Nyheter för augusti månad 2013

Ny forskning visar cannabis kan fungera mot depression

En nyligen genomförd studie visar att THC kan positivt påverka hur vi uppfattar negativa känslor.

Det är välkänt att cannabisplantan kan göra dig berusad, men nya rön bekräftar att den även har positiva effekter på negativ stimulans.

depressionForskare i Holland tittade på hjärnans funktioner under berusning av en av plantans kemikalier, THC, för att undersöka hur vi hanterar känslor. Aktiva användare (mer än 4 ggr/år) av drogen rekryterades för studien, varav en grupp fick THC och den andra en placebo.

De ombads sedan att härma bilder på ansiktsuttryck som antingen var glada eller rädda. THC-gruppen var mindre exakta i att imitera de ängsliga bilderna, men kunde perfekt återge dem personer som såg glada ut. Resultaten bekräftades av hjärnröntgen.

Forskarna säger att studien bekräftar hypotesen att THC reducerar negativa fördomar i processen av känslor. Något som man menar styrs via kroppens naturliga endokannabinoida system. THC stimulerar detta system när man konsumerar drogen.

Många med depression självmedicinerar redan idag med cannabis med bra resultat, vilket denna studie bekräftar.

Studien publiceras i journalen European Neuropsychopharmacology.

Av: Admin. Källa: The Daily Mail. Publicerad: 2013-08-25  21:27. Uppdaterad: 2013-08-25  21:27 Nyckelord: ansiktsuttryck, fördomar, studie, känslor, thc

Skriv ut

Upp ↑


Sömnförbättringar med THC och CBD

Både THC och CBD förbättrar sömn. Det visar två oberoende av varandra studier som nyligen publicerats i vetenskapliga tidningar.

I en studie extern länk om dygnsrytmer utförd i Brasilien fick råttor slumpmässigt uppdelade i fyra grupper injektioner av Cannabidiol (CBD) på 2.5 mg/kg, 10 mg/kg, 40 mg/kg och placebo.

Sömninspelningar gjordes under både mörka och ljusa perioder under fyra dagar. Under den ljusa perioden ökade sömn i grupper behandlade med 10 och 40 mg/kg av CBD jämfört med placebo.

Bäst resultat uppnåddes i gruppen som fick 10 mg/kg CBD. Den totala sömntiden såväl som längden tid det tar att övergå från vakenhet till sömn ökade också under administration av CBD.

sömnI en annan studie finansierad av statliga National Institute of Health i USA och publicerad i American Journal on Addictions fann man att THC hjälpte användare sova bättre.

Tretton kroniska dagliga användare fick kontrollerade orala doser av 20 mg THC dygnet runt (40–120 mg dagligen) under en vecka. Deltagarna fyllde sedan ut ett frågeformulär och blodprover togs.

Man fann att en högre koncentration av THC i blodet på kvällen var associerat med lättare att somna, snabbare övergång från vakenhet till sömn och längre dagssömn.

Studien extern länk föreslår att THC kan vara användbar mot sömnlöshet och andra sömnproblem.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2013-08-25  21:28. Uppdaterad: 2013-08-25  21:28 Nyckelord: cbd, sömn, studie, sömnproblem, thc

Skriv ut

Upp ↑


Kannabinoider kan ha användning inom palliativ vård

Ny högintressant litteraturgenomgång föreslår att användning av kannabinoider kan ha en plats i framtidens palliativ vård.

Linda Björkhem-Bergman, docent, specialistläkare klinisk farmakologi, och Claes Wallin, överläkare, specialistläkare kirurgi och urologi, går i en i denna nya unika studie igenom vad forskningslitteraturen säger om användning av cannabiskemikalier vid vård i livets slutskede.

I genomgången skriver man bl.a.: "Det finns än så länge endast en välgjord klinisk studie som visar att kannabinoider kan ha en måttlig effekt vid opioidresistent cancersmärta. Kannabinoider har dock flera effekter som kan vara gynnsamma vid palliativ behandling av terminalt cancersjuka patienter. Utöver den smärtlindrande effekten kan kannabinoider stimulera aptiten, minska illamående, ge eufori och fungera ångestlindrande."

palliativ vård"I Sverige finns än så länge mycket begränsad erfarenhet av användning av kannabinoider. I enstaka fall har terminalt sjuka patienter själva intagit kannabinoidinnehållande olja i droppform utanför läkarens förskrivning. I de få fall vi känner till har det haft mycket god effekt främst på anorexi men även på smärta, och patienterna har behövt mindre mängder opioider än förväntat," skriver man.

"Intressant är också att kannabinoider på sätt och vis kan anses mindre toxiska än opioider, eftersom inga letala förgiftningar finns beskrivna och någon letal dos inte har kunnat definieras. Letal utgång på grund av opioidöverdosering är dock frekvent förekommande."

Slutsatsen är slående. "Kannabinoider förefaller tolereras väl av patienterna, och vi tror att detta preparat kan ha en plats inom den palliativa medicinen till utvalda patienter. Fler kliniska studier efterfrågas dock."

I genomgången utreder man även om metylfenidat, ett centralstimulerande medel som används för att behandla personer med (ADHD/ADD) genom läkemedel som Ritalin, Concerta och Metamina, skulle kunna användas vid palliativ vård och kommer fram till samma slutsats som med kannabinoider, fast då mot t.ex. cancerrelaterad trötthet.

Läs hela artikeln i Läkartidningen här extern länk.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2013-08-18  17:10. Uppdaterad: 2013-08-18  17:10 Nyckelord: livets slutskede, palliativ vård, studie, kannabinoider, ångest, smärta

Skriv ut

Upp ↑


A Change Is Gonna Come...

Förändringens vindar blåser extra hårt just nu...

Change is coming quicker then any of us thought. @piersmorgan @PiersMorganLive @drsanjaygupta @Montel_Williams http://t.co/O57uBneeCL

— MedicinskMarijuanaSe (@MedMarSe) August 15, 2013

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2013-08-18  17:11. Uppdaterad: 2013-08-18  17:11 Nyckelord: twitter, reform, förändring, piers morgan, sanjay gupta, montel williams

Skriv ut

Upp ↑


Applikation av THC reducerade hudinfektion

Tyska forskare har publicerat en studie där insmörjd THC på huden visade sig kunna reducera inflammation från kontaktallergi.

allergiEfter studien på möss genomförts kunde man se att dermatit (hudinfektion) minskade genom att sänka antal ämnen i hudceller som orsakar inflammation. Detta oavsett antal närvarande kannabinoid receptorer.

Problemen är vanliga vid direktkontakt med ett allergiframkallande ämnen (allergener), t.ex. nickelallergi.

"Resultaten kan vara viktiga med tanke på framtida utveckling av strategiger för att behandla hudsjukdomar," skriver de.

Studien extern länk publiceras i Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2013-08-18  17:12. Uppdaterad: 2013-08-18  17:12 Nyckelord: thc, studie, hudinfektion, allergi, inflammation

Skriv ut

Upp ↑


Känd läkare bytte åsikt

En känd läkare i USA har ändrat åsikt om medicinsk marijuana.

Neurokirurgen Sanjay Gupta, som ofta medverkar på nyhetskanalen CNN, bad om ursäkt under veckan för att officiellt motsatt sig legalisering av drogen som medicin.
- Jag anser att vi systematiskt blivit vilseledda i USA under lång tid och jag deltog själv i detta.

Gupta bytte åsikt extern länk i frågan efter research inför ett tv-program. Han hittade att antalet studier kring drogens negativa effekter jämfört med dess medicinska egenskaper var oproportioneligt. Sex procent av alla amerikanska studier utgår inte ifrån dess skadliga effekter.

Men när han tog del av studier från andra delar av världen vart resultatet helt annorlunda och att drogen utan tvekan har effekter som skulle kunna hjälpa många patienter.

- Jag trodde på DEA (USA federala narkotikapolis) när de sa marijuana hör hemma i Klass 1 (droger som inte har någon accepterad medicinsk verkan), eftersom de sa att det är vad forskningen säger, säger Gupta.

Gupta medverkar i den CNN-producerade dokumentären 'Weed' om läkarcannabis som sänds idag i USA.

Se också video nedanför.

Uppdatering: Se hela minidokumentären på YouTube nedanför:

Uppdatering: Nytt avsnitt av Piers Morgan Live! med bl.a Morgan Spurlock, David Evans, Neill Franklin, Sheryl Shuman och Sanjay Gupta.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2013-08-11  22:26. Uppdaterad: 2013-08-18  17:40 Nyckelord: sanjay gupta, läkare, åsikt, vilseledd, dea

Skriv ut

Upp ↑


Aggression länkat till avsaknad av CB1-receptorer

Stimulering av receptor associerad med cannabis reducerade aggressivt beteende.

Djurstudien med möss genomfördes i Brasilien. Möss utan och med Cannabinoid 1-receptorn studerades noga ensamma och i grupp. Kognitiv impulsivitet och sociala interaktioner uppmättes genom olika tester.

aggressionEfteråt kunde man konstatera att mössen som saknade CB1-receptorn uppvisade annorlunda beteendeeffekter, d.v.s. mer aggression när de placerades i grupp.

I en parallell sidostudie med andra sorters möss, som istället fick CB1-agonisten* ACEA (1 och 2 mg/kg) sågs liknande resultat, även där minskade märkbart aggressionsnivåer hos mössen.

Studien extern länk publiceras i journalen Neuropharmacology.

* Agonister binder till receptorer genom att aktivera dem.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2013-08-11  22:27. Uppdaterad: 2013-08-11  22:27 Nyckelord: studie, aggression, receptor, agonist, beteende

Skriv ut

Upp ↑


Akutbesök för psykos sjönk under nedklassifiering

Antal akutbesök av personer med cannabisorsakad psykos ökade efter uppklassifiering av drogen i Storbritannien.

Ny statistik visar på en nedgång av antal akutbesök efter nedklassifiering 2004, men började ökade igen efter att klassifieringen återgick till Klass B 2009.

Forskaren Ian Hamilton blev förvånad över resultaten, men är osäker om klassifiering kan tillskrivas sänkningen. Han föreslår istället att det kan handla om att sjukhus ändrat sina intagningsmönster så att patienter istället får vård på sin egen ort. Statistik omfattar därför enbart akuta fall av cannabis-inducerad psykos.

Cannabisbruk avtog även generellt under studieperioden 2001-2010 såväl som antal fall av psykos.

Andra faktorer, t.ex. populäriteten av skunk och avsaknad av CBD i denna mer potenta variant, som också påverkar resultaten gör att det inte går att dra några definitiva slusatser av studien, påpekar Hamilton.

Detta har dock inte stoppat att studien fått mycket utrymme i brittisk media eftersom en av anledningarna till dess uppklassifiering var just den påstådda länken mellan drogen och psykos.

Tekniken man använde uppskattade förändringar för att bedöma akutbesök för personer med diagnosen och som kan direkt spåras till cannabis för att undersöka hur drogens juridiska status påverkat akutbesöken.

Det är också viktigt att påpeka antalet fall av akutbesök är relativt liten och varierar mellan 40-100/månad i hela Storbritannien, vilket gör sådana här studier svårbedömda.

Studien publiceras i International Journal of Drug Policy.

Av: Admin. Källa: The Guardian. Publicerad: 2013-08-06  23:22. Uppdaterad: 2013-08-06  23:22 Nyckelord: storbritannien, psykos, statistik, akutbesök, juridik

Skriv ut

Upp ↑


Cannabinoider kan vara användbara mot bortstötning hos transplantationpatienter

Kemikalier i Cannabisväxten kan vara användbara för att förhindra bortstötande av transplanterade organ. Det visar en ny studie.

Forskare extern länk vid ett forskningscenter i Philadelphia använde cellexperiment med cannabinoider (THC) som agerade på receptor CB2, den receptor som upptäckts påverka bl.a. immunförsvaret och t-celler.

T-celler är en typ av vita blodkroppar som utgör en del av kroppens immunförsvar. De utbildas för att känna igen specifika patogener.

Insamlad data från studien visar att denna klass av ämnen kan potentiellt fungera för att förlänga överlevnad av organ hos transplantationspatienter, skriver man bl.a.

Trots att studien enbart innefattade cellkulturer kunde man se en dosberoende effekt - högre doser THC ledde till bättre immunsuppression.

Studien publiceras online i Journal of Neuroimmune Pharmacology.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2013-08-05  21:07. Uppdaterad: 2013-08-05  21:07 Nyckelord: transplant, organ, studie, cannabinoid, bortstötning

Skriv ut

Upp ↑


Två nya amerikanska delstater har godkänt medicinsk marijuana

Framgångsvågen för medicinsk marijuana fortsätter efter att två nya delstater godkänt dess användning.

Governör Maggie Hassan satte sin namnteckning på lagen efter att New Hampshires legislatur godkände den nya lagen som möjliggör för delstatens invånare att använda örten som läkemedel.

new hampshirePatienter kan nu lagligt inneha en viss mängd av drogen som de kan köpa från fyra licensierade och ideella dispensärer. Ingen personlig kultivering kommer dock tillåtas, till skillnad mot andra delstater.

Giltiga tillstånd som ingår i lagen är bl.a. cancer och multipel skleros (MS), däremot fick Hassan igenom sin önskan att ta bort posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som en kvalificerande diagnos.

Det kan komma att dröja upp till två år innan lagen har implementerats.

Samtidigt har Illinois också beslutat att reglera drogen för medicinsk användning.

Guvenör Pat Quinn (D) sa i ett tal vid en ceremoni att hon under åren hört många hjärtskärande berättelser från patienter med hemska sjukdomar som fått henne att ändra åsikt i frågan.

Lagen är restriktiv och tillåter inte heller någen privat kultivering utan förlitar sig på 22 strikt övervakade odlingscenter och 60 licensierade dispensärer.

illinoisLagen specifierar 35 sjukdomar, som dystrofi (muskelförtvining), cancer, MS, och HIV/AIDS. Drogen kommer att beskattas på samma sätt som andra läkemedel.

Lagen hade brett stöd från flera sjukvårdsorganisationer, t.ex. sjuksköterskor, medborgarrättsgrupper, religiösa grupper, fackföreningar, läkare och ideella föreningar.

Lagen börjar gälla 1 Januari 2014.

21 delstater (inklusive Washington, D.C.) har nu godkänt drogen som medicin på ett eller annat sätt.

Av: Admin. Källa: High Times & AP & AP & Drug War Chronicle. Publicerad: 2013-08-04  19:59. Uppdaterad: 2013-08-04  19:59 Nyckelord: delstater, usa, dispensär, juridik, legislatur, new hampshire, illinois

Skriv ut

Upp ↑