut marijuana på recept till deras patienter om det var lagligt. Läkarna svarade också att rökt naturlig cannabis var mer effektiv än den lagligt tillgängliga syntetiska orala THC (Marinol) och lika säker. 54 procent ansåg att marijuana borde gå att skriva ut på recept.
År: 1991
Titel: Marijuana as antiemetic medicine: a survey of oncologists' experiences and attitudes.
Publicering: American Journal of Clinical Oncology.
Påverkar: Effektiviteten av medicinsk cannabis.
Sammanfattning: En granskning av över 120 studier indikerar att terapeutisk och palliativ cannabis kan sakta ned utveckling av flera livshotande sjukdomar, speciellt flera autoimmuna störningar som MS, reumatoida artrit och IBS (inflammatory bowel disease), såväl som neurologiska störningar som Alzheimers sjukdom och Lou Gehrigs disease (obotlig nervsjukdom som orsakar successiv muskelnedbrytning). Andra sjukdomar som kannabinoider kan fungera emot var diabetes, distoni (försämring av muskelspänst), fibromyalgi, tumörer på nervsystemet, hepatitis C, hypertoni (för högt blodtryck), inkontinens, osteoporosis, apne (andningsstillestånd) och Tourettes syndrome.
År: 2006
Titel: Emerging Clinical Applications for Cannabis and Cannabinoids: A Review of the Recent Scientific Literature, 2000-2006.
Publicering: -.
Påverkar: Relation mellan cannabis och dödlighet.
Sammanfattning: Man undersökte 65171 frågeformulär från deltagare i ett vårdprogram i USA i åldern 15-49 år om deras rökvanor, inklusive cannabis mellan 1979-1985. Resultaten visade att jämfört med icke användare eller enbart ett experiementerande (sex ggr eller mindre under livstiden) associerades inte cannabisbruk med någon märkbar ökad hälsorisk hos varken män eller kvinnor.
År: 1997
Titel: Marijuana and Mortality
Publicering: American Journal of Public Health
Påverkar: Marijuanarökning och lungcancer.
Sammanfattning: Vi observerade inte en postiv association av marijuanabruk - även långvarigt tungt bruk - med lungcancer. Även livslångt bruk av totalt 20,000 marijuanancigaretter ökade inte en risk för lungcancer.
År: 2005
Titel: Marijuana Use and Lung Cancer: Results of a Case-Control Study.
Publicering: International Cannabinoid Research Society Conference

Spastikhet (Upp)

Påverkar: Spastikhet.
Sammanfattning: 10 mg THC administrerades till en grupp av patienter med spastiskhet. THC reducerade märkbart spasmer.
År: 1981
Titel: Treatment of human spasticity with delta 9-tetrahydrocannabinol.
Publicering: Journal of Clinical Pharmacology
Påverkar: MS.
Sammanfattning: Märkbar reducering i spasticitet hos MS-patienter med naturlig cannabis.
År: 2007
Titel: Randomized controlled trial of cannabis-based medicine in spasticity caused by multiple sclerosis.
Publicering: European Journal of Neurology.

Diverse (Upp)

Påverkar: Allergiska reaktioner och inflammationer.
Sammanfattning: Syntetisk THC i hudsalva visade upp antiinflammatoriska egenskaper på möss i att lindra nickelallergi och reducera inflammatoriska reaktioner. Om en hudsalva med en THC-lösning appliceras kort före och efter allergenen introducerats reduceras avsevärt svällningen jämfört med utan krämen. De möss som inte fick THC hade svåra inflammationer orsakade av nickel.
År: 2007
Titel: Attenuation of allergic contact dermatitis through the endocannabinoid system.
Publicering: Science.
Påverkar: OCD och tics.
Sammanfattning: Förbättring av tics och OCD (obsessive-compulsive disorder).
År: 1999
Titel: Treatment of Tourette's syndrome with delta-9-tetrahydrocannabinol.
Publicering: American Journal of Psychiatry.
Påverkar: Bipolär sjukdom.
Sammanfattning: Ett antal mano-depressiva patienter uppger att cannabis var användbar i behandling av deras bipolär sjukdom.
År: 1998
Titel: The use of cannabis as a mood stabilizer in bipolar disorder: anecdotal evidence and the need for clinical research.
Publicering: Journal of Psychoactive Drugs.
Påverkar: Cannabis som anti-oxidant.
Sammanfattning: Marijuana har visat sig vara ett bra medel mot oxidering (en anti-oxidant hjälper till att reducera farliga ämnen i kroppen) och skyddande för nervceller. Från en farmakologisk synvinkel är marijuana säker med minimal möjlighet tilll överdosering. Där cannabis är laglig att använda bör den betänkas i den farmakologiska hanteringen av ALS. Kannabinoider kan förångas (cannabis exponeras för upphettad luft så de aktiva ämnen förångas och inhaleras) vid en mycket lägre temperatur än förbränning. Teoretiskt sett så försvinner de flesta hälsoriskerna av rökning på detta sätt.
År: 2001
Titel: Marijuana in the Management of Amyotrophic Lateral Sclerosis.
Publicering: American Journal of Hospice and Palliative Care.
Påverkar: Åderblockering.
Sammanfattning: THC visade sig kunna bekämpa formandet av åderblockering.
År: 2005
Titel: Cannabis compound benefits blood vessels.
Publicering: Nature.
Påverkar: Alzheimers.
Sammanfattning: Våra resultat indikerar att kannabinoidreceptorer är viktiga i Alzheimers patologi eftersom de lyckades förhindra den nervdegenererande process som inträffar.
År: 2005
Titel: Prevention of Alzheimer´s Disease Pathology by Cannabinoids: Neuroprotection Mediated by Blockade of Microglial Activation.
Publicering: Journal of Neuroscience.

* (25) (32) (36) (40) (43) (44) (45) (51)