Nyheter för juli månad 2009

Nertystad av Svenska migränförbundet

Joakim Hedström, som under en lång tid kämpat för att få cannabis utskrivet för sin migrän och adhd, har blivit nedtystad.

migrän

Hedström skriver hur han öppnade upp en tråd extern länk på Svenska Migränförbundets forum, som har som uppgift att bevaka frågor som rör migrän i samhället och vara till stöd och hjälp för människor med migrän och följa upp och stödja forskningen inom området.

Trots detta och att tråden inte bröt mot några forumregler stängde en administratör ner diskussionen abrupt.

Enligt e-post kommunikation extern länk med administratören så stoppades tråden då diskussionen blev "för enehanda" och för att cannabis är olagligt.

När det gäller lagligheten har en svensk patient rätt att ansöka om att få använda samma sorts läkemedel som används i ett annat EU-land, t.ex. Nederländerna.

Kommentarer i tråden som "bespara oss från ovan nämda inlägg i fortsättningen" och "jag ser cannabis som en drog och inte som en medicin" visar att vi har en bra bit kvar när det gäller kunskapsbiten.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-07-25  00:07. Uppdaterad: 2009-07-25  00:07. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabinoider mot skrumplever och fibros

Enligt forskare vid italienska University of Siena visade den syntetiska cannabinoiden WIN55,212-2 på effektivitet i att stoppa tillverkning av fibrös vävnad.

Sklerodermi är en reumatisk- och bindvävssjukdom där huden först blir tjock och förhårdnad genom ökad kollagenbildning, senare tunn och stram. Kroppen reagerar mot den egna vävnaden på liknande sätt som immunförsvaret annars angriper t.ex. virus.

Forskare upptäckte extern länk att både CB1 och CB2 receptorer var fler till antalet i de ansvariga cellerna jämfört med friska patienter. Genom stimulering av dessa receptorer reducerades omvandlandet av fast bindväv, celldöd och andra abnormiteter.

Aktivering av CB2 receptorer med en selektiv CB2 receptoragonist i nio dagar reducerade märkbart tecken på fibrosis (ett överskott av bindvävnad).

I en annan studie med råttor med skrumplever, eller levercirros, demonstrerade forskare en reduktion av inflammation och högt blodtryck.

Skrumplever, en sjuklig nedbrytning av leverns vävnader, är vanligt i personer med alkoholöverkonsumtion eller infektion av hepatitvirus.

lever

En annan cannabinoid, den naturliga CBD (Cannabidiol), har visat goda resultat nyligen extern länk i att skydda mot både hjärnskador och levercirros.

I djurmodeller kunde forskare vid Haddassah-Hebrew University i Jerusalem påvisa förbättrad kognitiv och motorisk funktion.

Tidigare studier extern länk har visat på en minskning av inflammation i bukspottskörteln och levern när forskare testat olika syntetiska cannabinoider.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2009-07-25  00:06. Uppdaterad: 2009-07-25  00:06. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Marijuanaförsäljare tar mer ansvar i Oakland

Den 21 juli poströstade invånarna i Oakland, Kalifornien, för en extra skatt på försäljning i stadens fyra dispensärer av marijuana för medicinskt bruk.

Preliminära resultat visar på ett överväldigande (80%) stöd för skatten som är den först av sitt slag. Det fanns inget formellt motstånd mot förslaget för att samla in pengar till en skuldtyngd stadsbudget.

Förslaget gällde om försäljningen av marijuana för medicinskt bruk skulle beskattas med 1,8 procent istället för 0,12 procent av försäljningssumman.

Revisorer beräknar baserat på en årlig försäljning at 135 miljoner kronor kommer att generera circa 2.2 miljoner kronor för stadens skattekistor dess första år.

Sedan 1996 har staden godkänt försäljning av läkarcannabis. Förra året såldes medicinsk marijuana för motsvarande 20 miljoner amerikanska dollar.

Oakland

Förslaget om en extra skatt kommer från de klubbar som säljer marijuana för medicinskt bruk. De ser det som ett sätt att öka legitimiteten för sin verksamhet.

Även om Kaliforniens ca 800 marijuanaklubbar redan betalar inkomstskatt så är Oakland den första staden i landet att skapa en speciell försäljningsskatt.

Skulle delstaten Kalifornien anamma förslaget skulle det innebära extra skatteintäkter på flera miljarder dollar.

Försäljning av marijuana för medicinskt bruk är tillåtet enligt delstaten Kaliforniens lagar, men förbjudet enligt federal lag.

2004 godkände röstare att göra vuxet innehav av marijuana för personligt bruk polisens lägsta prioritet. Nästa år förväntas ett förslag om att reglera marijuana på samma sätt som alkohol.

Den nya skatten börjar gälla på nyårsdagen 2009.

Av: Admin. Källa: AP & Drugnews. Publicerad: 2009-07-25  00:05. Uppdaterad: 2009-07-25  00:05. Avdelning: Juridik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Drogsituationen i Nederländerna

Den hittills mest uppdaterade, inhemska informationen extern länk (PDF) om drogsituationen i Nederländerna (2008) är författad av personal vid Trimbos-institutet och landets justitieministerium.

Beträffande cannabis visar preliminära siffror från akutmottagningar en mindre ökning av personer med cannabisproblem. Denna siffra var däremot inte speciellt stor (399). Ännu lägre var siffran när cannabis var primär drog - 69.

Beträffande THC-halten i inhemskt odlad marijuana konstaterar man i rapporten att THC-halten ligger på samma nivå som 2007 – 16%. THC-halten i importerat hasch minskade från 18,7% 2006, till 13,3% 2007, och ökade återigen 2008 till 16,2%.

Priset på holländsk marijuana fortsatte att öka från 6,2 euro 2006 till 7,3 euro 2007 och till 7,7 euro 2008. Enligt rapporten kan prisökningen bero på ökade insatser mot den storskaliga cannabisodlingen i landet.

holland

Beträffande medicinsk marijuana, som ger läkare möjlighet att förskriva cannabis, så kommer den att fortsätta åtminstone till 2012. BMC (Bureau voor Medicinale Cannabis) ansvarar för produktionen av cannabis (Bedrocan, Bedrobinol & Bediol) för medicinska ändamål och för vetenskaplig forskning.

De flesta coffeeshops (80%) höll sig inom reglerna uppsatta, t.ex. reklamförbud, ingen försäljning av alkohol eller tyngre droger, åldersgränser och inga ordningsstörningar.

Vid slutet av 2007 hade Nederländerna 702 officiellt godkända coffee shops.

Av: Admin. Källa: Trimbos. Publicerad: 2009-07-25  00:04. Uppdaterad: 2009-07-25  00:04. Avdelning: Nyheter, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Cannador framgångsrik mot multipel skleros

En fas III klinisk slumpmässig dubbelblind studie med totalt 277 patienter utförd i England har visat att det standardiserade cannabisextraktet Cannador motverkar stelhet i muskler, smärta, spasmer, sömnproblem och vanliga rörelsehinder som uppstår p.g.a. multipel skleros.

flaska

I studien som pågick under 12 veckor fick 143 patienter från 22 kliniker inkapslad 2.5 mg THC (dronabinol) och ca 1.25 mg CBD (cannabidiol) medan 143 patienter fick en placebo. Under de två första veckorna individualiserades varje dos.

Data jämfördes sedan med placebogruppen och cannabinoiderna visade sig ha en klart positiv effekt för patienterna. Forskarna skriver att studien uppfyllde sitt primära mål att visa på Cannadors överlägsenhet i behandling av MS-relaterad muskelstelhet.

Cannabisextraktet visade sig också mer effektiv än placebo för parametrar rörande sekundär verkan. Dessa inkluderar smärta, muskelspasmer, sömnkvalitet och spastiskhet (konstant sammandragning av muskler).

Studien sponsrades av tyska Society for Clinical Research och det schweiziska läkemedelsföretaget Weleda.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2009-07-25  00:03. Uppdaterad: 2009-07-25  00:03. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Amerikas mest pålitliga journalist stödde också drogreform

Walter Cronkite, en av USAs mest framstående och pålitliga tv-journalister, har avlidit vid en ålder av 92 år.

Vad många i Sverige inte vet är att Cronkite var en stor motståndare av dagens narkotikapolitik.

Cronkite rapporterade om historiska händelser som månlandningen och morden på President John F. Kennedy och Martin Luther King, Jr. Han blev också känd för sina reportage från Vietnamkriget som kom att ändra det amerikanska folkets inställning och förkortade troligen striderna.

Walter CronkiteWalter Cronkite.

De sista fyra åren av sitt liv ägnade han offentligt åt ett annat perverst och misslyckat krig. Det mot narkotikan.

Han skrev flera artiklar och ledare i ämnet och lånade även ut sin röst till organisationer som förespråkar drogreform som LEAP och Drug Policy Alliance.

I ett brev skrev han bl.a.: "Medan kriget i Irak syns i rubrikerna utkämpas ett annat krig på våra gator. Deras döda och sårade är de bortkastade liven av våra egna medborgare. Jag talar om kriget mot narkotika. Jag kan inte hjälpas att undra hur många fler liv, och hur mycket mer pengar, ska slösas bort före en annan Robert McNamara erkänner vad som är uppenbart för alla att se: kriget mot narkotika är ett misslyckande."

Walter Cronkite avled i New York från sviterna av en sjukdom i hjärnans blodkärl.

Av: Admin. Källa: LEAP. Publicerad: 2009-07-25  00:02. Uppdaterad: 2009-07-25  00:02. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


41%-igt stöd för reglering i USA

En ny opinionsundersökning från CBS News visar att 41 procent av den amerikanska befolkningen anser att marijuana bör legaliseras. 52 procent håller inte med.

I januari visade en statistiskt certifierad undersökning också på ett 41-procentigt stöd, vilket matchar den nya studien. För 30 år sedan ansåg endast 27 procent att cannabis skulle regleras.

Demografiskt sett stödjer människor under 35 år och folk på vänsterkanten mest idén. Pensionärer och konservativa är bland de minst troliga grupper att rösta för ett sådant förslag. Män är något mer sannolika än kvinnor att stödja idén.

Geografiska regioner påverkar också åsikter. Störst motstånd finns i den amerikanska södern, medan över fyra utav 10 av invånare bosatta i andra delar av landet är positiva. Störst acceptans finns på västkusten där 46% av befolkningen säger ja.

Andra nyligen genomförda studier har visat på varierat stödet för drogreform. Allt från 31-56 procent har uppmätts.

944 slumpmässigt utvalda vuxna medborgare över hela landet intervjuades via telefon mellan den 9-12 juli 2009.

Felmarginalen ligger på +/- 3 procentenheter.

rösta

Av: Admin. Källa: CBS News. Publicerad: 2009-07-25  00:01. Uppdaterad: 2009-07-25  00:01. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


11 miljarder i skattinkomster

Kaliforniens kontor för att överse skatter och avgiftsinsamling uppskattar i en analys att delstaten skulle kunna tjäna upp till 11 miljarder kronor från reglering och beskattning på cannabisförsäljningen.

California State Board of Equalization extern länk (BOE) ansvarar mer specifikt för fastighetsskatter, moms och agerar överklagningsinstans för mål rörande inkomstskatter.

boe

Lagstiftningsrapporten baseras på ett banbrytande förslag från politikern Tom Ammiano som skulle taxera cannabis på samma sätt som alkohol.

Förslaget skapar en reglerande enhetsstruktur liknande det som existerar idag för öl, vin och sprit, som tillåter en beskattad försäljning till vuxna medan man förbjuder innehav av personer under 21 år.

Rapporten beräknar en skatt på ca 430 kronor/28 gram, eller cirka 15:50 per gram för odlare. Dessutom skulle staten införa en försäljningsskatt.

7.8 miljarder kronor kommer ifrån grossistskatten medan 3.1 miljarder hämtas från försäljningsskatter. Detta i en delstat som upplever den värsta budgetkrisen i dess historia.

Uppskattningen tar inte med i beräkningen de besparingar som samhället gör på polis och åklagare vilket har värderats till ca 1.6 miljarder kronor varje år.

Siffran är inom samma område som den Ammiano själv kom fram till, som hamnade på 8,6 - 11,1 miljarder kronor årligen i intäkter.

Andra uppskattningar beräknar skatteinkomster på 9,4-14,1 miljarder kronor.

BOE föreslår även att en minskning av alkohol och tobaksförsäljningen skulle inträffa.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2009-07-25  00:00. Uppdaterad: 2009-07-25  00:00. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Debatt mellan Henrik Alexandersson (för) och Maria Larsson (emot)

Sveriges Radio Ekot uppmärksammade häromdagen vad som varit känt sedan många år tillbaka, nämligen det faktum att Sverige är idag självförsörjande på cannabis.

Polisen har i år gjort cirka 600 tillslag mot cannabisodlare (jämfört med 150 förra året), och ofta rör det sig om stora odlingar arrangerade av organiserad brottslighet, men även hobbyodlandet ökar. Speciellt då cannabisfrön enkelt går att köpa på nätet och odlingsmanualer är gratis.

Polisen har beslagtagit fyra gånger mer inhemsk cannabis än normalt det senaste året. Även utomhusodlingar på avlägsna platser under sommaren ökar. T.ex. när plantorna växer sig för stora för garderoben eller som ett sätt för att undvika lukt och upptäckt.

debatt

Jag skrev om detta redan för två år sedan och utvecklingen ser inte ut att avta. En stor förklaring är att internationella insatser minskat utbudet från stora exportländer såsom Marocko. Men också EU, internet och bättre kunskap bland odlare ligger bakom ökningen.

SR följde upp nyheten med en debatt mellan bloggaren, Piratpartisten och debattören Henrik Alexandersson och folkhälsominister Maria Larsson (kd). En debatt du kan lyssna på här extern länk.

Av: Admin. Källa: E24 & SR. Publicerad: 2009-07-18  00:09. Uppdaterad: 2009-07-18  00:09. Avdelning: Debatt, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


GW säkerställer produktionskedjan

Tillverkaren GW Pharmaceuticals meddelar att brittiska reglerande myndigheter har godkänt företaget efter en GMP (Good Manufacturing Practice) inspektion.

Godkännandet betyder att företaget nu kan kommersiellt framställa den cannabisbaserade medicinen Sativex extern länk i deras nya lokal och slipper därmed ett mellansteg för produktionen, vilket i sin tur ger ökade intäkter. Beskedet resulterade också i ett ökat värde av GW Pharmaceuticals aktier på börsen.

Man har tidigare annonserat planer på att uppgradera deras produktionsled, något man nu färdigställt, inom budget och tid. GW har därmed full kontroll över hela distributionskedjan. Upp till nu hade GW anlitat andra företag och partners för det sista steget i huvuddelen av produktionen.

GW

Tillståndet utfärdades av Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Sedan tidigare har man intyg för att få tillverka material för kliniska studier och patienterprodukter.

Den nya byggnaden är kapabel att behandla 25.000 patienter per år med Sativex. Företaget har även installerat funktioner på tillverkningsplatsen för att förutse ett ökat behov av kapacitet de kommande åren.

Detta är goda nyheter för företaget inför deras förväntade europeiska kommersiella lansering. I maj ansökte man om en licens att sälja Sativex i hela Europa för behandling av ms-relaterad spastiskhet. Besked väntas i slutet på 2009 eller i början på 2010. Under 2010 förväntas företaget ansöka om försäljningstillstånd inom hela EU.

Av: Admin. Källa: GW Pharmaceuticals. Publicerad: 2009-07-18  00:08. Uppdaterad: 2009-07-18  00:08. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Kostnader för urinprov ska betalas av brottsoffret

Dömda personer ska tvingas betala för de urinprov som tagits för att utreda brottet. Allt enligt ett nytt lagförslag.

Enligt dagens regler ska den som döms för ett brott betala statens kostnader för de blodprov som tagits i brottsutredningen. Men något sådant krav finns inte när det gäller statens utlägg för urinprov.

Urinprov har blivit allt vanligare för att utreda om någon använt narkotika. Polisen skickar provet för analys till Rättsmedicinalverket som år 2007 tog emot runt 33.000 urinprov. Avgiften för varje prov är i snitt 600 kronor och till detta tillkommer också polisens kostnader.

Regeringen anser detta är inkonsekvent och justitiedepartement föreslår därför i en promemoria att samma regler för återbetalning ska gälla för blodprov och urinprov.

De nya reglerna för återbetalning skulle spara miljoner för staten eller rättare sagt nästan 20 miljoner kronor (19.800.000). En massiv utgift för att kontrollera vad en nations medborgare stoppar i sina kroppar.

De nya reglerna föreslår träda i kraft den 1 april 2010.

urinprov

Av: Admin. Källa: Riksdag & Departement. Publicerad: 2009-07-18  00:07. Uppdaterad: 2009-07-18  00:07. Avdelning: Juridik, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Kallar RNS förbudet för orättvist?

Jag uppmärksammar här ett blogginlägg extern länk från Per Johansson, generalsekreterare i RNS, som skriver om bildandet utav ännu en internationell nati-narkotikaorganisation, World Federation Against Drugs.

Vad som är intressant är att Johansson i sin text ser ut att beskriva cannabis illegala status som möjligtvis orättvis. Det är första gången jag sett eller hört någon representant från den restriktiva linjen ens erkänna att så kan vara fallet.

Kanske signalerar Johansson om en uppmjukning av sin egen policy?

Se en skärmdump nedanför.

TN
Förstoringsglas Klicka på bilden för större upplösning.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-07-18  00:06. Uppdaterad: 2009-07-18  00:06. Avdelning: Kultur, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Sällsynt att poliser döms

Polisbrutalitet och andra myndighetsövergrepp är något alla droganvändare kan vittna om.

Att få en polisman- eller kvinna dömd för felsteg i sitt arbete är nästantill omöjligt. Det visar också ny statisitk som sammanställts.

polisen

2007 anmäldes 5871 misstänka brott i hela landet där polisen utpekades som gärningsman. Av dom ledde endast 93 till åtal.

Alla polisanmälningar för t.ex. tjänstefel och övervåld ärenden prövas av en åklagare men det vanligaste är att ärendet läggs ner direkt.

I genomsnitt är det 1,3 procent av alla anmälningar som leder vidare till åtalsbeslut eller strafföreläggande.

I vissa län är statistiken ännu värre. Anmälningar mot poliser ökade rejält i Västernorrland och Jämtland. Men i fjol leddde inte ett enda ärende till åtal.

Enligt polisen gäller de flesta av dessa ärenden bemötande och kan inte räknas som något brott. Eller så handlar det om okynnesanmälningar där den gripna försöker hämnas på polisen.

Brott som poliser fällts för under sin fritid ingår inte i statistiken.

Av: Admin. Källa: SVT Mittnytt. Publicerad: 2009-07-18  00:05. Uppdaterad: 2009-07-18  00:05. Avdelning: Juridik, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Förslag om narkotikaklassning av sju syntetiska cannabinoider

Ett förslag har lämnats in till Socialdepartementet om narkotikaklassning av sju syntetiska cannabinoider. Dessa substanser har främst förekommit som tillsatser i växtblandningar som röks rekreationellt, t.ex. Spice.

Närmare tio EU-länder har någon form av reglering av substanserna, vanligast med hjälp av nationell läkemedelslagstiftning. Frankrike har även narkotikaklassat substanserna.

Flera av substanserna har rensats ut som olämpliga för humant bruk i tidig utveckling av läkemedel och kan alltså vara direkt skadliga för människor, skriver FHI.

Benämningarna på kemikalierna är CP47,497-C6; CP47,497-C7; CP47,497-C8, CP47,497-C9; JWH-018; JWH-073 och HU-210.

Internethandeln med Spice har uppmärksammats stort under vår och sommaren av media och en narkotikaklassning ger tull och polis möjlighet att ingripa mot produkter där den inblandningen kan misstänkas förekomma.

Statens folkhälsoinstitut har uppdraget att bevaka och utreda behovet av klassificering av varor och substanser som inte är läkemedel.

fhi

Läkemedelsverket ansvarar för de varor och substanser som är läkemedel. Om någon av myndigheterna finner behov av kontroll av en substans föreslås detta till regeringen som fattar beslut i frågan.

Uppdatering: Regeringen har beslutat att narkotikaklassa de sju cannabinoiderna som narkotika. Flera medier har rapporterat om hur att förbudet gäller med omedelbar verkan. Men detta är helt felaktigt. Drogen är laglig t.o.m. 15 september. Läs också om ett nytt lagligt alternativ till Spice.

mpa

Av: Admin. Källa: FHI & SvD & Flashback.se. Publicerad: 2009-07-18  00:04. Uppdaterad: 2009-08-03  21:21. Avdelning: Juridik, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Londonbor dåliga på att betala böter

Statistik från Metropolitan Police i London visar att 412 av de 977 personer i London som fick böter för innehav av cannabis har betalat böterna inom föreskrivna 21 dagar.

Sedan den brittiska Labour-regeringens återklassifierat cannabis till en tyngre kategori i januari har polisen antagit en tre-stegs strategi.

uk

En första lagöverträdelse ger en skriven varning på plats, en andra överträdelse böter på 1000 kr och tredje gången är det åtal som gäller.

Tidningen London Evening Standard har granskat polisstatistiken för de fyra senaste månaderna närmare och avslöjar att andragångs-förbrytare är dåliga på att betala sina böter.

Mer än hälften av Londonbor hade inte betalat medan 42 procent betalade inom given tidsperiod. Samtidigt åtalades 503 personer för en tredje förseelse. Totalt varnades 12,482 personer under perioden.

Det är nu upp till domstolen att samla in pengarna från de 565 personer som inte betalat eller åtala dem. Problemet är att man oftast redan kämpar med obetalda böter. De som vägrar riskerar konfiskering av värdesaker eller avdrag på lönen.

Londonpolisen, som inte ansvarar för att samla in böterna, anser dock inte att statistiken är något större problem.

Av: Admin. Källa: London Evening Standard. Publicerad: 2009-07-18  00:03. Uppdaterad: 2009-07-18  00:03. Avdelning: Nyheter, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Tal: Ethan Nadelmann @ NAACP

Ethan Nadelmann, ordförande för Drug Policy Alliance, talar vid NAACP:s (National Association for the Advancement of Colored People) årliga konvention.

Talet framfördes under en paneldiskussion vid namn Smartare strategier för ett säkrare samhälle.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-07-18  00:02. Uppdaterad: 2009-07-18  00:02. Avdelning: Politik, Debatt.

Skriv ut

Upp ↑


Tal: Reglering vs. kaos

F.d. polischefen Peter Christ från LEAP (Law Enforcement Against Prohibition) talar till en grupp pensionärer och gör flera viktiga poänger.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-07-18  00:01. Uppdaterad: 2009-07-18  00:01. Avdelning: Politik, Debatt.

Skriv ut

Upp ↑


Stockholm Smokefest 2009

Den 18:e juli hålls den första Stockholm Smokefest i Rålambshovsparken i Stockholm.

"Rökfesten" är en allmän sammankomst vars syfte är att ha en öppen picknick/fest (allmän sammankomst) med en så cannabisinfluerad utstrålning som möjligt. En del deltagare kommer även att använda sig av lagliga, cannabisliknande preparat, t.ex. Spice och Genie.

Målet är att avdramatisera användning av cannabis och i förlängningen öka det folkliga stödet för lagreform genom att under lugna omständigheter njuta av lagliga cannabissubstitut på allmän plats.

Projektet är helt internetbaserat och saknar central ledning eller arrangör men samlingssidan ligger hos Cannabisera.se som är en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för en human och evidensbaserad narkotikapolitik.

"I Sverige har det traditionellt, till skillnad från många andra länder, saknats en cannabiskultur. Utomlands sker det regelbundet demonstrationer och manifestationer för cannabislegalisering och där används ofta cannabis öppet. I Sverige har cannabisanvändning traditionellt sätt någonting som skett hemligt och i smyg, på ställen där inga utomstående kan se en," skriver man.

"Människor med liberala inställningar till drogen väljer ofta att hålla sina åsikter för sig själva, rädda för att utsättas för fördömande, okunniga och oförstående attityder." Med Stockholm Smokefest vill man hjälpa till att ändra på detta.

Eftersom cannabis är olagligt uppmuntras inga deltagare att röka naturlig cannabis eller begå något brott då det med stor sannolikhet kommer finnas poliser på plats. Ansvariga uppmanar också folk under 18 att inte delta.

"Det är absolut inte nödvändigt att bruka någon drog. Mötet är till för alla som har ett missnöje med sveriges drog- och cannabispolitik," står det att läsa på webbsidan.

För mer information finns hemsidan extern länk. En reklamfilm på YouTube extern länk och en facebook-grupp extern länk finns också tillgänglig. Läs mer specifika riktlinjer här extern länk.

Uppdatering: Eventet är framflyttat en dag p.g.a. det troliga regnvädret på söndag. Nytt datum är alltså lördagen den 18:e juli.

Uppdatering: Se SVT ABC-inslag: Protest mot knarkfest extern länk.

Uppdatering: Se inslag på Gomorron Sverige: Cannabisfestival extern länk.

Uppdatering: Även Hassela väger in i debatten. Läs deras pressmeddelande här extern länk. Sammanfattningsvis kan sägas att de inte gillar idén med en smoke-in.

Uppdatering: Läs en rapport från Smokefest 2009 på min blogg här extern länk.

Stockholm Smokefest 2009

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-07-13  20:49. Uppdaterad: 2009-07-18  21:31. Avdelning: Aktivism, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Stor studie visar ingen länk mellan cannabis och schizofreni

Enligt forskare vid Keele University i Staffordshire, UK, har inte antal nya fall av schizofreni ökat mellan 1996-2005. Något som inte stödjar hypotesen att ett mer utbrett cannabisbruk ökar risken för utveckling av psykos eller schizofreni.

I metastudien extern länk analyserades data från 183 vårdmottagningar i Storbritannien, Wales, Skottland och Nordirland. Totalt nästan 600,000 patienter varje år vilket representerar ungefär 2.3 procent av hela den engelska befolkningen mellan 16- 44 år.

schizofreni

Nya diagnoser av schizofreni, som förekommer hos knappt 1 procent av befolkningen, och psykoser var antingen stabila eller minskande.

Cannabiskonsumtion har ökat fyrfaldigt mellan 1972-2002 och är idag 18 gånger större bland personer under 18 år. Om cannabis orsakade schizofreni skulle statistiken mellan 1996-2005 visa en ökning på 29 procent nya fall.

Forskare sammanfattar att studien visar ingen som helst länk mellan cannabis och schizofreni/psykos under studieperioden.

Resultaten, publicerade i journalen Schizophrenia Research, överensstämmer med andra rapporter som indikerar att en ökning av cannabiskonsumtion inte har åtföljts av en ökning av psykotisk förekomst.

En ny studie från Karolinska Institutet visar att sjukdomen istället förefaller vara resultat av många samverkande gener som var och en för sig har liten effekt.

Av: Admin. Källa: IACM & Karolinska Institutet. Publicerad: 2009-07-12  00:09. Uppdaterad: 2009-07-12  00:09. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


THC reducerar heroinberoende hos labbråttor

Injektioner av THC, den vanligaste förekommande substansen i cannabis, minskar sårbarheten för opiatberoende hos råttor.

Den franska studien använde utvecklande råttbarn som berövats kontakt med sina mödrar omedelbart efter födelse vilket orsakar bestående psykologiska skador, överkänslighet och stress. Detta gör de mer mottagliga för opiatberoende (morfin, heroin).

sprutor

Dessa råttor injicerades med en dos THC (5 eller 10 mg/kg) under den period som motsvarar uppväxttid (35-48 dagar efter födelse) och sen noterades deras konsumtion av morfin som vuxen.

THC-råttorna utvecklade inte det typiska morfin-beroende beteendet som man brukar se i dessa råttor. Dessutom bekräftade biokemisk och molekylärbiologisk data dessa resultat,

"Fynden pekar på självmedicinering med cannabis i vissa subgrupper av personer utsatta för ogynnsamma miljöer efter födelsen," skriver forskarna.

Fynden kan komma leda till terapeutiska alternativ till nuvarande ersättningsbehandlingar. Ett tänkbart användningsområde är att motverka abstinenssymptom och undertrycka ett fysiskt beroende till narkotika.

Tidigare studier har visat att cannabis-användande missbrukare har större chans att fullfölja behandling för opiatberoende.

Studien publiceras i Neuropsychopharmacology 24 juni 2009.

Av: Admin. Källa: IACM & ScienceDaily. Publicerad: 2009-07-12  00:08. Uppdaterad: 2009-07-12  00:08. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Fängelsevakter våldtar mer än andra fångar

våldtäktsoffer

En kommission satt upp för att granska fängelsevåldtäkter säger i en ny rapport att fångvakter begår fler övergrepp än andra fångar.

National Prison Rape Elimination Commission skriver att bland de 7.3 miljoner amerikaner som är placerade på kriminalvårdens anstalter och häkten har många upplevt övergrepp.

Invandrare, ungdomar och andra sårbara individer löpte större risk att utsättas än andra. Inte ens kvinnliga kollegor var skonade. Flera vittnar om dödshot om de skulle få för sig att rapportera de sexuella trakasserierna.

Traumatiserade fångar som idag lever med flashbacks, skam och hemska minnen rapporterar om misshandel, gängvåldtäkter från andra intagna och fångvakters årslånga systematiska sexuella övergrepp på kvinnor.

Offer och vittnen trakasseras ofta för att hålla tyst och riskerar våld om de talar offentligt, varnar också rapporten.

Gruppen ordinerar flera lösningar för att komma till rätta med problemen. Bl.a. nya regelverk och protokoll för att skydda vittnen från vedergällning och möjlighet för fångar att konfidentiellt diskutera deras situation med kriscentrum inte förknippade med anstalten de vårdas på.

Bättre översikt och att fängelseledningen tar mer ansvar att förbättra arbetsmiljön är andra förslag på förbättring.

Kostnaden för att låsa in 2.4 procent av befolkningen beräknas till över 530 miljarder kronor varje år. Kina, med en fyra gånger större befolkning, låser bara in 1.5 procent av sin befolkning.

NPREC skapade efter initiativ av den amerikanska kongressen efter alarmerande nivåer av rapporterade övergrepp inom fängelsemiljön.

Av: Admin. Källa: NPREC. Publicerad: 2009-07-12  00:07. Uppdaterad: 2009-07-12  00:07. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Chakib El Khayari dömd till tre års fängelse

En marockansk domstol har fängslat en mänskliga rättigheters-aktivist och uttalad kritiker av landets anti-narkotika policy för att ha förtalat polis- och tullmyndigheter.

Chakib El Khayari dömdes till tre år fängelse och böter på ca 700.000 kronor för att bl.a ha gjort obehöriga valutatransaktioner då han deponerat pengar i utländska banker.

Chakib El KhayariChakib El Khayari.

Media rapporterar att den åtalade misstänks för att ha tagit emot pengar från utländska intressen för att leda en mediakampanj i syfte att skada och misskreditera marockanska myndigheters ansträngningar i kampen mot narkotikasmuggling.

Khayari är ordförande för Rif Human Rights Association (ARDH) i norra Rifregionen, där cannabis ses mer som en livslina för fattiga bönder än ett brott, anhölls 21 februari i år och har suttit häktad ända sedan dess.

New York-baserade Human Rights Watch säger i ett uttalande att Khayari kritiserade och ifrågasatte i utländsk media regeringens kamp mot cannabissmugglingen till Europa, orolig över korruption, kränkningar och ökat våld.

- Jag är idag oerhört besviken. Domen är menad som en varning till andra aktivister och "visselblåsare" i Rifregionen, säger Eric Goldstein från HRW.

Enligt regeringen har droghandeln minskat det senaste året då man lyckats bryta upp organisationer och uppmuntrat bönder att odla alternativa grödor än cannabis.

Hans advokater planerar att överklaga domen.

Av: Admin. Källa: Reuters & ActNow!. Publicerad: 2009-07-12  00:06. Uppdaterad: 2009-07-12  00:06. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Hårdare tag kan uppmuntra till bruk

Alltför hårdhänta nedslag av öppna och illegala drogmarknader kan ha den perversa effekten att göra narkotika billigare och mer lättillgänglig.

Enligt en ny modell från ett team av experter vid Pennsylvania State University om den svarta marknadens dynamik är inte en restriktiv förhållning vidare effektiv i att reducera eller hantera problemet.

Försöksmodellen bygger på interaktion av en hypotetisk befolkning av säljare och köpare. Men till skillnad från andra projektioner tas två faktorer som inte existerar på lagliga marknader med i beräkningen.

Den ena är hur konsumenter bedömer kvalitet. Vid försäljning av elektroniskt gods t.ex. har köpare vanligtvis tillgång till trovärdig information om produkten. I motsats har heroinanvändare ingen sådan möjlighet.

Den andra faktorn rör det faktum att köparen av en tv kan lätt byta säljare om han/hon inte gillar något. Narkotikakonsumenter står inför en ökad risk för anhållning varje gång de söker ut en säljare. De tvingas därför acceptera langarens villkor och produkter.

polis

Resultaten om hur langare och brukare relaterar till varandra överraskar till viss del. I ett exempel ökade man antal poliser vilket man trodde skulle leda till ökade svårigheter för köpare att hitta nya säljare.

Istället svarade säljare med att sänka kvalitet på drogerna de säljer, vilket de kan komma undan med då köpare är mer motvilliga att gå någon annanstans. Men andra langare svarar också med att etablera bra förhållanden till sina kunder då de blivit svårare att hitta än förut.

De gör detta genom att höja renheten på deras förråd, vilket i längden sänker priset för brukaren.

Teamet föreslår att rigoröst polisarbete kan istället uppmuntra till drogbruk och rekommenderar att övertala langare från att sälja starkare varor kan vara ett bättre sätt att begränsa missbruk. Även längre fängelsestraff för langare som säljer renare produkter föreslås.

Men även detta för med sig faror då författarna pekar ut att svagare narkotika är mer trolig att innehålla farligare och giftigare substanser för utblandning.

Av: Admin. Källa: New Scientist. Publicerad: 2009-07-12  00:05. Uppdaterad: 2009-07-12  00:05. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Storsatsning på hampa på Gotland

Gotland storsatsar på hampa.

hampa

Planerna för en beredningsfabrik för hampa som beräknas kosta mellan 10 och 15 miljoner kronor är långt framskridna. Det enda som fattas är finansieringen.

När fabriken står klar kan det inom fem år odlas och beredas upp till 1000 hektar hampa lokalt på ön. Första året skall projektet odla 10 hektar hampa för att på fem år växa till slutmålet.

Håkan Ahlsten är drivande i projektet och den fabrik gotlänningarna vill köpa och tror det kan bli lönsamt för jordbrukare på ön att odla hampa igen.
- Den tränger också ut haschplantor vilket kan vara värt att påpeka, den kan inte växa där industrihampa odlas, säger Ahlsten.

Hampa är stort i Tyskland och Ungern och används för en rad produkter, t.ex. isolering i byggindustrin, grovt tyg till bilklädsel, djurbäddar och bränslepellets. Hampfröna pressas till olja som används inom livsmedelsindustri.

Hampa ses även som ett mer miljövänligt material än t.ex. glasull och behöver ingen besprutning.

Lyssna på en radiointervju med Ahlsten från SR här extern länk.

Tidigare artiklar om hampa.

Av: Admin. Källa: SR & Hela Gotland. Publicerad: 2009-07-12  00:04. Uppdaterad: 2009-07-12  00:04. Avdelning: Industri, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Reformreklam i Kalifornien

Reklamfilmer skapar debatt att reglera cannabis på samma sätt som alkohol och tobak i Kalifornien.

Det är reformgruppen Marijuana Policy Project som ligger bakom kampanjen som bl.a. kommer att visas på kabelkanaler som CNN, MSNBC och CNBC såväl som på lokala tv-stationer i Los Angeles, San Francisco och Sacramento.

Delstaten lider av stora budgetproblem och reklamen föreslår en cannabisskatt skulle kunna hindra att skolor, nationalparker och vägar behöver stängas ner i brist på pengar, ett underskott på ofattbara 26 miljarder dollar.

Men några lokala tv-stationer, ägda av Disney och NBC, har vägrat att sända reklamen då de säger att den kan uppfattas som att uppmuntra till narkotikabruk, trots att guvenör Arnold Schwarzenegger nyligen kallade på en vuxen seriös debatt i frågan.

Filmen visar upp en verklig cannabiskonsument från Sacramento, en äldre kvinna vid namn Nadene Herndon, som uppmanar guvenören och lagstiftare att börja taxera henne och de andra två miljoner kaliforniabor som använder marijuanaprodukter varje månad.

Av: Admin. Källa: SFGate. Publicerad: 2009-07-12  00:03. Uppdaterad: 2009-07-12  00:03. Avdelning: Media, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Aktivist nedtystad av domstol

Bob Newland, en aktiv förespråkare av medicinsk marijuana i South Dakota, har som en del av sin dom för innehav av drogen förbjudits att agera politiskt.

Newland som erkände sig skyldig till innehav av ca 115 gram marijuana och en digital våg i mars dömdes till ett år i fängelse villkorligt. Fyndet gjordes när han stoppades för fortkörning.

Newlands försvarsadvokat hävdade under rättegången att han istället gav han bort örten till patienter i behov.

45 dagar måste avtjänas i häktet. Han måste också genomgå drogtester. Testar han positivt riskerar han att skickas tillbaka till fängelset.

Newland är satt under skyddstillsyn under resten av året efter tiden i fängelset. Under den tiden är han förbjuden att offentligt förespråka legalisering av marijuana för medicinska ändamål.

Något som reformgrupper anser strider mot den amerikanska konstitutionen.

Domare John "Jack" Delaney, som mottog många brev av stöd för Newland, hotade honom med att ta en publik profil. Något som kunde ses av minderåriga som "en signal att använda cannabis."
- Våra ungdomsanstalter är packade med ungar med drogproblem, sa han som förklaring.

Bob NewlandBob Newland.

- När en simpel anhållning för cannabis förvandlas till restriktioner på den första ändringen i den amerikanska grundlagen (yttrandefrihet) bör cannabiskonsumenter och oroade medborgare fördubbla sina ansträngningar att få ett slut på vårt lands dyra och destruktiva cannabisförbud, sa Allen St. Pierre (NORML) i en kommentar.

Av: Admin. Källa: Rapid City Journal. Publicerad: 2009-07-12  00:02. Uppdaterad: 2009-07-12  00:02. Avdelning: Juridik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabinoider skyddar mot vanlig ögonsjukdom

Den vanliga ögonsjukdomen, åldersrelaterad makuladegeneration, den s.k. gula fläcken-sjukan, kan begränsas genom stimulering av cannabinoid receptorer.

öga

Epitelceller (cellager som fyller organ och kroppsytor) i näthinnans pigment spelar en nyckelroll i utveckling av sjukdomen.

Forskare vid University of Shanghai i Kina har demonstrerat att flera syntetiska cannabinoider som agerar på CB1 och CB2 receptorer skyddar dessa celler.

De sammanfattar att "justering av cannabinoid receptorer berättigar till ökad forskning för framtida terapeutiska strategier."

Gula fläcken är det centrala området i näthinnan som svarar för skarpseendet. Makuladegeneration inträffar när det inre lagret av ögat förtunnas och drabbar oftast äldre människor. Detta leder till förlorad skarpsyn och blindhet.

Närmare 500.000 svenskar lider av sjukdomen och varje år drabbas ca 4-5000 svenskar. Det är den vanligaste orsaken till svår synnedsättning hos personer över 50 år.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2009-07-12  00:01. Uppdaterad: 2009-07-12  00:01. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Allt fler finländska hushåll odlar cannabis

finland

Mellan 10.000 och 20.000 finländska hushåll odlar cannabis för eget bruk. Det visar en uppskattning från Centralkriminalpolisen och Finlands cannabisförening.

Enligt polisen är den största delen av de privata hushållens cannabisodlingar små, endast några plantor, som brukas av odlarna och deras vänner.

Orsaken till att allt fler odlar är att det har utvecklats en finländsk kultur kring cannabisanvändningen. Dessutom är människor trötta på cannabis av dålig kvalitet från utlandet, och vill ogärna ha att göra med farliga kriminella personer.
- Många har nappat på chansen att själva kunna göra det som de kriminella tidigare har gjort, säger Juuso Alasuutari från Finlands cannabisförening extern länk.

Jan Bergström, kriminalkomissarie på centralkriminalpolisen, tror ökningen beror på andra saker.
- Det finns en efterfrågan, och dessutom är det allt lättare att köpa frön via Internet. De kommer hem med posten, säger han och påminner om att redskapen går att få från vanliga trädgårdsbutiker.

Tullen och polisen samarbetar för att kunna beslagta frön vid gränsen, men inget har stoppat odlingen. Förra året beslagtogs dubbelt så mycket cannabisplantor som året innan.

Det finns också nackdelar med att odla själv.
- Många gör slarviga elektriska arrangemang, och vattenodlingar kan orsaka allvarliga vattenskador. Det är inte roligt om någons lilla trädgård är en brandsäkerhetsrisk för ett helt höghus, säger Alasuutari som förespråkar en reglering av kultivering, försäljning och konsumtion.

- Cannabis borde ha en åldersgräns, och det kunde vara lagligt att odla på vissa ställen, men inte på andra. Om det fanns speciella försäljningsställen skulle ingen behöva ha egna buskar hemma, och också kriminaliteten skulle minska, säger han.

Av: Admin. Källa: DN & Yle Nyheter. Publicerad: 2009-07-04  00:12. Uppdaterad: 2009-07-04  00:12. Avdelning: Nyheter, Norden.

Skriv ut

Upp ↑


Legalisering av medicinsk marijuana på Nya Zeeland misslyckades

Försök att legalisera medicinsk marijuana på Nya Zeeland har misslyckats efter att man inte fick tillräckligt med röster (86-34).

Det gröna partiets motion skulle ha godkänt svårt kroniskt sjuka och döende människors möjlighet att ansöka om ett dispenskort utfärdat av en läkare och registrerat hos polisen. Innehavaren av ett sådant kort skulle sedan kunna odla en mindre mängd cannabis.

De grönas ena språkrör Metiria Turei talade passionerat för motionen i parlamentet. Hon yrkade ledamöter att skänka lindring åt sjuka patienter.
- Jag anser det vore en grym handling för detta parlament att förneka nyzeeländare den bästa medicinsk behandlingen för dem, sa hon bl.a..

Men hälsominister Jonathan Coleman ifrågasatte hennes motiv.
- Detta är bara ett försök att normalisera cannabis som en accepterad del av det nya zeeländska samhället.

Nya Zeeland har en av den högsta användningen av cannabis i världen. 13.4 procent av alla invånare mellan 16-64 år har använt drogen.

nya zeeland

Av: Admin. Källa: NZCity & ActNow. Publicerad: 2009-07-04  00:11. Uppdaterad: 2009-07-04  00:11. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Framtidens narkotikapolitik i Nederländerna öppen för diskussion

En nypresenterad kommissionsrapport i Nederländerna rekommenderar en rad åtgärder gällande landets alkohol och mjuka droger-politik.

Det är regeringens rådgivande kommitté i drogfrågor, Adviescommissie Drugsbeleid, under ledning av Wim van de Donk som producerat rapporten.

Man rekommenderar bl.a. att Nederländerna bör höja åldersgränsen för att köpa alkohol från 16 till 18 år för att markera att unga bör hålla sig borta från droger som alkohol och cannabis eftersom de är skadliga för utvecklande hjärnor.

Coffeeshopsystemet som sedan 70-talet tillåtit försäljning av små mängder cannabis till vuxna bör också förändras eftersom det är vanligare med starkare varianter idag än för 30 år sedan.

nl

Mindre coffeeshops för att stoppa organiserade brottslighet och att endast tillåta medlemsbaserade coffeeshops för holländare är andra förslag för att reducera drogturism. Något som redan bedömts vara diskriminering.

Kommittén föreslår också experiment med legaliserad produktion för att avkriminalisera hela distributionskedjan till coffee-shopparna. Slutligen rekommenderas att man inrättar en speciell drogmyndighet som ska övervaka policies och föreslå förändringar.

Man presenterar inga färdiga lösningar utan uppmuntrar till debatt om hur framtidens narkotikapolitik ska se ut.

Min lösning är solklar för dem som vågar yttra den. Frågan om att legalisera odling av cannabis för icke-medicinsk användning måste upp på EU-nivå och diskuteras. Även om detta leder till att hela EU lämnar FNs narkotikakonventioner. Först då kan vi börja reducera användning genom utbildning och reklamförnud. Samtidigt som patienter får obegränsad tillgång till drogen.

Uppdatering: Det ser alltmer troligt ut att Nederländerna kommer att begränsa sin cannabismarknad till holländska medborgare. Flera ministrar i den sittande regeringen har uttalat stöd för att ändra reglerna så att det krävs ett medlemskap eller annan id för att få köpa cannabis. Försök i Maastricht ska först utvärderas.

Uppdatering: Planen att göra vissa holländska gränsstäders coffeeshops medlemsbaserade, för att reducera drogturism, har fördröjts på obestämd tid. Tester skulle ha inletts 1 januari, men du vill man istället genomföra fler studier för att säkerställa att projektet är juridiskt gångbart.

Av: Admin. Källa: DutchNews.nl 1 & ActNow & DutchNews.nl 2 & AP. Publicerad: 2009-07-04  00:10. Uppdaterad: 2010-01-09  01:22. Avdelning: Politik, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Narkotikapåverkad dog under polisingripande

Är ett nytt Osmo Vallo-fall på väg att avslöjas?

En 24-åring i Göteborg avled efter polisens ingripande mot honom i ett fall som liknar vad som hände missbrukaren Vallo som i polisens förvar avled 1995.

Osmo ValloOsmo Vallo.

Den avlidna mannen var på väg hem från en fest när han påverkad av LSD slog sönder en bilruta. Polisen ingrep och efter ett kraftigt handgemäng fördes han bojad in i en polispiket.

Under färden beslutade polismännen att köra honom till sjukhus. När han anlände till akuten var han livlös och utan puls. Sex dygn senare var han död.

Händelsen utspelades den 20 april förra året men har först nu uppmärksammats då vice chefsåklagare Bo Lindgren valt att lägga ner förundersökningen mot poliserna.

En rättsmedicinsk undersökningen visade att han hade åderförkalkning i en av hjärtats pulsådror men att han avled från syrebrist i hjärnan. Något som kan uppstå då en person läggs på mage med händerna på ryggen och hålls nedtryckt mot underlaget.

Men Lindgren anser, efter 14 månaders utredning, att inget brott begåtts eftersom det fanns skäl för ingripandet trots att läkarna konstaterat att ingripandet hade samband med mannens död.

Mannens familj som är starkt kritisk funderar på att överklaga beslutet.

Vallos öde fick stor uppmärksamhet i media. Enligt flera ögonvittnen sparkade poliserna Vallo i ryggen samt stampade på honom då han låg på marken försedd med handbojor och lät sin hund bita honom. Vid obduktionen registrerades 39 sår och blåmärken på Vallos ansikte, ben och armar.

Uppdatering: Johan Liljeqvists familj har meddelat att de kommer att begära en överprövning av åklagarens beslut att lägga ner förundersökningen mot de ansvariga poliserna. En demonstration mot polisvåldet har också anordnats av Johans syster Louise Liljeqvist. Även en Facebook-grupp extern länk finns tillgänglig, med över 1700 medlemmar. Läs mer här extern länk.

Uppdatering: En protestlista mot nedläggningen av fallet finns här extern länk.

Uppdatering: Omständigheterna kring Johan Liljekvists död ska utredas igen. Det är Rättssäkerhetsorganisationen som har begärt överprövning av beslutet att fria poliserna inblandade.

Uppdatering: Förundersökningen mot 13 poliser ska återupptas efter att SR Ekot avslöjat flera tidigare okända omständigheter. Polisutredare mörkade bl.a. vissa skador på Johan som t.ex. blödningar på kroppen och skador på bröstkorgen från batongslag.

Av: Admin. Källa: GT & Göteborgs-Tidningen & Göteborgs-Tidningen & Göteborgs-Tidningen & Metro & Sydsvenskan. Publicerad: 2009-07-04  00:09. Uppdaterad: 2009-10-08  23:22. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Facebookgrupp för MedicinskMarijuana.com

Det finns sedan en tid tillbaka en grupp på Facebook med samma namn som denna webbsida, MedicinskMarijuana.com, där vem som helst kan bli medlem i.

"En grupp för svenskar som använder eller stödjer idén med cannabis som medicin," lyder dess innehållsbeskrivning och som drivs av mig extern länk.

Sprid gärna länken och gå med i gruppen för att visa ditt stöd.

Förhoppningen är att gruppen av medlemmar ska växa och bli ett frodande samtalsämne av och med patienter, deras anhöriga och folk som stödjer medicinsk användning av cannabisväxten.

Besök MedicinskMarijuana.com extern länk hos Facebook.

facebook

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-07-04  00:08. Uppdaterad: 2009-07-04  00:08. Avdelning: Aktivism, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Coffeeshops i Amsterdam får flytta istället för att stängas

Amsterdams renoveringsråd har beslutat att 26 coffeeshops som skulle tvingats stänga, i en plan för att "rensa upp" i centrum, bör istället flyttas till andra distrikt.

Rådet tog beslutet efter att ha mottagit en motion av GroenLinks och VVD och säger att etablissemangen kan fortsätta hålla öppet på andra platser. Vanligtsvis tillåter inte stadens regler rörande coffeeeshops en sådan begäran.

coffeeshop

Nedstängningarna är en del av Project 1012, namngiven efter postnumret för Amsterdams centrum, och avsedd att bekämpa organiserad brottslighet och styra upp en uppgradering av området.

I det kontroversiella projektet ingår en reducering av antal prostitutionsfönster, sexbutiker och spelhallar för att ersättas av fashionabla modebutiker, restauranger och små hotell.

Många Amsterdambor stödjer inte projektet som de ser som gentrifiering, vilket betyder en stadsplanering och social statushöjning av ett stadsområde genom dyra nybyggen eller inflyttning av nya invånare med högre inkomster än vad tidigare invånare hade.

Av: Admin. Källa: DutchAmsterdam.nl. Publicerad: 2009-07-04  00:07. Uppdaterad: 2009-07-04  00:07. Avdelning: Juridik, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


118100 svarar på frågan om cannabis har medicinska egenskaper

Skickade en fråga till sms-tjänsten 118 100 med frågan: Har cannabis medicinska egenskaper?

Svaret blev:

THC står för "Tetrahydrocannabinol/delta-9-tetra-hydro-cannabinol" och är det verksamma ämnet i drogen Cannabis Sativa. Thc är ett fettlösligt ämne och lagras därför bland annat i hjärnan. Vanliga effekter är bland annat avslappning, förändrad rum-tidsperception, förstärkning av syn,- smak- och luktsinnen, disorientering och aptitstimulering. Vi avråder dock bestämt från att använda droger av alla de slag.

För fler svar från 118100 kring ämnet cannabis, se deras hemsida extern länk.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-07-04  00:06. Uppdaterad: 2009-07-04  00:06. Avdelning: Kultur, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Studie: Cannabisbruk ökar inte utlösning av dopamin

Cannabis anklagas ofta för att vara fysiskt beroendeframkallande och orsaka schizofreni hos ungdomar, trots bevis som talar emot detta. Nu har en av de största studier extern länk som någonsin gjorts inom ämnet slutförts.

13 friska frivilliga personer, med tidigare upplevelse av cannabis, genomgick två skiktröntgen för att mäta dopaminnivåer efter att ha konsumerat antingen 10 mg THC eller placebo.

Den brittiska studien visar att rekreationella cannabisanvändare (måttlig vuxen användning) inte frigör några större mängder dopamin från en oral THC-dos jämförbar med en normalstor marijuanacigarett.

Dopamin är en av de viktigaste signalsubstanserna i centrala nervsystemet där den förekommer i en rad viktiga system som bl.a. reglerar muskelrörelser, vakenhet, glädje, entusiasm och kreativitet. Narkotika som kokain och heroin frigör stora mängder dopaminer.

crackTjej röker crack med en pipa.

Resultatet motsäger också nuvarande teser att frigivning av dopamin är en mekanism som ligger bakom cannabis som en utlösande riskfaktor för schizofreni, trots att vissa psykosliknande symptom märktes under testerna.

Av: Admin. Källa: NORML Audio Stash & Cannabis.se. Publicerad: 2009-07-04  00:05. Uppdaterad: 2009-07-04  00:05. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabis verksam mot cancersmärta

Smärta från bencancer kan lindras genom att aktivera CB1-receptorer i ryggraden.

I en djurmodell testade forskare från Japan hur cannabis-baserade läkemedel i framtiden kan reducera smärta på detta vis.

Eftersom denna sorts smärta är svårbehandlad och starkt negativt påverkar patienters livskvalitet så behövs utveckling av nya strategier för att möta behovet.

Sarkomaceller sprutades in i möss höftben och i beteendeexperiement undersökte sedan forskare effekten av att aktivera selektiva CB1-receptorer i ryggen samt hämning av ämnesomsättningen av det kroppsegna cannabinoidsystemet på bencancer-relaterad smärta.

Resultaten visar att denna smärtstillande aktivitet, som också inträffar när t.ex. en människa konsumerar cannabis, reducerade både spontan såväl som rörelseframkallad smärta.

Studien extern länk publiceras i läkarjournalen Anesthesiology 8 juni 2009.

smärta

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2009-07-04  00:04. Uppdaterad: 2009-07-04  00:04. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Nya patent lovar bättre medicin

Cannabis Science Inc, ett av många nya cannabisbaserade läkemedelsföretag, har meddelat att man lämnat in patent för två nya innovationer.

Den ena tekniken rör processen av skördning av trichomes (hårväxt hos växter), den del av plantan som innehåller THC, CBD och andra unika kemikalier.

Förstorade trichomes.Förstorade trichomes.

Den andra ansökan gäller ett unikt drogleveranssystem som förbättrar stabiliteten och uniform absorbering av de aktiva ingredienserna.

Båda patent är uppfunna av ordförande Steve Kubby, en känd person inom cannabisaktivism och drogreform, med säte i Kalifornien. Och en användare av medicinsk marijuana sedan många år tillbaka.

- Vi förväntar oss att våra första produkter kommer att överglänsa konkurrensen med snabba och utdragna blodnivåer av THC, säger Richard Cowan, en av företagets styrelsemedlemmar.

Man kommer tillåta andra företag att licensiera deras innovationer för att hjälpa så många patienter som möjligt. De kommer även att producera medicinska preparat själva.

Detta är biomedicinföretagets två första ansökningar för patent sedan man grundades i början på 2009.

Uppdatering: Styrelsen av Cannabis Science har beslutat att avsätta Steve Kubby från sin chefspost med omedelbar verkan utan att gå in närmare på anledningen. Robert Melamede har utsetts som ny tillfällig ordförande. Enligt källor rör det sig om meningsskiljaktigheter rörande företagets aktier.

Av: Admin. Källa: PharmaBiz.com & Cannabis.se & SiliconBeat. Publicerad: 2009-07-04  00:03. Uppdaterad: 2009-07-12  21:58. Avdelning: Teknik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


THC Expo lockade 20,000

Helgen 13-14 juni 2009 hölls den första stora handelsmässan för cannabisindustrin i USA.

THC Expo extern länk lockade utställare från hela världen som visade upp sina varor och möjliga användningsområden inför en stor publik i Los Angeles.

Man förstår storleken på cannabisindustrins potiential när man ser dessa två filmer från mässan.


Av: Admin. Källa: Dosenation & Cannabis.se. Publicerad: 2009-07-04  00:02. Uppdaterad: 2009-07-04  00:02. Avdelning: Kultur, Video.

Skriv ut

Upp ↑


THC motverkar barncancer

Rhabdomyosarcoma är en cancer som bildas i muskelfästen. Inledande forskning vid Complutense University i Madrid visar att THC och den syntetiska cannabinoiden HU210 sänker cancercellernas livskraft in vivo (i en levande organism).

Det är en ovanlig cancersort som mest drabbar barn (1-5 år) och unga människor (15-19 år) och det kan vara svårt att operera den här sortens tumörer då de oftast finns långt ner i skelettets muskel- och kroppsvävnad.

Ibland är amputation av kroppslemmar enda lösningen för att bota Rhabdomyosarcoma. Vanligast är strålbehandling eller cellgifter.

cancercell

Både den syntetiska cannabinoiden HU210 och plantcannabinoiden dronabinol (THC) sänkte livsdugligheten hos cancercellerna som också kan påträffas runt tarmar och nacken.

Studien extern länk publiceras i Molecular Cancer Therapy 2009 (9 juni) och enligt forskarna antyder de positiva resultaten att cannabinoidsystemet kan fungera för behandling med läkemedel mot denna typ av elakartad cancer.

Av: Admin. Källa: IACM & Cannabis.se. Publicerad: 2009-07-04  00:01. Uppdaterad: 2009-07-04  00:01. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑