Nyheter för januari månad 2013

Användning påverkas inte av en drogs lagliga status

Totalkonsumtionsmodellen, som går ut på att om vi legaliserar en drog så ökar tillgängligheten och i lika stor utsträckning skadorna, och vilket är grunden till den svenska narkotikapolitiken, ifrågasätts nu av en ny stor europeisk studie.

eurobarometerI en nyligen publicerad studie från sociologiavdelningen på amerikanska universitetet Purdue, som bygger på data från EU:s officiella Eurobarometer, undersöktes över 15.000 unga vuxna i åldrarna 15-24.

Resultatet är slående, avskaffandet av straff för innehav för personligt bruk (en drogs legala status) leder inte till ökad användning av narkotika. Istället syntes lägre användning generellt bland unga vuxna.

"Länder bör överväga avskaffa straff för användare. En sådan strategi har fördelar som harm reduction medan samhället samtidigt tjänar på det genom lägre prevalens och reducerade utgifter för bekämpning," skriver man bl.a.

Senaste forskning om alkoholen i det svenska samhället verkar bekräfta studiens resultat. Trots alkoholens tilltagande exponering i media och den ökade tillgången till följd av privat import så minskar drickandet. Vilket tyder på att folk har blivit smartare och mer riskmedvetna.

Studien extern länk publiceras online i journalen Drug and Alcohol Dependence.

Av: Admin. Källa: IACM & Cannabis.se & NORML. Publicerad: 2013-01-20  20:07. Uppdaterad: 2013-01-20  20:07 Nyckelord: eurobarometer, legalisering, studie, statistik, reglering.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabis Cup flyttas till USA

Tidningen High Times kommer för första gången anordna Cannabis Cup på amerikansk mark.

I 25 år har tävlingen hållits i cannabisvänliga Amsterdam där coffeeshops och fröproducenter tävlat om vilken cannabis som håller högst kvalite.

cannabis cupMen efter att den amerikanska delstaten gått ett steg längre, och även legaliserat produktion och gått om självaste kulturhuvudstaden för cannabis, har arrangörerna meddelat att festivalen kommer hållas mellan 20-21 April 2013 i Denver, Colorado.

Eftersom det inte finns några lagliga odlare än i delstaten kommer sorterna som anmäls för tävlingen komma ifrån delstatens starka community för medicinsk marijuana.

Regler för försäljning arbetas just nu fram av myndigheterna i Colorado men under tiden har klubbar, där man kan ta med sin egen cannabis, poppat upp lite varstans.

Ingen offentlig konsumtion kommer att tillåtas under festivalen då man vill strikt följa delstatens lagar. Huvudfestivalen kommer hållas på en privat klubb i Denver medan en konsert planeras på Red Rocks Amphitheater.

De senaste tre åren har High Times arangerat en tävling i Colorado för att kröna de bästa sorterna för medicinska ändamål och som lockat 4-5000 besökare.

Av: Admin. Källa: The Daily Caller. Publicerad: 2013-01-20  20:10. Uppdaterad: 2013-01-20  20:10 Nyckelord: cannabis cup, amsterdam, festival, colorado, tävling.

Skriv ut

Upp ↑


Konsumenter föredrar naturlig cannabis istället för syntetisk

Konsumenter föredrar nästan alltid organisk cannabis istället för syntetisk visar en ny studie.

kings college london15.000 personers åsikter och preferenser undersöktes i den engelska studien från Kings College London. Alla deltagare hade använt syntetiska produkter som Spice och K2 (örtblandning sprejade med THC-liknande kemikalier). 99 procent hade också använt organisk cannabis.

Man fann att konsumenter överväldigande (93%) föredrog den naturliga varianten. Deltagare rapporterade att ruset på syntetisk cannabis varade under kortare tid och toppade snabbare.

Naturlig cannabis hade både ett skönare rus och gjorde användaren inte lika bedövad. De kunde t.ex. fungera som vanligt under bruket. Syntetisk cannabis associerades med fler negativa effekter, baksmälla och paranoja.

Studien extern länk publiceras i journalen Drug and Alcohol Dependence.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2013-01-13  21:42. Uppdaterad: 2013-01-13  21:42 Nyckelord: syntetisk, thc, studie, organisk, effekt.

Skriv ut

Upp ↑


Martha Stewart of Marijuana

Cheryl Shuman, PR-expert, cannabisentreprenör och canceröverlevare, besökte nyligen Ricki Lakes talkshow för att demonstrera och visa upp de senaste produkterna.

Programmet var imponerande på det lätta och intelligenta sättet man pratade om medicinsk marijuana och visar återigen hur väl cannabis är accepterat inom amerikansk kultur.

Du kan se hela programmet här extern länk.

Av: Admin. Källa: YouTube. Publicerad: 2013-01-13  21:44. Uppdaterad: 2013-01-13  21:44 Nyckelord: martha stewart, youtube, ricky lake, cheryl shuman, entreprenör.

Skriv ut

Upp ↑


Vaporiserad lågdos THC dämpar nervsmärta

Att administration av vaporiserad låghaltig cannabis reducerar nervsmärta bekräftas nu av ytterligare en studie.

39 personer med svårbehandlad nervsmärta deltog i studien genomförd av forskningsuniversitetet University of California, Davis.

smärtaPatienterna inhalerade cannabis med antingen moderat THC (3.53 procent), låg dos THC (1.29 procent), eller noll THC (placebo) tillsammans med deras vanliga mediciner. Studien pågick i fyra veckor och de ombads hela tiden värdera deras smärtnivå mellan 0-100.

Både låg- och mediumdoser visade på lika stark smärtlindring (30%) jämfört med placebo.
"Låga doser THC kan potentiellt skrivas ut av läkare med avsikt att hjälpa patienter som använder cannabis på ett effektivt sätt medan man minimerar kognitiva och psykologiska biverkningar," skriver man.

Nervsmärta är associerat med HIV, cancer, ryggmärhsskada, diabtetes, och multipel skleros (MS).

Tidigare kliniska studier indikerar inhalerad cannabis är en säker och effektiv metod för att lindra svår neuropati och smärtskador.

Studien extern länk publiceras i The Journal of Pain.

Av: Admin. Källa: NORML & IACM. Publicerad: 2013-01-06  17:00. Uppdaterad: 2013-01-06  17:00 Nyckelord: vapor, thc, studie, nervsmärta, neuropati.

Skriv ut

Upp ↑


Studie hittade ingen ökad prevalens med coffeeshops

Tillgänglighet och närhet till coffeeshops i Nederländerna har inget att göra med allmänhetens konsumtion av cannabis. Det visar en färsk holländsk studie.

nederländernaForskare från Trimbos och ett kriminologiinstitut la fram hypotesen att antal coffeeshops och närhet till de samma i ett område hade effekt på dess utbredning bland allmänheten.

Ett slumpmässigt urval av nattlivsbesökare mellan 15-35 år, geografiskt spridda över hela landet, användes, såväl som data från tidigare års cannabisanvändare.

Det är en naturlig instinkt att tro att en ökad tillgång på en drog ökar dess användning, men det blev inte resultatet i denna studie.
- Hypotesen bekräftades inte. Ingen koppling kunde hittas till prevalens eller mängden cannabis som brukades.

Man testade också effektiviteten av landets 'marknadseparationpolicy' som åtskiljer cannabis från andra illegala droger. Inte här heller spelade coffeeshopsystemet någon negativ roll eftersom ingen direkt länk hittades till annan narkotika.

Studien extern länk publiceras i European Journal of Criminology.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2013-01-06  17:01. Uppdaterad: 2013-01-06  17:01 Nyckelord: hypotes, nederländerna, studie, coffeeshop, prevalens.

Skriv ut

Upp ↑