Nyheter för november månad 2011

Hampa lovordas som energigröda

Hampa har goda förutsättningar att bli en viktig energigröda i Sverige. Avkastningen är hög, bekämpningsbehovet litet och grödan kan utnyttjas i form av såväl fastbränsle som biogasråvara. Det skriver Thomas Prade i en doktorsavhandling från Sveriges lantbruksuniversitet.

Den hampa som odlas i Sverige används främst till briketter för småskalig eldning, men det finns fler möjligheter att utvinna energi ur hampa. Hampa kan t.ex. eldas i stora kraftvärmeverk eller omvandlas till biogas genom rötning. Det gäller dock att välja rätt skördetidpunkt med hänsyn till hur hampan ska användas.

Industrihampans (hampasorter som innehåller försumbara halter av det drogklassade ämnet THC) förutsättningar som energigröda beskrivs nu i en avhandling extern länk av Thomas Prade från SLU i Alnarp. I såväl fält- som labbförsök har han undersökt hur grödans bränsleegenskaper förändras under tillväxten, den efterföljande vissningsfasen och fram till skörd följande vår. Fältförsöken visade att hampans produktion av biomassa är lika hög som, eller överlägsen, den hos flera andra energigrödor som odlas i Nordeuropa.

hampa höst

Om hampan ska användas för produktion av biogas är energiavkastningen högst under hösten. Rötningen är lika effektiv oavsett under vilken höstmånad hampan skördas, och därför är det bäst att skörda den när biomassaavkastningen är högst, dvs. i september–oktober.

Om hampan ska eldas för att producera el och värme, dvs. som fastbränsle, så är det vårskörd som gäller. Hampan är då torr och kan lagras utan energikrävande torkning. Dessutom har vårskördad hampa lika bra kemiska bränsleegenskaper som skogsbränslen, trots att hampa är ett stråbränsle. Risken att hampans aska ska orsaka problem i pannan är lika liten som för vedaska. Andra stråbränslen, som halm och rörflen, har högre askhalt och deras asksammansättning innebär ofta en mycket större risk för driftstörningar.

Nettoenergiavkastningen per hektar (energiutbyte minus insatsenergi) är hög, både när grödan används som biogassubstrat och som fastbränsle. En jämförelse av olika energisystem för hampa visade dock att användning som fastbränsle ger högst nettoenergiavkastning. System för produktion av biogas kräver högre energiinsatser och ger lägre omvandlingseffektivitet, men de ger å andra sidan fordonsgas, dvs. en energibärare med hög kvalitet.

Hampa har även andra fördelar. Behovet av bekämpningsmedel är litet tack vare en mycket god förmåga att konkurrera med ogräs, och hampa är en lämplig avbrottsgröda i spannmålsintensiva växtföljder. På bra jordar kan hampans biomassa- och energiavkastning öka med ca 30 procent vilket stärker dess konkurrenskraft både gentemot majs och sockerbetor (som biogassubstrat) och mot perenna grödor (som fastbränsle).

Förfinad teknik för vårskörd av hampa och en ökad efterfrågan från storskaliga kraftvärmeverk är faktorer som skulle öka användningen av hampa som fastbränsle. Avsättningsmöjligheterna för hampa som biogasråvara begränsas idag av tillgången på biogasanläggningar som utnyttjar energigrödor.

Av: Admin. Källa: SLU. Publicerad: 2011-11-27  18:02. Uppdaterad: 2011-11-27  18:02. Avdelning: Hampa, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


24:e Cannabis Cup

cannabis cup 24

Trots flera razzior mot expot under den 24:e High Times Cannabis Cup i Amsterdam så lyckades man utse alla vinnare i god ordning på välkända musikarenan Melkweg, även om polisen inte tillät någon rökning inomhus.

Razziorna extern länk beror på den nya nuvarande främlingsfientliga och högerkonservativa regeringen och var avsedd att se till att gränsen på 500 gram upprätthölls samt kolla åldersgränser under utställningsdelen av festivalen. Inga minderåriga påträffades.

Bland vinnarna kan nämnas coffeeshoppen Barneys som tog hem Cannabis Cup för andra året i rad.

Cannabis Cup (Bästa coffeeshop)
1) Liberty Haze - Barney's Coffeshop
2) Hawaiian Snow - Green House United
3) Buddha Tahoe - The Green Place

Indica Cup (Bästa fröproducent Indica)
1)(oavgjort) Reserva Privada Colorado/Reserva Privada Colorado - Kosher Kush
2) Star Bud - Hortiland
3) Tahoe OG - Cali Connection

Sativa Cup (Bästa fröproducent Sativa)
1) Moonshine Haze - Rare Dankness Seed. Co.
2) Electric Lemon Haze - THSeeds
3) Dominator - Karma Genetics

Hybrid Cup (Bästa fröproducent hybrid)
1) (oavgjort) DNA Genetics/Reserva Privada Colorado – Holy Grail Kush
2) Cali Connecion – Dead Head OG
3) Serious Seeds – AK-74

Hash Cup (Bästa fröproducent hasch) 
1) Cali Connection – Tahoe OG Kush Wax
2) Hogg Seeds – Hydrahash
3) Reserva Privada Colorado – Rascal OG Nelson   

Import Hash Cup (Coffeeshop med bästa importerat hasch
1) Exodus Green Cheese - The Green House
2) Carmelita Cream - Barney's Coffeeshop
3) Twizla - The Green Place

Nederhash Cup (Coffeeshop med bästa lokala hasch)
1) Liberty Melt - Barney's Coffeeshop
2) Hawaiian Ice - The Green House
3) Grey Crystal - Grey Area

Av: Admin. Källa: Celebstoner.com & High Times. Publicerad: 2011-11-27  18:00. Uppdaterad: 2011-11-27  18:00. Avdelning: Nyheter, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Forskare boostar naturlig cannabis-kemikalie

Amerikanska och italienska forskare har upptäckt ett nytt sätt att höja effekten hos en naturlig cannabis-liknande kemikalie i kroppen som reglerar smärtlindring.

Teamet identifierade en "eskort" protein i hjärnceller som transporterar anandamid till platser inuti cellen där enzymer bryter ner den. Blockering av denna protein – kallad FLAT – ökade anandamids potens.

anandamid

Anandamid upptäcktes 1992 och är en kroppsegen substans som dockar i samma cannabinoidreceptorer som cannabisplantans THC dockar i. Anandamid och liknande ämnen finner man även i mycket små kvantiteter i kakaobönan och i choklad.

Det antas att anandmid spelar en roll i många viktiga kroppsfunktioner, varav de viktigaste är aptit, smärtstillande och motverka ångest och depression.

Tidigare studier pekar på att kemikalier som förstärker anandamids effekter skulle kunna användas i nya smärtläkemedel, som inte leder till sedering, beroende eller andra biverkningar.

Studien publiceras i Nature Neuroscience.

Av: Admin. Källa: Medical Xpress. Publicerad: 2011-11-26  22:13. Uppdaterad: 2011-11-26  22:13. Avdelning: Forskning, Medicin.

Skriv ut

Upp ↑


Svein får marijuana som medicin

Svein Berg från Trondheim reser till Nederländerna varje månad för att få örtcannabis utskriven av en läkare mot sin PTSD och ADHD. Han passar även på att hämta ut den i landets apotek eftersom cannabis inte är godkänd som medicin i Norge.

Flera norska läkare har börjat skriva ut cannabis, trots att frågan är kontroversiell, och kräver en licensanmälan för varje ansökan. Flera läkare vill nu lätta på de strikta reglerna.

Det finns ca 500 norrmän som har behov av cannabisbaserade preparat.

Se reportaget från den norska tidningen Adresseavisen extern länk nedanför.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2011-11-26  22:12. Uppdaterad: 2011-11-26  22:12. Avdelning: Norge, Medicin.

Skriv ut

Upp ↑


CBD reducerade ryggmärgsskada

Cannabidiol (CBD), den näst vanligt förekommande cannabinoiden i cannabisplantan, studeras just nu med stort intresse av forskare över hela världen.

Ett av dess medicinska användningsområden kan vara att hjälpa ryggmärgsskadade patienter inom rehabilitering.

Forskare i Brasilien har noterat att hos råttor med ryggmärgsskador som fick CBD syntes en förbättrad mobilitet (rörlighet) enligt en studie som publiceras i journalen Neurotoxicity Research.

cbd

Försöksdjuren fick injektioner av CBD eller en placebo före, tre timmar efteråt och dagligen i sex dagar efter kirurgi. Forskare rapporterar att CBD-behandlade råttor uppvisade en förbättrad rörelsefunktion vid slutet av veckan. Man såg också bättre återhämtning och mindre skada.

Tidigare studier med CBD har funnit att ämnet har en rad terapeutiska egenskaper, inklusive antiinflammatorisk, antidiabetes, antiepileptisk, anticancer och benstimulerande.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2011-11-20  17:26. Uppdaterad: 2011-11-20  17:26. Avdelning: Forskning, Brasilien.

Skriv ut

Upp ↑


Köpenhamn försöker med reglering igen

Köpenhamns kommun ger sig inte i kampen om att på något sätt kunna reglera och ta kontroll av cannabishandeln från mc-gängen.

Staden röstade i torsdags överväldigande (39-9) för en ny plan att sälja drogen i ett nätverk av statligt ägda butiker och kaféer. Voteringen ger en kommitté befogenhet att rita upp en detaljerad plan på hur försäljningen skulle gå till.

Drogen säljs redan öppet på Christianias gator, trots den danska (och svenska) regeringens ihärdiga åtgärder. Idag riskerar personer som påträffas med små mängder böter på upp till 5000kr.

köpenhamn

Om idéen skulle få grönt ljus skulle Köpenhamn bli den första staden i världen att fullt ut reglera, istället för att bara tolerera, drogens användning av vuxna.

Mikkel Warming, ansvarig för sociala frågor i Köpenhamns stadsråd, säger till dansk media att planen innebär 30-40 försäljningsställen utan vinstintresse, för att måna om användarens hälsa.

Warming säger också att han inte vill se det holländska coffeeshopsystemet i Köpenhamn. I Nederländerna är drogen tolererad, men odling och import förbjuden. Då skulle vinsterna, som uppskattas till 2,1 miljarder kr., ändå hamna hos den organiserade brottsligheten, menar han.
- Vi vill ha ett system där import och produktion är lagligt, säger han.

Planen måste först godkännas av det danska parlamentet.

För tre år sedan röstades ett liknande förslag från Köpenhamns stadsråd ner av det danska parlamentet, men man hoppas nu att det finns större stöd med en ny socialdemokratiskt ledd regering.

Av: Admin. Källa: The Telegraph. Publicerad: 2011-11-20  17:14. Uppdaterad: 2011-11-20  17:14. Avdelning: Politik, Danmark.

Skriv ut

Upp ↑


Barn med hög IQ mer benägna att använda droger som vuxna

En ny studie extern länk hävdar att barn med hög IQ är mer benägna att använda droger som vuxna.

Den intressanta befolkningsstudien från Cardiff Universitet fann att vuxna som testade högt på IQ-skalan som barn använde illegala droger i större utsträckning än vuxna som hade en låg IQ som barn.

Datan kommer ifrån en utvärdering av en studie som inleddes redan 1970 och som följt upp barns utveckling som vuxna. 8000 barns intelligens testades vid 5, 10 och 16 års ålder. Man frågade även om drogvanor och socialekonomiska faktorer. Sedan frågades samma deltagare när de fyllde 30 år om de använt droger som marijuana, kokain eller heroin det senaste året.

iq

Vuxna som hade hög IQ som barn använde narkotika dubbelt så ofta än deras motsvarighet. Flickor med hög IQ var upp till tre gånger så sannolika att använda narkotika som vuxna.

Ett högt IQ defineras som en poäng mellan 107-158. Genomsnittet ligger på 100.

Det är oklart vad den höga prevalensen beror på, men forskare spekulerar att vissa personer är mer öppna för nya upplevelser och sensationer. Andra faktorer kan vara att de är uttråkade eller använder droger för att klara av att vara annorlunda.

Oftast används än idag slogan "att bara idioter och dunskallar använder knark." Kanske är det dags att omvärdera den synen nu?

Av: Admin. Källa: CNN. Publicerad: 2011-11-19  21:11. Uppdaterad: 2011-11-19  21:11. Avdelning: Forskning, UK.

Skriv ut

Upp ↑


Ny produkt gör THC vattenlösligt

hula solution

På den senaste Cannatrade-mässan så introducerades en ny produkt som gör att man kan utvinna THC ur plantmaterial och binda den till en alkoholbaserad vätska.

Medlet består av unika organiska lösningsmedel som också används inom livsmedel- och läkemedelsindustrin och gör hela procesen möjlig.

HulaSolution extern länk utvecklades ursprungligen för medicinsk användning. Genom att THC är vattenlösligt kan det ges via infusion eller intravenöst. Särskilt patienter som lider av cancer eller hiv kan ha nytta av denna behandling, då de slipper inhalera en massa rök.

Vätskan är också framtagen då metoden är mer effektiv. När man röker eller äter cannabis så får man i sig endast ca 30% THC. Men när man löser upp den i alkohol utvinns 100%.

Det har tidigare funnits en metod som kallas för Green Dragon extern länk men som är lite annorlunda. I grunden så löser man upp THC i alkohol. Vilket man sedan kan använda för att blanda i en grogg eller läsk.

Fördelar:

Nackdelar:

Av: Admin. Källa: International Cannagraphic Magazine. Publicerad: 2011-11-19  21:10. Uppdaterad: 2011-11-19  21:10. Avdelning: Nyheter, Produkter.

Skriv ut

Upp ↑


Vaporiserad cannabis förstärker opiaters smärtstillande effekt

En klinisk studie visar hur inhalerad cannabis hjälpte 21 patienter med kronisk smärta som också gick på smärtlindring från opiater (morfin eller oxikodon).

I studien, genomförd vid ett sjukhus i San Francisco, las patienterna in under fem dagar. Väl där ombads de att inhalera vaporiserad cannabis på kvällen på dag 1, tre gånger på dagarna 2-4, och på morgonen av dag 5.

Patienterna inhalerade 0.9 gram cannabis (3.56 procent THC) med en Volcano vaporisator från företaget Storz & Bickel. Blodprover utfördes varje tolv timmar samtidigt som omfattning av deras smärta värderades dagligen.

kronisk smärta

Analyser av datan visar att smärtuppfattning sjönk i genomsnitt med 27 procent efter inhalering av cannabis. På en mätbar genomsnittlig skala av smärtintensitet mellan 1-100 där baslinjen var 39,6 låg patienterna på 29,1 under dag 5.

Forskare sammanfattar studien som att det finns bevis att vaporiserad cannabisånga förstärker opiaters smärtstillande effekter med få biverkningar. Dessutom gör cannabis att lägre doser opiater behövs.

Studien publiceras i journalen Clinical Pharmacology & Therappeutics och hittas här extern länk.

Av: Admin. Källa: IACM & NORML. Publicerad: 2011-11-13  21:20. Uppdaterad: 2011-11-13  21:20. Avdelning: Forskning, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Hur medicinsk marijuana hjälpt mig

Wayne Justman är 65 år och har HIV.

Här berättar han för den brittiska tidningen The Telegraphs webbvideo hur läkarcannabis har hjälpt honom på ett sätt som traditionella läkemedel inte kunnat.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2011-11-13  21:19. Uppdaterad: 2011-11-13  21:19. Avdelning: Fallbeskrivning, England.

Skriv ut

Upp ↑


Länk mellan ätstörningar och avsaknad av cannabinoider

Ny forskning antyder att en ofungerande hjärnfunktion leder till ett underskott på endocannabinoider som i sin tur bidrar till ätstörningar som anorexia nervosa och bulimi.

Endocannabinoider är substanser som tillverkas av hjärnan och som påverkar hjärnfunktioner och kemi på samma sätt som cannabisderivat såsom marijuana gör.

Positiva effekter av att röka marijuana på aptit är välkända och reducerar även illamående. Därför verkar det logiskt att göra kopplingen att en brist på naturliga cannabinoider i hjärnan är associerat med en minskad aptit.

anorexia bulimi

I studien extern länk mättes endocannabinoidsystemet indirekt genom att avgöra huruvida det skedde en ökning eller minskning i densitet av CB1-receptorer genom tredimensionella bilder av hjärnregioner som berör ämnesomsättning.

Sedan jämfördes kvinnor som drabbats av anorexia eller bulimi med friska kvinnor.

Man fann bevis av underskott i endocannabinoidnivåer eller reducerade CB1-receptorfunktioner i hjärnan hos kvinnor med anorexia. Man fann också att tillgängligheten på dessa viktiga CB1-receptorer var större i delar av hjärnan som påverkar kroppsuppfattning, smak, belöning och känslor. Funktioner som man vet är störda hos dessa patienter.

Forskare hoppas att de nya rönen kommer leda till nya behandlingsområden och läkemedel mot ätstörningar, även om mycket forskning än kvarstår att göra.

Studien publiceras i journalen Biological Psychiatry.

Av: Admin. Källa: PsychCentral. Publicerad: 2011-11-13  21:18. Uppdaterad: 2011-11-13  21:18. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Kaliforniens proposition 215 fyllde 15 år

Femte november markerade 15 år sedan Kalifornien legaliserade medicinsk marijuana trots hårt motstånd från de federala myndigheterna.

Proposition 215, också känd som The Compassionate Use Act, godkändes med 55.58% av rösterna och har sedan dess blivit otroligt omtalad och debatterad.

Lagen hade en dominoeffekt. Två år senare hade hela västkusten och Alaska passerat deras egna lagar som godkände drogen för medicinska ändamål. Ett decennium senare hade 12 ytterligare delstater följt efter.

De flesta delstater följde dock inte efter Kalifornien när det gäller hur patienter skaffar tillgång till drogen. En del reglerade hårt några stycken dispensärer medan andra lät patienter odla själva. Eller vägrade att ens nämna produktion.

prop215

Vid en närmare granskning verkar reformvågen vara på tillbakagång. De senaste åren har nya regler införts för att begränsa dispensärer i Kalifornien och flera progressiva omröstningar har misslyckats.

Saker som missbruk av läkarrekommendationer har heller inte hjälpt frågan, sett ur allmänhetens ögon. Senaste tidens nedslag i Kalifornien extern länk betydde ytterligare press mot den nya gröna industrin.

Om man tittar på opinionen ser man också en viss minskning i stöd. Vad som är anmärkningsvärt är att stödet för full reglering istället ligger på rekordnivåer nu.

Oavsett vad man tycker om läkarcannabis, är en sak säker. Prop 215 representerar än idag den största segern för medicinsk marijuana i 'War on Drugs'-eran.

Och kanske är minst en av USAs delstater nu äntligen redo för att legalisera marijuana fullt ut för vuxna?

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2011-11-12  23:50. Uppdaterad: 2011-11-12  23:50. Avdelning: Nyheter, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Kolibrier festar på mogna cannabisplantor

Se hela fotoserien på flickr extern länk.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2011-11-12  23:48. Uppdaterad: 2011-11-12  23:48. Avdelning: Kultur, Foton.

Skriv ut

Upp ↑


Maastricht har förlorat miljarder i skatteinkomster

Maastricht, den holländska gränsstaden i södra Nederländerna, har förlorat intäkter på 170 miljoner kronor efter att ha förbjudit franska turister från att handla i stadens lagliga coffeeshops.

Antalet besök till stadens 13 kaféer har gått ned med 16 procent. Enligt den brittiska tidningen The Telegraph motsvarar det 345 heltidsjobb.

Med början 1 oktober i år får bara kaféerna servera holländska, belgiska och tyska medborgare i ett försök att driva bort miljontals av franska "drogturister."

maastrichtPanoramavy av Maastricht tillgänglig under GNU Free Documentation License.


En intresseorganisation för kaféerna hade varnat innan förbudet att kunderna skulle drivas ut på gatan där rökning av cannabis är förbjudet, efter att ha fått holländska medborgare att köpa ut drogen åt dem. Mer än två tredjedelar av all kunder kommer inte från Holland.

Den holländska kristna högerkoalitionen som f.n. styr landet har planer på att stoppa alla utom holländska medborgare från att handla i kaféerna genom att göra om dem till medlemsklubbar.

Den lagliga cannabisindustrin uppskattas vara värd minst 17 miljarder kronor vilket ger skatteinkomster på över tre miljarder kronor årligen.

Av: Admin. Källa: The Telegraph. Publicerad: 2011-11-06  17:27. Uppdaterad: 2011-11-06  17:27. Avdelning: Nyheter, Holland.

Skriv ut

Upp ↑


Ny rapport hävdar förbud gynnar gängvåld

En ny koalition av kanadensiska akademiker, advokater, läkare, hälsoexperter och poliser menar i en ny kampanj att lagar som förbjuder cannabis bidrar till gängvåld och organiserad brottslighet.

Stop the Violence B.C. extern länk yrkar landets politiker att börja reglera den populära drogen och som stöd nämns en ny rapport (Breaking the Silence extern länk) som visar att förbudet, har goda avsikter, men är ineffektiv och skapar flera negativa sidoeffekter.

- Det finns ett stort problem som ingen politiker i B.C. (provinsen British Columbia) vågar prata om och det är länken mellan cannabisförbudet och organiserad brottslighet, säger läkaren Evan Wood, koalitionsmedlem och forskningschef vid ett HIV/Aids-center.
- Gängvålet pågår varje dag på våra gator och är en naturlig konsekvens av förbudet.

breaking the silence

Rapporten påpekar att marijuana produceras lokalt i stora mängder, till skillnad från kokain och heroin, vilket måste importeras. Antalet konsumenter är också mycket större än för andra droger. Bara i B.C. uppskattas det finnas över 430.000 konsumenter.

Det betyder stora intäkter som gör att den organiserade brottsligheten kan växa och frodas i provinsen, förklarar Wood. Marknaden enbart i B.C. uppskattas vara värd över 45 miljarder kronor.

Rapporten kom också fram till att reglering av drogen skulle leda till ökade sociala skador, men med ett ett strikt regelverk skulle man drastiskt kunna reducera dessa skador.

En film om kampanjen finns tillgänglig på YouTube extern länk.

Av: Admin. Källa: Vancouver Sun. Publicerad: 2011-11-06  17:23. Uppdaterad: 2011-11-06  17:23. Avdelning: Nyheter, Kanada.

Skriv ut

Upp ↑


Många patienter använder cannabis istället för receptbelagda läkemedel

Så många som två tredjedelar av patienter som använder medicinsk marijuana byter ut drogen mot deras receptbelagda läkemedel.

I en anonym opinionsundersökning svarade 66 procent utav 350 patienter på en dispensär i Kalifornien att de använder cannabis som ett substitut.

Skälen de angav var främst att cannabis gav dem färre biverkningar, var mindre beroendeframkallande och att örten gjorde att dem inte behövde äta lika mycket receptbelagda läkemedel.

T.ex. kan en patient som använder tre olika läkemedel mot sömnlöshet, ångest och smärta istället använda endast cannabis som ger symptomlindring för alla tre problemen samtidigt.

pharma

Det framkom också från undersökningen att fler än 75% använder cannabis mot psykiska problem, t.ex. bipolärt syndrom, posttraumatiskt stressyndrom, depression, ångest och sömnlöshet. Många av dessa patienter rapporterade att de inte gillade att deras ordinarie läkemedel förvandlade dem till 'zombies.'

Trots att 75% av svarande hade sjukförsäkring som täckte läkemedelskostnader valde de att använda cannabis, som inte betalas av försäkringsbolagen.

De flesta (70%) låg på en stabil nivå när det gäller mängd och frekvens. Vanligtvis 3-8 g per vecka med ingen förändring de senaste sex månaderna.

Av: Admin. Källa: Internal Medicine News. Publicerad: 2011-11-05  20:33. Uppdaterad: 2011-11-05  20:33. Avdelning: Forskning, Statistik, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Läkare bojkottar medicinsk marijuana i Kanada

Ett årtioende efter att Kanada legaliserade medicinsk användning av cannabis vägrar de flesta läkare fortfarande att skriva på de papper som behövs för att deras patienter ska få laglig tillgång till örten.

Patienter i smärta som använder cannabis för att fungera försätts därmed i en svår situation och riskerar fängelse eller böter om de försöker skaffa drogen på den svarta marknaden.

Problemet hotar att bli ännu värre p.g.a. föreslagna ändringar hur landets hälsodepartement ska hantera drogen. Läkare istället för Health Canada skulle då bli de som beviljar licenser.

Något som t.ex. Kanadas största läkargrupp motsätter sig eftersom de inte vill att läkare ska ansvara och övervaka användning av en drog som inte genomgått den regelbundna godkännelseprocessen för läkemedel. Läkare, får ofta rådet att rekommendera marijuana med stor försiktighet, och är rädda för att utnyttjas, skada patienter och bli stämda.

Istället vill de se mer forskning. Ironiskt nog stoppade Steven Harpers nuvarande konservativa regering finansiering av ett forskningsprogram 2006. Forskare själva menar regeringen utgår ifrån ideologi istället för evidens.

Ändringarna skulle också ta bort patienters rätt att odla själva och tvinga dem att köpa från en licensierad kommersiell producent istället.

kanada

Patientgrupper är inte bara kritiska mot det föreslagna odlingsförbudet utan även mot att så få läkare vågar skriva ut marijuana. Något som, de säger, gör att de flesta väljer att använda drogen utan tillstånd.

Hittills har utbildning av läkare gått långsamt även om information och kunskap om doser, sårbara riskgrupper och potens börjar sippra ut till läkaretablissemanget.

Kanske är det domstolarna som till slut kommer att bryta dödläget. Flera rättsfall där det nuvarande cannabisprogrammet utdömts som författningsstridigt ska snart avgöras.

Idag är över 12.000 patienter godkända att använda drogen.

Av: Admin. Källa: National Post. Publicerad: 2011-11-05  20:30. Uppdaterad: 2011-11-05  20:30. Avdelning: Nyheter, Kanada.

Skriv ut

Upp ↑