Nyheter för maj månad 2012

Individuell dosering krävs för ALS-patienter

Ett forskareteam från Schweiz har testat hur bra ALS-patienter tolererar THC (Tetrahydrocannabinol).

Cannabinoider (THC, CBD, CBN) har bevisats kunna skydda nervceller från skada hos ALS-patienter, men om drogen ska användas krävs också forskning om dosering och biverkningar.

För denna studie extern länk fick därför nio patienter ta emot doser THC av antingen 5 mg eller 10 mg oralt med en paus mellan varje dos på två veckor.

Biverkningar bedömdes med hjälp av Visual Analogue Scales (VAS) samtidigt som blodprover togs för att bedöma THC metaboliters omsättning och koncentration i kroppen.

Efteråt kunde man konstatera att biverkningar som dåsighet, eufori, yrsel, trötthet, och kraftlöshet var betydligt mer frekventa hos patienter som mottog den större dosen.

Sammanfattningsvis skriver forskarna att medicinering med THC kräver individuell titrering av oral THC för att uppnå bäst resultat och att 10 mg dosen bör vara max-gräns och inte överskridas när det gäller människor med ALS.

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en neurodegenerativ nervsjukdom som leder till att de nervceller som styr kroppens muskler gradvis förtvinar. Detta ger den sjuke först progressivt nedsatt motorik, följt av borttynande muskler och slutligen generell förlamning. Den direkta dödsorsaken är ofta att patienten kvävs till döds.

Stephen HawkingEn av de mest berömda levande personer med ALS är Stephen Hawking. En brittisk kosmologiforskare och populärvetenskaplig författare vars sjukdom gjort honom nästan helt förlamad.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2012-05-27  17:36. Uppdaterad: 2012-05-27  17:36 Nyckelord: biverkningar, als, thc, tolerans, studie.

Skriv ut

Upp ↑


Fortsatt historiskt stöd för reglering

Starkt stöd i USA för att reglera cannabis på samma sätt som alkohol och cigaretter.

opinionNästan sex av tio amerikaner anser att personligt bruk av marijuana och hasch i sitt eget hem inte längre ska anses brottsligt medan 56% vill reglera drogen, enligt den senaste opinionsundersökningen. 34% motsätter sig fortfarande idén.

Stödet för reglering steg till 57% när frågan löd: "Är du för legalisering om ingen under 18 år kan köpa drogen, öppen konsumtion är förbjuden och straffen för drograttfylla var stränga?"

Historisk är också den låga siffran hos prohibitionister. Endast 32 procent anser det ska fortsätta vara mot lagen att berusa sig på drogen i sitt eget hem.

Båda män och kvinnor som vill reglera drogen var i majoritet. Faktum är att nästan varenda åldersgrupp stödjer numera reglering, inklusive 50% av personer 65 år och äldre. Som vanligt var stödet från självidentifierade Demokrater större än Republikaner.

1000 väljare från hela USA frågades ut via telefon av mediabolaget Rasmussen. Felmarginalen är +/- 3 procentenheter.

Opinionsundersökningar från de tre senaste åren visar på en tydlig trend.

År & månadFör regleringEmot reglering
2012 Maj56%34%
2011 Oktober50%46%
2010 April44%51%
2009 Juli41%52%

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2012-05-27  17:34. Uppdaterad: 2012-05-27  17:34 Nyckelord: opinionsundersökning, usa, reglering, väljare.

Skriv ut

Upp ↑


Nytt nätforum för hemmaodlare

Ett nytt svenskt nätforum för "garderobsodlare, gerillaodlare och brukspatroner" har öppnat upp.

Efter att forumet Swecan extern länk utsatts för en nätattack har många av sajtens funktioner stängts av p.g.a. säkerhetsrisk.

Istället har Gröna fingrar extern länk plockat upp pinnen.

gröna fingrar

GF har snart 150 registrerade medlemmar. Kategorier innehåller möjligheten att sälja och köpa odlingsutrustning och fröer och andra odlingsrelaterade ämnen.

Där finns också bilddagböcker och diskussioner om politik, juridik, kultur, matlagning och resor.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2012-05-27  17:32. Uppdaterad: 2012-05-27  17:32 Nyckelord: nätforum, odling, swecan, medlemmar.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabis visar på lovande resultat mot prostatacancer

prostataForskare från Venezuela och USA har i en ny studie granskat forskningslitteraturen kring cannabis potiential som behandling mot prostatacancer.

Vad man kom fram till är att cannabisplantan innehåller egenskaper som är både smärtstillande och krymper tumörer och bör därför tas med i beräkningen när man planerar insatser mot sjukdomen.

"Prostatacancerceller innehåller en mängd receptorer av typen CB1 och CB2 och stimulering av dessa resulterar i en förminskning av livsduglighet hos cellerna," sammanfattar forskarna.

Man kunde också notera att cannabisextrakt verkade sänka mängden prostataspecifikt antigen, PSA, som är ett protein som bildas i prostatakörteln. PSA bildas i högre koncentration i cancervävnad än i normal prostatavävnad.

De kallar nu på forskarsamhället att genomföra kliniska studier för att få fram ytterligare bevis på hur cannabis kan användas mot denna typ av cancer, speciellt av intresse skulle vara att "undersöka effekt, livskvalitet och lindring för patienter med benmetastatisk prostatacancer."

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i såväl USA som Sverige. Circa 9000 svenska män diagnosticeras varje år och det är även den cancerform bland män som svarar för flest dödsfall.

Det finns även indikationer extern länk på att andra cannabinoider i cannabisplantan kan användas för att behandla prostatacancer.

Studien extern länk publiceras i Indian Journal of Urology.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2012-05-19  22:56. Uppdaterad: 2012-05-19  22:56 Nyckelord: prostata, cancer, tumör, receptor.

Skriv ut

Upp ↑


Nytt cannabispiller tillgängligt på den amerikanska marknaden

Nu finns ett alternativ till cannabissprayen Sativex i pillerform.

idrasilIdrasil, som just lanserats i liten skala i USA, använder örtcannabis i en standardiserad formula som består av lika parter THC (Tetrahydrocannabinol), CBD (Cannabidiol) och CBN (Cannabinol). Fördelen med 25mg tabletterna är, precis som med Sativex, att potens och kvalitet är likadan vid varje dos.

Andra fördelar med pillret, som tagits fram av en patientorganisation tillsammans med ett laboratorium, är bl.a. att den är rök- och bakteriefri. Nackdelen är att pillret måste sväljas och den önskade effekten tar längre tid att börja verka än vid inandning via lungorna.

idrasil

F.n. är pillret, som inte är godkänt av de amerikanska läkemedelsmyndigheterna, endast tillgängligt i Kalifornien med en läkares rekommendation.

I USA har ännu inte Sativex godkänts, och bara Marinol finns tillgängligt. Marinol innehåller dock endast syntetisk THC och inte de andra balanserande cannabinoiderna.

Mer information om Idrasil finns tillgänglig här extern länk.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2012-05-19  22:58. Uppdaterad: 2012-05-19  22:58 Nyckelord: piller, sativex, formula, tablett.

Skriv ut

Upp ↑


CBD dämpar smärta från traumatiska minnen

CBD, en av cannabisplantans mer okända kemikalier, har visat sig kunna dämpa otrevliga minnen hos möss som blivit utsatta för traumatiska händelser.

3-30 mg/kg Cannabidiol injicerades i mössen för att sedan studera djurens beteende i en modell som bygger på just rädsla och att kunna förutse samma känsla. Resultat extern länk från den brasilianska undersökningen visade att såväl äldre som nyare minnen reducerades av CBD. Dessutom kvarstod effekten i hela tre veckor.

minne

Förhoppningen nu är att ta fram läkemedel som kan störa minnen av svåra och stressfulla livsupplevelser, som senare utvecklas till posttraumatiskt stressyndrom. T.ex. en våldtäkt eller traumatiska krigsminnen.

Förra månaden publicerades en studie som visade att en syntetisk THC-liknande kemikalie kunde reducera stress hos labbmöss.

Av: Admin. Källa: Cannabis.se & IACM-Bulletin 2012-05-16. Publicerad: 2012-05-18  23:01. Uppdaterad: 2012-05-18  23:01 Nyckelord: cbd, minnen, rädsla, stress.

Skriv ut

Upp ↑


Inhalering hjälpte mot multipel skleros

Att röka cannabis hjälper mot svårbehandlade MS-symptom. Det visar ny forskning publicerad i den ansedda tidningen Journal of the Canadian Medical Association (CMAJ).

Många som är negativa till att acceptera cannabis som medicin anser att det enda medicinska acceptabla intagssättet för drogen är i pillerform, men kanske får de nu tänka om.

I den amerikanska studien extern länk ingick 30 vuxna, med en medelålder på 51 år, som hade multipel skleros och inte svarat på annan behandling. Sjukdomen yttrade sig med symptom som smärtsamma muskelspasmer. Hälften behövde stöd i form av käpp/gåstol för att gå medan 20 procent var i behov av en rullstol.

ms

Deltagarna rökte först en marijuanacigarett eller placebocigarett 1 gång per dag under tre dagar. Genomsnitt intag var fyra inandningar/utandningar per cigarett. Elva dagar senare upprepades proceduren men med skillnaden att deltagarna rökte den andra substansen. Före och efter varje sesion testades deras muskelton i armbågar, höfter och knän via en standardiserad skala.

Resultaten visar att de patienter som fick marijuana hade 30 procent mindre spastiskhet jämfört med placebo. De rapporterade även 50 procent mindre smärta. Forskarna kommenterade att inhalering av cannabisrök var "överlägsen placebo i att reducera symptom som smärta och muskelspasmer."

Biverkningar var bl.a. sämre kognitiv förmåga, yrsel, ruskänslor och illamående.

Av: Admin. Källa: The Washington Post & NORML. Publicerad: 2012-05-18  23:02. Uppdaterad: 2012-05-18  23:02 Nyckelord: multipel skleros, spasmer, rök, piller, smärta.

Skriv ut

Upp ↑


Ny harm reduction resurs för cannabis

Regionella hälsomyndigheter i Kanada har publicerat en harm reduction guide för människor som använder cannabis.

Det är Vancouver Coastal Health (VCH) och ett forskning/beroendecentrum i British Colombia som gått ihop för att producera Take Care with Cannabis. Ett användarvänligt och kortfattat häfte som sammanfattar de potentiella riskerna med cannabis.

Häftet tar upp påverkan på rökares lungor och kognitiva förmåga. Speciell fokus läggs på hjärnutveckling hos unga personer. Man tar även upp dosering, gifter, och att undvika bilkörning.

take care with cannabis

Harm reduction är en grupp av pragmatiska folkhälsoåtgärder avsedda att reducera skadliga konsekvenser associerade med drogbruk och andra aktiviteter med hög risk. Målet är inte att få folk att sluta använda droger, utan att minimera riskerna associerade med drogen. Detta utan dogmatism eller moralism.

Cannabis är olagligt att inneha i Kanada men trots, eller p.g.a., det oerhört populärt i flera olika åldersgrupper.

Du kan ladda ner häftet här extern länk.

Av: Admin. Källa: Canadian Drug Policy Coalition. Publicerad: 2012-05-06  18:17. Uppdaterad: 2012-05-06  18:17 Nyckelord: harm reduction, kanada, risk, häfte.

Skriv ut

Upp ↑


Connecticut kommer att bli #17

Delstaten Connecticut är på god väg att bli 17:e territorium i USA att legalisera medicinsk marijuana.

ConnecticutConnecticuts legislatur röstade i huvudstaden Hartford förra veckan 95 för och 51 emot för att godkänna Palliative Use of Marijuana Act. Lagen tillåter för en begränsad användning och distribution av cannabis för medicinskt syfte.

Genom lagen får staten mandat att licensiera ett begränsat antal producenter att kultivera cannabis av terapeutisk kvalitet. Patienter kan sedan hämta ut deras medicin på recept via licensierade apotekare. Patienter får inte odla drogen själva.

Cancer, grön starr, HIV, AIDS, MS, nervskador, epilepsi, kronisk utmattning, livshotande viktförlust, Crohns sjukdom eller PTSD är några av de symptom, tillstånd och sjukdomar som marijuana får användas för.

Förslaget godkändes också, så sent som i lördags, av den 36 starka Senaten efter en lång och ibland hetsig debatt.

En opinionsomröstning 2012 visade att 68% av väljarkåren i delstaten stödjer idén med medicinsk marijuana. Guvenören Dannel Malloy (D), som måste skriva under förslaget för att det ska bli lag, kan också räknas in i den gruppen.

Av: Admin. Källa: NORML & NORML & Hartford Courant. Publicerad: 2012-05-06  18:20. Uppdaterad: 2012-05-06  18:20 Nyckelord: legalisering, dispensär, connecticut, usa.

Skriv ut

Upp ↑


Nancy Pelosi kritiserar attacker på dispensärer

Nancy Pelosi, en av USAs mest framstående politiker, kritiserar i ett uttalande starkt den federala regeringens nya attacker mot laglig medicinsk marijuana.

Uttalandet kommer efter aktivister och dispensärer i San Francisco (hennes distrikt) samlat in tusentals underskrifter på en petition och lämnat över till Pelosi.

I have strong concerns about the recent actions by the federal government that threaten the safe access of medicinal marijuana to alleviate the suffering of patients in California, and undermine a policy that has been in place under which the federal government did not pursue individuals whose actions complied with state laws providing for medicinal marijuana, skriver hon bl.a.

Läs hela uttalandet från Pelosi på denna länk extern länk.

Obamas administration har trots löften att inte använda polisen för att stänga ned dispensärer gjort motsatsen och är nu värre än hans föregångare president Bush. Något som direkt hotar att patienter har en säker tillgång till sin medicin.

Nancy PelosiDemokraten Pelosi är ledamot av USA:s representanthus sedan 1987 och var talman mellan 2007 och 2011. 2007 valdes hon till representanthusets första kvinnliga talman. Detta är den högsta politiska post en kvinna i USA har haft. I kongressen har hon varit demokraternas minoritetsledare i tre omgångar.

Av: Admin. Källa: East Bay Express. Publicerad: 2012-05-06  18:23. Uppdaterad: 2012-05-06  18:23 Nyckelord: politik, usa, dispensär, obama.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabis kan tas bort från dopniglista

Cannabis kan komma att avlägsnas från världens dopinglista.

Efter att ordförande för internationella antidopingsbyrå WADA (World Anti-Doping Agency), John Fahey, rest frågan om ett tillägg till dopningslistan över förbjudna preparat kan det bli en realitet.

Frågan blev aktuell efter att flera sportorganisationer i Australien nyligen bett om en ändring för cannabis status att endast vara förbjudet för atleter i idrotter där drogen verkligen förbättrar en prestation.

För att en substans ska komma med på WADAs dopinglista måste två av tre kriterium uppnås. Att den förbättrar atletens prestation, att den går emot sportens värderingar eller att den är farlig för utövarens hälsa.

wada

Många menar cannabis inte förhöjer idrottares prestanda och ska räknas in i kategorin med alkohol och tobak istället. Iallafall för vissa sporter.

Fahey sa i sitt uttalande att allt kan diskuteras och de organisationer som vill se en förändring borde lämna in en önskan till WADA som varje år granskar sin dopinglista efter substanser att avlägsna eller lägga till.

Under nuvarande regler kan atleter stängas av upp till två år om de testar positivt för cannabis. I de senaste domarna har idrottare fått avstängningar i tre månader eller en varning.

Av: Admin. Källa: Guardian. Publicerad: 2012-05-06  18:27. Uppdaterad: 2012-05-06  18:27 Nyckelord: doping, wada, idrott, avstängning.

Skriv ut

Upp ↑