Nyheter för november månad 2013

Amerikanska läkarsällskapets dubbla budskap

En läkarstämma gav dubbla budskap om cannabis.

amaAmerican Medical Association (AMA) är USAs största läkarförening och hade nyligen att ta ställning till en motion från delegationen från Kalifornien som ville ändra föreningens officiella position.

Man ville byta ut att "cannabis är en farlig drog och ett folkhälsoproblem" till en neutral text om dess lagliga status.

Förslaget röstades ner tillsammans med en annan motion som förespråkade en reglerng av drogens försäljning på delstatsnivå. Trots nederlaget kunde reformvänner mjuka upp språket i andra texter.

Angående medicinskt bruk så bekräftade AMA åter igen sin position att forskning om drogen bör underlättas och påskyndas genom en översyn av dess möjliga nedklassifiering hos federala myndigheterna.

När det gäller den allt mer accepterande synen på rekreationell cannabis så beslöt AMA att kalla dagens nuvarande federala lagar kring drogen för "ineffektiva" och yrkade på en granskning av risker och fördelar med regleringen godkända av väljare i Colorado och Washington förra året.

Man påpekade också att synen på cannabis bör ses genom ett hälsoperspektiv istället för att fokuera på kriminalisering.

Dessa rekommendation kommer nu att fastställas vid nästa halvårsmöte innan de godkänns.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2013-11-24  19:29. Uppdaterad: 2013-11-24  19:29 Nyckelord: ama, läkare, delegation, position, folkhälsa, lagar

Skriv ut

Upp ↑


Magnolia innehåller cannabislika ämnen

Enligt en studie från ett tyskt farmaceutiskt forskningscenter innehåller blomman Magnolia officinalis samma sorts ämnen som cannabisplantan.

Det är tyska PharmaCenter i staden Bonn som gjort upptäckten extern länk som nu publiceras i en vetenskaplig journal.

magnoliaForskarna fann att ett ämne som kallas Magnolol aktiverar receptorerna CB1 och CB2 på samma sätt som cannabisämnen som THC (Tetrahydrocannabinol) och CBD (Cannabidiol).

Magnolia officinalis är en gammal medicinplanta och växer naturligt i berg och dalar i Kina på höga höjder. Det finns 120 arter i Magnoliasläktet (Magnolia).

Svenska hälsokostbutiker säljer idag extrakt från denna blomma.

Av: Admin. Källa: Cannabis.se. Publicerad: 2013-11-24  19:30. Uppdaterad: 2013-11-24  19:30 Nyckelord: magnolia, studie, medicinplanta, hälsokost, receptor, farmaceutisk

Skriv ut

Upp ↑


Delstat i Australien vägrar ge dödssjuka cannabis

Delstaten New South Wales i Australien har uteslutit att tillåta laglig användning av cannabis för dödssjuka och AIDS-patienter. Ett beslut som nu kritiseras hårt av andra politiker.

nswI maj i år rekommenderade enhälligt en parlamentarisk tvärpolitisk kommitté att tillåta patienter som inte hade långt kvar att leva och AIDS-sjuka att tillåta upp till 15 gram naturlig rå cannabis för bl.a. smärta.

Men nu har den lokala regeringen avfärdat rekommendationen eftersom de menar det saknas stöd om dess medicinska effektivitet.

Ett beslut som kritiseras hårt av bl.a. parlamentsledamot John Kaye (Miljöpartiet) som kallar det trångsynt och inskränkt.
- Jag är djupt besviken på regeringen som fallit offer för hysterin mot plantan när de hade chansen att ge svårt sjuka människor en chans att undvika smärta och ge dem bätte livskvalitet, menar Kaye.
- Denna rekommendation handlade aldrig om att göra reklam för cannabis eller sprida dess användning.

- Allting kommer inte fungera för alla - oavsett om det handlar om akupunktur för nervsmärta eller marijuana för aptitförlust. Det handlar om att kunna använda de verktyg man har till största möjliga förmån för så många som möjligt, säger den f.d. parlamentsledamoten Paul O'Grady (Labor) som själv lever som HIV-positiv och även genomgått cancerbehandling.

Regeringen har iallafall gett sitt stöd till receptbelagda cannabisbaserade läkemedelsprodukter som t.ex. Sativex. Man har också lovat fler patienter snabbare tillgång till dessa läkemedel och en snabbare process för licensansökan, samt bättre fungerande smärtkliniker.

Idag finns inga lagliga syntetiska eller naturliga former av cannabis för varken rekreationella eller medicinska ändamål i Australien, men en syntetisk spray känd som nabiximol undergår just nu kliniska försök på fyra sjukhus i landet.

Av: Admin. Källa: ABC News. Publicerad: 2013-11-24  19:31. Uppdaterad: 2013-11-24  19:31 Nyckelord: new south wales, politik, licens, aids, smärta, kritik

Skriv ut

Upp ↑


Artikel i Illustrerad Vetenskap

"Den utskällda plantan får nu upprättelse." Så inleds en väldigt intressant artikel i Sveriges största vetenskapstidning.

I senaste numret (13-2013) av vetenskapsmagasinet Illustrerad Vetenskap tar man upp den ökande användning av cannabisplantan för medicinska ändamål.

För dem som inte har köpt tidningen finns den upplagd på nätet.

     

PDF: 1 extern länk 2 extern länk.

Av: Admin. Källa: Illustrerad Vetenskap. Publicerad: 2013-11-24  19:32. Uppdaterad: 2013-11-24  19:32 Nyckelord: illustrerad vetenskap, media, vetenskap, pdf, magasin, utskälld

Skriv ut

Upp ↑


Nyzeeländare föredrar cannabis framför alkohol

Statistik från Nya Zeeland visar att många nyzeeländare använder cannabis som ett alternativ till alkohol.

Det är landets hälsodepartement som publicerat ny statistik om alkohol och droger som avslöjar att en av sju vuxna har använt drogen det senaste året. 46.4 procent av vuxna har någon gång under deas liv använt samma drog.

Det är statistik som bekräftar FN's senaste årsrapport där man ligger i toppen av de länder med mest spridd konsumtion.

nya zeelandEn av anledningarna till den höga siffran, enligt medicinantropologen och forskaren Geoff Noller, är att nyzeeländare föredrar cannabis istället för att dricka alkohol.

- Många jag intervjuade gillade helt enkelt inte alkohol och kände att de tappade kontrollen, så för många var cannabis ett sätt att avstressa utan att förlora kontrollen, säger Noller om en studie han genomförde med 80 personer i staden Dunedin om deras cannabisbruk.

Cannabis odlas också väldigt lätt på Nya Zeeeland vilket lett till utveckling av sin egen cannabiskultur, på samma sätt som andra länder eller regioner utvecklar en kultur med vintestning.
- Man använder drogen på samma sätt som andra njuter av olika typer av vin. De föredrar sina egen sorter med sina egna egenskaper.

För reformvänner är detta inget nytt och något man vetat om länge.
- Människor gör ett beslut att använda något som fungerar och som är säkrare för dem, säger Chris Fowlie, ordförande för National Organisation for the Reform of Marijuana Laws (Norml).

Av: Admin. Källa: Stuff. Publicerad: 2013-11-17  20:20. Uppdaterad: 2013-11-17  20:20 Nyckelord: nya zeeland, statistik, alkohol, kontroll, attityder, studie

Skriv ut

Upp ↑


Många med IBD använder cannabis terapeutiskt

Enligt en enkätstudie har många IBD-patienter erfarenhet av cannabis.

tarmarForskare vid ett sjukhus i USA granskade svar från 292 patienter med IBD (inflammatory bowel disease) och fann att över hälften (1 av 6) hade egen erfarenhet med cannabis och 16 procent använt drogen för att lindra sina symptom.

"Vi fann att patienter som upplevde cannabis som hjälpfull använde den mot symptom som magsmärta, dålig aptit och illamående," skriver man.

Inflammatorisk tarmsjukdom (inflammatory bowel disease) är en grupp inflammatoriska tillstånd i tjocktarmen och i vissa fall tunntarmen utan påvisbar infektion. Den ska dock inte blandas ihop med IBS (irritable bowel syndrome), som är mindre allvarlig.

Man fann också att en tredjedel skulle kunna tänka sig delta i framtida försök att utvärdera cannabisplantans terapeutiska egenskaper.

Tidigare studier från andra länder har rapporterat om patienter med Crohns sjukdom och tjocktarmsinflammation använder cannabis oftare än andra populationer.

Studien publiceras i journalen Inflammatory Bowel Diseases.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2013-11-17  20:21. Uppdaterad: 2013-11-17  20:21 Nyckelord: ibd, ibs, forskning, tarmar, symptom, studie

Skriv ut

Upp ↑


Kannabinoider skyddar hjärnan från HIV-viruset

Vissa kannabinoider kan vara användbara i att förebygga hjärnskada orsakad av HIV-viruset, visar ny forskning från det ansedda universitetet Harvard.

Det är känt att ungefär 40 procent av alla HIV-infektioner leder till någon slags hjärnförsämring, tex demens eller HAND-syndrom (HIV-1 associated cognitive impairment).

hivDagens moderna antiretrovirala läkemedel har varit mycket framgångsrika i att reducera virusmängden, men ett problem är att läkemedlen inte kan korsa blod-hjärnbarriären och därför inte förhindra skadan som HIV orsakar i hjärnan.

Däremot kan kannabinoider korsa barriären och har i tidigare studier visat kunna skydda hjärnan från flera olika allvarliga tillstånd.

I den senaste studien, publicerad i British Journal of Pharmacology, fann man att dessa kannabinoider också erbjuder skydd från ett giftprotein (Gp120) som produceras av HIV-viruset och skadar viktiga nervceller.

Men när en kannabinoid kallad AM2421, som enbart aktiverar CB2 receptorer, användes kunde forskare skydda nervcellerna från doser av Gp120 i provrör.

Efterföljande djurstudier bekräftade de inledande resultaten. Möss antingen behandlades eller inte med AM2421 och man letade sen efter nervvävnadsproduktion och man fann positiva resultat hos de möss som fick AM2421.

Förhoppningen från forskarna är nu att förhoppningsvis snabbt lansera ett läkemedel för detta på marknaden.

Av: Admin. Källa: LeafScience. Publicerad: 2013-11-10  19:10. Uppdaterad: 2013-11-10  19:10 Nyckelord: hiv, aids, forskning, nervceller, kannabinoider, studie

Skriv ut

Upp ↑


Cannabisindustrin förväntas växa snabbare än smarttelefoner

Marknaden för lagligt reglerad cannabis i USA förväntas växa snabbare än den globala marknaden för smarttelefoner. Det visar en ny prognosrapport.

För att komma fram till sin prognos granskade forskare återförsäljare, producenter, apoteksägare och industriledare under de sex första månaderna av 2013. Man uppskattar baserat på det att laglig cannabis för mer än 9.42 miljarder kronor kommer säljas under hela 2013.

Man spår även att tillväxten är enorm, med en ökning på 64 procent till 15.43 miljarder kronor nästa år. I jämförelse kan nämnas att marknaden för smarttelefoner kommer att växa med 46 procent från 2012 till 2013.

dollarCannabisindustrin har växt snabbt de senaste åren. Idag finns det företag som täcker allting från försäkringar till banktjänster och med bakgrund av denna rapport förväntas nya investerare satsa pengar inom industrin.

Marknaden kan potentiellt vara värd hela 67,2 miljarder kronor 2018.

"Cannabis är en av de snabbast växande industrierna", berättar Steve Berg, redaktör för rapporten och tidigare anställd av Wells Fargo Bank.

Siffrorna gäller endast försäljning av cannabis och Berg menar att marknaden för sidoindustrier som säkerhetsutrustning, odlingsverktyg, appar och tillbehör har potiential att driva tillväxten ännu längre.

Rapporten förutspår att ytterligare 14 stater kommer legalisera marijuana för rekreation inom de närmaste fem åren. Idag är medicinsk marijuana laglig i 20 delstater och nästa år kommer Washington och Colorado börja sälja rekreationell laglig cannabis till vuxna.

Enligt Berg har dessa delstater spelat en huvudroll i cannabisindustrins starka expansion. Colorado kommer t.ex. ensamt att bidra med 2,36 miljarder kronor till marknaden 2014.

Han lyfter även fram industrins specialisering och ökad professionalitet. Även allmänhetens ökande acceptans har spelat en roll såväl som medikaliseringen av plantan.

Av: Admin. Källa: The Huffington Post. Publicerad: 2013-11-10  19:13. Uppdaterad: 2013-11-10  19:13 Nyckelord: prognos, rapport, industri, marknad, ekonomi, studie

Skriv ut

Upp ↑


Hur ska samhället hantera gråzonen med laglig cannabis?

I denna video förklarar den brittiska entreprenören Richard Branson hur samhället skulle kunna hantera den lagliga cannabisindustrin.

Videon producerades åt The Global Commission on Drug Policy för en debatt och rör mestadels Nederländerna välkända problem med laglig försäljning och illegal produktion.

Ett fascinerande tidsdokument om nuvarande narkotikapolitik och en framtida eventuell reglering för världens mest använda illegala drog.

Av: Admin. Källa: YouTube. Publicerad: 2013-11-10  19:15. Uppdaterad: 2013-11-10  19:15 Nyckelord: gråzon, nederländerna, narkotikapolitik, youtube, richard branson

Skriv ut

Upp ↑


Fördjupa dig i kannabinoider

Perfekt video för dig som vill fördjupa dig lite mer i alla olika kannabinoider och deras medicinska egenskaper.

Kannabinoider som tas upp är i videon är THC (Delta-9 Tetrahydrocannabinol), THCA (Tetrahydrocannabinolic Acid), CBG (Cannabigerol), CBD (Cannabidiol), CBN (Cannabinol), THCV (Tetrahydrocannabivarin) och CBC (Cannabichromene).

Av: Admin. Källa: YouTube. Publicerad: 2013-11-03  20:16. Uppdaterad: 2013-11-03  20:16 Nyckelord: kannabinoider, youtube, fördjupning, thca, media, utbildning

Skriv ut

Upp ↑


Lovande forskningsresultat för autism

Ny studie föreslår att ämnen i cannabisplantan kan framgångsrikt behandla autism.

Man vet sedan tidigare att de negativa efekterna av autism orsakas av en genmutering som blockerar kroppens naturliga produktion av kannabinoider och hindrar sättet dessa molekyler kommunicerar med hjärnan.

Det exakta sättet det sker är på inte klarlagt men det antyder att tillståndet kan behandlas med medicinsk marijuana.

autismAmerikanska forskare hade tidigare publicerat en studie som hittat en länk mellan endokannabinoider och autism och man beslöt därför för att testa teorin. Den nya studien har nu bekräftat resultaten.

I den tidigare studien använde man möss med Fragil X-syndromet (FRAXA-syndromet). En genmutation på X-kromosomen som anses vara den mest vanliga genetiska orsaken till autism. Mössen fick THC och man kunde då se att de presterade bättre i labyrinttester.

"Att öka naturliga cannabis-liknande kemikalier i hjärnan kan hjälpa till att korrigera beteendeproblem relaterat till Fragil X-syndromet," sammanfattade man studien då.

Den nya studien fann att genen neurologin-3 - ansvarig för att skapa och upprätthålla normal kommunikation mellan hjärnceller - verkar ha en korrelation till autism och att introducera cannabisderivat till hjärnan kan lindra symptom associerade med sjukdomen.

Många familjer experimenterar redan med marijuana som behandling för deras barns autism - som ett alternativ till andra läkemedel med svåra biverkningar och tvivelaktiga resultat.

Av: Admin. Källa: High Times. Publicerad: 2013-11-03  20:17. Uppdaterad: 2013-11-03  20:17 Nyckelord: studier, forskning, autism, kromsom, gener, barn

Skriv ut

Upp ↑


Pensionär dömd för läkarcannabis

En pensionär har dömts för narkotikabrott i en tingsrätt i Stockholm för användning av drogen cannabis som medicin.

Det var vid en husrannsakan i slutet av maj som polisen hittade 158 gram cannabis i mannens lägenhet, skriver SVT ABC på webben.

pensionärMannen på 73 år bor i Huddinge och argumenterade under rättegången för ett frikännande p.g.a. humanitära skäl, att cannabis är bättre än medicinen som läkaren skrivit ut och att den fick honom att sova bättre och lindrade krämpor, smärta och sömnlöshet.

Den 73-årige mannen tyckte också att det var mer naturligt med cannabis än en syntetiskt framställd medicin.
- Det är en drog som hjälper honom väldigt mycket och så slipper han skadliga sömntabletter, säger hans försvarsadvokat Hans Fredriksson.

Straffet blev p.g.a. mannens höga ålder och dåliga hälsa en villkorlig dom och 100 dagsböter efter att han lovat att inte använda drogen igen så länge det är brottsligt.

Enligt domstolen lever mannen under ordnade förhållanden och enbart använt drogen för eget bruk i självmedicineringssyfte för att lindra smärta.

Fallet är ganska unikt då det är ovanligt med en sådan gammal person döms fär narkotikabrott.

Av: Admin. Källa: SVT ABC & Mitt i Huddinge. Publicerad: 2013-11-03  20:18. Uppdaterad: 2013-11-09  23:40 Nyckelord: pensionär, tingsrätt, försvarsadvokat, domstol, husrannsakan, vittnesmål

Skriv ut

Upp ↑