Nyheter för april månad 2015

Medicinsk cannabis hjälper mot barnepilepsi

epidiolex

LäkemedelsVärlden skriver om GW Pharamaceuticals senaste positiva studie om barn med epilepsi och cannabis - Reducerade anfall med 50 procent.

Epidiolex heter det nya läkemedlet som innehåller Cannabidiol (CBD) och studien gjordes med ett specialtillstånd som tillåter läkemedelsföretag att testa icke godkända preparat på svårt sjuka patienter där det inte finns något annat behandlingsalternativ.

Tidningen extern länk skriver att 213 barn från spädbarnsåldern upp till 11 års ålder ingick.

Efter tolv veckors behandling hade antalet epileptiska anfall minskat med 53 procent bland barnen.

Barn som ingick i studien hade antingen Lennox-Gastauts syndrom eller Dravets syndrom.

Av: Admin. Källa: LäkemedelsVärlden. Publicerad: 2015-04-26  18:51. Uppdaterad: 2015-05-03  01:09 Nyckelord: läkemedelsvärlden, sverige, tidning, forskning, cbd

Skriv ut

Upp ↑


Ny stark film om barn med epilepsi

En ny rörande film har släppts på Internet om en familjs frustration med ett samhälle som förvägrar dem rätten att använda cannabis för att stoppa deras barns livshotande epilepsi.

Videon visar 7-åriga Sophia Nazzarine som lider av okontrollerad epilepsi. Mellan klipp där hon dansar och sjunger får vi se henne krampa upp som nyfött spädbarn.

Familjen bor i staden Cincinnati i Ohio, vilket gör att de inte får använda den substans de ännu inte provat, Cannabidiol eller CBD. Vilket bl.a. betyder att läkarna valde hjärnkirurgi och skärde bort en stor del av hennes hjärna framför örten.

Det finns också en hemsida extern länk med en petition som vill påverka politikerna att ändra lagen.

Se filmen nedanför:

Av: Admin. Källa: DPA. Publicerad: 2015-04-26  18:52. Uppdaterad: 2015-04-26  18:52 Nyckelord: video, epilepsi, medicin, usa, cbd

Skriv ut

Upp ↑


Premiär för Weed 3

Läkaren och CNN-journalisten Sanjay Gupta har just haft tv-premiär i USA på den tredje delen i sin serie om medicinsk marijuana.

I den tredje filmen får vi följa hur forskningen går framåt och även en uppföljning på folk som tidigare medverkat. Gupta beskriver utvecklingen det senaste året som "en revolution".

Se del 1 här extern länk och del 2 här extern länk.

Se Weed 3 nedanför:

Av: Admin. Källa: CNN. Publicerad: 2015-04-26  18:53. Uppdaterad: 2015-04-26  18:53 Nyckelord: sanjay gupta, cnn, tv, medicin, media

Skriv ut

Upp ↑


En tredjedel med svår huvudvärk har provat cannabis

hortons huvudvärk

Många patienter med svår huvuvärk får lindring av cannabis.

Forskare i Italien har undersökt hur utbrett cannabisanvändning är bland dem som lider av den svåra huvudvärksjukdomen Horton.

Hortons huvudvärk (cluster headache) är en sjukdom som innebär återkommande attacker av mycket svår huvudvärk. Sjukdomen påminner på många sätt om migrän.

Totalt 54 medlemmar från ett internet-baserad självhjälpsforum fyllde i ett frågeformulär om vilka olagliga substanser de använt för att självmedicinera mot sina symptom.

Utav de 54 som svarade hade 34 patienter använt cannabis, 13 kokain, 8 heroin, 18 psilocybin och 16 LSD.

Alla 54 svarade att de inte var nöjda med konventionell behandling. Vad som också framkom var att patienter sällan informerar sina läkare om deras val att använda illegala droger, vilket är oroande.

Studien publiceras i journalen Cephalalgia extern länk.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2015-04-26  18:54. Uppdaterad: 2015-04-26  18:54 Nyckelord: hortons huvudvärk, frågeformulär, självmedicinering, statistik, lindring

Skriv ut

Upp ↑


Georgia legaliserade CBD

georgia

Georgia heter den senaste amerikanska delstaten som legaliserat medicinsk marijuana.

Den nya lagen, som gör det möjligt för människor med svåra sjukdomar som epilepiska anfall och multipel skleros (MS) att använda örten, fick sitt slutgiltiga godkännade av guvenör Nathan Deal under en ceremoni förra veckan.

Den sortens cannabis som blev laglig är den icke-berusande Cannabidiol (CBD) och går inte att röka. Den kommer att importeras utifrån delstaten där det fortfarande är mot lagen att odla marijuana.

Under lagen, som börjar gälla omedelbart, behöver patienter gå igenom en konsultationprocess och får sedan korrekt dokumentation som ger dem rätt att bära med sig drogen som innehåller väldigt lite THC.

Patienter är dock oroliga att det kommer att bli svårt att få tag på cannabisoljan, då andra delstater nämligen inte får sälja cannabis-baserade produkter utanför sin egen region.

Andra sjukdomar som även täcks av lagen är cancer, Amyotrofisk lateralskleros (ALS), Crohns sjukdom, mitokondriella sjukdomar, Parkinsons sjukdom och Sicklecellanemi.

Frågan har aktualiserats av familjer som tvingats flytta till Colorado för att få tag på sina mediciner. De var på plats under guvenörens signaturceremoni och applåderade högljutt.

Georgia är den 12:e delstaten som godkänner CBD-olja som medicin. 22 delstater tillåter även att marijuana röks som medicin.

Av: Admin. Källa: Reuters. Publicerad: 2015-04-26  18:55. Uppdaterad: 2015-04-26  18:55 Nyckelord: usa, georgia, juridik, medicin, cbd

Skriv ut

Upp ↑


Självmedicinering av Melodifestivalartist ledde till böter

Sångaren Linus Svenning togs för narkotikabrott under Melodifestivalens efterfest. Nu skriver han om händelsen på Facebook och förklarar att han självmedicinerar.

medicanjaSvenning har använt drogen förut, också då för att lindra ångest och mot sömnproblem. Han har även åkt fast vid tidigare tillfällen. Nu blev stressen för stor och han fick ett "återfall".

Facebook extern länk skriver han bl.a.: "Vill också berätta för er varför jag visade positivt. Har haft svåra sömnproblem i över 4 år, någon vecka innan efterfesten i Helsingborg blev det helt enkelt för mycket för mig, jag "rökte på" för att kunna somna. Det var antingen det eller ta tunga sömntabletter vilket jag hatar."

"Men dom flesta gångerna har jag gjort det för att rädda mitt eget liv. Ni som har självmordstankar varje natt, eller haft det, förstår mig säkert, och jag hoppas ni alla fortsätter att lyssna på min musik, för den kommer ifrån mitt hjärta."

Enligt åklagaren erkänner han brott och har accepterat ett strafföreläggande, vilket betyder i hans fall böter på 1500 kronor.

Efter gripandet har Svenning avbokats från flera uppträdanden.

Av: Admin. Källa: Expressen. Publicerad: 2015-04-19  20:03. Uppdaterad: 2015-04-19  20:03 Nyckelord: musik, narkotikabrott, självmedicinering, melodifestivalen, linus svenning

Skriv ut

Upp ↑


Kampanj att 'komma ut grön'

Det här är kanske en kampanj vi kommer se mer av i framtiden.

I den här filmen extern länk får vi se några helt vanliga människor i USA som 'kommer ut gröna'.

'Coming Out Green' påminner mycket om homosexuellas kamp för lika rättigheter med en välkänd dramaturgi.

Se filmen nedanför.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2015-04-12  19:24. Uppdaterad: 2015-04-12  19:24 Nyckelord: kampanj, homosexuella, stigma, komma ut, video

Skriv ut

Upp ↑


Webbtv om norska i exil

Den norska tidningen Verdens Gang's webbtv har gjort ett reportage om en norska som flyttat till Amsterdam för att kunna medicinera mot sin PTSD.

Se videon extern länk nedanför.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2015-04-12  19:25. Uppdaterad: 2015-04-12  19:25 Nyckelord: norge, webbtv, ptsd, exil, holland

Skriv ut

Upp ↑


Mer forskning att cannabis motverkar cancer

Israeliska forskare har funnit mer stöd för cannabis cancerbekämpande egenskaper.

Drogen och dess många kemikalier är redan kända för sina många medicinska användningsområden men inte i lika stor utsträckning dess motverkande egenskaper.

Forskare i Haifa inledde forskningen för mer än ett år sedan, med fokus på cellskelettet (de strukturer inuti cellen som tillsammans håller uppe cellen och ger den dess form) och celldelningsprocesser i både friska- och cancerceller.

Man fann att cannabis kan hjälpa till att sakta ned tillväxten av vissa tumörer, i första hand bröstcancer och hjärntumörer medan forskare fortfarande undersöker andra cancertyper.

Forskare vet att cannabis aktiverar en viss form av självförstörelsemekanism i cancerceller, även om det ännu är för tidigt att dra några slutgiltiga slutsatser.

Av: Admin. Källa: The New Zealand Herald. Publicerad: 2015-04-12  19:26. Uppdaterad: 2015-04-12  19:26 Nyckelord: israel, studie, forskning, cancer, tumör

Skriv ut

Upp ↑


Ökade priser på cannabis i Sverige

can

CAN:s bevakning av gatupriserna visar att cannabisprodukter ökat i pris under de senaste 5–10 åren.

Marijuanapriserna har ökat med ca 50 procent under de senaste tio åren. Gatupriserna för hasch har också stigit, men bara de senaste fem åren och uppgången är lägre, ca 25 procent. Det framgår av rapporten ”Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2014”, som publicerades nyligen.

– Vi kan inte se motsvarande prisökningar för någon av de andra åtta narkotikasorter vi följer, tvärtom handlar det oftast om stillastående eller sjunkande priser, säger Ulf Guttormsson, utredare och rapportförfattare.

Vad prisökningen beror på är inte klarlagt. Tänkbara förklaringar är ökad kvalitet på preparaten eller en ökad efterfrågan. En annan förklaring kan vara att kostnaderna för produktion och distribution ökat. Även på grossistnivån märks en viss uppgång de senaste fem åren.

Cannabis har ända sedan 1988 hört till en av de narkotikasorter som varit väl spridd över landet. I slutet av 1980-talet rapporterades marijuana jämförelsevis sällan men under de senaste 25 åren har även marijuana blivit en av de vanligare narkotikasorterna på marknaden.

Amfetamin är den tredje mest spridda drogen och kostade 2014 bara en tredjedel av vad det kostade under slutet av 1980-talet.
– Priserna på hasch och marijuana var också högre i slutet av 1980-talet än vad de är idag, trots uppgången de senaste 5–10 åren, säger Ulf Guttormsson.

År 2014 låg gatupriset för amfetamin på omkring 250 kronor per gram, för hasch 100 kronor per gram och för marijuana 120 kronor per gram.

Sedan 1988 har CAN samlat in information om gatupriser på narkotika från poliser runt om i landet. Detta görs med en enkät som sänds ut till länspolismyndigheterna två gånger per år. För att öka jämförbarheten över tid görs en realprisjustering med hjälp av SCB:s Konsumentprisindex.

Av: Admin. Källa: CAN. Publicerad: 2015-04-07  22:41. Uppdaterad: 2015-04-07  22:41 Nyckelord: can, priser, statistik, narkotikaprisutveckling, sverige

Skriv ut

Upp ↑