Nyheter för februari månad 2009

Historisk motion i Kalifornien

Vid en historisk presskonferens i San Francisco presenterade delstatspolitikern Tom Ammiano (Demokrat från San Francisco) en omfattande motion att beskatta och reglera den kommersiella produktionen och försäljningen av cannabis på samma sätt som alkohol och tobak i Kalifornien.

Motionen är den första av sitt slag att någonsin presenteras i delstaten.

AB 390 skulle tillåta för licensierad produktion och försäljning av cannabis till kunder över 21 år. Odlare skulle betala skatt på ca 430 kronor/28 gram, eller cirka 15:50 per gram. Dessutom skulle staten införa en försäljningsskatt. Sammanlagt mellan 8,6-11,1 miljarder kronor årligen i intäkter för solskensstaten.

Andra fördelar med förslaget, enligt Ammiano, är införandet av åldersgränser, reducera skadan på mijön genom de illegala odlingarna och öka allmänhetens säkerhet genom att låta polisen fokusera på våldsamma och allvarliga brott.

- Kalifornien har möjlighet att bli första delstat i nationen att anta en smart ansvarsfull policy för kontroll och reglering av marijuana, sa Ammiano.

Tom AmmianoTom Ammiano.

Delstaten står inför ett budgetunderskott på 344 miljarder kronor vilket gjort att andra offentliga tjänstemän och politiker uttryckt sitt stöd för idén, bl.a. San Franciscos sheriff Mike Hennessy.

Cannabisproduktion i Kalifornien beräknas vara värd ca 120 miljarder kronor årligen och är idag större än både grönsaker och vindruvor, trots massiva försök till utrotning och stora polisinsatser.

Förslaget påverkar inte Kaliforniens lag som tillåter patienter och deras vårdgivare att odla ett antal plantor för medicinsk användning.

1996 blev Kalifornien den första delstaten i USA att legalisera cannabis för patienter. För närvarande betalar licensierade distributörer av medicinsk marijuana miljoner av kronor i både lokal och delstatsskatt.

Av: Admin. Källa: CBS5.com & NORML Blog. Publicerad: 2009-02-27  00:04. Uppdaterad: 2009-02-27  00:04. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Positiva result för cannabisderivat

Det brittiska biotekniska läkemedelföretaget GW Oparmaceuticals har meddelat positiva result från en placebo-kontrollerad slumpmässig studie av Sativex hos ms-patienter med spastiskhet.

Studien, är en del av en större kommande EU-ansökan planerad för det andra kvartalet 2009, genomfördes efter Englands motsvarighet till läkemedelsverkets regelverk och bevisar ett starkt stöd för långvarig effektivitet.

Sativex

Man granskade 36 patienter med spastiskhet orsakat av multipel skleros (ms) och som tidigare fått Sativex utskrivit på recept under en längre period. Genomsnittet låg på 3.6 år.

Under fyra veckor fick hälften av patienterna en placebo och den andra hälften fortsatte med Sativex. Resultaten visar att Sativex ledde till färre muskelsammandragningar och lindring. Studien bekräftar att spastiskheten förvärrades när Sativex togs bort.

Inga abstinenssymptom noterades hos patienter som slutade använda Sativex, trots långvarig användning.

Sedan tidigare har Sativex bevisats reducera neuropatisk smärta hos ms-patienter.

Företagets aktier steg mer än 16 procent efter de positiva resultaten. Studien gör att Sativex är ett steg närmare att godkännas i Storbritannien. F.n. är Sativex endast godkänt i Kanada.

GW rapporter att man håller tidsplanen för att rapportera om sin stora fas tre-studie som undersöker munsprayens effektivitet på ms-relaterad spastiskhet. Den rapporten förväntas släppas i slutet på mars.

Uppdatering: GW Pharmaceuticals rapporter om den tredje statistikt positiva studien under det senaste halvåret med Sativex. I försök med 573 patienter utspridda i Europa har forskare kommit fram till att Sativex lindrar spasmer med 48% för MS-patienter (multipel skleros). Dessa patienter hade ingen framgång med nuvarande terapier.

Efter den största studien GW någonsin gjort så förbereder man sig nu för en ansökning på EU-nivå. De kommer lämna in ensökan i det andra kvartalet 2009. Det betyder att Sativex kan finnas tillgängligt i UK och Europa sista kvartalet av i år.

Av: Admin. Källa: GW Pharmaceuticals & FT. Publicerad: 2009-02-27  00:03. Uppdaterad: 2009-03-15  18:27. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Barnen drabbas hårt när mamma hamnar i fängelse

I en ny avhandling studeras hur en grupp barn påverkats när mödrarna dömts till fängelse. Hälften av barnen i studien led känslomässigt ännu ett år efter separationen.

Studien av Annelie Björkhagen Turesson, doktorand i socialt arbete på fakulteten för hälsa och samhälle på Malmö högskola, bygger på intervjuer med nio mödrar och elva barn i åldrarna 13 till 20 år och hur de klarar av stress och påfrestningar.

I sin avhandling studerar hon barnens förmåga till återhämtning. Studien visar att fem av barnen har varit tvungna att flytta och att flera barn lämnats ensamma i hemmet utan stöd efter att polisen har gripit deras mor.

fängelse

Vid ett tillfälle blev en av ungdomarna även oskyldigt placerad i arrestlokal i samband med gripandet av modern.

- Barnen är osedda av samhället trots att de drabbas av svåra konsekvenser av att deras mödrar döms till ett fängelsestraff, säger Björkhagen Turesson.

Majoriteten av barnen kommer från splittrade familjer men de flesta fäderna finns med i bilden på något sätt. Studien visar också att morföräldrarna har en viktig funktion i många familjer.

Av: Admin. Källa: Malmö Högskola. Publicerad: 2009-02-27  00:02. Uppdaterad: 2009-02-27  00:02. Avdelning: Forskning, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Ny sida för att beställa cannabis med posten

Det finns många sätt att skaffa medicinsk marijuana, ett av de allt vanligare är genom internet.

Dessa postleveranser har ofta sitt urpsrung i Nederländerna eller Kanada och kan vara svåra att handskas med när det gäller bedrägeri. Därför är det viktigt att kunna lita på dem, speciellt om du är patient.

En ny sajt som rekommenderas och används av svenska patienter är Dutch Green Club extern länk som sägs vara säker, ha bra priser och skickar örten i mycket säkra vakuumförpackade paket.

dgc

Risken med detta införskaffningssätt är självklart tull och polis, däremot är det inte säkert att dem följer upp en eventuell upptäckt leverans då det alltid handlar om ringa narkotikabrott.

En obligatorisk inbjudningskod används ofta av dessa sajter för att garantera deras kunders trovärdighet.

En nuvarande kund har skickat med en invitationskod (2UGZ63GKwF) som du kan använda på sajten. Koden kan användas av hur många som helst.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-02-27  00:01. Uppdaterad: 2009-02-27  00:01. Avdelning: Nyheter, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Köpenhamns borgmästare vill införa coffeeshops

Köpenhamns borgarråd för teknik och miljö vill införa holländska coffeeshops i den danska huvudstaden.

I ett uttalande menar Klaus Bondam (De Radikale) att införandet av en reglerad och laglig cannabishandel skulle minska problemen med den organiserade brottsligheten i Köpenhamn och deras våldsamma gatustrider.

Sådana inrättningar skulle sätta stopp för den illegala handeln med cannabis och de enorma inkomsterna som gängen kämpar om, anser Bondam.

Coffeeshopmodellen kommer förhoppningsvis att bromsa den illegala haschhandeln så mycket att gängen inte längre finner det attraktivt att föra krig mot andra konkurrenter efter marknadsdelar.

danmark

Han ser fler fördelar med den nederländska modellen. Eftersom många danskar konsumerar cannabis är det viktigt att erkänna detta och handla därefter, att kunna kontrollera handeln ger en tryggare stad i längden.

Dessutom ger förslaget politikerna en bättre överblick över vem som egentlig röker hasch, menar han.

Diskussionen om landets cannabismarknad har tidigare varit i rampljuset i förbindelse med debatten om fristaden Christiania. Nu kan diskussionen igen bli aktuell för att få stopp på den organiserade brottsligheten och gängkrigen.

Uppdatering: Köpenhamns borgarrepresentation har beslutat att tillsätta en utredning för att undersöka konsekvenserna av att legalisera cannabis. Utredningen ska vara klar i juni och om den visar på att inga nya användare tillkommer så har flera politiker lovat att föra frågan vidare till folketinget.

Den modell som då kan bli aktuell är inte den holländska, där försäljning är tillåten på speciella kaféer och uteställen, utan en version där läkare ska kunna skriva ut cannabis för att öka kontrollen och stoppa mycket av den kriminella verksamhet som plågat Köpenhamn i form av gängrelaterat våld.

Uppdatering: Hans Wallmark, moderat riksdagsman och ledamot av Nordiska rådet, är orolig över danskarnas förslag. Han har därför ställt en fråga till den danska regeringen om de tänker föra dialog med sina grannländer inför ett eventuellt beslut om legalisering av cannabis. För Wallmark är en gemensam nolltolerans mot narkotika i Norden väsentligt.

Uppdatering: Hälsominister Maria Larsson svarar på Wallmarks skriftliga fråga: Jag har fått försäkringar från den danska regeringen att de fäster stor vikt vid efterlevnaden av FN:s narkotikakonventioner och att de kommer att motsätta sig alla propåer att legalisera narkotikahandeln.

Uppdatering: Socialdemokraterna i Köpenhamn överväger att föreslå en reglerad cannabismarknad i den danska huvudstaden. De har därför bett socialförvaltningen utforma ett sådant förslag som de sedan planerar att ta ställning till.

– Den kriminalitet som uppstår i samband med försäljningen har en lång rad skadeverkningar, särskilt i Köpenhamn. Om vi gör detta på rätt sätt kan vi faktiskt motverka ökat missbruk och de problem som är förbundna med det, säger Thor Grönlykke, partiets talesman i sociala frågor.

Uppdatering: Justitieminister Brian Mikkelsen, Konservative, säger att han inte tänker utfärda någon dispens för reglerad försäljning av cannabis.

Uppdatering: Ett förslag som presenterades av Köpenhamns kommunpolitiker öppnar upp för statliga butiker där vuxna stadsbor i avslappnande miljöer kan köpa cannabisprodukter under en tre-årig försöksperiod.

Men förslaget kommer troligen aldrig ens att komma upp för omröstning då rikspolitikerna i Christiansborg är negativa. För att försöket ska kunna genomföras krävs lagändringar i folketinget. Men det finns det ingen majoritet för just nu.

Uppdatering: En majoritet av kommunpolitikerna i Köpenhamn, 41-12, har röstat för att sända en formell ansökan till danska justitieministern om att få tillstånd att sälja lagligt odlad cannabis till vuxna medborgare på 40 särskilda serveringar. Politikerna vill pröva modellen i tre år för att försöka få bukt med den ökande våldsvåg mellan gäng och kriminella grupper i huvudstaden. En majoritet i Folketinget är emot idén samtidigt som justitieministern förkastat den samma.

Av: Admin. Källa: Berlingske Tidende & Nytt från Öresund & Nordisk Ministerråd & Riksdagen & Sydsvenskan & Sydsvenskan & DN & Dagbladet.no & Drugnews. Publicerad: 2009-02-24  00:06. Uppdaterad: 2010-01-22  07:44. Avdelning: Juridik, Norden.

Skriv ut

Upp ↑


Förbudet på kava upphävt av EU

EU har i smyg lyft importförbudet på växten kava.

Kava (piper methysticum) växer på öarna i västra Stilla Havet, speciellt Fiji, där den används som ett populärt narkotikum och i lokal folkmedicin bland polynesier.

Handelsförbudet som varit på plats sedan 2002 lyftes i samråd med EU-partners efter överläggning med ambassadörer, EU-kommissionen i Bryssel och tyska myndigheter.

Ratu Josateki Nawalowalo, ordförande för intressegruppen International Kava Executive Council (IKEC), säger att upphävandet av förbudet öppnar upp för en lukrativ export till EUs jordbruksmarknad. Fiji tjänade ca 850 miljoner kronor årligen mellan 1998-2003.

kava

Kava-roten används som dryck under Ava-ceremonin, en traditionell kulturell ritual i stora delar av Stilla havet. I väst används den emot sömnlöshet, stress och ångest.

Dess effekter är mental klarhet, stillhet, muskelavslappnande, lugnande, smärtstillande och ger en känsla av välmående. Dess användning är många, bl.a. som medicin, dryck eller diet och sockeralternativ.

Kava, som aldrig funnits att vara beroendeframkallande eller skadligt, har varit svårt att få tag på i headshops/smartshops i Europa under en längre tid, något som lär ändras i och med detta beslut.

Av: Admin. Källa: Fiji Times Online. Publicerad: 2009-02-24  00:05. Uppdaterad: 2009-02-24  00:05. Avdelning: Juridik, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabisera.se söker videoklipp

Klistrar in detta meddelande från Cannabisera.se.

Om du vill vara med att bidra till cannabiseras legaliseringsröselse och cannabiseras egna youtube-kanal (youtube.com/cannabiseratv), spela då in en video, med dig eller någon annan på ett sätt likt detta (på liknande avstånd, hållning osv.)

Med replikerna:
Jag är X (det du är (t.ex.advokat, jag är pensionär, jag är ms sjuk, jag är politiker, jag är student.)
Vi har alla en sak gemensamt,
Vi har alla sett igenom Sveriges ihåliga politik kring cannabis.
Och det är inte bara vi.
Om du fortfarande tror på Sverige, och inte resten av västvärlden, fråga dig själv då:
Ska skadorna av ett förbud av en växt överstiga skadorna av växten i sig?
Informationen finns.
Vi säger ja, till en humanare och bättre cannabispolitik.


På ett pedagogiskt och lugnt sätt. Med en "paus" mellan varje rad.

När du har spelat in klippet lägg då ut materialet på Rapidshare eller någon liknande sida (helst i en rar.-fil).

Därefter skicka adressen med klippet till cannabiseratv@cannabisera.se

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-02-24  00:04. Uppdaterad: 2009-02-24  00:04. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Kvinna kräver stor ersättning efter falska anklagelser för narkotikabrott

Ett exempel på att även narkotikapolisen begår misstag och vilka negativa konsekvenser det kan få för privatpersoner.

En kvinna i tjugoårsåldern som åtalades men friades för försök till grovt narkotikabrott kräver stor ekonomisk ersättning av staten.

rättvisa

I september förra året friade tingsrätten kvinnan från anklagelserna sedan hon anhölls i början av sommaren och satt häktad i drygt två veckor.

Genom sin advokat begär hon att JK (Justitiekanslern) beviljar henne ett högre belopp än som vanligtvis betalas ut eftersom frihetsberövandet lett till publicitet där hon har kunnat identifieras.

Hon kräver även kompensation för tiden i häktet och det obehag som mediebevakningen kring rättegången inneburit.

Av: Admin. Källa: Sydsvenskan. Publicerad: 2009-02-24  00:03. Uppdaterad: 2009-02-24  00:03. Avdelning: Juridik, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Majoritet på västkusten stödjer nu taxering och reglering

Stöd för taxering och reglering av cannabis på USAs västkust har ökat och ligger nu på över 50 procent, enligt en ny nationell opinionsundersökning.

Undersökningen av Zogby International med 1,053 registrerade väljare och beställd av California NORML och Oaklands Oaksterdam University fann att 58% håller med om att marijuana bör "taxeras och regleras på samma sätt som alkohol och cigaretter."

Enbart 36% av de svarande höll inte med.

På östkusten stödjer 48% full legalisering, som innebär kvalitetskontroll och åldersgränser, medan i södra och centrala USA föll stödet till 37%. Genomsnittet ligger på 44%.

stats

Siffrorna ekar i stort sett den opinionsundersökning CBS/New York Times gjorde tidigare denna månad som visade att 41% av den amerikanska befolkningen sa ja. Det är 14 procentenheter högre då samma fråga ställdes 1979.

Det betyder att idén om legalisering nu är mer populär än det republikanska partiet som favoriseras av 31% av folket just nu.

Vissa experter menar att det bara är en fråga om tid, kanske mindre än ett decennium, innan stödet för legalisering har en majoritet över hela landet.

Det stora stödet på västkusten kan förklaras med att man redan är bekant med statligt licensierade dispensärer och medicinsk marijuana. Den ekonomiska krisen har också betytt ett ökat stöd för idén att taxera inkomster från produktion och försäljning av cannabis till vuxna.

Av: Admin. Källa: Drug War Chronicle & Daily Kos. Publicerad: 2009-02-24  00:02. Uppdaterad: 2009-02-24  00:02. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Recession drabbar även den gröna sektorn

San Franciscos cannabisklubbar extern länk för patienter känner av den fördjupade ekonomiska krisen då flera tvingats stänga eller dra ner på sina öppettider.

Antal besök har minskat med hälften sedan sommaren för vissa av de ideella dispensärerna och kollektiven. Man har också tvingats reducera öppetstimmar och personal samt donationer till välgörenhet sedan patienter köper allt mindre mängder.

Ett ställe som känt av krisen är Bay Area Safe Alternatives vars manager är Charlie Alazraie.
- I år kommer vi att gå back då skulder ökat och inkomst sjunkit, säger han.

Recessionen kommer direkt efter att många klubbar redan spenderat tiotusentals av dollar på att uppfylla regler som passerades 2005 och som kräver dem att följa stadens licensbestämmelser.

pil

Kevin Reed, grundaren av Green Cross, som levererar medicinsk marijuana till patienter i San Francisco, säger hans försäljning har gått ned med 25 procent de senaste 40 dagarna och 45 procent de senaste två veckorna.
- Det är otroligt. Detta är en industri jag aldrig trodde skulle påverkas av konjunktursvackor.

Marijuanapriset på 2500 kronor för 30 gram har inte stigit, däremot har folks möjlighet att lägga pengar på medicin när de förlorar jobb och försöker skära ned på utgifter sjunkit. Sjukförsäkringen i USA täcker inte läkarcannabis.

Det finns 32 kända dispensärer inom San Francisco samt ett flertal okända leveranstjänster.

Av: Admin. Källa: San Francisco Examiner. Publicerad: 2009-02-24  00:01. Uppdaterad: 2009-02-24  00:01. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Latinamerikanska ex-presidenter uppmanar till förändring

Tre f.d. presidenter i Sydamerika kallar gemensamt på ett skifte i narkotikapolitiken, bl.a. avkriminalisering av marijuana för personligt bruk.

Ex-presidenter Ernesto Zedillo (Mexico 1994-2000), Cesar Gaviria (Colombia 1990-1994) och Fernando Henrique Cardoso (Brasilien 1995-2002) gjorde uttalandet vid ett möte i Brasilien där latinamerikanska länder diskuterade demokrati och droger.

Tillsammans med andra ledare har kommissionen Latin American Commission on Drugs and Democracy extern länk arbetat fram en rapport som rekommenderar reformer av dagens narkotikapolitik i Central- och Sydamerika.

lacdad

- Problemet är att den nuvarande politiken baseras på fördomar och rädsla och inte resultat, sa Gaviria, som menar att det är rätt tid för att inleda en debatt i ämnet.

Avkriminalisering bör följas med behandling av missbrukare och upplysningskampanjer. Man rekommenderar också att behandla missbrukare som patienter i det offentliga hälsovårdssystemet och studera Europas harm reduction (skadelindring).

- Många stater i USA, t.ex. Kalifornien, har redan börjat att utmana federala förbud när det gäller att tolerera marijuana för terapeutiska ändamål, sa han också.

Flera länder i världsdelen överväger att ge upp det USA-ledda kriget mot narkotika som har krävt många liv under flera decennier, ökat korruption och misslyckats med att minska produktion och konsumtion av narkotika.

Rapporten extern länk kommer att överlämnas till alla regeringar i Syd- och Latinamerika såväl som USA och EU.

Uppdatering: En svensk version finns nu publicerad hos Sydsvenskan extern länk.

Av: Admin. Källa: CNN & Cannabis.se. Publicerad: 2009-02-20  14:46. Uppdaterad: 2011-01-02  23:29. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Ny sajt för hjälp åt beroende

För dem som utvecklat ett beroende av cannabis finns nu en ny internetresurs.

Marijuana Anonymous Online skapades för att bidra med stöd, information och hjälp för vuxna personer som känner att deras bruk övergått till missbruk, alltså en problematisk cannabiskonsumtion.

Enda kravet på medlemskap är en vilja att sluta använda marijuana. Samma medlemskap är inte heller förknippat med några medlemsavgifter.

ma

MA Online fungerar på samma sätt som anonyma alkoholister genom att personer med en beroendepersonlighet delar med sig av sina uppplevelser och erfarenheter.

Föreningen är baserad i USA, men möten sker online via sajtens egna chattrum.

Du hittar Marijuana Anonymous Online här extern länk.

Av: Admin. Källa: ReageraMera. Publicerad: 2009-02-20  14:45. Uppdaterad: 2009-02-20  14:45. Avdelning: Hälsa, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Risken att skadas sjunker med cannabis

En ny studie från University of Lausanne i Schweiz visar att cannabiskonsumenter löper betydligt mindre risk att skada sig själva i olyckor än alkoholdrickare.

Man undersökte 486 patienter (332 män; 154 kvinnor) som behandlades för olika skador vid en akutmottagning i Schweiz.

Resultat visar att alkoholbruk inom sex timmar före skadan var associerad med en trefaldig riskökning för olika skador jämfört med nyktra medan cannabis istället reducerade skaderisken något.

schweiz

Det mest överraskanade för forskarna var den omvända relationen mellan cannabis och skada. Möjliga förklaringar och bakomliggande mekanismer som forskarna föreslog som svar var bruk i säkrare miljöer och ett mer kompenserande beteende bland cannabiskonsumenter.

En relation mellan högre alkoholdoser och allvarligare skador hittades också. Blandbruk (cannabis och alkohol) visade ingen förhöjd risk. Antal patienter som använt cannabis var dock relativt liten och ytterligare studier behövs.

Tidigare studier stöder bevisen att alkohol ökar skaderisken medan det finns motstridiga uppgifter när det gäller marijuana. Rapporter visar att cannabis både ökar och reducerar skaderisken.

Av: Admin. Källa: IACM & BMC Public Health. Publicerad: 2009-02-20  14:44. Uppdaterad: 2009-02-20  14:44. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Ny svensk mobil vaporisator

En ny svensk och mobil glaspipa som förångar växtmaterialet istället för att förbränna det har släppts på den svenska marknaden.

Snowspliff är tillverkad av pyrexglas och består utav två delar. En enkel och stilig modell som inte är så krånglig, dyr och bökig som de flesta vaporizers på marknaden idag.

Tillverkaren hoppas med pipan göra cannabis mer lättillgänglig för de patienter som har nytta av växten. Att ansöka om en licens är idag en lång och krånglig process för de flesta, vilket är varför många väljer den svarta marknaden eller att odla själv.

Målet är att göra vaporizers efterfrågade i Sverige, speciellt bland medicinska användare, då användningen har fler hälsofördelar på lungorna än vanlig rökning.

snowspliff

Produkten lanseras också för att visa att det finns ett enkelt sätt att förånga örter eller tobak istället för att röka, utan att behöva köpa förbrukningsprodukter såsom munstyck eller filter.

Även om ångbildning eller vaporisation är ett begrepp som inte är känt i Sverige än så blir portabla instrument allt mer populära då tekniken hela tiden förbättras.

För intresserade konsumenter så är snowspliff ett möjligt alternativ då den är simpel, liten och med en väldigt rimlig prisnivå på 139:- inkl. frakt och moms.

Pipan finns att beställa på dess nyöppnade sajt extern länk eller hos utvalda återförsäljare.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-02-20  14:43. Uppdaterad: 2009-02-20  14:43. Avdelning: Kultur, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Paddor den senaste fienden i Irans krig mot droger

Irans narkotikapolis rapporterar om ett nytt sätt för invånarna att berusa sig på, paddor.

Opium, heroin och haschish har alla länge varit föremål för landets kamp mot narkotika men experter menar nu att vissa användare börjat föda upp giftpaddor vars skinn de sedan använder för att rulla inuti cigaretter.

Rökningen skapar möjligen beroendeframkallande hallucinationer som produceras av de giftiga kemikalier som amfibiedjuren normalt använder som kemiska vapen mot rovdjur och jaktbyten.

padda

Dr Azarakhsh Mokri, chef för nationella centret för beroendestudier, menar att regeringen behöver agera för att stoppa paddmissbruket, utan att nämna några specifika arter, i ett land som har en av världens högsta nivåer av opiatberoende. Mellan 1.2-4 av landets 70 miljoner invånare antas vara beroende enligt FN.

Paddhud är den senaste trenden i förändrande drogmönster i Iran. De senaste åren har traditionella substanser blandats ut med industriproducerade kemikalier som ecstasy och koncentrerat heroin.

Iran spenderar 93 miljarder kronor varje år på bekämpning av smugglare och vård av missbrukare.

Av: Admin. Källa: The Guardian. Publicerad: 2009-02-20  14:42. Uppdaterad: 2009-02-20  14:42. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Skvallra på den du har kär?

Hassela Helpline, den telefonlinje som det kontroversiella missbrukarkollektivet för ungdomar sköter, uppmanar kärlekspartners och familjer att informera på varandra under alla hjärtans dag.

I ett pressmeddelande daterat dagen för den romantiska dagen skriver de att "många ungdomar känner motstånd att skvallra på en pojkvän/flickvän som är på väg in i missbruk och kriminalitet. Ofta vill ungdomarna skydda sin pojkvän/flickvän genom att inte berätta. En vanlig fälla är därmed att ungdomarna själva försöker lösa vännens problem."

hassela helpline

Uppmaningen att tjalla motiveras med att "skvallra" egentligen är ett sätt att bry sig om varandra och vara en god vän. Polisregister och fängelse förvandlas till omtanke och kärlek.

Hassela Helpline är en mångspråkig telefonjour om ungdomar i riskzonen för missbruk som funnits sedan 2003.

Av: Admin. Källa: Hassela Helpline. Publicerad: 2009-02-14  18:14. Uppdaterad: 2009-02-14  18:14. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Ny drogtsar gillas av reformare

Polischefen i Seattle, Gil Kerlikowske, har av president Obama nominerats som ny drogtsar.

Beslutet hyllas av många cannabisaktivister, som även om de hoppats på en läkare istället för en ny polis, ser mycket positivt på utnämningen.

Bl.a. var Seattle under Kerlikowske ledning en av de första städerna att införa sprututbytesprogram och andra livsviktiga åtgärder för att förebygga överdoser.

Delstaten legaliserade även medicinsk marijuana för tio år sedan och har gjort arrester av cannabiskonsumenter lägsta prioritering för polisen. Även om han inte stödde förslaget 2003 var han snabb att omfamna idén.

Förhoppningen är att Kerlikowske ska fortsätta den reform som Obama försiktgt inlett, bl.a. med att legalisera federal finansiering av sprututbytesprogram. En policy där fokus ligger på hälsa och sjukvård istället på repression.

Han är även öppen för att diskutera alternativ till förbud och krimnalisering, även om han inte stödjer någon radikal drogreform.

Gil KerlikowskeGil Kerlikowske.

Seattle är hem för en av de största cannabisfestivalerna i världen, Seattle Hempfest. Ett evenemang som lockar 100.000 besökare varje år. Förra årets festvial ledde till att endast en person anhölls för cannabis, trots öppen konsumtion.

1999 ersätte han Norm Stamper, numera medlem i LEAP, en organsiation för legalisering av all narkotika, efter de beryktade WTO-upploppen i staden.

Kerlikowske lämnar Seattle i gott skick med en brottsstatistik som är den lägsta på 40 år samtidigt som staden idag har färre anhållningar för cannabisinnehav än någon annan stad i USA.

Kerlikowske, 59 år och med 36 års erfarenhet, måste först godkännas av senaten innan kan ta över från John Walters.

Av: Admin. Källa: Seattle Post-Intelligencer. Publicerad: 2009-02-13  17:35. Uppdaterad: 2009-02-13  17:35. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


England vill liberalisera ecstasy och LSD

Precis som förväntat har den engelska regeringens expertråd på narkotika rekommenderat att nedklassifiera ecstasy. Även LSD kan vara på väg att få en likadan rekommendation.

Advisory Council on the Misuse of Drugs vill se ecstasy gå från klass A till B för att den inte anses vara lika skadlig som övriga droger i gruppen, heroin, kokain och crack. Straff associerade med dessa droger är livstid i fängelse.

Men inrikesdepartementet har tillbakavisat ACMDs förslag, precis som de gjorde med deras rekommendation att inte uppgradera cannabis till Klass B förra månaden. Man menar i huvudsak att det skickar fel budskap till ungdomar.

ACMDs ordförande, professor David Nutt, anklagar regeringen för att leka politik och inte lyssna på vetenskapliga bevis.

Gruppen har genomfört en grundlig utredning i den syntetiska kemikaliens farlighet. Ingen märkbar effekt extern länk kunde hittas på kortminnet eller något samband med ett kriminellt beteende, men man ändå vill se mer forskning på de långvariga effekterna, speciellt på ungdomar.

ecstasy

Nutt skapade uppmärksamhet när han tidigare i veckan publicerade en studie extern länk som jämförde ecstasy med hästridning, en aktivitet som orsakar svåra nervskador och fler dödsfall varje år än dansdrogen.

Avsikten var att resa frågan om varför samhället godkänner vissa skadliga och farliga aktiviteter medan man förbjuder andra? Inrikesminister Jaqui Smith valde istället att kritisera Nutt och anklagade honom för att trivalisera drogen.

Även LSD kan vara på väg att nedgraderas. Nutt har i intervjuer sagt att den kraftfulla hallucinogenen inte hör hemma i den tyngsta kriminella kategorin av Misuse of Drugs Act, som inte uppdaterats sedan 1971.

Av: Admin. Källa: The Telegraph & BBC. Publicerad: 2009-02-13  17:34. Uppdaterad: 2009-02-13  17:34. Avdelning: Politik, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Bojkott av Kelloggs inledd

Organisationer för reform av lagstiftning kring cannabis har utlyst en konsumentbojkott extern länk av matjätten Kelloggs sedan de sagt upp deras reklamavtal med OS-simmaren Michael Phelps.

Förra veckan medelade Kellogg Company att man inte skulle förnya deras sponsring av Phelps, som i senaste sommar-OS vann ett rekordantal 14 guldmedaljer. Detta efter att Phelps fotograferats konsumera cannabis ur en vattenpipa på en privat fest.

Kellogg bojkott

Händelsen fick stort genomslag i media och debatten om cannabis tog fart. Däremot var kritiken mot Phelps inte lika stor som befarat, det enda ekonomiska bakslaget var just Kelloggs agerande som meddelade att marijuanabruk inte är förenligt med dess image.

Flera reformorganisationer i USA som MPP (Marijuana Policy Project), DPA (Drug Policy Alliance), NORML (National Organization for the Reform of Marijuana Laws) och SSDP (Students for Sensible Drug Policy) har därför valt att slå tillbaka ekonomiskt mot företaget.

Bl.a. kallar dem Kelloggs agerande för "hycklande" och "motbjudande" och påpekar att de hade inga problem med att förlänga samarbetet efter att Phelps dömts för rattfylleri.

Organisationerna ser även en möjlighet att trycka på för en liberalisering av drogen. Även röster inom mainstream media har kallat på ett omtänkande av landets narkotikalagar.

Uppdatering. Kelloggs aktie har sjunkit rejält sedan bojkotten lanserades. Utav de 5600 företag som analysfirman Vanno övervakar när det gäller gott rykte och anseende rankas Kelloggs idag på 83:e plats. Före Phelps bongskandal och uppsägande av sponsorkontraktet med honom var dem 9:a. Det är dock svårt att säga om aktiens värde sjunkit p.g.a. den finansiella krisen eller bojkotten.

Av: Admin. Källa: AP & Business Insider. Publicerad: 2009-02-13  17:33. Uppdaterad: 2009-02-26  20:30. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Vissa örtmediciner är lika bra som läkemedel

Vissa örtmediciner har lika bra effekt som traditionella läkemedel.

Edzard Ernst, Storbritanniens första professor i komplementärmedicin vid University of Exeter extern länk, som under tio års tid granskat vilka örtmediciner som fungerar säger att bland de mest effektiva finns naturmedel mot depression, smärta och förkylning.

örter

- Vissa örtmediciner, exempelvis mot värk och depression, fungerar lika bra som konventionella läkemedel, säger han i en intervju i Expressen.
- Johannesört har rätt bra effekt och mindre biverkningar än SSRI-medel.

Ett problem på den allt mer växande naturmedelmarknaden är att konsumenter i apotek och i hälsokostaffärer oftast är ovetande om vilka som fungerar och vilka som inte gör det.

De flesta har heller ingen vetenskapligt bevisad effekt då det saknas kvalitetskrav. Biverkningar är inte heller ofta utredda. Priset är en tredje negativ faktor.

För att vara säker på vad man köper bör man tills vidare hålla sig till en mindre grupp örtmediciner.

  1. Afrikansk Djävulsklo - Hjälper mot smärtor i benstomme och muskler och ledsmärtor.
  2. Gingko - Mot demens och cirkulationsbesvär i benen.
  3. Hagtorn - Mot hjärtsvikt.
  4. Hästkastanj - Hjälper mot åderbråck.
  5. Johannesört - Fungerar vid lindrig eller måttlig depression.
  6. Kava - Mot oro.
  7. Rödklöver - Mot klimakteriebesvär.
  8. Solhatt - Behandling av och förebyggande vid vanlig förkylning.
  9. Vitlök - Hjälper mot högt kolesterol.

Av: Admin. Källa: Expressen. Publicerad: 2009-02-13  17:32. Uppdaterad: 2009-02-13  17:32. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Fängelse för cannabisodlare

Två män och två kvinnor som åtalats för att ha odlat cannabis i hus kring Örebro har dömts till fängelsestraff mellan tio månader och åtta år.

En 36-årig man med adress i Helsingborg dömdes av Örebro tingsrätt till det längsta straffet på åtta år för grovt narkotikabrott. Två fick fängelse i sex respektive två år medan den fjärde dömdes till tio månaders fängelse. Två av dem dömda ska också utvisas efter avtjänat straff.

Sverige

Det var i augusti förra året som polisen avslöjade cannabisodlingarna i villor som hade byggts om för att anpassas till storskalig kultivering av hundratals plantor.

Rättegången var en av de mer omfattande på lång tid i Örebro. Enbart kostnaderna för försvaret av de fyra åtalade uppgick till närmare 800.000 kronor.

Av: Admin. Källa: Nerikes Allehanda & DN. Publicerad: 2009-02-13  17:31. Uppdaterad: 2009-02-13  17:31. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Marijuanarökning kan öka risken för sällsynt testikelcancer

En amerikansk studie på 369 män visar att regelbundet och långvarig rökning av marijuana hos tonåringar kan öka risken för att få en mer aggressiv men ovanlig form av testikelcancer.

Den amerikanska studien, delvis finansierad av National Institute on Drug Abuse, utfördes vid Fred Hutchinson Cancer Research Center i Seattle och intervjuade män i åldern 18 till 44 år som fått diagnosen.

Man kunde visa att de som regelbundet röker cannabis har dubbelt så hög risk att drabbas av testikelcancer jämfört med dem som aldrig rökt marijuana efter att ha borträknat faktorer som familjehistoria, tobak och alkohol.

cancer

Studien extern länk som publiceras i tidskriften Cancer är den första som tittat på samband mellan marijuana och denna maligna form av testikelcancer som drabbar män redan vid 20-35 års ålder.

Chansen att drabbas av denna sällsynta form av testikelcancer är dock högst osannolik och drabbar circa en per 100,000 män varje år. Forskare fann ingen länk mellan marijuana och vanligare cancerformer.

- Även om ytterligare forskning skulle peka på en association skulle risken vara liten, säger urologen David Bell till CBC.

Av: Admin. Källa: CBC & Sydsvenskan. Publicerad: 2009-02-13  17:30. Uppdaterad: 2009-02-13  17:30. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabladet #2

E-tidningen Cannabladet har komit ut med ett nytt nummer.

I det nya numret finns en rapport från Overgrow 2008, profil av ett cannabiskafé, resereportage från köpenhamn, bok- och filmrecensioner, recept, kalendarium och filmcitat.

En artikel jag fann intressant var den om varför stonerfilmer alltid får så dåliga betyg i Sverige och en annan artikel om positiv filosofi.

cannabladet

Det ryktas även om en större layoutuppdatering inför #3. Du är välkommen att skicka in material som nyheter, insändare eller artiklar till kontakt@cannabladet.com.

Ladda ner från www.cannabladet.com extern länk. Positivt är att pdf-filen är licensierad under creative commons, vilket gör att du är fri att mejla och sprida den vidare.

Tidigare: Sveriges första cannabismagasin.

Av: Admin. Källa: Swecan. Publicerad: 2009-02-13  17:29. Uppdaterad: 2009-02-13  17:29. Avdelning: Kultur, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Många elever har haft oskyddat sex på grund av alkohol

Så många som 27% av flickorna och 25% av pojkarna i gymnasieskolans andra år har haft oskyddat sex i samband med alkoholkonsumtion.

Resultaten är hämtade från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) rapport om skolelevers drogvanor 2008 och visar att 17% av flickorna och 15% av pojkarna dessutom uppger att de haft oönskat sex.

Många har även erfarenhet av andra typer av problem i samband med att de druckit alkohol. Bland annat säger över 20% av både pojkar och flickor att de råkat ut för en olycka eller skadats på grund av alkohol.

Av flickorna uppger 15% att alkoholkonsumtionen har lett till försämrade prestationer i skolan eller arbetet. Motsvarande siffra för pojkarna är 9%.

Statistiken visar ändock att alkoholkonsumtionen under perioden har varit relativt oförändrad.

Sedan 2004 har CAN gjort årliga anonyma drogvaneundersökningar bland elever i gymnasieskolans andra år.

alkohol

Av: Admin. Källa: CAN. Publicerad: 2009-02-13  17:28. Uppdaterad: 2009-02-13  17:28. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Tullverket söker blivande narkotikasökhundar

Tullverket annonserar extern länk efter nya drogsökhundar på sin webbsajt.

De skriver:

Vi söker hundar som är 1 till 2,5 år gamla av raserna spaniel, retrieverraser eller schäfer. Även andra jaktraser och blandrashundar är intressanta. Om du är beredd att sälja din hund och vill veta mer kan du kontakta någon av nedanstående tulltjänstemän.

MedicinskMarijuana.com komenterar: Sluta göra våra hundar till tjallare...

tullverket

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-02-13  17:27. Uppdaterad: 2009-02-13  17:27. Avdelning: Kultur, Humor.

Skriv ut

Upp ↑


Byte av server

Jag kommer under de närmaste dagarna att byta server så det kan betyda en viss nertid.

Bara så ni vet.

server

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-02-10  22:07. Uppdaterad: 2009-02-10  22:07. Avdelning: Personligt, Sajtnytt.

Skriv ut

Upp ↑


Ecstasytragedi ifrågasätter sniffarhundar

Många organisationer mot narkotika framhåller fördelarna med att använda sniffarhundar för att upptäcka och stoppa droger. Men det finns också konsekvenser.

Ett av dessa var 17-åriga Gemma Thoms som avled efter att i panik ha svalt tre ecstasytabletter. När hon tillsammans med vänner besökte musikfestivalen Big Day Out blev hon nervös när hon såg polishundar och utav rädsla för att bli upptäckt svalde hon pillren.

I 36 graders hetta kollapsade hon senare och avled. Nu höjs röster i Australien att polisen ska sluta använda polishundar under dessa sammanhang.

Polisen i Perth, västra australien, säger att dem inte är ansvariga för Gemmas död eftersom inga sniffarhundar användes under evangemanget, däremot användes hundar av järnvägspolisen vid den tågstation som alla festivalbesökare använde.

Gemma ThomsGemma Thoms.

Miljöpartiets ledamot Sylvia Hale och andra politiker säger att hon har upprepade gånger varnat myndigheter om något liknande skulle kunna inträffa om knarkhundar fortsatte användas vid dessa ungdomsevents.

De menar att det är fel att jaga ungdomar som endast bär med sig en personlig mängd narkotika istället för att gå efter langare.
- Vad som oroar mig mest är om detta dödsfall skulle kunna ha undvikits om relationen ungdomar har med polisen inte var byggd på rädsla och fruktan, sa Lisa Laschon, chef för ungdomsfrågor i västra australien.

Premiärministern Colin Barnett har hittills uttalats sitt stöd för polisen, som inte planerar att ändra sina rutiner.

Händelsen har ändå lett till vissa förändringar. Speciella amnesti-papperskorgar där personer oroliga över anhållning kan lämna sina droger utan rädsla för polisen ska installeras på kommande musikfestivaler.

En rapport från 2006 av New South Wales ombudsman kom fram till att hundarna var ineffektiva.

Gemma studerade för att bli hårfrisörska innan tragedin inträffade.

Av: Admin. Källa: PerthNow. Publicerad: 2009-02-09  00:04. Uppdaterad: 2009-02-09  00:04. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Straffreform för New Yorks narkotikalagar

Det grundläggande arbetet för en större översyn av New Yorks narkotikalagar har presenterats.

En statskommission har rekommenderat mer enhetliga riktlinjer för narkotikabrott och att tillåta domare möjligheten att kunna döma fler till vård istället för fängelse.

Politiker i New Yorks huvudstad Albany hoppas rapporten ska leda vägen för den största förändringen av delstatens kritiserade strikta narkotikalagar på över en generation.

Ämnet förväntas diskuteras de kommande veckorna när demokraterna, som nu kontrollerar båda kammare av den lagstiftande församlingen, ska lägga fram sin socialpolitik för den kommande tiden.

New York

Guvenör David A. Paterson, som förespråkar straffreform, har sagt att detta är en topprioritet inom hans administration och har skickat fler av sina äldre medarbetare att arbeta fram en modernisering med lagstiftare.

Idag har domare få alternativ vid påföljd och måste t.ex. utdöma långa obligatoriska fängelsestraff, även för icke-våldsamma drogbrottslingar.

Rapporten rekommenderar kvalifikation av förstagångsförbrytare för en villkorlig dom istället för fängelse och utökar villkorlig frigivning för dömda. Man vill även se en fördubbling av de mängder narkotika som krävs för grovt narkotikabrott.

En del demokrater hade gärna sett rekommendationerna gå ännu längre, men de förväntas ändå att accepteras på bred front.

Av: Admin. Källa: New York Times. Publicerad: 2009-02-09  00:03. Uppdaterad: 2009-02-09  00:03. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Sprejburkar mot droglangare

Filippinerna funderar på att återuppta en kontroversiell sprejmålningskampanj i sin kamp mot illegala droger.

Det är huvudstaden Manillas borgmästarråd som tillsammans med polisen förslagit en reviderad version av borgmästare Alfredo Lims tidigare försök med att sprejmåla varningar på husen av misstänkta personer inblandade i narkotikaaffärer.

Den nya kampanjen, som beskrivits som ett mer positivt tillvägagångssätt, betyder att myndigheterna frivilligt markerar drogfria bostäder med orden "Detta är ett drog-fritt hem."

spreyburk

Lims tidigare utpekning av misstänkta droglangares hus uppmärksammades stort av media och kritiserades från aktivister och grupper för mänskliga rättigheter.

Känd som en tuff-mot-brott person var Lim med och stängde ner Manillas prositutionsdistrikt och droglangare under hans tidigare term som borgmästare av stadens intensifierade krig mot illegala substanser.

Av: Admin. Källa: Manila Bulletin. Publicerad: 2009-02-09  00:02. Uppdaterad: 2009-02-09  00:02. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Jonathan Magbie: Patron Saint of Unicorns

George Rohrbacher, styrelsemedlem från NORML extern länk, minns handikappade Jonathan Magbie som avled i fängelse då han kvävdes till döds. Hans brott? Att röka cannabis mot sina smärtor.

Detta är hela det hjärtskärande talet på circa sju minuter och 6.47 MB. Redigerat från podcasten NORML Audio Stash extern länk sänt den fjärde februari 2009.

Jonathan MagbieJonathan Magbie träffade Ronald Reagan som tonåring.

Titeln hänvisar till en fras från f.d. drogtsaren John Walters. När han utmanades om att straffen för cannabisbrotten var för hårda kommenterade han: "people don’t go to jail for the possession of marijuana. Finding somebody in jail or prison for possession of marijuana is like finding a unicorn. It doesn’t exist."

Lyssna och ladda ner här extern länk.

Av: Admin. Källa: NORML Audio Stash. Publicerad: 2009-02-09  00:01. Uppdaterad: 2009-02-09  00:01. Avdelning: Kultur, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Malmöpolisen anklagad för rasism

En rasistskandal håller på att uppdagas i Malmö.

Det är flera poliser som misstänks för tjänstefel sedan det framkommit att de beskrivit invandrarungdomar med ord som "apajäveln" och "blattajävlar".

Under rättegången i Malmö tingsrätt mot en 21-åring från Rosengård som står åtalad för våldsamt upplopp under december månad spelades ett videoband från kravallpolisens egna kamera upp som bevis.

Polisen

På bandet, som orsakade upprörda känslor i domstolen, hörs hur tre polismän i en piketbuss skojar och pratar om den misstänkte i grova rasistiska termer (se video här extern länk).

De poliser som fällde rasistiska kommentarer om Rosengårdsungdomar kommer nu att polisanmälas. De har stängts av från sina tjänster och är också föremål för en intern utredning.

Malmöpolisen har även vid tidigare tillfällen beskyllts för rasism.

Skrämmande att tänka att samma poliser har makt att tvinga vem som helst till ett drogtest.

Av: Admin. Källa: Sydsvenskan & SR. Publicerad: 2009-02-06  00:04. Uppdaterad: 2009-02-06  00:04. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Europeisk aktion mot "drogturism"

Hundratals av poliser från fyra EU-länder deltog i en gemensam aktion mot internationell "drogturism" under förra helgen.

I aktionen dubbad Operation Star riktad mot "drogturismen" deltog polis från Belgien, Frankrike, Luxemburg och Nederländerna.

EU

83 personer anhölls för innehav medan man beslagtog okända mängder marijuana, heroin, kokain, hallucinogena svampar (psilocybin) och 17 illegala vapen. Anklagelser mot 26 personer överlämnades till åklagare. Dessutom hittades 12 personer som saknade uppehållstillstånd.

Bara från Belgien deltog 260 poliser under fredagen och lördagen då man kontrollerade motorvägar och mindre vägar, tåg, bussar och områden där polisen tror narkotikahandel förekommer.

Siffrorna visar att hela 57 personer släpptes fria utan några påföljder. Kostnaden för hela operationen uppgår till hundratusentals av kronor. Ofattbart? Meningslöst?

Det luktar dålig politik lång väg. Troligtvis beordrat högre upp för att det ska se ut som om man "gör" något mot ett icke-problem.

Av: Admin. Källa: AFP & SVT. Publicerad: 2009-02-06  00:03. Uppdaterad: 2009-02-06  00:03. Avdelning: Nyheter, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


THC effektiv mot klåda

Pruritus eller klåda som det även kallas kan motverkas genom det endocannabinoida systemet som vi har naturligt i våra kroppar.

I djurförsök har forskare visat att klåda minskar eller upphör vid aktivering av de receptorer i våra kroppar som reagerar på cannabinoider. Dessa ämnen finns i cannabisväxten men kan även produceras naturligt i våra kroppar fast då kallas det endocannabinoider.

Hud

Klåda är en vanlig orsak till obehag och ofta förekommande i samband med flera hudproblem. Något som kan vara svårbehandlat med typiska allergiframkallande och antiinflammatoriska kurer.

Men i en ny studie extern länk publicerad i Journal of Pharmacology Experimental Therapy användes THC på konstgjord klåda under huden. Detta reducerade kliande respons drastiskt hos möss genom aktivering av CB1 receptorer utan nämnvärda biverkningar.

Resultaten hittills är lovande, kommenterade forskarna.

Av: Admin. Källa: Cannabis.se. Publicerad: 2009-02-06  00:02. Uppdaterad: 2009-02-06  00:02. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Länktips

"Släpp loss haschet" extern länk

En filosofs syn på kriminalisering av narkotika extern länk

Håll koll på om Barack Obama infriar alla löften han gjorde under valrörelsen extern länk

Dödligt våld extern länk - Om den amerikanska polisens allt dödligare våld i dess kamp mot illegala droger.

Vad Michael Phelps borde ha sagt extern länk

Anti-drog reklam under Super Bowl XLIII extern länk

Konflikt inom NATO om skjut-för-att-döda policy i Afghanistans narkotikakrig extern länk

Förintelseöverlevare går ihop med cannabisparti i Israel extern länk

PC World tar en närmare titt på internetdroger extern länk

Köp samma bong som Michael Phelps ertappades med extern länk - Roor Custom Fairmaster 5.0 Red Vengeance.

British Cannabis Coalition University Challenges Establishment extern länk - Animation om brittisk cannabispolitik.

Allyawan släpper låt genom Swecan extern länk

Stockholm Smokefest! Cannabisrökning på allmän plats 19 juli 2009 extern länk

Första räden mot dispensärer under Obamas administration uppdaterad [Obama svarar]

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-02-06  00:01. Uppdaterad: 2009-02-06  00:01. Avdelning: Kultur, Länktips.

Skriv ut

Upp ↑


Kampen om framtidens narkotikapolitik (USA vs. Europa)

Diskussioner mellan Europa och USA rörande framtidens globala narkotikapolitik har brutit samman.

De FN-sponsrade förhandlingarna är menade att bereda vägen för en gemensam ståndpunkt inför FN-toppmötet i mars där en ny deklaration ska signeras. Men nu är det stopp.

FN

Skillnaden mellan USA (drogfrihet och nolltolerans) och Europa (harm reduction) är stora. USA har stöd för sin position av Ryssland och Japan medan EU och Australien, Latinamerika och Iran alla har motsatt uppfattning.

Ett av problemen kommer ifrån den f.d. Bush administrationen vars policy fortfarande gäller. De vägrar acceptera någon referens till harm reduction överhuvudtaget.

USAs nuvarande delegation i i Wien är känd för sitt arbete med konservativa organisationer som t.ex. Drug Free America Foundation och National Narcotics Officers Associations som motsätter sig alla typer av reform inom området av narkotikapolitik.

Barack Obama, som förra månaden lyfte extern länk det långvariga förbudet på federala pengar för att finansiera sprututbytesprogram, stödjer däremot vissa strategier inom risk reducering. Något som anses avgörande i kampen mot drog-relaterade sjukdomar som HIV/Aids.

Krisen har fått vissa demokrater i kongressen att skriva till USAs nya ambassadör till FN, Susan Rice, och kalla på ett ingripande från henne. Många andra organisationer inom sjukvården och mänskliga rättigheter vill också se Obama ta en mer aktiv roll innan det är för sent.

TN
Förstoringsglas Klicka på bilden för större upplösning.

Förespråkare för drogreform menar att utan en förändring i USAs position riskerar man att urholka de kommande tio årens åtgärder mot spridning av blodburna sjukdomar. En förändring i USAs policy stöds redan av UNAIDS extern länk, FNs globala aktionsgrupp i kampen mot HIV-epidemin.

Genom att få med sig USA hoppas man att resten av motståndarna ska ändra position.

Den 12-13 mars kommer också en utvärdering ske av den förra deklarationen, UN General Assembly Special Session (UNGASS extern länk) on Drugs från 1998.

Av: Admin. Källa: Reuters. Publicerad: 2009-02-01  23:03. Uppdaterad: 2009-02-01  23:03. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Barack Obamas halvbror gripen för cannabis

George Obama, president Barack Obamas halvbror, har arresterats av kenyansk polis för innehav av marijuana.

Polis grep honom i sitt hem i slumområdet Huruma utanför huvudstaden Nairobi för våld mot tjänsteman och innehav av en mindre mängd cannabis, känd i Kenya som Bhang. Själv tillbakavisar han anklagelserna. - Jag förstår inte varför de åtalar mig, säger han.

George ObamaGeorge Obama.

Barack, 47, och George Obama, 25, har samma far men olika mödrar, men känner knappt varandra, även om de har träffats. Deras far Barack Obama Sr. avled i en bilolycka för 25 år sedan och George var sin fars yngsta barn.

I Barack Obamas självbiografi, Dreams from My Father, beskriver Barack mötet med George som en "plågsam historia" när han forskade om sin familjs historia i Afrika och träffade släktingar som han inte visste om han hade.

George Obama förväntas uppträda i domstol den 2 februari.

Uppdatering: Alla anklagelser mot George har nu avfärdats. Enligt polisen släpptes han några timmar efter att ha anhållits. Tydligen ska de personer han ungicks med ha använt cannabis.

Av: Admin. Källa: CNN & TV4 & CNN. Publicerad: 2009-02-01  23:02. Uppdaterad: 2009-02-03  18:49. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Läkemedelsindustrin har för stort inflytande i Holland

Läkemedelsindustrin har för stort inflytande över den holländska sjukvården. Det konstaterar RVZ, regeringens rådgivargrupp för hälsa, i en ny rapport.

Rapporten extern länk (PDF) är starkt kritisk till industrins försök att påverka läkare, patienter, forskning och den breda allmänheten, som de menar måste upphöra.

RVZ påpekar att läkemedelsindustrin går alltför långt i sina försök att påverka forskningen och menar att forskare alltid ska meddela om läkemedelsindustrin bidragit med pengar till deras arbete. De efterlyser även större insyn av verksamheten för att förhindra eventuella intressekonflikter.

Läkemedelsbolag

Rapporten hukar inte för några frågor och pekar bland annat på kopplingen mellan tillverkare och olika patientorganisationer och konstaterar att samarbete sker, inte bara genom sponsring utan också genom krav på att deras produkter prioriteras.

Industrin kritiseras för att den inte producerar de mediciner som behövs utan är mer intresserad av företagsintressen än samhällsintressen.

De enorma summor som spenderas enbart på maknadsföring istället för utveckling får också kritik. Fokus bör istället ligga på kostnadseffektiv behandling som har betydelse för hela samhället.

Om inte läkemedelsindustrin klarar av detta på egen hand bör ny lagstiftning introduceras, varnar RVZ i rapporten.

Av: Admin. Källa: ReageraMera & DutchNews.nl. Publicerad: 2009-02-01  23:01. Uppdaterad: 2009-02-01  23:01. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑