Nyheter för januari månad 2009

Försök med drogtester i högskolan avbryts - Studie visar dåliga resultat

Landskrona kommuns försök med frivilliga drogtester på högstadiet avbryts. Skälet uppges vara att man först vill pröva om verksamheten är laglig, efter kritik från bl.a. Skolverket, men en ny studie visar dålig effektivitet.

Beslutet föregicks av en mindre utvärdering av verksamheten under testperioden på Sandåkerskolan. Jens Sjölanders (Malmö Högskola) enkätstudie uppvisar inte några särskilt uppmuntrande resultat.

En mycket stor majoritet, runt 90 procent, av eleverna som inte ville delta angav som skäl att man inte använde narkotika. Enligt rapporten hade endast en elev kryssat för att skälet för deltagande var ett pågående narkotikamissbruk som personen ville bryta.

urinprov

Bl.a. visar studien inget stöd för att drogtester skulle fungera preventivt, testerna når inte heller rätt målgrupp (de som använder droger). Vidare konstateras att stödet för testet minskat bland eleverna.

Skolinspektionen, som ska granska kvaliteten inom skolväsendet, säger i ett färskt uttalande att elever får inte utsättas för direkta eller outtalade påtryckningar eller hot om sanktioner p.g.a. sitt nekande till ett drogtest. De behöver inte heller motivera detta.

Tidigare införda:
Skolverket kritisk mot slumpmässiga drogtester i skolan
"Frivilliga" drogtester ett fiasko.

Av: Admin. Källa: Dagens Juridik & Skånskan & Björn Johnson. Publicerad: 2009-01-30  00:04. Uppdaterad: 2009-01-30  00:04. Avdelning: Juridik, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabis har ångestdämpande effekt

Naturligt förekommande kemikalier i människo- och djurkroppen som imiterar cannabisplantans effekter styr känslor och ångest. Det visar en ny spansk studie.

Forskare vid Complutense University i Madrid kunde visa att humör- och sinnestillstånd påverkas beroende på hur väl detta system fungerar. En mindre mängd cannabinoider visade sig ha en ångestdämpande effekt medan en överdosering kunde ha en störande effekt.

"Nuvarande data bekräftar endocannabinoidsystemets inblandning i kontrollen av emotionell homeostasis (systemets tendens att behålla inre stabilitet) och föreslår vidare farmakologisk hantering av detta som ett potientiellt teraupatiskt verktyg i kampen mot panik- och ångest-relaterade sjukdomar," fastslår studien.

ucm

Det endocannabinoda systemet är alltså enormt vitkigt för vår mentala hälsa vilket också har bevisats i forskning med knockoutmöss som genom avel fötts utan CB1 och CB2-receptorer.

Forskare menar manipulering av signalsubstanssystemet endocannabinoid kan en dag komma vara en accepterad behandlingsmetod för vissa känslomässiga störningar.

Tidigare forskning kring det cannabis-relaterade systemet och dess koppling till ångestnedsättning indikerar att systemet modererar flera olika viktiga biologiska livsfunktioner, inklusive aptit, lust, blodtryck, fortplantning, motorisk koordination och benmassa.

Studien extern länk publiceras i den spanska journalen Revista de Neurologica (januari).

Av: Admin. Källa: NORML & Cannabis.se. Publicerad: 2009-01-30  00:03. Uppdaterad: 2009-01-30  00:03. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Brottsoffer tvingades lämna urinprov

En 18-åring i Halland har anhållits misstänkt för grov misshandel efter att han attackerat ett par som rökte cannabis i en lägenhet.

Det var på en fest i Laholm som 18-åringen kom på två av gästerna, en man och en kvinna, med att röka hasch. Han blev så upprörd över detta att han misshandlade mannen med tillhyggen och sparkar och slag mot huvudet.

misshandel

Den misshandlade personen fick föras till sjukhus med lindriga skador. Brottsoffret och kvinnan är misstänkta för ringa narkotikabrott och har därför tvingats lämna urinprov.

Mannen greps odramatiskt några dagar senare av polis. Vid fällning riskerar 18-åringen fängelse i lägst ett och högst tio år.

Av: Admin. Källa: Hallandsposten. Publicerad: 2009-01-30  00:02. Uppdaterad: 2009-01-30  00:02. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Stöd för reform minskar i Australien

Attityder mot cannabis har hårdnat under de senaste fyra åren i Australien. Samtidigt ökar acceptansen för pragmatisk reducering av skada (harm reduction) i samband med hårda droger.

Det starkaste stödet för legalisering av cannabis noterades omkring 1998. Därefter har stödet för legalisering minskat successivt. 2004 ansåg 25% av australiensarna att regelbunden användning var OK.

Nu anser mindre än 10% att så är fallet visar en genomgång av flera studier om allmänhetens uppfattning om narkotika vid DPMP (Drug Policy Modelling Program) hos University of New South Wales.

Förespråkare för drogreform har också tappat mark. 2007 motsatte sig mer än hälften av folket en legalisering av drogen jämfört med 44.5 procent ett decennium tidigare.

australien

Trygga sprutrum och sprututbyten är två program som används för att reducera riskerna med att injiocera opiater vars stöd har ökat under de senaste åren. Främst ses de som ett sätt att handskas med det större illegala drogproblemet. Folket verkar föredra vård istället för fängelse.

Samtidigt noteras ingen större förändring i krav på hårdare eller högre straff för drogkonsumenter. Utbildning var 2004 den metod som mest föredrogs för att hantera cannabisbruk, något som inte förändrats. De flesta australiensarna vill också ha mer anslag till utbildning och behandling.

När det gäller försäljning och handel med cannabis föredras allt oftare hårdare tag. Metamfetamin tog också över från heroin som den drog som betraktas som mest problematisk.

Av: Admin. Källa: The Australian & ReageraMera. Publicerad: 2009-01-30  00:01. Uppdaterad: 2009-01-30  00:01. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Första räden mot dispensärer under Obamas administration

DEA har genomfört sin första razzia mot en cannabisdispensär i Kalifornien under nya presidenten Barack Obama.

Räden av kooperativet Patient to Patient Collective och dispensären Holistic Solutions, som är en butik som säljer läkarcannabis till godkända patienter, i South Lake Tahoe skedde på bara den andra dagen av Obamas termin i Vita Huset. Man beslagtog pengar och medicinsk marijuana utan att göra några anhållningar.

DEA opererar fortfarande under den ledning Bush installerade, vilket kan förklara räden, som kommer bara veckor före en ny ledning inom DEA ska utnämnas. Obamas administration har ännu inte namngett en ny chef för DEA eller någon permanent drogtsar.

Anledning till att många cannabisaktivister har reagerat starkt på nyheten är att Obama under valkampanjen lovade extern länk att stoppa federala räder mot cannabisapotek i delstater som legaliserat praktiken.

Barack ObamaBarack Obama.

Den senaste räden verkar ha föranletts av ospecifierade klagomål från grannar. Det tillhörande kollektivet har distribuerat marijuana till personer och minst 30 patienter hade registrerat sig hos kollektivet sedan man öppnade i början på december.

Under Bush-åren utförde DEA fler än 100 razzior på dispensärer i Kalifornien och Washington, ofta utan att anhålla någon, utan man nöjde sig med att bara stjäla varor och pengar.

Aktivistorganisationen ASA (Americans for Safe Access, som rapporterade om räden, har arbetat nära med den nya administrationen om att ändra federala regler och lagar kring medicinsk marijuana, vilket inkluderar en omfattande uppsättning policy-rekommendationer.

Uppdatering: Efter fyra ytterligare polisräder av dispensärer i Kalifornien har nu Obama genom sin talesperson Nick Shapiro för första gången kommenterat tillslagen som han lovade att stoppa under valrörelsen. "Presidenten anser att federala resurser inte bör gå till att kringgå delstaters lagar. Allt eftersom han tillsätter nya ledare i den federala regeringen förväntar han sig att att dem ska ha detta i åtanke när de fattar sina beslut," sa Shapiro.

Av: Admin. Källa: Americans for Safe Access & Drug War Chronicle & The Washington Times. Publicerad: 2009-01-26  00:03. Uppdaterad: 2009-02-05  23:22. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Modigt tal för drogreform

Staden El Paso i Texas försökte genom passerandet av en resolution lyfta fram en diskussion om droglegalisering för att minska drog-relaterat våld och behandla missbrukare som patienter istället för brottslingar.

Detta orsakade stor debatt i USA och den 13 januari övervände borgmästaren resolutionen. Detta efter hot från federala politiker om att dra in deras bidrag.

Detta är en video från de öppna förhör staden hade innan de röstade om resolutionen. Nubia Legarda som bor i en av gränsstäderna mot Mexico och som är medlem i SSDP extern länk (Students for Sensible Drug Policy) gör här ett kraftfullt inlägg i debatten.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-01-26  00:02. Uppdaterad: 2009-01-26  00:02. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Barn bortförda från cannabisrökande föräldrar fördömt som myndighetsmissbruk

Två friska barn i Australien som aldrig varit försummade av sina föräldrar placerades i fosterhem efter att barnavårdsmyndigheter upptäckt att paret rökt marijuana.

Polis avlägsnade i september de två små barnen från deras hem efter att två socialarbetare i New South Wales uttryckt oro över deras föräldrars drogbruk.

Men tre måander senare beordrade domare George Palmer att barnen skulle återlämnas till sina föräldrar, som en psykolog inte hittade något fel på. Faktum är att föräldrarna beskrevs som "kärleksfulla, känsliga och i stånd att förse säkerhet, välfärd och välbefinnande till deras barn."

Australien

Palmer beskrev statens agerande som ett "allvarligt missbruk" av deras ställning och ifrågasatte om det var myndigheternas position att frånta vårdnaden från alla föräldrar som använder cannabis, oavsett hur ofta.

"Om så är fallet bör detta göras offentligt så en allmän debatt kan hållas om det," sa han och fortsatte, "det finns inga bevis på att cannabisbruk i sig självt utgör någon direkt risk för skada till barnen."

Fallet inleddes i april 2007 när modern uppsökte sjukhus för första gången i tron att hon hade för tidiga värkar. Hon rapporterades till myndigheterna när hon skrev ut sig själv. Några månader senare födde hon en dotter men då krävde socialarbetare drogtester från föräldrarna om de ville behålla vårdnaden. Ytterligare konfrontationer ledde så småningom till barnens bortförande med tvång.

Domare Palmer uttalade sig att kravet på att föräldrarna ska vara "drogfria" för att behålla vårdnaden var tvivelaktig och beskrev föräldrarnas bruk av cannabis som rekreation istället för ett beroende.

Av: Admin. Källa: The Australian. Publicerad: 2009-01-26  00:01. Uppdaterad: 2009-01-26  00:01. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Domare uppmuntrade åtalad att legalisera cannabis

En domare i Australien som uttryckte sympati med en patient som använde medicinsk marijuana har yrkat honom att försöka få drogen legaliserad.

Målet gällde Jason Bernard Young, 31, från Queensland som framträdde framför domare Bernadette Callaghan efter att i december 2008 ha påträffats med två gram marijuana i sitt hem. Cannabis som han använder för att lindra sin svåra smärta med.

Young föll berusad ner från en järnvägsbro 1995 och ådrog sig brännskador på 95 procent av sin kropp då han greppade tag i elkablar ovanför stationen.

Jason Bernard YoungJason Bernard Young.

Han vittnade om att ha prövat otaliga läkemedel, sömntabletter och smärtstillande men att marijuana är det som hittills bäst lyckats stoppat värken. Traditionella läkemedel ger oönskad viktökning som tänjer ut hans hud och orsakar plågsamma sprickor.

Callaghan verkade tagen av hans tragiska situation och gjorde något få domade vågat. Hon uppmuntrade Young att försöka få drogen legaliserad genom att kontakta politiker och ändra lagstiftningen.

Utanför domstolen lovade Young att följa domarens råd.
- Jag har hittat något som stabiliserar min smärta och hjälper mig sova men som tyvärr är illegalt, sa han bl.a.

Young som dömdes till en månads villkorlig dom använder cannabis fyra gånger per dag. Den fungerar genom att slappna av hans muskler och underlättar andning.

Av: Admin. Källa: The Courier Mail. Publicerad: 2009-01-23  00:04. Uppdaterad: 2009-01-23  00:04. Avdelning: Juridik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Broschyr från Karlstad

broschyr

Några cannabis-aktivister i Karlstad har satt ihop en broschyr om cannabis som på ett lättförstått och enkelt sätt förklarar vad drogen är och dess verkningseffekt.

Du kan ladda ner, sprida eller skriva ut den härifrån extern länk (PDF på 689 kB).

Av: Admin. Källa: Cannabis.se. Publicerad: 2009-01-23  00:03. Uppdaterad: 2009-01-23  00:03. Avdelning: Kultur, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Smärtpatient undkom fängelse

En patient som använt cannabis i England har undkommit fängelsestraff.

36-åriga Stuart Wyatt från Plymouth i sydvästra UK som lider av kroniskt trötthetssyndrom, och även testas för multipel skleros (MS), friades av domare Francis Gilbert efter att ha studerat hans läkarjournal och den positiva effekten cannabis haft på hans kropp.

Wyatt, en f.d. violinist i det irländska folk-rock bandet Mad Dog McRea, har även delat ut cannabis till andra smärtpatienter i behov utan betalning.

Stuart WyattStuart Wyatt.

Polis hittade en liten cannabisodling i hans hem den 12 juni förra året tillsammans med en mindre mängd torkad cannabis. I förhör har Wyatt uppgett att han använt drogen enbart i medicinskt syfte, ibland i en salva som han smörjde över kroppen mot hans smärta. Traditionella läkemedel ger Wyatt alltför många biverkningar.

Domaren valde att dela ut en villkorlig dom på 24 månader utav barmhärtighet men varnade Wyatt, som tidigare var ostraffad, att han ändå inte stod över lagen trots ett trovärdigt medicinskt försvar.

Wyatt planerar att fortsätta använda cannabis. Något som domaren uttryckte frustration över.

Av: Admin. Källa: The Herald. Publicerad: 2009-01-23  00:02. Uppdaterad: 2009-01-23  00:02. Avdelning: Juridik, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabiskemikalie reducerar högt blodtryck

Enligt forskning utförd på University of Nottingham i Storbritannien reducerar en syntetisk cannabinoid högt blodtryck.

Forskare har lyckats bevisa att den konstgjorda cannabinoiden WIN55,212-2 (närbesläktad med THC och CBD) reducerade hypertoni i möss som genom olika substanser getts ett för högt blodtryck.

blodtryck

WIN55,212-2 agerar på anandamid-systemet, kroppens egna cannabinoidfunktion, som gör människan mottaglig för cannabisväxtens beståndsdelar.

Effekterna noterades genom en utvidgning och avslappning av blodkärlen som i sin tur leder till sänkt blodtryck. Hos vanliga råttor märktes ingen skillnad, enligt studien (British Journal of Pharmacology 2009;156(1):94-104).

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2009-01-23  00:01. Uppdaterad: 2009-01-23  00:01. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Koffein länkat till hallucinationer

Ett högt intag av koffein kan vara länkat till en störe tendens att hallucinera föreslår ny forskning.

Studien från Durham University visar på en större benägenhet att rapportera symptom som att höra röster och ha synvillor, något som kan vara associerat med en stor konsumtion av kaffe, the, koffeintabletter, choklad och energidrycker. Forskare hoppas rönen ska leda till bättre förståelse mellan näring och hallucinationer.

De som konsumerade koffein motsvarande sju koppar kaffe per dag var tre gånger mer sannolika att uppleva psykologiskt obehag jämfört med personer som i genomsnitt konsumerade bara en kopp kaffe per dag.

koffein

200 studenter medverkade i studien som också undersökte deras stressnivåer. Man tror koffein förvärrar den psykologiska effekten av stress då stresshormonen kortisol frigörs i kroppen. Har man nyligen intagit koffein frigörs mer kortisol vid dessa tillfällen.

Att höra röster behöver inte vara ett tecken på mentalsjukdom. Cirka tre procent av befolkningen hör regelbundet röster och många har någon upplevt fenomenet som också uttrycker sig som att man känner närvaro av människor som inte är där eller spöken.

Av: Admin. Källa: HERO & Aftonbladet. Publicerad: 2009-01-19  00:04. Uppdaterad: 2009-01-19  00:04. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabissäljare dömd till döden i Singapore

Singapore, med en av världens striktaste narkotikalagar, har dömt en person till döden för att ha sålt cannabis.

Singapore beräknas ha det största antalet avrättningar per capita i världen. Landet, som har en befolkning på 4,6 miljoner, har avrättat minst 420 personer sedan 1991.

Bara inom den senaste månaden har tre personer dömts till dödsstraff varav två redan avrättats. Mohammed Ali Johari avrättades den 19 december för mord, likaså Tan Chor Jin som hängdes den 9 januari.

Den 30 december dömdes Chijioke Stephen Obioah, en 20 årig man från Ghana, till döden för att ha sålt cannabis. Det är oklart hur mycket cannabis målet gällde, men även minimala mängder narkotika betraktas som grova brott.

galge

Lagstiftningen kring narkotikahandel innefattar 20 olika brott som är belagda med dödsstraff och där bevisbördan ligger på den åtalade och försvaret istället för åklagaren.

FN:s särskilde rapportör för utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar har begärt att dödstraffet ska avskaffas när det gäller narkotikarelaterade brott med motiveringen att det är en kränkning av internationella rättsliga normer.

Singapore är en av nio stater i Asien som fortfarande utdömer dödsstraff. Amnesty har kallat på Singapore att införa ett moratorium på dödsstraffet utan framgång.

Av: Admin. Källa: Amnesty International, svenska sektionen. Publicerad: 2009-01-19  00:03. Uppdaterad: 2009-01-19  00:03. Avdelning: Juridik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabidiol som behandling för psykos?

Cannabiskemikalien CBD kan vara hjälpfull vid behandling av psykos visar en pilotstudie.

Forskare vid University of São Paulo i Brasilien upptäckte att personer som lider av parkinsons sjukdom (en nervsjukdom som angriper hjärnan och som för med sig darrningar i kroppen och muskulär urartning) är i större grad drabbade av psykoser, vilka i vissa fall framkallas eller förvärras av de läkemedel som används för att behandla sjukdomen.

När man prövade den mindre kända kemikalien cannabidiol som återfinns i cannabisplantan fann man goda resultat. CBD producerade en snabb och dramtisk reducering av psykotiska symptom. Dessutom var den väl tolererad, säker och effektiv, enligt forskarna.

cbdEn CBD-molekyl.

Trots att studien var relativt liten (6 patienter som gavs en oral dos på 150 mg/dag) och okontrollerad finns det stora förhoppningar att CBD i tillräckliga mängder kan komma användas mot psykologiska besvär. THC, den mer kända och mer förekommande kemikalien, har i vissa studier visat kunna förvärra redan existerande psykotiska symptom.

Det är därför viktigt för patienter att veta vad för slags cannabis man konsumerar och hur dess cannabinoidprofil ser ut i procent av THC och CBDs antipsykotiska egenskaper.

CBD visade heller inga biverkningar på motorik förmåga och höjde dessutom patienternas livskvalitet. Studien extern länk publiceras i Journal of Psychopharmacology.

Av: Admin. Källa: MPP Blog. Publicerad: 2009-01-19  00:02. Uppdaterad: 2009-01-19  00:02. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Länktips

A Neglected Revenue Source for California: Marijuana extern länk av F. Aaron Smith.

Marijuana Law Reform No Longer a Political Liability, It’s a Political Opportunity extern länk av Paul Armentano (NORML).

Nominera Nederländerna till Nobels Fredspris 2009 extern länk

War on Drugs: The Collateral Damage Prohibition militarizes police, enriches our enemies, undermines our laws, and condemns our sick to suffering extern länk av Radley Balko.

Patient i Michigan får hjälp från den nya lagen extern länk (video).

A Gallery of Medical Marijuana extern länk - High Times odlingsguru Danny Danko rankar några av de bästa sorterna av medicinsk marijuana.

Gräs i Lypsyl extern länk (bildguide).

Bongs Away! - How the crusade against drug paraphernalia punishes controversial speech extern länk av Jacob Sullum.

Obama Has the Chance To Be Another FDR - He Can End the Prohibition Era on Marijuana extern länk av Bob Fitrakis och Harvey Wasserman.

Bush utnämner provisorisk drogtsar extern länk

Kommande artikel i Cannabis Culture om förföljelsen av svenska cannabisanvändare behöver material extern länk - Flashback Forum.

Inför ECADs borgmästarkonferens om narkotika i Göteborg 5-6:e februari extern länk - IHRA Blog.

Yes we Cannabis extern länk - Kampanj.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-01-19  00:01. Uppdaterad: 2009-01-19  00:01. Avdelning: Kultur, Länktips.

Skriv ut

Upp ↑


DEA stoppar forskningsprojekt

USAs narkotikamyndighet har sagt nej till en licensansökan att få odla cannabis för forskningsändamål.

Professor Lyle Craker vid University of Massachusett-Amherst hade ansökt om att få kultivera cannabis med hänvisning till att det monopol som DEA har genom National Institute on Drug Abuse är undermåligt och svårtillgängligt.

Craker, en expert i hortikultur som specialiserar sig på medicinplantor, hade stöd från både senator Edward M. Kennedy och John F. Kerry. 2004 stämde han t.o.m. DEA på grunder av orimliga fördröjnngar i deras beslutsprocess.

Lyle CrakerLyle Craker.

I sitt beslut avvisar DEA påståendet att man inte skulle förse legitima forskare i USA med marijuana av god kvalité och i tillräckliga kvantiteter.

Ett beslut som går emot DEAs egna förvaltningsdomare, Mary Ellen Bittner, rekommendationer. Bittner sa i sitt utlåtande att bevilja en andra licens skulle vara i allmänhetens bästa intresse och bedömde risken för läckage som minimal.
"Det finns idag en otillräcklig tillgång på marijuana tillgänglig för forskning samt konkurrens inom detta område," sa hon 2007.

University of Mississippi fortsätter alltså att vara den enda platsen i hela USA som cannabis kan odlas lagligt för att användas i forskning godkänd av FDA (Food and Drug Administration; mat- och läkemedelsadministrationen). Ett monopol som inte existerar för någon annan drog inom Klass 1.

- Än en gång har ideologi trumferat vetenskap inom Bush administrationen, forskning som skulle kunna gagna miljoner har stoppats helt i onödan, sa Aaron Houston, talesperson för MPP (Marijuana Policy Project).
- De kan fördröja utveckling, men de kan inte stoppa den, var hans kommentar.

Av: Admin. Källa: MPP & ACLU. Publicerad: 2009-01-16  00:05. Uppdaterad: 2009-01-16  00:05. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Öppen protest mot cannabislagar

Aktivisten Andrew Carroll protesterar i New Hampshire för en reform av USAs narkotikalagar. Han släpptes senare men är åtalad för innehav.

Av: Admin. Källa: Free Keene. Publicerad: 2009-01-16  00:04. Uppdaterad: 2009-01-16  00:04. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Felaktigt avskedad polis får skadestånd

En f.d. polissergeant i USA har fått sitt jobb tillbaka och dessutom tilldömts skadestånd på 6,6 miljoner kronor efter att han avskedats från sin tjänst då han stödde avkriminalisering av cannabis.

Jonathan Wender, 42, anslöt till staden Mountlake Terraces polisavdelning (i delstaten Washington) direkt efter college 1990. När han gick med i gruppen Law Enforcement Against Prohibition, som förespråkar drogreform och utforskning av marijuanaavkriminalisering, vände sig hans kollegor inom narkotikaroteln mot honom.

free speech

När Wender fick ett samtal från en kvinna som ville att hennes f.d. makes odling av en cannabisplanta skulle noteras för användning i framtida eventuella vårdnadsmål såg de sin chans. Det visade sig att maken hade en hel plantage och åklagare hävdade att Wender medvetet ljugit i sin rapport.

När han senare passerade en lögndetektor så föll bevisen mot honom sönder men han avskedades ändå 2005. För att få tillbaka sitt rykte stämde han därför polisdepartementet och staden.

I en uppgörelse med hans f.d. arbetsgivare får han nu retroaktiv betald lön under två år och dessutom fulla pensionsförmåner.

Idag undervisar Wender brottsjuridik och rättvisa vid University of Washington.

Av: Admin. Källa: Seattle Times. Publicerad: 2009-01-16  00:03. Uppdaterad: 2009-01-16  00:03. Avdelning: Nyhet, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Rökning utan Gränser

En film från HCLU (Hungerian Civil Liberties Union) om drogturism från Belgien och Frankrike i Nederländernas gränsstäder. Videon ställer frågan: Är detta verkligen ett problem och i så fall i vilken utsträckning?

Av: Admin. Källa: Drugreporter. Publicerad: 2009-01-16  00:02. Uppdaterad: 2009-01-16  00:02. Avdelning: Video, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Fem saker du inte visste om cannabis

info

 1. 1628 sjunker Vasa i Stockholm. Enligt Vasamuseets beräkningar så fanns det circa 11 ton industrihampa ombord i form av rep och segel.
 2. THC kan krympa cancertumörer.
 3. THC produceras på endast en enda plats i hela naturen: i blommorna och bladen av cannabisplantan.
 4. Enligt Paul McCartney, hänvisar "you" i låten "Got to Get You Into My Life" till marijuana.
 5. USA invaderade Filippinerna under andra världskriget för att säkerställa leveransen av industrihampa från Manilla.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-01-16  00:01. Uppdaterad: 2009-01-16  00:01. Avdelning: Kultur, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Bok lär barn om marijuana på ärligt sätt - Nu på svenska!

Under min tid som redaktör för webbtidningen Fajaf skrev jag 2004 en artikel extern länk om en ny barnbok som på ett objektivt och ärligt sett försökte förklara vad cannabis är och hur det används av vuxna. Nu finns en svensk webbversion av boken.

It's Just a Plant (Det är Bara en Planta) är skriven och illustrerad av Ricardo Cortés och som titeln säger är bokens huvudämne cannabisplantan. Målet är att förklara, utan hysterin och paniken, att vid slutet av dagen handlar det trots allt enbart om en planta.

It's Just A Plant

Boken har fått kritik av mestadels konservativa och antidroggrupper just för att den inte följer den traditionella mallen när man pratar om illegala droger med barn. Rädda för att någon diskussion om marijuana som inte är totalt fördömande kan uppfattas av deras barn som en tillåtelse att prova själva.

Berättelsen har nu lagts ut på nätet för att öka dess spridning och läsarkrets och finns förutom på svenska även utgiven på holländska, finska, franska, tyska, hebreiska, ungerska, italienska, koreanska, portugisiska, spanska och thailändska.

Du hittar den svenska översättningen här extern länk.

Av: Admin. Källa: ReageraMera. Publicerad: 2009-01-12  00:04. Uppdaterad: 2009-01-12  00:04. Avdelning: Kultur, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Nya hälsogeneralen bådar illa för cannabiskonsumenter

Barack Obamas val som chef för den amerikanska hälsovården bådar inte gott för personer som använder cannabis rekreationellt.

Neurokirurgen Sanjay Gupta, 39, har en bakgrund som programledare i CNN och CBS såväl som en gedigen praktik som allmänläkare, men hans nominering som USAs hälsogeneral (Surgeon General) har en del aktivister oroade.

Anledningen är en artikel skriven för Time extern länk 2006 där Gupta under rubriken Why I Would Vote No on Pot förklarar sin inställning till örten. Artikeln publicerades i samband med några delstaters (Nevada och Alaska) röstinitiativ att taxera och reglera cannabis.

Sanjay GuptaSanjay Gupta.

Den kommande talesperson för folkhälsofrågor för den federala regeringen skriver bl.a. att "Varför bryr jag mig? Som Dr. Nora Volkow, chef för National Institute on Drug Abuse, säger, 'otaliga skadliga hälsokonsekvenser är associerade med marijuanaanvändning, både kort- och långvarigt bruk, inklusive chansen at bli beroende.'"

"Trots att många röker marijuana för att slappna av, kan den ha motsatt effekt för frekventa användare. Och att röka vad som helst, oavsett om det är tobak eller marijuana, kan allvarligt skada dina lungvävnad."

Gupta verkar iallafall vara öppen för cannabis som medicin: "Det är sant att de finns hälsofördelar för några patienter [...] men jag misstänker att de flesta som kommer rösta för dessa initiativ inte lider av grön starr, alzheimers eller kemoterapi-inducerat illamående. Många vill bara bli höga lagligt."

Av: Admin. Källa: Washington Post. Publicerad: 2009-01-12  00:03. Uppdaterad: 2009-01-12  00:03. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


EZLN bryter tystnaden kring kriget mot narkotikan

Den mexikanska vänsterrörelsen Zapatistarmén riktar för första gången kritik mot narkotikabekämpningen och det ökande våldet i landet.

På den första dagen av EZLNs deltagande i Festival of Dignified Rage i Chiapas berörde subcomandante Marcos drogvåldet som plågar Mexico. Talet markerar första gången EZLN adresserat drogkriget i en längre kommenterar.

Marcos anklagade bl.a. president Felipe Calderon och media för att "bruka och missbruka ordet 'våld'" för deras egen vinning.
- De säger att man fördömer våld, men i verkligheten fördömer man handling, sa han i talet som handlade om våld mot sociala rörelser.

Calderon fick också kritik för att använda narkotikakriget för att pacificera missnöjet med hans regering.
- Calderons mål är att distrahera folket som är så upptagna med drogkrigets blodiga misslyckande att de inte märker hans politiska och ekonomiska fiasko.
- Alla utom hans kabinett vet att han är på väg att förlora kriget.

EZLNs flaggaEZLNs flagga.

I talet anklagade han presidenten för att ställa sig på ett drogsyndikats sida för att kunna bekämpa andra karteller. Användandet av militären för att utföra polisens uppgifter jämfördes med att utnämna militären som åklagare, domare, fångvaktare och avrättare.
- Det blir tydligare och tydligare att organiserad brottslighet numera regisserar statens styrkor, fortsatte han.

Han nöjde sig inte med det utan insuerade också att flyplansolyckan som dödade hans inrikesminister och f.d. riksåklagare nyligen egentligen var organiserat av drogmaffian.

Marcos avslutade med att kritisera det brutala våldet som landet upplever och som berövat gravida kvinnor och barns liv. Han jämförde detta våld med andra krig i världen.
- Under Calderons täckmantel går den mexikanska regeringen ett steg längre än amerikanska och israeliska regeringar: den mexikanska administrationen dödar civila med början från när de är i sina mödrars livmoder.


Fakta: Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional (EZLN) är den väpnade delen av Zapatisterna och slåss för mayaindianernas rättigheter i den fattiga delstaten Chiapas i södra Mexiko. Deras mål är att omvandla Chiapas till en autonom del av Mexiko. De är sedan 1994 låst i en väpnad konflikt med den mexianska staten.

Av: Admin. Källa: The narcosphere. Publicerad: 2009-01-12  00:02. Uppdaterad: 2009-01-12  00:02. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Ny studie visar cannabis inte påverkar överlevnadschans vid levertransplantation

I USA har mm-patienter nekats levertransplantationer p.g.a. deras användning ses som 'missbruk' med påståendet att de riskerar att stöta bort deras nya organ. En ny studie visar att detta är felaktigt.

Fallet med Tim Garon belyser detta tydligare än något annat. Garon avled 1 maj 2008 efter att ha nekats en levertransplantation enbart p.g.a. hans lagliga bruk av cannabis, som han använde för att lindra hälsoproblem associerat med sin hepatit C.

De flesta transplantationsprogram och listor vägrar ofta patienter med inaktiva THC-metaboliter baserat på grova fördomar mot användare och förståelse för medicinsk marijuana.

Tim GaronTim Garon.

I den nya studien extern länk granskades 1334 kroniska leverpatienter som var icke-användare och 155 som kvalificerade som cannabiskonsumenter mellan 1999-2007. Man fann att den mindre gruppen var något yngre, mer sannolik att också använda tobak, annan narkotika eller barbiturater, men vid jämförelse var överlevnadschansen lika stor mellan de båda.

Vad som mest påverkade överlevnadsrisken var istället om patienten var smittad med hepatit C. När det gäller vilken grupp som hade störst chans att beviljas en transplantation ledde icke-rökare med 21.8% över 14.8%.

Problemet verkar vara att cannabis ses som orsaken till patientens hälsoproblem, när örten egentligen fungerar som dess livräddare. De enda som inte funderat ut detta verkar vara läkareetablissemanget och den missbrukspolitik de upprätthåller.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2009-01-12  00:01. Uppdaterad: 2009-01-12  00:01. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Ingen koppling mellan kaposis sarkom och cannabisbruk

Användning av cannabis är inte associerat med en förhöjd risk att drabbas av Kaposis sarkom (KS).

Enligt en studieanalys från US Multicenter AIDS Cohort Study (MACS) undersöktes 401 vita homosexuella män med HIV som också var infekterade med Kaposis sarkom-associerat humant herpesvirus (HHV-8) mellan 1984 och 2002.

kaposis sarkoma

Effekten från flera läkemedel och droger undersöktes utan att hitta någon biologisk koppling mellan bruk av cannabis och utveckling av KS, en cancertyp som främst förknippas med immunbristsjukdomen aids.

KS, en elakartad celltumör som kan uppstå var som helst i kroppen, är mest vanlig i bindväven under huden på händer och fötter. Men trots att det är en malign typ av tumör är det sällsynt med dödsfall orsakade av detta sarkom.

En annan studie, som dock var experiementell, från 2007 fann att låga koncentrationer av THC ökade infektionsrisken av Kaposis sarkoma-associerat herpesvirus.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2009-01-08  00:06. Uppdaterad: 2009-01-08  00:06. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Trupper lockas av droghandeln

En militärrapport varnar att det finns en 'hög sannolikhet' att en del kanadensare riskerar att omvandlas till drogsmugglare medan de tjänstgör i Afghanistan.

Rapporten varnar att "fri tillgång till heroin och cannabis utgör en frestelse för kanadensiska trupper i form av personligt bruk och import med avsikt att sälja vidare." Afghanistan är ett av världens största källor för narkotika.

Den noterar att bruk och försäljning av illegala droger går emot militärens etiska regler, men erkänner att några av de 2500 soldaterna som tjänstgör i det krigshärjade landet kanske inte kan motstå lockelsen.

CFDen kanadensiska militärens emblem.

Ett exempel är en genomsökning i juli 2007 med en droghund av bepansrade konvojer som återvänt från ett arméläger på gränsen till Pakistan. Den visade att flera fordon hade transporterat narkotika eller att soldater konsumerat narkotika inuti.

All militärpersonal testas för illegala droger innan avresa och vid positiva prover stoppas de för utländska uppdrag.

2006 genomförde militären 198 undersökningar där narkotika var inblandat - 28 för handel och 170 för innehav - en rejäl ökning från föregående år.

Det var dagstidningen The Star som begärt ut dokumenten under lagen om informationsfrihet.

Av: Admin. Källa: The Star. Publicerad: 2009-01-08  00:05. Uppdaterad: 2009-01-08  00:05. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Mjölkbud körde ut cannabis till de äldre

Ett 72-årigt engelskt mjölkbud körde ut mer än mjölk till sina pensionerade kunder.

Mjölkutkörare Robert Holding från Burnley erkände sig skyldig till innehav och transport av klass C drogen mellan 1 april och 18 juli 2008 under den bisarra rättegången som nyligen avslutades i Storbritannien.

pension

Domstolen hörde hur Holding levererade cannabis till totalt 17 pensionärer för att hjälpa deras krämpor och plågor efter att ryktet om hans specialeveranser spritt sig i området. Allt medan han dagligen besökte sin alzeimersjuka fru på ett vårdhem.

Hans advokat, Philip Holden, påpekade att alla hans klienter var äldre och syftet var medicinskt, men domare Beverley Lunt förväntas ändå dela ut en fängelsedom den 6 februari.

Holding är släppt mot borgen i avvaktan på domen.

Uppdatering: Holding dömdes till 36 veckor eller nio månader villkorligt, men slapp fängelse.

Av: Admin. Källa: UPI & BBC News & Guardian. Publicerad: 2009-01-08  00:04. Uppdaterad: 2009-02-07  22:16. Avdelning: Nyheter, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Kina benådar fattiga langare

Fattiga droglangare ska inte längre dömas till dödsstraff enligt Kinas högsta domstol.

I nya riktlinjer utfärdade av Supreme Peoples Court (SPC) ska utblottade personer som drivs till att gå med i smugglargäng och som inte har någon betydande roll inom gruppen behandlas med mildhet. Riktlinjerna har utfärdats till lägre domstolar.

"Några av personerna inblandade i langning och distribution är från den lägsta inkomstgruppen eller arbetslösa och utför brotten genom att betalas med små summor pengar," skriver man som förklaring.

Till skillnad mot större langare eller gängledare anses dessa personer inte ha tillräckligt med makt för att vara "skadliga" gentemot samhället, enligt domstolen.

hangmans noose

Idag döms personer som säljer eller bär mer än 50 gram heroin till döden. Folk i de mer avlägsna och outvecklade delarna av landet har en högre andel fattigdom och säljer ofta droger för att överleva.

Försvarsadvokater har berömt de nya riktlinjerna som mer humana och logiska.

Kina avrättade minst 470 människor 2007 vilket människorättsgrupper kritiserat. För att hedra FNs internationella dag mot narkotikamissbruk och smuggling den 26 juni varje år avrättas människor dömda för narkotikabrott på löpande band.

Av: Admin. Källa: China Daily. Publicerad: 2009-01-08  00:03. Uppdaterad: 2009-01-08  00:03. Avdelning: Juridik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Första bötfällning i Massachusetts

Massachusetts röstinitiativ att förvandla innehav av en mindre mängd cannabis från ett kriminellt brott till en civil böter började gälla 2 januari 2009. Nu har den första böten utfärdats.

Jose Burgos, en 29-årig man från Holyoke, påträffades med mindre än 28 gram marijuana och bötfälldes med 750 kr och blev därmed troligtvis den allra första personen i delstatens historia att påverkas av den nya lagen.

Nu släpptes inte Burgos efter böten eftersom polisen också hittade 119 bitar av crackkokain förpackat för försäljning i små påsar plus 45 små påsar av heroin i hans bil. Han anhölls och riskerar sju års fängelse om han döms.

Både åklagare och polis har innan lagen ens börjat gälla kritiserat den samma för "oavsiktliga konsekvenser." Anhängare menar lagen inte alls är svår att upprätthålla eller genomföra.

Drogreformen godkändes den 4 november.

Se en video nedanför från en nyårsfest som firade införandet av avkriminalisering i delstaten.

Av: Admin. Källa: MassLive.com. Publicerad: 2009-01-08  00:02. Uppdaterad: 2009-01-08  00:02. Avdelning: Juridik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Hårdare regler för head shops

Polis i Storbritannien ska försöka klämma åt butiker som visar upp drogrelaterade instrument för att de anklagas för att glamorisera avändning av illegala substanser.

Association of Chief Police Officers (ACPO) håller på att ta fram nya riktlinjer för head shops, lagliga affärer som säljer allt utom drogen, som ska reglera hur butikerna sköts och vilka objekt som får visas offentligt.

head shop

Enligt Tim Hollis, talesperson för ACPO, har lokalinvånare uttryckt oro över att butikerna får narkotika att verka lagligt och det är detta man vill förhindra. Projektet förväntas förlita sig mycket på lokal polis, kommunfullmäktige och andra myndigheter.

Det finns också brittiska städer som vill gå ett steg längre och förbjuda försäljning av allt material, som vattenpior, vaporisatorer, rullpapper, vågar, örtalternativ och grinders, av samma skäl.

Dokumentet, som ska innehålla praktiska handelsregler och förslag till problemlösande idéer, förväntas bli klart i mars.

Av: Admin. Källa: The Telegraph. Publicerad: 2009-01-08  00:01. Uppdaterad: 2009-01-08  00:01. Avdelning: Juridik, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Gott Nytt År önskar MM

TN
Förstoringsglas Klicka på bilden för större upplösning.

Av: Admin. Källa: deviantART. Publicerad: 2009-01-01  00:06. Uppdaterad: 2009-01-01  00:06. Avdelning: Sajtnytt, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Patient fick reducerat straff i Norge

En norsk man i 20-års åldern har fått sitt straff sänkt efter att hans personliga medicinska odling uppdagats.

Polis upptäckte mannens kultivering som bestod av tre stora och tio mindre cannabisplantor. Mellan 2006 och 2008 har han producerat circa 50 gram marijuana.

Rättvisa

Mannen har sagt i förhör att han brukade örten som ett alternativ till smärtstillande läkemedel efter en skada. Han föredrog själv cannabis mot sina svåra smärtor eftersom vanlig medicin gjorde honom slö.

Ofoten Tingrett menar att han ska betala femtusen norska kronor (5600 svenska kronor) i böter. Det låga straffet grundar sig på att han inte sålt drogen vidare och att han lagt alla korten på bordet när kultiveringen upptäcktes.

Reducerade straff p.g.a. barmhärtighet är inget nytt utanför Norden. I England skonades nyligen en polio-patient från fängelse efter att hon förvandlat sitt skjul till ett medicinskåp i form av flera cannabisplantor.

Domstolen i Hartlepool valde att endast dela ut en villkorlig dom på 18 månader efter att trebarnsmamman Michelle Robinson använt cannabis som smärtstillande medel då hon var allergisk mot receptbelagda läkemedel.

Av: Admin. Källa: Gazette Live & Ofotens Tidende. Publicerad: 2009-01-01  00:05. Uppdaterad: 2009-01-01  00:05. Avdelning: Nyheter, Skandinavien.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabisprofil: White Berry

En ny sort som valdes av tidningen High Times som en av 2008 års bästa. En variant som passar till nästan alla aktiviteter, oavsett om du är ute efter en uppiggande energikick eller sömning stund framför tv:en.

TN
Förstoringsglas Klicka på bilden för större upplösning.
Utseende:Medium längd med fräscha gröna blad och en singel kola-knopp med ibland lila blomfoder. Frostigt utseende.
Arom/smak:Bärig och citron, nästan som en bärsylt.
Rus:Klart och tydligt sativarus i huvudet. Vid större konsumtion kommer indicans kroppsrus fram över torso och lemmar.
A.k.a.:-
Blommar:45-50 dagar.
Producent:Paradise Seeds extern länk
Sativa/Indica:25% / 75%.
Genetik:♂ Okänd Indica x ♀ Okänd Indica/Sativa hybrid.
Utmärkelser:-
Medicinska egenskaper:-
Inomhus/utomhus:Ja / Ja.
Styrka:THC: 15-18%
Ursprungsland:NL Nederländerna.
Annat:Snabblommande och passar bra för SOG (Sea of Green; tät odling inomhus).

Av: Admin. Källa: The Big Book of Buds. Publicerad: 2009-01-01  00:04. Uppdaterad: 2009-01-01  00:04. Avdelning: Profil, Strain.

Skriv ut

Upp ↑


High Times bästa 2008

High Times december 2008

Tidningen High Times listar här sina tio bästa strains från 2008.

 1. Brainstorm Haze
 2. Anunnaki
 3. White Berry
 4. Destroyer
 5. Jorge'ss Diamonds #1
 6. The Flav
 7. Pineapple Punch
 8. The Black
 9. Cole Train
 10. Fucking Incredible

Läs mer om dessa varianter och hur du kan beställa från fröproducenterna hos High Times extern länk.

Kolla även in denna film från High Times.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-01-01  00:03. Uppdaterad: 2009-01-14  23:35. Avdelning: Odling, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Kanadas odlingar minskar i storlek

En ny trend mot mindre illegala cannabisodlingar har noterats i den kanadensiska provinsen Alberta.

Polis i regionens största stad Calgary har gjort två stora räder i år med tusentals plantor i varje till ett värde av 20 miljoner kr, men trots detta menar man att grow-ops istället krymper och att odlarna blir bättre och bättre på att gömma deras grödor.

Av de 100 plantage (till ett värde av ca 392 miljoner kr) som avslöjats i år ligger antal plantor i genomsnitt på 500-600. För bara några år sedan var 1000 plantor normen, enligt statistik från Southern Alberta Marijuana Investigative Team.

Kanada

Anledningen är enkel. När kultivering minskar i storlek reduceras upptäcksrisken rejält samtidigt som andra faktorer minskar, t.ex. mängden fukt som genereras.

Dessutom rapporteras att organisatörer blir skickligare på att anpassa de omgjorda växthusen till grannskapet genom att skotta snö, klippa gräsmattor och ge intreycket av att husen är bosatta.

Alberta har ungefär en tiondel av grow-ops mot British Columbia, mestadels för att man åtalar fler personer. Rekordsäsongen för Alberta var 2004 då man beslagtog marijuana till ett värde av 807 miljoner kronor.

Av: Admin. Källa: Calgary Herald. Publicerad: 2009-01-01  00:02. Uppdaterad: 2009-01-01  00:02. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Länktips

Några länktips kommer här.

Matkooperativ rädat av polis extern länk

Kol för DEA till jul extern länk

Artikel om legalisering av cannabis i Moore extern länk

Kändisar som åkte faat 2008 extern länk

Polisens julfest: sex, vandalism och fylla extern länk

FAQ, Länklista och Noobfrågor [Flashback Forum] extern länk

Namnlista för att få SVT att visa The Union extern länk

Who will cure ministers of illiberal headline addiction? extern länk

GateAvisas senaste nummer har cannabis och legalisering som tema extern länk

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2009-01-01  00:01. Uppdaterad: 2009-01-13  18:25. Avdelning: Media, Världen.

Skriv ut

Upp ↑