Nyheter för februari månad 2014

Video: Hur dödar THC cancerceller?

Molekylärbiolog förklarar hur THC dödar cancerceller.

Spanska läkaren Christina Sanchez förklarar i denna välproducerade video hur hennes forskning visar hur den välkända kannabinoiden Tetrahydrocannabinol kan döda cancerceller.

Av: Admin. Källa: Vimeo. Publicerad: 2014-02-26  23:39. Uppdaterad: 2014-02-26  23:39 Nyckelord: video, spanien, cancerceller, thc, vimeo, molekylärbiolog

Skriv ut

Upp ↑


Fler fängslade pensionärer

Ännu en pensionär har straffats för sin användning av cannabis för smärtlindring.

En 65-årig man som äger en gård i västra Skaraborg har dömts till fängelse i sex månader för narkotikabrott för sin privata cannabisodling.

Polisen gjorde ett tillslag i september 2013 och beslagtog 60 plantor. Mannen förklarade i rätten att de 14 kilo - som det torkade växtmaterialet uppgick till - handlade om en cannabissort med låg halt av det berusande THC och mer av den icke-berusande CBD (effektiv mot t.ex. smärta). Han använde sedan växten mot sin kroniska värk.

falköpingMannen medger att han under förra sommaren odlade plantorna, men förnekar brott. Han förklarade vidare att en släkting i USA hade skickat frön till en art som används för smärtlindring i Nordamerika.

En analys från Statens kriminaltekniska laboratorium, som visade på låga halter av THC, gav honom rätt. Trots det bedömde tingsrätten att pga mängden ska det ändå bedömas som narkotikabrott och ge sex månader i fängelse.

Nyheten ledde till att flera svenska twittrare reagerade. "Hur kan man sätta en 65-åring i fängelse för att han odlat gräs som inte har något värde på drogmarknaden?" skrev en person på det sociala nätverket.

Av: Admin. Källa: Falköpings Tidning. Publicerad: 2014-02-25  23:04. Uppdaterad: 2014-02-25  23:04 Nyckelord: falköping, pensionär, narkotikabrott, juridik, twitter, skaraborg

Skriv ut

Upp ↑


Cannabis kan fungera som substitut för alkohol

Kan man ersätta alkohol med cannabis? Det är en av de stora frågorna i debatten om cannabis ska vara laglig eller inte. Nu kan en ny studie ha svaret på den frågan.

Preliminär data, som publiceras i journalen Alcohol and Alcoholism, föreslår nämligen att cannabis kan fungera som ett substitut för just alkohol hos dem med problem med den senare drogen.

En genomgång gjordes av existerande litteratur för att ta reda på om cannabis uppfyller de sju kriterier för ett fullvärdigt ersättande läkemedel till drogen alkohol.

alkoholForskarna rapporterar att cannabis uppfyllde helt eller delvis alla utom ett kriterium. Men man skriver även att ingen studie än visar om människor med ett alkoholberoende effektivt kan reducera sitt alkoholintag med hjälp av cannabis och hur utbytet påverkar deras hälsa långsiktigt.

De avslutar ändå positivt med orden: "Trots att mer forskning behövs på detta område, verkar cannabis kunna vara ett möjligt substitut för alkohol. Det är också viktigt att komma ihåg att cannabis är både säkrare och möljligtvis mindre beroendeskapade än bensodiazepiner och andra läkemedel som utvärderats som substitut för alkohol."

Separata studier har visat att när cannabis är lagligt för vuxna minskar deras alkoholintag jämfört med befolkningar på platser där drogen fortfarande är illegal.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2014-02-24  23:58. Uppdaterad: 2014-02-24  23:58 Nyckelord: alkohol, substitut, studie, läkemedel, kriterium, ersättning

Skriv ut

Upp ↑


Cannabis kan förhindra blindhet

Ämnen i cannabis kan förhindra blindhet.

Forskare från University of Alicante i Spanien publicerade nyligen deras nya rön i journalen Experimental Eye Research.

Studien extern länk indikerar att vissa kannabinoider, speciellt THC, har förmågan att förhindra utveckling av den allvarliga ärftliga ögonsjukdomen Retinitis pigmentosa, vilket är en sjukdom som drabbar näthinnan genom celldegenerering.

Hos de råttor med RP som injicerades med en syntetisk form av THC förhindrades blindhet. Råttorna som fick THC gjorde bättre ifrån sig på syntester och de hade även 40 procent fler fotoreceptor än råttor som inte fick någon injicering.

ögonDet finns mellan 3 000 och 4 000 personer med ärftlig näthinnesjukdom i Sverige och det är idag den vanligaste orsaken till grav synskada i yrkesverksam ålder i Sverige.

Det finns idag ingen effektiv behandling för Retinitis pigmentosa.

Cannabis har länge associerats med positiva effekter på synen och används f.n. mot en annan allvarlig ögonsjukdom, grön starr eller glaukom, vilket är ett tillstånd som skadar synnerven i ögat och gradvis ger en sämre syn.

Av: Admin. Källa: Leaf Science. Publicerad: 2014-02-23  14:51. Uppdaterad: 2014-02-23  14:51 Nyckelord: ögonsjukdom, Retinitis pigmentosa, studie, glaukom, näthinna, thc

Skriv ut

Upp ↑


Cannabis. Min medicin. Mitt val.

Kille på Facebook som öppet använder medicinsk marijuana utmanar Maria Larsson till debatt.

#dinröst extern länk.

mitt val

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2014-02-16  19:35. Uppdaterad: 2014-02-16  19:35 Nyckelord: facebook, medicin, debatt, politik, valfrihet, rullstol

Skriv ut

Upp ↑


Höjdpunkter från GW's kommande forskning

Brittiska läkemedelsbolaget GW Pharmceuticals, som varit i frontlinjen för cannabisbaserade läkemedel en lång tid, publicerade nyligen en positiv finansrapport och passade samtidigt på att berätta om pågående studier och kommande forskningsprojekt.

Se en liten ordlista längst ner.

Utveckling av nya cannabisbaserade läkemedel mot epilepsi:

Förutom ovanstående positiva utveckling meddelar GW att:

Liten ordlista:

FDA
Food and Drug Administration är mat- och läkemedelsadministrationen i USA.

ODD
Orphan Drug Designation betyder utveckling av ett läkemedel för att behandla en sällsynt eller ovanlig diagnos.

Epidiolex
Läkemedelskandidat från GW som enbart innehåller en ren form av kannabinoiden CBD.

Lennox-Gastauts syndrom
En form av svårbehandlad epilepsi som oftast debuterar vid 2 till 6 års ålder och som karakteriseras av frekventa anfall.

Dravets syndrom
Ett ovanligt syndrom som yttrar sig genom kraftiga epileptiska anfall och senare i skeendet även autism-liknande syndrom.

IND
Program i USA som möjliggör att ett läkemedelsbolag kan få tillstånd att distribuera ett läkemedel innan det har beviljats marknadstillstånd av FDA.

Fas 1
Testning av läkemedel på friska voluntärer för att bedöma storleken på doser.

Fas 2
Testning av läkemedel på patienter för att bedöma effektivitet och säkerhet.

Antiepileptika
Läkemedel mot epilepsi.

Ulcerös kolit
Blödande tjocktarmsinflammation.

Av: Admin. Källa: GW. Publicerad: 2014-02-16  19:36. Uppdaterad: 2014-02-16  19:36 Nyckelord: studier, gw, epilepsi, pipeline, fas 1, fas 2, fda

Skriv ut

Upp ↑


Ultralåg dos av THC skyddar hjärtat

En ultralåg dos THC skyddar det kardiovaskulär systemet, visar en ny studie.

I studien extern länk observerades positiv effekt mot hypoxi (syrebrist) i hjärtmuskulatur såväl som viss nervskyddande verkan. Doserna låg på (0.002mg/kg) THC. Bäst effekt sågs om dosen administrerades till försöksdjuren två timmar före.

Slutsatsen var att behandlingen med en väldigt låg singeldos av THC (Tetrahydrocannabinol) reducerade ischemiskador på hjärtmuskeln och den ansågs vara både säker och effektiv.

hjärtaIschemi är en medicinsk term som innebär att en vävnads blodförsörjning inte räcker till för dess behov.

Forskarna tror de positiva resultaten hänger ihop med att just det kardiovaskulär systemet innehåller många av de (protein)receptorer som THC kan aktivera.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2014-02-12  00:11. Uppdaterad: 2014-02-12  00:11 Nyckelord: studie, thc, dos, ischemi, kardiovaskulär, hypoxi

Skriv ut

Upp ↑


Unik fallstudie av cannabisolja mot leukemi

Unik fallstudie av en 14-årig tjej i Kanada med svår leukemi som fick cannabisolja.

En fallstudie av en 14-årig tjej i Kanada med svår leukemi (akut lymfatisk leukemi) som efter intensiv kemoterapi var döende fick cannabisextrakt och levde längre än vad läkarna trott var möjligt.

Akut lymfatisk leukemi är en cancersjukdom hos framförallt barn som står för 85-90% av alla barncancerfall, där runt 70 nya fall diagnostiseras varje år i Sverige.

Föräldrarna ville påbörja en oral behandling med cannabisextrakt eftersom de läst att vissa kannabinoider har egenskaper som kan krympa tumörer och som observerats i cell- och djurstudier.

Patienten överfördes till palliativ vård och behandlades över 78 dagar med fem olika cannabisextrakt. Det observerades en dramatisk minskning av antal cancerceller (förbättring av cancern) under olika perioder.

cancercellPatienten dog senare av en tarmblödning som ansågs vara relaterat till den intensiva cancerbehandlingen hon genomgick. Hon levde dock längre än vad läkarna trott och forskarna noterade en minskning av cancerceller under behandlingen.

Detta är enbart en fallstudie och innebär inte att cannabis är ett botmedel för cancer. Olika preparat har olika effekt på olika människor, dessutom svarar olika cancerformer väldigt olika på olika behandlingar.

Fallstudien extern länk kan däremot ses som en indikation av cannabis potential för behandling av specifika cancerformer, men fler kliniska studier behöver göras.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2014-02-09  20:12. Uppdaterad: 2014-02-09  20:12 Nyckelord: fallstudie, cancer, leukemi, olja, extrakt, behandling

Skriv ut

Upp ↑


Självmord sjönk i delstater som godkänt läkarcannabis

Statistik visar att självmord sjönk i delstater som godkänt läkarcannabis.

Forskare som har jämfört delstater i USA som godkänt dess hantering med de som inte gjort det hittade nyligen ett väldigt intressant samband.

Sambandet mellan minskade antal självmord för män mellan 20-39 år och medicinsk marijuana är konsekvent med tesen att marijuana kan användas för att hantera svåra och stressande livshändelser, skriver man.

suicidSjälvmorden sjönk med 10.8% (20-29 år) och 9.4% (30-39 år) på de platser där medicinsk marijuana tillåts. Siffrorna har justerats för ekonomiska villkor och andra förhållanden. Datan hämtades från ett nationellt mortalitetregister

Forskarna varnar dock att det ännu är för tidigt att definitivt uttala sig om ett samband och efterlyser fler studier i ämnet.

Resultaten extern länk publiceras i journalen American Journal of Public Health extern länk.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2014-02-02  19:45. Uppdaterad: 2014-02-02  19:45 Nyckelord: studie, suicid, självmord, stress, statistik, juridik

Skriv ut

Upp ↑


Obama om marijuana

Citatet.

"As has been well documented, I smoked pot as a kid, and I view it as a bad habit and a vice, not very different from the cigarettes that I smoked as a young person up through a big chunk of my adult life. I don’t think it is more dangerous than alcohol in terms of its impact on the individual consumer."

- Barack Obama, president av USA.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2014-02-02  20:09. Uppdaterad: 2014-02-02  20:09 Nyckelord: politik, barack obama, juridik, citat, alkohol, jämförelse

Skriv ut

Upp ↑


Äldre par dömt för medicinsk marijuana

Ett äldre par i Norrtälje har dömts till böter för att ha odlat cannabis för eget medicinskt bruk.

Paret i 60-årsåldern hade använt drogen för att bl.a. lindra sömnproblem och klimakteriebesvär.

norrtälje

Vid en husrannsakan i parets fritidshus utanför Hallstavik hittade polisen 17 krukor med cannabis och en mindre mängd redan framställd marijuana.

Paret har nu dömts till totalt 10 000 kronor i böter för narkotikabrott i tingsrätten.

Av: Admin. Källa: Norrtälje Tidning. Publicerad: 2014-02-02  20:16. Uppdaterad: 2014-02-02  20:16 Nyckelord: medicin, norrtälje, hallstavik, narkotikabrott, böter, pensionär

Skriv ut

Upp ↑


7400kr för medicinen

Magnus Alkarp skriver på Uppsala Nya Tidnings debattsida om cannabissprayen Sativex och högkostnadsskyddet.

"Multipel skleros är en sjukdom du inte vill ha. Men om du händelsevis råkar drabbas, och det är trots allt en risk du måste räkna med, kommer du få anledning att fundera väldigt noga över vad du stoppar ner i valkuverten i höstens val."

Läs hela artikeln här extern länk.

Läs även denna artikel extern länk i tidningen Stuff om samma problem på Nya Zeeland. Det höga priset har bl.a. lett till att patienter börjat använda illegal cannabis istället.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2014-02-02  20:18. Uppdaterad: 2014-02-02  20:18 Nyckelord: debatt, uppsala nya tidning, sativex, högkostnadsskyddet, ms, pris

Skriv ut

Upp ↑


Medicinsk marijuana på valsedeln i Florida

Invånarna i delstaten Florida kommer att få chansen att rösta om att tillåta medicinsk marijuana.

Det står klart sedan Floridas högsta domstol gett sitt klartecken till att frågan ska finnas med på valsedeln i höst.

Representanter från delstaten hade utmanat språket som ska synas på den konstitutionella omröstningens valsedel, men domstolen dömde 4-3 för att tillåta frågan.

floridaKampanjorganisationen United for Care, som samlat in de över 600.000 signaturer som krävs, berömde efteråt beslutet och sa att "folk i Florida kommer nu att själva få bestämma om medicinsk marijuana ska tillåtas i sin delstat och förhoppningsvis få mer bestämmanderätt över sin hälsa."

20 delstater har redan godkänt lagar som tillåter medicinsk marijuana och två delstater för vanligt bruk. Florida är den första södra delstaten där ett sådant initiativ lanseras.

En opinionsundersökning i november 2013 visade att hela 82 procent av invånarna i delstaten stödde laglig användning av cannabis för medicinska ändamål.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2014-02-02  20:20. Uppdaterad: 2014-02-02  20:20 Nyckelord: politik, valsedel, florida, högsta domstol, delstater, kampanj

Skriv ut

Upp ↑


THC reducerade SIV

Ny forskning indikerar att behandling med THC reducerar mängden Hiv-virus hos makaker.

aidsDet är välkänt att kannabinoiden THC (Tetrahydrocannabinol) reducerar virusmängden och vävnadsinfektioner hos försöksapor (manliga Rhesusapor) med apversionen av Hiv-viruset, känd som simian immunodeficiency virus (SIV).

I den nya amerikanska studien extern länk kunde forskare notera att kronisk behandling med THC förbättrade försöksdjurens allmänna tillstånd genom en rad olika faktorer rörande T-celler.

T-celler är den typ av vita blodkroppar som utgör en del av kroppens immunförsvar. Vid en HIV-infektion reduceras mängden T-celler i kroppen vilket leder till Aids och en massa oppurtinistiska infektioner.

Resultaten, skriver forskarna, avslöjar nya mekansimer som potentiellt kan bidra till kannabinoid-baserade läkemedel i framtiden.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2014-02-02  20:22. Uppdaterad: 2014-02-02  20:22 Nyckelord: studie, hiv, aids, siv, thc, immunförsvar

Skriv ut

Upp ↑