Nyheter för maj månad 2013

Kan marijuana komma ersätta lyckopiller?

Framtidens lyckopiller heter kanske marijuana.

Tidigare forskning visade att vissa sorters smärtstillande läkemedel verkade indirekt genom cannabinoidreceptorer (CB1). Effekten reducerade då den känslomässiga smärta som associeras med isolering.

utanförskapForskare har nu replikerat och bekräftat tesen att fysisk och social smärta delar samma språkliga och beteendemässiga nervsystem. Och man gjorde det med marijuana.

I fyra metodologiskt skilda prover kunde man se att marijuana konsekvent skyddade människor från negativa konsekvenser som associeras med ensamhet och socialt utanförskap. Studierna med tusentals deltagare utvärderade bl.a. självvärde, mentala hälsa, marijuanabruk och känslor.

Forskarna rekommenderar inte att drogen används för detta syfte, men man säger att det kan förklara dess omfattande användning och lockelse. Däremot skulle drogen kunna användas i terapi kortsiktigt för att bryta en långvarig isolering från samhället.

Isolering, utanförskap och social exklusion är idag ett stort problem i västvärlden. Kanske kommer man i framtiden byta ut antidepressiva läkemedel som selektiva serotoninåterupptagshämmare (s.k. lyckopiller) mot cannabis?

Studien extern länk publiceras i Social Psychological and Personality Science.

Av: Admin. Källa: Pacific Standard. Publicerad: 2013-05-19  20:08. Uppdaterad: 2013-05-19  20:08 Nyckelord: forskning, utanförskap, exklusion, smärta, ssri

Skriv ut

Upp ↑


THC reducerade aggression hos demenspatienter

Patienter med demens som fick THC var mindre aggressiva och oroliga.

Studien med 40 patienter som lider av Alzheimers sjukdom och andra former av svår demens behandlades i ett försök med oral THC på ett stort sjukhus i USA.

ajpg

Studien extern länk, som publiceras i The American Journal of Geriatric Psychiatry (AJGP), visade att patienterna blev hjälpta genom att de upplevde mindre oro och förbättringar i både sömn och aptit.

Utvärdering av patienternas humör och beteende gjordes av en grupp av geriatriska experter före och efter behandlingen som varade i sju dagar.

26 biverkningar noterades, men ingen så allvarlig att den medicinska behandlingen avbröts.

Detta var den största studien som gjorts på demenspatienter som behandlas med cannabinoider och tidigare forskning såväl som denna studie pekar på att THC kan fungera bra tillsammans med annan behandling.

Demensvården utgör idag den största bördan på sjuk- och äldrevården och det saknas effektiva läkemedel inom detta område.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2013-05-12  21:12. Uppdaterad: 2013-05-12  21:12 Nyckelord: forskning, demens, aggression, alzheimer, äldrevård

Skriv ut

Upp ↑


Fortfarande ingen länk hittad mellan cannabisrök och risk för lungcancer

Forskare har fortfarande inte hittat något samband mellan cannabisrökning och luncancer. Det visar en genomgång av de senaste rönen.

aacrSenaste forskningsanalysen presenterades i Kalifornien på en konferens för cancerforskning extern länk. Metastudien samlade ihop data från sex andra studier mellan 1999-2012 i USA, Kanada, Nya Zeeland och Storbritannien. Totalt 2,159 patienter med lungcancer och 2,985 kontrollobjekt.

När man undersökte den ihopsamlade datan och jämförde patienter med och utan lungcancer kunde man inte hitta någon markant association mellan intensitet, varaktighet eller sammanräknad konsumtion av cannabisrök och risken för lungcancer.

En av studierna undersökte all data, oavsett nuvarande eller tidigare tobaksrökning. Man räknade sedan bort de som aldrig rökt tobak. Ingen cancerrisk kunde påträffas hos cannabisrökarna, oavsett hur länge de använt drogen.

Forskare vet ännu inte varför man inte kunnat bevisa att cannabisrökning leder till lungcancer på samma sätt som med tobaksrökning. En teori är att de cannabinoider som cannabisplantan innehåller har en beskyddande effekt och förebygger cellförökning när det kommer till lungcancer. Dessutom innehåller cigaretter hundratals av extra tillsatta kemikalier.

Medan viss litteratur har hittat en länk mellan cannabisrök och lungcancer är dagens konsensus att cannabisrök inte är lika skadlig som cigarettrök.

Av: Admin. Källa: The Oncology Report. Publicerad: 2013-05-12  21:14. Uppdaterad: 2013-05-12  21:14 Nyckelord: forskning, lungcancer, tobak, länk, cannabisrök.

Skriv ut

Upp ↑


Syntetiska cannabinoider hjälpfulla i kampen mot HIV

Forskare i Philadelphia har upptäckt att syntetiska cannabinoider kan vara användbara i kampen mot HIV-viruset.

HIV-viruset som orsakar AIDS är känt för att kunna gömma sig i olika celltyper där den reproducerar sig i en sakta hastighet och senare utlöser en kronisk inflammation.

Många med HIV kan idag leva helt normala liv tack vare moderna antivirala läkemedel, men att utsättas för låga nivåer av viruset kan bl.a. leda till inflammation i det centrala nervsystemet, vilket leder till allvarliga kognitiva försämringar och komplikationer.

Ett av HIV-virusets favoritgömställen är i immunceller kända som makrofager. Dessa ätarceller är en typ av vita blodkroppar som normalt förstör virus och bakterier.

När man studerade syntetiska varianter på THC och dess effekter på CB2-receptorerna (aktiveras av cannabinoider), som på ytan omger makrofagerna, såg man hur ämnet kan spela en roll i att blockera inflammation av det centrala nervsystemet.

hiv-virusetKlicka på bilden för en större upplösning.


Tre olika syntetiska cannabinoider prövades på HIV-infekterade celler som sedan testades periodmässigt. Efter sju dagar fann teamet att alla tre ämnen framgångsrikt förhindrat kopiering av HIV-viruset.

Det antas att makrofager är orsaken till varför HIV-viruset kan spridas till hjärnan då dessa celler finns i hela kroppen och är bland de första att infekteras.

Man spekulerar att ämnen som reagerar på CB2 skulle kunna användas i tandem med nuvarande antivirala läkemedel, vilket skulle öppna dörren för en ny generation av läkemedel mot HIV/AIDS.

Rönen publiceras denna månad i Journal of Leukocyte Biology.

Av: Admin. Källa: News-Medical.Net. Publicerad: 2013-05-05  19:10. Uppdaterad: 2013-05-05  19:10 Nyckelord: forskning, hiv/aids, syntetiska, cannabinoider, inflammation.

Skriv ut

Upp ↑


Medicinsk marijuana legaliserat i Maryland

Delstaten Maryland i USA har blivit den 20:e i ordningen att godkänna medicinsk marijuana.

Det står klart sedan den övre kammaren eller Senaten röstat 42-4 för förslaget förra månaden. Den undre kammaren eller Representanthuset hade då redan röstat ja.

marylandNuvarande guvenör Martin O'Malley, en Demokrat och möjlig framtida presidentkandidat, hade tidigare lovat att sätta sin namnteckning på förslaget och göra den till lag. I en ceremoni i torsdags höll han sitt ord.

I förslaget får gravt sjuka patienter rätten att förskaffa cannabis genom statligt kontrollerade program, som kommer administreras av medicinska universitet. Det kommer dock dröja t.o.m. 2016 innan ett sådant program är i gång.

En tredjedel av hela USA har nu någon form av lag som godkänner laglig använding av medicinsk marijuana.

Av: Admin. Källa: The Washington Post & Reuters & AP. Publicerad: 2013-05-05  19:11. Uppdaterad: 2013-05-05  19:11 Nyckelord: usa, maryland, recept, juridik, patienter.

Skriv ut

Upp ↑