Nyheter för mars månad 2014

Sydsvenskan: Cannabis på recept kan inte stoppas

sydsvenskan

Ny information om införsel av rå cannabis till Sverige från ett annat land har publicerats av tidningen Sydsvenskan.

Det är fritt fram att ta med cannabis till Sverige - på recept. Recepten går att köpa för 800 kronor i Nederländerna. Nu samlas svenska myndigheter för att täppa till hålet i lagen.

Läs hela artikeln här extern länk.

Se också sidan Ansök.

Av: Admin. Källa: Sydsvenskan. Publicerad: 2014-03-30  19:50. Uppdaterad: 2014-03-30  19:50 Nyckelord: sydsvenskan, tull, import, bedrocan, recept, läkemedelsverket

Skriv ut

Upp ↑


Aktivering av cannabisreceptorer hjälpfulla mot migrän

Aktivering av kannabinoidreceptorer kan vara hjälpfullt mot migrän, visar ny forskning.

I två nya studier med råttor, som lovar gott för att hitta nya läkemedel mot den svåra kroniska huvudvärkssjukdomen, kunde man se att aktivering av den cannabisbesläktade receptoren CB2 minskade smärta.

migränGenom att använda agonisten AM1241, som aktiverar CB2-receptorn, en timme före smärttester märkte forskarna en märkbar smärtstillande effekt. Även administration tre timmar efteråt visade på positiv effekt.

Forskarna sammanfattar att "farmakologisk manipulation av CB2-receptorn kan utgöra ett framtida terapeutiskt verktyg för behandling av migrän."

Studien extern länk publiceras i The Journal of Headache and Pain.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2014-03-30  19:55. Uppdaterad: 2014-03-30  19:55 Nyckelord: studie, migrän, receptor, smärta, kannabinoid, cb2, forskning

Skriv ut

Upp ↑


Studie: Cannabis effekt på hjärnan överdrivet

Nya rön föreslår att cannabis negativa effekt på minnet är överskattat.

Ett team av holländska forskare från University of Amsterdam fann inga förändringar i arbetsminnets kapacitet hos 49 tunga cannabiskonsumenter (> 5ggr/vecka) som övervakades under tre år.

hjärnan

Man mätte bl.a. hjärnaktivitet under olika kognitiva tester vid studiens början och igen tre år senare. Vid uppföljningstester visade både cannabisanvändare och icke-användare inga förändringar vid mätningar av arbetsminnet.

Arbetsminnet spelar en stor roll i lärandet och använder korttidsminnet och uppmärksamhet för att lagra information över korta tidsperioder.

Enligt studiens författare är detta ytterligare bevis på att regelbunden användning av drogen inte nödvändigtvis behöver försämra hjärnfunktioner.

- Jag anser att cannabis inte behöver påverka hjärnan negativt. Vissa riskfaktorer kan emellertid öka effekten av långvarig användning, säger Janna Cousijn, en av forskarna bakom studien.

Tidigare studier har visat att drogen kan ha en tillfällig effekt på vissa kognitiva förmågor.

Studien extern länk publiceras i journalen Addiction Biology.

Av: Admin. Källa: LeafScience. Publicerad: 2014-03-30  20:00. Uppdaterad: 2014-03-30  20:00 Nyckelord: studie, arbetsminne, kognition, riskfaktor, hjärnfunktion, forskning

Skriv ut

Upp ↑


Myndigheter godkände studie om PTSD efter lång väntan

hhsDen här veckan beslutade USAs federala hälsodepartement att godkänna forskning med medicinsk marijuana för posttraumatisk stress (PTSD) hos krigsveteraner.

Förespråkarna för ökad forskning inom området medicinsk marijuana jublade högt när beslutet kom.

Under årtioenden har forskare velat studera cannabis användning i samband med olika sjukdomsbehandlingar, men de har under många år konsekvent hindrats av motstånd hos federala tjänstemän, speciellt DEA (Drug Enforcement Agency).

Forskningen som kommer utföras på University of Arizona hade redan fått godkänt från USAs motsvarighet till Läkemedelsverket, men forskarna har inte kunnat köpa drogen lagligt. Nu har myndigheter godkänt även den delen och forskningen kan påbörjas.

- Det här är en fantastisk dag! utbrast Suzanne A. Sisley, forskare vid Arizonauniversitetet, när hon fick det glada beskedet att hennes forskning slutligen hade fått grönt ljus efter tre års försök.

- Vi gav aldrig upp, säger Sisley. De flesta andra forskare har valt att inte ens ansöka p.g.a. den jobbiga ansökningsprocessen. När vi nu äntligen kan genomföra den här studien, så kan det här öppna dörren för andra viktiga forskningsprojekt.

Av: Admin. Källa: The Independent.com & Cannabis.se. Publicerad: 2014-03-23  17:45. Uppdaterad: 2014-03-23  17:45 Nyckelord: dea, forskning, ptsd, ansökan, licens, byråkrati

Skriv ut

Upp ↑


Inhalerad cannabis ger symtomatisk lindring hos patienter med Parkinson

Inhalering av naturlig cannabis ger symptomlindring hos Parkinson-patienter visar en ny israelisk studie.

I studien som publiceras i journalen Clinical Neuropharmacology utvärderades 22 patienter med Parkinsons sjukdom före och efter att ha inhalerat cannabis.

Efter behandling kunde man se "märkbar bättring i skakningar, stelhet och rörelsetröghet." Även bättre sömn och mindre smärta noterades.

Detta är den första studien att rapportera "en förbättring i både motoriska och icke-motoriska symptom hos Parkinson-patienter behandlade med cannabis."

hjärnaStudiens extern länk resultat öppnar upp för nya behandlingsstrategier för Parkinson-patienter som inte svarar på annan behandling.

Parkinson är en progressiv neurologisk sjukdom som kännetecknas av rörelsearmod, stelhet och skakningar.

Israel tillåter produktion och distribution av läkarcannabis sedan 2011.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2014-03-23  17:47. Uppdaterad: 2014-03-23  17:47 Nyckelord: parkinson, forskning, inhalering, israel, studie

Skriv ut

Upp ↑


Vårkampanj med gratis cannabisfrö i posten

Webbsajten LegaliseraCannabis.se drar nu igång en vårkampanj där man får gratis cannabisfrön hemskickade.

vårväxt

"Nu är våren här och det är dags att slå ett slag för VÅR växt. Nu i slutet av mars kommer vi köra en kampanj som går ut på att alla som anmäler sig får ett gratis autoblommande samt feminserat cannabisfrö (Auto Viking AK47) hemskickat till sig. Syftet är att uppmärksamma budskapet och skapa intresse för frågan att avkriminalisera plantan," skriver man på sajten.

Kampanjen sker i samarbete med Norden Seeds extern länk.

Man upplyser att odling av fröet, som växer bra i hårt och kallt klimat, bryter mot svensk lagstiftning, och att fröet embart ska ses som en souvenir.

Besök kampanjsidan www.vårväxt.com här extern länk.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2014-03-23  17:49. Uppdaterad: 2014-03-23  17:49 Nyckelord: kampanj, norden seeds, vårväxt, frön, posten

Skriv ut

Upp ↑


"30 gånger större risk med syntetisk cannabis"

Expert varnar för att syntetisk cannabis är 30 gånger farligare än naturlig cannabis.

Dålig potens i traditionell narkotika.

Psykiatriker Adam Winstock kritiserar också nätdrogers produktförpackningar för att de inte innehåller någon användbar information.

adam winstock

Winstock, som är grundare av Global Drugs Survey extern länk, menar att syntetisk cannabis leder till 30 gånger fler besök till akutmottagningar än drogen i dess naturliga form.

Uttalandet kommer i ett tv-program på brittiska Kanal 5 som undersökt hur utbredd användning av nätdroger är och dess risker.

- Människor föredrar naturlig cannabis, men riskerna med syntetiska ersättningsdroger kan vara upp till 30 gånger större, säger Winstock.

Dålig potens i traditionella droger

Dagens olagliga drogers dåliga kvalitet och potens driver även fler människor till att använda 'legal highs'.

När de genomförde den senaste drogenkäten passade man på att fråga vad som lockade med nätdroger.

Svaren som oftast framfördes var att de var lättillgängliga, billiga, andra droger var otillgängliga och att tillgängliga droger var av för dålig kvalitet.

Saknar vettig information

Han är också kritisk till avsaknad av vettig information om de nya substanserna, som oftast bara läser ‘not for human consumption’.
- När du använder en okänd substans - som saknar dosinformation, risker och användningsråd - är det svårt för människor att kunna undvika dessa risker.

Winstock menar att, även om alla dessa nya droger inte alla har samma risknivå, så bör det finnas metoder för att kommunicera riskerna till användarna.

Av: Admin. Källa: Channel 5. Publicerad: 2014-03-18  23:50. Uppdaterad: 2014-03-18  23:50 Nyckelord: syntetisk, global drug survey, risk, adam winstock, channel 5, nätdroger

Skriv ut

Upp ↑


CBD kan förbättra minnet hos människor med alzheimers

Cannabiskemikalien CBD kan förbättra kognition hos de som lider av den svåra demenssjukdomen Alzheimers.

Cannabiskemikalien CBD (Cannabidiol) användes i en musmodell för att testa dess effekt på minnet. AD-mössen1 gavs CBD under tre veckor och fick sedan genomföra flera olika minnestester.

Möss som inte gavs CBD visade på kraftiga försämringar medan CBD-mössen i jämförelse upphävde dessa kognitiva2 brister.

hjärnaDetta är den första studien där man undersökt kronisk CBD-behandling på kognition hos AD-möss.

"Våra resultat indikerar att CBD kan ha en terapeutisk potential för specifika kognitiva försämringar associerad med AD," skriver forskarna bakom studien extern länk.

Den icke-psyoaktiva CBD har tidigare visat sig kunna skydda nervceller, hindra oxidering samt inflammation och främja nervvävnadsproduktion.

I september 2009 var antalet människor i världen med Alzheimersdiagnos mer än 35 miljoner. Förekomsten av sjukdomen antas nå omkring 107 miljoner människor år 2050.

 

1 Alzheimers disease.

2 Kognition är en psykologisk term och kan kort förklaras som en samlingsterm för våra olika tankeprocesser.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2014-03-16  21:55. Uppdaterad: 2014-03-16  21:55 Nyckelord: forskning, cbd, alzheimers, kognition, minne, studie

Skriv ut

Upp ↑


Syntetisk kannabinoid kan användas mot urinblåsinflammation

En syntetisk kemikalie som också återfinns i cannabisplantan har visat potiential att lindra symptom från svår urinblåsinflammation.

Kannabinoiden JWH015 testades av italienska forskare på möss som givits infektionen på konstgjord väg. Efter 24 timmar avlägsnades urinblåsan. Man kunde då se att JWH015 hade en antiinflammatorisk effekt.

urinblåsaForskarna skriver att "dessa rön föreslår starkt att det endokannabinoida systemets receptorer kan användas terapeutiskt för behandling av svåra urinblåsinfektioner, likt interstitial cystitis."

Interstitial cystitis/bladder pain syndrome (IC/BPS) är en svår kronisk infektion i urinblåsans muskel- och submukösvävnader som det idag inte finns något effektivt botemedel mot, men det antas att det endokannabinoida systemet spelar en roll.

Studien kan läsas här extern länk.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2014-03-16  21:56. Uppdaterad: 2014-03-16  21:56 Nyckelord: forskning, urinblåsinflammation, JWH015, studie, infektion

Skriv ut

Upp ↑


David Bowies arrestfoto

David Bowies arrestfoto för innehav av marijuana i mars 1976, New York.

david_bowie.jpg

Av: Admin. Källa: Twitter. Publicerad: 2014-03-16  21:57. Uppdaterad: 2014-03-16  21:57 Nyckelord: twitter, david bowie, new york, 1967, innehav, arrestfoto

Skriv ut

Upp ↑


Ny rapport kritiserar FN's stelhet

En ny rapport visar att trenden mot en laglig och reglerad cannabismarknad är oåterkallelig och kräver brådskande dialog mellan FN's medlemsländer kring bästa sätt att skydda folks hälsa.

Rapporten The Rise and Decline of Cannabis Prohibition: the History of Cannabis in the UN drug control system and options for reform från Transnational Institute (TNI) och Global Drug Policy Observatory (GDPO) menar att FN's förnekelse av den pågående trenden att reglera cannabis är dumdristig.

Rapporten släpptes i samband med FN's specialmöte (Commission on Narcotic Drugs) den här månaden i Wien för att ta fram en resolution för det stora UNGASS-möte om framtidens internationella narkotikapolitik 2016 i New York.

"Frågan det internationella samhället står inför idag handlar inte längre om FN's narkotikakontrollsystem behöver revideras, utan när och hur det ska ändras," skriver man bl.a.

"Vi avslöjar den okända historien bakom reglering och prohibition av drogen under hela 1900-talet, från dess användning som medicin till efter andra världskriget då USA utövade påtryckningar med en potent blandning av rasism, moralism och ovetenskaplig data där man lyckades kategorisera cannabis som en 'extremt' farlig drog."

Olika reformer belyses som vägen fram, t.ex. världshälsoorganisationens granskning och ändring av drogens klassifiering och ett lands ogillande av konventionerna och återinträde med specifika reservationer.

Man tar även upp den senaste utvecklingen där ett ökat antal länder börjat utmana FN's narkotikakonventioner och experimentera med avkriminalisering och full reglering. Sociala cannabisklubbar, coffee shops, och medicinsk marijuana är andra former av reglering man tar upp i rapporten.

- Narkotikakontrollmyndigheter som INCB och UNODC behandlar alltför ofta de tre narkotikakonventionerna som De tio budorden som gavs till Moses, oföränderliga sanningspelare som inte kan ifrågasättas eller reformeras, säger Tom Blickman från TNI och medförfattare.
- Inkludering av cannabis i FN's narkotikakontrollsystem mer än 50 år sedan var ett historiskt misstag och behöver omvärderas.

rise-decline

Ladda ner rapporten här extern länk.

Av: Admin. Källa: Drug Law Reform in Latin America. Publicerad: 2014-03-16  21:58. Uppdaterad: 2014-03-16  21:58 Nyckelord: rapport, tni, fn, incb, cnd, unodc, narkotikakontroll

Skriv ut

Upp ↑


Hur din kropp reagerar på cannabis

Läkare förklarar hur marijuana fungerar i hjärnan och kan hjälpa behandla vissa tillstånd.

Läkaren Sanjay Gupta, som ofta dyker upp på den amerikanska kabelnyhetskanalen CNN presenterar en ny digital upplysande video om hur läkarcannabis funger.

Läs också hans repetering extern länk av sitt stöd till medicinsk marijuana.

Tidigare:
Känd läkare bytte åsikt

Av: Admin. Källa: CNN. Publicerad: 2014-03-15  23:58. Uppdaterad: 2014-03-15  23:58 Nyckelord: sanjay gupta, cnn, video, läkare, stöd, digital

Skriv ut

Upp ↑


Kannabinoid förstärkte antiepileptika

Ny forskning indikerar att en syntetisk THC-liknande kannabinoid, förstärker läkemedel som används mot epilepsi.

epilepsiForskare i Polen undersökte WIN55,212-2, som fungerar på ungefär samma sätt som THC, effekt i kombination med dagens antiepileptika som Klonazepam, Fenobarbital och Valproinsyra.

Möss gavs elektriska ström för att imitera epileptiska anfall och sen utvärderades deras motoriska prestation i olika tester.

De djur som gavs kannabinoiden ihop med antiepileptika visade på bäst resultat och man observerade en minskning i antal och intensitet av anfallen.

Studien publiceras i Journal of Neural Transmission extern länk.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2014-03-14  23:55. Uppdaterad: 2014-03-14  23:55 Nyckelord: forskning, kannabinoid, epilepsi, anfall, thc, WIN55

Skriv ut

Upp ↑


Därför fungerar inte prohibition

Fantastiskt tankeväckande animerad video med Peter Christ, en pensionerad poliskapten från Law Enforcement Against Prohibition (LEAP), om hur prohibition är både meningslöst och farligt.

Av: Admin. Källa: YouTube. Publicerad: 2014-03-13  23:40. Uppdaterad: 2014-03-13  23:40 Nyckelord: polis, leap, prohibition, narkotikapolitik, animation, video

Skriv ut

Upp ↑


Läkare rädda att rekommendera cannabis till barn

Reportage från ReasonTV om hur läkare är rädda för att rekommendera cannabisextrakt till barn, även om det kan rädda deras liv och inte gör dem berusade.

Av: Admin. Källa: YouTube. Publicerad: 2014-03-13  23:41. Uppdaterad: 2014-03-13   23:41 Nyckelord: reason, läkare, cbd, barn, ungdomar, tv

Skriv ut

Upp ↑


Epilepsiorganisation vill se större tillgång till läkarcannabis - Ber amerikanska myndigheter att sluta lägga krokben för forskning

En stor ideell organsiation för epilepsipatienter har kallat på den amerikanska staten att göra cannabis mer lättillgängligt.

epilepsy foundationThe Epilepsy Foundation of America skriver i sitt uttalande att patienter bör ha laglig tillgång till hela cannabisplantan och vill se onödigt restriktiva federala restriktioner kring forskning lyfta.

"Vi stödjer drabbade familjer och patienters rätt att ha tillgång till läkarvård, inklusive medicinsk marijuana. ... Om en patient och deras läkare anser att fördelar med att använda cannabis mot okontrollerad epilepsi uppväger risken, så bör detta tillåtas nu - inte om fem eller tio år."

Man vill även att USAs federala narkotikapolis slutar att försöka stoppa viktig forskning inom detta område. "Vissa av cannabis komponenter, som CBD (cannabidiol), har visat sig vara verksam i djurstudier, förutom uppmuntrande anekdotiska berättelser från patienter," skriver EFA extern länk bl.a.

Idag är cannabis klassifierad i den högsta och farligaste kategorin av narkotika inom USA.

Man vill även att delstater som idag tillåter läkarcannabis ska inkludera epilepsi som ett av tillstånden som drogens användning är godkänd för.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2014-03-09  22:31. Uppdaterad: 2014-03-09  22:31 Nyckelord: epilepsi, anfall, dea, attack, cbd, forskning

Skriv ut

Upp ↑