Nyheter för maj månad 2014

Minnesota blir #22

Minnesota ser ut att bli nummer 22 när det gäller delstater som tillåter medicinsk marijuana i USA.

Detta efter båda lagstiftande kamrar samt guvenör Mark Dayton nått en överrenskommelse som kommer se till att kvaliificerade patienter får tillgång till drogen genom ett begränsat utbud av preparat.

Förslaget röstades nyligen igenom av båda kamrer med stöd över partigränserna. Dayton har sagt att han kommer signera förslaget och göra den till lag.

minnesotaUnder den nya planen kommer delstaten licensiera två producenter och upp till åtta distributionsplatser.

För att godkännas måste patienter ha en rekommendation från en läkare och en av åtta olika diagnoser, dessa är cancer/avmagring, grön starr, HIV/AIDS, Tourette's Syndrom, ALS, epilepsi, MS och Crohns sjukdom.

Däremot kommer inga patienter tillåtas odla drogen själva utan istället kommer oljor, piller och/eller extrakt distribueras via de utvalda distributionsställen.

Produkterna kommer undergå rigorösa labbtester för att garantera renhet och styrka. Även konsumtionsmetod är strikt reglerat vilket här betyder vaporisation och ätbara produkter, men inte rökning.

Inte senare än 1 december 2014 måste producenterna ha utsetts av delstaten och läkemedlen måste finnas tillgängliga vid de statliga dispensärerna senast 1 juli 2015.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2014-05-25  21:55. Uppdaterad: 2014-05-25  21:55 Nyckelord: minnesota, läkemedel, usa, guvenör, medicin, politik, diagnos

Skriv ut

Upp ↑


Rekreationsmarknaden skapade tusentals av nya jobb

dispensärshopping

Colorados cannabisindustri har skapat mellan 1-2000 nya jobb sedan rekreationsförsäljning inleddes 1:a januari, enligt nya siffror från en lokal branschorganisation.

Gruppen Marijuana Industry Group (MIG) uppskattar att ca 10,000 personer arbetar på något sätt direkt med cannabis, varav 10-20% av dem anslöt sig till industrin de senaste fem månaderna.

Statistiken inkluderar anställda i dispensärer, butiker, kultiverare och tillverkare men inte de tusentals av arbetare i kringliggande stödindustrier som advokater, tillbehörsaffärer, elektriker, mäklare och konsulter.

Jobbtillväxten reflekterar ganska bra Colorados framgångsrika rekreationsmarknad där försäljningen hittills inbringat nästan $50 miljoner (ca 330 miljoner kronor) och fortsätter att öka för varje månad.

Läkarcannabismarknadens försäljningssiffror har samtidigt legat på en stadig nivå hela tiden.

Hela Colorados ekonomi verkar gå bra just nu. Arbetslösheten i april var 6 procent, ned från 6.2 procent i mars och 6.9 procent förra året.

Av: Admin. Källa: Vox. Publicerad: 2014-05-25  21:58. Uppdaterad: 2014-05-25  21:58 Nyckelord: ekonomi, colorado, arbetslöshet, industri, bransch, usa, siffror

Skriv ut

Upp ↑


Deklaration fastställer patienters rätt till cannabis

Nyligen lanserades en deklaration med avsikt att införa mänskliga rättigheter som en garant för en säker tillgång till cannabis och cannabisbaserade läkemedel.

fnFöredraget har stöd av ett stort antal nordiska, europeiska och amerikanska organisationer bestående av sjuksköterskor och läkare, inklusive Norsk Forening for Cannabinoidmedisin (Norge) och amerikanska Americans for Safe Access (ASA).

Presskonferensen i USA den 8:e maj hölls i samband med en konferens och där lästes deklararationen upp samtidigt som den spreds på olika språk av de deltagande organisationerna.

I deklarationen fastställs det bl.a. att:

  1. Varje läkare har rätten att behandla hans eller hennes patienter med kannabinoider och cannabisprodukter enligt god etisk läkarvård.
  2. Alla patienter ska ha rätt till cannabis och kannabinoider för läkarbehandling under tillsyn av en läkare, oavsett social status, levnadsstandard eller ekonomi.

2014-06-07: Nu finns en sajt extern länk där du kan skriva på och ge ditt personliga stöd till deklarationen.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2014-05-18  18:43. Uppdaterad: 2014-06-07  23:14 Nyckelord: deklaration, läkare, tillgång, presskonferens, patient, läkemedel, mänskliga rättigheter

Skriv ut

Upp ↑


Piratpartiet kom ut för avkriminalisering

"Vi är för en avkriminalisering av små doser narkotika" - Anna Troberg (PP)

Piratpartiet (PP) och dess partiledare Anna Troberg kom i veckan officiellt ut för en avkriminalisering av eget bruk av narkotika.

Det var i P3 Metropol extern länk som Troberg frågades av en lyssnare om partiets ställning rörande små mängder narkotika ska fortsätta vara brottsligt eller inte.

Sedan tidigare har Vänsterpartiet också tagit ställning för en avkriminalisering.

Lyssna: "Vi är för en avkriminalisering av små doser narkotika" - Anna Troberg (PP)

Av: Admin. Källa: Svenska Brukarföreningen. Publicerad: 2014-05-18  18:45. Uppdaterad: 2014-05-18  18:45 Nyckelord: piratpartiet, politik, avkriminalisering, vänsterpartiet, doser, anna troberg, p3 metropol

Skriv ut

Upp ↑


Svensk cannabisolja får sin dag i domstolen

cbd-olja

Just nu pågår ett mycket intressant juridiskt drama i Skåne.

Det är privatpersonen Angelo Graziano som distribuerar en cannabisolja med extra hög CBD-nivå till cancerpatienter i regionen, inklusive sin cancersjuka pappa.

I mars upmärksammades Graziano av Sydsvenskan extern länk eftersom han ville testa lagligheten i oljan. Han besökte bl.a. en polisstation och anmälde sig själv för narkotikabrott, utan resultat.

Men i början på maj greps han av tullen när han var på väg över Öresundsbron med en halv liter CBD-olja.

Efter gripandet genomfördes också en husrannsakan hemma hos Grazianos föräldrar, där Angelo också bor för att hjälpa sin cancersjuke far.

CBD verkar befinna sig i en svensk laglig gråzon för tillfället eftersom den innehåller så lite THC, vilket jämställer den mer med industrihampa (< 0,2 procent THC) än den drog som langas på gatan och som används i berusningssyfte.

Just nu pågår många intressanta studier med Cannabidiol för att avgöra hur den kan användas medicinskt. Idag finns redan studier som pekar på dess effektivitet i att återställa obalanser i immunförsvaret, lindra tarmsjukdomar och epilepstiska anfall, och förebygga vissa neurodegenerativa sjukdomar.

Graziano hoppas nu att testresultaten visar på en låg THC-nivå och att han därmed får en chans att förklara sig och sina aktioner i en rättegång.

Av: Admin. Källa: Sydsvenskan. Publicerad: 2014-05-18  18:47. Uppdaterad: 2014-05-18  18:47 Nyckelord: cannabisolja, skåne, angelo graziano, tullen, narkotikabrott, cbd, cancerpatient

Skriv ut

Upp ↑


Hårdare regler för ätbara produkter på gång i Colorado

edibles

Colorados myndigheter planerar att införa striktare regler och bättre produktinformation efter ökad popularitet med ätbara marijuanaprodukter.

En arbetsgrupp som består av representanter från cannabisindustrin, hälsomyndigheter och tjänstemän, har satts samman med målet att informera almänheten och konsumenter att inte överkonsumera eller överdosera på drogen.

Förslag som har diskuterats inkluderar ett standardiserat varningssystem för populära ätbara produkter, liknande de som återfinns i vissa populära skidbackar som informerar om svårighetsgraden.

En annan lösning som diskuteras är att själva maten ska märkas eller färgas för att varna att den innehåller drogen.

På den nya rekreationella marknaden har 'edibles' eller ätbara produkter spetsade med cannabis snabbt blivit populära. Dess historia började på den medicinska marknaden, men favoriseras nu av allt fler p.g.a. den negativa associationen mellan rök och ohälsa.

Men det finns också baksidor. Många äter för mycket för snabbt och drabbas av otrevliga biverkningar och ibland dödsfall. Media i Colorado har den senaste tiden rapporterat om flera olyckliga dödsfall. Bl.a. en student som hoppade från sin hotellbalkong efter att ha konsumerat sex gånger den rekommenderade dosen i en spetsad kaka.

Industrin vill själv ha en varningsmärkning och bättre tränad personal men varnar samtidigt att alltför hårda regler kan driva kunder till den svarta marknaden.

Delstatens regler klargör redan idag att mat inte får innehålla mer än 10mg THC per portion. Produkterna får inte heller säljas utan att förvaras i barnsäkra förpackningar och med tydliga etiketter.

Av: Admin. Källa: The Huffington Post. Publicerad: 2014-05-13  23:59. Uppdaterad: 2014-05-13  23:59 Nyckelord: edibles, colorado, arbetsgrupp, regler, överdos, ätbara produkter

Skriv ut

Upp ↑


USA: Myndigheter ökar produktionskvot för forskning rejält

De federala myndigheterna i USA kommer drastiskt öka mängden cannabis de odlar i forskningssyfte.

mikroskopDrug Enforcement Administration (DEA) meddelade förra veckan att man ökar produktionskvoten från 21 kg till 650 kg för att möta den ökande efterfrågan på plantan i forskning- och studiesyfte.

Den enda lagliga platsen som idag har de federala myndigheternas tillåtelse att odla drogen är en bondgård vid University of Mississippi.

Fortfarande är dock processen mödosam. Fyra olika myndigheter måste godkänna varje individuell studie på människor, och både forskare och patientgrupper har tidigare offentligt kritiserat systemet som alltför restriktivt och ensidigt.

Men tack vare medicinsk marijuana stora politiska framgång de senaste åren verkar det nu som att byråkratin och anti-droghysterin börjar släppa.

Flera federalt godkända studier är redan på gång, bl.a. en intressant studie med krigsveteraner som ska utvärdera cannabis effekt på deras posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Även individuella delstater har varit med och påverka genom att passera nya lagar som uppmuntrar kliniska försök med drogen, bl.a. för att bedöma CBD's effekt på svår barnepilepsi.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2014-05-11  23:21. Uppdaterad: 2014-05-11  23:21 Nyckelord: dea, forskning, studier, produktionskvot, tillstånd, usa

Skriv ut

Upp ↑


Fibromyalgipatienter upplever lindring från cannabis

npf

Fibromyalgipatienter som prövat cannabis säger att drogen lindrar deras symptom bättre än konventionella läkemedel.

Resultatet kommer ifrån en internetenkät med över 1,300 patienter genomförda av smärtorganisationen National Pain Foundation.

Av de som svarat rapporterade 379 personer att de använt cannabis terapeutiskt. 62 procent betygsatte drogen som "väldigt effektiv" i behandling av deras tillstånd. Enbart fem procent svarade att cannabis "inte fungerade alls."

I jämförelse bedömde bara åtta procent som använde läkemedlet Cymbalta den som "väldigt effektiv," och 60 procent sa att "den inte fungerade alls."

Bland de som använde Lyrica sa tio procent att drogen var "väldigt effektiv" och 61 procent rapporterade ingen lindring. Bland de som hade använt läkemedlet Savella betygsatte tio procent drogen som "effektiv" och hela 68 procent sa den var ineffektiv.

Fibromyalgi är en sjukdom som karakteriseras av kronisk smärta och allodyni, en förhöjd och smärtsam respons mot tryck, och trötthet.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2014-05-04  22:00. Uppdaterad: 2014-05-04  22:00 Nyckelord: fibromyalgi, forskning, enkät, smärta, cymbalta, lyrica

Skriv ut

Upp ↑


Lästips: Medicinsk revolution på gräsnivå

avd

MedicinskMarijuana.com rekommenderar.

Läs gärna journalisten och författaren Ricki Neumans artikel på Svenska Dagbladet idag.

Cannabis beskrivs allt oftare som en mirakelmedicin mot bland annat svåra fall av epilepsi. 80 procent av USA:s befolkning bejakar cannabis som läkemedel, och i boken ”Pot inc” jämförs cannabis gradvisa godkännande med den process som akupunkturen gick igenom för ett par decennier sedan.

Läs artikeln här extern länk.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2014-05-04  22:04. Uppdaterad: 2014-05-04  22:04 Nyckelord: svd, epilepsi, lästips, media, länktips, journlist

Skriv ut

Upp ↑


Stor genomgång av forskningslitteraturen rörande neurologi

aan

En stor organisation för neurologiläkare i USA har gått igenom all nuvarande forskning om att använda cannabis som medicin.

Organisationen American Academy of Neurology (AAN) utgör med sina 21,000 medlemmar en av de största inom sitt område (t.ex. MS, Parkinson och epilepsi), släppte nyligen sin rapport som sammanfattar 32 olika studier med sammanlagt ca 2000 patienter.

I granskningen kunde man se att cannabis har positiva effekter på vissa MS-relaterade symptom, men att den var ineffektiv i att behandla symptom orsakade av Parkinsons sjukdom.

Hos MS-patienter sågs lindring i spastiskhet, spasmsmärta och smärta associerad med sår, däremot sågs ingen förbättring i skakningar.

"Det finns idag inte tillräckligt med bevis för att rekommendera drogen i behandling mot epilepsi," skriver de också, trots de många uppmärksammade berättelser från föräldrar vars drogen räddat deras barns liv.

Inga vetenskapliga bevis hittades heller för symptom från Tourettes syndrom eller Huntingtons sjukdom.

Enbart i två studier användes rökning, och det fanns därför inte tillräckligt med bevis för att avgöra om den metoden är effektiv, till skillnad mot en sprej under tungan eller orala piller.

Författarna hoppas fler studier kommer att genomföras som ett resultat av denna metastudie.

Av: Admin. Källa: examiner.com. Publicerad: 2014-05-04  22:09. Uppdaterad: 2014-05-04  22:09 Nyckelord: neurologi, forskning, aan, ms, bevis, genomgång

Skriv ut

Upp ↑