Nyheter för december månad 2013

God Jul & Gott Nytt År

MedicinskMarijuana.com önskar läsare God Jul & Gott Nytt År!

merry christmas

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2013-12-29  19:12. Uppdaterad: 2013-12-29  19:12 Nyckelord: högtider, god jul, gott nytt år

Skriv ut

Upp ↑


Unikt företag grundat på Jamaica

Jamaica har fått sitt första renodlade företag specialiserat på medicinsk marijuana.

Företaget MediCanja presenterades i en ceremoni den tredje december i huvudstaden Kingston, där även landets handel- och industriminister Anthony Hylton deltog.

Enligt ett pressmeddelande kommer företagtet till en början rikta in sig på forskning och produktutveckling med den icke psykoaktiva kannabinoiden cannabidiol (CBD).

medicanjaMan berättade även att vissa sorter redan tagits fram som genetiskt modifierats för att innehålla höga nivåer CBD och låga mängder THC.

Företaget markerar ett första steg i att hitta en legitim inkomstkälla från landets rikliga, men fortfarande illegala, cannabisskörd.

Man kommer även få hjälp av landets parlament för att lagligt kunna hantera och framställa råmaterialet, utan att bryta mot några internatinoella konventioner.

Av: Admin. Källa: Reuters. Publicerad: 2013-12-29  19:13. Uppdaterad: 2013-12-29  19:13 Nyckelord: jamaica, konventioner, industri, företag, medicanja, forskning, produktutveckling

Skriv ut

Upp ↑


Vivians medicin

Det finns idag många anekdotiska vittnesmål från familjer med barn som drabbats av svåra sjukdomar och som vänt sig till cannabisplantan som en sista utväg, med fantastiska resultat.

I den här videon extern länk berättar familjen Wilson från New Jersey om deras 2½-åriga dotter Vivian, som lider av en svårartad form av epilepsi.

Hennes föräldrar använder idag en CBD-rik produkt som räddat deras dotters liv.

Av: Admin. Källa: High Times. Publicerad: 2013-12-29  19:14. Uppdaterad: 2013-12-29  19:14 Nyckelord: epilepsi, video, barn, cbd, föräldrar, vittesmål

Skriv ut

Upp ↑


Hampafrön kan sänka för högt blodtryck

Innehållet i hampafrön kan sänka blodtrycket hos människor. Det föreslår en ny djurstudie från Kanada.

I studien extern länk användes mjölprotein från hampafrö som gavs till råttor framavlade med ett för högt blodtryck.

Råttornas diet blandades med vatten, en process känd som hydrolys, för att snabbare frigöra hampafröets aminosyror inom matsmältningssystemet.

hampaolja

Efteråt kunde man se hur proteinet både förebyggde och behandlade hypertoni, i både unga och gamla djur.

Högt blodtryck är en av våra mest utbredda folksjukdomar och hälften av männen och en tredjedel av kvinnor har ett för högt blodtryck.

Hampaprodukter finns att köpa i svenska internetbutiker som t.ex. Reidarsson.se extern länk.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2013-12-29  19:15. Uppdaterad: 2013-12-29  19:15 Nyckelord: hampaolja, industri, högt blodtryck, distoni, folksjukdom, studie, forskning

Skriv ut

Upp ↑


Strokepatienter kan ges cannabis

Forskare vid universitetet i Nottinmgham har i en metastudie visat på kannabinoiders effektivitet vid slaganfall.

Studien kan bana väg för ett unikt försök med strokepatienter som ges en form av cannabis med förhoppning att reducera hjärnskada.

strokeMetastudien, som innehåller studier som hittills endast gjorts på försöksdjur, visar att alla tre klasser av kannabinoider kan vara effektiva i att krympa det området i hjärnan som drabbats av ett stroke och samtidigt hjälpa hjärnan återhämta sina neurologiska funktioner.

Enligt flera strokeexperter fyller den nya datan in flera luckor i kunskapen om kannabinoider som nuvarande och potientiell framtida behandling för strokepatienter.

När studien presenterades vid en konferens i England ledde det till flera spännande diskussioner. Nästa steg blir att ta fram en säkerhetsutvärdering för kliniska studier med människor.

Stroke är idag den främsta orsaken till invaliditet hos vuxna i England. Fler än en miljon människor lever med tillståndet.

Av: Admin. Källa: The Nottingham Post. Publicerad: 2013-12-15  17:10. Uppdaterad: 2013-12-15  17:10 Nyckelord: stroke, hjärnskada, invaliditet, studie, neurologi, england

Skriv ut

Upp ↑


Ny forskning kring smärta från ledinflammation

Statistik från Kanada visar att cannabis kan vara hjälpfullt vid smärtsam ledinflammation.

Hälsomyndigheten Health Canadas statistik visar att 36% eller en tredjedel av patienter som använder medicinsk marijuana gör det för någon form av artrit. Statistiken backas upp av en ny engelsk-amerikansk studie som föreslår att kannabinoider stör ryggradens smärtsignaler.

Studien extern länk, som finansieras av Arthritis Research U.K. och National Institutes of Health (NIH), använde en råttmodell för osteroartrit, en slags ledgångsinflammation, för att försöka förklara varför så många patienter med artrit använder sig av drogen för smärtlindring.

artritMan fokuserade speciellt på CB2-receptorer i nervbanorna och noterade att när de områden som kannabinoiderna påverkar, t.ex. i lederna, aktiverades syntes en antiinflammatorisk effekt.

Vävnadsprover som samlades in från både råttor och människor med ledskador visade på stora förändringar i dessa nervbanor, vilket antyder att kroppen underlättar denna smärtlindringsmekanism.

Kannabinoider kan därmed också aktivera dessa nervbanor och lovar gott inför utveckling av nya smärtläkemedel för patienter med tidig osteroartrit.

Av: Admin. Källa: Smell the Truth. Publicerad: 2013-12-15  17:12. Uppdaterad: 2013-12-15  17:12 Nyckelord: artrit, ledinflammation, smärta, studie, nervbanor, kanada

Skriv ut

Upp ↑


Arvsanlag spelar störst roll vid utveckling av schizofreni

Ny amerikansk forskarstudie pekar på att det är de genetiska faktorerna som är avgörande för dem som drabbas av schizofreni och inte cannabis.

Länken mellan cannabis och schizofreni har länge debatterats. Vissa studier menar att det finns en förhöjd risk för dem som använder drogen på fel sätt medan andra hävdar att ett samband ännu inte kan bevisas.

Den senaste studien i ämnet, ifrån det välkända universitet i Harvard och som publiceras i journalen Schizophrenia Research, stödjer rollen genetiska faktorer spelar i sjukdomen och att cannabis inte ensamt kan förhöja risken att drabbas.

schizofreniTeamet jämförde 108 patienters familjebakgrund och 171 individer utan schizofreni för att avgöra om cannabisbruk var en avgörande faktor i att utveckla sjukdomen.

Man fann att om en familjemedlem hade schizofreni ökade det risken att utveckla sjukdomen, detta oavsett om patienten använde cannabis eller inte.

De sammanfattar resultaten med att säga att "cannabis inte på egen hand kan orsaka schizofreni, även bland genetiskt sårbara personer, däremot kan den påskynda sjukdomen och indikera hur hårt den drabbar."

Den NIDA-finansierade studien extern länk påpekar också att vilken typ av cannabis som konsumeras spelar roll. Cannabis med stora mängder THC och liten mängd CBD är mer skadlig än om förhållandet är motsatsen.

Av: Admin. Källa: Psych Central. Publicerad: 2013-12-15  17:14. Uppdaterad: 2013-12-15  17:14 Nyckelord: genetik, schizofreni, arvsanlag, studie, harvard, familj

Skriv ut

Upp ↑


Receptfria smärtstillande läkemedel mildrar THCs negativa effekter

En ny studie visar att vanliga receptfria smärtläkemedel, som Ibuprofen, kan motverka läkarcannabis negativa effekter.

Medicinsk marijuana kan lindra båda smärta och illamående, men den har även biverkningar i form av berusning och minnesförlust. Ny forskning kan leda till att breda dess användning i medicinskt syfte såväl som påskynda forskning.

Den amerikanska studien från ett universitet i New Orleans gjordes på möss som fick THC. Detta ledde till en minskad aktivitet av ett enzym kallat COX-2.

Enzymet COX-2 är intressant i detta sammanhang och har många funktioner, t.ex. fungerar smärtläkemedel som Ibuprofen och Aspirin genom att blockera det.

aspirinTHC i cannabis binder till receptorerna CB1 och CB2 som ansvarar för bl.a. smärtupplevelse och aptit. Vanligtvis aktiveras dessa receptorer genom kroppens egna kannabinoider, endokannabinoider. Denna process dämpar också enzymet COX-2.

Tidigare har man trott att orsaken till THCs biverkningar, som minnesförlust, hörde ihop med en dämpning av COX-2, men det är inte vad den nya studien visar. Istället ökad aktiviteten hos COX-2 när mössen fick THC och en sedemera blockering av COX-2 mildrade inlärning- och minnessproblem från den ökända substansen.

Möss som fick en daglig dos THC under en vecka hade problem med att komma ihåg platsen för en gömd plattform i en vattentank, men om COX-2 blockerades, kunde de hitta plattformen lika fort som möss som inte givits THC.

Det är ännu för tidigt att dra några stora slutsatser av studiens resultat och det är oklart om THC positiva effekter också blockeras i processen. Det finns dock indikationer att de välgörande effekterna av THC fungerar ändå.

Försök med människor kommer att visa definitivt om detta gäller för t.ex. AIDS-patienter såväl som för cancer-patienter eftersom dessa grupper använder drogen för olika symptom.

Eftersom många avslutar kliniska försök med cannabis p.g.a. oönskade effekter som berusning så kan den nya studien också leda till snabbare utveckling av nya cannabis-baserade läkemedel.

Av: Admin. Källa: ScienceNow. Publicerad: 2013-12-01  17:59. Uppdaterad: 2013-12-01  17:59 Nyckelord: aspirin, thc, minnesförlust, studie, enzym, cox-2

Skriv ut

Upp ↑


GW inleder studier på hjärntumörer

Tillverkaren av cannabissprayen Sativex mot multipel skleros inleder försök att behandla aggressiva tumörer.

Spännande nyheter från det engelska läkemedelsbolaget GW Pharmaceuticals.

De meddelar att man nu inlett tidiga försök med cannabis-baserade läkemedel för att behandla en av världens mest svårberhandlade cancerformer i hjärnan, Recurrent Glioblastoma Multiforme (GBM).

Enligt New England Journal of Medicine är glioblastoma ansvarig för 50 procent av de 22,500 nya fall av hjärncancer diagnoserade i USA varje år. Behandlingsalternativen för den mer sällsynta GBM är begränsade och de flesta patienter dör inom ett år.

hjärnaStudien som nu genomförs följer flera år av förklinisk forskning av företaget inom hjärntumörer och som föreslår att kannabinoider kan vara ett lovande nytt läkemedel.

Enligt läkaren och företagets utvecklingschef Stephen Wright så ser man fram emot försöken, som är företagets första inom detta användningsområde.

Samtidigt utökar man företagets terapeutiska och unika plattform med kannabinoider mot olika sjukdomar och åkommor.

GW meddelade nyligen att företagets ekonomi går oväntat bra och man förväntas göra stora vinster i år.

Av: Admin. Källa: Business Weekly. Publicerad: 2013-12-01  18:00. Uppdaterad: 2013-12-01  18:00 Nyckelord: kannabinoider, hjärntumör, sativex, gw pharmaceuticals, forskning, cancer

Skriv ut

Upp ↑


Cannabis som botar?

Det finska reportageprogrammet Arenan undersöker läkarcannabis.

I Finland är myndigheterna fortfarande mycket skeptiska till cannabis som medicin. Samtidigt visar statistik extern länk att medicinsk cannabis blir allt vanligare i landet.

2011 såldes 14 kg medicinsk cannabis till 48 personer. 2012 köpte 83 personer 24 kg medicinsk cannabis. Fram till 1:a oktober i år hade hela 81 personer fått specialtillstånd att köpa cannabis, och 23 kg medicinsk cannabis hade importerats till Finland.

Från programmets beskrivning: "Lekmän och forskare har länge sagt att cannabis motverkar cancer - och läkemedelsindustrin verkar nu börja tro dem."

Du kan se inslaget extern länk som är på 26 minuter online t.o.m. 30 december 2013.

yle arenan cannabis

Av: Admin. Källa: Flashback. Publicerad: 2013-12-01  18:01. Uppdaterad: 2013-12-01  18:01 Nyckelord: finland, läkare, reportage, media, arenan, statistik

Skriv ut

Upp ↑