Nyheter för februari månad 2010

EU-grupp rekommenderar drogreform

En stor NGO-konferens (non-governmental organization) i Bryssel har kommit fram till konsensus att EUs nuvarande narkotikapolitik gör mer skada än nytta.

encod

Syftet med konferensen var att diskutera Reuter-Trautmann-rapporten extern länk, beställd av EU-kommissionen, som sammanfattar att EU-länders restriktiva narkotikastrategi i många avseenden misslyckats.

Enligt rapporten så har varken tillgången eller efterfrågan på droger minskat mellan 1998 och 2007. Priset för den restriktiva politiken har varit okontrollerade svarta marknader, miljöskador, inhumanitet, stigmatisering, kränkning av mänskliga rättigheter, drogrelaterad brottslighet och spridning av farliga blodsjukdomar som HIV/AIDS och hepatit.

Platsen var EU-parlamentets lokaler och arrangör ENCOD (European Coalition for Just and Effective Drug Policies) tillsammans med grekiske europaparlamentarikern Michail Tremopolous (de gröna).

Med undantag för fem personer så accepterade alla 48 deltagare (medborgargrupper från 15 länder) slutsatsen att den restriktiva narkotikapolitiken misslyckats.

Mötet resulterade i fyra grundrekommendationer till EU:s institutioner.

  1. Ett EU-toppmöte för att diskutera en ny narkotikastrategi i samarbete med intresseorganisationer.
  2. Att EU ska förespråka en gemensam skadereduktionslinje och utfärda nationella rekommendationer till EU:s medlemsländer.
  3. Att rekommendera att CND (Commission on Narcotic Drugs), som nästa gång sammanträder i Wien i början av mars, undersöker alternativa vägar som inte baseras på förbud och en oberoende utvärdering av förbudsstrategin.
  4. Initiera att vuxna ska få odla och använda cannabis för eget bruk.

Läs om talen som hölls på mötet av Joep Oomen extern länk, Fredrick Polak extern länk, Carel Edwards extern länk och avslutande tal extern länk med bl.a. Dennis de Jong, Bruno Valkeneers och Michail Tremopoulos.

Av: Admin. Källa: ENCOD & Drugnews. Publicerad: 2010-02-27  00:07. Uppdaterad: 2010-02-27  00:07. Avdelning: Politik, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


INCB:s årsrapport kritiserar debatt, medicinsk marijuana och cannabisfrön på nätet

Från FNs drogkontrollorgan INCBs årliga rapport, som beskriver drogsituationen i världen, rapporteras några intressanta saker om marijuana.

incb

Dels så riktar de kritik mot USA där flera delstater antagit lagstiftning som möjliggör medicinsk marijuana.

De kontrollmekanismer som tillämpas brister i förhållande till kraven i 1961 års narkotikakonvention och sänder ett felaktigt budskap till andra länder, enligt INCB.

Även Kanadas program för läkarcannabis kritiseras som alltför slapphänt, trots att medicinsk användning specifikt accepteras av FN. De påpekar att nationer som tillåter dess användning kräver en statlig kontroll över produktionen för att minska läckage till den svarta marknaden.

F.n. har Health Canada utfärdat nästan 4,900 tillstånd som låter människor besitta drogen de införskaffar från regeringen eller en licensierad odlare.

INCB fördömer också den omfattande tillgången och handeln med cannabisfrön på internet. Något de anser bidrar och uppmuntrar till drogens användning.

Cannabisfrön omgärdas inte av 1961 års narkotikakonvention men 1988 års narkotikakonvention kräver att staterna gör det till en brottslig handling att sporra eller uppmuntra andra att ägna sig åt illegal odling eller användning.

De är också oroade över den pågående diskussionen runtom i världen om legalisering och beskattning av rekreationsmässig användning av cannabis.

INCB, som egentligen inte har någon riktig makt annat än retorik, uttalar sig även negativt om den pågåenden trend med avkriminalisering i Västeuropa och Sydamerika, en rörelse som de menar på sikt undergräver de internationella konventionerna.

Aktivister var dock snabba att slå tillbaka mot kritiken, som de menar överskrider gruppens uppdrag och mandat.

Massvis med föreningar och organisationer, som TNI (Transnational Institute), WOLA (Washington Office on Latin America) och Global Fund reagerade negativt över INCBs uppmaning att blockera droglagreform.

Grupperna beskriver i ett gemensamt pressmeddelande INCBs rapport som ett "obefogat intrång i dessa nationers suveräna beslutsfattande."

Av: Admin. Källa: Business Week & Vancouver Sun. Publicerad: 2010-02-27  00:06. Uppdaterad: 2010-02-27  00:06. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Mat: Upplösning av cannabis

Matlagningsvideo från Baking a Fool Out of Myself extern länk om hur man bakar med cannabis eller rättare sagt, hur man löser upp cannabis för bakning.

Av: Admin. Källa: Cannabis.se. Publicerad: 2010-02-27  00:05. Uppdaterad: 2010-02-27  00:05. Avdelning: Mat, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Ännu ett expertråd rekommenderar nedklassifiering

iowa

Ett medicinskt expertråd i Iowa har rekommenderat delstatens politiker att omklassifiera marijuana till en lägre farlighetsnivå.

Med siffrorna 6 mot 0 röstade de igenom förslaget som skulle flytta drogen till en lägre grupp som kan ha en hög potiential för missbruk men som samtidigt har en accepterad medicinsk användning. F.n. klassas drogen i grupp 1.

Innan omröstningen hade styrelsen, som består av apotekare och privata invånare, hört från både patienter och läkare såväl som allmänheten.

Rådet presenterade även en rad praktiska frågor som måste lösas innan införandet av medicinsk marijuana i delstaten. Dessa rörde avsaknad av doskontroll, möjlighet för missbruk och distributionsproblem.

De rekommenderar också upprättandet av en arbetsgrupp för att studera hur man ska administrera och sköta ett distributionsprogram. Rekommendationerna kommer att lämnas in för övervägande under 2011.

I november 2009 ändrade USA:s största organisation för läkare och medicinstudenter sin position rörande medicinsk marijuana och rekommenderade en allmän nedklassifiering.

Totalt har 14 delstater godkänt läkarcannabis i en eller annan form.

Av: Admin. Källa: WCFCourier.com. Publicerad: 2010-02-27  00:04. Uppdaterad: 2010-02-27  00:04. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


75-årig mormor dömd för cannabisodling

Olga Vladimir, en 75-årig mormor i Moldavien, dömdes för 12 månader sedan till fyra års fängelse för att ha odlat några cannabisplantor i syfte att använda som naturläkemedel.

Vladimir, som dock inte anser hon har begått något brott, ansökte om benådning till ställföreträdande president Mihai Ghimpu om att få dö i sitt hem istället för i fängelse. Nu har Ghimpu meddelat att han personligen kommer att granska hennes ansökan.

moldavien

Fallet med Vladimir, som bor i byn Teleseuca, har lett till stor uppmärksamhet i landet där en protestmarsch och demonstration för henne är planerad i huvudstaden Chisinau.

Hampa anses som en traditionell läkarplanta i regionen och används som naturläkemedel, i textiler och för dess näringsinnehåll.

Av: Admin. Källa: Jurnal TV. Publicerad: 2010-02-27  00:03. Uppdaterad: 2010-02-27  00:03. Avdelning: Nyheter, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


"Risken för mental ohälsa från cannabis överdriven"

Kliniska bevis som indikerar att marijuanabruk kan länkas till schizofreni och andra psykologiska skador har överdrivits.

Detta visar en brittisk granskning extern länk av tillgängliga studier som publiceras i journalen Addiction.

Anställda vid University of Bristol utvärderade möjliga riskfaktorer med cannabis, speciellt om användning kan spåras till mental sjukdom.

"Vi fortsätter att vidhålla synen att bevisen för att cannabis är en orsak till schizofreni är varken ny, ej heller genom normal kriteria, särskilt övertygande," skriver de bl.a.

"Ett exempel är en av våra senaste modeller som föreslår att vi skulle behöva stoppa mellan 3000-5000 fall av tungt cannabisbruk bland unga män och kvinnor för att förhindra ett enda fall av schizofreni och att 4-5 ggr fler unga människor behöver undvika lätt bruk för att förhindra samma antal."

schizo

"Vi sammanfattade att de starkaste bevisen för en möjlig relation mellan cannabis och schizofreni kom fram för 20 år sedan och styrkan på de nya rönen kan ha överdrivits," fortsätter de.

2007 uppskattade en analys publicerad i The Lancet att experimentering med marijuana kunde öka risken för att utveckla en psykotisk sjukdom senare i livet med 40 procent.

Man passade även på att kritisera regeringens uppklassifiering av drogen som ett resultat av denna studie. "Det finns lite bevis som stödjer att prohibition förhindrar bruk. Konsumtionsmönster verkar vara oberoende av lagar och kriminalisering verkar inte ändra användning på ett hälsosamt sätt," sa de.

På det hela taget sammanfattade man att cannabis mest markanta hälsorisk ligger i association och förstärkning med tobaksrökning.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2010-02-27  00:02. Uppdaterad: 2010-02-27  00:01. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Beslagtagen hampa gav skadestånd

Den EU-bonde som fick sin hampaskörd beslagtagen av polis i Halmstad i början på 2000-talet har fått ett skadestånd beviljat av Justitiekanslern.

Det var 2001 då det rådde oklarheter om vilka regler som skulle gälla för hampaodling. Trots att grödan länge varit godkänd inom EU krockade den med svensk narkotikalagstiftning.

Lantbrukaren Ulf Hammarstens hampaskörd i södra Halland beslagtogs sammanlagt vid fyra tillfällen under 2001 och han misstänktes för grovt narkotikabrott. Länsrätten hade gett klartecken för odling, men Läkemedelsverket och socialdepartementet sa nej.

hampa

EU-domstolen fastslog senare att det svenska förbudet på hampa var olagligt.

Hammarsten hade begärt ersättning av staten på mellan 35.000 och 40.000 kronor för förstörandet av hampaskörden på 1,2 hektar som skulle gett minst sju ton hampafiber.

Justitiekanslern har i sitt utlåtande kommit fram till det finns grund för skadeståndsanspråk på 10.000 kronor eftersom den svenska staten har överträtt de unionsrättsliga reglerna.

Av: Admin. Källa: Jordbruksaktuellt & Lantbrukets Affärstidning. Publicerad: 2010-02-27  00:01. Uppdaterad: 2010-02-27  00:01. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Stor studie bekräftar att cannabis kan vara effektiv medicin

De första amerikanska försöken på två decennium om de medicinska fördelarna hos inhalerad cannabis bekräftar att drogen är effektiv i att reducera MS-associerade muskelspasmer. En märkbar konsekvent förbättring noterades, i de flesta fallen var förbättringen dubbelt så stor.

Fem studier med frivilliga, men slumpmässigt utvalda, deltagare gavs marijuana eller en placebo för att avgöra om örten kunde förse lindring när traditionella läkemedel inte fungerar.

Den 24-sidiga rapporten extern länk, sponsrad av delstaten Kalifornien genom forskningscentret Center for Medicinal Cannabis Research (CMCR) för att utreda om terapeutiska påståenden från aktivister kunde motstå vetenskaplig granskning, släpptes i onsdags och innehåller flera olika studier.

cmcr

Rapporten omfattar studier om cannabis verkan mot smärta orsakad av ryggradsskador och AIDS såväl som sömnproblem, neurologiska sjukdomar, migrän och diabetes, och alla visar på positiva resultat.

- Det finns nu starka bevis på att cannabinoider kan fungera som antingen ett komplement eller som primär medicin, sa Igor Grant, en psykiatriker som övervisade forskningen.

En av de saker som framkom i rapporten är att låga doser ger lika bra smärtlindring som höga doser, vilket gör att patienter behöver inte bli berusade för att uppleva lindring.

Förhoppningen nu är att större studier ska finansieras med en mer bredare och varierad testgrupp.

Placebo-kontrollerade kliniska försök betraktas som den gyllene standarden för att utvärdera effektiviteten hos nya läkemedel.

Av: Admin. Källa: AP & WebMD. Publicerad: 2010-02-21  00:07. Uppdaterad: 2010-02-21  00:07. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


F.d. norsk domare kritiserar narkotikalagar

En f.d. norska domare i högsta domstolen har kritiserat de rådande narkotikalagarna.

Ketil Lund, med en bakgrund av 19 år som domare i Høyeste Rett, kan inte bortfärdas som någon "drogliberal" och han påminner även om att bara för att man är för reform inom detta område, betyder inte att man är för narkotika.

ketil lundKetil Lund.

- Den drastiska satsningen på straff går rakt emot vår traditionellt milda straffrättstraditon och har varit ett brutalt och tragiskt misstag i förhållande till målet: att bekämpa narkotikaproblemet, sa Lund i ett föredrag han höll nyligen om straffsatser för narkotikabrott.

Trots politikernas signalpolitik, som är ett arv från 70-talets moralpanik, har cannabisbruket brett ut sig i det norska samhället, menar han också.

– Det mest motbjudande i dagens straffsatser är den brutala behandling som möter många missbrukare, när de slussas mellan anstalter och missbruksmiljöer. Detta är ett direkt resultat av narkotikans prisnivå som i sin tur är en produkt av politiken, sa han.

Enligt Lund har satsningen på straff haft stora negativa konsekvenser. Den har medfört enorma kontrollutgifter på bekostnad av social- och hälsopolitiken som förebyggande insatser och behandling, och dessutom medfört en omfattande kriminalitet.

1980 anmäldes 2000 narkotikabrott i Norge. 2009 var antalet 40.000. En tredjedel av interner sitter där för narkotikabrott, de flesta för befattning med mindre mängder.

Han kallade det senaste decenniumets narkotikastrategi för en felinvestering och ifrågasätter nu om narkotika verkligen är det stora samhällsproblemet det ofta utmålas som.

Flera professor och akademiker har den senaste tiden kommit ut för antingen avkriminalisering eller legalisering i Norge. De menar att det är ett missbruk av straffrätten och vill istället använda andra metoder mot narkotikan.

Av: Admin. Källa: Aftenposten 1 & Aftenposten 2. Publicerad: 2010-02-21  00:06. Uppdaterad: 2010-02-21  00:06. Avdelning: Nyheter, Norden.

Skriv ut

Upp ↑


Polisövergrepp ledde till het debatt

Bloggstormen extern länk mot polisens skamliga agerande extern länk och hot mot en fotograferande journalist har synliggjort problemen kring det unika svenska konsumtionsförbudet av narkotika.

Händelsen har också lett till att droglagreformsaktivister flyttat fram sina positioner. Flera intressanta debattartiklar har skrivits och något har hänt i det drogrestriktiva och konservativa Sverige.

Diskussionen har till viss del mognat och avvikande åsikter bortförklaras inte lika lätt som de gjorde för tio år sedan.

Här följer några artiklar ur mediabruset. Fler lär följa...

* Den svenska narkotikapolitiken avslöjad som bluff - den bygger på lögner och inte på vetenskap! extern länk

* Ted Goldberg: Om inkörsportsteorin extern länk

* Cannabis - mer än en hälsofråga extern länk

* Avkriminalisering av cannabis ger starka finanser extern länk

* Rätta dig i ledet! Inte vara annorlunda! extern länk

* Jesper Nilsson om polisövergrepp: "Min historia inte unik" extern länk

* Lagen öppnar för trakasserier extern länk

* Våldsnormalisering och normalpolisiering extern länk

* David Beukelmann - den personliga integritetens förgörare extern länk

* Oscar Swartz: - Det värsta jag sett, sa Beukelmann extern länk

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2010-02-21  00:05. Uppdaterad: 2010-03-01  00:40. Avdelning: Media, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Stad fördömer ensidig kamp mot narkotika

Kommunfullmäktige i staden El Paso, Texas, centrum av det eskalerande narkotikakriget, har röstat för att fördöma det förbudsrelaterade våldet, men en resolution att legalisera cannabis som ett sätt att bekämpa drogvåld raderades.

Två timmars vittnesmål hördes för och emot resolutionen som går ut på att hjälpa folket på andra sidan gränsen, vilket är staden Ciudad Juárez. De flesta som talade inför röstningen var positva till idén, andra ansåg att det var inte kommunens ansvar att passera denna typ av resolution.

mexico

Med siffrorna 6-2 röstades förslaget igenom utan någon kommentar om marijuana, trots att 60 procent av narkotikakartellernas inkomst kommer från försäljningen av cannabis i USA.

Den slutgiltiga resolutionen kallar på ett toppmöte med president Obama för att adressera kampen mot narkotika och att öppna upp gränsen för fler asylmöjligheter för hotade familjer i Juárez.

Representant Beto O'Rourke var upprörda över utelämnandet och sa att marijuana-klausulen var en viktig del av att reducera kartellernas inkomster och förhindra dem från att fortsätta döda och terrorisera folket.

När en liknande resolution fördes fram vid samma tid förra året, men då med en legaliseringsklausul intakt, behövde borgmästaren använda sin utslagsröst för att den inte skulle passera.

El Paso var den första staden i USA som kriminaliserade marijuana.

Av: Admin. Källa: El Paso Times & Alternet. Publicerad: 2010-02-21  00:04. Uppdaterad: 2010-02-21  00:04. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Sakramentala plantor i Amasonen [föredrag]

Ett timme långt föredrag av Paulo Roberto Silva e Souza om rollen sakramentala plantor spelar för att bevara ömtåliga ekosystemen i västra Amason.

Av: Admin. Källa: Psychedelic Medicine News. Publicerad: 2010-02-21  00:03. Uppdaterad: 2010-02-21  00:03. Avdelning: Kultur, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Krönika: Marocko, EU, alkohol och cannabis

Alkohol har varit förbjuden i Marocko sedan 1967, men nu hörs röster för en legalisering av drogen.

Eftersom landet till stor del utgörs av muslimer är det officiellt förbjudet att sälja alkoholhaltiga drycker, men inofficiellt flöder alkoholen i mataffärer och barer. Dessutom produceras över 30 miljoner flaskor vin per år lagligt.

En marockansk organisation för demokratiska värderingar uppmanar nu att landet skrotar förbudet som kan ge upp till sex månaders fängelse och böter.

marocko

- Lagen som förbjuder marockaner att konsumera och handla alkohol måste dras tillbaka eftersom det är en fråga om individens frihet, säger Khadija Roussi, ledare för Bayt al-Hikma, eller Vishetens hus.

Vad som gör denna nyhet så intressant är att Marocko också är storproducent av cannabis för export till Europa, något som EU länge försökt stoppa utan vidare framgång.

Om en drog skulle legaliseras så borde det i rimlighetens namn vara cannabis tur. En drog som inte heller bryter mot islams regler.

EU vill alltså att Marockos tusenåriga tradition med cannabis ska upphöra, men har inga problem med att alkohol legaliseras.

Vad är egentligen bäst för Marocko?

Admin
info@medicinskmarijuana.com

Av: Admin. Källa: Cannabis.se & MSN. Publicerad: 2010-02-21  00:02. Uppdaterad: 2010-02-21  00:02. Avdelning: Krönika, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Marc Emery i svensk reklamfilm

Någon har utnyttjat SVTs dynamiska videoreklam för tv-avgiften till att klistra in bilden på cannabisaktivisten Marc Emery.

Entreprenören och frihetskämpen Marc Emery är på väg att utvisas som narkotikabrottsling från sitt hemland Kanada till USA för fröförsäljning.

Av: Admin. Källa: Cannabis.se. Publicerad: 2010-02-21  00:01. Uppdaterad: 2010-02-21  00:01. Avdelning: Kultur, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Tahiti kan komma legalisera

F.d. presidenten av Tahiti har uppmanat den lilla ön i södra Stilla havet att legalisera cannabis för att motverka ökad arbetlöshet.

Oscar Temaru sa i ett kontroversiellt uttalande att sälja cannabis till europeiska turister skulle kunna hjälpa arbetslösa ungdomar på den franska ön med extra inkomster.

Ett sådant system skulle kunna inbringa tiotals av miljoner kronor i inkomster varje år, menar han. Ögruppen lockar varje år 190,000 turister.
- Utlänningar anländer ofta vid våra hotell och frågar efter cannabis, sa Temaru.

I sitt tal hänvisade han till europeiska länder som Portugal, Nederländerna och Spanien som liberaliserat drogen. Temaru, som varit president tre gånger de senaste fyra åren, håller f.n. på att skriva en motion om saken.

Franska PolynesienFlaggan som representerar Franska Polynesien.

Tahiti är den största ögruppen vars utrikesaffärer, försvar och juridiska system alla styrs från Paris och räknas som Frankrikes utländska territorium i Franska Polynesien. Öns politiker har dock makt att sätta sin egen drogagenda utan tillstånd från den franska regeringen.

Vädret är också idealiskt för kultivering med ett tropiskt klimat året runt, där drogen är känt lokalt som pakalolo.

Polis beslagtar varje år cannabis till ett värde av 900 miljoner kronor, men detta representerar bara en liten del av den sanna storleken på den svarta marknaden.

Av: Admin. Källa: The Daily Mail. Publicerad: 2010-02-14  00:06. Uppdaterad: 2010-02-14  00:06. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Pensionärer diggar marijuana

Amerikaner över 50 år använder marijuana i allt större omfattning.

Enligt en ny opinionsundersökning utförd av United States Substance Abuse & Mental Health Services Association (SAMHSA) erkänner nästan nio procent av män i åldern 50-54 att de använt drogen det senaste året.

samhsa

Bland kvinnor mellan 50-54 år var samma siffra fyra procent. Män som är lite äldre (50-60 år) hamnade också på fyra procent, enligt datan som samlats under namnet Illicit Drug Use Among Older Adults extern länk.

- Äldre amerikaner blir allt mer medvetna om plantans säkerhet och effektivitet, trots att den federala regeringen vägrar erkänna att cannabis har en legitim roll som läkemedel, kommenterar Paul Armentano från NORML.

SAMHSA skriver i rapporten att resultaten visar att behandling för "missbruk" bör erbjudas för alla åldrar samt att förbättrade drogtester bör införas.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2010-02-14  00:05. Uppdaterad: 2010-02-14  00:05. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Lewis Black stödjer reglering [video]

Komikern Lewis Black förklarar varför hans generations uppgift är att legalisera marijuana.

Av: Admin. Källa: Celebstoner.com. Publicerad: 2010-02-14  00:04. Uppdaterad: 2010-02-14  00:04. Avdelning: Kultur, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Ny svensk fröbutik

Ickysticky extern länk är en ny svensk fröleverantör som nyligen öppnat upp butik på nätets elektroniska motorväg.

Bland produkterna märks den högt respekterade Green House Seed Company. Än så länge uppgår sortimentet till endast 26, men detta lär öka inom kort.

Priserna ligger på samma nivå som hos producenten men p.g.a. valutaförändringar kan priser skilja sig åt en aning, skriver de på hemsidan.

Man kan betala genom förskott, till bankgiro eller med Visa och Mastercard via Paypal. De meddelar också att postförskott som betalningsmetod kommer att introduceras inom kort.

icky sticky

Det finns idag en rad olika svenska fröbutiker på nätet, bl.a. RastShop extern länk, Sensimilla.se extern länk oxh SmokeTower extern länk.

Enligt SR har en kraftig ökning av beslag av marijuana skett i södra Stockholm. 2008 beslagtog Södertörnspolisen drygt tre kilo marijuana. Förra året femdubblades beslagen till över 16 kilo. I hela länet ökade beslagen från knappt 14 kilo till över 20 kilo förra året.

Både frön och odlingsutrustning är lagliga att sälja och inneha. Det är först när plantan kommer upp ur jorden som den blir olaglig.

Uppdatering: Enligt SR blir det allt vanligare att folk odlar cannabis hemma. Polisens beslag av narkotikaframställning över hela landet har gått från 150 till över 500 kg de senaste 10 åren.

Det har tom gått så långt att Folkhälsoinstitutet kommer under 2010 att genomföra en första nationell kampanj mot drogen.
– Effekterna av cannabis är inte lika uppenbara. Men vi vill punktera föreställningen om att cannabis är en mildare drog än amfetamin eller heroin, säger Sven Andréasson, expert vid Statens Folkhälsoinstitut.

Av: Admin. Källa: SR Stockholm & Cannabis.se & SR & Stockholms Fria. Publicerad: 2010-02-14  00:03. Uppdaterad: 2010-03-01  00:51. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Stephen Fry om USAs stora fängelsebefolkning

Brittiska komikern/skådespelaren Stephen Fry diskuterar på hans tv-show QI den enorma mängd människor som fängslas i USA.

Av: Admin. Källa: Disinfo.com. Publicerad: 2010-02-14  00:02. Uppdaterad: 2010-02-14  00:02. Avdelning: Kultur, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabis som preventivmedel för män

Det finns en del studier som pekar på att cannabis ibland kan reducera fertilitet hos män eftersom de verksamma ämnena påverkar kvaliteten på sperman.

Forskare i Kalifornien har t.ex. nyligen visat att spermier har begränsat med energi och att cannabis kan negativt påverka deras livslängd. Spermierna aktiveras helt enkelt för tidigt.

sperma

Detta kanske inte bör ses som ett problem, utan istället omvändas till något positivt. Forskare i Storbritannien antyder att upptäckten kan komma att leda till nya preventivmedel för män.

Kanske kan cannabis i framtiden t.o.m. komma att betraktas som det första fungerande p-pillret för män.

Och om ett cannabisrökande par vill bli med barn så kan de ju alltid upphöra med rökandet medan de försöker bli gravida. Och sedan återuppta konsumtionen.

Av: Admin. Källa: Cannabis.se & BBC & NyMedicin. Publicerad: 2010-02-14  00:01. Uppdaterad: 2010-02-14  00:01. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Budapest utträder från ECAD

Ungerns huvudstad Budapest planerar att lämna svenska nätverket ECAD extern länk (European Cities Against Drugs) efter 15 år p.g.a. den höjda medlemsavgiften.

Årsavgiften för medlemsstäder höjdes i år till 102.000 kronor och Andrea Szolnoki, ordföranden i ett hälsoutskott, säger att efter 15 års medlemskap att man inte längre får ut något av deltagandet och därför ska hon föreslå en omröstning om utträde ur organisationen.

Budapest blev medlem av ECAD redan 1994 men i flera år har avgiften fortsatt att höjas, 1998 låg den på 58.000 kr och 1998 på 82.000 kr.

Enligt Szolnoki gjorde inte medlemskapet någon nytta för staden. För pengarna får medlemsstäder ett nyhetsbrev och en inbjudan till förbudsorganisationens konferens, även om de får betala resekostnaderna själva.

ecad

10% (2005) av Budapest årliga budget för sociala åtgärder vid missbruk av droger, t.ex. sprututbyesprogram har gått till ECAD, vilket inte längre kan rättfärdigas moraliskt. Den årliga budgeten inom detta område uppgår till ca 700.000 kr totalt.

ECAD grundades 1994 av den svenska regeringen som motvikt till alliansen av skadereduktions-orienterade extern länk städer i Europa, speciellt Frankfurt-resolutionen extern länk 1990 som förespråkar en pragmatisk drogpolicy som bygger på folkhälsa och mänskliga rättigheter.

ECAD vill istället se en fortsatt repressiv och restriktiv narkotikapolitik. I dess stadgar yrkar man på konsumtionsförbud och att polisen ska ges utökande makt för att stoppa och upptäcka missbruk. Organisationen har kontor i Sverige, Lettland, Bulgarien, Turkiet och Ryssland.

Kommunalrådet kommer inom kort att rösta på förslaget.

Av: Admin. Källa: HCLU. Publicerad: 2010-02-06  00:07. Uppdaterad: 2010-02-06  00:07. Avdelning: Nyheter, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Konservativa krafter vill stänga landets coffee shops

Hollands regeringskoalition med de ledande kristdemokraterna har publicerat en handlingsplan för en mer restriktiv narkotikapolitik och lovar att stänga alla av landets populära coffee shops.

- Vårt sätt att vända bort blicken har misslyckats och vi kommer att göra allt vi kan för att åstadkomma noll coffee shops, säger CDA drogpolitiska talesperson Cisca Joldersma.

Enligt Joldersma bör straffen för produktion av tunga och lätta droger vara desamma. Vidare planeras lagstiftning som innebär förbud att odla marijuana. Privatpersoner kan idag odla upp till fyra plantor utan risk för åtal.

Men flerpartiregeringen har haft svårt att komma till beslut. Christen-Democratisch Appèl har stöd från VVD, som vill att straffet för smuggling av lätta droger höjs från nuvarande fyra år till tolv år. Däremot är CDA:s koalitionspartner PvDa motståndare till strängare straff.

nl

- Du vet att den säljs och om du inte kan garantera produkten via normala vägar, är det mycket naivt att föreslå den här sortens idéer, säger Lea Bouwmeester, ledamot för Labour. De vill istället göra det lättare att förse coffee shops med lagligt odlad cannabis.

Lite talar för att förslaget kommer att lyckas då borgmästare i Nederländerna har stor makt om de vill tillåta coffee shops i sina städer. Job Cohen, Amsterdams nuvarande borgmästare, har lovat att behålla huvudstadens alla över 200 butiker.

Enligt en ny opinionsundersökning vill dessutom dubbelt så många holländare ha full legalisering än kriminalisering. 50 procent av befolkningen anser att cannabis bör legaliseras medan 25 procent vill införa totalförbud.

Nederländernas narkotikapolitik, som satsar på folkhälsa istället för repression, har varit framgångsrik och landet har idag t.ex. färre tunga missbrukare än Sverige.

Produktion av marijuana omsätter en försäljning värd 20 miljarder kronor varje år och genererar stora skatteinkomster, däremot har problem med drogturism i gränsstäder lett till fler restriktioner de senaste åren.

Av: Admin. Källa: Drugnews & DutchNews.nl. Publicerad: 2010-02-06  00:06. Uppdaterad: 2010-02-06  00:06. Avdelning: Politik, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Nya regler för dispensärer i Colorado

Senaten i delstaten Colorado har godkänt ett lagförslag som innebär en del nya restriktioner beträffande användning av medicinsk marijuana.

SB109 röstades igenom med röstetalen 34 för och 1 emot och innebär tuffare riktlinjer för läkare som utfärdar rekommendationer till patienter. Bland annat måste läkaren gå igenom personers medicinska historia och utföra en full fysisk medicinsk undersökning.

Relationen mellan läkare och patienter måste numera vara etablerad och läkare får inte längre ta betalt från dispensärer, detta för att rensa ut oseriösa aktörer.

colorado

I enlighet med lagförslaget måste också de som är mellan 18 och 21 år undersökas och få tillstånd av två läkare. Bättre registerföring och uppföljning är andra nya åtgärder.

Läkarcannabis har exploderat i delstaten och politiker försöker nu införa mer kontroll och reglering in i verksamheten. 40.000 patienter har registrerats sedan juni 2001 då man legaliserade läkarcannabis.

Förslaget ska nu röstas på i Huset.

Av: Admin. Källa: 9News.com. Publicerad: 2010-02-06  00:05. Uppdaterad: 2010-02-06  00:05. Avdelning: Juridik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Lite humor...

Barack Obama och Joe Biden samtalar och ämnet är marijuana.

TN
Förstoringsglas Klicka på bilden för större upplösning.

Av: Admin. Källa: Drugs, Law and Conflict. Publicerad: 2010-02-06  00:04. Uppdaterad: 2010-02-06  00:04. Avdelning: Humor, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Nya rön om åderförkalkning

Ny forskning extern länk visar att modulering av det endocannabinoida systemet motverkar åderförkalkning som kan leda till hjärtinfarkt och stroke.

Kinesiska forskare skriver att administration av syntetiska cannabinoider som WIN55,212-2 har i djurmodeller minskat åderförkalkning genom att stimulera receptor CB-2.

Specialbehandlade möss med kolesterol i den stora kroppspulsådern behandlades med dessa cannabis-liknande ämnen. Resultat visar på en stor förbättring i avsaknad av plack.

Dessutom så finns det bevis för att cannabisämnen även är till godo efter en hjärtinfarkt för att snabba upp läkandet men då genom att påverka den andra receptorn CB-1.

hjärta

Åderförkalkning är en progressiv sjukdom i artärernas väggar som blir tjockare och förlorar i rörlighet. Hjärtproblem är orsaken till nästan hälften av alla dödsfall p.g.a. sjukdomar i Sverige.

Tidigare studier backar upp dessa nya rön. Studien publiceras i Journal of Cardiovascular Pharmacology.

Av: Admin. Källa: IACM & Cannabis.se. Publicerad: 2010-02-06  00:03. Uppdaterad: 2010-02-06  00:03. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Är tatueringar tecken på avvikande beteende?

En ny studie extern länk hävdar att personer med två eller flera piercings eller tatueringar är mer benägna att uppvisa "avvikande" beteende, som t.ex. överdriven alkoholkonsumtion, användning av marijuana och promiskuitet.

Forskarna vid Texas Tech University frågade 1753 studenter vid fyra högskolor om deras tatueringar och fann att 37 procent hade åtminstone en piercing och att 14 procent var tatuerade.

Fyra procent berättade att de hade sju eller fler piercings, fyra eller fler tatueringar och åtminstone en piercing i bröstvårtorna eller könsorganen.

Studenter fick också svara på flera frågor om sin livsstil, inklusive användning av alkohol och narkotika, sexuell aktivitet och om dom fuskade på prov.

tatuering

Resultaten visar att tillfrågade med fyra eller fler tatueringar, sju eller fler piercings, eller piercings i bröstvårtorna eller könsorganen oftare var regelbundna användare av marijuana, tillfälliga användare av annan narkotika och de hade också gripits för brott.

Frågan är vad som ska defineras som "avvikande beteende" och om personer som vill ta avstånd från mainstreamkultur frivilligt söker sig till dessa subkulturer.

Forskarna bakom studien menar att traditionell subkultur numera har omfamnats av just mainstreamkultur vilket fått många att modifiera eller utvidga deras beteende för att hålla distansen.

Kritiker menar också att det finns andra faktorer som kan spela en roll här, t.ex. deltagarnas ålder, deras bakgrund och den alkoholkultur som existerar på universitetsområden. Även folk inom tatueringskulturen kritiserar studien som diskriminerande och stereotyp.

Tatuering går tillbaka mer än 5000 år i människans historia, även om dess betydelse har ändrats över generationer och kulturer. Idag är det mer populärt än någonsin att skaffa en tatuering, även om de flesta stannar vid en eller två.

Av: Admin. Källa: cnews. Publicerad: 2010-02-06  00:02. Uppdaterad: 2010-02-06  00:02. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Megavaruhus för odling av läkarcannabis öppnat

Ett stort varuhus där personer kan handla allt de behöver för att odla läkarcannabis har öppnat upp i San Francisco.

25-åriga entreprenören Dhar Manns satsning på ett 1400 m2 stort lagermagasin kallat IGrow har fått stor uppmärksamhet i amerikansk media, såväl lokalt extern länk som nationellt.

Inuti visas olika odlingsutrustning och miniväxthus upp på samma sätt som IKEA visar upp färdiga rum för inspiration. Man vågar däremot ännu inte sälja fröer eller groddplantor.

Man erbjuder teknisk hjälp på plats för nybörjare. För en avgift kan du lära dig allt om näring, belysning, vattenpumpar och hydrokultur som behövs för en lyckad inomhusodling.

igrow

Öppnandet har möts av positiva reaktioner från omgivningen och på öppningsdagen närvarade tre medlemmar från kommunnen.

Oakland tillåter bara fyra dispensärer vilket öppnar upp för patienter eller vårdgivare att odla sin egen medicin. Att sätta upp sitt eget växthus kan kosta flera tusen kronor, men efter en period av aktivitet kan odlare sälja tillbaka överflödet till dispensärer.

Oakland är en stad som länge varit väldigt tolerant till medicinsk marijuana och cannabiskultivering kan knappast räknas som ett fenomen på utkanten av samhället längre. Iallafall inte i den här staden.

Av: Admin. Källa: SFGate. Publicerad: 2010-02-06  00:01. Uppdaterad: 2010-02-06  00:01. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑