Nyheter för september månad 2012

Ny forskning: cannabinoider kan omvända autism

I tisdags släpptes ny spännade forskning som indikerar att cannabis kan utnyttjas för att omvända utvecklingsstörningen autism.

autism & thcAmerikanska universitetet California-Irvine och franska forskningsinstitutet INSERM har identifierat ämnen som förbättrar transport av elektriska signaler mellan synapser (mötespunkt för nervceller). Forskarna upptäckte ämnen som hindrar enzymer att blockera endocannabinoidsändaren 2-AG.

Målet med studien var att hitta sätt att bekämpa Fragil X-syndromet, den mest vanliga gentiska orsaken bakom autism. Fragil X-syndromet orsakas av en mutation i en gen på X-kromosomen som gör att den blir fragil. Skörheten kan leda till olika grader av utvecklingsstörning. Hos människor med Fragil X-syndrom är just synapskommunikationen begränsad.

Endocannabinoider är kemikalier som återfinns naturligt i människokroppen och som efterliknar de substanster som också existerar i cannabisplantan. Dessa ämnen har receptorer i kroppen på olika ställen, bl.a. hjärnan, kallade CB1 och CB2.

I studien identifierades möss med Fragil X-syndrom, vars hjärnor fick en extra dos endocannabinoider. Forskarna iakttog då hur mössens ångest och närhetsproblem förbättrades dramatiskt.

Tidigare forskning har visat att en ökning av naturliga cannabis-liknande kemikalier i hjärnan kan hjälpa korrigera beteendeproblem relaterade till Fragil X-syndromet.

Förhoppningen är att människor med Fragil X-syndrom en dag kan förbättra sin förmåga att socialisera och återfå normal kognitiv funktion.

Det är första gången forskare identifierat endocannabinoiders funktion inom neurovetenskap och autism.

Av: Admin. Källa: UC Irvine Today & LA Weekly. Publicerad: 2012-09-30  17:43. Uppdaterad: 2012-09-30  17:43 Nyckelord: studie, synaps, endocannabinoid, gener, autism.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabinoidsystemets roll i sömn avslöjad

En cannabiskemikalie har visat sig ha betydelse för sömn.

sömnDet är forskare från Mexico som separerade råttor från deras mödrar i tidig ålder. Separationen orsakade sömnlöshet, vilket normaliserades hos vuxna råttor genom aktivering av CB1 receptorer med antagonisten OLE+AM251.

Endocannabinoider är kemikalier som återfinns naturligt i människokroppen och som efterliknar de substanster som också existerar i cannabisplantan. Dessa ämnen har receptorer i kroppen på olika ställen, bl.a. hjärnan, kallade CB1 och CB2.

Oleamide är också en kroppsegen cannabis-liknande substans som återfinns naturligt i alla däggdjur. Den ackumuleras i hjärn-ryggmärgsvätskan efter att man varit utan sömn under lång tid och framkallar sömn.

Forskarna antyder extern länk att cannabinoidsystemet kan vara ett nytt sätt för att bota eller lindra ångest och sömnbesvär.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2012-09-30  17:45. Uppdaterad: 2012-09-30  17:45 Nyckelord: sömn, oleamide, studie, däggdjur, sömnlöshet.

Skriv ut

Upp ↑


Läkemedelsföretag satsar på cannabidivarin mot epilepsi

Tillverkaren av Sativex, GW Pharmaceuticals extern länk, har redovisat sina planer på att använda den icke-psykoaktiva beståndsdelen Cannabidivarin (CBDV) för att bekämpa de konvulsioner som uppstår hos epileptiker.

cannabidivarinBrittiska GW Pharmaceuticals har tillsammans med sin japanska samarbetspartner Otsuka Pharmaceuticals bekostat forskning vid Reading-universitetet extern länk och rönen därifrån ger hopp om att den här cannabinoiden, som tidigare ratades som oanvändbar, dessutom kan komma hjälpa MS- och cancersjuka patienter.

Undersökningarna extern länk, som startade 2007 och pågår till sommaren 2013, anses ge en signifikant effekt när det gäller att lindra de krampanfall som epileptiker plågas av. Djurförsöken som genomfördes i fyra olika epilepsimodeller, utan och tillsammans med antiepileptika, uppvisade utmärkta resultat och hade t.o.m. färre biverkningar än existerande läkemedel.

Circa en procent av jordens befolkning lider av den obotliga formen av epilepsi och utav dem saknas behandling och lindring för en tredjedel.

Nästa år kommer medlet, som hittills endast testats på möss och råttor, att kliniskt provas på människor.

Anekdotiska evidens existerar redan från många epilepsipatienter som prövat och använder medicinsk marijuana, antingen i rökbar eller ätbar form.

Av: Admin. Källa: Cannabis.se. Publicerad: 2012-09-23  19:21. Uppdaterad: 2012-09-23  19:21 Nyckelord: krampanfall, epileptiker, cannabidivarin, epilepsi, sativex.

Skriv ut

Upp ↑


Lovande forskning på nya naturliga läkemedel mot levercancer

En av de vanligaste, snabbväxande och mest metastasiska former av levercancer är hepatocellular carcinoma (HCC). Nu letar man botemedel i cannabisplantan.

leverFör att ta fram nya nya behandlingsmetoder mot denna cancerform beslöt forskare i Iran att ta en titt på naturliga produkter, speciellt cannabinoider. Dessa har tidigare visat sig ha tumörhämmande egenskaper på flera olika cellinjer.

För denna studie extern länk användes CB65 (CB2 receptor agonist) och ACEA (CB1 receptor agonist) i olika koncentrationer på HCC cancerceller. Man mätte sedan cellförökning, livsduglighet av cancerceller och cellinvasion, såväl som mängden viktiga enzymer.

Båda cannabinoider reducerade cellivsduglighet och cellinvasion. Vidare visade det sig att högre koncentrationer var mer effektiva, skriver forskarna från toxikologi- och farmakologiavdelningen vid Tehrans Universitet.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2012-09-23  19:22. Uppdaterad: 2012-09-23  19:22 Nyckelord: levercancer, hcc, studie, cancerceller, iran.

Skriv ut

Upp ↑


Mer bevis att syntetisk THC fungerar bra mot nervsmärta

Nabilone/Cesamet (syntetisk THC i sesamolja) har åter igen visat sig vara vältolererad och effektiv mot nervsmärta.

I den kanadensiska studien jämfördes läkemedlet med placebo hos patienter med svårbehandlade nervskador från diabetes.

Doser utdelades dagligen oralt till 37 patienter i kombination med deras existerande läkemedel under en fyra veckors period.

nabilone26 patienter uppplevde smärtlindring större än 30 procent. Doser på 2.9mg per dag hade bäst effekt både när det gäller att reducera smärta och ångest. Dessutom såg man en förbättring i patienters sömn och generella livskvalitet.

Den höga frekvensen av patienter som hade nytta av drogen och slutförde studien visar på att läkemedlet hade få biverkningar.

Studien publiceras online av den vetenskapliga journalen Pain.

Kommentar: MedicinskMarijuana.com's position är att patienter ska ha tillgång till ett stort urval av cannabis-baserade läkemedel, eftersom varje människa är unik och behöver en individuellt anpassad läkarvård.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2012-09-23  19:23. Uppdaterad: 2012-09-23  19:23 Nyckelord: thc, diabetes, nervsmärta, cesamet, nabilone.

Skriv ut

Upp ↑


Svenska regeringens argument mot snusprohibition

regeringenFrån den svenska regeringens egna hemsida extern länk kommer detta stycke text om deras argument för att få sälja snus på den europeiska marknaden.

Kommentarer överflödiga.

‘In the opinion of the Swedish Government the prohibition against selling snus cannot be regarded as compatible with the principles of free movement of goods, since the prohibition is discriminatory and is not in proportion to the level of public health sought. The same level of health protection can be achieved by means of less intrusive measures.’

Av: Admin. Källa: Drug WarRant. Publicerad: 2012-09-23  19:24. Uppdaterad: 2012-09-23  19:24 Nyckelord: regeringen, snus, prohibition, argument, eu.

Skriv ut

Upp ↑


Ingen koppling mellan depression och cannabis visar svensk studie

Svenska forskare har tittat på kopplingen mellan cannabis och depression utan att hitta något samband.

För underlaget använde man de studier på 45.000 svenska värnpliktiga män som tidigare använts för forskning kring andra psykiatriska sjukdomar och cannabis.

Man började följa deltagare vid 18-20 års ålder och gjorde uppföljningar över en 35 års period. Man kollade bl.a. för bipolärt syndrom, psykoser, schizoaffektivt syndrom och depression. Man gjorde därefter en riskbedömning av att utveckla dessa sjukdomar i relation till bruk av cannabis.

Bara människor som använde cannabis allra mest hade en ökad risk för depression, men denna koppling försvann efter att man justerat för andra variabler.

Tidigare har man funnit en koppling mellan användning av cannabis och schizoaffektivt syndrom, även efter justering för andra variabler, även om risken var väldigt liten.

Schizoaffektivt syndrom är en psykiatrisk diagnos är ett tillstånd som inkluderar symtom som humörsvängningar, försämring av verklighetsuppfattning, hörselhallucinationer, eller andra vanföreställningar.

Denna studie bekräftade även en tidigare ökad risk för psykos och cannabisbruk i vissa fall.

bmcStudien extern länk publiceras i BMC Psychiatry.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2012-09-08  23:30. Uppdaterad: 2012-09-08  23:30 Nyckelord: värnplikt, studie, depression, diagnos, psykos.

Skriv ut

Upp ↑


CBD - inte THC - bakom cannabis antiepileptiska effekt

Cannabisplantans egenskaper har länge associerats med motstridiga uppgifter och effekter på attacktillstånd trots att den flitligt används av människor med epilepsi.

epilepsiNu visar en färsk engelsk studie extern länk att den positiva effekten i cannabisplantan kommer helt och hållet ifrån Cannabidiol och inte den psykoaktiva substansen THC (Tetrahydrocannabinol).

Råttor gavs ren CBD (1, 10 och 100mg/kg) i två olika modeller med försöksdjur som imiterar epileptiska attacker i tinningloben hos människor.

I den ena modellen (alla doser) reducerades kraftigt antal djur som drabbades av de allvarligaste attackerna. I den andra sjönk mortalitet orsakat av anfall. Antal attacker som drabbar hela hjärnan sjönk också.

Tidigare har mindre studier där CBD testats på människor som lider av epilepsi visat på samma goda resultat.

Forskarna skriver att CBD som antiepileptika, och utan några berusande egenskaper, därför berättigar ytterligare forskning.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2012-09-02  19:13. Uppdaterad: 2012-09-02  19:13 Nyckelord: cbd, studie, epilepsi, attack, antiepileptika.

Skriv ut

Upp ↑


Aktuell studie visar ungdomlig cannabis riskerar sänka IQ (under vissa omständigheter)

Att använda drogen cannabis i stora mängder som ung riskerar att sänka en persons IQ med några poäng. Det visar en studie där man följt över tusen personer i nästan 40 år.

iqForskarna har följt försökspersonerna ända sedan början på 70-talet och de har genomfört bland annat IQ-tester först när de var 13 år och sedan vid 38 års ålder. De hjärnfunktioner som resultaten visar störst negativ påverkan på om man börjar med cannabis för tidigt är arbetsminnet, hastigheten på tankeprocesser, den verbala förmågan och tolkningen av olika sinnesintryck.

Enligt Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet, är det första gången man kunnat följa ett så stort antal personer så länge.
– Det har rått en stor tveksamhet när det gäller att bedöma och bestämma farligheten hos cannabis. De flesta studier har varit retrospektiva där man försökt gå tillbaks och hitta orsakssamband. Den här studien är vad man kallar en prospektiv studie, man har alltså från början, innan de här började använda cannabis kunnat studera och följa dem under åren, säger Fred Nyberg.

Sammanfattningsvis visar studien att det fanns inte en generell nedgång av IQ för cannabisanvändare och att ungdomar bör avhålla sig från drogen då de negativa effekterna är oåterkalleliga för denna grupp av unga vanerökare. Studien visade även att forskarna inte kunde påvisa någon IQ-försämring för dem som startat efter 18 års ålder.

Faktum är att de som hade använt cannabis då och då, men inte regelbundet, hade den högsta IQ-nivån vid samtliga mättillfällen.

En annan viktig fråga som glömts bort i debatten kring denna studie extern länk och liknande studier är prohibitionens roll i att driva ungdomar till att använda cannabis i större utsträckning när tillgången till alkohol och tobak är begränsad.

MedicinskMarijuana.com har alltid krävt att en åldersgräns på 18 eller 21 år införs på försäljning av cannabis för rekreation. Eftersom cannabis som används medicinskt sker i så låga doser och i samråd med en läkare behövs där ingen åldersbegränsning.

Av: Admin. Källa: U-FOLD. Publicerad: 2012-09-02  19:15. Uppdaterad: 2012-09-02  19:15 Nyckelord: iq, studie, ungdom, prohibition, minne.

Skriv ut

Upp ↑