Nyheter för december månad 2010

Stimulering av cannabisreceptor förbättrar urinblåsfunktion

En ny tysk-svensk studie extern länk visar att cannabinoider kan förbättra urinrörsobstruktion.

24 råttor med kirurgisk partiell urinrörsobstruktion behandlades kroniskt dagligen med injektioner av 3 mg/kg Cannabinor (en selektiv cannabinoid 2 receptor agonist) eller en saltlösning under två veckor.

urinblåsa

Efter obduktion kunde man se att urinblåsan vägde mindre (nästan hälften så mycket) hos de råttor som fått Cannabinor. Sammandragningar utan tömning var dessutom färre i samma grupp.

Forskare sammanfattar att urinblåsfunktionen förbättrades märkbart jämfört med kontrollråttorna. Det betyder att stimulering av denna receptor kan användas för att förbättra tömning av urinblåsan.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2010-12-26  00:07. Uppdaterad: 2010-12-26  00:07. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabiskemikalie lindrar diabetisk kardiomyopati

Administration av cannabidiol (CBD), en icke-psykotropisk komponent i cannabis, reducerar olika symptom från diabetes-relaterad hjärtmuskelsjukdom.

Enligt förklinisk data publicerad online extern länk av Journal of the American College of Cardiology uppvisar CBD stor terapeutisk potiential mot dessa komplikationer, och möjligtvis andra hjärt- och kärlsjukdomar genom att reducera stress, inflammation, celldöd och fibros.

hjärta

Ett internationellt team av forskare från USA, Schweiz, och Israel använde en musmodell för diabetes kardiomyopati av typ 1 och var nöjda med resultatet. CBD uppvisade även utmärkt patientsäkerhet och en hög toleransprofil hos människor.

Hjärtmuskelsjukdom (kardiomyopati) är en sjukdom i hjärtat som ofta är orsakad av andra hjärtsjukdomar. Vid sjukdom sker en försämring av hjärtmuskeln, vilket kan leda till arytmi (ojämnhet i hjärtslagen) eller hjärtstopp.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2010-12-26  00:06. Uppdaterad: 2010-12-26  00:06. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


TV-tips: Medicinsk cannabis på TV4

tv4

TV4-programmet Efter tio extern länk, med Malou von Sivers, kommer den 28 december att handla om bland annat medicinsk cannabis.

Medverkar gör bl.a. sångerskan Melissa Etheridge som fick bröstcancer och tog cannabis för att klara behandlingen. Lite senare medverkar Bo Bergman från Läkemedelsverket, som svarar på frågan hur cannabis används idag inom medicinen.

Tider är 10.07-10.46 (Etheridge) och 11.08-11.18 (Bergman).

Uppdatering: Se programmet här extern länk.

Av: Admin. Källa: kol14.com. Publicerad: 2010-12-26  00:05. Uppdaterad: 2011-01-02  23:22. Avdelning: Media, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Innehav betyder inte längre automatisk anhållning i New Orleans

New Orleans i den amerikanska delstaten Louisiana lättar på lagstiftningen för cannabiskonsumenter.

Tidigare var innehav av marijuana liktydigt med anhållning och fängelsevistelse, men inte nu längre. Nyligen sade ett enhälligt stadsfullmäktige ja till ett förslag att flytta över cannabisinnehav, prostitution samt två andra mindre allvarliga brott till en mildare brottskategori.

Följden är att mycket tid och arbete samt pengar ska sparas in i stadskassan. Susan Guidry är talesperson för New Orleans stadsfullmäktige. Hon kallar beslutet för "ett viktigt steg för att öka effektiviteten, arbetskvalitén och rättvisan i vårt rättsväsende."

new orleans

Ändringen i polisprioritering iinnebär att polisen ges möjlighet att dela ut kallelse inför rätta istället för att anhålla någon för ovanstående "brott."

Förut styrdes polisens arbete genom delstatslagar som krävde anhållning och bokföring. Nu sänks händelserna till kommunal nivå vilket är första gången det sker i stadens historia.

Det handlar dock inte om avkriminalisering då straff som böter på 3500 kr och/eller fängelse i sex månader finns kvar på böckerna.

Av: Admin. Källa: NORML & Cannabis.se. Publicerad: 2010-12-26  00:04. Uppdaterad: 2010-12-26  00:04. Avdelning: Politik, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Amerikansk reformvänlig politiker talar i Kongressen

Nyligen debatterades ett nytt lagförslag (1540 extern länk) i den amerikanska kongressen som syftar på att utrota illegala cannabisodling på federal mark, t.ex. en nationalpark.

Representant Jared Polis talade emot lagen som riskerade att ytterligare eskalera det misslyckade kriget mot marijuana.

Detta kan vara en av de första gångerna en amerikansk kongressledamot uttryckligen kallar på att reglera och taxera marijuana från kammarens golv.

Av: Admin. Källa: YouTube. Publicerad: 2010-12-26  00:03. Uppdaterad: 2010-12-26  00:03. Avdelning: Politik, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Pointsisters dansar mot cannabis

Pointsisters, fyra tjejer vid Söderportgymnasiet i Kristianstad, dansar mot cannabis.

Uppträdandet ingår i Drugsmarts Local Hero-projekt.

Av: Admin. Källa: Drugsmart. Publicerad: 2010-12-26  00:02. Uppdaterad: 2010-12-26  00:02. Avdelning: Media, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


TV-predikant sa ja till avkriminalisering

Pat Robertson, den amerikanska stockkonservativa tv-predikanten, sa på sitt tv-program nyligen att han tycker det är fel att kriminalisera marijuana.

Några dagar senare förklarade han att han inte alls var för avkriminalisering, utan kritiserade embart stränghet i vissa obligatoriska fängelsestraff.

Uttalandet på Robertsons tv-kanal Christian Broadcasting Network (CBN), har sedan dess diskuterats bland droglagreformare över hela nätet.

Robertson har tidigare kritiserats för sina många okänsliga uttalande, bl.a. skyllde han 11 september-attackerna på abortläkare, homosexuella och feminister.

Uppdatering: Läs även Newt Gingrich (R), f.d. talman (1995-1999) och kongressledamot i representanthuset, i en artikel från The Washington Post extern länk.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2010-12-26  00:01. Uppdaterad: 2011-01-09  21:34. Avdelning: Politik, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Marijuana USA på YouTube

Om du vill se CNBC:s nya tv-dokumentär om cannabis finns nu chansen.

X

Uppdatering: Video borttagen från YouTube.

Av: Admin. Källa: YouTube. Publicerad: 2010-12-19  17:05. Uppdaterad: 2010-12-25  23:59. Avdelning: Media, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Oral THC reducerar psykos hos vissa patienter

Administration av oral syntetisk THC visar på lindring av psykos. Raka motsatsen vad vi har fått höra de senaste 30 åren.

I November-utgåvan av Journal of Clinical Psychiatry rapporteras extern länk det om åtta fall där fyra upplevt förbättring från svårbehandlad schizofreni. Speciellt noterades en märkbar reduktion i patienternas aggressiva tendenser.

Patienterna hade alla en historia av symtomatisk förbättring vid självmedicinering med cannabis och hade inte svarat på konventinoell behandling. De beskriver t.ex. hur en 54-årig man som fick 5 mg THC två gånger/dag blev lugn, samarbetsvillig, och logisk.

ångest

Forskarna resonerar att vissa patienter med schizofreni verkar ha anlag för symptomlindring när de använder cannabis.

Inga patienter i studien upplevde några biverkningar från THC. Av de fyra som inte upplevde någon förbättring noterades ingen försämring av deras psykos.

Samma team har tidigare rapporterat positiva resultat med oral cannabinoid terapi i fyra av sex patienter med kronisk schizofreni.

Av: Admin. Källa: IACM & NORML. Publicerad: 2010-12-19  17:04. Uppdaterad: 2010-12-19  20:31. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Polen - Öppet brev vädjar om liberalisering

Drogkriminalisering hjälper varken användare eller reducerar konsumtion. Istället avleds polisens energi och uppmärksamhet från det verkliga problemet: producenter och langare.

Det skriver flera kända polska personligheter i ett öppet brev extern länk i stöd för en liberalisering av narklotikalagar i Polen.

Bland undertecknare hittas f.d. presidenten Aleksander Kwasniewski och den världskända sociologen Zygmunt Bauman. Här återfinns även författare, artister och andra offentliga personer.

polen

Man uppmanar bl.a. en drogpolicy baserad på folkhälsa, sunt förnuft, evidens och att bortse från rasism, stereotyper, och stigmatisering som bara förvärrar sociala problem.

De yrkar regeringen att stödja det förslag som nu nått parlamentet. Om det blir lag får åklagare möjlighet att lägga ned mål mot personer misstänkta för innehav av små mängder narkotika.

Av: Admin. Källa: IDPC. Publicerad: 2010-12-19  17:03. Uppdaterad: 2010-12-19  17:03. Avdelning: Politik, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Talare från Transform-konferens

Uppladdade videoklipp med talare från Transform-konferensen extern länk Ending the War on Drugs som avgick förra månaden i London.

Talare inkluderar Angus MacQueen, prisvinnande dokumentärfilmskapare och regissör för Channel 4-serien Our Drugs War; Carel Edwards, f.d. chef för Europeiska kommissionens drogbekämpningsenhet; och Misha Glenny, en specialist på sydöstra Europa och författare av McMafia: Seriously Organised Crime.

Angus MacQueen extern länk.

Carel Edwards extern länk.

Misha Glenny extern länk.

Av: Admin. Källa: Transform. Publicerad: 2010-12-19  17:02. Uppdaterad: 2010-12-19  17:02. Avdelning: Media, England.

Skriv ut

Upp ↑


Maria Larsson kommenterar "legaliseringsivrarna"

Från protokollet av en Riksdagsdebatt den 7:e december hittar vi detta anförande från folkhälsominister Maria Larsson.

Fru talman! Låt mig nämna något om vikten av att vi för kampen även internationellt. Vi ser i dag en ny internationell debatt med fler legaliseringsförespråkare på banan. De vill legalisera exempelvis cannabis och även andra preparat. Också det är en kamp som vi har att föra. Jag ser det nationella arbetet som ytterst viktigt, men också det internationella. Här har vi deltagit aktivt inom både WHO:s och EU:s ram för att föra upp dessa frågor och ha en diskussion om dem. Tyvärr finns här inte en politisk samsyn.

Jag tror att det kommer att vara en av de stora utmaningarna under de kommande fyra åren, för vi står nu vid ett vägval där legaliseringsivrarna hoppas kunna ta mer mark i anspråk. Därför måste vi vara många som bildar en motkraft till det. Vi hade nyligen folkomröstningen i Kalifornien som, tack och lov, slutade med att man sade nej till en legalisering av cannabis. Men förespråkarna för en legalisering tar ny sats och tänker återkomma. Det är alltså en diskussion som förväntas pågå mycket länge internationellt, och då måste vi vara rustade, beredda att gå i bräschen och föra diskussionen och kampen. Det gäller internationellt och naturligtvis också nationellt.

Internet är en fantastisk uppfinning. Den är användbar till mycket som är bra men också till en hel del sådant som inte medför bättre livsomständigheter för människor vare sig i vårt land eller i andra länder.

Intressant att notera är att internetåsikter som är emot regeringens narkotikapolitik anses som farliga och Larsson och regeringen tar numera droglagreformrörelsen på allvar istället för att bortfärda dem som "galningar."

Av: Admin. Källa: Riksdagen.se. Publicerad: 2010-12-19  17:01. Uppdaterad: 2010-12-19  17:01. Avdelning: Politik, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Ny drogguide vill stoppa mediahysteri

Det finns en enorm mängd felaktig information om droger inom det offentliga - samtidigt som det är ett hett ämne som alltid fångar medias rubriker.

Nu har DrugScope, en brittisk välgörenhetsorganisation med mål att informera allmänheten om narkotika, släppt broschyren The media guide to drugs: Key facts and figures for journalists extern länk (140 sidor) som hoppas ändra på detta.

mediaguide

Guiden innehåller ett A- Z av droger, inklusive information om hur substanser ser ut, hur de används, vilka effekterna är och hur många som använder dem. Kort sagt att skriva om droger rationellt, istället för emotionellt.

En Q&A sektion täcker ämnen som hur man hittar den senaste statistiken och hur man bäst undviker vanliga myter. Guiden innehåller också en diskussion om att rapportera om narkotika på ett ansvarsfullt sätt, utan sensationalism och utan att bidra till den stigma som många användare möter.

En ovärderlig resurs för alla journalister som skriver om illegala droger, beskriver de journalister som redan läst broschyren. Detta gäller oavsett om vi pratar om Spice, mefedron, skunk eller GHB.

Av: Admin. Källa: The Guardian. Publicerad: 2010-12-12  00:05. Uppdaterad: 2010-12-12  00:05. Avdelning: Nyhter, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Hur cannabis dämpar immunförsvaret

En ny studie visar att cannabis är ett dubbeleggat svärd när det kommer till immunsystemet.

Det kan kuva kroppens immunfunktioner och därmed potentiellt ha en påskyndande effekt på vissa cancertyper, men också hjälpa till att bekämpa ledsjukdomar, muskelsjukdomen multipel skleros och allergier.

Studien har letts av den välmeriterade immunologen Prakash Nagarkatti som i åtta år studerat cannabisplantans potential.
– Marijuana innehåller över 400 olika kemikalier. Det är sådan komplex planta att vi inte känner till hur alla dessa kemikalier påverkar oss, säger Nagarkatti.

THC injicerades i labbråttor och Nagarkatti upptäckte då nyupptäckta typer av celler som påverkar immunförsvaret. Det betyder att drogen kan förse lindring från inflammatoriska sjukdomar (autoimmuna), men ökar också risken för infektioner.

thcTHC-molekyl.

Cannabinoidreceptorer CB1 and CB2 associerade med immunsystemet ledde till en "massiv mobilisering" i celler som spelar en viktig roll i att sänka immunförsvaret tillbaka till normala nivåer.

Genom att lägga band på immunresponsen kan cannabinoider mildra sjukdomar som uppvisar en överdrivet immunrespons, t.ex. Crohns sjukdom eller allergier.
– Det kan också hjälpa allergiker att bekämpa sina sjukdomar och hjälpa patienter som fått organ transplanterade, säger Nagarkatti.

Studien ställer frågor om de olika beståndsdelarna i plantan, men också om den syntetiska varianten Marinol (100%), om vilken sort som är bäst för t.ex. aids-patienter där immunförsvaret spelar en viktig roll.

Av: Admin. Källa: Nyheter 24 & New Scientist. Publicerad: 2010-12-12  00:04. Uppdaterad: 2010-12-12  00:04. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabis populärt bland läkarstudenter

Sveriges Radios Upplandsnytt har genomfört en enkätundersökning som visar att var sjätte läkarstudent i Uppsala använt cannabis under sin studietid.

En enkät som skickades ut till 900 läkarstudenter vid Uppsala universitet, varav hälften svarat, visar att en av sex använt narkotika under sin studietid.

De allra flesta av dem, nio av tio (90%), uppger att de rökt marijuana eller hasch. På avlägsen delad andraplats kommer kokain och icke-narkotikaklassade nätdroger.

läkare

En av 20 (5%) av studenterna har använt narkotika den senaste månaden. Även här är cannabis den överlägset vanligaste drogen.

Anledning till varför man valde cannabis istället för lagliga droger som t.ex. alkohol var bl.a. mindre skadligt, mer avslappnande efter en lång studiedag och att orka plugga.

Studien visar också att en av 20 uppger att cannabis borde legaliseras och att studenter ofta odlar sin egen marijuana.

Efter att enkäten publicerats har vissa studneter protesterat och menar att enkäten var undermålig, frågorna var diffusa och lätt kunde misstolkas. De blev inte heller informerade om studiens syfte.

Av: Admin. Källa: SR Upplandsnytt. Publicerad: 2010-12-12  00:03. Uppdaterad: 2010-12-12  00:03. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


EU redo att upphöra med drogprohibition

Sensationella nyheter från Bryssel.

EU kommer inte att blockera några initiativ som tas av EU:s medlemsstater för att påbörja laglig reglering av cannabis eller någon annan drog som för närvarande är illegal.

Det lovade Dana Spinant, ny samordnare för Europeiska Kommissionens anti-drogenhet, vid EU-parlamentets hearing om cannabis i Bryssel i Onsdags. Ett löfte hon upprepade flera gånger under mötet.

Spinant gjorde klart att kommissionen inte har kompetens eller befogenhet att påbörja legaliseringsprocesser eller att initera debatter i frågan, utan att dessa måste uppstå i varje enskilt EU-medlemsland.

Mötet var tillkallat för att betänka hur mycket pengar en legalisering av cannabis skulle kunna inbringa medlemsstater i form av samhällsbesparingar.

Dana SpinantDana Spinant.

Enligt statistikbyrån för narkotika inom EU, EMCDDA, skulle man kunna spara in mellan 320 och 550 miljarder kr/år eller mellan 640-1100 kr/år för varje en av de 500 miljoner medborgarna inom EU.

Den här nya toleranta inställningen till drogreform i unionen har redan av aktivister förklarats vara en vändpunkt för hur EU tidigare förhållit sig i frågan.

Trots nyhetsvärdet har storyn helt ignorerats av mainstream media, enligt organisatörerna ENCOD och Michael Tremopoulos, MEP för de Gröna i Grekland.

En videostream finns tillgänglig här extern länk.

Av: Admin. Källa: ENCOD & Cannabis.se. Publicerad: 2010-12-12  00:02. Uppdaterad: 2010-12-12  00:02. Avdelning: Politik, EU.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabisdebatt i Efter Tio

Årets Nobelprisvinnaren i litteratur är känd för sina liberala åsikter, speciellt om narkotika extern länk.

Inför utdelningen av priserna i Stockholm anordnade TV4:s Efter Tio extern länk med Malou von Sivers en debatt om cannabislegalisering extern länk.

Medverkade gjorde Magnus Linton, Maria Larsson, Fredrick Federley, Maurice Rojas och Björn Wiman (kulturchef på DN).

Intressant att notera från debatten var hur ensam och skärrad Larsson såg när hon utmanades för sin position. Kanske en av de mest intressanta debatterna på länge i Sverige?

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2010-12-12  00:01. Uppdaterad: 2010-12-12  00:01. Avdelning: Debatt, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Kriget mot droger sammanfattat i ett foto

Från räderna i Brailiens förorter mot droggäng och narkotika kommer denna väldigt symboliska bild.

TN
Förstoringsglas Klicka på bilden för större upplösning.

Av: Admin. Källa: Boston.com & CNN. Publicerad: 2010-12-05  22:07. Uppdaterad: 2010-12-05  22:07. Avdelning: Kultur, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Förbudsrelaterat våld lamslår södra Holland

Om du behövde ett bra argument för att världen bör lyfta cannabisplantan ut ur garderoben och in i vardagsrummet, läs vidare.

Efter en ökning av våldsamma händelser där organiserad brottslighet, associerat med den illegala cannabiskultiveringen, varit inblandad i södra Nederländerna har myndigheterna beslutat att agera.

Fem skottlossningar har skett i Eindhoven de senaste veckorna, men även politiker är drabbade. Borgmästare av Helmond, Fons Jacobs, har tvingats gå under jorden efter hot mot honom själv och hans familj. Jacobs har fått polisskydd och hans uppdrag tagits över av vice borgmästare Frans Stienen.

nl

Flera coffeeshops har också varit föremål för attacker. Bl.a. kastades två handgranater mot etablissemang i de södra delarna av landet. I den senaste incidenten beskjöts hemmet av en misstänkt drogbaron med 100 kulor.

Eindhovens borgmästare Mayor Rob van Gijzel säger våldet hör ihop med cannabisproduktion och lagring av grödan i regionerna Helmond och grannen Eindhoven. Dessa lager distribueras sedan till coffeeshops över hela landet.

Coffeeshopsystemet i Holland tillåter inte laglig cannabisproduktion, mestadels p.g.a. påtryckningar från USA och EU, så coffeeshops är tvingade att köpa deras varor från den svarta marknaden.

Gijzel har nu frågat justitieminister Ivo Opstelten om hjälp genom fler polisförstärkningar. Enligt Van Gijzel jobbar polisen för fullt med att få stopp på våldet, vilket lämnar en brist på poliser för att hantera rån och inbrott. Även personal från den nationella polisen har därför kallats in.

Politiker från styrande CDA och VVD vill göra delar av Limburg och Brabant öppna för speciella polismakter för att få stopp på våldet. Det anti-islamiska partiet PVV vill gå ännu längre och skicka in armén.

I ett extrainkallat möte på torsdagskvällen beslöt borgmästare från fem städer i den drabbade regionen, tillsammans med landets justitieminister Opstelten, att tillsätta en arbetsgrupp som ska koordinera bekämpning av gängen och kultivering på lokal nivå.

Dessutom kommer arbetet med pass för registrerade användare i kaféerna att påskyndas.

Av: Admin. Källa: RNW 1 & RNW 2 & DutchNews.nl 1 & DutchNews.nl 2. Publicerad: 2010-12-05  22:06. Uppdaterad: 2010-12-05  22:06. Avdelning: Nyheter, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Hearing i EU-parlamentet

Cannabis.se rapporterar att den 8 december kommer det anordnas en offentlig hearing om möjligheterna att legalisera, kontrollera och beskatta cannabis i Europaparlamentet.

Initiativtagare är ENCOD extern länk (The European Coalition for Just and Effective Drug Policies) och arrangemanget leds av Michail Tremopoulos från De Grönas fria allians i Europaparlamentet. Inbokade talare är bl.a. Richard Cowan (NORML) och Marc Josemans, ordförande för coffeeshopparnas intresseförening i Nederländerna.

Bakgrunden är en rapport extern länk som Europeiska kommisionen presenterade i mars 2009. En rapport som konstaterar att den nuvarande förbudspolitiken misslyckats med sina huvudmål att sänka efterfrågan på och tillgången av illegala droger.

I rapporten framgår också att den nu gällande lagstiftningen rent av kan vara en viktig faktor när det gäller att skapa skador och problem för individer som brukar droger, deras omedelbara omgivning och för samhället i stort.

Den rådande ekonomiska krisen har påverkat drogproblemen såtillvida att droganvändare har blivit alltmer marginaliserade och också haft till följd att europeiska regeringar fått större press på sig att minska sina offentliga utgifter.

Kalkyler har gjorts, som visar att en kontrollerad försäljning och beskattning av cannabis skulle spara miljarder Euro i kostnader för den polisiära och juridiska sektorn, gynna skadereduktionen, försvaga de kriminella drogkartellerna samt ge möjlighet till stora skatteintäkter.

De goda erfarenheterna från Kalifornien, Spanien, Nederländerna och Portugal kommer att presenteras som studieexempel.

Under mötet förväntas man även producera en officiell begäran till EU-kommissionen att utföra en utvärdering av kostnader med cannabisförbudet jämfört med reglering.

TN
Förstoringsglas Klicka på bilden för större upplösning.

Av: Admin. Källa: Cannabis.se. Publicerad: 2010-12-05  22:05. Uppdaterad: 2010-12-05  22:05. Avdelning: Politik, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Marijuana USA

Den amerikanska TV-kanalen CNBC visar den 8 december ännu en tv-dokumentär om den växande cannabisindustrin i landet.

Nyhetsankaret Trish Regan har tidigare dokumenterat marijuana med programmet Marijuana Inc. I dess uppföljare Marijuana USA tar hon med tittarna bakom kulisserna av den nya nya gröna boomen.

Premiär extern länk sker den 8:e december.

Av: Admin. Källa: Cannabis.se. Publicerad: 2010-12-05  22:04. Uppdaterad: 2010-12-05  22:04. Avdelning: Kultur, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


PTSD och läkarcannabis

Detta klipp kommer från Botany of Desire och förklarar på ett bra sätt hur och varför medicinsk marijuana kan hjälpa människor som lider utav PTSD (post-traumatic stress disorder).

Av: Admin. Källa: YouTube. Publicerad: 2010-12-05  22:03. Uppdaterad: 2010-12-05  22:03. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Howard Marks intervjuar David Nutt

Detta är en oklippt version av en intervju med professor David Nutt, som filmades som en del av Currents dokumentär Howard Marks On Drugs.

Av: Admin. Källa: Current. Publicerad: 2010-12-05  22:02. Uppdaterad: 2010-12-05  22:02. Avdelning: Media, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


S-10 passerad av Senaten

David Bratzer, en polis i Victoria, BC, vittnar extern länk framför ett utskott i den kanadensiska senaten.

Frågan gällde nya droglagar med längre straff kallad S-10, vilket skapar obligatoriska minimumstraff för narkotikabrott. T.ex. sex månaders automatiskt fängelse för att odla mer än fem cannabisplantor.

David är medlem i Law Enforcement Against Prohibition extern länk (LEAP), en förening i USA med f.d. poliser som vill legalisera alla droger.

Bratzers videovittnesmål verkade dock inte haft någon påverkan, då Senaten i fredags passerade förslaget. Propositionen flyttas nu till Underhuset för nya höranden och röstning.

Av: Admin. Källa: The Vancouver Sun. Publicerad: 2010-12-05  22:01. Uppdaterad: 2010-12-05  22:01. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑