Nyheter för mars månad 2011

Ansökan för Sativex inlämnad för Sverige

Det brittiska läkemedelsföretaget GW Pharmaceuticals banbrytande cannabisdrog Sativex har rekommenderats för godkännande i ytterligare sex länder, inklusive Sverige.

Sativex - som sprayas under tungan för behandling av spastiskhet i patienter med multipel skleros - har redan godkänts för den brittiska och spanska marknaden.

GWs spanska partner Almirall förväntar att Sativex ska finnas tillgängligt i Sverige, Österrike, Tjeckien, Tyskland, Italien och Danmark före slutet på 2011. Vilka EU-länder som först får tillgång till Sativex är en strategi från läkemedelsföretagets sida då en avslagen ansökan skulle få negativa konsekvenser för bolaget.

"Genom att vi i Sverige har fri förskrivningsrätt kommer läkemedlet kunna förskrivas även vid andra sjukdomar och symtom än den som är godkänd av Läkemedelsverket," skriver Joakim Hedström extern länk, som länge följt utvecklingen av läkarcannabis.

sativex

Nyheten om att Sativex snart finns tillgängligt på recept i Sverige sker tack vare den europeiska gemensamt erkännande proceduren för läkemedel.

- Dagens nyhet är ett stort steg mot den internationella kommersialiseringen av Sativex, säger Stephen Wright, GW's forskningschef.

Sativex kostar runt 115 kr per dag (UK) och innehåller en aktiv blandning av olika beståndsdelar, mestadels variationer av THC och CBD, utvunna ur cannabisplantan.

Sativex blev världens första cannabismedicin att erhålla godkännande när den accepterades i Kanada 2005 för nervsmärta. Dess introduktion i Europa förväntas att öppna upp en ännu större marknad.

GW hoppas också att få läkemedlet godkänt för att behandla cancersmärta.

Det finns idag ungefär 12000 MS-patienter i Sverige.

Av: Admin. Källa: Reuters & GW Pharm. Publicerad: 2011-03-28  00:05. Uppdaterad: 2011-03-28  00:05. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


MS-patienter i Skottland besvikna sedan Sativex fördröjs

Samtidigt som cannabisdrogen Sativex är på väg till Sverige har MS-patienter stött på problem i Skottland.

Skottlands rådgivande myndighet om vilka nya läkemedel som ska få förskrivas kommer troligtvis rekommendera att säga nej till att finansera läkemedlet eftersom man inte mottagit en formell ansökan från tillverkaren.

Problemet är att kostnaden vägs mot fördelarna när det gäller alla nya behandlingar i landets sjukvårdssystem.

Det är nu sannolikt att Sativex introduktion i Skottland kommer att bli fördröjd. Något som många läkare och patienter uttryckt missnöje extern länk över. Speciellt sedan förhandsintresset varit stort.

skottland

Skottland har relativt många MS-patienter jämfört med resten av världen med mer än 10,000 patienter.

Bayer HealthCare säger att de planerar att söka stöd för Sativex genom NHS Scotland, men att man ännu inte samlat in allt material man behöver för att bevisa dess effektivitet.

Sativex har haft vissa problem med att bekostas genom den offentliga sjukvården i Storbritannien tidigare.

Av: Admin. Källa: Herald Scotland. Publicerad: 2011-03-28  00:04. Uppdaterad: 2011-03-28  00:04. Avdelning: Nyheter, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Inhalerad cannabis krympte hjärntumörer

Inhalerad marijuana kan hålla tillbaka hjärncancer. Det visar två fallrapporter från Kanada.

I studien, som genomfördes av Mansoor Foroughi och hans forskarteam i Vancouver, deltog två försökspersoner, en 11-årig och en 13-årig tjej. Båda har genomgått operationer, varvid deras hjärntumörer togs bort så långt det gick.

Vid 14 års ålder gick en av patienterna med på att låta sig undersökas i forskningssyfte för att utröna vilken - om någon - effekt cannabis kunde tänkas ha på hennes sjukdom. Hon började röka cannabis och rökte i princip dagligen mellan 16 och 19 års ålder.

Vid den MRI-scanning av hennes hjärna som med jämna mellanrum utfördes, visade det sig att de kvarvarande resterna av hennes tumör stadigt minskade i storlek, spontan regression, och enligt studien är den nästan helt borta sex år efter operationen.

cancer

Studien fastslår att "den regelbundna användningen sammanfaller med tiden för den radiologiska storleksminskningen av tumören. Denna patient fick inte någon ytterligare medicinsk behandling. Den största variabeln i tumörens tillbakagång tycks ha varit inhaleringen av cannabis."

Den 11-åriga flickan i samma rapport kunde även hon visa upp en i det närmaste obefintlig tumörrest sex år efter operation. Också i det här fallet sammanföll tidsrymden då tumören minskade i storlek, med patientens inhalation av cannabis. Ingen annan behandling genomfördes under perioden.

Foroughi och hans team misstänker att det kan röra sig om s.k. synergiska effekter från hela cannabisplantan, inte bara enstaka extrakt.

De uppmanar därför i studien, som publiceras i Child's Nervous System, till kliniska medicinska studier av plantan i sin helhet.

Tidigare studier har bekräftat cannabisplantans verksamma ämmen kan ha tumörkrympande egenskaper.

Av: Admin. Källa: NORML & Cannabis.se. Publicerad: 2011-03-28  00:03. Uppdaterad: 2011-03-28  00:03. Avdelning: Forskning, Kanada.

Skriv ut

Upp ↑


Patienter berättar om fördelar med medicinsk marijuana

Avdelning personliga vittnesmål kring läkarcannabis.

Två kvinnor från Rhode Island pratar om deras användning av plantan.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2011-03-28  00:02. Uppdaterad: 2011-03-28  00:02. Avdelning: Media, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Marknad för medicinsk marijuana förutspås explosiv tillväxt

En nysläppt rapport menar att marknaden för medicinsk marijuana i USA är värd nästan 11 miljarder kronor per år. En siffra som kan växa femfaldigt de kommande åren.

Studien säger att nästan 25 miljoner amerikaner skulle kunna kvalificera för att använda örten baserat på deras diagnoser, i.o.m. att allt fler delstater börjar tillåta praktiken. Idag kvalificerar färre än 800,000. De flesta i Kalifornien och Colorado.

Den enorma tillväxtpotientialen gör också marknaden lukrativ för investerare som letar fynd i alternativa industrier, jämfört med traditionella marknader som antikviteter, vin eller mynt.

$

De ekonomiska möjligheterna är inte heller begränsade till kultivering och distribution, de mer riskfyllda delarna av industrin. Många helt lagliga produkter och tjänster - som mjukvara och säkerhet till infrastruktur för hydrokultur och marknadsföring - kommer att erbjuda många ekonomiska möjligheter under de kommande åren.

Författarna, som rådfrågade 300 insiders inom industrin, pekar dock ut flera hinder. Allt från skatteskillnader och en avsaknad av erfarenhet till prissättning och komplicerade juridiska begränsningar.

Trots problemen kan marknaden vara värd upp till 57 miljarder kr/år de kommande fem åren tror man.

Den illegala rekreationsmarknaden för marijuana i USA, styrd av organsierad brottslighet, är värd ca 115 miljarder kronor per år.

Av: Admin. Källa: Chicago Breaking Business & MSNBC. Publicerad: 2011-03-28  00:01. Uppdaterad: 2011-03-28  00:01. Avdelning: Ekonomi, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Norsk patient försökte importera rå cannabis

En norrman med posttraumatiskt stressyndrom (post traumatic stress disorder) och ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) har med stöd av sin läkare försökt importera naturlig medicinsk cannabis från Nederländerna.

Men när hans medicin anlände till landet stoppades den av norsk tull som konfiskerade försändelsen.

Nederländerna producerar rå cannabis genom företaget Bedrocan, som erbjuder tre olika sorter. Medicinen exporteras idag till flera europeiska länder.

Mannen, endast känd som Mr Berg, har efter beslaget fått goda nyheter från en tjänsteman vid hälsomyndigheterna som meddelat att han ej begått något brott.

norge

Det handlar om samma Schengen-regel som Joakim Hedström utnyttjat här i Sverige för att importera narkotikaklassificerad Dronabinol från Nederländerna.

Enligt myndigheterna kommer patienten snart att få medicinen återlämnad av polisen.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2011-03-20  15:15. Uppdaterad: 2011-03-20  15:15. Avdelning: Nyheter, Norge.

Skriv ut

Upp ↑


Leverskada lindrat av CBD

Enligt forskning utförd av amerikanska National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism reducerar cannabiskemikalien cannabidiol (CBD) skada på levern som uppstått p.g.a. stoppat blodflöde till organet.

Det skriver den tyska föreningen IACM extern länk i sitt senaste nyhetsbrev.

lever

Möss som fick blodflödet till sin lever stoppat drabbades av ischemi, vävnaden får otillräckligt med blod, och sedan återfördes blodflödet.

Det visade sig att CBD märkbart reducerade leverskada, vilket mättes i form av leverinflammation och celldöd.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2011-03-20  15:14. Uppdaterad: 2011-03-20  15:14. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabinoidsystemet som måltavla vid anorexia

Ny forskning extern länk om anorexia och cannabis.

Anorexia nervosa karakteriseras ofta av anhedonia (oförmåga att uttrycka nöje) där patienter inte upplever någon njutning eller belöning i stora delar av deras liv.

Forskare har försökt ta reda på varför. En av förklaringarna kan vara belöningssystemet och endocannabinoidsystemet som förmedlare av matintag. En möjlig måltavla för framtida läkemedel.

anorexia

En australiensisk råttmodell där labbdjur gavs THC visar att drogen kan stoppa farlig viktminskning. Djur som fick begränsat med mat och kontinuerlig tillgång till hamsterhjul tappade snabbt vikt till en gräns som kan beskrivas som anorexia.

Men när samma djur gavs THC avstannade viktminskning och kroppsvikten stabiliserades. Energiförbrukningen var inte heller lika kraftig.

Data visar, för första gången, endocannabinoidsystemets roll i att förhindra viktförlust associerat med anorexia.

Anorexia nervosa är en allvarlig form av ätstörning, som yttrar sig främst i självsvält och ofta även överdriven träning. Den debuterar oftast hos tonårsflickor. Sjukdomen har en hög dödlighet.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2011-03-20  15:13. Uppdaterad: 2011-03-20  15:12. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


THC välgörande för barn med spastiskhet och cancersmärta

Barn som ges cannabis för symptomlindring är en kontroversiell fråga. Det är också etiskt svårt att rättfärdiga forskning inom detta område.

En tysk läkare vid University of the Saarlands palliativa center har ändå försökt och skriver om goda resultat.

13 barn med svåra handikapp och spastiskhet mellan sju månader och 17 år såväl som 50 cancerpatienter fr.o.m. tre månader och uppåt behandlades med Dronabinol.

Alla barn fick en sakta ökande dos av THC (dronabinol). Genomsnittsdosen låg på 0.2 mg/kg kroppsvikt.

barn

Läkaren skriver att THC var effektiv och vältolererad. Alla deltagare erhöll smärtlindring, vissa mer än andra, 48 timmar efter att behandling satts in.

Verkan på spastiskhet syntes inom 1-2 veckor. En del patienter kunde t.o.m. reducera sin opioidbehandling. Inga långvariga biverkningar rapporterades.

De flesta cancerpatienter upplevde också ökad aptit och kroppsvikt, mindre illamående och uppkastning, såväl som förbättrad sömn och nedsatt ångest.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2011-03-20  15:12. Uppdaterad: 2011-03-20  15:12. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Förorenad marijuana i Linköping

I slutet av januari skrev vi om att glasbesprutat cannabis såldes i Uppsala.

Nu verkar även Linköping vara drabbat av s.k. Grit Weed.

En anonym person säger till MedicinskMarijuana.com att han|hon stött på marijuana som ser ut att innehålla för mycket kristaller för att vara sant, och även naturligt.

Personen testade drogen genom att dra det mot en cd-skiva vilken repades direkt. Han|hon plockade sedan fram mikroskopet vilket avslöjade vad som ser ut som partiklar mycket mindre än vad som ska finnas i marijuana.

När man smular knoppen så märks inte direkt något problem med det, men om man gnider fingrarna mot varandra känns det dammigt/sandigt, men knappt märkbart.

Att tugga på den förorenade cannabisen avslöjar inget knastrande ljud eller dylikt. Däremot luktar 'grit weed' mindre än vad som är normalt för marijuana av denna kvalité.

Konsumenter uppmanas att vara försiktiga och testa en liten bit av deras knoppar innan de röks.

Grit Weed extern länk har förekommit på den svarta marknaden i Europa tidigare. Avsikten är att ta mer betalt då glaset ökar vikten och knopparna verkar drypa med trichomer. Det som är annorlunda mot tidigare förorenad marijuana är hur små glaspartiklarna är.

Bilden nedanför visar en för ögat knappt synlig bit av marijuana med "frostning" på.

TN
Förstoringsglas Klicka på bilden för större upplösning.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2011-03-14  00:04. Uppdaterad: 2011-03-14  00:04. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Finskt drogrekord

Antal konfiskerade cannabisplantor och ringa narkotikabrott slog nya rekord i Finland förra året.

Tullen och polisen fick reda på sammanlagt över 31.000 narkotikabrott, vilket innebär en ökning på 6-7 procent från 2009.

Fler cannabisplantor än någonsin tidigare, cirka 15 000 plantor, beslagtogs också under 2010.

finland

Centralkriminalpolisen uppger att trenden varit stigande ända sedan 1990-talet.

Andelen grova narkotikabrott steg samtidigt med hela 16 procent. Myndigheterna konfiskerade 113 kilogram amfetamin, knappt 10 kilogram MDPV, 4,2 kilogram kokain och ett halvt kilo heroin.

Av: Admin. Källa: Cannabis.se & Vasabladet. Publicerad: 2011-03-14  00:03. Uppdaterad: 2011-03-14  00:03. Avdelning: Nyheter, Norden.

Skriv ut

Upp ↑


Återintroduktion av CBD skapar intresseförening

En ny organisation har bildats för att främja utbildning och forskning kring den medicinska användningen av cannabidiol (CBD) och andra komponenter av cannabisplantan.

Project CBD extern länk är en ideell förening skapad av två engelska journalister som tidigare skrivit om medicinsk marijuana för tidningen O’Shaughnessy’s.

Idén till föreningen kommer ifrån det faktum att CBD-rika sorter alltmer börjar odlas för medicinsk användning efter årtionden av THC-rika strains. Det gör plantan mer tillgänglig och åtråvärd för patienter som inte vill bli berusade eller påverkade.

cbd

Studier pekar på att CBD kan fungera mot inflammation, smärta, ångest och kramp utan eufori och letargi, vilket är goda nyheter för patienter som lider av t.ex. artrit, diabetes, PTSD och epilepsi.

En av de som hakat på trenden är det brittiska läkemedelsföretaget GW Pharmaceuticals som behöver CBD-rika varianter för att producera deras orala spray Sativex. Ett extrakt som innehåller lika stora mängder THC/CBD.

Det rapporteras bl.a. att GW fick tag på sina genetiskt CBD-rika strains genom ett par amerikanska odlare bosatta i Nederländerna.

På Project CBDs hemsida kan man bl.a. läsa om nyheter, rapporter från patienter, läkare, dispensärer, odlare och fröutvecklare. Dessutom finns fallbeskrivningar och forskning att läsa om.

Av: Admin. Källa: Normal. Publicerad: 2011-03-14  00:02. Uppdaterad: 2011-03-14  00:02. Avdelning: Nyheter, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Holländsk stad vill sätta upp privat cannabisklubb

Vi har skrivit om fenommenet cannabisklubbar här på MedicinskMarijuana.com förut. Bl.a. har privata klubbar bildats i Belgien och Spanien.

Nu vill den holländska staden Utrecht i ett experiment tillåta konsumenter att odla deras egna förråd i ett kooperativ.

Men den högerkonservativa och främlingsfientliga regeringen säger direkt nej till förslaget som de menar skulle vara kriminellt.

Bruk av marijuana är tolererat i Nederländerna men masskultivering är, liksom i övriga Europa, olagligt och associerat med organsierad brottslighet.

nl

- Vi vill tackla detta med ett experiment. Om vi tillåter användare att odla sin egen cannabis, avlägsnar du det från den illegala scenen, säger Utrechts borgarråd Victor Everhardt.

Everhardt säger också att genom kontrollerad kultivering kan kvaliteten garanteras samtidigt som man reducerar hälsorisker.

Regeringen säger dock att odling av t.ex. 500 plantor skulle vara olagligt. Idag tillåts holländska medborgare personlig kultivering av max fem plantor.

De senaste åren har högerregeringen stramat åt sin liberala cannabispolitik genom att införa nya regler och begränsa försäljning till turister.

Utrecht är Nederländernas fjärde största stad.

Av: Admin. Källa: Reuters. Publicerad: 2011-03-14  00:01. Uppdaterad: 2011-03-14  00:01. Avdelning: Juridik, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Studie visar att THC ökar marijuanarökande HIV-positiva patienters vikt

THC fungerar effektivt och är vältolererad för att öka kaloriintag för HIV-positiva marijuanarökare på antiretrovirala läkemedel.

Forskare i USA utvärderade extern länk sju HIV-patienter, som också använde cannabis. De fick 10 mg dronabinol (tetrahydrocannabinol) under deras 16 dagars besök på en klinik och placebo under en annan period på samma klinik.

Målet var att ta reda på mer om drogens effekt på HIV-positiva marijuanarökare då THC redan är en godkänd medicin för HIV-relaterad anorexia. Ändå vet man ytterst lite om dess effekt på dem som redan använder cannabis.

röd rosett

För HIV-positiva marijuanarökare var höga doser dronabinol säker och effektiv för att öka deras vikt, däremot verkade upprepade höga doser ge tolerans mot de positiva effekterna.

Trots en självrapporterad ökning i sug efter mat, ökade dronabinol bara kaloriintag under de första åtta dagarna. Det samma gällde sömnkvalitet. Däremot bibehölls dronabinols humörförbättrande effekt under alla 16 dagar. Inga negativa biverkningar rapporterades.

Fynden indikerar att HIV-positiva individer som röker marijuana kan behöva högre doser dronabinol än vad som rekommenderas av FDA (det amerikanska läkemedelsverket).

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2011-03-07  00:06. Uppdaterad: 2011-03-07  00:06. Avdelning: Forskning, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Nytt cannabispiller

godmed

En ny sorts kapsel för användning i samband med läkarcannabis har tagits fram av ett nystartat företag i Kalifornien.

God Med Cannabis Capsules extern länk tillverkas av naturligt organiska cannabisblommor och rå organisk kallpressad kokosnötolja av det San Francisco-baserade God Med.

Varje sats testas för innehåll av THC, CBD och CBN och information om potens visas sedan på varje etikett.

Oljekapslarna är ett nytt och mer långverkande sätt att inta läkarcannabis. Samtidigt sker absorbering snabbt för omedelbar lindring.

Kapslarna innehåller alla phytocannabinoider, cannabinoidsyror, terpenoider och flavonoider som marijuanacigaretter innehåller. Det är också säkrare för patienter än rökning då man inte behöver oroa sig för svampar och tungmetaller.

Kapslarna finns till försäljning i flera dispensärer i San Francisco området.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2011-03-07  00:05. Uppdaterad: 2011-03-07  00:05. Avdelning: Nyheter, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Motiv för cannabiskultivering i Finland/Danmark kartlagt

Nordbor odlar cannabis mestadels för eget bruk och undvika kriminella kontakter.

Det är resultatet av att forskare i Finland jämfört orsakerna bakom inhemsk småskalig cannabiskultivering i Danmark och Finland.

401 danskar och 1054 personer från Finland deltog i internetenkäten skapad av forskare vid National Institute for Health and Welfare i Helsingfors .

growop

Först och främst odlades cannabis för eget bruk, medan att dela med sig till kompisar och undvika kriminella kretsar (kriminalitet) var också populära motiv.

Man noterade också att finnar prioritiserade inomhusodling medan danskar favoriserade plantationer i det öppna landskapet.

Kultivering för medicinska ändamål var dubbelt så vanligt i Finland som i Danmark.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2011-03-07  00:04. Uppdaterad: 2011-03-07  00:04. Avdelning: Nyheter, Norden.

Skriv ut

Upp ↑


Droginformation i skolan fick motsatt effekt

Polisen i vissa småländska städer har slutat att informera om narkotika i skolan sedan deras närvaro fått motsatt effekt.

Efter att användning av droger ökat i Jönköping har polisen bytt taktik.

- Vi fick känslan av att vi informerade och att det väckte nyfikenhet istället för att användandet gick ner, säger Per-Åke Eld chef för spaningsverksamheten vid polisen i Jönköping.

polisen

Polisen i Kalmar och Kronobergs län har också blivit mer återhållsamma med droginformation till ungdomar. Fokus ligger istället på de som redan använder droger och information till föräldrar, skriver Jönköpingsnytt.

Även socialtjänstens fältassistenter har bytt metod eftersom man misstänker att information i klasserna kan få motsatt effekt. De riktar iställetin sig på att informera ungdomarnas föräldrar, t.ex. på skolornas föräldramöten.

Dagens ungdomar hämtar idag i allt större utsträckning sin droginformation från Internet.

Att skolans droginformation leder till motsatt effekt har också bevisats i USA.

Av: Admin. Källa: Jönköpingsnytt. Publicerad: 2011-03-07  00:03. Uppdaterad: 2011-03-07  00:03. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Ny growshop

professional grow

En ny growshop har öppnat upp online i Sverige.

Professional Grow extern länk heter nätbutiken som fokuserar på utrustning som används av proffs såväl som amatörer för odling av grönsaker och "gröna plantor".

Som öppningserbjudande har man rabatterat pris på ett antal produkter.

Man måste vara 18 år eller ha målsmans godkännande för att kunna handla.

Det finns ca 5-10 svenska butiker på nätet extern länk som redan säljer utrustning speciellt för cannabisodling.

Av: Admin. Källa: Cannabis.se. Publicerad: 2011-03-07  00:02. Uppdaterad: 2011-03-07  00:02. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


En PayPal för läkarcannabis

420pal

Nu har cannabisindustrin fått sin egen PayPal.

420Pal extern länk öppnade den 1:a mars och är tänkt att fungera som en e-handelslösning för amerikanska företag inom medicinsk marijuana, odlare, patienter och distributörer.

Både PayPal och andra banker har länge frusit konton som misstänks bryta mot federala narkotikalagar, trots att man agerar enligt regler i sin delstat, vilket är varför industrin länge behövt en ny lösning.

Läkarcannabisindustrin föddes 1996 i.o.m. att Kalifornien legaliserade cannabis för medicinska ändamål. Idag har 15 delstater godkänt drogen för att lindra smärtor och olika svårbehandlade symptom.

Regler för de olika staterna skiljer sig åt, en del tillåter dispensärer och kollekitv medan andra har kommersiella plantationer eller privat odling, men oavsett regler har kontanter hittills varit det enda sättet att betala med.

Genom 420Pal kan man acceptera olika typer av betalningstyper online eller i butiken. Man kan även verifiera tillgångar före man genomför en transaktion.

Andra finesser är spårning av försäljningar och omedelbar export av data till ett företags bokföringsprogram.

Och industrin växer snabbt, speciellt sedan fler och fler delstater legaliserar läkarcannabis.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2011-03-07  00:01. Uppdaterad: 2011-03-07  00:01. Avdelning: Nyheter, USA.

Skriv ut

Upp ↑