Nyheter för oktober månad 2012

Cannabis med en måltid mer effektivt

När THC och CBD intas tillsammans med ett mål mat uppnås maximal effekt jämfört med konsumtion på en tom mage.

sativexStudien extern länk genomfördes av Sativex-tillverkaren GW Pharmaceuticals med tolv manliga deltagare som alla fick en dos Sativex (4 sprays = 10.8 mg THC + 10 mg CBD) under fasta och sedan igen fyra dagar senare tillsammans med en måltid.

Blodprover togs under hela försöket som visade att maximal biotillgänglighet, ett mått på hur mycket av ett oralt intaget ämne som når systemcirkulationen i en organism, nåddes vid måltider, även om skillnaden var mindre än man förväntat.

Måltider fördröjde också innan maximal blodkoncentrationer uppnåddes hos alla deltagare med ca 2-2,5 timmar.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2012-10-28  17:13. Uppdaterad: 2012-10-28  17:13 Nyckelord: måltid, blodkoncentration, biotillgänglighet, studie, sativex.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabisbruk ökar inte självmordsrisk

depressionI en studie med 976 kanadensiska studenter som också använde cannabis i stor omfattning hittades inga bevis för en ökad självmordsrisk, däremot sågs en högre risk för depression.

Studenter i fyra gymnasieskolor i Kanada medverkade i en inledande undersökning 2000/2001 följt av en uppföljning två år senare för att undersöka kopplingen mellan cannabis och andra illegala droger och depression, självmordstankar och självmordsförsök under uppväxtåren.

Efter bedömning som t.ex. användning av cannabis de 30 senaste dagarna jämfördes användare med icke-användare. De som använde narkotika med eller utan cannabis hade en större risk att drabbas av depression, självmordstankar och självmordsförsök medan ingen koppling kunde göras för enbart tunga cannabisanvändare.

Däremot sågs en förhöjd risk för depression oavsett vilken drog man använde.

Studien publiceras i onlinejournalen Drug and Alcohol Dependence extern länk.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2012-10-28  17:14. Uppdaterad: 2012-10-28  17:14 Nyckelord: självmord, studie, studenter, depression, droger.

Skriv ut

Upp ↑


Sexårsrapport rekommenderar avkriminalisering

Drogkommissionnen UK Drug Policy Commission extern länk (UKDPC), en oberoende organisation fokuserad på narkotika och narkotikapolitik, har föreslagit att användning och odling av cannabis i Storbritannien bör avkriminaliseras, men inte legaliseras (regleras).

Den prestigefyllda rapporten författad av ett antal framstående forskare, professorer och högt uppsatta poliser, föreslår att straffskalan för droganvändning bör göras om så att det inte längre är olagligt att inneha små mängder av lättare droger eller odla några cannabisplantor för eget bruk.

Istället ska det hela ses som en förseelse som ger böter eller krav på att genomgå behandling, men personen bör inte hamna i straffregistret. Att annars laglydiga ungdomar klassas som kriminella är enligt forskarna inte det bästa sättet att främja ett ansvarsfullt beteende. En avkriminalisering skulle heller inte leda till att konsumtionen kommer att öka drastiskt, menar man.

Samtidigt bör klassificeringen av vilka droger som ska anses vara lätta eller tunga ses över. Något många i Storbritannien länge velat se. Slutsatsen i rapporten är att drogpolitiken måste förändras i grunden.

ukdpcRapporten extern länk, som tagit sex år att producera, rekommenderar också att polisen ska sluta jaga dem som odlar cannabis för eget bruk. De kan istället fungera som ett motmedel mot kriminella nätverk som storskaligt odlar drogen.

Rapporten konstaterar även att personer som brukar cannabis och andra droger måttligt inte far illa eller att det behöver vara problematiskt. Något som aldrig erkänns av politiker som gärna naivt överförenklar den komplexa drogfrågan.

Enligt forskarna slösar Storbritannien bort majoriteten av de tre miljarder pund som varje år läggs på att bekämpa olagliga droger, eftersom pengarna läggs på insatser som inte är vetenskapligt beprövade.

Konservativa inrikesminister Theresa May vägrar dock lyssna på rapportens fynd eftersom hon anser att cannabis är en inkörsport till tyngre droger. Trots att 77 procent av hennes medarbetare i parlamentet anser att den nuvarande drogpolitiken är ineffektiv.

I dag döms 42000 personer i Storbritannien varje år för innehav och 160 000 får cannabisvarningar.

Av: Admin. Källa: The Guardian, Nyheter24, Sydsvenskan. Publicerad: 2012-10-28  17:15. Uppdaterad: 2012-10-28  17:15 Nyckelord: ukdpc, rapport, avkriminalisering, ineffektiv, storbritannien.

Skriv ut

Upp ↑


Nya rop på förändring i Frankrike

Frankrikes utbildningsminister har i en radiointervju meddelat att han ställer sig positiv till att reglera cannabis på samma sätt som alkohol.

frankrike

Socialdemokraten Peillon sa han föredrog en diskussion om alternativen istället för repressiva åtgärder för att bekämpa droghandeln, som han menar inte är vidare effektiv och resultatlös.

Målet med en ändring av policyn skulle vara att slå tillbaka mot droghandeln i franska städer som tex Marseille, som senaste tiden sett en ökning av gängvåld och mord. Socialisterna har det senaste 1½ året internt debatterat frågan, men inte kommit fram till någon resolution.

Oppositionen i form av de konservativa svarade med hysteria och krävde ett klargörande från president Francois Hollande. Det ledde till att vice premiärminister Jean-Marc Ayrault tvingades meddela att Frankrike inte har någon avsikt att lätta på lagarna.

En annan minister uttryckte för en månad sedan samma ståndpunkt. Då var det f.d. inrikesministern Daniel Vaillant som föreslog en legalisering av medicinsk marijuana.

Av: Admin. Källa: Digital Journal. Publicerad: 2012-10-28  17:16. Uppdaterad: 2012-10-28  17:16 Nyckelord: frankrike, uttal, minister, reglering, debatt.

Skriv ut

Upp ↑


Föreläsning: Cannabis tillbaka till medicinskåpet

Föreläsning av Les Iversen, engelska regeringens främsta drogrådgivare, för British Pharmacological Society. Ämnet är Cannabis tillbaka till medicinskåpet.

Föreläsningen håller på i ca 50 minuter.

Av: Admin. Källa: YouTube. Publicerad: 2012-10-14  18:59. Uppdaterad: 2012-10-14  18:59 Nyckelord: les iversen, medicinskåpet, föreläsning, video, farmakologi, youtube.

Skriv ut

Upp ↑


Vad händer i din kropp när du använder cannabis?

Bra och vetenskaplig utbildningsvideo om vad som händer i din kropp när du använder cannabis.

Av: Admin. Källa: YouTube. Publicerad: 2012-10-14  19:00. Uppdaterad: 2012-10-14  19:00 Nyckelord: kroppen, youtube, fakta, undervisning, video.

Skriv ut

Upp ↑


Nya Zeeland först i världen att reglera syntetiska droger

Nya Zeeland kan få världens första lag som reglerar en rekreationell och öppen marknad för syntetisk cannabis.

spiceDet står klart sedan flera substanser, även kallade 'legal highs', förväntas tillbaka på hyllorna inom kort. Landets vice hälsominister Peter Dunne arbetar just nu fram lagtexten som ska reglera försäljning och distribution.

Lagtexten, som förväntas vara klar Augusti 2013, innehåller bl.a. regler som säger att tillverkare ska betala för att få deras produkter testade som "låg risk", en innehållsförteckning så folk vet exakt vad produkten innehåller och andra harm reduction-åtgärder.

De första produkterna kommer att lanseras 2014, enligt källor med insikt inom regeringen. Varje ansökan om att få sälja en produkt kommer kosta ca 13 miljoner kr. och inkluderar djurtester och studier på människor för att garantera att de inte utgör någon stor hälsorisk.

Målet är att få ett stopp på den oreglerade 'legal high'-industrin som uppskattas ha dragit in 1.4 miljarder kronor på tio år.

Av: Admin. Källa: NZ Herald News. Publicerad: 2012-10-07  18:47. Uppdaterad: 2012-10-07  18:47 Nyckelord: nya zeeland, syntetiska droger, nätdroger, reglering, licens.

Skriv ut

Upp ↑


Köpenhamns första coffeeshop öppnade - och stängde

smokenhagen

Köpenhamn fick se sin allra första officiella coffeeshop både öppna och stänga inom loppet av några dagar.

Smokenhagen extern länk erbjöd sina kunder att köpa cannabis i baren och sedan konsumera öppet medan de kopplar av i lokalen. Allting skedde helt öppet. Kunden fick t.o.m. ett kvitto på inköpet.

Ägaren sa till dansk tv att kaféet ska ses som ett inlägg i den heta debatten om reglering av drogen i Danmark. Flera politiker i huvudstaden stödjer en plan på laglig försäljning.

Trots att det är olagligt stoppade inte polisen först försäljningen som skedde efter sin holländska förebild.

Men någon dag efter reportaget sändes i tv stängde polisen ner etablissemanget. Man beslagtog en viss mängd cannabis, men säger att man förväntar sig att kaféet snabbt kommer att öppna upp igen, precis som det gjort efter tidigare razzior i somras.

Av: Admin. Källa: Sydsvenskan & jv.dk. Publicerad: 2012-10-07  18:50. Uppdaterad: 2012-10-07  18:50 Nyckelord: köpenhamn, danmark, coffeeshop, razzia, reglering.

Skriv ut

Upp ↑