Nyheter för juni månad 2013

Långvarig användning av Sativex undersökt

Långvarig användning av den nya cannabissprayen är hittills ett relativt outforskat område, men en ny studie visar på inga stora negativa biverkningar.

Studien extern länk gjordes på en smärtklinik i Skottland och involverade 146 MS-patienter under mer än ett år i behandling med Sativex (innehåller lika stora delar THC och CBD). Målet var att undersöka dosprofil, tolerans och säkerhet hos sprayen.

Sativex har godkänts för behandling mot multipel skleros (MS) i nästan hela Europa och har i flera studier visat på bra lindring från symptom som spastiskhet (stelhet i muskler) och smärta.

Genomsnittstiden patienterna deltog i studien låg på 334 dagar och 7.3 munsprayer/dag. 52 patienter (36%) avslutade behandlingen i förtid p.g.a. psykologiska obehag (14%) och nio procent lämnade p.g.a. avsaknad av effektivitet.

sativexDe flesta biverkningar var milda/måttliga och vanligast var yrsel och trötthet. Allvarliga negativa sidoeffekter inträffade hos fem patienter. Alla biverkningar upphörde efter att behandlingen upphörde. Inga nya problem identifierades med kronisk Sativex-behandling och allvarliga biverkningar var sällsynta.

Inga bevis på toleransvänjning noterades och patienter som stannade kvar i behandlingen hela studieperioden rapporterade att de upplevde fortsatt nytta av sprayen.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2013-06-26  22:25. Uppdaterad: 2013-06-26  22:25 Nyckelord: forskning, ms, sativex, tolerans, kronisk, biverkning

Skriv ut

Upp ↑


Uppskattning av EUs cannabismarknad mindre än förväntad

En ny EU-rapport visar att cannabismarknaden i Europa är mindre än vad man tidigare trott.

Studien Further Insights into Aspects of the EU Illicit Drugs Market från Europeiska kommissionen, och ledd av holländska Trimbos Institute, analyserade olika faktorer inom den illegala drogmarknaden.

euMan fann bl.a. markanden för illegala droger följer samma ekonomiska principer som lagliga marknader. De lyder under samma ekonomiska lagar, t.ex. produktionstorlek, tillgångsglobalisering, och marknadsvariationer. Konflikter löstes oftast genom förhandling istället för våld.

Men den största upptäckten var att den tidigare uppskattningen att marknaden var värd 15-35 miljarder euro har korrigerats till storleken 7-10 miljarder euro.

Rapporten extern länk fann också att lagliga och illegala marknader är sammankopplade jämförbara med processer inom ekosystem. Eftersom kriminella nätverk drivs av vinst, så kommer påtryckningar från Staten på en marknad påverka andra marknader. Här kan man dra en stark parallell till fenomenet med nätdroger.

Man förutspår också att den nuvarnade ekonomiska krisen kommer att påverka drogmarknader, t.ex. genom en ökad efterfrågan på droger och nedskärningar i sjukvården.

Av: Admin. Källa: Trimbos instituut. Publicerad: 2013-06-25  23:31. Uppdaterad: 2013-06-25  23:31 Nyckelord: ekonomi, eu, drogmarknad, rapport, globalisering

Skriv ut

Upp ↑


Cannabisextrakt skyddade mot tarminflammation

Cannabis används i stor utsträckning i smyg för att behandla olika mag- och tarmsjukdomar. Det gör drogen mycket intressant i forskningssyfte.

I en ny studie extern länk från Kanada testade man därför den positiva effekten av ett cannabisextrakt på inflammation i tjocktarmen hos labbråttor.

tarmarRåttornas magsäck skadades först med hjälp av läkemedlet Naproxen. När extraktet sedan administrerades inuti tarmen syntes en reducering av inflammation, en effekt som också noterades oralt.

Symptom som diarré och viktminskning förbättrades samt inflammerad vävnad läkte tack vare extraktet. Vad som var märkbart var att doserna som administerades var så små att de inte ens dök upp i urinen.

Ett av problemen vid inhalering av canabis är en rad negativa biverkningar, vilket är varför forskare också tittar på alternativa intagsmetoder.

Studien bevisar, skriver forskarna, att ett enkelt extrakt med medicinsk marijuana kan märkbart förbättra inflammationtillstånd och skador, såväl som att förhindra att skador uppstår i magtrakten.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2013-06-24  21:53. Uppdaterad: 2013-06-24  21:53 Nyckelord: forskning, tjocktarm, inflammation, extrakt, vävnad

Skriv ut

Upp ↑


Cannabis länkat till skydd mot diabetes

Överraskande forskningsrön från USA visar att cannabisbruk förebyggde diabetes.

diabetesTrots att cannabisrökning ofta associeras med ökad aptit och kalorieintag visar en ny studie från universitet i Nebraska och Boston att de som använde drogen hade lägre nivåer av farligt insulin i sitt blod såväl som mindre midjemått.

I studien extern länk ingick 4647 vuxna personer där 579 var nuvarande användare och 1975 hade använt drogen tidigare.

Nuvarande användare hade 16 respektive 17 procent lägre nivåer av två typer av insulin som produceras i bukspottkörteln. Ännu märkligare var de mindre midjemåtten hos rökarna.

Enbart de som använt drogen den senaste månaden hade det extra skyddet, vilket föreslår att effekten avtar med tiden.

Forskarna spekulerar att cannabis fungerar som ett skydd mot utveckling av diabetes genom att påverka olika hormoner i fettvävnader, även om mekanismen är okänd.

Tidigare studier inom samma område har också visat på mindre diabetes och fetma hos de som använder cannabis.

Av: Admin. Källa: The Independent. Publicerad: 2013-06-09  17:50. Uppdaterad: 2013-06-09  17:50 Nyckelord: forskning, vikt, hormon, insulin, diabetes

Skriv ut

Upp ↑


Läkare alltmer positiva till medicinsk marijuana

Tre fjärdedelar av alla läkare skulle rekommendera cannabis till en patient med smärtsam cancer. Det visar en enkät som publiceras The New England Journal of Medicine extern länk.

nejmLäkare presenterades i studien med ett fall, såväl som argument för och emot dess användning. Fallet rörde en äldre kvinna (68 år) med långt framskriden bröstcancer, som spridits till lungor och ryggrad.

Hon fick kemoterapi och saknade aptit och led av svår smärta. Hon hade också redan prövat traditionella läkemedel utan framgång och bodde i en stad där dess medicniska användning är laglig och bad om ett recept.

De bads efter det besluta om att godkänna medicinsk användning av cannabis. Hela 76 procent av 1446 svarande läkare från 72 olika länder sa ja på den frågan.

När en liknande läkarenkät genomfördes med enbart läkare från Nordamerika svarade 78 procent ja på samma fråga.

Av: Admin. Källa: IACM & WebMD. Publicerad: 2013-06-09  17:51. Uppdaterad: 2013-06-09  17:51 Nyckelord: enkät, läkare, rekommendation, recept, attityder

Skriv ut

Upp ↑


Inhalerad cannabis reducerade symptom från Crohns sjukdom

I en israelisk studie minskade inhalerad cannabis symptom från Crohns sjukdom.

Forskare vid ett israeliskt institut för gastroenterologi bedömde effektivitet och säkerhet av inhalerad cannabis jämfört med placebo hos 21 patienter som inte svarat på konventionell terapi.

tarmarElva patienter rökte standardiserade cannabiscigaretter (23% THC och 0.5% CBD) två gånger dagligen över åtta veckor. De andra tio patienterna rökte en placebo som inte innehöll några som helst cannabinoider.

Efteråt kunde forskare se en märkbar minskning av symptom associerat med den besvärliga och svårbehandlade tarmsjukdomen. Fem patienter rapporterade t.o.m. remission av sjukdomen. Även bättre aptit och sömn och mindre smärta noterades.

Inga större biverkningar rapporterades i samband med inhalering av drogen.

Studien extern länk är det första placebo-kontrollerade kliniska försöket att utvärdera konsumtion av cannabis i behandling av Crohns sjukdom.

Israeliska forskare hade tidigare publicerat observeringsdata som visade att patienter med Crohns sjukdom behövde färre operationer efter deras bruk av cannabis.

Circa hälften av alla patienter med Crohns sjukdom rapporterar självmedicinering, d.v.s. att ha använt cannabis för att lindra sina symptom.

Studien publiceras i journalen Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Av: Admin. Källa: IACM & NORML. Publicerad: 2013-06-09  17:52. Uppdaterad: 2013-06-09  17:52 Nyckelord: forskning, crohns sjukdom, symptom, tarm, biverkning

Skriv ut

Upp ↑


Bill Maher: Cannabis och samkönade äktenskap har mycket gemensamt

Komikern Bill Maher extern länk förklarar varför samkönade äktenskap och vuxnas rätt att konsumera cannabis är samma kamp.

Eller iallafall har mycket gemensamt med varandra.

Av: Admin. Källa: The Huffington Post. Publicerad: 2013-06-09  17:53. Uppdaterad: 2013-06-09  17:53 Nyckelord: humor, bill maher, samkönade äktenskap, rättigheter, hbo

Skriv ut

Upp ↑


Ultralåg dos THC skyddar hjärta och hjärna

Möss som fått väldigt låga doser THC (0.002 mg per kg kroppsvikt) före strypt blodförsörjning till hjärtat och hjärnan uppvisade bättre hälsa än möss som inte fick drogen.

Forskare bakom studien extern länk testade tre behandlingsformer: en singel dos av THC två eller 48 timmar eller kontinuerlig behandling över tre veckor. Efter alla behandlingar syntes förbättring.

hjärtaSammanfattningen var att en ultralåg dos av THC före en ischemi (otillräcklig blodförsörjning) är en säker och effektiv behandling som reducerar vävnadsskada, t.ex. vid hjärtinfarkter.

Man tror att de små doserna startar den biokemiska process som skyddar hjärtat eller hjärnceller och bevarar kognitiva funktioner långsiktigt. Och desto tidigare man börjar med behandlingen desto bättre.

Liknande studier extern länk från andra delar av världen pekar på exakt samma skyddsfaktor för THC. Oavsett om vi pratar om hjärnan eller hjärtat.

Man teoretiserar också att behandlingen skulle kunna fungera för patienter som lider av epilepsi, som riskerar ustättas för kommande hjärnskada och framtida hjärtattacker.

Av: Admin. Källa: Angeles Times & Fox News. Publicerad: 2013-06-09  17:54. Uppdaterad: 2013-06-09  17:54 Nyckelord: forskning, thc, dosering, hjärtinfarkt, hjärtattack, blodförsörjning

Skriv ut

Upp ↑


Cannabisrester gav viktökning för grisar

En av cannabisplantans mest positiva medicinska effekter bevisades nyligen lite oväntat när några grisbönder i USA började mata sina grisar med rester från cannabisplantor.

I november förra året röstade väljare i delstaten Washington för att reglera cannabis för vuxna medborgare. I samband med den nya cannabisindustrin dök det ganska snart upp frågor var alla stjälkar, rötter och annat överskott skulle ta vägen.

Det var då som bonden Susannah Gross som äger en grisfarm norr om Seattle fick idén att börja mata grisarna med det plantmaterial som blev över efter skördarna. Det visade sig att grisarna snabbt ökade i vikt. Gross grisar blev 9-14 kilo tyngre än de övriga grisarna i samma kull.

Nu har grisköttet, tack vare den rika smaken, blivit populärt och snabbt gått åt när det funnits tillgängligt i lokala kötttbutiker.

grisarEnligt regler måste marijuanaväxtens avfall vara obrukbart innan den blandas ner i djurmat. Inga undersökningar visar att THC, det aktiva ämnet i cannabis, överförs till människor som äter köttet, skriver SVT Nyheter och Reuters.


Av: Admin. Källa: SVT Nyheter & Drugnews. Publicerad: 2013-06-09  17:55. Uppdaterad: 2013-06-09  17:55 Nyckelord: grisar, mat, reglering, washington, bonde

Skriv ut

Upp ↑