Nyheter för juli månad 2014

Tysk domstol godkände odlingstillstånd

tyskland

Allvarligt sjuka patienter i Tyskland kommer att kunna odla cannabis i sitt eget hem, det bestämde en domstol förra veckan.

Hemkultivering tillåts om det inte finns någon alternativ behandling till cannabis eller om apotekpriset blir för dyrt.

Målsägande var fem medelålders män i Köln som fått drogen på recept efter alla andra behandlingar misslyckats. Genomsnittskostnaden var €800-€1000 per månad, enligt en av männens advokater.

När sjukförsäkringssystemet vägrade stå för kostnaden sökte de tillstånd att odla drogen själva, vilket domaren Andreas Fleischfresser godkände.

Två av männen lider av multipel skleros (MS) och två andra från ospecificerad akut smärta. Den femte personen har ADHD, vilket vissa studier pekar på att cannabis effektivt kan lindra diagnosens symptom som ångest, depression och humörsvängningar.

Två av målen förkastades ändå av domstolen, medan de andra tre godkändes. Domstolen sa också att odlingstillstånd bör utvärderas seperat vid varje tillfälle.

Idag har 270 personer i Tyskland tillstånd att köpa och konsumera cannabis som medicin.

Av: Admin. Källa: The Local. Publicerad: 2014-07-31  23:59. Uppdaterad: 2014-07-31  23:59 Nyckelord: tyskland, köln, domstol, odling, hemkultivering, tillstånd

Skriv ut

Upp ↑


Oregon kan komma följa Washington och Colorado

new approach oregon

Nu är det klart. Väljare i delstaten Oregon kommer i höst få säga sitt om man ska tillåta kommersiell produktion och försäljning av cannabis till vuxna.

Tjänstemän från delstatens valmyndighet meddelade förra veckan att man mottagit tillräckligt många giltiga signaturer från registrerade väljare för att få frågan på valsedeln.

Initiativet kommer inte på något sätt påverka medicinsk marijuana som sedan 1998 tillåter användning för patienter, meddelar organisationen bakom initiativet, New Approach Oregon extern länk. En viktig fråga sedan rekreationskonsumenter och förespråkare för läkarcannabis ibland motarbetar varandra.

Ett undantag finns. Personer som odlar sin egen cannabis (max fyra plantor) kommer inte att behöva betala skatt.

Det är redan klart att väljare i delstaten Alaska också kommer att få chansen att besluta om ett liknande initiativ i november. I Florida kommer det samtidigt finnas ett konstitutionellt tillägg om medicinsk marijuana som medborgare ska ta ställning till.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2014-07-29  23:01. Uppdaterad: 2014-07-29  23:01 Nyckelord: oregon, usa, politik, val, väljare, initiativ

Skriv ut

Upp ↑


The New York Times skrev historia med ledare

New York Times

En av världens största dagstidningar har i en ledare gett sitt stöd för att cannabisförbudet bör upphöra för vuxna i USA.

Det är tidningen New York Times som i söndags skrev i en genomarbetad ledare, Repeal Prohibition, Again extern länk, att tiden har kommit för en ändring av lagen.

It took 13 years for the United States to come to its senses and end Prohibition, 13 years in which people kept drinking, otherwise law-abiding citizens became criminals and crime syndicates arose and flourished. It has been more than 40 years since Congress passed the current ban on marijuana, inflicting great harm on society just to prohibit a substance far less dangerous than alcohol.

De har sedan fortsatt på samma tema i en serie av väluttänkta artiklar där man vidare utformar sin position.

Nyheten nådde även svensk media extern länk under söndagen.

Ledaren känns verkligen som ett stycke historia, på samma sätt som andra stora mediahändelser fått genomslag under åren.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2014-07-28  23:58. Uppdaterad: 2014-07-28  23:58 Nyckelord: media, new york times, ledare, förbud, politik, prohibition, usa

Skriv ut

Upp ↑


Citat från James Garner

James Garner avled 19 juli i Los Angeles. Vad många kanske inte vet är att Garner, förutom att vara en bra skådis, också var en stark röst för ett slut på cannabisprohibition.

Detta kan bl.a. utrönas av bilden nedanför med ett citat från skådisen, hämtat från hans självbiografi The Garner Files: A Memoir (2011).

För svensk publik blev Garner mest känd genom den framgångsrika TV-deckaren Rockford tar över mellan åren 1974-1980.

james garner

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2014-07-27  23:44. Uppdaterad: 2014-07-27  23:44 Nyckelord: james garner, skådis, drug policy alliance, citat, vittnesmål, juridik

Skriv ut

Upp ↑


Terpener i cannabis kan motverka ångest

ångest

Ny forskning föreslår att terpener i cannabis kan fungera som behandling mot ångest och depression.

Forskare har tittat närmare på beta-caryophyllene, en terpen som återfinns i många olika plantor som just cannabis, rosmarin, humle, och svartpeppar.

Terpener är de viktigaste beståndsdelarna i eteriska oljor och andra naturprodukter och bidrar i stor grad till de starka aromer i dessa växter.

Sedan tidigare var det känt att beta-caryophyllene också fungerar som en kannabinoid genom att koppla upp sig mot samma receptorer som cannabis gör. Skillnaden med THC är att terpenen i fråga bara binder sig till CB2-receptorn och ger därför ingen berusning.

Den nya studien på möss bevisar dess samverkan på denna receptor, men även dess verkan som ångestnedsättande och antidepressivum.

Resultaten stödjer också inblandning av CB2-receptoren i reglering av emotionellt beteende och receptorn som en möjlig relevant terapeutisk måltavla för behandling av dessa sjukdomar.

En bättre förståelse för dessa terpener kan också hjälpa oss förstå varför cannabisanvändare ofta citerar ångest och depression som skäl för deras bruk.

Studien publiceras i journalen Physiology & Behavior extern länk.

Av: Admin. Källa: High Times. Publicerad: 2014-07-20  19:34. Uppdaterad: 2014-07-20  19:34 Nyckelord: studie, oljor, receptorer, terpen, beta-caryophyllene, ångest, depression

Skriv ut

Upp ↑


THC säker och effektiv för äldre

pensionär

Allt eftersom fler äldre använder medicinsk marijuana ökar oron om hur pensionärer (+65 år) påverkas av drogen.

Det saknas ofta data om säkerhet och effektivitet på denna åldersgrupp eftersom de flesta studier innehåller enbart yngre patienter.

Därför har europeiska forskare i en liten studie extern länk utvärderat hur Namisol, en naturlig THC-tablett som tas oralt, påverkar äldre människor i en dubbelblind randomiserad studie.

12 friska personer i åldersgruppen fick slumpmässigt en dos på 3mg, 5mg, 6mg THC eller placebo.

THC ansågs säker och vältolererad där den vanligaste biverkningen var dåsighet (27%) och torr mun (11%). Fler biverkningar rapporterades på den högsta dosen än 3mg.

På det hela taget var farmakokinetiken (läran om läkemedels omsättning i kroppen; reds anm.) för THC mindre än vad som tidigare rapporterats hos yngre personer.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2014-07-20  19:44. Uppdaterad: 2014-07-20  19:44 Nyckelord: studie, pensionär, äldre, +65, forskning, namisol

Skriv ut

Upp ↑


Föräldrar svarade på nätenkät om CBD och svårbehandlad barnepilepsi

facebook

Vi presenterar resultatet av en lite mindre nätenkät om barnepilepsi och cannabis.

En internetenkät genomfördes i en Facebook-grupp för föräldrar intresserade av att dela information mellan sig om behandling med cannabidiol-rik cannabis mot deras barns epileptiska anfall.

Man fick in 19 svar som mötte kriterium för godkännade vilket var en epilepsidiagnos och användning av CBD-berikad cannabis.

13 barn var drabbade av Dravets syndrom, fyra hade Doose syndrom och en var av Lennox-Gastauts syndrom och idiopatisk epilepsi (okänd orsak till utbrytning av sjukdom). De hade i genomsnittet innan prövat 12 antiepileptiska läkemedel.

16 (84%) av 19 föräldrar rapporterade en reduktion av deras barns anfallsfrekvens medan de använde CBD. Av dessa rapporterade två (11%) helt avsaknad av anfall, åtta (42%) beskrev en minskning av antal anfall med mer än 80%, och sex (32%) berättade att deras barn hade mellan 25-60% färre anfall.

Andra fördelaktiga effekter var ökad medvetande, bättre humör och förbättrad sömn.

De vanligaste biverkningarna som rapporterades i studien extern länk var dåsighet och trötthet.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2014-07-16  23:57. Uppdaterad: 2014-07-16  23:57 Nyckelord: epilepsi, barn, ungdomar, cbd, facebook, enkät, studie, anfall

Skriv ut

Upp ↑


THC hjälper svårt handikappade barn

rullstol

THC visar på väldigt positiva effekter hos svårt handikappade barn och ungdomar som lider av smärta, spastiskhet, oro och sömnstörningar.

Det visar en serie av fallbeskrivningar extern länk gjord i Tyskland.

17 barn mellan sex månader och 17 år med diagnoser som cerebral pares, neurologiska problem, smärta och olika hjärnskador behandlades med THC förutom deras vanliga läkemedel. Doserna låg på 0.1 - 1.1 mg per kilogram kroppsvikt.

16 barn uppvisade ett kraftigt förbättrat tillstånd och reduktion av smärta, 14 barn reducerade sin spastiskhet, och 12 ungdomar såg en förbättring av upphetsning och sömnbesvär på natten.

Fem barn mådde så mycket bättre att deras opiatdoser kunde sänkas och två barn kunde trappa ur sin smärtbehandling helt och hållet.

En fallstudie spårar patienter, ibland via deras journaler, som får samma läkarbehandling under en längre tid för resultat och utgång.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2014-07-15  23:51. Uppdaterad: 2014-07-15  23:51 Nyckelord: handikapp, barn, ungdomar, tyskland, fallstudie, thc, cerebral pares

Skriv ut

Upp ↑


Cancerpatienter i palliativ vård hjälpta av cannabis

journal of pain and symptom management

Analys av en enkätstudie visar att cancerpatienter är väldigt nöjda med att använda cannabis.

Från ett urval av ca 17.000 cancerpatienter valdes 279 cancerpatienter i Israel ut och gavs tillstånd att använda cannabis mot deras symptom. Ett detaljerat frågeformulär skickades sedemera ut.

69 patienter som fortfarande levde och hade använt cannabis under en månad svarade att de noterat en förbättring i smärtkontroll (70%), välbefinnande (70%), förbättrad aptit (60%), minskat illamående och uppkastning (50%) och minskad ångest (44%).

På det hela taget svarade 83 procent att de betygsatte cannabis totala effektivitet som väldigt bra. En majoritet av deltagarna (62%) rapporterade inga allvarliga biverkningar.

"Vår data indikerar att nästan hälften av alla cancerpatienter som inleder cannabisbehandling fortsätter använda drogen under långa perioder," skriver forskarna. De skriver också att drogen kan vara rättfärdigad att använda under palliativ behandling av vissa cancerpatienter.

Studien extern länk publiceras i Journal of Pain and Symptom Management.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2014-07-06  20:21. Uppdaterad: 2014-07-06  20:21 Nyckelord: palliativ vård, enkät, frågeformulär, israel, symptom, cancer, effektivitet

Skriv ut

Upp ↑


Klinisk kannabinoidbrist bevisad

Klinisk kannabinoidbrist kan spela roll vid sjukdomar som migrän, fibromyalgi, muskelspasmer, irriterad tarmsyndrom (IBS) och andra medicinska tillstånd.

Nu säger forskare att cannabis kan vara ett behandlingsalternativ för dessa sjukdomar.

ethan b russoEthan B. Russo.


2004 publicerade läkaren Ethan B. Russo en historiskt viktig artikel som först beskrev clinical endocannabinoid deficiency (CECD). Den nya uppdateringen försöker sammanfatta utvecklingen sedan dess.

Vad man fann var att "följande forskning bekräftar att underliggande endocannabinoida brister spelar roll vid migrän, fibromyalgi, IBS och en växande lista av andra medicinska tillstånd."

Metastudien extern länk bygger på en genomgång av medicinska databaser efter tillgängliga studier och publiceras i det kommande numret av tidskriften Neuroendocrinology Letters.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2014-07-06  20:22. Uppdaterad: 2014-07-06  20:22 Nyckelord: kannabinoidbrist, forskning, Ethan B. Russo, ibs, metastudie, migrän, databaser

Skriv ut

Upp ↑


Kannabinoidanalog oerhört effektiv mot bröstcancer

När kannabinoider testades om de skulle kunna användas i kampen mot bröstcancer fann forskare en likartad kemikalie som märkbart ökade överlevnadschansen.

bröstcancerBåde psykoaktiva THC och icke-psykoaktiva CBD har visat sig kunna hindra cancerceller från att sprida sig, men på två helt olika sätt. I den här studien extern länk försökte forskarna därför hitta en väg att effektivt angripa båda sätten.

Genom att testa olika kannabinoider på cellpovsmodeller kunde man visa att CBD reducerade metastas i långt framskriden bröstcancer, men denna metod var bara associerad med en begränsad uppskattad ökning av livslängden.

Man provade därför olika analoger och hittade ämnet O-1663 som använde både CBD- och THC-receptorer när det gäller cellers självdöd och programmerad celldöd.

Av alla analoger som testades visade sig O-1663 ge allra bäst resultat för att förlänga överlevnadschansen. Den var klart mest potent att begränsa bröstcancercellers spridning och metastasbildning.

Forskarna skriver att de nu hoppas att hitta och utveckla fler och nya kemikalier som kan använda både THC- och CBD-receptorernas unika metod att bekämpa cancerceller.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2014-07-06  20:23. Uppdaterad: 2014-07-06  20:23 Nyckelord: bröstcancer, forskning, analog, cbd, thc, cellprover, O-1663

Skriv ut

Upp ↑


Ny officiell granskning av cannabis

2014 ser ut att bli ett riktigt bra år för alla som tror på reform av dagens narkotikalagar.

Nu kommer ännu ett tecken på detta då USAs federala narkotikapolis bett mat- och läkemedelsförvaltningen att avlägsna cannabis från listan av de farligaste förbjudna drogerna.

FDA kommer nu att ompröva den forskning som finns för cannabis effektivitet och säkerhet, en process som kan leda till en nedgradering av drogens status i den högsta kategorin.

paragrafÅtgärden kommer efter myndigheterna förlorat flera uppmärksamma strider. Senast var det ett historiskt beslut att skära i myndigheternas budget för att anhålla människor i delstater som godkänt drogens användning.

De åtta faktorer som FDA kommer att överväga är bl.a. risk för missbruk och aktuell forskning.

Det är oklart hur lång tid granskningen kommer att ta. Deras analys kommer sedan leda fram till en rekommendation som sedan DEA kan följa eller neka.

Vid en nedgradering hamnar då cannabis i samma sällskap som kokain och metamfetamin. Vilken kategori en drog hamnar i är viktigt för bl.a. forskare, då det underlättar godkännandet av studier.

Samma utvärdering skedde 2001 och 2006, men båda gångerna fann man att det saknades bevis för drogens effektivitet och ingen förändring gick igenom. Sedan dess har många intressanta och positiva studier genomförts.

Av: Admin. Källa: The Huffington Post. Publicerad: 2014-07-06  20:24. Uppdaterad: 2014-07-06  20:24 Nyckelord: usa, fda, dea, granskning, status, klassifiering, nedgradering

Skriv ut

Upp ↑


Första rapporterna för Epidiolex

epidiolex

De första resultaten börjar nu komma in när det gäller det cannabisbaserade anti-epilepsi läkemedlet Epidiolex.

Det experimintella CBD-extraktet från brittiska GW Pharmaceuticals extern länk testas just nu i bl.a. USA genom en speciallicens som gör det möjligt att snabba upp vägen till läkemedelsmarknaden.

Epidiolex, som inte innehåller någon berusande THC, ges som en jordgubb-lime-smaksatt sirap två gånger per dag. De första resultaten är lovande.

I den lilla studien med 27 barn och unga vuxna (genomsnittsåldern var 10.5 år) med svårbehandlad epilepsi (Dravet- och Lennox-Gastautsyndrom) gavs drogen på två amerikanska sjukhus.

Efter 12 veckor beskriver de behandlade läkarna effekten som "uppmuntrande" med en reduktion av anfall på mer än 50 procent bland vissa patienter. Rapporter visar att 15% av de behandlade barnen var helt fria från anfall vid behandlingens slut.

Inga allvarliga biverkningar rapporterades vilket visar på en låg riskprofil för CBD. Den vanligaste biverkningen var sömnighet.

Viktigt att notera här är att CBD tillsattes deras vanliga antiepileptika, och ersatte inte dessa.

En Fas II/III-studie planeras nu till den andra halvan på året.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2014-07-03  23:10. Uppdaterad: 2014-07-03  23:10 Nyckelord: epilepsi, forskning, Epidiolex, cbd, barn, ungdom, GW Pharmaceutical

Skriv ut

Upp ↑


Folkets främsta företrädare tog upp narkotikapolitiken

fff

SVT's humorprogram Folkets Främsta Företrädare producerade en riktig guldskatt när man tog upp ämnet svensk narkotikapolitik.

Programmet har sedan dess blivit en hit på nätet och i sociala medier.

Medverkar gör bl.a. Aron Flam, David Druid, Nanna Johansson och Henrik Dorsin.

Se avsnittet, som är fyra minuter långt, här extern länk.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2014-07-03  23:16. Uppdaterad: 2014-07-03  23:16 Nyckelord: narkotikapolitik, humor, svt, svt play, Aron Flam, Folkets Främsta Företrädare, Henrik Dorsin

Skriv ut

Upp ↑


NY blev #23

Nu är det klart. New York blir USA:s 23:e delstat som godkänner medicinsk användning av cannabis.

Det satt långt inne och det krävdes långa förhandlingar och kompromisser innan guvenör Andrew M. Cuomo var nöjd. Cuomo hade velat ha ett mer restriktivt system, men som kritiserats för att vara ohanterbart av blivande patienter.

new yorkLagen innehåller flera provisioner, bl.a. ett förbud mot att röka drogen, istället kommer man tillåta ätbara produkter och krämer och olika andra orala lösningar. Inhalering via en vaporisator kommer också tillåtas.

De sjukdomar som kvalificerar är bl.a. AIDS, cancer, epilepsi och flera andra svåra tillstånd.

Några fakta som framkommit om programmet är bl.a. att drogen kommer odlas inom delstaten och en skatt på 7% kommer att tas ut. Fem organisationer - både företag och ideella - kommer att tilåtas distribuera drogen på upp till fyra platser var.

Sjukvårdsmyndigheterna kommer att få ansvaret att implementera programmet vilket får ta högst 18 månader.

Tidigare försök att anta en lag har misslyckats i senaten, men på senare tid har Republikanerna svängt ifrågan vilket möjliggjort lagens förverkligande.

Att den stora delstaten New York säger ja är viktigt eftersom det kan leda till att fler platser på östkusten nu följer efter.

Av: Admin. Källa: NY Times. Publicerad: 2014-07-02  23:01. Uppdaterad: 2014-07-03  19:11 Nyckelord: new york, politik, usa, mario cuomo, senaten, delstat, lagar

Skriv ut

Upp ↑


Långvarig rökning ökar inte risk för lungcancer

Mer forskning stödjer nu tesen att cannabisrökning inte leder till lungcancer.

lungorDe senaste rönen kommer ifrån en metastudie av sex andra studier med totalt över 5000 personer.

Slutsatsen är att de som regelbundet inhalerar cannabisrök riskerar inte att drabbas av lungcancer i större utsträckning än dem som konsumerar drogen någon gång då och då eller inte alls.

För att få fram datan analyserade ett internationellt forskarteam sex studier från hela världen.
- Resultaten visar på ingen förhöjd risk av lungcancer bland långvariga vanerökare, sammanfattar man.

Resultaten speglar en liknande studie från 2013 där man kom fram till att drogen "inte heller verkar leda till någon ökad risk för luncancer eller abnormitet av lungfunktion."

Den nya studien publicerar online i journalen International Journal of Cancer.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2014-07-02  23:02. Uppdaterad: 2014-07-02  23:02 Nyckelord: lungcancer, forskning, metastudie, rön, resultat, cancer, risk

Skriv ut

Upp ↑