Nyheter för mars månad 2012

Dispensäranställda bildade fackförening

Anställda vid 14 cannabisdispensärer i Los Angeles har bildat sin egen fackförening.

Vid en presskonferens i torsdags presenterades de nya medlemmarna i United Food and Commercial Workers Local 770 vilket betyder att försäljare av medicinsk marijuana nu kommer att förena sig med livsmedelshandelsanställda, sjukvårdare och apotekare.

Framtiden för stadens läkarcannabisindustri är just nu högst osäker. Los Angeles kommun överväger ett förbud mot dispensärer, men Rick Icaza, ordförande i UFCW Local 770, säger att man kommer använda alla sina 35.000 medlemmar i förhandlingar med lokala politiker för att hålla dispensärerna öppna.

Icaza vill försöka hitta en lösning som undviker ett förbud, och menar att anställda organiserar sig på detta sätt är "nästa steg i att göra denna nya sjukvårdssektor mer professionell och stabil."

ufcw

Stadsfullmäktige överväger just nu ett försäljningsförbud, men som ändå tillåter patienter och deras vårdgivare att kultivera växten. Frågan om hur mycket översikt lokala myndigheter kan ha över medicinsk marijuana lär till slut hamna i delstatens högsta domstol.

Att anställda organiserar sig fackligt tyder på en viss mognad för en ny industri som många ännu inte tar seriöst. Om man även kan peka på att samhället förlorar en stor andel jobb genom att förbjuda verksamheten, kan det räcka långt för att vinna över allmänheten.

Andra avdelningar av UFCW har redan accepterat anställda i dispensärer i Colorado och andra delar av Kalifornien.

Av: Admin. Källa: LA Times. Publicerad: 2012-03-25  21:29. Uppdaterad: 2012-03-25  21:29 Avdelning: Nyhet, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Redaktionsmedlem på High Times åtalad för smuggling

Cannabiskulturmagasinet High Times i New York har drabbats av en smärre skandal.

Matthew Stang, anställd som reklamchef och skribent, har åtalats för grossistförsäljning av cannabis i stor skala av åklagare på Manhattan.

Hans påstådda partner i en av stadens största smugglingsoperationer, hip-hop magnaten Kareem 'Biggs' Burke, erkände sig nyligen skyldig till en åtalspunkt som innefattar försök att distribuera 90 kg marijuana.

Stang är dock misstänkt för tonvis handel med cannabis, varav merparten odlats nära Miami och transporterats med lastbil till en droghandlare i New York. Vid en fällande dom riskerar han mellan tio år till ivstid fängelse.

Matthew StangMatthew Stang.


Stang, som anhölls redan 2010 är f.n. frigiven på en 3,4 miljoner kronor borgen medan hans försvarsadvokater förhandlar med åklagare.

Det här är inte första gången anställda på High Times hamnat i konfrontation med myndigheter p.g.a. sin aktivism. Tidningens grundare Gary Goodson, a.k.a. Tom King Forcade, brukade smuggla flera ton marijuana från Sydamerika på 1970-talet.

På 1980-talet spenderade Richard Stratton, finansiär och chefredaktör, åtta år i fängelse för smuggling av marijuana från Libanon till New Jersey. Ed Rosenthal, tidigare kolumnist och kultiveringsexpert, har anhållits flera gånger för att ha odlat hundratals av plantor.

Av: Admin. Källa: Yahoo! News. Publicerad: 2012-03-25  21:25. Uppdaterad: 2012-03-25  21:25 Avdelning: Nyhet, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Allt fler finländare positiva till cannabis

En färsk rapport från finska Institutet för hälsa och välfärd visar att den positiva inställningen till cannabis ökar.

Enligt rapporten uppgav 40 procent av männen mellan 25 och 34 år att det provat cannabis minst en gång. Av hela befolkningen har 17 procent testat någon illegal drog, de flesta av dem bara en eller ett par gånger.

finland

Däremot ställer sig finländarna fortfarande betydligt mer negativa till andra droger. En klar majoritet stöder ändå substitutionsbehandling och hälsorådgivning med möjlighet till sprututbyte.

Institutet för hälsa och välfärd har utrett droganvändningen i Finland regelbundet sedan början av 1990-talet.

Enligt en svensk postenkät 2007 från CAN (Centralförnundet för alkohol- och narkotikaupplysning) riktad till åldersgruppen 16–84 år har i genomsnitt 10 procent av svenska medborgare någon erfarenhet av cannabis, vilket motsvarar 750 000 personer i populationen.

Av: Admin. Källa: Vasabladet. Publicerad: 2012-03-25  21:20. Uppdaterad: 2012-03-25  21:20 Avdelning: Nyhet, Norden.

Skriv ut

Upp ↑


THC lika bra mot depression som lyckopiller

THC i små doser kan fungera lika bra mot depression som de moderna och populära lyckopillren. Det visar en ny studie från Kanada.

Kanadensiska forskare tvingade råttor injicerade med noga kontrollerade doser THC (0.1-1.5mg/kg) att simma i ett standardtest kallat forced swim test (FST).

fluoxetine


Man noterade överraskande att drogen vid små mängder, på samma sätt som kända SSRI-läkemedel, kan fungera lika bra som välkända antidepressiva läkemedel.

SSRI eller selektiva serotoninåterupptagshämmare är mer kända som lyckopiller i Sverige och fungerar genom att påverka mängden serotonin i hjärnan. Ett ämne som tros påverka humör och känslor. Några kända läkemedel är Zoloft, Prozac, Cipramil och Paxil.

Andra studier pekar på samma resultat, nämligen att THC tillför kroppen viktiga cannabinoider som saknas hos deprimerade personer. Många personer som lider av stress, ångest och depression självmedicinerar idag med cannabis.

Studien Effect of delta-9-tetrahydrocannabinol on behavioral despair and on presynaptic and postsynaptic serotonergic transmission extern länk publiceras i Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry.

Av: Admin. Källa: IACM-Bulletin. Publicerad: 2012-03-18  18:20. Uppdaterad: 2012-03-18  18:20 Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Syntetiska cannabinoider skyddar mot celldöd vid stroke

Celldöd orsakad av stroke kan förhindras med hjälp av en syntetisk cannabinoid.

Ett center för forskning kring hjärnstörningar inom neonatalvård på ett amerikanskt universitet prövade WIN55,512-2, en syntetisk cannabinoid (kemikalie som liknar THC), nervskyddande effekt på nyfödda råttor som drabbats av syrebrist orsakad av en blodpropp.

Forskare vid University of California i San Francisco kunde då se hur administration av kemikalien begränsade skador på hjärnan. Vävnadsdöden som skedde p.g.a. obstruktion av blodflöde till hjärnan minskade i stor omfattning, skriver man bl.a.

Vad man tror händer är att WIN55,512-2 hämmar produktion av mikrogliaceller i det centrala nervsystemet. Celler som då inte kan göra någon skada.

hjärna


Hjärninfarkt är en skada i hjärnan orsakad av syrebrist, ofta p.g.a. av en blodpropp i hjärnans kärl som ger akut brist i blodtillförseln till hela eller delar av hjärnan.

Även CBD (cannabidiol), den näst vanligaste kemikalien i naturlig cannabis, har visat sig ha nervskyddande effekt vid hjärninfarkter såväl som alkohol-inducerad neurotoxicitet i tidigare studier med djurförsök.

Studien Reduced infarct size and accumulation of microglia in rats treated with WIN 55,212-2 after neonatal stroke extern länk publiceras i journalen Neuroscience.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2012-03-18  18:13. Uppdaterad: 2012-03-18  18:13. Avdelning: Statistik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Konsumenter föredrar naturlig cannabis framför syntetisk

En stor brittisk-amerikansk undersökning av människors drogvanor och upplevelser, både negativa och positiva, visar att rekreationella användare föredrar naturlig cannabis före syntetisk.

Studien som genomfördes av den brittiska tidningen The Guardian extern länk tillsammans med magasinet Mixmag extern länk, som täcker klubbkultur, och Global Drug Survey extern länk (GDS), ett oberoende och neutralt undersökningsinstitut, intervjuade över 15.000 personer från hela världen.

Både bland personer som ofta går ut och dansar och dem som hellre stannar hemma bedömdes syntetisk cannabis som mer skadlig än den naturliga sorten, mindre sannolik att skapa ett angenämt rus och mer skadlig för lungorna.

När de som prövat båda varianterna utfrågades om vilken sort de skulle fortsätta att använda svarade 93% de föredrog den naturliga varianten.

Ett märkbart antal användare som tagit syntetisk cannabis rapporterade att de sökt akut sjukvård efter konsumtion. De vanligaste negativa biverkningarna var panik, ångest, paranoja, andningssvårigheter, bröstsmärtor och oro.

spice


Trots att andelen av svarande som uppsökt sjukvård efter intag av syntetisk cannabis var relativt liten - 2.5% - är siffran betydligt större om man jämför proportionellt med de symptom associerat med användning av marijuana- eller hasch.

Över 200 syntetiska cannabinoider av olika potens har de tre senaste åren dykt upp som alternativ till naturlig cannabis. En del har kriminaliserats i olika delar av världen medan andra fortfarande är lagliga.

Populäriteten med syntetisk cannabis - som inte syns på urinprover och som inte heller kan upptäckas av sniffarhundar – används troligen mer i områden där myndigheter applicerar hårdare straff för användning av cannabis, menar kommentatorer till undersökningen.

Undersökningens resultat verkar stödja de mediarapporter i USA som menar att det finns en ökad risk associerad med syntetiska rökmixar.

Av: Admin. Källa: The Guardian. Publicerad: 2012-03-18  18:03. Uppdaterad: 2012-03-18  18:03. Avdelning: Statistik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Vittnesmål från överlevare av Crohns sjukdom

Shona Banda lider av Crohns sjukdom. Här berättar Banda hur hon upptäckte att cannabis hjälpte henne överleva och få en bättre livskvalitet.

Crohns sjukdom är en inflammatorisk sjukdom som kan drabba mag-tarmkanalen. Den räknas till gruppen inflammatoriska tarmsjukdomar, där också ulcerös kolit och mikroskopisk kolit ingår.

Av: Admin. Källa: YouTube. Publicerad: 2012-03-11  17:03. Uppdaterad: 2012-03-11  17:03. Avdelning: Media, USA.

Skriv ut

Upp ↑


All fokus på Colorado

Försöken att reglera vuxen användning av cannabisprodukter ser ut att gå om intet i Kalifornien. Istället kan all fokus komma att riktas mot Colorado.

Nyligen blev det klart att aktivister i Colorado samlat in tillräckligt med namnunderskrifter för att förslaget, som skulle göra delstaten först i landet med att tillåta små mängder cannabis, ska kunna kvalificera för en folkomröstning sjätte november.

Man lämande först in 163,000 signaturer, men petitionen ansågs otillräcklig i början på februari. Därefter lämnades ytterligare 14,000 signaturer in och efter en andra granskning certifierades förslaget.

Förslaget gör det lagligt för en person över 21 år att inneha upp till 28 gram marijuana eller sex plantor. Skattesatser på försäljning finns också med i förslaget, samtidigt som hundratals av miljoner kronor har öronmärkts till att finansiera det allmänna skolsystemet.

2006 röstades ett liknande förslag ner, men aktivister menar att de nya skatteåtgärderna i förslaget och antal nya jobb som kommer skapas i cannabsindustrin, kommer tilltala väljare.

Colorado State CapitolColorado State Capitol.


Skulle Colorado rösta ja kommer man hamna i direkt konflikt med USAs federala regering och president Barack Obama. Obamas motreaktion kommer då troligen att avgöra om andra delstater vågar följer efter.

Colorado och 15 andra delstater har redan godkänt medicinsk marijuana, däremot har ingen delstat accepterat laglig rekreationell användning (avkriminalisering existerar i många delstater, Red. anm). Även om Kalifornien var nära 2010 att helt jämställa marijuana med alkohol.

USAs justitiedepartement har sedan dess ökat sina påtryckningar mot vad de anser är kommersiell produktion och försäljning.

Förutom Kalifornien kommer väljare att kunna rösta för reglering i Washington, men experter menar röstinitiativet i Kalifornien är i år för dåligt finansierat för att kunna lyckas.

En opinionsundersökning i december visade stöd i frågan från 49 procent av väljarkåren i Colorado.

Uppdatering: Organisationen Regulate Marijuana Like Alcohol extern länk har släppt två reklamfilmer.

Av: Admin. Källa: Reuters. Publicerad: 2012-03-11  17:02. Uppdaterad: 2012-07-01  17:33. Avdelning: Politik, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Mindre diabetes hos cannabisrökare

En ny studie extern länk visar på en minskad diabetesprevalens hos användare av marijuana och andra cannabisprodukter.

Deltagarna i studien bestod av 10 896 vuxna som utgjorde ett representativt genomsnitt av den amerikanska befolkningen.

De indelades i fyra grupper: icke-marijuanabrukare (61%), f.d. marijuanabrukare (30,7%), lätta användare 1-4 ggr/mån (5%) och tunga användare som använder drogen 5 ggr/mån eller oftare (3,3%).

Den blå cirkeln är allmän symbol för diabetes.Den blå cirkeln är allmän symbol för diabetes.


För att avgöra förekomsten av diabetes användes definitionen av glycemia, mängden glukos i blodet. Andra faktorer som kroppsmasseindex, tobak- och alkoholanvändning och kolesterol togs också med i beräkningen.

Studiens resultat är anmärkningsvärda. Gruppen med brukare av cannabis hade betydligt lägre förekomst av diabetes än personer som inte rapporterade någon användning alls.

Gruppen med tunga användare var också den grupp med minst diabetes. Forskarna slår fast att statistiken är korrekt fastställd och oberoende från andra variabler, och rekommenderar ytterligare studier.

Av: Admin. Källa: Cannabis.se. Publicerad: 2012-03-04  21:32. Uppdaterad: 2012-03-04  21:32. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Plenty - Ny tysk mobil vaporisator

plenty


Tyska Storz & Bickel har släppt sin senaste produkt, en handburen vaporisator.

Företaget är välkänt inom läkarcannabis kretsar för sin pålitlighet med Volcano-märket, med den nya produkten Plenty försöker man på allvar slå sig in på den handburna marknaden som domineras av Iolite.

Plenty väger 680 gram och är utrustad med en dubbelspiral som kyler ner ångan. Valbar temperatur mellan 130°C-202°C.

Produkten är certifierad på samma sätt som alla andra elektriska hushållsprodukter och tillverkas enbart från matsäkra material.

Plenty säljer för ca 2200 kr (frakt tillkommer) och finns att beställa från deras webbshop extern länk. Alla produkter från S&B kommer med tre års garanti.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2012-03-04  21:30. Uppdaterad: 2012-03-04  21:30. Avdelning: Produkter, Tyskland.

Skriv ut

Upp ↑


Spansk stad hyr ut odlingsmark till cannabisklubb

En liten spansk stad kommer att hyra ut odlingsland till en privat cannabisklubb.

Rasqueras stadshus i Katalonien röstade i veckan för att skriva på ett avtal, värt 11½ miljoner kronor, från cannabisföreningen Barcelona Personal Use Cannabis Association (ABCDA) i närliggande Barcelona. Avtalet innebär att föreningen kommer att använda mark i storlek av tio fotbollsplaner för att odla marijuana för sina 5,000 medlemmar.

Borgmästare Bernat Pellisa försvarade avtalet från äldre bybor som oroas över att staden kommer att drabbas av drogturism med att framhäva den ekonomiska biten. T.ex. minskad arbetslöshet och en chans att äntligen göra staden skuldfri.

Odlingen bryter inte mot landets droglagar eftersom personlig odling och konsumtion inte är emot lagen. Det betyder att en privat klubb och dess medlemmar inte heller bryter mot lagen.

katalonien


Staden har också ett projekt om att sälja cannabisfrön till landets grow-shops som förmedlar frön till privatpersoner som vill odla sina egna plantor.

En annan cannabisklubb med 7,000 medlemmar förväntas möte Pellisa för samtal nästa vecka. Det finns också planer för en alternativ klinik för cancerpatienter.

Om planerna förverkligas kommer staden Rasquera bli en av de största lagliga producenterna av cannabis i hela Europa.

Cannabisklubbar finns förutom i Spanien numera i England, Belgien, Tyskland och Frankrike och fungerar precis som andra klubbar i.o.m. att de betalar skatt och garanetar att inga minderåriga är medlemmar.

Av: Admin. Källa: The Guardian. Publicerad: 2012-03-04  21:25. Uppdaterad: 2012-03-04  21:25. Avdelning: Nyheter, Spanien.

Skriv ut

Upp ↑