Nyheter för november månad 2009

Droganvändare förstår riskerna

Droganvändare är väl medvetna om riskerna associerad med den drog de använder, allt enligt en ny brittisk opinionsundersökning.

Studien från forskare vid universitet i London säger slutsatsen är att det nuvarande klassifieringssystemet för psykoaktiva droger behöver reformeras.

1500 användare av diverse illegala och lagliga droger ombads, via webbsajten www.internationaldrugsurvey.org extern länk, att ranka 20 olika substansers farlighet och skada.

Heroin, crack och kokain toppade listan, alkohol kom in femma medan lösningsmedel rankades sjua och tobak nio. Ecstasy kom på 13:e plats medan LSD och cannabis hamnade på respektive 16:e och 18:e plats.

Undersökningen fann ingen relation mellan drogens legala status och användares uppskattning av dess skada. Användare rankade t.ex. alkohol mer skadligt än droger som LSD och ecstasy.

risk

- Med tanke på att dagens brittiska narkotikalagar har för avsikt att signalera till unga människor narkotikans skadlighet föreslår denna studie en allvarlig spricka i det nuvarande klassificeringssystemet, säger läkaren Celia Morgan.

Istället fann man ett starkt samband mellan riskbedömning hos användare och forskare och experter för alla substanser, vilket föreslår att konsumenter är välinformerade om drogers möjliga skadeverkningar.

Utbredning av en drog föreslår också att kriminalisering spelar väldigt liten roll i beslutet att använda drogen. Frågorna rörde även vad för slags vinster användare upplever. Psykotropiska droger som LSD, ecstasy och cannabis rankades konsekvent som högst när det gäller positiva kort- och långvariga fördelar.

De 20 substanser som ingick i undersökningen var alkohol, alkylnitriter (poppers), amfetamin, anabola steroider, barbiturater, bensodiazepiner, buprenorfin, cannabis, kokain, crack, ecstasy, GHB, heroin, LSD, ketamin, khat, 4-MTA, metylfenidat, lösningsmedel, metadon och tobak.

En liknande undersökning 2007, men med drogexperter, psykiatriker och farmakologer, fann nästan exakt samma resultat.

I hela världen finns runt två miljarder alkoholanvändare, 1.3 miljoner rökare och 185 miljoner brukare av andra droger.

Av: Admin. Källa: Physorg.com. Publicerad: 2009-11-28  00:11. Uppdaterad: 2009-11-28  00:11. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Kostnader för samhället: Tobak, alkohol och cannabis

kanada

Hälso-relaterade kostnader per användare är åtta gånger högre för alkoholkonsumenter än cannabiskonsumenter.

Enligt en rapport extern länk publicerad i British Columbia Mental Health and Addictions Journal utgör tobaksrökning högst belastning för samhället. Tobaksbrukare är en 40 gånger större belastning för samhället än alkoholkonsumenter.

$800 per tobaksanvändare (5500 kr.)
$165 per alkoholanvändare (1100 kr.)
$20 per cannabisanvändare (130 kr.)

Majoriteten av både alkohol- och cannabisanvändare är låg eller mellanrisk däremot är den stora delen av tobakinister av hög risk.

Forskare från Ottawa och British Columbia skriver också att 94 procent av de sociala kostnaderna för cannabis kommer ifrån polisresurser.

"Hälsokostnader för cannabis är avsevärt lägre än både tobak och alkohol, vilket kan innebära att drogen har färre associerade hälsorisker," sammanfattar man och rekommenderar att framtida drogpolicies reflekterar dessa fakta.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2009-11-28  00:10. Uppdaterad: 2009-11-28  00:10. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Colorado börjar taxera MM

Colorados statsåklagare har gett klartecken för staten att börja samla in skatt på försäljning av medicinsk marijuana.

Guvenör Bill Ritter hade rest frågan om beskattning var möjlig till John Suthers som nu svarat. Ett svar som kan förse ytterligare legitimitet till en ung industri. Förhoppningen från myndigheter är att skatten ska generera önskvärd inkomst till deras tighta budget.

kassaapparat

Uttalandet innehåller en punkt som säger att dispensärer måste erhålla en licens för detaljhandelsförsäljning för att öppna upp butik. Frön för kultivering har dispens eftersom dessa räknas som en jordbruksprodukt.

- Väljare i Colorado har sagt att de vill ha läkarcannabis i Colorado men vad vi har nu är kaos, säger Ritters talesperson Evan Dreyer. År 2000 godkändes medicinsk marijuana genom att tillägg i grundlagen.

Frågan har speciellt hamnat i fokus detta år då polis och åklagare brottas med en ökad tillväxt av antal dispensärer och registrerade användare. Förhoppningen är att bringa klarhet i de regler och förordningar som existerar.

Butiker i staden Denver kan även tvingas betala kommunalskatt på försäljning då kommunrådet planerar samla in en lokalskatt med start i december.

Aktivister för patienters rätt att använda örten berömmer beslutet som ett steg i rätt riktning. Insamling av avgifter inleds omedelbart.

Av: Admin. Källa: The Denver Post. Publicerad: 2009-11-28  00:09. Uppdaterad: 2009-11-28  00:09. Avdelning: Juridik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Babysteps i Philadelphia

Philadelphia skulle kunna spara mer än 20 miljoner kronor årligen genom att sluta ta arrestfoton på anhållna marijuanarökare.

Detta är för att varje arrest, oavsett för hur liten mängd, kräver att "brottslingen" häktas och processeras, vilket åtskiljer staden från andra kommuner i Pennsylvania. Istället utfärdas ofta en kallelse att infinna sig i rätten.

Detta betyder att personen måste förses med handklovar, transporteras till häktet, fotograferas och betala borgen innan han eller hon kan släppas. En process som kan ta flera timmar och kostar miljontals av dollar varje år.

Data visar att 4,716 vuxna anhölls under 2008 på en enda punkt av personligt (mindre än 30 gram) innehav av marijuana. Staden har ca 1,4 miljoner invånare.

philadelphia

Men saker och ting kan vara på väg att ändras. Politiker och myndigheter har varit lyhörda och pragmatiska i dessa svåra budgettider. En pågående dialog med reformgrupper har redan hålltis.

PhillyNORML och ACLU-PA har träffat både borgmästaren och narkotikapoliser för att försöka övertyga dem att upphöra med en extremt resurskrävande procedur avsedd att upprätthålla en nolltoleranspolicy mot icke-våldsamma cannabisanvändare.

Ingenting är ännu finaliserat men signalerna pekar åt rätt håll.

Av: Admin. Källa: PhillyNORML. Publicerad: 2009-11-28  00:08. Uppdaterad: 2009-11-28  00:08. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Mer goda nyheter om THC och cancer

Cholangiocarcinoma i gallgången är en väldigt ovanlig och oftast dödlig cancerform. Endast 30 procent av drabbade patienter är fortfarande vid liv efter fem år.

Nu visar forskning extern länk från Thailand att cannabinoider kan hämma tillväxt av tumören.

I försök med både mänskliga vävnadsprover och cellinjer tagna från patienter fann forskare att THC motverkar cancerceller och metastaser i gallgången.

THC-molekylen.THC-molekylen.

THC hejdade cellökning, migration, invasion och orsakade även celldöd. Även cancercellers överlevnad försvagades.

Galla är en kroppsvätska som bildas i levern, samlas upp i gallblåsan och blandas med tunntarmens innehåll. Galla flödar ut i tunntarmens första del, tolvfingertarmen, via gallgången från gallblåsan. Denna för med sig enzymer, gallsalter och bilirubin för vidare sönderdelning av födan.

Delta (9)-tetrahydrocannabinol har i tidigare studier visat sig tumörhämmande för en rad olika cancerformer.

Av: Admin. Källa: MPP & Cannabis.se. Publicerad: 2009-11-28  00:07. Uppdaterad: 2009-11-28  00:07. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Passionerat tal till försvar för MM

En man med MS vittnar passionerat för medicinsk marijuana vid ett hörande i delstaten Iowa.

- Det vore en större förlust för samhället om man inte tillät läkarcannabis än om man gjorde det!

Ett citat ur videoklippet.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-11-28  00:06. Uppdaterad: 2009-11-28  00:06. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Tolv steg för personer beroende av marijuanaförbud

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-11-28  00:05. Uppdaterad: 2009-11-28  00:05. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Även konservativa drogkrigare kan byta åsikt

Intressant hur en personlig upplevelse med cancer kan få även den största moralisten och mest konservativa politiker att stödja medicinsk marijuana.

Republikanen Michael Patrick Carroll extern länk förklarade nyligen i en tidningsintervju varför han idag stödjer ett aktuellt lagförslag i New Jersey. För tre år sedan drabbades en familjemedlem av försvagande illamående och extrem smärta efter hennes kamp med äggstockscancer.

När läkare skrev ut en blandning av kokain och heroin medan marijuana fortfarande var illegalt började han ifrågasätta vad det var han höll på med.

medkänsla

Idag är han medsponsor till ett förslag som skulle ge patienter rätten att använda drogen för att lindra symptom som kronisk smärta, muskelspasmer och illamående.

Legislaturen i delstaten har i över fem år debatterat frågan men i år verkar förslaget på allvar kunna bli lag. Carroll är den enda republikanen bland motionens stödjare.

- Alla rationella och sansade samhällen bör fundera på att tillåta läkarcannabis, säger Carroll i intervjun.
- En stat bör inte stå mellan en patient och hans läkare.

Av: Admin. Källa: Mt Olive Chronicle. Publicerad: 2009-11-28  00:04. Uppdaterad: 2009-11-28  00:04. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


TV4 Nyheter om cannabis

Intressant och balanserat reportage i TV4 om Kaliforniens marijuanaboom.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-11-28  00:03. Uppdaterad: 2009-11-28  00:03. Avdelning: Media, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Omedelbara böter för cannabis rätt proportion enligt regeringsrapport

Vuxna skottar som ertappas med innehav av små mängder cannabis bör endast straffas med böter på plats enligt en regeringsrapport.

Studien extern länk rekommenderar att en utökning av förutbestämda böter på 450 kr. bör övervägas för att spara polistid och resurser. Små mängder cannabis ansågs inte som något stort problem för samhället och böter som ett sätt att hitta rätt balans för att motverka antisocialt beteende.

Totalt 83 procent av poliser stödjer användning av omedelbara böter för cannabisrelaterade brott såväl som för småstölder och mindre överfall. Äldre poliser var mest positiva.

skottland

Mellan april 2007 och mars 2009 delade polis i Skottland ut 65,490 böteslappar. 94% av dem rörde offentlig berusning eller urinering och ordningsstörning.

Rapporten visade att nästan 22.000 polistimmar hade frigjorts över hela landet tack vare man utdelat böter för mindre förseelser istället för att gå till domstol.

Trots att marijuana officiellt räknas som en Klass B-drog i Storbritannien, vilket innebär upp till två års fängelse för mindre innehav, delas sällan strikta straff ut.

Av: Admin. Källa: The Herald Scotland. Publicerad: 2009-11-28  00:02. Uppdaterad: 2009-11-28  00:02. Avdelning: Politik, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Polis i vittnesmål för medicinsk marijuana

David Bratzer är polis i Victoria och vittnar här rörande ett kommande lagförslag för hårdare narkotikalagar i Kanada. Vad som är anmärkningsvärt är hans åsikter om medicinsk marijuana, hur lite problem de utgör och vilka positiva effekter den för med sig.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-11-28  00:01. Uppdaterad: 2009-11-28  00:01. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Första cannabiskaféet öppnade i USA

USA har fått sitt första cannabiskafé när The Cannabis Cafe öppnade upp förra veckan i Portland, Oregon.

Kaféet huserat i ett tvåvåningshus är det första att ge godkända användare av medicinsk marijuana möjligheten att köpa och använda drogen under samma tak och i en lugn och ren miljö. Det enda de behöver komma ihåg är att undvika förbipasserande inblickar.

Den opererar tekniskt sett som en privat klubb men är öppen för alla invånare i Oregon som är medlemmar i NORML och besitter ett id-kort som bekräftar deras status som cannabispatient.

Medlemmar betalar ca 170 kr per månad för inträde till kaféet. För detta har de gratis tillgång till drogen, oavsett om den tillhandahålls av andra patienter eller budtendern. På plats finns också vaporisatorer och pipor att låna för den som önskar.

rumpspankers

Enligt dess ägare Eric Solomon serverar man även mat och dryck och planerar att integrera flera olika aktiviteter inom kort. Bl.a. seminarier, kultiveringsklasser, bröllop, filmfestivaler och danskurser i andra våningens danssalong.

För en månad sedan gjorde Barack Obamas administration det till en officiell position att inte lägga sig i delstaters lagar som tilåter medicinsk marijuana.

Öppnandet kan visa sig bli ett första test av det federala förbudet inom Obamas nya avslappnade policy kring cannabis.

Cannabiskaféer är populära i Nederländerna där mindre innehav och försäljning av marijuana tillåts. Oregon har ca 21,000 patienter registrerade att använda läkarcannabis.

Uppdatering: Oregon NORML stängde den 5:e maj ner dess cannabiskafé. Anledningen var ohygienska förhållanden och kontraktbråk med hyresvärden. Man letar nu efter en annan lokal att hyra.

Uppdatering: Kaféet extern länk har nu återöppnat i nya och fräscha lokaler på hela 370 km2. Läs mer här extern länk.

Av: Admin. Källa: Reuters & Norml Daily Audio Stash. Publicerad: 2009-11-21  00:06. Uppdaterad: 2010-08-01  02:25. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabidiol visar upp löfte som antiepileptika

Kemiska föreningar baserade på cannabisplantans derivat (phytocannabinoider) visar på ny terapeutisk potential.

Data extern länk från forskare vid University of Reading visar att cannabidiol (CBD) fungerar som antiepileptika (medel mot epilepsi extern länk) och reducerar antal anfall i både djurmodeller och hos människor.

Med hjälp av djurmodeller (epileptiska anfall) och elektrofysiologi (elektrisk aktivitet relaterad till kroppen och dess funktioner) fann man betydligt färre utbrott i alla hjärnregioner när man tillsatte små mängder CBD. Inga biverkningar noterades.

epilepsi

De flesta antiepileptika verkar i största allmänhet dämpande på neuroners signalkapacitet. Äldre antiepileptiska medel har ofta mycket besvärliga och jobbiga biverkningar.

Forskare sammanfattar att CBD har en klar potiential som en ny anti-epileptic drug (AED) för att stoppa eller lindra generaliserade anfall.

CBD som inte påverkar det centrala nervsystemet eller berusar är det näst mest vanliga ämnet i cannabis. På senare åren har mängden CBD kultiverats bort i kommersiell produktion i.o.m. att odlare och konsumenter föredrar THC.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-11-21  00:05. Uppdaterad: 2009-11-21  00:05. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Grönt kulturpris till f.d. premiärminister

Den 23 november kommer Amsterdams Hasjmuseum extern länk för sjätte gången i rad presentera sitt kulturpris.

Årets Cannabis Culture Award extern länk går till f.d. premiärminister Dries van Agt (Christian Democrat (CDA)) för hans roll i etablering av landets tolerants cannabispolitik på 1970-talet.

Policyn känd som gedoogbeleid gjorde det möjligt att öppna coffeeshops för försäljning av små mängder cannabis till vuxna. När förslaget först introducerades var van Agt justitieminister i en vänstercenterkoalition.

Priset delas ut till personer som bidragit till en ökad acceptans och återintegrering av cannabis och hampa i samhället. Förra årets pris gick till den holländska poeten Simon Vinkenoog, berömd för hans cannabiskonsumtion. Andra vinnare är bl.a. amerikanerna Jack Herer och Ed Rosenthal.

Pristagarna tilldelas 30.000 kr. och får sitt porträtt uppvisat hos Hasjmuseum med en förklaring av hans/hennes insatser för en grönare värld.

kulturpris

Nomineringar till årets pris var bl.a. Fredrick Polak, Hans Georg Behr, Michka Seeliger-Chatelain, Steven Hager, Howard Marks, Frank Serpico, Boris van der Ham och Todd McCormick.

Museumet beläget i det vackra sexdistriktet har haft nästan en miljon besökare sedan starten 1985. Den permanenta utställningen består av information om cannabis många användningsområden inom kultur, medicin, religion och jordbruk. Dess stora attraktion är en verklig cannabisträdgård och en holländsk bibel från 1836 tryckt på hampapapper.

Av: Admin. Källa: de Volkskrant. Publicerad: 2009-11-21  00:04. Uppdaterad: 2009-11-21  00:04. Avdelning: Kultur, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Te har mycket gemensamt med cannabis

Te fungerar på ett liknande sätt som cannabis, något som en ny studie extern länk visar.

Vad man hittade var att centrala cannabinoida nervreceptorer kan selektivt aktiveras av vissa ingredienser i te.

Forskare undersökte den cannabisliknande bioaktiviteten i vissa catechins som återfinns i teblad. Man fann ett släktskap i interaktion med cannabinoidreceptor CB1, samma receptor som aktiveras av cannabis. Bindning med den andra stora cannabisreceptorn, CB2, var svagare.

te

Catechin extern länk är en antioxidant (ett kemiskt ämne som motverkar oxidation av andra ämnen) växtmetabolit och tillhör gruppen polyfenoler (en kemisk ämnesklass som återfinns i växter). Polyfenoler är också nära besläktade med flavonoider som återfinns i cannabisplantan.

Bland många hälsofördelar med catechins finns antiinflammatorisk och antibiotisk verkan, cancerhämmande och skyddande av nervceller, vilket man delar med vissa ämnen som återfinns naturligt hos genus cannabis sativa och cannabis indica.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-11-21  00:03. Uppdaterad: 2009-11-21  00:03. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Hassela fyllde 40 år

Den omdiskuterade Hassela-rörelsen fyllde i dagarna 40 år.

Den ofta ifrågasatta rörelsen startade i november 1969 när grundaren K-A Westerberg flyttade till Hälsingland och startade det första Hassela kollektivet.

Firandet skedde på flera platser i landet under veckan och inleddes av prinsessan Madeleine i Hälsingland. Flera föreläsare avlöste varandra under de fyra jubileumsdagarna på kollektivet i Hälsingland. Bland gäster syntes företagaren och politikern Jan Emanuel Johansson och Mia Törnblom.

Hassela extern länk har nära band till arbetarrörelsen och fått stort inflytande i svensk narkotikapolitik.

Till Hasselarörelsen hör en serie kollektiv, i praktiken är de dock rörelsedrivna behandlingshem inom LVU organiserade som aktiebolag. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) reglerar tvångsomhändertagande av unga människor i Sverige under 18 år.

Förutom behandlingshem och öppenvård bedriver Hassela en omfattande förebyggande verksamhet inom brotts- och drogprevention. Detta består till stor del av informationsarbete i skolor.

utan en tanke

En bok som handlar om Hasselas mörka sida är Lotta Thells självbiografiska bok Utan en tanke. Boken handlar om Eva som tonåring fast på heroin tvångsintas på ett Hasselakollektiv för rehabilitering. En både nedbrytande och förnedrande behandling följer.

Utan en tanke finns i en nyutgiven pocket att beställa, t.ex. från Adlibris extern länk, och kostar bara 41 kr.

Av: Admin. Källa: Hassela Skåne. Publicerad: 2009-11-21  00:02. Uppdaterad: 2009-11-21  00:02. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


DEA tvingas ändra hemsida

USAs narkotikapolis DEA (Drug Enforcement Agency) har tvingats omredigera deras webbsida extern länk med fakta om läkarcannabis för att reflektera det amerikanska läkaresällskapets nya position kring dess medicinska användning.

Det var gruppen LEAP (Law Enforcement Against Prohibition) som anordnade en kampanj för att få till en ändring på myndighetens sajt. Ändringen kom också, endast en vecka efter AMA gick ut med sin nya position om marijuana.

Uppdateringen avlägsnade flera referenser till AMA, inklusive frasen: "American Medical Association rekommenderar att marijuana förblir i Schedule I" och "AMA har förkastat rop på att stödja marijuana som medicin."

Dessa båda uttalanden är numera felaktiga. Fraserna fanns under rubriken Vi avslöjar myter om att röka cannabis som medicin.

dea

Schedule I är en klass av droger som "har en hög potential för missbruk och ingen medicinsk användning eller säkerhet." Där återfinns bl.a. heroin och LSD. AMA rekommenderar numera att cannabis flyttas ner till Klass 2 eller 3 och att nya studier utförs på dess positiva egenskaper.

DEA:s tonårssajt Just Think Twice extern länk, tänk svenska Drug Smart, har däremot ännu inte uppdaterat sin "fakta"-sektion. Inte eller gamla PDF-filer extern länk efterlämnade från Bush-eran och f.d. drogtsaren John Walters har hunnit uppdateras.

Reaktioner från den federala regeringen, som under 72 år betraktat örten som farlig narkotika, har annars mestadels varit tystlåten och fåordig.

Av: Admin. Källa: MPP & Reason. Publicerad: 2009-11-21  00:01. Uppdaterad: 2009-11-21  00:01. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Syntetiska cannabinoider stoppar bröstcancer

Angående kampen mot bröstcancer kan detta vara intressant läsning.

Cannabinoider har tidigare visat sig besitta antitumöra egenskaper och aktivitet, men inte mycket är känt kring effekter och mekanism hos syntetiska icke-psykoaktiva cannabinoider på bröstcancers svulster och metastas.

rosa bandet

En ny studie extern länk visar dock på samma positiva effekt. Forskare från flera amerikanska universitet visar att receptorer för cannabinoider (CB1 och CB2) är överrepresenterade hos bröstcancertumörer jämfört med normal bröstvävnad.

Man prövade därför CB2-agonisten JWH-133 och CB1- och CB2-agonisten WIN-55,212-2 och fann att dessa kemikalier förhindrade cellökning och migration i teströr.

Resultaten bekräftades också i en djurförsöksmodell. Möss behandlades med cannabis-relaterade ämnen visade på en 40-50%-ig reduktion i tumörväxt och en 65-80%-ig reduktion i lungmetastas.

Behandling med antagonister för CB1 och CB2 visade på motsatt effekt vilket föreslår att dessa receptorer spelar en stor roll i utveckling och förhindring av bröstcancer.

Man sammanfattar studien, publicerad i Molecular Cancer Therapy, med att dessa receptorer kan visa sig oerhört användbara för att utveckla nya terapeutiska strategier mot bröstcancer.

Kanske MSM (mainstream media) borde ta en närmare titt på detta? Om de nu verkligen menar vad de säger i kampen mot bröstcancer.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-11-14  00:06. Uppdaterad: 2009-11-14  00:06. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Dansk politiker positiv till läkarcannabis

En f.d. ordförande för det konservativa partiet i Danmark har kommit ut till stöd för medicinsk marijuana.

Det är den fristående parlamentsledamot i Folketinget Pia Christmas-Møller som i tidningen Berlingske extern länk säger att medicinskt bruk av cannabis borde undersökas närmare.

danmark

Hon hänvisar till utvecklingen i USA och säger att politiker måste ha en öppen attityd till cannabis som medicin. Dessutom anser hon debatten i Danmark mestadels handlar om legalisering av cannabis som rekreationsdrog och att den medicinska aspekten lätt glöms bort.

Pia säger att bakgrunden när det gäller medicinsk marijuana är tydlig och att hon kan tänka sig att stödja liknande politiska initiativ i Danmark som legaliserat drogen för medicinska syften i Amerika.

- Detta är helt nytt för mig men det låter fantastiskt intressant. När så många stater följer den här kursen måste de ju ha goda erfarenheter av det, säger hon.

Christmas-Møller är vice ordförande i den danska riksdagens kommitté för hälsa.

Uppdatering: En representant från Dansk Folkeparti stödjer också medicinsk marijuana. Liselott Blixt som sitter i ett hälsoutskott för partiet säger att patienter ska få använda hasch om det hjälper mot deras sjukdomar. Även det lilla parlamentspartiet Liberal Alliance stödjer försöken med legal cannabisförsäljning i Köpenhamn.

Av: Admin. Källa: Cannabis.se & Berlingske Tidende 1 & Berlingske Tidende 2. Publicerad: 2009-11-14  00:05. Uppdaterad: 2009-11-20  00:06. Avdelning: Politik, Norden.

Skriv ut

Upp ↑


Relationen mellan media och cannabis [statistik]

Denna tabell visar på den konstiga relationen mellan brittisk press och verkligheten när det gäller drogrelaterade dödsfall för år 2008.

När det gäller cannabis är siffran negativ 484 procent. 19 extremt tveksamma dödsfall inträffade medan media rapporterade hela 92 gånger om påstådda dödsfall.

Även om dessa 19 dödsfall kan bekräftas är det 0.07 offer per 10.000 användare. Cannabis ligger alltså på samma risknivå som aspirin (15 offer/10.000 användare).

Vem är överraskad?

TN
Förstoringsglas Klicka på bilden för större upplösning.

Av: Admin. Källa: Informationisbeautiful.net. Publicerad: 2009-11-14  00:04. Uppdaterad: 2009-11-14  00:04. Avdelning: Media, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabis hjälpte mot bipolärt syndrom

Mer bevis på att cannabis kan användas som medicin vid bipolär störning.

Forskning extern länk från institutionen för psykiatri vid Oslos universitet föreslår att neurokognitiva funktioner som koncentration och minne förbättras av cannabiskonsumtion för patienter med bipolär störning.

För schizofrenipatienter i samma förhållanden observerades en försämring av neurokognitiva (minne och inlärning) funktioner när deras neuropsykologiska förmåga testades.

hjärna

Forskningen syftade till att studera patienterna i deras vanliga miljö. 133 patienter med bipolärt syndrom och 140 cannabisanvändande patienter med schizofreni deltog.

Drogexperter extern länk tror det finns ett stort mörkertal av bipolära patienter som självmedicinerar med cannabis mot mani och depression. Resultaten föreslår också att det kan finnas olika bakomliggande sjukdomsmekanismer i de två störningarna.

Vid bipolärt syndrom, även kallad manodepressiv sjukdom, upplever en person maniska episoder eller växlingar mellan depression och manisk eufori (upprymdhet). Dessa ibland extrema växlingar i humör, motivation, energi och allmän funktionsförmåga kan utgöra ett allvarligt funktionshinder.

Studien (Opposite relationships between cannabis use and neurocognitive functioning in bipolar disorder and schizophrenia) publiceras i Psychology Medicine.

Av: Admin. Källa: IACM & Cannabis.se. Publicerad: 2009-11-14  00:03. Uppdaterad: 2009-11-14  00:03. Avdelning: Forskning, Norden.

Skriv ut

Upp ↑


Bevis att cannabis hjälper hepatit-c smittade

På vår sektion behandlingsområden finns det information om att cannabis kan hjälpa hepatit-c smittade överleva och underlätta deras liv.

Så här skriver vi:

Medicinsk marijuana har visat sig kunna hjälpa personer som lider av Hepatit C genom att de som använder cannabis tillsammans med vanliga läkemedel visar upp bättre resultat eftersom de fullföljer hela den jobbiga behandlingen.

Videoklippet nedanför med Johan Stenbäck, ordförande i Brukarföreningen Stockholm extern länk, verkar bekräfta detta.

Se för dig själv:

Av: Admin. Källa: Cannabis.se. Publicerad: 2009-11-14  00:02. Uppdaterad: 2009-11-14  00:02. Avdelning: Kultur, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Norge storkonsumt av cannabis i smyg

Norge kan vara massproducent av cannabis utan att veta om det. En polis föreslår nämligen att norrmän köper cannabis för minst 2.4 miljarder kronor årligen.

Ingen vet egentligen hur mycket cannabis som säljs i Norge under ett år. Beslagstatistik från polis och tull säger att under perioden 2003-2008 stoppade man i genomsnitt 1,7 ton cannabis varje år.

Åsikter går också isär om den siffran representerar fem eller tio procent av den totala volymen som omsättas och konsumeras. En sak som är säker är att de lagar som kriminaliserar cannabis inte stoppat den enorma omsättningen.

Professor Paul Larsson vid Politihøgskolen i Oslo bekräftar att man kan bara spekulera i hur stor del cannabis som undgår upptäckt vid insmuggling.

norge

- Jag tror att det omsätts mellan 5 och 15 ton cannabis i Norge i löpet av ett år. En smugglare som blev tagen för något år sedan berättade att han hade smugglat in 3,5 ton på ett år.
- Det kan kanske vara snack om 15 ton per år men det varierar nog en del, säger Larsson.

Om Larssons uppskattning är korrekt omsätts cannabis i form av hasch och marijuana för över två miljarder svenska kronor om året i Norge. I Oslo kostar hasch av god kvalitet 185 kr per gram, något som betyder att 15 ton hasch i slutleden kan omsättas svart för 2,4 miljarder kr. 15 ton cannabis fördelat på 365 dagar ger ett dagsförbruk i Norge på 41 kilo.

Om staten hade reglerat och avgiftsbelagt omsättningen hade en stor andel hamnat i statskassan. Avgifter för alkohol och tobak ger norska staten intäkter på 24,6 miljarder kronor för 2010.

Den färskaste undersökningen kring cannabisbruk hos vuxenbefolkningen, från 2004, visar att 2,2 procent av konsumenter i åldern 15 till 64 år hade brukat cannabis den senaste månaden.

Av: Admin. Källa: Nettavisen. Publicerad: 2009-11-14  00:01. Uppdaterad: 2009-11-14  00:01. Avdelning: Nyheter, Norden.

Skriv ut

Upp ↑


Amerikanska Läkaresällskapet gör helomvändning

USAs största (250.000 medlemmar) organisation för läkare och medicinstudenter, American Medical Association (AMA), har förkastat sin gamla position rörande medicinsk marijuana.

I en historisk omröstning i Houston adopterade man en resolution som yrkar USAs regering att omtänka cannabis placering i den högsta och mest restriktiva gruppen av klassificerade droger för att kunna användas i forskning och som medicin.

Förskning kring cannabis har hindrats i decennium p.g.a. dess listning som en drog "utan accepterad medicinsk effekt." Detta har resulterat i oerhörd byråkrati och otaliga år av fördröjd och stoppad forskning.

Den godkända rapporten extern länk Use of Cannabis for Medicinal Purposes erkänner cannabisplantans terapeutiska egenskaper och sammanfattar att "studier indikerar att rökt cannabis reducerar nervsmärta (neuralgi), stimulerar aptit och kalorieintag speciellt hos patienter med reducerad muskelmassa och kan lindra spastiskhet och smärta i patienter med MS."

Rapporten rekommenderar utveckling av cannabinoid-baserade läkemedel och alternerande leveransmetoder. Ännu viktigare är att man godkände inte ett förslag som sa att rökning är en grundläggande osäker leveransmetod.

Redan i juli 2008 syntes att något var på gång när föreningen för läkarstudenter inom AMA enhälligt beslutade att stödja medicinsk marijuana.

ama

AMA förenar sig därmed till en rad framstående amerikanska hälso- och sjukvårdsgrupper som redan kallar på en större acceptans för medicinsk marijuana.

De vill dock påminna att dess nya policy inte direkt stödjer olika delstaters program som godkänner medicinsk marijuana för kvalificerande patienter. Eller för den delen taxering och reglering av marijuana för rekreationella ändamål.

Reaktion från den federala regeringen, som under 72 år betraktat örten som farlig narkotika, var tystlåten. Vita Husets drogkontor hänvisar till mat- och läkemedelsadministrationen som menar cannabis inte möter standardisering för styrka, kvalitet, renhet och förpackning. FDA (Food and Drug Administration) har däremot instruktioner för utvecklare av botaniska läkemedel på sin hemsida extern länk.

Motståndare till den råa drogens användning som medicin har länge använt AMA:s motstånd som ett huvudargument. Denna banbrytande omsvängning kommer att räcka långt för att övertyga politiker och allmänheten.

Uppdatering: Styrelsen i California Medical Association (CMA) har i en omröstning antagit en resolution som handlar om att dagens rådande förbud mot cannabis är en misslyckad folkhälsostrategi som måste utredas och förändras. CMA har funnits sen 1800-talets mitt och har ca 35000 medlemmar som arbetar inom hälsa och sjukvård.

Av: Admin. Källa: LA Times & NORML. Publicerad: 2009-11-13  00:01. Uppdaterad: 2009-11-21  00:08. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Låg cannabiskonsumtion i Nederländerna

I veckan utkom det europeiska övervakningscentrumet ECNN extern länk (Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk) ut med sin årliga rapport om narkotikaläget inom EU.

Av statistiken kan man bl.a. fastslå att antal Nederländare (15-64 år) som använt cannabis minst en gång det senaste året ligger under genomsnittet. Endast 5.4% av jämfört med 7% för resten av Europa.

Italienare är de största användarna med 14.6%. Spanien, Tjeckien och Frankrike var andra länder med hög konsumtion. Länder med lägst bruk var bl.a. Rumänien, Malta, Grekland och Bulgarien.

Nederländerna har också minst antal drog-relaterade dödsfall i hela EU med åtta stycken på en miljon, jämfört med nästan 50/1 miljon i Storbritannien.

ecnn

En talesperson för beroendeinstitutet Trimbos berättade för tidningen Volkskrant att de goda resultaten som uppvisas i rapporten visar att holländsk narkotikapolitik att ignorera småskalig försäljning och konsumtion av mjuka droger har lönat sig.

Cannabisanvändning i hela Europa minskar något, särskilt bland yngre, men trots detta har 22 procent (74 miljoner medborgare) av alla europeiska vuxna använt drogen minst en gång under deras liv. Omkring 22,5 miljoner europeiska vuxna personer har använt de senaste 12 månaderna. 12 miljoner européer medger att de konsumerat den senaste månaden. 2-2,5% av Europas befolkning använder dagligen.

Studien visar också att kokain är den näst mest populära drogen efter cannabis, förutom i Nederländerna där ecstasy kommer på andra plats. Landet är också en storproducent av ecstasy.

När det gäller tyngre droger som kokain och heroin ses ingen nedgång i konsumtion. ECNN uppskattar att det finns 1,5 miljoner regelbundna opiatanvändare i EU och Norge. Man varnar även för blandmissbruk liksom nya syntetiska droger som marknadsförs på nätet. Den centralstimulerande drogen metamfetamin har ökat sin spridning och syns nu bl.a. oftare i norra Europa.

Av: Admin. Källa: DutchNews.nl & Reuters. Publicerad: 2009-11-07  00:07. Uppdaterad: 2009-11-07  00:07. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Utveckling av THC-plåster

Ett läkemedelsbolag i Kentucky har utvecklat flera nya THC-baserade produkter som de patenterat.

AllTranz extern länk tog först fram en smärtstillande gel/kräm som innehåller en syntetisk cannabinoid för behandling av osteroartrit (en slags ledgångsinflammation).

Nu har de presenterat en patch, likt nikotinplåster, för personer som vill skära ner på sitt intag av THC utan att behöva röka plantan. Även cancer- och aids-patienter kan komma använda de nya applikationerna.

alltranz

Företaget, som grundades 2004, har fått bidrag på 14 miljoner kronor från staten och lika mycket från investerare för att kunna vidareutveckla sina produkter.

Pengarna kommer bl.a. att finansiera djurtester och kliniska försök på människor. Målsättningen är att få produkterna godkända på den amerikanska marknaden runt 2015.

Antal sätt THC kan levereras på växer allt mer, f.n. existerar t.ex. tabletter, spray under tungan, mat, krämer, vaporisation, rökning och extrakt.

Av: Admin. Källa: Courier-Journal.com. Publicerad: 2009-11-07  00:06. Uppdaterad: 2009-11-07  00:06. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Ett fängelsenummer med ett dollartecken

Stephen Colbert extern länk tar sig an, i sin vanliga stil, privatisering av fängelseindustrin i USA.

Jag skrev om detta i mars i år när en domare avslöjades ta emot mutor för att skicka ungdomar till ett privat fängelse så de kunde tjäna mer pengar.

Av: Admin. Källa: Drug WarRant. Publicerad: 2009-11-07  00:05. Uppdaterad: 2009-11-07  00:05. Avdelning: Kultur, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Medborgarinitiativ i EU

Under veckan som gick godkändes Lissabonfördraget av Tjeckien. Det betyder att denna politiska reform nu kommer att bli verklighet.

eu

Dess innehåll är avsett att justera den europeiska unionens nuvarande fördrag genom att stärka EU:s gemensamma utrikespolitik samt att det Europeiska rådet får en fast ordförande. Dessutom kommer den Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna att bli juridiskt bindande för medlemsstaterna.

En nyhet är att medborgare kommer att kunna lägga fram egna röstinitiativ, det s.k. medborgarinitiativet extern länk. I en ny bestämmelse om deltagandedemokrati fastställs att ett antal medborgare, som uppgår till minst en miljon personer och som kommer från ett betydande antal medlemsländer, får ta initiativ till att uppmana EU-kommissionen att lägga fram ett lämpligt förslag i frågor där dessa medborgare anser att det krävs en EU-rättsakt för att tillämpa Lissabonfördraget.

Det kan betyda att vi i framtiden kommer få möjlighten att, likt Schweiz och USA, ta fram egna förslag. Denna form av direkdemokrati har använts för att genomföra reform av tidigare restriktiva narkotikalagar, bl.a. rörande medicinsk marijuana.

Uppdatering: Besök den officiella hemsidan extern länk.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-11-07  00:04. Uppdaterad: 2011-02-06  19:27. Avdelning: Politik, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Maine får dispensärsystem

Användare av läkarcannabis i Maine kommer snart att kunna köpa drogen i licensierade dispensärer sedan väljare godkänt en ny lag som utökar delstatens existerande lag.

Den nya lagen tillåter patienter att köpa marijuana från reglerade ej för ekonomisk vinning butiker, inför id-kort samt utökar antalet sjukdomar, besvär och tillstånd som drogen kan rekommenderas för.

Fråga 5 fick runt 59 procent av rösterna och enligt lagens anhängare kommer nu personer med kroniska sjukdomar lättare kunna erhålla marijuana. Kritiker menar lagen kommer att öka tillgång på drogen för personer som inte är kvalificerade.

maine

Maine godkände via ett referendum medicinsk marijuana 1999 och tillåter patienter att inneha upp till 70 gram och/eller upp till tre vuxna plantor.

Maine blir därmed fjärde delstaten som skapar ett system av statligt licensierade dispensärer och den första att göra så med direkta val. Rhode Island, Kalifornien och New Mexico har liknande villkor.

Aktivister samlade in 55,000 signaturer för att få upp frågan för omröstning.

Av: Admin. Källa: AP. Publicerad: 2009-11-07  00:03. Uppdaterad: 2009-11-07  00:03. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Världens bästa ställe att köpa MM ifrån

Denna reklamfilm är ett njutning att titta på.

En av USAs största och bästa dispensär för medicinsk marijuana, Harborside Health Center extern länk, visar upp vad man har att erbjuda.

Filmen visades under årets THC Expo i Los Angeles.

Av: Admin. Källa: Chronicle Blog. Publicerad: 2009-11-07  00:02. Uppdaterad: 2009-11-07  00:02. Avdelning: Kultur, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Mer bevis att vaporisation fungerar

Ny data kring vaporisation bekräftar hälsofördelarna med denna form av leveranssystem.

I den nya studien extern länk, publicerad i Inhalation Toxicology, jämförde man intagsmetoder som rökning och vaporisation.

Nederländska forskare vid Leiden University kunde bevisa att cannabinoider kan konsumeraras medicinskt genom ånga på ett mycket mer renare och hälsosammare sätt.

TN
Förstoringsglas Klicka på bilden för större upplösning.

I sina tester använde man den kommersiellt populära Volcano och HPLC (high-performance liquid chromatography; sv. högupplösande vätskekromatografi) som är en separationsmetod för kemiska föreningar.

Många hälsomedvetna patienter föredrar en vaporisator framför cigaretter. De uppskattar den snabba drogleveransen men vill försöka undvika den skadliga röken.

Artikeln förser också nya praktiska råd och föreslår att den ideala temperaturen ligger på 230° Celsius samt att mindre mängder marijuana i maskinen producerar mer ånga, men extraherar inte THC mer effektivt, därmed finns det ingen påtaglig fördel med att använda mindre än ½ gram åt gången. Sämst resultat uppnåddes vid 170° Celsius.

TN
Förstoringsglas Klicka på bilden för större upplösning.

De noterar även att intresset för plantans medicinska egenskaper har ökat rejält de senaste åren, vilket gör denna studie mer aktuell än vad många tror.

Alternativ till rökning och vaporisation är orala piller eller en spray (under tungan), hudsalvor, mat eller en tinktur.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-11-07  00:01. Uppdaterad: 2009-11-07  00:01. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑