Nyheter för juni månad 2009

FN säger avkriminalisering är konsekvent med narkotikakonventioner

FN medger för första gången att avkriminalisering är konsekvent med deras narkotikakonventioner. Detta förvånande uttalandet kom i samband med publicering av den årliga drograpporten extern länk.

I en helomvändning så prisar FN den avkriminalisering som Portugal extern länk gjorde 2001, trots att International Narcotics Control Board först var kritisk mot reformen.

Portugal avlägsnade kriminella straff för små mängder av narkotika och man valde att betona vård över frihetsberövning. INCB hade tidigare år konstant kritiserat policyn som ett brott mot konventionerna och att det skulle leda till "drogturism."

Men efter en resa till landet 2004 noterade man i en rapport försiktigt att "praktiken att inte åtala för personligt innehav är konsekvent med internationell drogkontroll."

I den nya rapporten är man enbart positiv. "Dessa förutsättningar förhindrar att narkotika når människor lika bra som under fullt förbud medan man samtidigt uppmuntrar till behandling för användare," skriver de.

Bland de grupper som inte välkomnar en kallelse från en polis är turister och som ett reultat har Portugals politik inte lett till någon ökning av drogturism. Det verkar också som att antalet drogrelaterade problem har minskat," fortsätter man.

unodc

Flera länder i västeuropa har redan avkriminaliserat små mängder narkotika. Något som nu alltså inte anses bryta mot förenta nationernas avtal kring förbud av illegala substanser.

Årets rapport berör även legalisering. Ett bevis på att frågan börjar bli respektabel på högre nivåer. UNODCs ordförande Antonio Maria Costa använder en stor del av introduktionen till att förklara varför legalisering skulle vara en dålig idé.

Costa erkänner också riktigheten hos en av drogreformares allra största argument, nämligen att ett totalförbud leder till våld, korruption, ökad organiserad brottslighet och andra oavsiktliga konsekvenser.

Av: Admin. Källa: The Huffington Post. Publicerad: 2009-06-27  00:08. Uppdaterad: 2009-06-27  00:08. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Ett narkotikafritt Sverige - Till vilket pris som helst?

Organisationen Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) har gjort en kort dokumentär om Sveriges narkotikapolitik och vår roll i globala sammanhang som jag tycker alla borde se.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-06-27  00:07. Uppdaterad: 2009-06-27  00:07. Avdelning: Kultur, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Mord involverar ofta alkohol

alkohol

60 procent av alla mord i Australien sker under berusning, vanligtvis med alkohol.

Alkohol spelar också en avgörande roll för personer som begår våldsamma självmord (hängning, skjutning och hopp från hög höjd). I 50% av fallen var alkohol inblandat.

Ian Webster, som är professor av medicin och folkhälsa vid University of New South Wales, berättade under ett tal i Sydney under National Drug Action att folk som är självmordsbenägna och deprimerade använder ofta alkohol paradoxalt nog för att ge dem mod att ta sina liv.

"Alkohol är starkt relaterat till dessa våldsamma dödsfall - både mot sig själv eller mot andra," sa han.

I 40% av fallen hade både offer och förövare druckit tillräckligt för att räknas som berusade. Webster sa att alkohol verkar avhämmande och "släpper loss" oförutsägbart beteende under dessa omständigheter.

En global forskningsanalys fann ett samband mellan antal mord och en nations alkoholkonsumtion - med en 0.25% ökning av dödsfall för varje en procent ökning av drickandet.

Av: Admin. Källa: The Sydney Morning Herald. Publicerad: 2009-06-27  00:06. Uppdaterad: 2009-06-27  00:06. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Vårskördning av industrihampa

Film som visar hur hampa vårskördas med hjälp av ny teknologi.

Skörden kommer att användas som torr biomassa i stråbränsleeldade kraftvärmeverk eller vidareförädlas till briketter eller pellets.

Tekniken kommer från nordöstra Österrike och består av en transportör under traktorn från majsskärbordet till storbalspressen som radikalt minskar spillet när man vårskördar hampa.

Av: Admin. Källa: Lantbruk.com. Publicerad: 2009-06-27  00:05. Uppdaterad: 2009-06-27  00:05. Avdelning: Hampa, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Kalifornien listar cannabisrök som cancerframkallande

Cannabisprodukter som säljs i Kaliforniens dispensärer kommer att behöva märkas med varningstext efter att delstatens miljövårdsmyndigheter listat marijuanarök som cancerframkallande.

Cannabisrök hamnar därmed på samma lista som andra carcinogena ämnen, t.ex. arsenik, asbest och DDT.

epa

Mat med cannabinoider, t.ex. klubbor, milkshakes och sockerkakor och andra produkter som inte inhaleras, är undantagna från reglerna, som inte kommer att börja gälla förrän 19 juni 2010. Enbart dispensärer med 10 anställda eller fler drabbas och riskerar böter på ca 20.000 kronor per dag vid överträdelser.

Forskare menar röken delar många av de skadliga egenskaper i tobaksrök. Naturlig cannabis innehåller hundratals av olika ämnen av vilket endast några är skadliga i större mängder.

För klassifieringen behövde man inte ens bevisa att cannabisrök var cancerframkallande, endast att röken innehåller en eller två cancerframkallande kemikalier.

Vad som inte bedömdes av panelen var cannabinoiders cancerbekämpande egenskaper, inte heller dess andra medicinska egenskaper som ett effektivt medel mot illamående eller aptitförlust övervägdes.

Inte heller vaporisation, en renare intagsmetod där örten hettas upp utan att förbrännas för att frigöra cannabinoider, togs i beaktning.

Förespråkare för cannabisreform säger att de inte är förvånande över beslutet, men är oroade över de politiska konsekvenser beslutet kan få i deras politiska arbete.

- Jag är oroad över de grupper som motsätter sig medicinsk marijuana eller lagreform, och som kommer att aanvända denna benämning för att fortsätta förhindra tillgång för patienter, säger Allen St. Pierre, ordförande för NORML, som tror indelningen till viss del kan vara politiskt motiverad.

St. Pierre säger att han hoppas beslutet ska leda till en större filosofisk debatt om rollen regeringen ska spela i vuxnas valfrihet. En framtid där man fokuserar på att minimerera skadliga konsekvenser av marijuanarök, istället för att sikta på att uppnå ett utopisk drogfritt samhälle.

Av: Admin. Källa: San Jose Mercury News. Publicerad: 2009-06-27  00:04. Uppdaterad: 2009-06-27  00:04. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Rapport kallar på översyn för narkotikabrott

Advokatsamfundet i Massachusetts kallar i en rapport för total översyn och omprövning av hur delstaten hanterar narkotikakonsumtion och straffen fredliga användare drabbas av genom polisens ansträngningar.

The Failure of the War on Drugs: Charting a New Course for the Commonwealth kallar bl.a. narkotikapolitiken för föråldrad. "Vår arbetsgrupps huvudkritik riktas framförallt mot den gammalmodiga idén att använda rättsystemet för att kontrollera vad människor konsumerar," skriver man.

fängelse

Dess rekommendationer skulle kunna spara staten nästan 200 miljoner årligen genom reducerade minimum-straff och villkorlig frigivning av passiva narkotikabrottslingar, menar de.

Fyra kritiska och misslyckade punkter lyfts fram. 1) ökning av anhållningar utan förminskat bruk av illegala droger, 2) en större påverkan av droglagar på minoritetsgrupper, 3) negativa ekonomiska effekter för frigivna att kunna hitta jobb med ett brottsregister och 4) höga nivåer av recidivism (återfall till brott).

Snabba botemedel inkluderar reform av obligatoriska minimumstraff länkat till drogbrott i skolzoner, avledande program för icke-våldsamma narkotikabrottslingar med beroendeproblem och fler möjligheter för arbetsprogram under fängelsetiden.

Mer långsiktiga mål bör vara en ökning av behandlingsprogram, omformulering av drogutbildning och ett bättre tillvaratagande av programmen för villkorlig frigivning.

Arbetsgruppen som inledde sitt arbete 2007 består av advokater, domare, socialarbetare, läkare, poliser och psykologer.

Av: Admin. Källa: The Boston Globe. Publicerad: 2009-06-27  00:03. Uppdaterad: 2009-06-27  00:03. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Regeringen tillsätter arbetsgrupp för läkemedelsfrågor

Felaktig läkemedelsbehandling som leder till onödiga biverkningar är en vanlig anledning till att patienter skadas i vården. Därför tar nu Socialdepartementet ett initiativ för att driva ett utvecklingsarbete inom läkemedelsområdet.

Målet är att på sikt utarbeta en läkemedelsstrategi som tar ett helhetsgrepp om läkemedelsfrågorna för att bland annat minska skadorna hos patienter.

Så mycket som tre procent av alla dödsfallen i Sverige kan bero på läkemedelsbiverkningar. För patienter som dött på sjukhus är siffran sex procent. Det visade en genomgång av hur vanligt det är att läkemedelsbiverkningar kan vara dödsorsaken från 2007.

Arbetet kommer bl.a. att behandla frågor som rör patientsäkerhet, äldres läkemedelsanvändning och statens och landstingens styrning när det gäller läkemedelsfrågor.

piller

Dagens regelverk kring statistik inom läkemedelsområdet gör det också svårt att ha en effektiv uppföljning av den medicinska kvaliteten i vården.

Socialdepartementet ser därför ett behov av samordning, koordinering och prioritering av arbetet inom läkemedelsområdet i syfte att uppnå en mer effektiv förskrivning och användning av läkemedel.

I mars 2009 presenterade Socialdepartementet och SKL den gemensamma handlingplanen Effektivare läkemedelsanvändning. I den presenterades en mängd förslag inom ett flertal områden, bland annat att tillsätta en arbetsgrupp.

Socialdepartementet har bjudit in Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting för ett inledande möte.

Arbetsgruppen planerar att under hösten 2009 komma med förslag kring en framtida läkemedelsstrategi.

Av: Admin. Källa: Socialdepartementet. Publicerad: 2009-06-27  00:02. Uppdaterad: 2009-06-27  00:02. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Antal mm-patienter i Israel ökar drastiskt

Israel ser ut att blomma ut som en stor läkarcannabisnation.

1999 godkände sjukvården bruk av cannabis mot smärta, illamående, ms och aptitförlust. Även för posttraumatiskt stressyndrom har örten rekommenderats. Speciellt viktigt i ett land som ofta skakas av bombdåd, granatchock och traumatiska händelser hos dess militär.

Som ett resultat har antalet patienter som fått drogen på recept ökat från två stycken till fler än 700 idag. Antalet förväntas stiga till 1200 inom tre månader.

I.o.m. att efterfrågan stigit ökar också cannabisindustrin i storlek och entreprenörer börjar producera olika produkter för olika symptom. En otrolig vändning för en växt som var helt förbjuden för tio år sedan.

2005 beslöt regeringen att tillåta odling av tio plantor, men även detta förde med sig problem då de flesta patienter inte har orken att odla drogen själva.

israel

Patienter har hittills litat på anonyma givare, men detta är en osäker källa, då de opererar i en gråzon. Det genomsnittliga receptet lyder på ca 100 gram per månad.

Nu planerar regeringen att tillåta professionell kultivering av 5-6 producenter för att tillfredställa efterfrågan.

T.ex. så har dispensärägare verksamma i Kalifornien flyttat till Israel för att sätta upp butik och de tar med sig både kunskap och resurser. Patientorganisationer formas, men tyvärr är väntelistan lång då antal läkare som är kunniga inom området ännu är få.

Men attityder är på väg att ändras. Läkaretablissemanget har fått upp ögonen för dess effektivitet och alltmer börjat använda örten i olika sammanhang.

Vid ett benmärgstransplantationcenter droppar man t.ex. olja extraherad från cannabis in i patienters munnar för att stimulera aptit och reducera depression, vilket är oerhört viktigt inom onkologin. Oljan agerar även antiinflammatoriskt och hämmar infektion orsakad av strålning.

Tre kliniker för läkarcannabis kommer snart öppna i Jerusalem, Tel Aviv and Ra'anana. Där kommer kvalificerade patienter kunna konsumera cannabis på flera olika sätt såväl som att delta i yoga- och pilatesklasser.

Av: Admin. Källa: Haaretz. Publicerad: 2009-06-27  00:01. Uppdaterad: 2009-06-27  00:01. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Efterfrågan och tillgång ständigt hög under förbud

Så länge marijuana är kriminaliserad kommer produktion av drogen i Kanada fortsätta vara ett allvarligt problem. Det menar kriminologiprofessorn Michael Boudreau.

Trots flera högprofila räder den senaste tiden där man avlägsnat miljontals marijuanacigaretter från den illegala drogmarknaden så menar Boudreau, verksam vid St. Thomas University, att så länge som vi förbjuder marijuana kommer både priset och efterfrågan vara hög.

- Kriget mot narkotikan är över ett sekel gammal och vi har fortfarande inte vunnit trots alla arrester och stora beslag, säger Boudreau, som kallar på regeringen att legalisera drogen som enda förnuftiga reaktion på en kamp som inte kan vinnas.

kanada

- Tills avkriminalisering, eller fullständig legalisering, sker kommer vi höra talas och läsa om konfiskation av enorma odlingar (grow-ops) kapabla att producera en miljon cigaretter, säger Boudreau.

Avkriminalisering av små mängder av drogen var nära för ett par år sedan under Paul Martins regering, men försöket rann ut i sanden när parlamentet dog.

Av: Admin. Källa: The Daily Gleaner. Publicerad: 2009-06-20  00:10. Uppdaterad: 2009-06-20  00:10. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabladet nr 3

Cannabladet

Sveriges digitala magasin om cannabiskultur, Cannabladet extern länk, har kommit ut med sitt tredje nummer.

Ladda ner från dessa två platser: 1 extern länk & 2 extern länk.

Innehåll:

Tidigare nummer: #1 & #2.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-06-20  00:09. Uppdaterad: 2009-06-20  00:09. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Politiker som stödjer legalisering attackerade i Mexico

Flera socialdemokratiska politiker i Mexico, som alla stödjer droglegalisering, har varit föremål för våldsamma attacker som tros komma från narkotikakarteller.

Ordförande för Social Democratic Party, Jose Carlos Diaz Cuervo, sa vid en presskonferens att fyra av deras kandidater attackerats före Mexicos mittermsval den 5 juli. PSD har fem platser i landets nuvarande andrakammare.

Den senaste incidenten inträffade nyligen när en kampanjarbetare skadades av glaskärvor efter okända angripare beskjöt kongresskandidaten Emmanuel Lopezs fordon i Acapulco.

mexico

I en annan incident för två veckor sedan kastades en molotovcocktail mot kandidaten Celina del Carmen Avalos i Tijuana. En attack som följdes av två angrepp mot andra medlemmar i centrala delar av landet.

Händelserna har en klar avsikt att skrämma partiet, menar Diaz.
- Dessa oacceptabla våldsakter kan inte tillåtas förbipassas som politiska anekdoter.

- Vi tolkar attackerna som ett tecken på att vårt budskap når fram. Att störa de intressen som har satt detta land i skräck, säger Diaz som ännu inte har några konkreta bevis på att narkotikakartellerna ligger bakom attackerna.

- Det verkar bortom allt tvivel att drogsmugglare till skillnad mot regeringen, förstår att reglering av marknaden skulle vara förödande för deras affärer, säger han ändå.

Alla fyra attacker har rapporterats till polisen i respektive jurisdiktion.

Av: Admin. Källa: Latin American Herald Tribune. Publicerad: 2009-06-20  00:08. Uppdaterad: 2009-06-20  00:08. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Rutinerad forskare byter åsikt

En forskare vid University of California som i över 30 år genomfört statligt sponsrade studier om marijuana och lungfunktion säger nu att drogen bör legaliseras.

I en intervju med en tidning säger Donald Tashkin att han numera stödjer drogens reglering.
- Jag skulle aldrig uppmuntra någon att röka någon substans, men jag anser att aktiviteteten inte längre bör stigmatiseras som ett illegalt ämne.

- Tobaksrök orsakar mycket större skada och när det gäller berusningsmedel är alkohol betydligt värre, säger han i artikeln extern länk.

Donald TashkinDonald Tashkin.

Tashkin erkänner att när han började med sitt arbete för 30 år sedan ansåg han legalisering skulle leda till ökat bruk och negativa hälsoeffekter, men idag erkänner Tashkin att hans decennium långa forskning avslöjat en motsatt slutsats.

2006 ledde Tashkin den största studien som någonsin gjorts kring marijuana och eventuella koppling till lungcancer. Studien visade att cannabisrök inte var positivt associerat med cancer av lungorna eller övre mag-tarmkanalen - även bland storkonsumenter. Istället hittade man en skyddande effekt.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2009-06-20  00:07. Uppdaterad: 2009-06-20  00:07. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabis ger dödsstraff medan barnsex tillåts

Tre män i Malaysia har dömts till döden för att ha smugglat in 45 kilo cannabis i landet.

Biltvättaren P. Samugem, 32, skeppsarbetaren V. Kumaran och arbetslösa S. Prakash, 36, dömdes för grovt narkotikabrott efter att ha ertappats med drogen 1 november 2002.

malaysia

Domare Datuk Azahar Mohamed bedömde att åklagare hade bortom alla tvivel bevisat trions skyldighet. Brottet under narkotikalagen från 1952 medför obligatoriskt dödstraff vid en fällande dom.

I Malaysia räknas automatiskt all mängd marijuana över circa 200 gram som smuggling och gör att dödsstraffet övervägs.

Samma "moraliska" land som kommer att hänga tre män i galgen för cannabissmuggling ser mellan fingrarna på sexturism från västerländska män med minderåriga barn eftersom inkomsterna är så stora...

Av: Admin. Källa: Yahoo! Malaysia News. Publicerad: 2009-06-20  00:06. Uppdaterad: 2009-06-20  00:06. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabisforskning flyttar in i finrummet

Sativex-tillverkaren GW Pharm har påbörjat forskning om typ 2 diabetes och andra metaboliska sjukdomar.

I ett pressmeddelande informerar man att företaget ingått en strategisk allians med ett engelskt universitet i syfte att vidare studera diabetes och cannabinoider tillsammans med andra växtläkemedel.

Inblandade parter förutom GW Pharm är Professor Mike Cawthorne och Clore Laboratoriet vid University of Buckingham. Professor Cawthorne är bl.a. känd för sitt arbete med fetma och den välkända diabetesmedicinen Avandia.

sprutor

Samarbetet består av att förse GW med resurser som krävs för avancerade studier om cannabinoider inom sjukdomar kring ämnesomsättningssystemet.

Universitetet kommer även att hjälpa till och stödja med experthjälp utveckling av nya cannabis-baserade läkemedel från GW inom samma sjukdomsområde.

Flera förkliniska studier har redan gjorts med cannabis-kemikalierna delta-9-tetrahydrocannabivarin (THCV) and cannabidiol (CBD) när det gäller fetma, kolesterol och diabetes med lovande resultat, t.ex. när det gäller fettrubbning (förekomsten av förhöjda eller onormala nivåer av fett i blodet).

- Detta samarbete kommer göra det möjligt att utveckla ett antal nya cannabis-baserade produkter inom detta terapeutiska område, säger Dr Geoffrey Guy, ordförande för GW.

Alldels nyligen ansökte företaget om tillstånd i England och Spanien för deras cannabistinkur (munspray) som enligt flera studier hjälper mot MS-symptom.

Av: Admin. Källa: Cannabis.se & GW Pharmaceuticals. Publicerad: 2009-06-20  00:05. Uppdaterad: 2009-06-20  00:05. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Melissa for president

Otroligt hur mycket sunt förnuft Melissa Etheridge visar upp i denna intervju med Anderson Cooper från CNN om medicinsk marijuana.

Från Coopers serie om cannabis i USA.

Av: Admin. Källa: Anderson Cooper 360°. Publicerad: 2009-06-20  00:04. Uppdaterad: 2009-06-20  00:04. Avdelning: Kultur, Video.

Skriv ut

Upp ↑


Felaktigt fängslad i 27 år nekas ersättning p.g.a. marijuana

William Dillon kan gå miste om ekonomisk ersättning efter att ha suttit felaktigt fängslad sedan 1981. Anledningen är att han rökte marijuana som tonåring.

Dillon spenderade 27 år i fängelse för mordet på James Dvorak, men släpptes förra året när en domare beviljade en ny rättegång baserat på DNA-bevis. Han blev en fri man efter att staten beslöt att inte åklaga honom igen.

Men p.g.a. en lag i Florida som förbjuder kompensation till personer felaktigt dömda endast om de inte har något brottsregister före fängelsetstraffet nekas 49-åringen några pengar.

William DillonWilliam Dillon.

När Dillon var 19 år dömdes han för rattfylleri och ett icke-våldsamt narkotikabrott. Nästan 400.000 kr för varje år han satt fängslad (totalt 10.5 miljoner kronor) är summan han kan gå miste om.

Dillon har sedan frisläppandet arbetat som bilmekaniker och letar efter ett andra jobb. Han måste nu försöka hitta en sponsor i Floridas legislatur som kan skriva ett speciellt anspråk-förslag för sessionen 2010 om han ska ha någon chans på pengarna.

Att sitta felaktigt fängslad i 27 år representerar det längsta straffet av alla de 232 individer i hela USA som frikänts efter testresultat med DNA.

Av: Admin. Källa: Florida Today. Publicerad: 2009-06-20  00:03. Uppdaterad: 2009-06-20  00:03. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Dispensärsystemet sprider sig i USA

USA har nu tre delstater med statligt auktoriserade cannabisdispensärer och den första på östkusten.

Delstaten New Mexicos hälsomyndigheter har bekräftat att man godkänt odling av drogen hos en producent som kan börja leverera drogen i slutet på sommaren. Man får däremot inte avslöja identitet eller plats av odlaren.

Elva andra producenter väntar på godkännande att odla medicinsk marijuana. För detta krävs att man opererar utan ekonomisk vinning, har en anställd läkare och ett starkt säkerhetssystem.

De senaste två åren har patienter i delstaten tvingats förlita sig på den svarta marknaden eller odla själva.

dispensary

I Rhode Island har dess legislatur röstat för att tillåta en reglerad och licenserad försäljning av örten till sjuka patienter. Med överväldigande siffror upphäver man därmed guvenör Donald Carcieris veto av samma lagstiftning.

Omröstningen innebär att delstaten beviljar tre dispensärer möjligheten att organisera utdelning av cannabis till kvalificerade patienter. Lagen gör det tillåtet att transportera, inneha och kultivera marijuana till behöriga patienter.

Carcieri hade utnyttjat sin rätt som guvenör att stoppa lagstiftningen för att han ansåg detta skulle leda till ökad användning och skicka fel signaler till unga.

Det är andra gången sedan 2006 man röstat för att utöka delstatens lagstiftning kring medicinsk marijuana. 30 april hade programmet 681 registerade patienter och 581 vårdgivare som inte har någon laglig metod att erhålla drogen.

Sedan tidigare tillåter Kalifornien dispensärsystemet som distributionssätt.

Av: Admin. Källa: Join Together & Projo 7 to 7 News Blog. Publicerad: 2009-06-20  00:02. Uppdaterad: 2009-06-20  00:02. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Grundare av anti-drog organisation gripen för försäljning av narkotika

Grundaren av antidrogorganisationen Over the Wall Foundation extern länk i USA, Kendall Craig Farris, har gripits av polisen misstänkt för försäljning av narkotika.

47-åriga Farris anhölls på en parkerinsplats av en civilklädd polis i Redondo Beach, Kalifornien, när han sålde amfetamin och ecstasy till ett värde av ca 3500 kronor.

usa

Gruppen predikar till studenter runtom i USA om farorna med drogmissbruk och Farris skriver på sin hemsida att hans kallelse är att "hjälpa ungdomar, skolor och familjer förebygga missbruk av alkohol och droger."

Tester visade senare att Farris försökt lura "kunden" genom att sälja bordsalt och antihistaminpiller med stämpeln bortskrapad. I april anhölls han för innehav av droginstrument utan att något åtal väcktes.

Farris är även författare till boken Drugs, Kids and Crime: Surviving our Drug Obsessed Culture i vilket han beskriver sin 15 år långa kamp med narkotika och alkohol, brottslighet och fängelse.

Av: Admin. Källa: The Daily Breeze. Publicerad: 2009-06-20  00:01. Uppdaterad: 2009-06-20  00:01. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Londonpolis misstänks för tortyr av droglangare

Sex medlemmar från Londonpolisen står under utredning sedan de anklagats för att ha skendränkt misstänkta droglangare.

Fallet rör flera poliser kopplade till drogräder i november 2008 i norra Londons Enfield. Övergreppen avslöjades av en polischef i ett av de värsta korruptionsfallen som uppdagats bland landets polismyndighet.

Poliserna misstänks att ha torterat flera män och kvinnor som anhållits med stora mängder marijuana. De stängdes av redan i februari från sina tjänster men fakta om fallet har inte publicerats förrän nu.

De misstänks också för att ha stulit ägodelar i samband med drograzzior och falskt vittnesmål. Anklagelser rörande polisbrutalitet utreds av Independent Police Complaints Commission (IPCC).

skendränkning

Skendränkning är en kontroversiell förhörsmetod där offrens ansikten lindas in med en våt handduk och vatten hälls över handduken för att simulera drunkning. Metoden används bl.a. av amerikanska styrkor och betraktas som tortyr av FN och Amnesty.

Av: Admin. Källa: Times Online. Publicerad: 2009-06-13  00:09. Uppdaterad: 2009-06-13  00:09. Avdelning: Nyheter, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


366 dagar för Lynch

Ägaren till en marijuanadispensär i Los Angeles har i ett uppmärksammat federalt mål dömts till fängelse i ett år och en dag.

47-åriga Charles Lynchs öde har fångat allmänhetens intresse då målet fått symbolisera spänningen mellan delstatliga och federala marijuanalagar.

Lynch åtalades för illegal hantering av cannabis för att ha distribuerat örten från hans dispensär Central Coast Compassionate Caregivers, trots att han hade välsignelse av borgmästaren, åklagare och lokala kommunala ledare.

Den annorlunda domen, på tre ett-årsstraff som ska avtjänas samtidigt, från George H. Wu visar på den komplexa frågans aktualitet. Det var det lägsta straffet som domare Wu kunde utdöma.

För närvarande är Lynch fri i avvaktan på överklagan men hälsar, via sina advokater, att han trots allt är ganska nöjd och lättad med domen och är övertygad om att kunna reducera den ännu mer.

charles lynchCharles Lynch

Många menar att domen ändå är en travesti då Lynch inte kunde ha följt lagen mer än vad han gjorde. Han var även förbjuden att nämna orden "medicinsk marijuana" i domstolen som försvar då federal lagstiftning inte erkänner cannabis som medicin.

Lynch ringde även till DEA innan öppnandet av sitt cannabisapotek för att höra om den legala statusen. DEA berättade att det var upp till länen och städerna att bestämma.

De patienter Lynch hjälpte verkar iallafall inte ha skadats. T.ex. musikern Melissa Etheridge som använde marijuana levererad från Lynch när hon behövde hjälp mot de symptom som hennes kemoterapi orsakade. Etheridge är idag frisk och helt återställd.

Även riksåklagare Eric Holder har varit inblandad i fallet då han meddelat att staten inte längre ska försöka hindra lagliga dispensärer.

Uppdatering: Den amerikanske federale domaren George H Wu har utfärdat ett 41-sidigt dokument där han slår fast att domen mot Lynch beror på att Lynch tidsmässigt hamnade i en olycklig situation. Mycket skulle kunna förbättras om marijuana omklassificerades och avlägsnades från nuvarande Klass 1, menar han.

Av: Admin. Källa: LA Times. Publicerad: 2009-06-13  00:08. Uppdaterad: 2010-05-03  01:18. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Misslyckade drogräder är inget att skratta åt

Skaparna bakom denna reklamfilm för en internet sökmotor har ingen aning om hur sann videon egentligen är...

Av: Admin. Källa: Speakeasy. Publicerad: 2009-06-13  00:07. Uppdaterad: 2009-06-13  00:07. Avdelning: Kultur, Video.

Skriv ut

Upp ↑


Man med hjärntumör dömd till åtta månaders fängelse

En ung man i England som rökte 20 marijuanacigaretter per dag för att lindra smärta från sin hjärntumör har fängslats i åtta månader.

Carl Anthony Wynne, 25, grät när domaren Jacqueline Davies utmätte domen för att ha sålt drogen till andra för att finansiera kostnaden av sin medicin.

Domstolen hörde hur Wynne från Doncaster, en stad i South Yorkshire, drabbats av en saktväxande obehandlingsbar tumör som gav honom svår huvudvärk och enstaka epileptiska anfall.

fängelse

Hans försvarsadvokat Kath Goddard berättade hur cannabis var den enda typ av drog som fungerade för att lindra smärtan och det var därför hans konsumtion var så stor och dyr. Dette ledde till att han tvingades langa drogen till vänner som redan rökte.

Polis hittade i november cannabis värt över 2000 kronor i hans sovrum tillsammans med material som ofta används för distribution samt 3300 kronor i kontanter.

Eftersom han tidigare använt ersättningsläkemedel för en tyngre beroendesjukdom kan han inte använda opiater som smärtlindring.

Av: Admin. Källa: The Star. Publicerad: 2009-06-13  00:06. Uppdaterad: 2009-06-13  00:06. Avdelning: Juridik, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Kroatien: HD tillåter cannabis mot stress för ex-soldater

Kroatiska krigsveteraner ska tillåtas använda cannabis i behandling av deras posttraumatiskt stressyndrom. Det har landets högsta domstol bestämt.

kroatien

Balkanlandets domstol hanterade en överklagan från en veteran som odlat växten i sin trädgård för personligt bruk. Mannen dömdes först till fängelse i ett år av en lägre domstol, men har nu släppts fri.

"Mannen självmedicinerade effektivt med drogen mot sina psykologiska besvär, från vilket många soldater lider av sedan kriget mot Jugoslavien (1991-1995)," skriver domarna.

Enligt experter lider ungefär 18,000 kroater från likadana stressbesvär, såsom depression, personlighetsförändringar och en benägenhet för självmutilering.

Nästan 1700 veteraner har tagit sina liv sedan slutet på kriget.

Av: Admin. Källa: Badischen Zeitung & German Press Agency & IACM. Publicerad: 2009-06-13  00:05. Uppdaterad: 2009-06-13  00:05. Avdelning: Juridik, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Svensk narkotikapolitik i ett nötskal

Jag tycker denna berättelse sammanfattar svensk narkotikapolitik ganska bra.

En bilförare som testat positivt för narkotika togs in för förhör där han tvingades klä av sig naken inför flera personer. Mannen reagerade negativt på kränkningen och åkte hem till polismannen som anhållit honom. När en polispatrull anhöll mannen igen passade polismannen på att sparka honom i magen när han var nedlagd på marken.

sverige

Nu har hovrätten passerat dom över händelseutvecklingen. Bilföraren döms för hemfridsbrott och polisen för misshandel till villkorlig dom utan dagsböter. Han ska även betala 7500 kronor i skadestånd till mannen.

Bilföraren berättade att han vid den efterföljande kontrollen på polisstationen känt sig kränkt och sagt till polismannen att han hatade honom och att denne hade förstört hans liv.

Flera dagar efteråt protesterade mannen utanför polishuset. När det inte räckte åkte han hem till hans bostad. I tingsrätten anförde mannen att han ångrade vad han tidigare sagt och ville träffa honom för att be om ursäkt.

Under rättegången uppgav polismannen att han inte hade någon avsikt att sparken skulle träffa mannens sida, trots att han var försvarslös och satt i handfängslen. Något domstolen inte trodde på.

Av: Admin. Källa: Dagens Juridik. Publicerad: 2009-06-13  00:04. Uppdaterad: 2009-06-13  00:04. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabisodling i Nepal ökar

Fastän cannabisodling förbjöds i Nepal 1976 är odlingarna idag mycket omfattande och stadigt ökande. Nu oroar sig regeringen för att tillgång på mat kan sjunka då pengagrödor tar matgrödors plats.

Enligt polis sker nya beslag på hundratals av kilo varje dag när varor försöks smugglas in i Indien. De senaste fyra månaderna har man konfiskerat 7.6 ton av cannabis över hela landet.

Under samma period har farmer med en areal på 62 hektar (620 000 m²) från den fertila marken förstörts. Rekordet för ett och samma år (1991) ligger på 1400 hektar.

nepal

Men narkotikapolis anser att största anledning till den massiva odlingen är straffrihet. Fängelse på tre år och böter sker sällan då odlingen är väl utbredd bland befolkningen på 25 miljoner.

I distrikt som Parsa, Saptari, Siraha, Mahottari och Bara är cannabis huvudgröda för bönder som kan räkna med 60-80 gånger mer i inkomst än vete eller ris. Ett kilo cannabis ger 350-500 kronor.

Under politisk instabilitet och uppror sker ofta en mindre nedgång, men detta följs alltid av en uppgång de följande åren. Militär och polis är både underbemannad och uppgiven och säger att detta trots allt bara är toppen på isberget.

Hinduer i Nepal har en gammal och stark tradition av att använda örten och FNs narkotikakonventioner och/eller USAs påtryckningar har inte lyckats begränsa tillgången.

Av: Admin. Källa: ReageraMera & eKantipur.com. Publicerad: 2009-06-13  00:03. Uppdaterad: 2009-06-13  00:03. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabinoider motverkar cancer

Ännu en studie extern länk om att cannabis kan krympa tumörer har publicerats.

cancerceller

En farmakologisk forskargrupp vid University of Otago på Nya Zeeland har nyligen släppt en forskningsöversikt om hur cannabisplantans aktiva ämnen, cananbinoider, motverkar cancerceller.

Enligt forskarna så har cannabinoider en hel del positiva egenskaper, bl.a. att motverka tillväxt av cancerceller, metastaser/svulster som sprider sig, blodtillförsel till tumörer och framkallar celldöd i tumörer.

Dessa superkrafter har studerats i samband med flera olika cancerformer. Bl.a. lungcancer, lymfkörtelcancer, glioblastomacancer, sköldkörtelcancer, hudcancer, cancer i bukspottkörteln, livmodercancer och prostatacancer.

Tidigare studier har rapporterat att cannabinoider kan selektivt döda maligna cancerceller utan att skada friska celler.

Publikation sker i journalen Cancer Letters.

Av: Admin. Källa: NORML & Cannabis.se. Publicerad: 2009-06-13  00:02. Uppdaterad: 2009-06-13  00:02. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Medicinsk marijuanas skatteinkomster leder till debatt [video]

Fox News-programmet Opposing Views extern länk med Gerraldo Rivera diskuterar de skatteinkomster i miljonklassen Kalifornien drar in från medicinsk marijuana och om detta skulle kunna lösa delstatens ekonomiska bekymmer.

Av: Admin. Källa: Dose Nation. Publicerad: 2009-06-13  00:01. Uppdaterad: 2009-06-13  00:01. Avdelning: Debatt, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Trevliga människor använder narkotika

Den brittiska reformgruppen Release extern länk har iscensatt en kampanj för att försöka föra fram och utveckla narkotikapolitikdebatten.

I kampanjen ingår ögonväckande reklam med texten Nice People Take Drugs på kommunala bussar i London under juni månad. Fakta som ofta glöms bort i debatten där abstinens framförs som enda lösning.

release

Målet är att rensa ut den ideologiskt drivna politiska positioneringen och ersätta den med en pragmatisk policy hämtad från den verkliga världen och samtidigt uppmuntra folk att delta i en mer sofistikerad och ärlig dialog om droger.

En av myterna är att narkotika är något ont som bara elaka människor hänger sig åt. Detta trots att över en tredjedel av Storbritanniens vuxna befolkning använt en illegal drog. Fler invånare har t.ex. använt cannabis än röstade för Labour vid senaste valet.

- Allmänheten är trött på den artificiella beskrivningen av droger i samhället, säger ordförande Sebastian Saville, som beskriver landets narkotikapolitik som bisarr, kaotisk och vilseledande.
- Den berättar inte sanningen om det faktum att alla sorters människor använder narkotika. Om vi ska få en rättvis och effektiv drogpolitik måste den först och främst utgå från en sådan verklighet.

Release specialiserar sig på narkotika och droglagar och har över 40 års erfarenhet i att försvara droganvändares rättigheter. De har ett team med advokater, policyexperter och drogteraupeuter som arbetar heltid med att flytta samhället i en mer förnuftig riktning i närmandet av droger.

Uppdatering: Bussreklamen har nu dragits tillbaka av CBS Outdoor då man ville addera ordet "also" eller "too". Troligen för att undvika att man ses uppmuntra till bruk av droger. Release kallar åtgärden för censur. Gruppen har erbjudits reklamutrymme i slutet på juli som kompensation.

Uppdatering: Se också dessa två kampanjsidor som hör ihop med reklamen: www.nicepeopletakedrugs.org extern länk och www.talkingdrugs.org extern länk.

Uppdatering: Release har släppt en kul kortlek med politiker, militärer och andra myndighetspersoner som någon gång uttalat sig om droger på ett dumt sätt. Se kortleken här extern länk.

Av: Admin. Källa: TDPF & Guardian. Publicerad: 2009-06-06  00:07. Uppdaterad: 2009-09-04  21:52. Avdelning: Politik, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabisanvändande MS-sjuk ställer upp i EU-valet

En MS-sjuk irländare som lever i exil i Nederländerna p.g.a. sin medicinska användning av cannabis ställer upp i det kommande EU-valet.

Den 32-åriga frilansjournalisten Noel McCullagh, som får cannabis utskrivet av holländska läkare, får inte återvända till sitt hemland med sin marijuana, trots att recept utfärdade i ett EU-land ska vara giltiga i ett annat.

noel mccullaghNoel McCullagh

Trots att han inte har möjlighet att kandidera i sitt hemland ställer han nu upp som oberoende kandidat i valkretsen North West. Hans manifesto innehåller bl.a. förslag för bättre avlopp- och vattenförvaltning, lokal sjukvård, teknologi och media.

Som patient med multipel skleros planerar han även att öva påtryckningar på den irländska regeringen att införa en EU-lag, redan på plats i flera andra EU-länder, som möjliggör införsel av receptbelagd cannabis.

McCullaghs fall har uppmärksammats tidigare av media och han arbetar idag som journalist, översättare och tolk för holländsk media i Bryssel.

.

Av: Admin. Källa: ActNow & The Longford Leader. Publicerad: 2009-06-06  00:06. Uppdaterad: 2009-06-06  00:06. Avdelning: Politik, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabinoider motverkar magproblem

Forskare vid universitetet i Neapel, Italien, släppte nyligen en forskningsöversikt om cannabinoider och hur dessa ämnen motverkar vanliga sjukdomar i matsmältningssystemet.

Enligt de italienska forskarna verkar cannabinoider vara en lovande medicin mot magåkommor som Crohns sjukdom, inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och kolorektal cancer (näst vanligaste cancerformen i Sverige bland kvinnor och män).

tarmar

Cannabis två mest framstående kemikalier, THC och CBD, verkar välgörande genom CB1 och CB2 receptorerna utöver hela kroppen. De finns i stor skala i magtrakten och kan därför motverka illamående, inflammation, skydda magslemhinnan, och öka tarmrörlighet och aptit.

Men örten och kroppens egna cannabis kan också utöva fysiologiska och psykofysiologiska (sambandet mellan fysiologiska processer och psykiska upplevelser) verksamhet för att krympa tumörer och inleda programmerad celldöd.

Speciellt hos patienter med tarmsjukdomar som genomgått biopsi kan man se förändringar i endocannabinoid-systemet.

"Att höja endocannabinoidnivåerna i kroppen farmakologiskt ser lovande ut som en strategi för att motverka inälvsinflammationer och tarmcancer", skriver de bl.a.

Studien publiceras i Pharmacological Research extern länk.

Av: Admin. Källa: MPP & Cannabis.se. Publicerad: 2009-06-06  00:05. Uppdaterad: 2009-06-06  00:05. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Minnesotas guvenör stoppade lag

minnesota

Guvenör Tim Pawlenty har stoppat en ny lag i Minnesota som skulle ha gett döende patienter rätten att använda medicinsk marijuana.

Känslorna rann höga på båda sidor av debatten och besvikelsen var stor bland förespråkare av förslaget efteråt.
- Jag är besviken över guvernörens beslut, men jag ger inte upp, sa representant Tom Rukavina, som stödde idén.

Pawlenty förklarade sitt veto* med att säga att han tog polisens sida, som motsatte sig förslaget, i frågan. Han uttryckte dock sympati med svårt sjuka personer.

Aktivister och politiker kommer istället att försöka introducera en konstitutionell ändring för att kringgå guvenören och noterade att man hade folkets överväldigande stöd. Opinionssiffror visar på ett 60%-igt stöd i delstaten.

Motionen som hade passerat delstatens kammare var en av de mest strikta i landet och godkände enbart dödssjuka personers lagliga tillgång till örtväxten.

Bl.a. vittnade flera föräldrar och släktingar hur cannabis hjälpt deras familjer att göra deras tonåringar och vänners sista tid mer bekvämlig.


* Veto = inlägga veto mot; berättigad att ogiltigförklara officiella beslut emot majoritetens vilja.

Av: Admin. Källa: The Minnesota Independent. Publicerad: 2009-06-06  00:04. Uppdaterad: 2009-06-06  00:04. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


THC kan hjälpa mot schizofreni

I försök med en begränsad grupp kroniska schizofrenipatienter har amerikanska forskare vid Rockland Psychiatric Center i New York observerat att läkemedlet dronabinol, som innehåller syntetisk THC, överraskande hjälper mot symptomen av sjukdomen.

Under tre veckor så fick fyra patienter en stegrande dos dronabinol och hos nästan alla registrerades det en signifikant tillbakagång av deras psykoser. I försöket så förekom det ej några större negativa kliniska effekter till följd av medicineringen.

"Före denna studie var cannabinoider oftast associerade med en försämring av psykotiska symptom," skriver man.
"Rollen cannabinoder spelar med hänsyn till psykoser är mer komplext än man tidigare trott och öppnar upp för nya cannabisbaserade läkemedel i kampen mot dessa svårbehandlade psykologiska sjukdomar."

Fyra av sex patienter med allvarlig kronisk schizofreni och som rapporterat en bakgrund med att använda marijuana för att lindra sina symptom visade bättre resultat med dronabinol. Tre av fyra personer upplevde en reducering av psykotiska symptom.

schizofreni

Patienterna, som inte svarat på konventionella antipsykotiska läkemedel, uppträdde även mer lugnt, logiskt, samarbetsvilligt och agerade mindre bångstyrigt och våldsamt mot sin omgivning.

Studien extern länk indikerar kanske varför så många schizofrena patienter rapporterar cannabisbruk: självmedicinering. Cannabis verkar hjälpa dessa personer att hantera eller försena sin sjukdom.

Av: Admin. Källa: Cannabis.se & Journal of Clinical Psychopharmacology. Publicerad: 2009-06-06  00:03. Uppdaterad: 2009-06-06  00:03. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Ingefära minskar illamående efter cellgiftbehandling

Det finns idag många naturläkemedel som tyvärr ofta glöms bort vid behandling av svåra symptom. En av dessa är ingefära som har visats effektiv mot illamående.

University of Rochester Medical Center har precis färdigställt den största studien där ingefära använts för lindring av illamående vid cancerbehandling.

Illamående är för patienten ett stort problem vid cellgiftbehandling och gör behandlingen mycket svårare att hantera fysiskt och psykiskt. Vanliga läkemedel är ofta ineffektiva med svåra biverkningar.

ingefära

I studien (placebokontrollerad dubbelblind) ingick 644 cancerpatienter som fick antingen placebo, 0.5 gram ingefära, 1 gram ingefära eller 1.5 gram ingefära.

I samtliga fall gavs också vanliga läkemedel mot illamående t.ex. Zofran, Kytril, Novaban och Anzemet. Patienterna tog tillskott med ingefära under tre dagar innan cellgiftbehandling och tre dagar efter behandlingen.

Patienter som tog den minsta dosen ingefära fick 40 procent mindre problem med illamående än personer på enbart traditionella läkemedel.

Flera tidigare studier pekar också på att ingefära kan reducera illamående vid åksjuka, i samband med graviditet och i andra sammanhang.

OBS! Det är viktigt att tänka på att ingefära kan påverka cellgiftsbehandlingen. Roten innehåller antioxidanter som i vissa fall kan påverka kemoterapin. Diskutera därför alltid med din läkare innan du tar ingefära.

Av: Admin. Källa: Nyfiken Vital. Publicerad: 2009-06-06  00:02. Uppdaterad: 2009-06-06  00:02. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Sterilisering del av domen

En kvinna i USA har gått med på att sterilisera sig på uppmuntran av domstolen efter att hon åkt fast för innehav av cannabis. Något som juridiska experter menar är moraliskt tvivelaktigt.

21-åriga Jessica Michelle Butterworth från Charleston i West Virginia gick, efter ett kostnadsfritt erbjudande från domstolen, med på att få sina äggledare knytna som en del av hennes villkorliga dom.

Butterworth erkände sig skyldig till langning av marijuana den 23 mars och vid utmätning av straffet gav domare L.D. Egnor henne fem års skyddstillsyn istället för fängelse mellan ett till fem år.

Åklagare hade rekommenderat en villkorlig dom för Butterworth, som redan har tre barn och är ogift, och insisterade till media att den medicinska proceduren inte var ett krav från deras sida.

ordförandeklubba

Steven Lubet, professor som specialiserar sig på rättsetik, menar domaren överskred sina befogenheter.
- Att diskutera sterilisering med svarande är tvång och kolliderar med en mänsklig rättighet, rätten till fortplantning och kroppslig integritet, säger han.

Även om domaren troligtvis agerade med hennes och hennes barn bästa i åtanke var det fullständigt fel att inkludera sterilisering, även som ett förslag, menar Lubet.

Av: Admin. Källa: The Charleston Gazette. Publicerad: 2009-06-06  00:01. Uppdaterad: 2009-06-06  00:01. Avdelning: Juridik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑