Nyheter för augusti månad 2010

Konsumtionsförbudet het politisk potatis

En av förespråkarna av "frivilliga" drogtester i skolan fick smaka på sin egen medicin. Och plötsligt verkade idén inte så rolig längre.

Se själv videon hos Overgrepp.com extern länk när Thomas Bodström backar ur Sverige Radios erbjudande att testa hans urin för droger.

Läs även vad Thomas Bodström tyckte extern länk om Sveriges narkotikapolitik innan han blev justitieminister mellan 2000-2006.

En annan relaterad nyhet är den att Centerns Fredrick Federley tvingades att genomgå ett drogtest av hans partiledning för att bevisa att han inte använde illegala droger.

- Jag var så arg att jag inte visste vart jag skulle ta vägen. Mitt eget parti kränkte mig på det värsta sätt jag blivit kränkt. Men jag insåg att det bara fanns ett val - jag var tvungen att göra som de sa.

Är konsumtionsförbudets sista dagar räknade?

Av: Admin. Källa: Expressen. Publicerad: 2010-08-28  00:05. Uppdaterad: 2010-08-28  00:05. Avdelning: Politik, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Paraplyorganisation bildad för att belysa prohibitionens kostnader

Ett nytt nätverk av sajter och individer har bildats i USA för att lyfta fram samhällskostnader associerat med prohibition.

Prohibition Isn't Free Foundation extern länk uppgörs av en rad experter inom narkotikapolitik.

Bland medlemmar finns Law Enforcement Against Prohibition (Tom Angell), NORML (Paul Armentano), Stop the Drug War.org (David Borden), Truth: the Anti-drugwar (Brian Bennett), Students for Sensible Drug Policy (Amber Langston), Flex Your Rights.org (Scott Morgan), Citizens Opposing Prohibition (Howard Wooldridge), Transform (Stephen Rolles), MAPinc (Allan Erickson) och sist men inte minst Glenn Greenwald, författare till rapporten om Portugals framgångsrika narkotikapolitik med avkriminalisering.

Syftet är att upplysa, genom korrekt kvalitetsinformation, utbildning och forskning, om olika drogförbuds negativa effekt på samhällen.

Man förespråkar bl.a. en checklista som förespråkare av ett förbud måste bekräfta före någon lagändring. Det räcker alltså inte enbart med att drogen är farlig att konsumera.

Man måste sammanlagt bevisa att

  1. att drogen är farlig,
  2. att kriminalisering i själva verket märkbart reducerar skada,
  3. att kriminalisering är den bästa metoden för att reducera dess skada, och att
  4. kriminaliseringens biverkan inte är värre än drogen.

Annars är argumentet meningslöst.

Av: Admin. Källa: Drug WarRant. Publicerad: 2010-08-28  00:04. Uppdaterad: 2010-08-28  00:04. Avdelning: Nyheter, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Bakterieproducerande THC

Forskare i Tyskland har utvecklat en metod som går ut på att genetiskt förändrade tarmbakterier producerar THC.

Enligt doktor Oliver Kayser, professor i biokemi vid University of Dortmund, har hans forskarlag för första gången någonsin kopierat plantans sätt att producera cannabinoider.

För projektet använde man varianter av tysk industrihampa. Man isolerade och kopierade sedan in plantans biosyntes (levande organismers produktion av kemiska föreningar) in i en mikroorganism. E.coli-bakterien börjar sedan producera THC med hjälp av jäsning.

ecoliManipulered THC-producerad E.coli bakterie.


I första hand ses framsteget som ett sätt att förse läkarcannabis till patienter. Något som idag p.g.a. juridiska problem inte kan odlas i tillräckligt höga kvantiteter.

Man planerar att förlägga produktion av genetiskt förändrad THC i ett seperat företag. 2016 förväntas man vara reda att börja tillverkning kommersiellt.

Av: Admin. Källa: Spiegel.de. Publicerad: 2010-08-28  00:03. Uppdaterad: 2010-08-28  00:03. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Israeliska konsumenter kräver resursutredning

50 israeliska medborgare har bett myndigheterna att utreda om det inte är ett slöseri med skattebetalarnas pengar att polisen lägger ner stora resurser på att sätta fast cannabiskonsumenter.

Brevet från soldater, yrkesanställda och laglydiga privatpersoner vänder sig direkt till Micha Lindenstrauss, en kontrollör i statlig anställning, och frågar om inte polisresurser skulle kunna användas på ett bättre sätt.

"Undersök den oproportionerliga investering av resurser i jakt på marijuanaanvändare," skriver man i brevet som noterar att tiotusentals av vuxna människor röker cannabis och att polisen gör allt de kan för att förfölja dem.

israel


De 56 signaturerna påstår även att trakasserier ökat i intensitet de senaste veckorna, med husrannsakan av privata hem och kroppssökningar av förbipasserande.

Man nämner stigma, örtens medicinska egenskaper och att man driver konsumenter i händer på langare som kränger tunga droger som skäl för att omvärdera polisens prioritering.

Av: Admin. Källa: Ynetnews. Publicerad: 2010-08-28  00:02. Uppdaterad: 2010-08-28  00:02. Avdelning: Nyheter, Israel.

Skriv ut

Upp ↑


Rolling Stones chefredaktör tycker till

Rolling Stones chefredaktör Eric Bates pratar om kampanjen Just Say Now extern länk i Kalifornien.

Kanalen är MSNBC i USA.

Av: Admin. Källa: YouTube. Publicerad: 2010-08-28  00:01. Uppdaterad: 2010-08-28  00:01. Avdelning: Media, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Hasselarörelsen skakas av ekonomiskt fiffel

Hasselarörelsen har hamnat i problem efter att TV4 extern länk avslöjat att verksamheten i Göteborg sänt bluffakturor till Göteborgs stad för tjänster som inte utförts.

F.d. anställda har trätt fram och berättat om ekonomiska oegentligheter. En tidigare anställd berättar att det debiterats för kvälls- och helgjour fast tjänsterna inte fanns. Även missnöje mot dålig personalpolitik har framförts mot ledningen.

Göteborg stad köper tjänster av Hassela för cirka sex miljoner kronor per år, bl.a. för boendestöd och stödsamtal för flyktingar, missbrukare och andra socialt utsatta.

hassela


– Om det är sant som de tidigare anställda säger så har både vi och de placerade blivit lurade, säger Göran Brunberg, upphandlingschef för kommunen.
VD Kent Andersson dementerar uppgifterna men uppger att den person som ansvarade för faktureringen har fått lämna sin tjänst.

Cilla Dahl-Andersson, förbundsordförande för Hassela Solidaritet, säger i en kommentar att Hasselas hela trovärdighet riskerar att skadas från skandalen.

Vårdföretaget Hassela Göteborg AB, som är medlem i Hassela Solidaritet, ska nu utredas för att ta reda på om anklagelserna är sanna.

Göteborgs stad har fryst sina avtal med behandlingsföretaget tills vidare.

Av: Admin. Källa: Göteborgsposten & Drugnews. Publicerad: 2010-08-21  00:07. Uppdaterad: 2010-08-21  00:07. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Ledande läkare kallar på avkriminalisering

Den avgående ordföranden för prestigefyllda läkarorganisationen Royal College of Physicians menar att en avkriminalisering av drogbruk skulle drastiskt kunna reducera brott och förbättra användares hälsa.

I ett e-post till dess 25,000 medlemmar valde Sir Ian att lämna på en kontroversiell ton och uttrycka sin egen åsikt istället för organisationens.

Sir Ian Gilmore sa att lagen för att stoppa (miss)bruk av narkotika behöver granskas och deras tillgång regleras. Han kom fram till sin slutsats efter att ha sett problemen smutsiga nålar och förorenade droger orsakade de patienter han behandlade som leverspecialist. Sällan var det heroinet självt som förstörde brukarens hälsa.

ian gilmoreIan Gilmore


"Jag säger inte att vi ska göra heroin tillgängligt för varenda medborgare, men vi måste börja behandla det som ett hälsoproblem istället för att kasta människor i fängelse," skrev han bl.a.

"Det finns starka argument att se över vår drogpolicy," sa han och kritiserade den 40 år långa kampen mot droger som misslyckad. Han prisade samtidigt Portugal som 2001 avkriminaliserade allt drogbruk i små mängder med positiva resultat.

Gilmore gav också sitt stöd till den brittiska juristen och ordförande för det brittiska Advokatsamfundet, Nicholas Green, som förra månaden skrev att all narkotika för personligt bruk bör avkriminaliseras.

Han rekommenderade slutligen en nyskriven artikel extern länk i British Medical Journal av Stephen Rolles, som hävdar att förbudspolitiken har skadat den allmänna hälsan, stimulerat organiserad brottslighet och dessutom gett upphov till grov korruption.

Den brittiska regeringen sa i ett uttalande att man inte anser att avkriminalisering är "rätt väg att gå eftersom man vill reducera skadliga drogers förekomst i samhället."

Av: Admin. Källa: Guardian & BBC News. Publicerad: 2010-08-21  00:06. Uppdaterad: 2010-08-21  00:06. Avdelning: Nyheter, England.

Skriv ut

Upp ↑


Starkt stöd i Tyskland

Enligt en opinionsundersökning extern länk finns det ett stort utbrett stöd i Tyskland för läkarcannabis.

Över 1000 personer svarade på frågor i en telefonundersökning utförd av Emnid Institute. Opinionsundersökningen var beställd av den tyska organisationen för medicinskt bruk av örten, ACM, och bestod av två frågor.

76 procent sa att de stödde medicinskt bruk av örten och att den bör tillåtas för medborgare över 18 år medan endast 18 procent inte höll med. Sex procent hade ingen åsikt.

opinion


Den andra frågan gällde om syntetisk THC skulle finansieras av den allmänna sjukvården, vilket f.n. inte är fallet alla gånger. 65% höll med denna gången.

Stödet var högst bland högutbildade personer, män, folk mellan 50-60 år och anhängare av de mindre politiska partierna. De Gröna (90%), Liberaler (85%), och Vänstern (85%). Stödet bland Socialdemokraterna låg på 83% och Kristdemokraterna (77%).

Det lägsta stödet uppmättes bland folk som inte röstade alls (72%).

Stödet i USA för läkarcannabis ligger konstant på runt 75%.

Av: Admin. Källa: ÄrzteZeitung.de & Reuters & ACM & IACM. Publicerad: 2010-08-21  00:05. Uppdaterad: 2010-08-21  00:05. Avdelning: Nyheter, Tyskland.

Skriv ut

Upp ↑


AstraZeneca testar cannabis mot smärtlindring

Enligt en studie extern länk från svenska läkemedelsjätten AstraZeneca visar cannabis på goda medicinska resultat.

En speciell cannabinoid receptor agonist (AZ11713908) producerade robust smärtreducering i en djurmodell.

Möss med inflammatorisk och neuropatisk smärta visade på stor smärtlindring och mindre inflammation. Dessutom noterades inga biverkningar i form av påverkan på det centrala nervsystemet (berusning).

astra zeneca


Cannabinoiders smärtstillande effekt har bevisats i människan, men deras användning begränsas av dess psykoaktiva egenskaper. Ett sätt att undgå detta är att utveckla en agonist (ett läkemedel som binder till en receptor) som verkar på cannabinoidreceptorn CB1.

Resultaten pekar på en stor och intressant portiential för dessa agonister som enbart fungerar i ett begränsat område för att stoppa kronisk smärta.

AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag vars produkter säljs i mer än hundra länder. Bolaget bildades april 1999 genom en sammanslagning av två läkemedelskoncerner, svenska Astra och brittiska Zeneca. Dess huvudkontoret ligger i London.

Studien publiceras i International Association for the Study of Pain.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2010-08-21  00:04. Uppdaterad: 2010-08-21  00:04. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Officiell trailer för svensk dokumentär om cannabis

Den svenska dokumentären Jazztobak eller Dödsknark? är nu färdigställd och en officiell trailer finns att beskåda på YouTube.

Ser intressant ut.

Härnäst på agendan är att försöka få den såld till tv.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2010-08-21  00:03. Uppdaterad: 2010-08-21  00:03. Avdelning: Media, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Anandamid motverkar tarmcancer

Enligt forskare extern länk vid Italian Institute for Digestive Diseases i Bari så sänker den kroppsegna cannabinoiden anandamid polyaminhalten i mänskliga tarmcancerceller.

Den motverkande effekten på tumörtillväxt sker genom påverkan av CB1-receptorn och forskarna fann att extra anandamid sänkte antalet polyamniner. En mekanism som reducerade cancerceller totalt.

Polyaminer är ämnen som spelar en viktig roll i cellförökning.

Tre tarmcancercellinjer testades med anandamid över två dygn och väldigt positiva resultat noterades. En celllinje visade sig nästan helt och hållet motverkad av ämnet.

Av: Admin. Källa: Cannabis.se. Publicerad: 2010-08-21  00:02. Uppdaterad: 2010-08-21  00:02. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabisfarmer ökar i England

En rapport från polischefernas organisation extern länk i Storbritannien säger att antal större cannabisodlingar har ökat drastiskt de senaste åren.

Ökningen har setts över de senaste två åren över hela landet, med nästan 7000 illegala farmer och fabriker upptäckta enbart förra året. Mellan 2004 and 2007 upptäckte polisen ca 800 fabriker per år. Den siffran steg till mer än 3,000 per år i 2007/08.

Majoriteten av cannabis odlas fortfarande mest i privata hem, men idag används storskaliga produktionsmetoder med hundratals av plantor istället för några stycken.

Den ekonomiska recessionen har lett till att oanvända industrilokaler, nattklubbar och även banker används av storskaliga odlare. Den största kommersiella odlingen som upptäcktes var i juli då 7600 plantor hittades i en industrilokal i Cambridgeshire.

grow op


Demografin på odlare har förändrats. Från att vara dominerad av kinesiska och vietnamesiska immigranter, inklusive barn, som vistas olagligt i landet som "trädgårdsmästare" blir fler och fler vita britter inblandade i hanteringen.

Man varnar även för utökat våld i.o.m. att en del gäng beväpnar sig själva med avsågade hagelgevär, tårgas och machetes. T.o.m. dolda spränganordningar inställda på att explodera har noterats för att skydda grödan från polisen och rivaliserande gäng.

Rapporten diskuterar också det faktum att storleken på de hemmaodlade plantagen är så stora att landet, för första gången i historien, skulle kunna exportera grödan.

Av: Admin. Källa: Guardian & BBC News. Publicerad: 2010-08-21  00:01. Uppdaterad: 2010-08-21  00:01. Avdelning: Nyheter, England.

Skriv ut

Upp ↑


Intolerans kommer i många skepnader

En grupp som stödde folkomröstningen att förbjuda samkönade äktenskap har lanserat en egen kampanj mot omröstningen att legalisera cannabis för vuxna i Kalifornien.

Förslag 19 eller The Tax and Regulate Cannabis skulle tillåta vuxna över 21 år att odla, inneha, konsumera och sälja cannabis inom delstaten.

SaveCalifornia.com lanserade nyligen StopProp19.com med flashiga YouTube-videoklipp. Ett av klippen påstår att marijuana är ansvarig för 60% av tonåringar i behandlimgshem (dittvingade av domstolar). Ett annat påstående säger att cannabis är 50-70% mer cancerorsakande än cigaretter (reducerar lungcancer) eller att drogen leder till kokain och amfetamin (saknar bevis).

intolerens


Randy Thomasson ledde kampen för att "rädda äktenskapet" i delstaten och är inte heller särskilt tolerant mot vuxna som väljer att använda drogen istället för alkohol eller tobak.
- Kroniska unga rökare drabbas av permanenta lungskador och förändringar i hjärnan, säger Thomasson, som starkt tror på familjevärderingar, till FOX40.

Förslag 8 röstades igenom med minsta möjliga marginal, men en domstol kom nyligen med beslutet att den strider mot konstitutionen som förbjuder diskriminering och olikhet inför lagen.

Den moraliska entreprenören Thomasson har de senaste 15 åren bekämpat vad han ser som "den homosexuella agendan." Under kampen om gay äktenskap så uttryckte evangelisten från Orange County sådana extrema åsikter att han t.o.m. alienerade sina egna allierade i den anti-homosexuella rörelsen.

Intolerans kommer i många skepnader.

Av: Admin. Källa: KTXL-TV & Drug War Chronicle. Publicerad: 2010-08-15  00:09. Uppdaterad: 2010-08-15  00:09. Avdelning: Nyheter, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Ted Goldberg skriver om polisens trakasserier av Uppsala Reggaefestival

Årets reggaefestival i Uppsala är slut och som vanligt domineras rapporterna om de många drogtester med hot om våld som unga vuxna tvingades att genomlida.

En av de bästa sammfattningar extern länk jag läst om årets festival är från professor Ted Goldberg.

Ett citat:

Om polisen vill göra något konstruktivt för att motverka problematisk konsumtion har de en bra möjlighet i rollen som närpoliser. Där kan de umgås med och lära känna barnen och ungdomarna i sitt distrikt, redan innan det är tal om att börja med narkotika. Då har polisen möjlighet att bygga upp positiva relationer inte bara till ungdomarna i allmänhet utan även till dem som har det svårast. Dels skulle detta minska risken för problematisk konsumtion, dels skulle man ha en grund att stå på när man har kontakt med dem som trots allt börjar med droger. Naturligtvis är detta tillvägagångssätt resurskrävande men det ger en klart större möjlighet att åstadkomma något positivt än att jaga ungdomar på musikfestivaler. Man upprättar inte positiva kontakter genom att störa, utan genom att umgås under en längre tid och undan för undan bygga upp ett förtroende.

URF har dem senaste åren förvandlats till en kamp mellan polisen och besökarna. I år, precis som tidigare år, hade man samlat nästan 100 poliser. Något som allvarligt hotar säkerheten på andra platser runt Uppsala.

Det är inte bara besökarna som anser insatsen är bortkastad tid. Myndigheterna får också kritik från organisatörer som anser den oproportionella polisnärvaron visar på rasism och främlingsfientlighet mot en hel musikgenre extern länk. Samma kritik riktas från arrangörer av hip-hop-konserter i Sverige.

2008 omhändertogs 259 personer. 2007 års siffror hamnade på 280. I år blev antalet misstänkta något mindre än föregående år, 206 personer misstänks för ringa narkotikabrott. Det var också något mindre besökare än tidigare år.

Besökare har heller inte använt droger öppet inför polisen, vilket har skett tidigare. Däremot verkar alkoholkonsumtionen ha stigit på årets festival.

urf


Konsumtionsförbudet av narkotika har även det hamnat i fokus efter att Beatrice Ask (M) och hennes sidekick Maria Larsson (KD) kritiserat Björn Fries, Björn Johnson extern länk och Alice Åström för att de vill utvärdera det nästan 20 år gamla förbudet.

Av: Admin. Källa: Uppsala Nya Tidning. Publicerad: 2010-08-15  00:08. Uppdaterad: 2010-08-15  00:08. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Modig kritik

SvD, en respekterad stor svensk dagstidning, publicerar extern länk (skärmdump extern länk) på sin ledarblogg en text vid namn katt-och-råttalek som ifrågasätter om rådande narkotikapolitik verkligen är den rätta?

Kommentaren gäller nyheten extern länk att Statens Folkhälsoinstitut (FHI) beslutat att narkotikaklassat fyra syntetiska cannabisliknande ämnen som förekommer i nätdroger.

Nya substanser dyker upp hela tiden och eftersom det som inte är förbjudet är tillåtet, kommer Folkhälsoinstitutet och Socialdepartementet alltid ligga ett par steg efter. För att råda bot på det deklarerade folkhälsominister Maria Larsson tidigare i somras att polis och tull ska få ta lagliga substanser i beslag. I stället för att tävla med justitieminister Beatrice Ask om vem som kan montera ned rättssamhället snabbast borde Maria Larsson fundera på om den nuvarande strategin leder dit hon vill.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2010-08-15  00:07. Uppdaterad: 2010-08-15  00:07. Avdelning: Media, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Kaffe och cannabis bra för hjärnan

Gary Wenk, professor i psykologi och neurovetenskap vid Ohio State University, resonerar om vad som händer i hjärnan när vi åldras.

Låga doser av marijuana förefaller stimulera hjärnan på flera positiva sätt. Kaffe agerar som en stimulant och verkar också ha gynnsamma effekter. Wenk berör även de bästa metoderna att sakta ned åldrandeprocessen på.

Av: Admin. Källa: Cannabis.se. Publicerad: 2010-08-15  00:06. Uppdaterad: 2010-08-15  00:06. Avdelning: Forskning, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Ironi från Mexico

Talande och oavsiktlig ironiskt AP-foto som publicerades i samband med en artikel på CBS News. Nyheten var att 28,000 mexikaner nu dödats i det förbudsrelaterade våldet i Mexico.

Förklaring: Corona extern länk är ett ljust lageröl som produceras av Mexikos största exportbryggeri, Grupo Modelo. I andra nyheter, inga mexikaner har någonsin dödats över Corona öl. Bryggerier gör upp sina tvister i domstol istället för på gatan.

ap mexico


Av: Admin. Källa: NORML Audio Stash. Publicerad: 2010-08-15  00:05. Uppdaterad: 2010-08-15  00:05. Avdelning: Media, Nordamerika.

Skriv ut

Upp ↑


Sofia Modigh åtalad

Kristdemokraten Sofia Modigh, som blev känd för sin kommentar om droger i ett SVT-program, har åtalats för allmänfarlig vårdslöshet.

Det var i december förra året som Modigh och hennes man tände ett adventsljus vid frukostbordet i sin lägenhet i Stockholm. Det glömda adventsljuset satte eld på ett träbord när hon gick ut på en promenad.

Som tur för Modigh uppmärksammade en granne brandvarnaren och kunde larma brandkåren. Köket drabbades av rökskador, men ingen annan lägenhet i bostadshuset skadades, enligt Vestmanlands Läns Tidning.

sofia modighSofia Modigh


Drygt ett halvår efter branden blev hon kallad till polisen för förhör och har nu åtalats för att ha varit oaktsam. Något som kunde ha lett till att hela huset brann ner.

Straffpåföljden för allmänfarlig vårdslöshet varierar mellan böter och sex månaders fängelse.

Modigh kandiderar till riksdagen för KD i Västmanland.

I en debatt extern länk mot den engelska liberalen Chris Davies, om narkotikapolitik, på programmet Korrespondenterna Europa blev Modigh känd med det episka citatet drug is drugs.

Av: Admin. Källa: Vestmanlands Läns Tidning. Publicerad: 2010-08-15  00:04. Uppdaterad: 2010-08-15  00:04. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Svenska nazister utkastade från Christiania

Christianias langare jagade nyligen bort en svensk grupp nazister som gjorde studiebesök i fristaden.

Sex medlemmar från Fria Nationalister i Skåne var den 7 augusti i Köpenhamn. När de äntrade fristadens portar attackerades de av cannabissäljarna som inte uppskattade deras närvaro.

Det var anti-fascister och christianiter som identifierade medlemmar, trots deras turist-utseende. Innan de kastades ut blev de hårdhänt behandlade.

"Man konfronterade och gjorde klart att nazisterna inte var välkomna i fristaden," skriver modkraft.dk.

christiania


Studiebesöket verkar vara del av ett initiativ från extremhögern att inspireras av vänsterkantens organisation. Deras förebild är tyska nationalister som redan kopierat vänsterns strategier.

Fria Nationalister i Skåne är en del av nätverket Info14 och har kontakt till gruppen Danmarks Nationale Front (DNF).

Av: Admin. Källa: modkraft.dk. Publicerad: 2010-08-15  00:03. Uppdaterad: 2010-08-15  00:03. Avdelning: Nyheter, Norden.

Skriv ut

Upp ↑


Potensen i Nederländerna

Holländska Trimbos-institutet har publicerat sin årliga rapport om styrkan på landets cannabis.

Rapporten THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops 2009 - 2010 bygger på anonyma inköp från 66 prover av nederwiet (sinsemilla), 15 prover av importerad marijuana, 16 prover av holländskt hasch och 56 prover av hasch som preparerats från importerad marijuana.

Utöver dessa prover köpte man också 49 exemplar av den mest potenta marijuanan som fanns tillgänglig i respektive coffeeshop. Vanligtvis köpte man prover som bestod av en gram.

Utöver THC har man också studerat innehållet av två andra cannabinoider – cannabidiol (CBD) och cannabinol (CBN). Namn och adresser på 50 holländska coffeeshops valdes slumpmässigt för studien.

Den genomsnittliga THC-halten i all marijuana var 16,7 procent och i haschen 22 procent. Den genomsnittliga THC-halten i nederwiet låg på 17,8 procent och var därmed avsevärt högre än halten i den importerade marijuanan (7,5 procent).

potens


Hasch från holländsk cannabis innehöll mer THC (36,2 procent) än det hasch som kom från utlandet (19 procent). Den genomsnittliga THC-halten i nederwiet var högre 2010 (17,8 procent) än 2009 (15,1 procent).

THC-halten i utländsk marijuana var avsevärt lägre 2010 (7,5 procent) jämfört med 2009 (9,9 pocent). Den genomsnittliga THC-halten i de marijuanaprover som köptes som de mest potenta (17,9 procent) skilde sig inte från de mest populära varianterna av nederwiet, som för övrigt innehåller betydligt mindre CBD än den importerade marijuanan.

Sorter med hög CBD anses mindre skadliga och har fler medicinska egenskaper. Under produktionsförbudet kan myndigheter dock inte reglera mängden CBD i de cannabissorter som säljs i coffeeshopsystemet.

På begäran av hälso- och justitiedepartementen har styrkan i de cannabisprodukter som säljs i coffeeshops undersökts sedan 1999.

Tidigare rapporter från Trimbos om styrkan på holländsk cannabis hittas här.

Av: Admin. Källa: Trimbos. Publicerad: 2010-08-15  00:02. Uppdaterad: 2010-08-15  00:02. Avdelning: Nyheter, Nederländerna.

Skriv ut

Upp ↑


Astmapatient riskerar 20 års fängelse för 14 gram

En astmapatient från Texas som åkte till Kalifornien för att skaffa sig en rekommendation för läkarcannabis riskerar 20 års fängelse efter att trafikpolis stoppat honom.

Chris Diaz, 20, sitter häktad sedan 27 juni efter att polisen upptäckte 14 gram marijuana och hasch i hans bil efter en genomsökning. Polisen stoppade ursprungligen Diaz för att inte haft ett körkort och fel sorts registreringsskyltar.

Åtal för innehav med avsikt att sälja har väckts i Texas, som inte direkt är känd för sin progressiva politik.

texas


Under lagstiftning i Texas räknas innehav av hasch mycket allvarligare än marijuana. Mindre än fyra gram räknas som grovt brott med risk för upp till 20 års fängelsestraff. Det är oklart hur mycket hasch som Diaz transporterade.

Texas erkänner inte medicinsk marijuana som ett försvar. Inte heller godkänner man en rekommendation från en läkare i en annan delstat.

Diaz fall har attraherat stöd både inuti delstaten och nationellt. Flera organisationer har publicerat fallet i hopp om att attrahera mer stöd och utöva påtryckning på lokala åklagare.

Uppdatering: En annan patient ställs snart inför rätta i delstaten. Rullstolsbundna Chris Cain, 39, står åtalad för innehav av 57 gram marijuana och riskerar fängelse. 2005 utförde sheriffen en husrannsakan med hjälp av två polishelikoptrar. Man fann tre marijuanacigaretter och han dömdes till skyddstillsyn. Cain valde att fortsätta använda cannabis p.g.a. sin svåra spastiskhet. Sedan dess har stadens sheriff fortsatt att göra livet svårt för Chris.

Av: Admin. Källa: Drug War Chronicle 1 & Drug War Chronicle2. Publicerad: 2010-08-15  00:01. Uppdaterad: 2010-08-22  03:08. Avdelning: Nyheter, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Laglig marijuana en revolution

media


Underbar och förvånande ärlig artikel extern länk från TT extern länk om omröstningen i Kalifornien i November då väljare har chansen att legalisera vuxen komsumtion och innehav av örten.

Laglig marijuana en revolution av Karl Vicktor Olsson måste vara en av de bästa artiklarna jag läst om cannabisfrågan. Ärlig, neutral och jämför positiva med negativa effekter på ett befriande sätt.

Bara ingressen håller hög klass: Om Kalifornien legaliserar marijuana skakas världens narkotikapolitik i sina grundvalar. Stora skatteintäkter hägrar för den fattiga delstatsregeringen.

En skärmdump finns tillgänglig här extern länk.

Läs och sprid!

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2010-08-08  00:07. Uppdaterad: 2010-08-08  00:01. Avdelning: Media, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Seedshop först i Europa med personlig telefonbeställning

En brittisk fröförsäljare har lanserat Europas första beställningstjänst med personlig telefonservice.

Fördelen med att beställa från en person över riskfyllda anonyma sajter som affärsmodell är många. Bl.a. reduceras risken med bedrägerier drastiskt.

Telefonnumret till FeminisedSeeds.eu extern länk är 1845 543 9001 (UK) eller 0044 7769 638053 (internationellt).

feminismseeds


Du kan givetvis fortfarande beställa online, på samma sätt som i många andra fröbutiker på internet. Utbudet består mestadels av feminiserade frön, vilket betyder att du inte själv behöver sålla bort hanplantorna.

Företaget tar emot de flesta kreditkort. Kom ihåg att ringa på kontorstimmar för London, d.v.s. (10am - 6pm måndag - fredag och 10am - 2pm lördag). Lägg på en timme om du ringer från Sverige.

Av: Admin. Källa: CannaZine. Publicerad: 2010-08-08  00:06. Uppdaterad: 2010-08-08  00:06. Avdelning: Odla, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Marijuana Mythbusters

Seminarie från Seattle Hempfest extern länk 2008 med Doug McVay, David Guard, Chris Conrad, Ngaio Bealum, Mason Tvert, och Dominic Corva.

Temat är myter kring cannabis, eller som rubriken säger, Marijuana Mythbusters.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2010-08-08  00:05. Uppdaterad: 2010-08-08  00:05. Avdelning: Media, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Ekonomisk vinst för Colorados licensansökan

En del kritiker till laglig cannabis för vuxna säger att de uppskattade inkomsterna som en reglerad industri skulle inbringa är för höga.

Men Colorado har redan tjänat 53 miljoner kronor enbart på inlämnade licensansökningar för deras dispensärsystem, odlingslokaler och andra cannabis-relaterade företag, t.ex. bakerier.

Myndigheterna, som hade förväntat sig att endast hälften av delstatens 1100 nuvarande dispensärer skulle ansöka, tog emot 2000 ansökningar före tidsgränsen gick ut. Fler än 700 privatpersoner ansökte specifikt för en dispenslicens.

colorado


Man kommer nu att gå igenom ansökningarna och bl.a. göra en utförlig bakgrundskoll och registerutdrag för att sålla bort alla sökande med ett eventuellt brottsregister. Något som förväntas generera ytterligare miljoner i årliga inkomster för Colorado.

- De många ansökningar är ännu ett tecken på att läkarcannabisindustrin är villig och angelägen att taxeras, regleras och ges lika villkor som andra legitima etablissemang, säger Steve Fox från Marijuana Policy Project.

I juni signerade guvenör Bill Ritter lagstiftning avsedd att reglera industrin genom ett licenssystem.

Flera andra delstater planerar liknande licenssystem, men antalet dispensärer som tillåts där är under tio medan Colorados nya lagar godkänner hundratals dispensärer.

Av: Admin. Källa: 9news.com. Publicerad: 2010-08-08  00:04. Uppdaterad: 2010-08-08  00:04. Avdelning: Nyheter, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Amerikaner anser alkohol mer skadligt än marijuana

Färre än en av fem amerikaner anser cannabisbruk är farligare än att dricka alkohol.

En ny nationell telefonundersökning från Rasmussen extern länk av 1000 sannolika väljare fann att 50 procent, inklusive en majoritet av dem som sa sig dricka alkohol, uppskattade användning av marijuana som mindre skadligt än sprit.

rasmussen


Bara 17 procent sa att cannabis är den farligare av de två substanserna medan 26 procent av de svarande sa att båda drogerna var lika farliga.

Nästan dubbelt så många ansåg även att marijuanacigaretter var mycket mindre skadligt än tobakscigaretter.

En majoritet (65%) trodde att marijuana skulle vara laglig och reglerad i USA inom tio år. 40 procent hade också använt drogen minst en gång i deras liv.

Siffrorna är anmärkningsvärda med tanke på den urgamla demonisering som cannabisplantan utsatts för de senaste 50 åren. Den amerikanska regeringen har spenderat miljontals av dollar för att försöka övertyga sina medborgare att inte använda drogen.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2010-08-08  00:03. Uppdaterad: 2010-08-08  00:03. Avdelning: Forskning, USA.

Skriv ut

Upp ↑


Mexicos president öppen till legaliseringsdebatt

Mexicos president Felipe Calderón är öppen för debatt om droglegalisering.

Det oväntade uttalandet kom i samband med att mexikanska regeringen tillkännagav statistik över antalet dödsfall som det förbudsrelaterade och fasaväckande våldet medfört sedan Calderón 2006 förklarade krig mot kartellerna.

28 000 extern länk dödsoffer är en siffra som t.o.m. kan vara för låg eftersom juli var den blodigaste hittills då 1234 människor mördades i en utom kontroll våldsspiral.

Tills nyligen försökte regeringen spela ned våldet genom att hävda 90 procent av offren var associerade med kartellerna. De senaste månaderna har man dock börjat erkänna det ökande antalet civila offer, allt från småbarn som dödats i korseld till studenter massakrerade vid fester.

Siffran presenterades vid ett möte mellan presidenten och grupper av affärsmän och medborgarrättsorganisationer, där deltagarna försökte finna vägar för att förbättra Mexikos antidrogstrategi. Mötesdeltagarna begärde då att regeringen skulle initiera en debatt om legalisering av droger.

- Jag har tagit del av tidigare debatter och åsikter om legalisering och statlig reglering av narkotika. Detta är en grundläggande debatt där man först av allt måste tillåta en demokratisk mångfald av åsikter, därefter måste man noggrant analysera för- och nackdelar och de viktigaste argumenten på båda sidor, sa Calderón.

felipe calderonFelipe Calderón


Men han sa också att han själv fortfarande är motståndare till full legalisering då han är rädd att lägre priser, större tillgänglighet och social acceptabilitet skulle skada landets kommande generation.

Kritiker menar att även om en legalisering skulle medföra en ökning i konsumtion är det bättre än 28 000 mord.

Mexiko avkriminaliserade innehav av alla slags droger för eget bruk i augusti förra året.

Av: Admin. Källa: Guardian & Drugnews. Publicerad: 2010-08-08  00:02. Uppdaterad: 2010-08-08  00:02. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


F.d. Reagan-minister stödjer legalisering

Kampanjer för och emot förslaget att legalisera cannabis i delstaten Kalifornien är i full gång.

Det finns dock många oklara frågor inför valet. Kommer initiativet gynna extern länk demokraterna och hur kommer den nya te-rörelsen extern länk att påverkas?

Den politiska bloggen FireDogLake har kanske lanserat extern länk den mest uppmärksammade kampanjen. Just Say Now extern länk är en höger-center-vänster koalition med flera framstående personligheter, tex. Bill Adler från Def Jam Records.

Nedanför intervjuas Bruce Fein, f.d. biträdande justitieminister under president Ronald Reagan 1981-82. Han är bara en av de många framstående politiker som bytt sida och nu är för förslaget.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2010-08-08  00:01. Uppdaterad: 2010-08-08  00:01. Avdelning: Politik, USA.

Skriv ut

Upp ↑