Nyheter för oktober månad 2015

Örtcannabis säkert för medicinskt bruk vid kronisk smärta

kronisk smärta

Användning av örtcannabis har i en studie visat sig vara säkert att använda vid kronisk smärta.

En kanadensisk studie extern länk utförd på 215 vuxna patienter vid sju smärtkliniker med kronisk smärta (ej cancer) som använt cannabis dagligen under ett år övervakades.

De som deltog fick örtcannabis som innehöll 12.5% THC från en licensierad cannabisproducent (2.5 gram/dag). Ingen information finns om mängden CBD. En uppföljning gjordes sedan varje månad som innefattade rapporter om biverkningar, kognitiva tester och lungfunktion.

Efteråt fann man att de inte upplevde några allvarliga biverkningar från användningen jämfört med en kontrollgrupp av patienter som inte använt drogen. Däremot märktes en höjning av mindre och moderata negativa effekter.

Studien är den största som hittills gjorts på långvarigt bruk av örtcannabis från patienter som lider av kronisk smärta.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2015-10-25  23:59. Uppdaterad: 2015-10-25  23:59 Nyckelord: kanada, smärta, forskning, studie, biverkningar

Skriv ut

Upp ↑


THC-piller hjälpte anorektier

anorexia

Patienter med svår anorexia har stor nytta av cannabis visar dansk forskning.

Forskningen på behandlingsresistenta kroniska patienter visar att de gick både upp i vikt (i genomsnitt 0,73 kg mer) och att det farliga stresshormonet kortisol minskade när de fick kannabinoidpiller jämfört med patienter som fick placebo.

Dessutom rapporterades det överraskande nog att patienter som fick den syntetiska kannabinoidbehandlingen också fick en bättre och mindre kritisk kroppsbild, skriver Videnskab.dk extern länk.

I studien deltog 24 kvinnor upp till 62 år som fick Dronabinol (THC) på ett center för ätstörningar i Odense över tre år.

Andra positiva resultat från studien var bättre aptit och mindre ångest.

Det är glädjande nyheter, skriver forskarna, eftersom det inte finns någon effektiv behandling för denna svårbehandlade patientgrupp.

Av: Admin. Källa: Ekstrabladet. Publicerad: 2015-10-04  23:49. Uppdaterad: 2015-10-04  23:49 Nyckelord: anorexi, danmark, forskning, studie, ätstörning

Skriv ut

Upp ↑