Nyheter för augusti månad 2012

CBD skyddar mot skada på njurar

Cannabidiol har en beskyddande effekt på många delar av kroppen. Nu har forskare i Saudiarabien kommit fram till att drogen även skyddar njurarna från skada.

Råttor med ischemi, att en vävnads blodförsörjning inte räcker för dess behov, gavs CBD intravenöst en timme före och tolv timmar efter att blodflödet till njurarna stoppats under 30 minuter. Man fann då att CBD förhindrade skada på organen.

cbd

"Cannabidiol, via dess antioxidanter och antiinflammatoriska egenskaper, kan representera ett möjligt terapeutiskt alternativ för att skydda mot skada på njurar orsakat av tillfälligt stopp i blodflödet," skriver man bl.a.

Studien, som även är intressant för dem med njursvikt, hittas här extern länk.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2012-08-26  23:17. Uppdaterad: 2012-08-26  23:17 Nyckelord: cbd, njurar, njursvikt, studie, blodförsörjning.

Skriv ut

Upp ↑


Kalifornien säger hej då till CAMP

För första gången sedan sommaren 1983 kommer inte delstaten Kalifornien vara med och finansiera plantageutrotningsprogrammet Campaign Against Marijuana Planting (CAMP).

campIstället kommer de federala myndigheterna försöka ta över med sitt eget utrotningsprogram Cannabis Eradication and Reclamation Team (CERT).

Indragning av pengarna kan signalera något mer än bara problem med den ekonomiska budgeten. Om man läser mellan raderna kommer CERT inte på långa vägar vara lika effektiv som de helikopter-försedda CAMP-poliser varit de tre senaste årtioenden.

Kriminella karteller och inhemska odlare har använt nationalparker och skogar för att utomhusodla cannabis. Många odlingar förstör miljön och utgör en fara för allmänheten.

Kalifornien, som numera tjänar skattepengar på medicinsk marijuana, har längre inte råd att bekosta en förlorande kamp mot odling av drogen. Samtidigt har kultvering flyttat ut i förorterna när drogen blir mer mainstream. Medelstora odlingar är t.o.m. lagliga i vissa kommuner genom att patienter går samman med odlar kollektivt.

CAMP var eller är den största polisiära insatsstyrkan i USA med fler än 110 deltagande myndigheter.

Av: Admin. Källa: PressDemocrat.com. Publicerad: 2012-08-19  23:18. Uppdaterad: 2012-08-26  23:18 Nyckelord: kalifornien, dea, camp, utrotning, odling.

Skriv ut

Upp ↑


Endocannabinoid effektiv mot kronisk smärta

Oralt intag av ett kroppseget cannabisämne kan reducera smärta.

smärta610 patienter, som inte kunde uppnå effektiv kronisk smärtkontroll med nuvarande terapier, fick 600 mg av endocannabinoiden PEA (palmitoylethanolamide) två gånger dagligen under tre veckor följt av en singel daglig dos under fyra veckor. Antingen i kombination med smärtstillande läkemedel eller som ensam behandling.

Behandling med PEA reducerade kraftigt genomsnittsvärdet av smärtintensitet hos alla patienter som slutförde den italienska studien extern länk. Effekten var oberoende av sjukdom eller patologiskt tillstånd. Det spelade heller ingen roll om andra smärtstillande läkemedel skrevs ut samtidigt.

Allra viktigast var att PEA-behandling uppvisade inga negativa biverkningar, vilket fick studiens författare att positivt sammanfatta sin studie.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2012-08-19  22:05. Uppdaterad: 2012-08-19  22:05 Nyckelord: smärta, pea, studie, biverkning, kronisk.

Skriv ut

Upp ↑


CBD förhindrade allodyni

Den unika cannabiskemikalien Cannabidiol (CBD) kan förhindra nervsmärta. Det visar preliminära resultat av en ny studie extern länk.

För att mäta nervsmärta används allodyni, som är en medicinsk term som syftar på ett tillstånd där ett stimuli, som normalt sett inte är smärtsamt, upplevs som smärtsamt.

cbd

Eftersom icke-psykoaktiv CBD försvagar andra former av nervsmärta testades drogen för att se vad effekten skulle bli.

En mängd olika doser av CBD administrerades till råttor som sedan testades för kall och mekanisk allodyni.

Allodyni-effekten saknades hos råttor som fått CBD (dosoberoende), vilket föreslår att drogen kan vara effektiv i att behandla neuropati (nervsjukdomar) hos människor.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2012-08-19  22:06. Uppdaterad: 2012-08-19  22:06 Nyckelord: allodyni, nervsmärta, studie, neuropati, sbd.

Skriv ut

Upp ↑


Stress ökar koncentrationer av kroppsegna cannabinoider

Akut stress har visat sig öka koncentrationer av anandamider och andra cannabis-liknande ämnen i blodet hos friska människor.

stressKoncentrationer uppmättes i 71 personer efter stressfulla psykologiska uppgifter och jämfördes med blodprover efter en icke-stressfull standardiserad psykosocial kontrolluppgift.

Forskare fann att en hög nivå av ångest före testerna var associerat med låga koncentrationer av anandamid (kroppsegen cannabinoid) och drar slutsatsen att endocannabinoider (eCB) spelar en beskyddande roll vid stress.

Den amerikansk/tyska studien extern länk utfördes av Institutet för psykiatri på Universitetet i Münster i samarbete med Universitet i Chicago.

Forskningen kan komma många till hjälp då stress är en faktor i många psykiska störningar.

Av: Admin. Källa: IACM & NFCM. Publicerad: 2012-08-19  22:07. Uppdaterad: 2012-08-19  22:07 Nyckelord: stress, anadamid, ecb, studie, forskning.

Skriv ut

Upp ↑


THC kan hålla känslor av rädsla borta

Inom psykologin behandlas ofta ångestproblem som rädsla med att upprepande gånger utsätta patienten för 'kontrollerad stimulans' associerad ned ett traumatiskt minne. Men ett antal patienter misslyckas att bibehålla de positiva effekterna från exponeringsterapi.

En ny amerikansk studie extern länk visar att THC förhindrade en återkomst av minnen som triggar rädsla som tidigare eliminerats med tekniken.

29 personer deltog i den unika placebostudien där hälften fick THC oralt två timmar före ett standard experiment som mäter hur bra inlärningsmetoden har fungerat.

rädsla

Efter 24 timmar testades subjekten igen. Jämfört med personer som fick placebo, uppvisade subjekt som fick THC bättre resultat.

Rönen indikerar att THC kan vara användbart vid behandling av ångeststörningar som posttraumatiskt stressyndrom.

Studier med djur har tidigare visat att aktivering av kroppens cannabinoidsystemet är inblandat i lärningsupplevelser.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2012-08-19  22:08. Uppdaterad: 2012-08-19  22:08 Nyckelord: ångest, ptsd, rädsla, inlärning, terapi, thc.

Skriv ut

Upp ↑


Ny produkt smälter i munnen

Det finns många olika sätt att inta medicinsk marijuana på.

CannaStrips extern länk är en av de senaste produkterna att lanseras på den amerikanska marknaden.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2012-08-12  23:05. Uppdaterad: 2012-08-12  23:05 Nyckelord: produkt, tungan, usa, marknad, smälter.

Skriv ut

Upp ↑


"Experter" i hovrätten

En ljudupptagning i hovrätten där SKL:s expert ska berätta om thc och cannabis.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2012-08-12  23:06. Uppdaterad: 2012-08-12  23:06 Nyckelord: hovrätten, sverige, expert, skl, domstol.

Skriv ut

Upp ↑


Fallbeskrivning från Norge

Läs denna fallbeskrivning från norska organisationen Norsk forening for cannabinoidmedisin (NFCM).

nfcm

Jeg er mann på 34 år som har slitt med kroniske smerter de siste 16 årene grunnet forskjellig ulykker og traumer jeg har vært utsatt for. Jeg har også vært plaget med kronisk astmabronkitt store deler av livet.

Läs hela texten här extern länk.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2012-08-12  23:07. Uppdaterad: 2012-08-12  23:07 Nyckelord: norge, fallbeskrivning, astma, nfcm, kronisk smärta.

Skriv ut

Upp ↑


TV-reklam för reglering i Washington

TV-reklam för ja-sidan extern länk i höstens amerikanska omröstning om delstaten Washington ska reglera cannabis för vuxna eller ej.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2012-08-12  23:08. Uppdaterad: 2012-08-12  23:08 Nyckelord: usa, washington, omröstning, val, reglera.

Skriv ut

Upp ↑