Nyheter för juni månad 2014

Broschyr om medicinsk cannabis

Fin liten broschyr på svenska om att använda cannabis som läkemedel.

medicinsk cannabisMedicinsk cannabis - Information för patienter är en översättning till svenska från en holländsk broschyr framtagen av deras ministerium för folkhälsa, välfärd och idrott. Full med fakta och användbar information.

Översatt av Föreningen Propaganja extern länk.

Ladda hem här.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2014-06-30  21:59. Uppdaterad: 2014-06-30  21:59 Nyckelord: broschyr, sverige, fakta, pdf, guide, svenska, häfte

Skriv ut

Upp ↑


Florida passerade begränsad lagstiftning

Floridas guvenör har satt sitt namn på en ny lag som gör det möjligt att använda kannabinoiden CBD, men inte THC, för medicinska ändamål.

Som vi har berättat om tidigare väljer en del konservativa platser i USA att tillåta enbart medicinsk användning av vissa icke-berusande cannabissorter.

floridaNu har Floridas guvenör Rick Scott anslutit sig till den skaran ghenom att signera en lag som godkänner användning av CBD för allvarliga tillstånd som barnepilepsi.

I ett uttalande sa Scott att "godkännandet av Charlotte’s Web (strain framtagen att innehålla höga halter CBD och nästan ingen THC; reds. anm.) kommer garantera att barn i Florida som lider av epileptiska anfall och andra allvarliga sjukdomar har tillgång till medicin för att förbättra deras livskvalitet."

Scott har tidigare sagt att han personligen är emot att legalisera medicinsk marijuana, men också att han vill låta medborgarna i delstaten ska få avgöra frågan.

I höst kommer väljare i delstaten att rösta om ett bredare förslag som skulle godkänna medicinsk marijuana i mycket större utsträckning.

Av: Admin. Källa: The Miama Herald. Publicerad: 2014-06-29  23:50. Uppdaterad: 2014-06-29  23:50 Nyckelord: florida, usa, cbd, lagstiftning, delstat, charlottes web, epilepsi

Skriv ut

Upp ↑


Studie bekräftar bild av alkohol som våldsdrog

våld

En ny svensk studie visar att alkohol leder till våld, däremot kunde man inte hitta samma koppling mellan narkotika och våld.

Allt mer styrks bilden av alkohol som en våldsdrog.

Forskare vid Uppsala universitet och Kriminalvården intervjuade personer under tiden i häktet misstänkta för olika våldsbrott om deras alkohol- och drogvanor under dygnet före våldsbrottet.

Statistikunderlaget byggde på 172 män och 22 kvinnor misstänkta för bland annat misshandel, mord, våldtäkt, rån och människorov. Det som var unikt med denna studie är att man även tittade på hur mycket och i vilka doser droger ökar risken för våldshandlingar.

Alkohol mångdubblade risken för akuta våldshandlingar och den drog som oftare användes i samband med våldsbrottet än under andra tidpunkter. Ju högre dos alkohol, desto högre var risken för akut våld, skulle man kunna säga.

Däremot hittades ingen koppling mellan vanliga illegala droger som cannabis, opiater, amfetamin, kokain och anabola steroider och akut våld, skriver Uppsala Nya Tidning.

Studien publiceras i facktidskriften Drug and alcohol dependence.

Av: Admin. Källa: Uppsala Nya Tidning. Publicerad: 2014-06-22  21:50. Uppdaterad: 2014-06-22  21:50 Nyckelord: kriminalvården, studie, våldsbrott, alkohol, doser, statistik, våldshandling

Skriv ut

Upp ↑


Stöd för MM från fackförening för sjuksköterskor i Australien

NSWNMA

Sjuksköterskor i Australien stödjer numera användning och innehav av medicinsk marijuana.

NSW Nurses and Midwives' Association (NSWNMA), en av landets största fackföreningar för sjuksköterskor med 59,000 medlemmar, menar drogen kan hjälpa patienter som lider av kronisk smärta.

Ett utskott i föreningen har godkänt en resolution som stödjer samma rekommendationer som gjordes av en parlamentarisk kommitté i delstaten. 2013 föreslog man då att döende och AIDS-sjuka patienter borde få tillgång till drogen.

Rekommendationen avslogs av den dåvarande regeringen, men frågan har kommit tillbaka med kraft, bl.a genom en petition som 50.000 människor skrivit under och som kallar på avkriminalisering för dödssjuka patienter.

- Våra medlemmar inser vikten av att utforska olika alternativ för effektiv smärtlindring, speciellt för dem med kronisk smärta, kommenterar förbundssekreterare Brett Holmes.

Ett av argumenten som användes av de som var för resolutionen var att drogen redan är godkänd för medicinsk användning i andra delar av världen.

Av: Admin. Källa: The West Australien. Publicerad: 2014-06-21  16:53. Uppdaterad: 2014-06-21  16:53 Nyckelord: australien, sjuksköterskor, fackförening, smärta, aids, politik, resolution

Skriv ut

Upp ↑


Film: Danskar som använder läkarcannabis

Danska DR2 har producerat denna dokumentär om patienter som använder cannabis.

Se filmen nedanför.

Av: Admin. Källa: YouTube. Publicerad: 2014-06-21  16:55. Uppdaterad: 2014-06-21  16:55 Nyckelord: youtube, danmark, dr2, dokumentär, patienter, tv, film

Skriv ut

Upp ↑


Patienter nöjda med apotekcannabis i Holland - subjektiv effekt beroende på sort

Nya intressanta farmakologiska rön om kannabinoiders påverkan på hur nederländska patienter upplever effekten.

bedrocanResultat från en statistisk analysstudie extern länk med 102 patienter i Nederländerna föreslår att hur effektiv en behandling med cannabis är beror till stor del på förhållandet mellan kannabinoiderna THC och CBD.

Patienterna fick sin cannabis via Hollands apoteksystem där det finns tre varianter.

47% av patienterna använde Bedrocan (19% THC och < 1% CBD), 28.5% använde Bedrobinol (12% THC och < 1% CBD) och 24.5% använde Bediol som har nästan identiska nivåer THC (6%) och CBD (7.5%).

Samtidigt som sorter med höga nivåer av THC (Bedrocan och Bedrobinol) ledde till ökad aptit jämfört med Bediol rapporterades även mer ångest, nedslagenhet och depression från denna patientgrupp. De skillnader i effekt som patienter upplevde berodde oftast på mängden THC.

Kronisk smärta (53%) var den vanligaste orsaken till att använda cannabis följt av multipel skleros (23%), och 86% av alla patienter upplevde tillfredställande symptomlindring oberoende av cannabissort.

Forskarna sammanfattar att studien bevisar att patienter subjektivt är nöjda med användningen, som framförallt användes mot smärta, men också att användningsmönstret skilde sig åt beroende på vilka symptom man hade.

Mängden cannabis som konsumerades skilde sig inte åt mellan de olika varianterna.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2014-06-20  23:49. Uppdaterad: 2014-06-20  23:49 Nyckelord: holland, studie, effekt, patienter, bedrocan, apotek, thc

Skriv ut

Upp ↑


Studie: CBD lindrar sömnbesvär hos Parkinsonpatienter

hjärnan

Cannabidiol hjälpte patienter med Parkinsons sjukdom att sova bättre, visar ny forskning.

Internationella forskare från Brasilien och USA rapporterar om fyra fall av patienter med Parkinsons sjukdom med sömnstörningar känt som sleep behavior disorder (RBD) - ett tillstånd som karakteriseras genom mardrömmar och onaturlig sömnaktivitet.

Daglig behandling med CBD reducerade symptom hos alla fyra patienter. Symptomen återvände med samma frekvens och intensitet efter behandlingen upphörde, skriver de.

Tidigare studier med patienter med Parkinsons sjukdom som inhalerat cannabis ledde till förbättring av symptom som skakningar, stelhet, och rörelsetröghet.

Fallstudierna extern länk publiceras i Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2014-06-08  19:30. Uppdaterad: 2014-06-08  19:30 Nyckelord: Parkinsons sjukdom, studie, sömnstörningar, cbd, forskning, symptom, skakningar

Skriv ut

Upp ↑


Epidiolex får förtur i USA

Goda nyheter för föräldrar med barn som har behandlingsresistent epilepsi.

Bioläkemedelsbolaget GW Pharmaceuticals meddelar att företaget beviljats en s.k. 'Fast Track Designation' från de amerikanska läkemedelsmyndigheterna för sin nya CBD-produkt Epidiolex, avsedd för en svår form av barnepilepsi.

'Fast Track Designation' innebär en 'genväg' för granskning och godkännande av nya läkemedel i behandling av livshotande tillstånd och som uppfyller ett ofyllt medicinskt behov.

Företaget meddelar att de nu planerar kliniska fas 2 och 3-studier med Epidiolex på patienter med Dravets syndrom under den andra hälften av 2014.

gw

Dravets syndrom är ett ovanligt syndrom som yttrar sig genom kraftiga epileptiska anfall och senare i skeendet även autism-liknande syndrom i form av någon typ av utvecklingsstörning och/eller andra beteendeavvikelser samt svårigheter med att kommunicera.

Diagnosen är mycket ovanlig och enligt statistik från Socialstyrelsen så finns i Sverige 30 personer som man vet lider av syndromet. 3-5 personer per 100 000 nyfödda i Europa tros lida av syndromet, det exakta antalet är dock okänt.

Förutom Dravets syndrom planerar GW att genomföra kliniska studier med Epidiolex i behandling av Lennox-Gastauts syndrom (LGS), som också är en form av svår barnepilepsi. LGS debuterar oftast vid 2 till 6 års ålder med symptom som inlärningssvårigheter, dyslexi och dyskalkyli (matematiksvårigheter).

Av: Admin. Källa: GW Pharamceuticals. Publicerad: 2014-06-08  19:34. Uppdaterad: 2014-06-08  19:34 Nyckelord: diagnos, epilepsi, barn, Dravets syndrom, Epidiolex, anfall, förtur

Skriv ut

Upp ↑


Historisk omröstning i USAs kongress

En historisk omröstning i USAs kongress för medicinsk marijuana tog plats i veckan.

Efter en lång debatt i representanthuset togs beslutet att begränsa Justitiedepartementet och den federala narkotikapolisen från att använda skattepengar för att ingripa i delstatligt sanktionerande program som distribuerar cannabis för medicinska ändamål.

Slutresultatet var inte ens nära, vilket signalerar en dramatisk förändring i Kongressens syn på marijuana. Till slut blev rösterna 219 mot 189. 170 Demokrater och 49 Republikaner röstade för medan 172 Republikaner och 17 Demokrater röstade emot.

dea-raids-marijuana

Det är första gången som man på federal nivå röstar om cannabis sedan Marihuana Tax Act från 1937. Det är också första gången på mycket länge som man röstar på ett sätt som drastiskt ändrar lagar som rör cannabis över hela landet.

Beslutet härstammar från en konflikt mellan federala och delstatliga lagar som lett till en ohållbar situation.

Efteråt uttryckte chockade experter sin förvåning över hur snabbt reform av dessa lagar förverkligats sedan cannabis gick från underground till mainstream.

Ändringen som godkänts i representanthuset måste nu första godkännas av Senaten och sedan även av president Barack Obama innan den kan bli lag.

Av: Admin. Källa: NORML & The Washington Times. Publicerad: 2014-06-01  21:30. Uppdaterad: 2014-06-01  21:30 Nyckelord: skattepengar, dea, beslut, representanthus, usa, politik, kongress

Skriv ut

Upp ↑


Den nya cannabisindustrin är inte längre ett skämt i Sverige

heliospectra

Även svenska företag börjar nu se den nya ständigt växande cannabisindustrin som en trovärdig framtida ekonomisk investering.

Ett av dem är det svenska belysningsföretaget Heliospectra extern länk, baserat i Göteborg. Företaget producerar energisnål växthusbelysning i form av LED-lampor och vänder sig främst till forskare och kryddodlare.

De profilerades nyligen av Dagens Industri extern länk, vilket uppmärksammades i flera svenska medier.

Företaget kommer snart att noteras på börsen och dess vd ser legal cannabisodling för medicinskt bruk, och t.o.m. rekreationskonsumtion, som en chans för företaget att växa.

– Det finns studier som talar om att 1 procent av USA:s elektricitet går åt till att odla cannabis. Det är rätt mycket, säger Heliospectras vd Staffan Hillerberg.
- I Uruguay har man precis gjort det och så håller man på i USA och Kanada. Det finns mängder av studier om hur det här gynnar folk i ett medicinskt syfte.

Utvecklingen i USA med två delstater som idag reglerar cannabismarknaden istället för att förbjuda den såväl som stora läkemedelsbolag som brittiska GW Pharmaceuticals med sina egna odlingssystem och den holländska producenten Bedrocan är några faktorer som gör att Heliospectra ser framtiden som väldigt ljus.

Av: Admin. Källa: Dagens Nyheter. Publicerad: 2014-06-01  21:31. Uppdaterad: 2014-07-06  17:35 Nyckelord: belysning, led, industri, bransch, heliospectra, börsen, sverige

Skriv ut

Upp ↑


EMCDDA: EU-trender för cannabis

Europeiska narkotikastatistikorganet EMCDDA i Portugal släppte i veckan sin European Drug Report 2014.

I den här videon sammanfattas några av trenderna för cannabis i Europa, baserat på det europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruks rapport.

Några av höjdpunkterna är att örtsidan numera dominerar istället för hasch, det blir mer och mer populärt med automatiskt blommande varianter som badas i ljus 24 timmar om dygnet och produktionen har blivit ännu mer teknisk och framgångsrik.

Dessutom blir cannabis som medicin alltmer populärt och idag finns många olika produkter att välja emellan.

Av: Admin. Källa: EMCDDA. Publicerad: 2014-06-01  21:32. Uppdaterad: 2014-06-01  21:32 Nyckelord: emcdda, statistik, rapport, höjdpunkter, video, youtube, trender

Skriv ut

Upp ↑


Animerad guide till att röka marijuana för första gången

En animerad guide till att röka din första marijuanacigarett.

Av: Admin. Källa: High Times. Publicerad: 2014-06-01  21:33. Uppdaterad: 2014-06-01  21:33 Nyckelord: animation, guide, vimeo, beginner, video, första, cigarett

Skriv ut

Upp ↑