Nyheter för oktober månad 2009

Historiskt möte i Kalifornien

En historisk dag när man för första gången i delstaten Kaliforniens historia hörde vittnesmål rörande ett förslag som skulle reglera och taxera försäljning av marijuana för personer över 21 år.

Här talar f.d. domare James P. Gray för förslaget som skulle upphäva det 96 år gamla förbudet.

Mer video från mötet hittas här extern länk.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-10-31  00:13. Uppdaterad: 2009-10-31  00:13. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Brittiska forskare och politiker på kollisionskurs

Bråket mellan forskare och politiker över klassifiering av narkotika har blossat upp igen i England.

Professor David Nutt, chef för rådgivningsgruppen Advisory Council on the Misuse of Drugs extern länk, anklagar på nytt regeringen för att devalvera vetenskaplig forskning.

Uttalandet kom under en föreläsning vid King's College in London och i en artikel (Estimating Drug Harms: A Risky Business? extern länk) där han attackerar vad han kallar den artificiella separationen av alkohol och tobak från illegala droger.

Nutt menar att sättet det brittiska samhället klassifierar droger har blivit politiserat med moralisk positionering och politiker som förvränger bevis. Bl.a. sa han att bevisen visar att cannabis på det hela taget orsakar inte allvarliga problem och var säkrare än både alkohol och tobak.

david nuttDavid Nutt.

- Ingen här föreslår att droger inte är skadliga, men den kritiska frågan borde vara en om skala och grad, sa han bl.a. under sitt framförande.

2008 kolliderade Labour-regeringen och Nutt när dåvarande inrikesminister Jacqui Smith valde att återklassifiera cannabis till kategorie B, trots att ACMD rekommenderat att drogen skulle vara kvar i den lägre gruppen C.

Angående den hypade mediadebatten och skräckhistorier om länken mellan skunk, extrastark cannabis, och mentala problem kommenterade han att risken var oerhört liten. Denna form av cannabis har existerat i ca tio år, trots detta syntes ingen uppsving i antalet fall av schizofreni, sa han bl.a.

Han upprepade även sitt kontroversiella påstående att användning av ecstacy var like farligt som hästridning när det gäller antalet dödsfall och svåra skador som inträffar varje år.

Uppdatering: Inrikesminister Alan Johnson har sparkat Nutt efter hans senaste debattinlägg. Avskedet har chockat många forskare i UK som planerar någon form av protest mot vad de avser är politisk inblandning i forskarvärlden.

Johnson anser att allmänheten riskerar att förvirras av de dubbla budskapen som blivit resultatet av Nutts publika profil och regeringens fortsatta strikta policy mot all narkotika.

Efter att hela affären exploderat i brittisk media har två medlemmar ur rådet avgått i sympati för Nutt. En granskning av hela rådet är också på väg, meddelar Johnson.

Uppdatering: Professor Nutt har nu tillkännagivit att han kommer att sätta upp en ny vetenskaplig kommitté om det nuvarande rådgivande organet upplöses.

Uppdatering: Ytterligare tre forskare från rådet har avgått i protest. Regeringen har även tvingats till nya riktlinjer som garanterar akademisk frihet för dess experter. Professor John Beddington, regeringens vetenskapliga chefsrådgivare, har gett sitt stöd till Nutt samtidigt som han håller med om bedömningen att cannabis är mindre farligt än alkohol och tobak.

Uppdatering: Nutt har kallat på en statlig utredning för att undersöka om cannabis bör avkriminaliseras. För BBC berättade han att idén med det holländska coffeeshop-systemet bör utforskas närmare.
- Varför ska vi fortsätta straffa människor för något som endast skadar dem själva? sa han.

Uppdatering: David Nutt försvarar sin forskning från moralisk politisering kring drugpolicy på Sky News extern länk.

Uppdatering: Fem tidigare medlemmar från det rådgivande organet har nu förenats med professor Nutt i en ny oberoende grupp ledd av Nutt själv. Förhoppningen är att ta över rollen som ACMD tidigare hade. Gruppen har fått namnet Independent Council on Drug Harms och kommer officiellt lanseras inom kort.

Uppdatering: En ny ordförande för ACMD har utsetts. Les Iversen, specialist inom farmakologi, ska tillfälligt leda vad som är kvar av gruppen. Intressant nog ansåg Iversen 2003 att cannabis "var en av de säkraste rekreationella drogerna och inkorrekt klassificerad som en farlig drog i nästan 50 år." Han har idag dock ändrat åsikt.

Uppdatering: Se en video extern länk från presskonferensen där Nutt offentligjorde den nya gruppen. Man har även ändrat namnet till Independent Scientific Committee on Drugs.

Uppdatering: Två extern länk nya medlemmar extern länk från ACMD har sagt upp sig.

Av: Admin. Källa: BBC & AP & BBC1 & BBC 2 & BBC 3 & BBC 4 & Times Online & BBC News 5 & BBC 6. Publicerad: 2009-10-31  00:12. Uppdaterad: 2010-04-03  21:55. Avdelning: Nyheter, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


New Hampshire blev inte nummer 14

New Hampshire blev inte den 14:e delstaten i USA att godkänna medicinsk marijuana. Det står klart sedan legislaturen misslyckats med att få ihop tillräckligt med röster för att upphäva guvenörens veto.

I juni godkände den lagstiftande församlingen förslaget med klar majoritet i både senaten och huset men den 10 juli ogiltigförklarade guvenör John Lynch (D) lagen. Lynch vägrade möta med 15 patienter innan sitt beslut.

För att gå runt vetorätten behövde stödjare två tredjedelar majoritet i huset och 16 röster i senaten. Förslaget passerade huset med 67.6% av rösterna (240-115) men trots en majoritet (14-10) i senaten nådde man inte hela vägen fram.

Omröstningen markerar första gången som legislaturen tog en sådan konfrontativ åtgärd mot den annars populära guvenören sedan han valdes i januari 2005.

new hampshire

Reformvänliga politiker hade före Lynchs veto specifikt adresserat flera av de frågeställningar han rest tidigare, men till ingen nytta. Mot sig hade man också åklagare och polisen som kraftfullt motsatte sig förslaget.

Lagen skulle etablerat tre statligt kontrollerade butiker för att distribuera marijuana till kvalificerade patienter.

MPP (Marijuana Policy Project), som organiserade det politiska arbetet, har meddelat att man är fast besluten att skydda patienter i delstaten från arrest och fängelse och rustar redan för kommande strider.

71 procent av väljare i delstaten stödjer att tillåta döende och allvarligt sjuka patienter rätten att använda och odla marijuana för personligt bruk om det rekommenderas av en läkare.

Av: Admin. Källa: UnionLeader.com & The Nashua Telegraph. Publicerad: 2009-10-31  00:11. Uppdaterad: 2009-10-31  00:11. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


FN-rapportör kallar på världens länder att avkriminalisera narkotika för personligt bruk

En högt uppsatt kommissionär inom FN har kallat på världen att avkriminalisera drogbruket. Uttalandet kom vid en konferens för internationella mänskliga rättigheter i Hanoi.

Anand Grover, speciell rapportör för rätten till hälsa, kallade också på ett slut för de obligatoriska drogrehabiliteringsläger vanliga i Asien. Experter uppskattar att hundratusentals av missbrukare vistas i dessa läger, ibland i flera år åt gången.

Grover sa att tvångsvård är inget mer än ett sätt att straffa sjuka människor och kriminalisering av narkotika hindrar dessa och alla människors rätt till hälsa.

unhrc

Rapportörstatus ges till personer som arbetar åt FN och som har ett specifikt mandat från FN:s råd för mänskliga rättigheter att undersöka, övervaka och rekommendera lösningar på problem kring dessa rättigheter.

Länder som Vietnam, Kina, Indien och Malaysia använder ofta tvångsläger som har en återfallsgrad på 90 procent, istället för att använda orala ersättningsläkemedel som metadon och buprenorfin, rekommenderade av beroendeexperter.

Vietnam har gradvis börjat röra sig från dessa avgiftningsläger och mot ersättningsterapi, ett skäl är spridningen av HIV som fått många länder att omtänka sin narkotikapolitik till att omfatta skadereduktion extern länk.

FN:s råd för mänskliga rättigheter, FN:s högsta politiska organ, uttalade i början på oktober sitt stöd för skadereduktion extern länk och tillgång till livsviktiga läkemedel. Resolutionen kom under dess 12:e session och avser att stoppa spridningen av HIV/AIDS.

Det hela betyder att FNs kontor för narkotika och brott (United Nations Office on Drugs and Crime) blir därmed allt mer ensamt organ inom FN att fortsätta förespråka kriminalisering, repression och prohibition utav illegala droger.

Av: Admin. Källa: IDPC & IHRA. Publicerad: 2009-10-31  00:10. Uppdaterad: 2009-10-31  00:10. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Deltagande coffeeshops i året Cannabis Cup

Här är årets deltagande coffeeshops i den 22:a Cannabis Cup extern länk som hålls i Amsterdam mellan den 22-26 november.

 1. Boerenjongens (Baarsjesweg 239)
 2. Bij (Bonairestraat 78)
 3. Coffeeshop Ocean (Dusartstraat 57)
 4. Katsu (Eerste van der Helststraat 70)
 5. Mellow Yellow (Vijzelsgracht 33)
 6. The Bushdocter (Thorbeckeplein 28)
 7. Rusland (Rusland 16)
 8. The Bluebird (St. Antoniesbreestraat 71)
 9. Green Place (Kloveniersburgwal 4)
 10. Stones Coffeeshop (Warmoesstraat 59)
 11. Stones Cafe (Warmoesstraat 91)
 12. 420 Cafe (Oudebrugsteeg 27)
 13. De Kroon (Oudebrugsteeg 26)
 14. Betty Boop (Nieuwezijds Kolk 12)
 15. Prix D’Ami (Haringpakkerssteeg 3)
 16. Resin (Hekelveld 7)
 17. Dampkring (Haarlemerstraat 44)
 18. Green House United (Haarlemerstraat 64)
 19. Barney’s (Haarlemmerstraat 102)
 20. Amnesia (Herengracht 131)
 21. Grey Area (Oude Leliestraat 2)
 22. Homegrown Fantasy (NZ Voorburgwal 87a)
 23. Softland (Spuistraat 222)
 24. De Tweede Kamer (Heisteeg 6)
 25. The Dolphins (Kerkstraat 39)
 26. Happy Feelings (Kerkstraat 51)
 27. De Rokerij (Lange Leidsedwarsstraat 1)
 28. Coffeeshop Easy Times (Prinsengracht 476)
 29. The Noon (Zieseniskade 22)

Av: Admin. Källa: High Times. Publicerad: 2009-10-31  00:09. Uppdaterad: 2009-10-31  00:09. Avdelning: Kultur, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Rumänien föreslår drogreform

Förra månaden rekommenderade en rumänsk socialkommitté under president Traian Baăsescu avkriminalisering av mjuka droger och en rad andra skadereduktionsprogram extern länk.

Utskottet vill införa en rad åtgärder för att synliggöra personer med problem och förbättra folkhälsan, bl.a. reducera spridning av HIV.

Förutom avkriminalisering av droger föreslår man legalisering av sexarbete, utdelning av gratis kondomer och sprututbytesprogram för tunga missbrukare. Försäljning och smuggling av narkotika skulle fortfarande vara emot lagen.

rumänien

En opinionsundersökning visar att en majoritet, 59 procent, är emot legalisering av mjuka droger medan 34 procent stödjer idén. När det gäller sexarbete var 56% för legalisering medan enbart 37% opponerade.

Redan 2007 föreslog regeringen en reglering av prostitution för att motarbeta trafficking, men avstod efter påtryckningar från den ortodoxa kyrkan och kvinnogrupper.

Konsumtion av droger är olagligt i Rumänien, men både smuggling och användning ökar enligt rapporter.

"Drogbruk behöver motarbetas, men samtidigt måste en urskiljning göras mellan mjuka och hårda droger, speciellt mellan substanser som injiceras likt heroin, vilket har en förödande negativ effekt," säger rapporten.

Av: Admin. Källa: BalkanInsight.com & Angus Reid Global Monitor. Publicerad: 2009-10-31  00:08. Uppdaterad: 2009-10-31  00:08. Avdelning: Politik, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Sanningen om marijuana och beroendekliniker

Nästan sex utav tio individer i USA inskrivna i drogrehabilitering för marijuana hänvisades dit av rättssystemet.

En ny rapport från myndigheten för missbruk- och mental hälsa visar att under 2007 var domstolar den största ensamma orsaken till remittering till beroendekliniker. Majoriteten gällde brott mot reglerna för villkorlig frigivning och skyddstillsyn.

56 procent av personer som hänvisades till vårdsystemet för missbruksproblem gjorde det p.g.a. marijuana. Det är 8% högre än 1992. När det gäller all narkotika var siffran 37%.

samhsa

- Statistiken visar att det inte är cannabis som driver dessa människor att uppsöka behandling, utan det är kriminaliseringen som huvudsakligen är ansvarig för ökningen, säger Paul Armentano från NORML.

- Huvuddelen av dessa personer är inte missbrukare utan istället vanliga amerikaner som haft oturen att anhållas och som nu tvingats välja mellan fängelse eller "vård."

Du hittar rapporten från Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) här extern länk.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2009-10-31  00:07. Uppdaterad: 2009-10-31  00:07. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


CNN och läkarcannabis

CNN:s en-timmeslånga diskussionsprogram om den senaste utvecklingen kring medicinsk marijuana i USA visades 24 oktober.

I programmet medverkar flera personer från båda sidorna varvat med inslag och tittarkommentarer.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-10-31  00:06. Uppdaterad: 2009-10-31  00:06. Avdelning: Media, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Köp en vaporisator i Stockholm

Om du är i Stockholm kan du numera öppet köpa en vaporisator i stan.

Butiken 34:an extern länk belägen i mysiga Gamla stan (Stora Nygatan 34) säljer även rökelser och diverse rökinstrument som pipor av olika material (trä, plast, stål,glas) samt vågar och rullpapper.

34:an

Nu finns även ångbildare att inhandla från butikens sortiment. Maskinerna kostar allting från 299 till 5569 kronor. Det går även att göra beställningar online.

Vaporisation är en intagsmetod som passar patienter då röken är betydligt vänligare för lungorna. Istället för att förbränna plantmaterialet så hettas det upp och förångas till gas innan den inandas.

Det finns en rad olika internet-baserade svenska e-butiker som också säljer röktillbehör.

Av: Admin. Källa: Cannabis.se. Publicerad: 2009-10-31  00:05. Uppdaterad: 2009-10-31  00:05. Avdelning: Kultur, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Antalet licenser ökar i Kanada

Antalet kanadensare som har beviljats tillstånd att använda medicinsk marijuana har tredubblats sedan de konservativa tog makten för tre år sedan.

Enligt Health Canadas egna siffror har nu 4029 personer licens att inneha cannabis under Marijuana Medical Access Regulations. 2841 odlar sina egna plantor medan 481 hade speciellt tillstånd att kultivera för någon annans räkning. 2006 hade 1273 patienter beviljats tillstånd.

Fördelat på de olika provinserna så leder Ontario (1,631) och British Columbia (1,008) vägen medan Manitoba, Alberta, New Brunswick och Newfoundland har betydligt färre licenser utfärdade.

De flesta som använder läkarcannabis bryr sig dock inte om att ansöka om ett tillstånd då pappersarbetet är omfattande så den riktiga siffran som använder örten medicinskt lär vara mycket högre.

Health Canada beviljar licens till människor som lider av allvarliga problem som MS, cancer, ledinflammation, epilepsi och HIV/AIDS. Ett företag odlar på uppdrag av regeringen cannabis i en gruva, men patienter kan även odla sin egen medicin, vilket många tar tillfället att göra då de anser denna produkt, som har en THC-halt på 12.5%, som undermålig.

kanada

Efter att 1100 patienter dragit på sig skulder uppemot sju miljoner kr. har myndigheterna bestämt sig för att enbart acceptera förskottsbetalning antingen med check, Visa, American Express eller Mastercard.

En anledning är att marijuana ännu inte räknas som officiell medicin av sjukvården och kan därför inte bekostas av staten. Nuvarande kostnad är 35 kr./gram. Halva priset av gatupriset. Ändringen börjar gälla den 30 november.

Förespråkare ser ändå antalet godkända licenser som ett positivt tecken då det betyder att fler läkare efter samråd med patienter väljer att rekommendera cannabis och uppskattar dess medicinska egenskaper.

Aktivister medger också att de är rädda att en ny lag från den konservativa regeringen, som höjer straffen för smuggling och illegal odling, kommer att göra det svårare för användare att erhålla cannabis av bra kvalitet.

Av: Admin. Källa: Ottawa Sun & CTV.. Publicerad: 2009-10-31  00:04. Uppdaterad: 2009-11-01  21:45. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Politiker vill stoppa censur av medicinsk marijuana i federal domstol

En medlem av den amerikanska kongressens representanthus har introducerat en motion som skulle göra det möjligt för vårdgivare och patienter i delstater där läkarcannabis är lagligt att använda detta som försvar under en rättegång.

Individer anklagade för att ha brutit mot federal lagstiftning, som inte erkänner någon medicinsk användning av cannabis, får idag p.g.a. detta inte ta upp som bevis varför de odlade cannabis.

rättvisa

För att bryta denna påtvingade tystnad av patienter och försäljare har representant Sam Farr (Demokrat från Kalifornien) tillsammans med en grupp av politiker från båda partier återintroducerat motionen Truth in Trials Act of 2009.

H.R. 3939, som är dess officiella namn, skulle ge patienter och försäljare möjligheten att presentera i en federal domstol att deras handlingar var lagliga under delstatslagar och användes för att lindra lidande.

- Detta förslag handlar om att behandla anklagade i mål som innefattar medicinsk marijuana rättvist, sa Farr.

Förslaget har redan fått stöd från bl.a. ACLU, National Association of People With AIDS, National Minority AIDS Council och AIDS Action Council. Hundratals av medicinska dispensärer har dömts i federal domstol för brott mot narkotikalagar.

Av: Admin. Källa: Opposing Views. Publicerad: 2009-10-31  00:03. Uppdaterad: 2009-10-31  00:03. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Slutrapport om årets reggaefestival

Nu är rapporten från Polismyndigheten i Uppsala län klar om insatsen vid årets Reggaefestival.

Totalt 283 personer anträffades misstänkta för ringa narkotikabrott under festivalen (ett nytt rekord), inklusive 8 artister. 267 av dessa omhändertogs för provtagning. 90 procent var myndiga och enbart 10% minderåriga.

Antal misstänkta för narkotikabrott var alltså fler än tidigare år och polisen upplevde en ökning av cannabiskonsumtion, men att det skedde mer dolt. Detta trots ett minskat antal poliser var på plats.

Statistik visar att 29 procent testade negativt och alltså frihetsbrövades felaktigt. Inga mätningar gjordes rörande de negativa konsekvenserna från dessa eventuella tjänstefel.

Antalet fall av misshandel och våldsbrott var som vid tidigare festivaler väldigt lågt. Det dåvarande lagliga preparatet Spice (med icke-narkotikaklassade syntetiska cannabinoider) florerade också kraftigt bland besökarna.

TN
Förstoringsglas Klicka på bilden för större upplösning.

Av: Admin. Källa: Polisen.se. Publicerad: 2009-10-31  00:02. Uppdaterad: 2009-10-31  00:02. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Politiker upprörda över åtal av MS-patient

I ett brev till guvenören i New Jersey vädjar nu flera framstående politiker att benåda en MS-patient som åtalats för att odlat 17 cannabisplantor .

Åtalet mot John Ray Wilson, en medicinsk marijuana patient, har upprört många som kallar aktionen för "en olämplig, obarmhärtig och inhuman tillämpning av lagen."

De demokratiska senatorerna Nicholas P. Scutari och Raymond J. Lesniak skriver att åtalet inte bara är ett slöseri med skattebetalarnas pengar, men att det också är omoraliskt att kasta en patient, som försöker lindra smärta från en ödeläggande sjukdom, i en fängelsecell.

new jersey

De vill nu se att guvenören ingriper och sätter stopp för "denna perversion av narkotikalagen."

36-åriga Wilson diagnoserades 2002 med MS. 2008 upptäckte en polishelikopter hans odling på 17 cannabisplantor i trädgården. Om han döms för tillverkning av narkotika riskerar han upp till 20 år i fängelse.

Brottsmålet kommer lägligt för förespråkare av medicinsk marijuana och kan hjälpa till att passera lagstiftning som skulle skydda patienter med kroniska tillstånd från liknande åtal i framtiden samt etablera alternativa distributionscentrum i delstaten.

Uppdatering: Wilson friades från det tyngsta åtalet mot honom, men riskerar fortfarande ett flerårigt fängelsestraff då han befanns skyldig till en mindre förseelse för framställning av marijuana och innehav av magiska svampar. Domen fastställs senare.

Uppdatering: Wilson har dömts till fem års fängelse för tillverkning av marijuana och innehav av magiska svampar. Domen har genast lett till rop på att guvenör Jon Corzine ska benåda honom. Domen kommer att överklagas.

Uppdatering: Wilson har släppts ut ur fängelse mot borgen efter att en domare beviljat hans frisläppande medan han överklagar sin dom. Aktivister har åter igen bett guvenören att beåda Wilson inför den 18:e juli, då lagen som legaliserar medicinsk marijuana i delstaten börjar gälla.

Av: Admin. Källa: PolitickerNJ.com & Gothamist & AP & APP.com. Publicerad: 2009-10-31  00:01. Uppdaterad: 2010-05-03  01:33. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Högsta stödet för cannabisreform på 40 år

En ny nationell Gallup-undersökning i USA mellan 1-4 oktober visar att 44% av amerikaner är positiva till en legalisering av marijuana för vuxna medan 54% är negativa. Det är den högsta siffran till stöd för en liberalisering på 40 år.

För tre år sedan sa 36 procent ja på frågan medan 60% var negativa. Gruppen som står för den största ökningen jämfört med Gallups senaste mätning i ämnet är kvinnor där 12% fler svarar ja på frågan idag.

Resultaten baseras på telefonintervjuer med 1013 personer i åldrarna 18 år och uppåt. Gallup säger att man med 95%-ig säkerhet kan påstå att felmarginalen är ±4%.

TN
Förstoringsglas Klicka på bilden för större upplösning.

Stödet är högre i landets västra delstater än i södra USA och mellanvästern. De som bor i östra USA ligger procentuellt mittemellan. Med 44% är stödet för cannabisreform större än stödet för både kriget i Afghanistan (39%) och Irak (33%).

När det gäller stödet för medicinsk marijuana är det ännu högre. 2003 ansåg 75% av det amerikanska folket att läkare bör kunna lagligt föreskriva cannabis till patienter i behov.

Fr.o.m slutet på 70-talet till mitten av 90-talet låg siffran stadigt kring 25%. Men efter det har stödet stadigt ökat. Det hoppade till 31% under 2000 och fortsatte växa under hela detta årtioende.

Om stödet fortsätter att öka med en takt på 1-2% per år, som det gjort under hela 2000-talet, kommer en majoritet av amerikaner att stödja taxering och reglering av drogen inom så lite som fyra år.

Av: Admin. Källa: Gallup. Publicerad: 2009-10-24  00:07. Uppdaterad: 2009-10-24  00:07. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabis mot tarmvred

En ny studie extern länk in i cannabis positiva effekt på tarmvred har just publicerats av forskare i Kina.

tarmar

Råttors övre tunntarmar injicerades med kemikalier för att efterlikna en blockering av tarminnehållets passage. De administrerades sedan syntetiska cannabinoider i form av kemikalierna HU210 och JWH133. Dessa agonister stimulerar receptorerna CB1 och CB2 i magtrakten.

Aktivitet i djurens mag- och tarmkanal mättes efteråt och man fann en klar förbättring i tarmens rörlighet och frekvens. Förbehandling med en annan kemikalie (AM251) ledde även det till en klar förbättring.

Ett tarmvred är ett plågsamt tillstånd som inträffar när den pådrivande motoriken hos tarmen försvagats. Stoppet kan bero på ett inklämt bråck eller sammanväxningar, en vridning av tarmen, gallstenar som kommit ut i tarmen, nedsvalda föremål eller tumörer.

Forskarna sammanfattar att dessa kemikalier kan fungera som kraftfulla verktyg i framtida behandling av åkomman.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-10-24  00:06. Uppdaterad: 2009-10-24  00:06. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Mödrars bruk av tobak, alkohol och cannabis ger olika resultat

Mödrar som använder tobak och alkohol under graviditeten är länkat med en ökning av psykotiska symptom i deras barn. Cannabis är det inte.

Resultaten från en ny engelsk studie publicerade i The British Journal of Psychiatry (oktober) har undersökt om bruk av tobak, alkohol eller cannabis under havandeskapet ökade psykos i avkomman.

gravid

Forskare från University of Bristol tittade på över 6300 barns mödrars drogbruk. Circa 12 procent av ungdomarna visade upp någon form av psykos-liknande symptom.

Mödrar som drack mer än två dl ren alkohol i veckan var associerat med en högre risk för psykos hos deras barn. Någon koppling mellan mödrar som använde cannabis och psykologiska besvär, som t.ex. schizofreni, hos deras barn hittades inte.

Tobaksrökning av en blivande förälder visade vissa bevis på en möjlig koppling.

Läs studien Maternal tobacco, cannabis and alcohol use during pregnancy and risk of adolescent psychotic symptoms in offspring här extern länk.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2009-10-24  00:05. Uppdaterad: 2009-10-24  00:05. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Alkohol orsak till ökning av nöjesrelaterade sexuella övergrepp

Sexbrott i samband med krogbesök ökar allt mer.

I Västra Götaland syns det tydligt i statistiken där två anmälningar om våldtäkt/våldtäktsförsök inkommer varje dygn.

Hittills i år har 600 stycken anmälningar om sexbrott i samband med temporära förbindelser anmälts. Alkohol-, och nöjesrelaterade händelser står för den största ökningen.

alkohol

Scenariot är det samma varje gång. Kvinnor 17–23 år som mött obekanta unga män på krogen eller på en fest som sen slutar hemma hos tjejen. Nästan alltid är alkohol inblandat och omdömet reducerat.

Morgonen efter minns tjejen ingenting och har smärtor i underlivet. Teknisk bevisning saknas ofta vilket leder till att antalet olösta våldtäktsfall och rapporter om sexuella övergrepp ständigt växer.

Enligt siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har öl-, vin- och spritdrickandet bland högstadie- och gymnasieflickor stegrats rejält från slutet av 1990-talet och fram till 2007.

Göteborgspolisen varnar nu att kvinnor som dricker sig kraftigt berusade löper en betydligt större risk att utsättas för attacker.

Av: Admin. Källa: Göteborgs-Posten. Publicerad: 2009-10-24  00:04. Uppdaterad: 2009-10-24  00:04. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Pekpinnar i drogundervisning tas bort

Dagens traditionella alkohol- och drogundervisning har ingen effekt på ungdomar. Folkhälsoinstitutet ska nu se över informationen som dagens skolelever får.

I stället ska fokus läggas på föräldrarna som ska förses med goda argument mot drogkonsumtion då unga tar mer intryck av föräldrarnas uppfattningar än om skolans, enligt FHI.

Folkhälsoinstitutet kommer inom kort rekrytera en projektledare som ska ta fram nytt material för alkohol- och drogundervisningen i skolorna, t.ex. genom föräldragrupper och stöd. Man ska även satsa på att stärka elevernas självkänsla.

Något som kommer att upphöra och förpassas till historien är en polis som visar upp en bit hasch eller inbjudningar av f.d. alkoholister och narkomaner som berättar skräckhistorier. Deras berättelser om hur de blivit fria från drogberoende har ingen effekt på individens drickande, anser institutet.

böcker

- Man kan få en 11–12-åring att skjuta på alkoholdebuten lite, men på 14–15-åringar har den liten inverkan, säger Sven Bremberg, läkare och ansvarig för hälsofrågor på Folkhälsoinstitutet, FHI.

Bremberg uppger också att vi befinner oss i ett paradigmskifte när det gäller drogundervisningen.
– Ja, vi befinner oss i ett läge där fler börjar känna till de nya metoderna.

Amerikanska tv-reklamkampanjer mot narkotika har visat sig vara oerhört ineffektiva och kontraproduktiva och istället leda till en ökad droganvändning bland ungdomar.

Av: Admin. Källa: Dagen & DN. Publicerad: 2009-10-24  00:03. Uppdaterad: 2009-10-24  00:03. Avdelning: Media, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Världsrapport om användning

En nysläppt rapport visar att antal cannabiskonsumenter i världen har växt till mer än 160 miljoner.

En australiensisk studie extern länk som använder FNs data från 2006 och publicerad i journalen The Lancet fann att ca 166 miljoner människor mellan 15-64 år rapporterar att de använt cannabis - det är en av 25 för den åldersgruppen.

166 miljoner användare representerar 3,9 procent av världens befolkning. Det är också sju miljoner fler än från 2005. Störst användning finns i Nordamerika, Australien och på Nya Zeeland, följt av Europa, Mellanöstern och Asien.

Rapporten visar också att cannabisrelaterad hälsovård kostar 0,2 procent av den totala sjukvårdsbudgeten i Australien medan alkohol står för 2,3 procent och nikotin 7,8 procent av kostnaderna.

Nio procent av användarna blir beroende av cannabis. En jämförelse med andra droger visar att cannabis ligger mycket bra till: nikotin (32%), heroin (23%), kokain (17%) och 15 procent av alkoholkonsumenter utvecklar beroendeproblem.

jorden

Kanadensiska drogreformgrupper har i samband med studiens publicering förnyat sina krav på att drogen bör legaliseras, taxeras och regleras av regeringen på samma sätt som alkohol och tobak.

En FN-rapport från 2007 visade att 16.8% av kanadensare i samma åldersgrupp använt någon form av cannabisprodukter 2004. 1989 var samma siffra 6.5%. I jämförelse med Kanada så sjunker däremot användningen i Australien, Västeuropa och Nya Zeeland.

- Vad dessa siffror säger mig är att världen inte är drogfri. En del föredrar alkohol över cannabis och andra föredrar cannabis. Är det verkligen rätt att kriminalisera var 25:e person för att de röker marijuana? frågar sig Eugene Oscapella, professor i Ottawa och talesperson för Canadian Foundation For Drug Policy.

Den största koncentrationen av marijuanabruk i Kanada hittas i British Columbia medan invånare i Newfoundland, Prince Edward Island, Ontario, Manitoba och Saskatchewan hade lägre bruk än genomsnittet. B.C. leder också landet i produktion av drogen.

Av: Admin. Källa: Vancouver Sun & Drugnews & The Australien. Publicerad: 2009-10-24  00:02. Uppdaterad: 2009-10-24  00:02. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Vittnesmål för reglering i Massachusetts

Lyssna på ett hörande i delstaten Massachusetts om att taxera och reglera cannabis för vuxna.

Videoklippen är från diverse drogreformgrupper och medverkade gjorde bl.a. Keith Stroup (NORML), Bill Downing, Steven Epstein, State Reps m.fl.

Utskottet behandlar ett lagförslag som skulle åstadkomma en lagändring i att tillåta drogens produktion, försäljning och konsumtion likt alkohol och tobak. Desto högre THC-innehåll desto högre skatt.

Massachusetts väljare har redan godkänt en lag som avkriminaliserar innehav av drogen upp till 28 gram.

Fler klipp hittas på denna YouTube-kanal extern länk.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-10-24  00:01. Uppdaterad: 2009-10-24  00:01. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Läkemedelsverket erkänner rätten att importera medicinsk marijuana

Vi har glädjen att meddela att det nu är lagligt att ta med rå cannabis från ett annat EU-land till Sverige under hemresan.

Detta efter att Joakim Hedström från kol14.com extern länk fått bekräftelse från Läkemedelsverket (ärendenummer 359:2009/514774) att det numera är okey att föra in cannabis-baserade läkemedel från ett annat EU-land så länge som man uppfyller vissa kritierier.

läkemedelsverket

Hedström har under en lång tid kämpat för att få använda cannabis mot sin migrän och ADHD.

Sedan den 31 juli i år har han med ett tålamod av stål försökt få svar på varför Sverige har problem att tolka sina egna lagar och få dom att överensstämma med Schengenavtalet.

"Svaret bekräftar vad jag hela tiden har misstänkt. Det finns ingen lista över vilka narkotikaklassade läkemedel du får eller inte föra in inom Schengenområdet. Det behövs inte ens ett intyg! Resultatet är inte mindre än en revolution för människor i Sverige i behov av medicinsk cannabis," skriver Hedström på sin blogg.

Svenska patienter kan nu lagenligt och personligen ta med sig cannabisbaserade läkemedel till Sverige för eget bruk i medicinskt syfte i maximalt 30 dagar. En moralisk och humanistisk seger för Hedström och Sveriges alla cannabispatienter.

Läs brevet från Läkemedelsverket nedanför.

Hej Joakim,

Som 5 a § i förordningen om kontroll av narkotika idag är
skriven får du för närvarande från annat Schengenland utan
tillstånd och utan Schengenintyg personligen till Sverige
föra in läkemedel innehållande cannabis. Detta under
förutsättning att punkterna 1 och 2 i föreskriften är
uppfyllda och att du kan visa att så är fallet d.v.s.

- läkemedlet ska vara avsett för medicinskt ändamål och
ditt personliga bruk

- mängden vid varje resa ska stå i relation till resans
längd och inte i något fall överskrida vad som motsvarar
30 dagars förbrukning

Med vänlig hälsning

N.N.
Utredare
Enheten för kontroll av Alkohol och Narkotika
www.lakemedelsverket.se

Uppdatering: Sverige kan troligen inte säga nej till införsel av cannabismedicin om det utfärdats ett tillstånd av en myndighet i ett annat Schengenland. Om preparatet är klassat som medicin verkar inte spela någon roll utan det är snarare den medicinska användningen som är viktig.

Något speciellt tillstånd från Sverige verkar inte behövas. Detta trots att cannabis fortfarande klassas en drog som "normalt inte har medicinsk användning" tillsammans med heroin och LSD.

Sveriges lagar verkar inte vara förenliga med Schengenavtalet eller EG-rätten, men medlemsstater har en möjlighet att inskränka den fria rörligheten av varor med hänsyn till folkhälsan, dock endast om de kan bevisa någon slags proportion.

Frågan är långt ifrån avgjord, men en öppning har skapats för import av cannabis-baserade läkemedel till Sverige. En anmälan av Sverige till EU-kommissionen kan förresten också vara på väg.

Uppdatering: Nyheter24 extern länk har skrivit om detta, men resultat lämnar en del att önska vilket också Joakim Hedström extern länk påpekar. Läs också hos vad som är på gång när det gäller cannabisläkemedel, import och EG-rätt extern länk.

Av: Admin. Källa: Kol14.com (1) & Kol14.com (2). Publicerad: 2009-10-20  21:58. Uppdaterad: 2009-10-31  00:45. Avdelning: Juridik, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Justitiedepartementet bekräftar Vita Husets nya syn på läkarcannabis

USAs federala myndigheter har nu officiellt lättat på reglerna kring medicinskt bruk av marijuana.

Justitieminister Eric Holder uppmanar i ett memorandum extern länk till landets åklagare att inte åtala dispensärer och patienter som säljer och använder cannabis i medicinsk syfte då det anses som ett slöseri av resurser.

eric holderEric Holder.

En stor förutsättning är att de följer delstatslagar. Istället ska resurserna satsas på att komma åt den illegala narkotikahandeln och försäljningsställen som använder medicinsk marijuana som täckmantel för kommersiell verksamhet.

Åklagare uppmanas att enbart driva marijuanamål som innehåller inslag av våld, illegal användning av vapen, försäljning av marijuana till underåriga och penningtvätt.

Fjorton delstater tillåter att patienter använder marijuana för medicinskt bruk. Kalifornien blev 1996 den första delstaten att legalisera praktiken och tillåter även unika dispensärer för att försäkra att patienter har tillgång till drogen. Andra delstater har andra system.

Den nya policyn innebär ett tydligt avsteg från den tidigare Bush-administrationens linje som ansåg att allt bruk av marijuana var ett brott som borde beivras.

President Barack Obama har tidigare lovat att sluta jaga läkare och patienter som använder cannabis enligt delstatslagar, trots att användning fortfarande är ett federalt brott i USA. Detta memorandum formaliserar alltså hans tidigare uttalanden.

Riktlinjerna ska dock inte ses som "en legalisering av marijuana" är myndigheterna kvicka att påpeka. Ändå ser drogreformsaktivister detta som ett stort steg framåt.

Av: Admin. Källa: AP & BBC News. Publicerad: 2009-10-20  21:57. Uppdaterad: 2009-10-20  21:57. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Hassela länkar till högerextrem sajt

Torgny Peterson, ansvarig utgivare på ActNow (tidigare ReageraMera), publicering har tidigare kritiserats. Nu har man publicerat ett inlägg extern länk där man länkar till en känd högerextrems kartläggning av vänsteraktivister.

"Guiden till den amerikanska vänstern är ingalunda skriven av representanter för den amerikanska vänstern men innehåller inte desto mindre intressant information om såväl välkända individer som grupper. På webbplatsen, Discoverthenetworks.org kan du läsa om olika grupper och individer och mycket mer," skriver man i ett kryptiskt inlägg.

Syftet med inlägget är svårt att utröna, men det verkar på ytan som om man vill uppmana sina läsare att hålla vissa vänsterpolitiker, som kan ha en drogreformsagenda, under uppsikt och bevakning.

Sajten man länkar till ägs av den amerikanska högerprofilen David Horowitz extern länk institut. En grupp som antirasistorganisationen Southern Poverty Law Center kallar "en av 17 organisationer som stödjer ansträngningar att göra trångsynta idéer respektabla."

TN
Förstoringsglas Klicka på bilden för större upplösning.

Horowitz och hans nykonservativa sajt FrontPage Magazine är ökänd för sina verbala attacker mot islam och stödjer aktivt kampen mot terrorismen. Hans personliga korståg mot vänsterakademiker på amerikanska universitet inkluderar bl.a. kampanjer mot ekonomisk gottgörelse till slavars ättlingar och etnisk kvotering.

Enligt Wikipedia lanserades Discover the Networks extern länk 2004 med målet att avslöja påstådda kopplingar mellan grupper och personer på vänsterkanten i USA och islamisk terrorism. Horowitz har också författat en bok på ämnet kallad Unholy Alliance: Radical Islam and the American Left. 2006 släppte han boken The Professors: The 101 Most Dangerous Academics in America som innehåller en lista på lärare som Horowitz anklagar för indoktrinering.

Han har även publicerat flera kontroversiella annonser i studentidningar som anklagar muslimska föreningar i USA för samröre med Hamas och Al-Qaida.

I augusti i år ifrågasatte flera personer sajten ActNows trovärdighet i.o.m. att de vägrade visa att det var Hassela som var ansvariga utgivare.

Det visade sig att Socialstyrelsen delat ut 380.000 kr i bidrag till Hassela för att driva sajten som har som mål att "bidra till en konstruktiv diskussion och utveckling av konstruktiva åtgärder som främjar lösningar istället för låsta positioner." Inga krav ställdes på vetenskaplig kvalitet för att bevilja anslaget.

Peterson har ett förflutet som direktör för ECAD (European cities against drugs) men arbetar idag som journalist och narkotikapolitisk lobbyist knuten till Hassela solidaritet och anställd av Hassela Gotland AB.

Uppdatering: Är Torgny ”Hassela” Peterson sverigedemokrat? extern länk

Uppdatering: Torgny fortsätter sin intoleranta enmansturné med denna fördomsfulla juvel till artikel: Horor gör entré i fängelse för långtidsdömda fångar extern länk (skärmdump).

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com & SR. Publicerad: 2009-10-19  00:01. Uppdaterad: 2009-11-29  00:22. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Folkhälsoministern missförstod fråga om läkarcannabis

Folkhälsominister Maria Larsson (kd) var nyligen med på SvDs webbtv-program Korseld med Sanna Rayman och Katrine Kielos. Läsare kunde innantill skicka in sina frågor.

En av dem som passade på var Joakim Hedström (kol14.com extern länk) som länge och öppet bloggat om sina problem med att få svenska myndigheter att tillåta honom att använda cannabisbaserade läkemedel mot sin migrän och ADHD.

Här är hans fråga och folkhälsoministerns svar (video extern länk).

Varför tillåts inte något av de existerande cannabisbaserade läkemedlen i Sverige?

– Behovet av vård för cannabisrökning ökar i Sverige och det här är på intet sätt ofarliga preparat. Någon sådan legalisering är därför inte aktuell.

Av: Admin. Källa: SvD. Publicerad: 2009-10-17  01:10. Uppdaterad: 2009-10-17  01:10. Avdelning: Politik, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Nya studier

Aktivering av cannabinoidreceptorer i den ärftliga degenerativa hjärnsjukdomen huntingtons sjukdom har i djurförsök extern länk visats kunna skydda nerver, men även reducera inflammation, hjärnödem och rörelseproblem. Symptom utgörs av ofrivilliga, ständigt pågående, hastiga, oregelbundna rörelser och demens. Döden inträffar efter ca 15 år. Studier som denna kan bana väg för nya terapeutiska strategier när det gäller nervsjukdomar som dödar celler, t.ex. parkinsons sjukdom och alzheimers.

Rön extern länk från ett forskningsinstitut i Australien har med hjälp av en djurmodell för schizofreni visat att cannabinoiden cannabidiol (CBD) kan vara antipsykotiskt vid kroniskt intag. Det fungerar alltså inte vid akuta psykiska besvär som t.ex. psykos, ångest eller panik utan det handlar snarare om varaktigt medicinering.

Cannabinoider har tidigare testats för olika tvångssymptom som OCD (Obsessive-Compulsive Disorder). En ny metastudie extern länk kring drogen och tourettes syndrom visar att det ännu inte finns tillräckligt med bevis för att avgöra om detta är en effektiv behandling. Trots att de två ingående studierna med totalt 28 patienter rapporterade en positiv effekt från THC så syntes inga större förbättringar i antal reducerade tics.

Dr. John Zajicek från England har offentliggjort en placebo-kontrollerad studie extern länk med det inkapslade cannabisextraktet Cannador på 279 patienter med MS. Efter 12 veckor var lindring från muskelstelhet nästan dubbelt så stor jämfört med placebo-gruppen (29.4% kontra 15.7%). Motsvarande resultat upptäcktes också i smärtlindring, spasmer och sömn.

forskning

Dr. Donald Abrams från ett universitet i Kalifornien har visat extern länk att inhalerad cannabisånga (vaporisation) förstärker den smärtstillande effekten hos opiater. 21 patienter med stabila doser av långvarande opiater som morfin och oxykodon deltog och fick förångad cannabis tre gånger per dag i tre dagar. Cannabis sänkte även koncentrationen av opiater i blodet.

Dr. Mark Ware från McGill University i Montreal har tittat närmare på cannabis säkerhet i smärtbehandling. Studien extern länk undersökte biverkningar av örtcannabis i standarddoser. 215 smärtpatienter behandlades i ett år och jämfördes med 216 kontrollpatienter. Den genomsnittliga dosen var 1.86 gram per dag. Inga allvarliga bieffekter noterades. Forskare sammanfattade att "cannabisbruk för kronisk smärta över ett år var inte associerat med några stora förändringar i lungfunktion, det endokrina systemet, eller kognitiv förmåga."

Dr. Vincent Maida från University of Toronto har presenterat ny data extern länk kring THC-derivatet nabilone i behandling av långt framskridna cancerpatienter. Data från 112 patienter (47 på nabilone och 65 utan) visar att smärtupplevelsen såväl som opiatbruket var drastiskt reducerat i nabilone-patienterna. Även förbättringar i illamående och allmän ångest kunde noteras.

Denna stude extern länk från Israel visar att cannabis påverkan på minnet kan vara överdrivet och t.o.m. användes för att behandla psykologiska problem som PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). Inlärning under påverkan verkar inte kunna kategoriseras så lätt som man trodde förut, något man kom fram till genom försök med råttor och labyrinter. Uppdatering: Även nyhetsbyrån extern länk för svenska antidrog-rörelser Drugnews skriver om denna studie. Se också detta videoreportage extern länk om samma ämne.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-10-17  01:09. Uppdaterad: 2009-11-16  00:45. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Tuffare cannabislagstiftning i Australien

Premiärministern i Western Australia meddelade på det liberala partiets konferens i Perth att polisen nu ska få aldrig förut skådade befogenheter att stoppa och undersöka personer i jakten på droger och vapen.

västra australien

Colin Barnett meddelade också att regeringen kommer att vidta åtgärder för att göra sig av med Labours cannabislagstiftning och introducera nya lagar inom 14 dagar.

Han konstaterade i sitt anförande att cannabis är varken en lätt eller ofarlig drog och nämnde forskning som antyder en koppling mellan psykologiska besvär och överdriven användning av drogen hos ungdomar.

De utökade reglerna ska användas kring underhållningscentrum och konserter och undanröjer "tekniska detaljer och formaliteter" som idag kräver en rimlig misstanke innan polis kan genomföra en visitering. Användning av droghundar och metalldetektor ska också införas samtidigt.

Lagarna blir mer restriktiva genom att man tar bort skydd från åtal om innehavet endast gäller två plantor och sänker gränsen för ringa narkotikabrott för cannabis från 30 till 2 gram samt introducerar högre bötessummor.

Fällda personer ska tvingas till drogrehabilitering och försäljning av droginstrument som rullpapper och vattenpipor förbjuds. Om en person inte begår fler brott inom en treårs-period kommer brottsregistret styrkas.

Barnetts förslag har kritiserats av grupper som försvarar medborgerliga fri- och rättigheter.

Av: Admin. Källa: The West Australian. Publicerad: 2009-10-17  01:08. Uppdaterad: 2009-10-17  01:08. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Vänstern vill ta bort konsumtionsförbudet

Bland de motioner som lämnades in under årets motionstid finns en där flera ledamöter från vänsterpartiet vill avkriminalisera narkotikabruket.

I en omfattande motion så vill sex vänsterkvinnor att narkotika inte längre ska vara kriminellt att använda. Detta för att inte stigmatisera missbrukare och förmå polisen att mer jaga langare än brukare. Man vill även att straffskalan för narkotikabrott ses över.

Vänsterpartiet röstade aldrig för införande av konsumtionsförbudet 1989, men det är först nu efter en intern debatt som partiet politiskt driver frågan om att skrota konsumtionsförbudet.

Även Centerns Fredrick Federley har lämnat in en intressant motion extern länk. I den föreslår han en utredning om den svenska narkotikapolitiken de senaste 10 åren, dess effekt och möjliga alternativ.

Vänsterpartiets motion 2009/10:v302 extern länk innehåller följande rubriker.

 1 Innehållsförteckning
 2 Förslag till riksdagsbeslut
 3 Inledning
 4 Välfärd mot droger
 5 Kvinnor och män med missbruksproblem
 6 Samhället och narkotikan
 7 Socialpolitik eller kriminalisering
 8 Stigmatiseringen av människor med missbruksproblem
 9 Kriminaliseringen av eget bruk
10 Vård till alla med missbruksproblem
11 Helhetssyn och mångfald 
12 Våld mot missbrukande kvinnor 
13 Kriminalvården 
14 Friare behandlingsformer
15 Bättre vård på anstalt 
16 Tullen och polisen

Av: Admin. Källa: Drugnews. Publicerad: 2009-10-17  01:07. Uppdaterad: 2009-10-17  01:07. Avdelning: Politik, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Stor ökning av antalet stoppade personer i USA

Polis i USA stoppar och visiterar miljontals människor varje år på svaga grunder. Nu höjs röster att praktiken kränker människors medborgerliga rättigheter.

Polistaktiken går ut på att känna efter på utsidan av kläder för att upptäcka gömda vapen. 1968 dömde högsta domstolen att polis har rätt att göra en begränsad genomsökning baserat på en rimlig misstanke att ett brott har eller kommer att begås. En standard lägre än sannolik orsak som behövs för att arrestera någon.

Människorättsgrupper säger praktiken är rasistisk och förebygger inga brott. Polisen hävdar det motsatta, men bara runt 10% av alla stopp i New York resulterar i en anhållning. Istället rättfärdigas praktiken med att den stoppar grövre brott.

Genom att använda trasiga fönster-metoden, som går ut på att förebygga grövre brott genom att beivra alla mindre förseelser, har man lyckats drastiskt reducera brott.

Men kostnader kan istället dyka upp i form av att folk tappar förtroendet för polisen, något som försvårar polisutredningar när vittnen väljer att inte framträda.

polisbil

Statistk från Associated Press visar att visiteringar ökat de senate åren. De drabbar både yngre som äldre medborgare, de flesta är av latinamerikanskt ursprung eller afro-amerikaner. Nästan alla är oskyldiga till något brott.

I New york var 51% svarta, 32% var av latinamerikanskt ursprung. Problemet är så utbrett i vissa områden att organisationer börjat erbjuda kurser i hur man ska bete sig under ett stopp och vad deras rättigheter är under en sådan rutin.

Liknande siffror uppvisas i Philadelphia och Los Angeles. Men många städer bryr sig inte ens om att räkna statistik kring etniskt ursprung av de personer poliser stoppar.

Civilklädd polis reagerar oftast på beteenden som undanglidande rörelser, någon som håller utkik, personer som bär inbrottsverktyg eller saker som kan avslöja en drogaffär. Saker som kan ha helt naturliga förklaringar.

En del oskyldigt drabbade har stämt staden, något som betytt att man tvingats betala ut stora skadestånd.

Av: Admin. Källa: AP. Publicerad: 2009-10-17  01:06. Uppdaterad: 2009-10-17  01:06. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Namnbyte av IACM

Vid IACM (International Association for Cannabis as Medicine) senaste årsmöte klubbades ett mindre namnbyte igenom. Det nya namnet är International Association for Cannabinoid Medicines.

Namnbytet är avsett att reflektera utvecklingen av det ökande antalet cannabinoider som upptäckts de senaste åren och som ingår i allt fler studier av läkare, forskare och kemister.

IACM extern länk grundades i mars 2000 och består av medlemmar från hela världen. Deras främsta mål är att främja forskning och förståelse kring cannabinoider för medicinsk användning.

IACM hyllade också fyra personer för deras insatser för att återuppväcka intresset för cannabis och cannabinoider som medicin. Bl.a. Manuel Guzman, Mark Ware och Istvan Katona belönandes för sin forskning vid sammanträdet den 2 oktober.

iacm

Ethan Russo från USA valdes till ny ordförande. Styrelsen består nu av Manuel Guzman (Spanien), Arno Hazekamp (Nederländerna), Roger Pertwee och Willy Notcutt (UK), Franjo Grotenhermen (Tyskland), Daniela Parolaro (Italien), Mark Ware (Kanada) och Rudolf Brenneisen (Schweiz). Clare Hodges (UK) omvaldes som patientrepresentativ.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2009-10-17  01:05. Uppdaterad: 2009-10-17  01:05. Avdelning: Nyheter, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Bönder odlade hampa på DEAs gräsmatta

Sex personer, varav två bönder, har anhållits utanför DEAs högkvarter i Virginia för att ha försökt så industrihampa på deras gräsmatta.

Den federala narkotikabyråns enorma byråkrati och konservativa syn på industrihampa, som idag måste importeras från untomlands, har under en lång tid frusterat allt från miljövänner till bönder.

Enligt polis är anklagelsen intrång på Drug Enforcement Administrations område. Hampa som är lagligt att inneha kan användas bl.a. till kläder, olja, rep och byggnadsmaterial. Förespråkare säger USA går miste om en miljardindustri genom förbudet som anses vara ett oerhört resursslöseri.

dea hemp

Bland de 21 personerna som deltog fanns bönder från Vermont och North Dakota såväl som representanter från amerikanska hampaklädesföretag, tvåltillverkare och föreningen Vote Hemp. De hade tagit med sig egna spadar och hampafrön och orsakade mindre skada på gräsmattan.

F.d. president Reagan satsade stort på att gå efter hampan som växer vilt och har en lång historia i USA. 1989 ryckte man upp 120 miljoner plantor. 2001 hade siffran svullit till en halv miljard.

Organisationer som Hemp Industries Association utövar lobbning i Washington. Hittills har man varit framgångsrik då delstater som Hawaii, Kentucky, Maine, Maryland, Montana, North Dakota, Vermont, och West Virginia godkänt odling, men det federala förbudet stoppar f.n. all kultivering. Ett förslag introducerat i den amerikanska kongressen skulle tillåta delstater att skapa sina egna lagar kring grödan.

Du kan se en video från protesten här extern länk och fler bilder här extern länk.

Av: Admin. Källa: Huffington Post & AP. Publicerad: 2009-10-17  01:04. Uppdaterad: 2009-10-17  01:04. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Det misslyckade kriget mot narkotikan [radio]

Konflikt i Sveriges Radio P1 söndagen 10 oktober handlade om det förlorade drogkriget i Latinamerika.

Nu börjar f.d. presidenter som ångrar sin tidigare politik att mer och mer förespråka avkriminalisering och legalisering av narkotika som en lösning.

Bland offren i det USA-ledda militära kriget finns förutom människoliv, miljön och demokratin.

Personer som intervjuas i programmat är bl.a. Fernado Cardoso, Cesar Gaviria, Leon Valencia, Magnus Linton, Theresa Margolles, Vanda Falbab-Brown, och George Soros.

Lyssna online extern länk eller ladda ner extern länk.

wod

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-10-17  01:03. Uppdaterad: 2009-10-17  01:03. Avdelning: Media, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Nioåring får spetsade kakor mot sin autism

Är det okey att ge barn cannabis för vissa symptom?

Det är frågan en kvinna ställer sig i två nypublicerade artiklar. Modern och författaren, Marie Myung-Ok Lee, har en nio-årig son med autism.

De bor i en cannabisvänlig delstat, Rhode Island, som gör det möjligt för hennes läkare att ordinera kakor spetsade med cannabisolja. Sonen har också problem från två operationer som avlägsnade tumörer från hans ryggmärg.

Efter att ha prövat alla möjliga sorters läkemedel för att lugna hans bråkiga beteende blev de rekommenderade att försöka med cannabis.

autism thc

Nästan omedelbart förändrades humöret till det bättre och han började förbättra sina skolbetyg.

Risken att drabbas av psykologiska besvär är alltid större för personer under 18 år. Samtidigt måste fördelar vägas mot nackdelar. Om man kan hålla en relativt låg dos och använder mat och bakverk som intagsmetod kan cannabis vara en effektiv hjälp, oavsett ålder.

Läs del ett extern länk och del två extern länk och bilda din egen åsikt.

Av: Admin. Källa: NORML Blog. Publicerad: 2009-10-17  01:02. Uppdaterad: 2009-10-17  01:02. Avdelning: Samhälle, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Åklagare förklarar krig mot mm i Los Angeles

Åklagare i Los Angeles har förklarat krig mot stadens cannabisdispensärer.

I ett uttalande säger åklagarkontoret att alla vinstgivande apotek är olagliga och ska "utrotas".

En konferens i Montebello arrangerad av narkotikapoliser i Kalifornien diskuterade hur man bäst skulle kunna vrida klockan tillbaka och återgå till en tid när cannabisinnehav automatiskt ledde till fängelse. Ca 75 personer demonstrerade utanför restaurangen där mötet hölls.

En åklagare, Steve Cooley, som deltog vid mötet förklarade efteråt att han skulle börja åtala ägare som gör stora vinster på försäljningen till patienter. Han grundar sin tolkning på ett domslut från förra året av delstatens högsta domstol.

- Det är vårt jobb att de till att lagar följs. Åtal kommer i framtiden att lämnas in för alla inkomstbringande etablissemang som säljer cannabis, sa Cooley. Kooperativ där patienter kan bli medlemmar för att garantera en stadig tillgång komer inte att åtalas.

la

Lagar som ska försäkra att marijuana finns tillgänglig för kvalificerade patienter i delstaten säger att närstående släktingar eller en vårdgivare får förse patienten med örten. Detta har tolkats annorlunda av vissa med en explosion av cannabisapotek i stadens centrum som följd. Det finns ca 900 dispensärer i hela Los Angeles som gemensamt betalar miljontals av kronor i skatter.

Aktivister för medicinsk marijuana menar att vinstgivande dispensärer är redan förbjudna och brukar ofta råka ut för militärliknande razzior med jämna mellanrum ändå. De menar att försäljningen bara kommer gå under jord, till ingen nytta för någon.

Av: Admin. Källa: Inland Valley Daily Bulletin. Publicerad: 2009-10-17  01:01. Uppdaterad: 2009-10-17  01:01. Avdelning: Juridik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Rekordbeslag av hasch i år

Svensk tull har aldrig tidigare beslagtagit lika mycket cannabis som under de nio första månaderna i år (video extern länk).

2007 beslagtogs 623 kilo cannabis och förra året 450 kilo. Hittills i år har man sammanlagt stoppat otroliga 1136 kilo, över ett ton.

Under de senaste veckorna har tullen i Skåne bl.a. gjort beslag i två holländska lastbilar på flera hundra kilo hasch. De två lasbilschaufförerna från Holland som körde lasten sitter nu häktade på sannolika skäl misstänkta för grovt narkotikabrott.

Det senaste decenniet har beslagen av cannabisharts/kåda varje år legat mellan 400 och 600 kg. Enligt Tullverket kan slutsiffran för 2009 komma att hamna på uppemot 1,5 ton vid årets slut.

Det handlar i huvudsak om hasch (cannabisharts) packat hårt i skrymslen på släp, lastbilar och husvagnar som oftast äntrar landet från Skåne och Öresundsbron för att sedan röra sig uppemot resten av landet.

Av de beslag som görs i Sverige kommer runt 90 procent ursprungligen från Marocko.

Vad ökningen beror på vet ingen, men den mest troliga förklaringen är ett ökat intresse och konsumtion av drogen.

hasch

Av: Admin. Källa: SVT. Publicerad: 2009-10-10  00:10. Uppdaterad: 2009-10-10  00:10. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Milda besvär drabbar fåtal

abstinens

I Tyskland har forskare vid fyra universitet studerat abstinessymptom från cannabis. Resultaten visar att ett upphörande av drogen hos personer ger relativt milda besvär.

I studien extern länk ingick en grupp på 73 patienter diagnostiserade med cannabisberoende. Forskarna observerade att besvären cannabis withdrawal syndrome (CWS) var som störst dag 1 utan cannabiskonsumtion och minskade därefter stadigt varje dag.

Vanliga problem som rapporterades av testpersonerna var:

28% – Svettningar
21% – Värmesvallningar
21% – Sömnbesvär
20% – Rastlöshet
20% – Oro
19% – Nedstämdhet
15% – Minskad aptit

Av hela gruppen rapporterade mindre än 50% någon form av psykiskt eller fysiskt avvänjningssymtom. Forskarna kom också fram till att endast en mindre del av personerna som diagnostiserats med cannabisberoende faktiskt upplevde starka avvänjningssymtom som kliniskt kan defineras som detta.

Vad det kan bero på gick studien ej in på men man kan tänka sig att samma personer kan ha generella beroendeproblem. Avvänjningssymtom för andra vanliga droger är ofta mycket svåra och det inkluderar symptom från lagliga droger som receptbelagda läkemedel och tobak.

Studien komplementerar tidigare resultat som visat att även ett långvarigt cannabisberoende ger inte några starka abstinenssymptom.

En seperat studie visar att alkoholintag kan öka under kroniska användares abstinens. Forskare vid ett universitet i Vermont bedömde alkoholkonsumtion av 28 dagliga användare som frivilligt valde att avstå från marijuana under åtta dagar.

Sjutton stycken (61%) ökade deras alkoholintag. Användare med en bakgrund av tidigare missbruk ersatte alkohol i mycket större mängder än övriga deltagare. Sju personer hade innan studie inleddes noterat tidigare problem med alkoholism.

Av: Admin. Källa: Cannabis.se & NORML 1 & NORML 2. Publicerad: 2009-10-10  00:09. Uppdaterad: 2009-10-10  00:09. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Baka med Baart

Mat och bakverk med cannabis är inte så vanligt i Sverige, men väl utbrett i Europa. Men i.o.m. att idén med medicinsk marijuana sprids även till Sverige blir praktiken allt vanligare.

Här lagar den holländska cannabiskocken Baard extern länk holländska cannabistryfflar som innehåller en avsevärd mängd marijuanaknoppar.

Videoreceptet är textat på engelska. Fler videos inom samma ämne och med samma man hittas här extern länk.

Av: Admin. Källa: Cannabis.se. Publicerad: 2009-10-10  00:08. Uppdaterad: 2009-10-10  00:08. Avdelning: Kultur, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Avkriminalisering har inte lett till skolproblem

Ett år efter att Massachusetts avkriminaliserat innehav av små mängder marijuana syns inga bevis på att skolor drabbats av några eskalerande drogproblem.

Förra hösten passerade delstaten med stöd från 65% av väljarna en ny lag som innebär att vuxet innehav av cannabis (högst 28 gram) för personligt bruk endast kan straffas med böter på ca 800 kr. Försäljning är fortfarande brottsligt.

12 månader senare rapporterar flera skolor ingen ökning av allvarliga problem i deras områden med marijuana, vilket förvånar vissa rektorer och lärare, även om de oroas över att lagen skickar fel signaler till ungdomar. Många andra skolor bekräftar också den positiva trenden.

böcker

Många av delstatens skolor arbetar sedan många år tillbaks med att förebygga användning av droger som alkohol och cannabis bland elever. Ett helhetsbegrepp som involverar polis, skolor och idrottsrörelser.

Attityder hos studenter har ändå förändrats till att vara mer tolererant, men det verkar inte har påverkat deras användning. Ertappas yngre användare måste de genomgå ett drogutbildningsprogram och utföra någon form av samhällstjänst. Studenter som ertappas med drogen i skolan riskerar också avstängning.

Av: Admin. Källa: MetroWest Daily News. Publicerad: 2009-10-10  00:07. Uppdaterad: 2009-10-10  00:07. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Arizona ser ut att få rösta om MM

Medicinsk marijuana kan vara på väg till Arizona.

Reformaktivister har hittills lyckats samla in mer än 130.000 namnunderskrifter för att få upp frågan för röstning i november 2010. Det fattas bara ca 23.000 signaturer innan man lyckats.

Avsikten med lagen är att hjälpa tusentals av smärtpatienter som idag endast har två alternativ: den svarta marknaden eller att fortsätt lida.

Skulle förslaget godkännas av väljare kommer staten reglera dispensärer som kommer sälja drogen i mindre mängder till kvalificerade patienter.

Hälsodepartementet kommer att utfärda intyg och erbjuda antingen cannabisbaserade läkemedel eller växten i dess råa form. Både patienter och läkare är då immuna mot åtal.

1996 passerade väljare ett liknande förslag men lagen övervändes av legislaturen eftersom den stred mot federal lagstiftning.

arizona

500 frivilligt arbetande från Arizona Medical Marijuana Policy Project har t.o.m. 10 juli 2010 att samla in alla 153,000 namnunderskrifter som behövs. Målet är att samla in 250.000 namn så att man har en bra marginal av godkända signaturer.

Opinionsundersökningar visar att ett sådant förslag har stöd från 65% av väljarna i Arizona.

13 delstater i USA har redan legaliserat medicinsk marijuana.

Av: Admin. Källa: Arizona Daily Wildcat. Publicerad: 2009-10-10  00:06. Uppdaterad: 2009-10-10  00:06. Avdelning: Juridik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Tidning söker recensent av dispensärer

När fler och fler delstater i USA legaliserar medicinsk användning av cannabis så uppstår det en helt ny legal industri med mängder av arbetstillfällen.

Den alternativa veckotidningen Denver Westword extern länk söker nu i en helt seriöst menad annons en medicinsk cannabispatient med skrivtalang.

denver westword

Frilansuppdraget handlar i huvudsak om att recensera just cannabisapoteken i Colorado där det redan finns över 100 dispensärer och ca 15.000 registrerade patienter.

Många tidningar har recensionser av böcker, mat och film, men Denver Westwords platsannons är den första av sitt slag i amerikansk journalism. Idén är inte att värdera den gröna plantan sig själv utan de semi-lagliga ställen som säljer den.

- Vi vill se vad för slags ställe det är, hur väl de tar hand om dig och vad som pågår bakom disken. Kollar de din id? Följer de reglerna? säger chefredaktören Patricia Calhoun.

Annonsen söker efter en frilansare med en läkar-certifierad licens att konsumera drogen. Ansökare bör motivera vad cannabis hjälpt dem med samt flera olika läkarintyg och en résumé.

Hittills har man mottagit ett dussintal applikationer på bara några dagar.

2000 röstade Colorado in en lag som legaliserade medicinsk marijuana, men själva dispensär-boomen som delstaten upplevt, har tillkommit först efter att myndigheterna i år beslutat att inta en liberal hållning mot själva försäljningen av örten till patienter. Barack Obamas administration har också lovat att sluta jaga dispensärer i Kalifornien som följer lokala regler.

Av: Admin. Källa: New York Times. Publicerad: 2009-10-10  00:05. Uppdaterad: 2009-10-10  00:05. Avdelning: Media, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Ett släp med cannabis kommer lastat

Tänk dig att du kör på en norrlandsväg och plötsligt bränner det förbi en lastbil med cannabis skrivet över hela släpet. Lastbilen tillhör tillverkaren av energidrycken LE CANNABIS extern länk.

Av: Admin. Källa: Cannabis.se. Publicerad: 2009-10-10  00:04. Uppdaterad: 2009-10-10  00:04. Avdelning: Kultur, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Kaliforniens högsta domstol på odlingkollektivens sida

Ett odlingskollektiv vann nyligen mot polisen när Kaliforniens högsta domstol dömde att polisen agerade felaktigt när de tvingade kollektivet att förstöra deras plantor med hänvisning till federal lagstiftning.

Det var 2005 som sheriffen i Butte county utan husrannsakan och under hot tvingade den ansvarige för en odling av medicinsk marijuana att förstöra 29 utav 42 plantor.

kalifornien

Sheriffen hävdade att ägaren David Williams och alla sex medlemmar i kollektivet måste odla sin egen marijuana.

Aktivistgruppen Americans For Safe Access stämde Butte county 2006 och året därpå så dömde en domstol till patienternas fördel som alla hade tillstånd för medicinsk marijuana.

Eftersom HD avslog överklagan från myndigheterna kvarstår beslutet från 2007 och den delstatslag från 1996 som tillåter patienter och vårdgivare att odla sin egen medicin förstärks ytterligare.

Nu kan kollektivet dessutom söka ersättning av Butte county för den skada den lokala polisen orsakat. Domstolens agerande öppnar också upp för framtida stämningar från patienter om lokal polis väljer att ignorera delstatslagen.

Av: Admin. Källa: ASA. Publicerad: 2009-10-10  00:03. Uppdaterad: 2009-10-10  00:03. Avdelning: Juridik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


80% av alla mord på Puerto Rico förbudsrelaterade

Cirka 80 procent av alla mord som begås i Puerto Rico kan direkt länkas till förbuds-relaterade aktiviter såsom smuggling.

Avslöjandet kommer ifrån polismyndigheter och akademiker som tittat närmare på våldet.

Anledningen kan delvis hittas i det centralamerikanska landets geografi. Landet, som tillhör USA men har ett visst självstyre, har blivit en bro för narkotikasmugglare på väg till Amerika.

- Droger förs in från Sydamerika, via den Dominikanska republiken, till Puerto Rico, säger Felix Bauso, chef för huvudstaden San Juans polisstyrkor, och tillägger att det är en miljardindustri som blivit ett sätt för många invånare att försörja sig på.

Bauso erkänner också att en stor del av insmugglade droger konsumeras på den karibiska ön. Landet har ca 40,000 hårda missbrukare.

puerto rico

P.g.a. gatudrogernas låga renhet de senaste åren behöver beroendesjuka personer konsumera större doser, vilket lett till en ökning av kriminalietet och mord.

Forskare vid University of Puerto Rico säger användare spenderar nästan tre miljoner/dag för att tillfredställa deras vana.

Hector Colon, verksam vid lärosätet, menar det kostar samhället mellan 195.000-210.000 kr att hålla en missbrukare inlåst. Till det kommer ytterligare sjukvårdskostnader om patienten har AIDS eller hepatit.

Av: Admin. Källa: Latin American Herald Tribune. Publicerad: 2009-10-10  00:02. Uppdaterad: 2009-10-10  00:02. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Politiker och myndigheter börjar ändra åsikt

Distriktsåklagaren Stan Garnett i Boulder, Colorado är en pragmatisk person som tror på legalisering för att det är bra ur samhällets synpunkt. I ett hörande med en regional kommission som utreder medicinsk marijuana sa han nyligen att han tror drogen snart kommer att börja regleras.

Här är en video där han förklarar närmare sina åsikter om läkarcannabis.

Som ett tillägg till ovanstående video presenteras nedanför ett klipp med guvenörskandidaten och nuvarande borgmästare av San Fransisco Gavin Newsoms inställning till marijuana. Han kandiderar till guvernörsposten i Kalifornien 2010 och pratar om dagens narkotikalagstiftning.

Av: Admin. Källa: Cannabis.se. Publicerad: 2009-10-10  00:01. Uppdaterad: 2009-10-10  00:01. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Marc Emery överlämnade sig själv

Entreprenören Marc Emery har nu överlämnat sig själv till kanadensiska myndigheter i avvaktan på utlämning till USA.

Efter att ha slagits mot en utlämning i flera år har Emery gått med på en överrenskommelse med amerikanska åklagare där han ser ut att få mellan 5-8 års fängelse i USA, men där hans medarbetare inte får någon fängelsetid alls. I utbyte läggs alla andra anklagelser ner.

Osäkerheten har varit stor under en längre tid när det gäller Emerys öde efter att hans fröföretag utsattes för en razia 2005. Agenter från USA hade då bevis på att Emery sålt cannabisfrö till amerikanska medborgare över internet. Pengarna använde han för att finansiera olika politiska kampanjer runtom i världen.

Efter det har minst en tidigare överrenskommelse brutits som skulle ha inneburit nästan exakt samma fängelsetid (minus ett antal månader för gott uppförande).

Han kunde ha fortsatt bekämpa utlämningen på grunder att åtalet var politiskt motiverat, men riskerade då en mycket längre tid i fängelse. I Kanada riskerade han endast några tusenlappar i böter för att sälja cannabisfrö till vuxna.

marc emeryMichelle Rainey, Greg Williams och Marc Emery, a.k.a. BC3.

Förhoppningen nu är att han kan avtjäna en del av tiden i ett kanadensiskt fängelse, även om Kanadas konservativa regering vanligtvis inte tillåter dömda narkotikabrottslingar utomlands detta privilegium.

Under tiden Marc avtjänar ett straff, som många insatta i fallet anser är orättfärdigt, kommer hans fru Jodie ta över företaget som bl.a. sköter en framgångsrik headshop i centrala Vancouver.

Emery kommer inom kort att föras till Seattle för att ställas inför en federal domstol. Vistelsen i ett amerikanskt fängelse för en "utlänning" är dock tuff, då ingen rehabilitering eller rekreation existerar.

Demonstrationer har hållts på flera platser i Kanada mot att USA lägger sig i Kanadas rättssystem och förbudet mot cannabis för vuxna generellt. Paret Emery har också rest på en avskedsturné över Kanada där de hållit tal extern länk och förespråkat reform av dagens narkotikalagar.

En presskonferens precis före Emery överlämnade sig själv kan ses här extern länk.

Uppdatering: Efter diverse fördröjningar har nu Emery transporterats till USA för att stå rättegång. Nyheten fick människor att demonstrera i flera kanadensiska städer. Se en intervju extern länk med Marcs fru Jodie.

Uppdatering: Efter att Emery spelat in en podcast extern länk har han placerats i isoleringscell de tre senaste veckorna. Mars visste inte om att det var mot reglerna att spela in telefonsamtal för en podcast. Nästan alla telefonsamtal blockeras, däremot får han ta emot snigelpost. Marc Emery's Prison Blog extern länk.

Av: Admin. Källa: MercuryNews.com & BBC News & Cannabis Culture & Straight.com. Publicerad: 2009-10-03  00:09. Uppdaterad: 2010-06-20  23:18. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabinoidkräm verksam mot nervsmärta

En ny tysk studie om forskning kring hudsjukdomar visar att cannabinoider lindrar kronisk smärta associerad med herpessår från en bältrosinfektion.

Forskare vid Clinic for Skin Diseases vid University of Muenster testade effektiviteten av utvärtes behandling med en cannabinoid som aktiverar unika receptorer.

Åtta patienter som drabbats av nervsmärta i ansiktet fick en kräm som innehöll den kropssegna cannabinoiden palmitoylethanolamine, en agonist vilket binder till vissa receptor och stimulerar dess aktivitet.

herpes

Patienterna fick sedan poängsätta uppnådd smärtsymptomlindring på en visuell skala.

Fem av åtta (62.5%) upplevde en genomsnittlig reducering av smärta på 88 procent. Terapin tolererades bra av alla utan större biverkningar eller obehagliga känslor.

"Hudbehandling med cannabinoider var ett effektivt och vältolererat adjuvant (behandling ges för att motverka återfall av sjukdom) alternativ för denna typen av svårbehandlad smärta," sammanfattade man studien.

Krämen finns redan på marknaden i Tyskland under varumärket Physiogel A.I. Crème och används för att behandla smärtsam klåda.

Vattkoppor är en mycket smittsam sjukdom orsakad av varicellae-zoster viruset. Viruset kan många år senare aktiveras igen och orsakar då en bältrosinfektion med smärtsamma nervsjukdomar som följd i vissa fall.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2009-10-08  00:08. Uppdaterad: 2009-10-03  00:08. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Friad från ringa narkotikabrott efter att ha konsumerat cannabis utomlands

Kan man fällas för cannabisbruk i Sverige om man uppger att man använt drogen i ett annat land? Kanske.

En 28-årig boråsare har friats från misstanke om ringa narkotikabrott eftersom han hade konsumerat cannabis utomlands istället för inom Sveriges gränser.

I slutet av maj greps mannen av polisen eftersom han visade tydliga tecken på att vara narkotikapåverkad, men vid rättegången i Borås tingsrätt uppgav mannen att han hade rökt hasch utomlands vid två tillfällen de senaste veckorna.

sverige

Tingsrätten ansåg att det inte kunde bevisas att han hade brukat narkotikan inom landets gränser och friade honom därför från anklagelsen.

Självklart är urin/blodprov en stark bevisfaktor i dessa mål, men utan detta, är det svårt för åklagare att bevisa skuld, såvida man inte erkänner d.v.s.

Är det möjligtvis ett kryphål i lagen som öppnats upp här? Du kan följa med i diskussionen om detta fall hos Flashback Forum extern länk.

Av: Admin. Källa: Borås Tidning. Publicerad: 2009-10-03  00:07. Uppdaterad: 2009-10-03  00:07. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


En polischef som nästan försäger sig

Polischefen George Gascon i San Francisco svarar på frågan om det finns likheter mellan alkoholförbudet och dagens kriminalisering av cannabis.

Utfrågningen gällde hur staden ska hantera illegala grow-ops som utgör en brandrisk.

Av: Admin. Källa: LEAP. Publicerad: 2009-10-03  00:06. Uppdaterad: 2009-10-03  00:06. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Karriärkvinnor som röker cannabis

Fransk-engelska mode- och samhällstidningen Marie Claire har i deras senaste nummer en väldigt intressant artikel extern länk om medelålders kvinnor i höga positioner som väljer att röka cannabis istället för att dricka alkohol.

I Stiletto Stoners krossas den stereotypa nidbilden av cannabisrökare som lata och smutsiga. Slutsatsen är att i USA konsumerar även framgångsrika karriärkvinnor marijuana.

Nedanför kan de se en intervju med magasinets chefredaktör och en kvinnopsykolog om artikeln i fråga. Klippet är från ett amerikanskt morgonprogram.

Uppdatering: Läs också en liknande artikel extern länk i Elle om karriärkvinnor som använder cannabis mot ångest och stress.

Av: Admin. Källa: Drug War Rant. Publicerad: 2009-10-03  00:05. Uppdaterad: 2009-10-19  23:47. Avdelning: Media, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Tio saker en smart narkotikapolitik bör innehålla

Domaren James P. Gray är unik i USA. En rättskipare som förespråkar full legalisering av all narkotika med hänvisning till att de är farliga substanser.

Han var en av många personer intresserad i drogreform som nyligen deltog i en drogpolicykonferens i El Paso, Texas.

Konferensen var ett resultat av en uppmärksammad resolution som passerades i början på året för att skapa en diskussion om droglegalisering. Förhoppningen var att reducera drog-relaterat våld och behandla missbrukare som patienter istället för brottslingar.

Resolutionen röstades till slut ner, men ledde som sagt till att frågan om drogreform uppmärksammades rejält över Atlanten.

Gray har här skrivit ner tio mål en smart narkotikapolitik bör innehålla. Listan publicerades i samband med konferensen.

Håller du med om detta? Skriv vad du tycker i gästboken.

 1. Reducera exponering och användning av droger av ungdomar.
 2. Stoppa eller väsentligt reducera våldet som följer tillverkning och distribution av droger, speciellt för polis och oskyldiga åskådare.
 3. Stoppa eller väsentligt reducera korruption av myndigheter, företag och personer och speciellt ungdomar som följer tillverkning och distribution av droger.
 4. Stoppa eller väsentligt reducera brottslighet av människor som finansierar sitt missbruk med brott eller under påverkan av droger.
 5. Stoppa eller väsentligt reducera flödet av narkotika in i vårt land.
 6. Reducera skadliga hälsorisker associerade med användning av narkotika.
 7. Upprätthåll och bekräfta våra medborgerliga rättigheter.
 8. Reducera antalet personer vi måste betala för att förvara i våra häkten och fängelser.
 9. Stoppa eller väsentligt reducera flödet av vapen ut från vårt land och in till länder söder om gränsen.
 10. Öka respekt för våra lagar och institutioner.

Av: Admin. Källa: Daily Pilot. Publicerad: 2009-10-03  00:04. Uppdaterad: 2009-10-03  00:04. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabisaktivism i New Hampshire

New Hampshire i USA är känd för sin starka frihetsaktivism. Nu verkar kampen ha kommit till cannabis.

I en park i centrala Keene har folk samlats sedan en vecka tillbaka för att varje dag röka cannabis och andra örter öppet.

Demonstrationerna använder glaspipor för att röka allt från chokladmint till tobak för att polisen inte ska veta vem som konsumerar vad.

Möten med civil olydnad har lockat 50-100 personer varje dag, beroende på vädret, och har också spridits till kringliggande kommuner samt orsakat en hel del intresse från media.

Se videoklippen nedanför där polisen tar två demonstranter. De släpptes båda några timmar senare.
Av: Admin. Källa: Drug War Chronicle. Publicerad: 2009-10-03  00:03. Uppdaterad: 2009-10-03  00:03. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabisprofil: Lowryder #2

En efterlängtad uppföljare och förbättring av den populära dvärgplantan Lowryder, en favorit hos hobbyodlare över hela världen tack vare att den passar in i garderober och trånga utrymmen. Lowryder #2 är ett försök att göra det kompakta ursprunget ännu bättre när det gäller smak, skörd och styrka.

TN
Förstoringsglas Klicka på bilden för större upplösning.
Utseende:Växer sig inte större än 40 cm.
Arom/smak:Sandelträ, jord, rik smak.
Rus:Starkt upplyftande rus för att vara en mestadel Indica-sort.
A.k.a.:-
Blommar:56 dagar.
Producent:High Bred Seeds extern länk
Sativa/Indica:Mestadels Indica.
Genetik:♂ Santa Maria x ♀ Lowryder (9:e generation).
Utmärkelser:-
Medicinska egenskaper:Kroppsavslappnande, aptit, smärtlindring, huvudvärk.
Inomhus/utomhus:Ja / Ja.
Styrka:THC: -; CBD: -
Ursprungsland:CA Kanada.
Annat:Blommar automatiskt efter tre veckor. Sorten har beskrivits som Pot for Dummies eftersom den är så lätt att odla. Mexikanskt ursprung (Ruderalis). Från frö till skörd på två månader (med 14 timmar ljus). Extra lämplig för nordiska klimat.

Av: Admin. Källa: The Big Book of Buds. Publicerad: 2009-10-03  00:02. Uppdaterad: 2009-10-03  00:02. Avdelning: Profil, Strain.

Skriv ut

Upp ↑


Avsnitt av The Family Guy förbjudet i Venezuela

family guy

Ett avsnitt som handlar om marijuana från den populära amerikanska animerade tv-serien The Family Guy har förbjudits i Venezuela.

Sändningsmyndigheter har beslutat att bötfälla tv-stationer som visar ett avsnitt där familjen Griffin leder en kampanj för att legalisera drogen.

En upprörd justitieminister, Tareck El Aissami, har uttalat att programmet bör stoppas från visning eftersom det främjar bruk av marijuana. Kanaler måste nu välja om de ska sända avsnittet i fråga och riskera böter.

TFG har tidigare kritiserats och kallats omoget för deras barnsligt våldsamma och låga humor. Trots detta är showen en oerhörd succé bland tittare över hela världen. Man har också nominerats till 11 Emmys och vunnit tre.

Förra året bedömdes ett avsnitt av The Simpsons som "olämpligt" för ungdomar då de innehöll "budskap som går emot en frisk utbildning av pojkar, flickor och unga människor." En lokal tv-station bötfälldes.

President Hugo Chavez har på sistone infört hårdare restriktioner för landets media, bl.a. måste kabelkanaler visa hans många tal.

Det aktuella avsnittet hade premiär i USA den 19 april i år. Se ett klipp från avsnittet här extern länk.

Av: Admin. Källa: AP & BBC. Publicerad: 2009-10-03  00:01. Uppdaterad: 2009-10-03  00:01. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑