Nyheter för maj månad 2011

Marijuana saktade ned utveckling av HIV hos apor

Apor infekterade med primatversionen av HIV och som gavs kroniska doser av den aktiva ingrediensen i marijuana saktade ned fortgången av sin sjukdom jämfört med apor som fick placebo.

De häpnadsväckande resultaten, publicerade i journalen AIDS Research and Human Retroviruses, indikerar att marijuana kan sakta ned sjukdomens framfart.

Det har länge fruktats att illegala droger kan påskynda utveckling av HIV till Aids, vilket vissa studier om heroin, crack och metamfetamin visat. Det samma troddes länge om marijuana.

Å andra sidan använder många HIV-patienter marijuana för att lindra illamående, kronisk smärta och farlig viktförlust och verkar generellt vara ett väldigt säkert alternativt läkemedel.

TN
Förstoringsglas Klicka på bilden för större upplösning.

För att testa säkerheten för kroniskt intag av cannabis användes apor infekterade med simian immunodeficiency virus (SIV). Aporna gavs dagliga doser av THC, men istället för att påskynda utveckling av sjukdomen, som var studiens hypotes, fann man motsatsen.

Apor som fick THC tenderade att ha en lägre virusmängd, förbättrade blodvärden och mindre infektion än apor som inte fick någon THC-dos. Ännu mer imponerande var att dessa apor dog mycket långsammare än testgruppen.

Rönen visar att tesen att marijuana påskyndar utveckling av HIV är falsk. Istället verkar det finns bevis för att THC kan sakta ned fortgång av sjukdomen.

De amerikanska forskarna antar att de uppvisade förbättringarna kan bero på tre faktorer. Först, att de behandlade aporna bibehöll mycket av sin kroppsvikt. Två, att THC direkt förhindrade SIV-infektion av celler, och sist, att THC kuvade immunfunktioner på ett välgörande sätt.

Av: Admin. Källa: AIDSmeds. Publicerad: 2011-05-30  00:04. Uppdaterad: 2011-05-30  00:04. Avdelning: Forskning, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabinoidsystemet påverkar Fluoxetin

Enligt forskning genomförd i Indien är det endocannabinoida systemet inblandat i de antidepressiva effekterna av fluoxetin, ett väldigt vanligt använt antidepressivt läkemedel.

Forskare märkte att en CB1-receptor antagonist blockerade effekten av fluoxetin, vilket fick forskare att dra slutsatsen att det existerar en samverkan mellan de endocannabinoida och serotonina systemet i reglering av depressiva och tvångsmässiga beteenden.

depression

Serotonin är en signalsubstans som syntetiseras i kroppen från den essentiella aminosyran tryptofan genom enzymatiska reaktioner. Serotonin är viktig i hjärnfunktioner. En alltför låg nivå kan orsaka olika psykologiska problem.

Fluoxetin är ett antidepressivt läkemedel av typen selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Det säljs under varunamnen Fontex, Prozac, Fluctin m.fl. samt som bara Fluoxetin + företagets namn när det kommer till billiga generiska preparat med samma substans.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2011-05-30  00:03. Uppdaterad: 2011-05-30  00:03. Avdelning: Forskning, Asien.

Skriv ut

Upp ↑


Lovande resultat mot tarminflammation

Enligt en ny studie från en forskningsgrupp i belgiska Bryssel reducerade en ökning av endocannabinoiden 2-AG inflammation i tjocktarmen.

Nivån av 2-AG (2-arachidonoylglycerol) ökades i möss genom att man begränsade den huvudsakliga enzymen ansvarig för nedbrytning av just 2-AG.

tarmar

Cannabinoider är en grupp kemikalier som aktiverar kroppens cannabinoidreceptorer. Man delar in cannabinoider i tre huvudgrupper: örtcannabinoider vilka man enbart finner i cannabisplantan; endogena cannabinoider vilka produceras naturligt främst i människokroppen och i andra däggdjur; och syntetiska cannabinoider vilka produceras i laboratorium.

De lovande resultaten, som också förhindrade besläktad systematisk inflammation till viss del, kan komma spela stor roll i att ta fram nya läkemedel mot inflammation och autoimmuna sjukdomar, som t.ex. IBS (Irritable Bowel Syndrome).

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2011-05-30  00:02. Uppdaterad: 2011-05-30  00:02. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Det endocannabinoida systemet skyddar mot spontana epilepsiattacker

Enligt Radboud University extern länk i holländska Nijmegen skyddar det endocannabinoida systemet mot spontana epileptiska attacker.

Holländska forskare blockerade detta system med cannabinoidreceptorantagonisten rimonabant i 13 friska icke-epileptiska råttor under tre veckor. Drogen administrerades oralt 30 mg/kg/day.

epilepsi

Genom EEG (elektroencefalogram) mättes sedan hjärnaktivitet hos råttorna. Hos tre av 13 råttor observerades anfall i det limbiska systemet (ett komplex av nervceller på insidan av hjärnans båda hemisfärer med en delstruktur i vardera tinningloben) efter 5-8 dagar.

Forskarna spekulerar att en ackumulation av mikroskador i hjärnan är ansvarig för dessa spontana anfall.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2011-05-30  00:01. Uppdaterad: 2011-05-30  00:01. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Studie om cannabis mot PTSD godkänd i USA

Organisationen MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies) har fått OK från amerikanska mat- och läkemedelsadministrationen för att genomföra en studie om cannabis positiva effekter mot PTSD (posttraumatic stress disorder).

PTSD är ett oerhört svårbehandlat tillstånd och påverkar runt 7.8 procent av Amerikas befolkning. Den orsakas av utsättning för farliga och stressfulla situationer, som resulterar i symptom som flashbacks, ångestattacker, och mardrömmar.

Anledningen detta är en stor nyhet är att det är oerhört svårt för forskare att få tillåtelse att studera cannabis positiva effekter på olika sjukdomar och symptom i USA. Flera forskare har gett upp efter att ansökningar tagit åratal för att ens få ett svar.

FDA (Food and Drug Administration) accepterade MAPS protokoll för studien som innefattar krigsveteraner. Enligt FDA uppfyller man alla vetenskapliga krav.

ptsd

Det enda som återstår är att få tag på cannabis lagligt och f.n. har den amerikanska regeringen tyvärr monopol på att odla laglig cannabis för forskningssyfte.

Problemen stavas DEA (Drug Enforcement Agency) och NIDA/PHS National Institute on Drug Abuse/Public Health Service. Dessa organisationer är kända för att sätta politik före vetenskap.

Det kan tyckas märkligt att det är så svårt att erhålla cannabis för forskning när 16 delstater godkänt medicinsk marijuana, men USAs federala regering erkänner idag inte marijuana som medicin.

Enligt läkare använder redan många amerikanska krigsveteraner cannabis för just PTSD, d.v.s. om de är lyckligt lottade att bo i en delstat som öppnat upp för detta.

MAPS extern länk har tidigare studerat om drogen ecstasy kan hjälpa patienter med samma sjukdom, med lovande resultat.

Av: Admin. Källa: SantaCruzPatch. Publicerad: 2011-05-23  00:04. Uppdaterad: 2011-05-23  00:04. Avdelning: Forskning, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Nervsmärta: självadministration med cannabinoidagonist av råttor

Forskare har testat extern länk om råttor skulle självadministrera med en cannabinoidagonist för att lindra nervsmärta.

Råttor med en nervskada jämfördes med friska råttor hur många gånger de drog i en speciell spak som i utbyte gav dem en dos av CB2-antagonisten SR144528. Denna kemikalie har visat sig motverka smärta hos däggdjur.

nervsmärta

Antagonister syftar inom farmakologin på ett läkemedel, eller annan substans, som verkar genom att binda till en receptor och därmed motverkar den fysiologiska (det vill säga i kroppen naturliga) agonistens verkan.

De skadade råttorna visade sig dra i spaken betydligt fler gånger än friska råttor. Forskare drar därför slutsatsten att dessa kemikalier skulle kunna användas för att behandla nervsmärta.

Vad som är positivt, skriver man, är också att dessa kemikalier har en väldigt låg risk för missbruk och biverkningar som påverkar det centrala nervsystemet.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2011-05-23  00:03. Uppdaterad: 2011-05-23  00:03. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Kanada: Legala kloner för medicin

Legala odlare av läkarcannabis sätter kloner i denna spännande video.

Av: Admin. Källa: Cannabis.se. Publicerad: 2011-05-23  00:02. Uppdaterad: 2011-05-23  00:02. Avdelning: Media, Kanada.

Skriv ut

Upp ↑


Lästips: Den olagliga plantan

hbl

Den finska tidningen Hufvudstadsbladet hade den 1:a Maj ett reportage på svenska om en finsk kille som odlar, brukar och säljer medicinsk marijuana öppet i Finland.

Du kan läsa artikeln online genom att bege dig till tidningens hemsida extern länk.

Funkar inte länken så går du till www.hbl.fi extern länk => Läs hela e-tidningen => Arkiv => 1 maj => sidor 14-17.

Flashback extern länk finns en tråd med mer fakta om personen i artikeln.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2011-05-23  00:01. Uppdaterad: 2011-05-23  00:01. Avdelning: Media, Norden.

Skriv ut

Upp ↑


Finska läkare intresserade av medicinsk cannabis

Läkare i Finland har allt mer börjat intressera sig för medicinsk cannabis.

Precis som i Sverige gäller cannabis som ett sista alternativ när all konventionell medicinering redan prövats. Något som finska läkare nu vill ändra på. De menar att patienter då redan har börjat ta så pass starka smärtstillande medel att de kan vara svåra att sluta med. Speciellt vid kronisk smärta.

Det skulle då kunna gynna patienter som vill komma loss från starka smärtstillande mediciner och övergå till någonting mindre beroendeframkallande och mildare.

För tillfället är det bara ett tjugotal patienter som lagligen använder sig av drogen. Idag fungerar saker och ting i vårt grannland på ett liknande sätt som i Sverige med krångliga specialtillstånd från läkemedelsmyndigheter som tar flera månader att få svar på.

Skillnaden är att i Finland kan patienter få äkta medicinsk cannabis i pulveriserad form som tillverkas i Nederländerna av företaget Bedrocan. I Sverige går det endast att få syntetisk THC eller Sativex som visserligen är naturliga cannabinoider men i form av en alkoholbaserad tinktur.

finland

Ett annat problem är att det bara finns två apotek som får distribuera cannabis, ett i Åbo och ett i Tammerfors. Sedan tillkommer priset för naturlig cannabis specialimporterad från Nederländerna. En månadsdos av Bedrocan kostar 10.000-20.000 kr/månad.

Enligt Läkarförbundets vice verksamhetsledare Risto Ihalainen är det dock inte omöjligt att cannabis skulle bli en normal receptmedicin i framtiden.

Utomlands är medicinskt cannabis en starkt växande trend.

Av: Admin. Källa: Cannabis.se & YLE Nyheter. Publicerad: 2011-05-16  00:04. Uppdaterad: 2011-05-16  00:04. Avdelning: Nyheter, Norden.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabisbruk reducerar fibromyalgisymptom

En spansk studie extern länk med 56 patienter som lider av fibromyalgi visar att cannabis förbättrar livskvalitet och reducerar smärtsamma symptom.

Hälften av patienterna använde sedan tidigare cannabis medan 28 var icke-användare. Information om cannabisbruk noterades genom ett frågeformulär såväl som genom standardtester för att avgöra deras uppfattning om symptomlindring. Demografi och andra variabler var de samma i båda grupper.

fibromyalgi

Två timmar efter administration uppvisade patienter som använt cannabis en statistiskt bättre smärtlindring, mindre stelhet, och bättre avslappning och välmående.

Fibromyalgi karakteriseras av kronisk smärta och en förhöjd och smärtsam respons mot tryck. Andra symptom inkluderar trötthet, sömnsvårigheter och ledvärk. Vissa patienter rapporterar också svårigheter att svälja, magproblem och problem med urinblåsan.

Forskarna rekommenderar ytterligare studier om cannabinoider kan hjälpa FM-patienter.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2011-05-16  00:03. Uppdaterad: 2011-05-16  00:03. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Rökfri organisk tinktur lanserad i Kaliforniein

alta california

Ett företag i Kalifornien har introducerat en cannabis-baserad organisk tinktur.

Enligt tillverkaren CBD Science extern länk är Alta California extern länk den första produkten på marknaden med en reglerad potens och testad renhet.

Extraktet erbjuder tre olika styrkor, låg, medium och hög. Den euforiska känslan kommer ifrån komponenten THC som balanseras med den välgörande cannabinoiden CBD. Tillsatser är honung för söthet och pepparmint för smak.

Laboratoriumet Steep Hill Lab extern länk har certifierat produkten fri från bekämpningsmedel och mögel, samt THC och CBD potens.

Produkten, som kommer antingen i en oral spray eller som droppar, är hittills endast tillgänglig i tre dispensärer och med en giltig rekommendation från en läkare.

Av: Admin. Källa: Toke of the Town. Publicerad: 2011-05-16  00:02. Uppdaterad: 2011-05-16  00:02. Avdelning: Nyheter, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Delaware blev #16

Den amerikanska delstaten Delaware har blivit #16 när det gäller laglig läkarcannabis i USA.

Det står klart sedan Representanthuset röstat igenom förslaget som öppnar upp för laglig användning och distribution av läkarcannabis, och guvenör Jack Markells (D) satt sin signatur på förslaget.

Texten i föreslaget ändrar delstatslagen så att godkända patienter med en "försvagande och svår sjukdom" kan inneha och konsumera cannabis införskaffad från ett auktoriserat försäljningsställe organiserad under delstatens hälsomynmdigheter.

delaware

Hälsomyndigheter måste senast ett år efter förslaget blivit lag ha satt upp minst ett ickekommersiellt center per län som ska ansvara för att producera och fördela örten.

Godkända sjukdomar är cancer, HIV/AIDS, ALS, alzheimers sjukdom, PTSD, kronisk utmattning, kronisk smärta, svårt illamående, epileptiska anfall, och svåra och ihållande muskelspasmer.

Delaware är den sextonde delstat sedan 1996 att godkänna läkar-rekommenderat bruk av naturlig cannabis.

Lagen börjar gälla den 1:a juli.

Av: Admin. Källa: NORML & Delaware Online. Publicerad: 2011-05-16  00:01. Uppdaterad: 2011-05-16  00:01. Avdelning: Politik, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Hiphopelit i samlad protest mot censur

Svenska hiphopeliten skrev i veckan en debattartikel i Aftonbladet extern länk där man kritiserade polis och politiker för att agera censorer av deras spelningar och framträdanden.

Motivationen bakom avbokade spelningar är ofta att musiken romantiserar droger, läs cannabis, för ungdomar.

Nedanför kan du se Jacco ft. Aki i låten När mörkret faller i en video som perfekt speglar känslan i debattartikeln.

Av: Admin. Källa: SVT. Publicerad: 2011-05-09  00:06. Uppdaterad: 2011-05-09  00:06. Avdelning: Nyhet, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


TV-reklam från en fröbank

Toronto Seed Bank extern länk, en fröbank i Kanada har producerat denna tv-reklam som fokuserar på fakta kring lagstiftning mot marijuana från ett kanadensiskt perspektiv.

Av: Admin. Källa: YouTube. Publicerad: 2011-05-09  00:05. Uppdaterad: 2011-05-09  00:05. Avdelning: Media, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Uruguay mot marijuanalagreform

Uruguay har avkriminaliserat innehav av upp till åtta cannabisplantor eller 25 gram per hushåll.

Den uruguayanska regeringen har enats om ett lagförslag som kommer att legalisera innehav och odling av marijuana för personligt bruk, skriver Nyheter24.

Initiativet är en överrenskommelse mellan flera olika partier.

uruguay

Förhoppningen är att minska kostnader för polis och domstol samt dirigera missbrukare till behandling. Även kyrkan hade inget negativt att säga om förslaget, som de menar också hjälper beroende, skriver spanska medier.

Politiker säger också att lagen kan komma fungera som modell för resten av Sydamerika och leda till sunt förnuft kring lagstiftning om cannabisplantan.

Av: Admin. Källa: Nyheter24. Publicerad: 2011-05-09  00:04. Uppdaterad: 2011-05-09  00:04. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabisföretag på väg till börsen

Läs gärna denna artikel från E24 om den växande cannabisindustrin i USA som nu försöker slå sig in på börsen.

I artikeln medverkar bl.a. Vincent Mehdizadeh som investerat miljontals av dollar i sitt system att sälja medicinsk marijuana med hjälp av automater och fingeravtryck.

Även Derek Peterson från Colorado och Grow Up Technology i Kalifornien omnämns också som möjliga framtida företag lämpliga för investerare. Och de är inte ensamma.

money

I New York håller en mäklare vid namn Robert Kane på att starta en hedgefond inriktad på vad som av många kallas för det gröna guldet.

Det finns t.o.m. ett nätverk, vid namn Arc View Group, för att cannabisföretagen och investerarna ska finna varandra, skriver tidningen.

Redan nu finns ett företag på börsen, General Cannabis.

Experter antar cannabisindustrin vara värd runt 40 miljarder dollar.

Av: Admin. Källa: E24. Publicerad: 2011-05-09  00:03. Uppdaterad: 2011-05-09  00:03. Avdelning: Nyhet, Ekonomi.

Skriv ut

Upp ↑


Barn vann kampen mot cancer med hjälp av cannabisolja

En desperat pappa gav sin svårt cancersjuka son cannabisolja när inget annat fungerade och han var på väg att tyna bort.

Se resultatet för dig själv i videon nedanför.

Sprid vidare!

Av: Admin. Källa: Garden State Alternative & UPI. Publicerad: 2011-05-09  00:02. Uppdaterad: 2011-05-09  00:02. Avdelning: Media, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Intervju med en MM-forskare

Richard Metzger från showen Dangerous Minds intervjuar Michael Backes, forskare med fokus på medicinsk marijuana.

Av: Admin. Källa: Dangerous Minds. Publicerad: 2011-05-09  00:01. Uppdaterad: 2011-05-09  00:01. Avdelning: Media, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Läkemedel mot cannabisberoende

Det finns få effektiva och godkända läkemedel för att behandla cannabisberoende personer och hjälpa dem hålla sig drogfria.

En ny israelisk studie extern länk pekar på just detta problem.

Studien går igenom vilka läkemedel som används idag och vilka som förtjänar mer forskning och visar på lovande resultat.

läkemedel

Läkemedel för cannabisberoende ämnar i första hand att lindra symptom som dysterhet, olust, lättretlighet och depression genom att påverka endogena funktioner i cannabinoidreceptorer.

Hittills har endast Buspirone visat på effektivitet i en kontrollerad studie. Andra läkemedel som visat på goda resultat men som kräver ytterligare forskning är Dronabinol och litium.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2011-05-02  00:06. Uppdaterad: 2011-05-02  00:06. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Sativex på nya marknader

Cannabisextraktet Sativex slår in sig på nya marknader.

Den 11 April meddelade det brittiska läkemedelsföretaget GW Pharmaceuticals att man skrivit ett exklusivt licensavtal med Novartis Pharma för att kommersialisera cannabisläkemedlet Sativex i Australien och Nya Zeeland, Asien (ej Japan, Kina och Hong Kong), Mellan Östern (ej Israel/Palestina) och Afrika.

sativex

I avtalet kommer Novartis erhålla exklusiva marknadsföringsrättigheter till Sativex och ansvara för licensansökningar.

Samtidigt har Sativex godkänts för användning i EU-landet Tjeckien. Användningsområdet är spastiskhet associerat med multipel skleros (MS).

Sativex är just nu i pocessen att introduceras i nästan hela EU under de kommande månaderna. Sedan tidigare är läkemedlet godkänt i Kanada.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2011-05-02  00:05. Uppdaterad: 2011-05-02  00:05. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


CBD mot hepatitit

Forskare vid amerikanska University of South Carolina har undersökt cannabidiols effekt på akut hepatitit.

Kemikalie-inducerad hepatit i möss som behandlades av cannabinoiden CBD visade sig reducera inflammation genom att öka antalet av vissa dämparceller i ryggraden.

Detta skedde genom aktiviering av den speciella receptorn TRPV1.

TRPV1 är en protein inblandad i hantering, uppfattning och modulation av smärta. Den kan aktiveras genom antingen kroppsegna kemikalier eller utomstående stimulans, t.ex. starka chilipeppar.

alkoholHepatit orsakad av alkohol.

Hepatit eller leverinflammation orsakes av infektioner, autoimmunitet, läkemedel, gifter eller alkoholmissbruk. Karaktäristiskt för hepatit är att en del av leverns celler är inflammerade.

Virusinfektion är den vanligaste orsaken till hepatit. Det finns flera olika sorters virus, t.ex. Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, Hepatit D, Hepatit E och Hepatit G.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2011-05-02  00:04. Uppdaterad: 2011-05-02  00:04. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Livstids fängelse för haschtillverkning i Oklahoma

Oklahomas senat har passerat en lag som skulle ge tillverkare av hasch livstids fängelse. Nu får lagen kritik från flera håll.

Förslaget skulle utdela böter på 300.000 kr och fängelse på minst två år till livstid för en första fällande dom. En andra eller följande dom skulle fördubbla straffet.

oklahoma

Lagen är ett beställningsjobb från Oklahomas narkotikapolis vilket menar att lagen är avsedd att skicka en signal att illegala droger inte tolereras i deras försök att införa en "drogfri delstat."

Förslaget har redan godkänts i Huset och måste nu tillbaka till en lägre kammare för en slutgiltig omröstning.

Emellertid har lagen kritiserats av både mer sansade politiker och organisationer som drakonisk.

Beräkningar vad lagen skulle kosta visar att skattebetalarna måste punga ut med sex miljoner kr för att låsa in fem haschtillverkare i tio år.

Av: Admin. Källa: Tulsa World. Publicerad: 2011-05-02  00:03. Uppdaterad: 2011-05-02  00:03. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


DEA-analytiker vill reglera all narkotika

Sean Dunagan, f.d. DEA-analytiker, menar att vi behöver reglera all narkotika för att sätta stopp för organiserad brottslighet och drogförbuds-relaterat våld.

Sean är medlem i Law Enforcement Against Prohibition extern länk (LEAP).

Av: Admin. Källa: YouTube. Publicerad: 2011-05-02  00:02. Uppdaterad: 2011-05-02  00:02. Avdelning: Media, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


HD: Fem plantor okey i Nederländerna

I Nederländerna har högst domstolen fastställt att mängden skördad cannabis är irrelevant så länge gränsen på fem plantor inte överskrids.

Åklagare hade överklagat två domar från 2006 och 2008 som frikände hemmaodlare som lyckats maximera mängden knoppar de kunnat skördat. De lyckades skörda 2,2 kg och 5,5 kg respektive.

nl

Åklagaren menade på att odlarna överskridit den tolererade mängden för innehav som är max 5 gram, men det brydde sig alltså inte högsta domstolen om.

I Nederländerna är det sedan 2000 avkriminaliserat att odla upp till fem plantor för hemmabruk.

Domstolen sa dock att odlaren måste överlämna växtmaterialet omedelbart till polisen vid upptäckt.

Av: Admin. Källa: Cannabis.se & DutchNews.nl. Publicerad: 2011-05-02  00:01. Uppdaterad: 2011-05-02  00:01. Avdelning: Nyheter, Europa.

Skriv ut

Upp ↑