Nyheter för februari månad 2012

Bakslag för Hollands regering

Den nederländska främlingsfientliga och högerkristna koalitionregeringens nya lag att förbjuda turister att besöka landets coffeeshops har åkt på ett rejält bakslag.

Landets justitiedepartement meddelade i tisdags att kommuner kan själva välja sanktioner - om några - mot de coffeeshops som väljer att inte förvandla sina barer till privata klubbar.

Hollands regering vill införa ett passerkort så att barerna inte kan besökas av annat än holländska medborgare, men många kommuner och borgmästare har motsatt sig förslaget. De menar att lagen kommer leda till en återgång till en okontrollerad svart marknad och ekonomiska förluster och några har t.o.m. meddelat att de kommer inte ens överväga en nedstängning.

1 maj ska passerkortsystemet gradvis börja introduceras i coffeeshops i provinserna Brabant, Limburg och Zeeland för att rullas ut landsomfattande nästa år.

coffeeshop


Dock är kommuner som Venlo, den Bosch, Breda, Eindhoven och Tilburg moståndare till förslaget som fortsätter att möta stark kritik från flera håll. Protester den 20 April planeras t.ex. i huvudstaden Amsterdam, som också emot den nya lagen.

De första att kungöra deras vägran att införa passerkortet var alla 16 coffeeshopägare i kommunen Haarlem. En opinionsundersökning av deras kunder visar att endast 12 procent skulle kunna tänka sig att registrera sig. 63% sa att de istället skulle köpa marijuana från den svarta marknaden. 21% planerade att börja odla själva.

Det mest drastiska åtgärden - att stänga en coffeeshop - verkar i nuläget osannolikt. Eftersom en nedstängning istället skulle öka gatuhandeln och skapa oreda och allmän störning kan det bli svårt att motivera ett verksamhetsförbud som bestraffning.

Många förväntar att det kommer att kräva ett långt juridiskt förfarande innan en domare kan klargöra vad som gäller. Borgmästare, justitieministern Ivo Opstelten och åklagare diskuterar för närvarande saken.

Av: Admin. Källa: CoffeeshopNieuws.nl. Publicerad: 2012-02-26  19:09. Uppdaterad: 2012-02-26  19:09. Avdelning: Nyheter, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Tre nya cannabinoider narkotikaklassas

Statens folkhälsoinstitut har föreslagit att ytterligare tre syntetiska cannabinoider ska klassificeras som narkotika.

De tre cannabinoiderna – AM-694, AM-2201 och RCS-4 Ortho Isomer - förekommer i rökmixar som Spice och dess efterföljare.

fhi


Utöver dessa ska också substanserna Metoxetamin, 5-MeO-DALT och 4-HO-MET narkotikaklassas. 5-MeO-DALT och 4-HO-MET tillhör gruppen tryptaminer. Metoxetamin är ett Ketamin derivat med liknande effekter.

Samtliga substanser hör till gruppen hallucinogener och saluförs som Internet-droger.

Ett antal av de aktuella substanserna är redan klassade som narkotika bl.a. i Danmark och Finland.

Av: Admin. Källa: FHI. Publicerad: 2012-02-19  19:07. Uppdaterad: 2012-02-26  19:07. Avdelning: Juridik, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Polis i Nepal anhöll många under hinduisk festival

Polis i Nepal har anhållit 70 personer för att ha konsumerat cannabis unde en helig religiös festival.

Varje år vallfärdar tusentals av pilgrimer från Nepal och Indien till templet Pashupatinath i Kathmandu för den hinduiska festivalen Shivaratri. I tron att guden Shiva använde cannabis beviljar myndigheter varje år nomadiska sadhus, eller heliga män, tillåtelse att röka drogen.

shiva


Alla 70 arrester gjordes av medborgare och turister som tog tillfället i akt att också använda drogen. Inga sadhus anhölls dock, meddelar den indiska polisen.

I år bevakades festivalen av 5000 poliser med order att anhålla alla icke-religiösa som använde drogen. Även ambulanser och sjukvårdstält fanns på plats för att ta hand om de många religiösa anhängare som anslutit till festivalen från långa avstånd.

Av: Admin. Källa: The Independent. Publicerad: 2012-02-26  19:05. Uppdaterad: 2012-02-26  19:05. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Avhandling från Umeå universitet bekräftar cannabiskemikaliers cancerdödande effekter

Cannabisliknande substanser som produceras av kroppen har både terapeutiska och berusande effekter, och kroppens cannabinoid-system kan vara mål för nya strategier vid cancerbehandling. Det skriver Sofia Gustafsson i en ny avhandling extern länk.

Vuxna som använder cannabis ökar i hela Europa. Samtidigt har cannabisbaserade läkemedel godkänts för vissa medicinska ändamål och i dagarna godkändes i Sverige ett medel för symtomlindring vid multipel skleros (MS).

En intensiv forskning pågår om huruvida nya substanser som påverkar kroppens egna cannabinoider kan utnyttjas i medicinskt syfte, bl. a. för att minska smärta och för att hämma tumörers tillväxt. Dessa är anledningarna till att Sofia Gustafssons studerat både nervsystemets och tumörcellers påverkan av cannabinoider.

Kroppsegna cannabinoider, så kallade endocannabinoider, förmedlar en mängd olika funktioner i det centrala nervsystemet och i immunsystemet, och är inblandade i motorisk rörelse, belöningseffekter, inlärnings- och minnesprocesser. Cannabinoider från växtriket och syntetiskt framställda cannabinoider påverkar också dessa funktioner, som alla förmedlas via cannabinoidreceptorer.

Dessutom har cannabinoider visats påverka cellers livsöde. Cannabinoider skyddar vissa av hjärnans celler, medan celler i vissa typer av hjärntumörer, t ex gliom, stimuleras att genomgå kontrollerad celldöd (apoptos) vid exponering för cannabinoider.

sofia gustafsson umeå universitetSofia Gustafsson.


Sammanfattningsvis visar resultaten från Sofia Gustafssons studier att cannabinoider kan vara celltoxiska för cancerceller såväl som för nervceller, och att de minskar embryonal överlevnad. Dessa resultat är av vikt för vår förståelse såväl av potentialen hos cannabinoidsystemet som målsystem för nya strategier vid cancerbehandling.

Gustafsson är doktorand vid Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, enheten för farmakologi vid Umeå universitet. Fredag 24 februari försvarar hon sin avhandling Effekter av cannabinoider på cancerceller, neuronal differentiering och embryonal utveckling.

Av: Admin. Källa: Umeå universitet. Publicerad: 2012-02-21  22:19. Uppdaterad: 2012-02-21  22:19. Avdelning: Forskning, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Tobak inkörsport till kokain

Nikotin har bekräftats som inkörsport till andra droger. Iallafall om du är en mus.

Djurforskning extern länk från Columbia University i New York visar att möss som exponerats med nikotin var mer mottagliga för kokain. När det omvända prövades blev proven negativa.

Tidigare studier har visat att över 90 procent av vuxna kokainanvändare mellan 18-34 år hade rökt cigaretter före de prövade koakin. Men fram till nu har ingen studie kunnat visa på en biologisk mekanism i hjärnan.

Möss i studien fick nikotin som blandats i deras vatten. I jämförelse med kontrollobjekt visade sedan nikotinmössen en ökad känslighet för kokain och andra illegala droger. Störst förändring kunde ses i en specifik hjärnregion känslig för beroenderelaterad belöning.

cigaretter


När dessa regioner exponerades för nikotin arbetade de hårdare, vilket gjorde det lättare för hjärnan att bli beroende. Resultat pekar på att ungdomar som röker löper större risk att bli beroende av kokain och andra droger.

Inkörsportsteorin eller gateway-modellen säger att ungdomar börjar med tobak och alkohol innan de fortsätter med cannabis och sedan farligare narkotika.

För att komplicera saker ytterligare finns det vissa nya studier extern länk som pekar på att cannabis kan lindra eller avhjälpa beroende av tyngre droger som just kokain.

Forskare varnar dock att djurmodellen i nikotinstudie inte nödvändigtvis behöver bekräftas hos människor.

Av: Admin. Källa: Drugnews & Time Healthland. Publicerad: 2012-02-19  20:11. Uppdaterad: 2012-02-19  20:11. Avdelning: Forskning, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Faktum kritiseras för reportage från Cannabis Cup

faktum 112


Komikern Aron Flam reste till Amsterdams Cannabis Cup och skrev om det i tidningen Faktum extern länk.

Reaktionen lät inte väntas på sig. Kommunen uttryckte extern länk bestörtning att en tidning som arbetar med hemlösa och människor med beroendeproblem publicerar en "drogliberal" artikel.

Efter det kom allt från Centerpartister extern länk, läkare extern länk och Faktums chefredaktör Aaron Israelson extern länk till försvar i Göteborgs-Posten.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2012-02-19  20:10. Uppdaterad: 2012-02-19  20:10. Avdelning: Media, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


L.A. Medical Cannabis Cup 2012

Vinnarna i L.A. Medical Cannabis Cup 2012 (hemsida extern länk) presenteras nedanför.

la medcup


BEST SATIVA
1—Sonoma Coma by Happy Lil’ Trees
2—Organic Blue Dream Haze by American Organic
3—Dutch Treat #5 by Buds and Roses Collective

BEST INDICA
1—Doc’s Cut by The Therapeutic Healing Center
2—Kosher Kush by Buds and Roses Collective
3—Kosher Kush by Magnolia Wellness

BEST HYBRID
1—Master Yoda by Kush Connection
2—Starberry Cough by Buds and Roses Collective
3—Platinum OG by Vivid Research Cooperative Inc.

BEST CONCENTRATE
1—F’N Ridiculous OG Budder by Crown Extracts
2—310 OG Budder by Venice Medical Center
3—Confidential Mix (solventless) by Buds and Roses Collective

BEST EDIBLE
1—Bhang Medicinal Cannabis Chocolate—the 180 mg. “Ice” bar—by Bhang Collective/Zen OC
2—Cheeba Chews Decadose by DPC Inc.
3—Aussie Roc by Bud and Roses Collective

CBD AWARD FOR TOP MEDICAL STRAIN
Catango by Unity Non-Profit Collective

BEST BOOTH
1—Incredibowl
2—Hitman Glass
3—(Tie) Made
3—(Tie) Steep Hill Lab

BEST PRODUCT
1—Mama’s Wholesome Grinder
2—Incredibowl
3—Grass Roots

BEST GLASS
1—Hitman Glass - Tristian Hodges
2—Incredibowl
3—Dopeass Glass

Av: Admin. Källa: High Times. Publicerad: 2012-02-19  20:09. Uppdaterad: 2012-02-19  20:09. Avdelning: Nyheter, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Hur bra fungerar narkotikapolitiken?

10 december 2011 sände SR Ekots lördagsintervju extern länk en intressant intervju med Justitieminister Beatrice Ask.

Ämnet kom bl.a. att handla om narkotikapolitiken. Lyssna nedanför.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2012-02-19  20:08. Uppdaterad: 2012-02-19  20:08. Avdelning: Media, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Flera delstater röstar om reglering i år

Åtta amerikanska delstater kan under 2012 komma att reglera drogen cannabis för vuxna medborgare. I vissa delstater existerar det t.o.m. två olika konkurrerande förslag.

Dessa är röstinitiativ. Sedan finns det även en rad förslag extern länk introducerades av lokala politiker. Förutom dessa existerar flera förslag extern länk i representanthus som godkänner medicinsk marijuana.

Här är listan på röstinitiativ tillsammans med Ja-sidans hemsidor.

  1. Kalifornien 1 extern länk Kalifornien 2 extern länk
  2. Colorado extern länk
  3. Michigan extern länk
  4. Missouri extern länk
  5. Montana extern länk
  6. Nebraska extern länk
  7. Oregon 1 extern länk Oregon 2 extern länk
  8. Washington extern länk

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2012-02-19  20:07. Uppdaterad: 2012-02-19  20:07. Avdelning: Politik, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Kan medicinsk marijuana reducera självmord?

Ett nytt intressant diskussionspapper extern länk ställer den "kontroversiella" frågan om legalisering av medicinsk marijuana kan reducera självmord?

Forskarna bakom High on Life? Medical Marijuana Laws and Suicide tog data från USAs delstater mellan 1990-2007 för att uppskatta effekten av laglig läkarcannabis på självmordsstatistiken.

Resultaten visar att legalisering av medicinsk marijuana är associerat med en nästan fem-procentig sänkning av den totala suicidstatistiken, en reducering av självmord med 11 procent bland män i åldersgruppen 20-29, och en nio-procentig reduktion av självmord för 30-39-åriga män.

Statistik för kvinnor som begår självmord och läkarcannabis var inte lika klar och dessutom känslig för andra faktorer. Mestadels för att män använder medicinsk marijuana i mycket större utsträckning än kvinnor i USA.

I sammanfattningen skriver man att legalisering av medicinsk marijuana leder till en förbättring i psykologiskt välbefinnande hos unga män, en förbättring som reflekteras i färre självmord.

high on life

Relationen mellan marijuanabruk och självmords-relaterade faktorer (t.ex. depression och självmordsförsök) har studerats i stor omfattning, men inte speciellt sambandet mellan lagar som tillåter medicinsk marijuana och fullbordade självmord.

Vanligtsvis omnämns cannabis i samband med depression, tankar om självmord och sämre mental hälsa, men en liknande studie har aldrig tidigare gjorts och lär debatteras framöver.

Även om majoriteten av alla som lider av mental ohälsa inte begår självmord, lider över 90% av dem som gör det av en diagnostiserbar psykisk störning eller har problem med alkohol och/eller droger.

Att människor med psykologiska problem självmedicinerar med cannabis har varit känt sedan länge. Författarna diskuterar om den positiva kopplingen mellan marijuana och självmordstankar kan förklaras med svåridentifierade faktorer eller bara reflekterar tidigare nämnda självmedicinering.

Tesen att marijuana kan användas för att lindra negativa och traumatiska händelser i ens liv som annars skulle kunna ha lett till suicid, presenteras också.

En annan förklaring är att delstater med laglig marijuana för medicinskt syfte leder till en minskning i alkohol-relaterade skador, t.ex. självmordsfrekvens kopplad till alkohol.

Av: Admin. Källa: Ideas Market. Publicerad: 2012-02-12  20:48. Uppdaterad: 2012-02-12  20:48. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


CBD förebygger koloncancer

Cannabidiol, en av de mest vanligt förekommande substanserna i cannabisplantan, har visat sig ha flera intressanta egenskaper med medicinsk potiential. De senaste rönen handlar om att CBD kan förebygga koloncancer.

Studien publicerad i Journal of Molecular Medicine visar att när CBD administrerades till möss med anlag för att utveckla cancerformen reducerade kraftigt formering av polyper, abnormaliteter och tumörer.

kemoterapiEn kvinna behandlas med kemoterapi för bröstcancer.


Dessutom framkallade CBD cancercelldöd och förhindrade skapandet av nya tumörer.

Forskare spekulerar att CBD leder fram till ett oundvikligt stopp för cancerceller och förhindrar samtidigt tillväxt av cancerceller. Det är en anmärkningsvärd egenskap för en ensam molekyl - att attackera multipla sjukdomsvägar medan man låter friska celler vara ifred.

Studien styrker andra forskningsresultat att CBD har tumörhämmande egenskaper och en lovande framtida användning som ett förebyggande läkemedel mot koloncancer.

Koloncancer, cancer i tjocktarmen, är en av de vanligaste cancerformerna i världen. Symptom på sjukdomen består av viktnedgång, blod i avföring och anemi. Avancerad tarmcancer har ett aggressivt förlopp där levern tenderar att bli mål för dottertumörer (metastaser). Kirurgi är den primära behandlingen.

Av: Admin. Källa: MPP. Publicerad: 2012-02-12  20:47. Uppdaterad: 2012-02-12  20:47. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Steg-för-steg hur man odlar cannabis

Läcker reklamfilm från Growlab.dk extern länk, en dansk growshop.

Av: Admin. Källa: YouTube. Publicerad: 2012-02-12  20:46. Uppdaterad: 2012-02-12  20:46. Avdelning: Media, Danmark.

Skriv ut

Upp ↑


Slutet på prohibition

Det var minst sagt en underlig känsla att se denna reklamfilm från Budweiser under årets Super Bowl-fest.

Av: Admin. Källa: Drug WarRant. Publicerad: 2012-02-12  20:45. Uppdaterad: 2012-02-12  20:45. Avdelning: Media, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Sativex som substitutionsläkemedel prövas

Det nyligen Sverige-godkända cannabis-baserade läkemedlet Sativex kan komma att användas för att reducera abstinenssymptom för dem som vill sluta röka drogen.

Just nu pågår en unik studie extern länk i Australien för att avgöra om munsprayen, som normalt används att behandla svåra MS-symptom, kan hjälpa människor att hålla sig borta från marijuana.

Forskare uppskattar det finns ca 200,000 personer i landet beroende av cannabis. En av de största skälen till varför folk har svårt att sluta är just de ibland jobbiga psykologiska abstinens symptom som sömnbesvär och humörsvängningar och även om de inte är livshotande eller lika allvarliga som för andra droger kan de vara tillräckligt jobbiga för människor att fortsätta röka.

sativex

Idag finns inga ersättningsläkemedel, likt nikotin för tobaksrökare eller syntetiska opioider för heroinister, för att lindra besvären kroniska användare upplever när de försöker sluta. Det är istället vanligt att man ger starka droger som valium och kodein mot de värsta symptomen.

Sativex innehåller lika stora delar THC och CBD men i små mängder så ingen berusning uppstår. Dagens cannabis innehåller dessutom nästan ingen CBD, vilket Sativex tillför. CBD balanserar ut de förvirrande egenskaperna hos THC.

Av: Admin. Källa: The Sydney Morning Herald. Publicerad: 2012-02-05  20:14. Uppdaterad: 2012-02-05  20:14. Avdelning: Forskning, Australien.

Skriv ut

Upp ↑


Juica cannabis senaste trenden

Den senaste trenden inom medicinsk marijuana är 'juicing'.

Att pressa saften ut ur den råa cannabisväxten har många fördelar mot rökning/vaporisation, hudoljor eller att äta cannabis-spetsad mat och godsaker, säger William Courtney, den läkare i Kalifornien som var först ut med metoden.

Enligt Courtney lyckas kroppen bäst ta upp de välgörande cannabinoiderna utan någon berusning med joice-metoden. Den psykoaktiva THC-kamikalien absorberas utan att aktiveras, förklarar han och hänvisar till råkost.

juicemaskin

Råkost eller rawfood är en kosthållning som innebär att man äter rå vegetabilisk mat, med mycket färsk frukt, bär, grönsaker, rotfrukter, örter, bladgrönsaker, torkade frukter, nötter, frön, säd och alger för att försöka att uppnå en god hälsa och må bättre.

Courtney säger att upphettning av marijuana förstör enzymer och förstärker THCs berusande effekter, men intas växten rå, tar CBD (Cannabidiol) över och berusningen uteblir. Jämförelsen med grönsaker är påtaglig.

Anekdotiska bevis verkar intyga vad Courtney säger, då flera patienter kommit fram och lovordar joice-metoden för att ha förbättrat deras liv och välmående.

Av: Admin. Källa: NaturalNews.com & LAWeekly Blogs. Publicerad: 2012-02-05  20:13. Uppdaterad: 2012-02-05  20:13. Avdelning: Nyheter, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Centrum för Narkotikavetenskap skapad på Facebook

cnv

Centrum för Narkotikavetenskap (CNV), en ny grupp på Facebook har skapats för dem som anser Sverige behöver en ny narkotikapolitik.

Gruppen bygger på den numera nedlagda diskussionslistan Djungel, ledd av debattören och författaren Alexander Bard.

"Sverige behöver en narkotikapolitik som bygger på fakta och vetenskap, inte på fördomar och moralism. Vi behöver överhuvudtaget en socialpolitik som utgår från principen att skador ska minimeras snarare än att svaga och utsatta människor bestraffas för sina problem.

Det är därför av största vikt att alla läkare, psykologer, sociologer, socionomer, jurister, ekonomer, forskare och akademiker som på ett eller annat sätt arbetar med narkotikafrågor får en mötesplats på internet," skriver man bl.a.

Du hittar Centrum för Narkotikavetenskap, som redan har nästan 450 medlemmar, här extern länk.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2012-01-05  20:12. Uppdaterad: 2012-02-05  20:12. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Cigaretter farligare än marijuana

Vanliga rökare löper större risk än användare av cannabis. De som röker marijuana kan röka en joint om dagen i flera år utan att skada lungorna. Det visar en ny amerikansk undersökning.

Forskare skriver i Journal of the American Medical Association (JAMA) att man analyserat kopplingen mellan lungfunktion och att utsätta lungorna för cannabisrök hos över 5000 amerikaner över en tidsperiod på 20 år.

cigaretter

Jämfört med tobaksrökare visades ingen negativ effekt för personer som rökt en marijuanacigarett per dag under sju år eller 1 joint varje vecka under 49 år.

Slutsatsen bekräftar tidigare studier som visar att måttlig cannabisrökning inte skadar lungorna. Det kan t.o.m. finnas en skyddande faktor i cannabisväxten som reducerar risk för lungcancer.

Andra studier visar dock att kronisk långvarig cannabisrökning kan vara associerat med respirationskomplikationer som luftrörsinflammation.

Undersökningen visar även att passiv rökning är farligare än att röka marijuana.

Av: Admin. Källa: MSN & NORML & TIME. Publicerad: 2012-01-05  20:11. Uppdaterad: 2012-02-05  20:11. Avdelning: Forskning, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Israel: "Cannabis effektiv behandling för cancerpatienter"

En israelisk undersökning visar för första gången att drygt 2/3 av de cancerpatienter som fått receptebelagd medicinsk cannabis i smärtlindrande syfte är mycket nöjda med behandlingen.

Undersökningen omfattade 264 cancerpatienter som behandlats med medicinsk marijuana i ett års tid. 61% rapporterade en långsiktig påtaglig förbättring i livskvalité.

56% ansåg att de hade lättare att handskas med smärta, 67% var positivt inställda till behandlingen och 65% vill rekommendera den till andra patienter. Bieffekterna betecknades som moderata och den mest frekventa biverkningen rapporterades vara yrsel.

israel

Rönen presenterades vid de israeliska onkologernas föreningskonferens i Eilat och visar att lungcancer är det sjukdomstillstånd där förskrivningen av medicinsk marijuana är vanligast förekommande (21%) medan bröstcancer omfattar 12% och bukspottskörtelcancerfallen utgör 10% av de medicinerade.

Enligt studien utgör cannabis en effektiv behandling för vissa cancersymptom, som smärta och illamående, och rekommenderar att drogen erbjuds till patienter vid ett tidigare skede än vad som sker idag. Enligt forskarna dröjer det alldeles för länge innan de vårdsökande introduceras till cannabis som ett behandlingsalternativ av sina läkare.

Israels program för läkarcannabis förväntas överstiga 40 000 patienter de kommande åren, enligt Hälsoministeriet. Idag har ca 6000 patienter laglig tillgång till drogen.

Av: Admin. Källa: NORML & Cannabis.se. Publicerad: 2012-01-05  20:10. Uppdaterad: 2012-02-05  20:10. Avdelning: Forskning, Israel.

Skriv ut

Upp ↑