Nyheter för december månad 2008

Legaliseringsdebatt i Marocko

En efterlängtad debatt om cannabislegalisering har blossat upp i Marocko.

Onsdagen 3 december anordnade den nästa största marockanska tv-kanalen 2M en livedebatt om de möjliga tillvägagångssätten till cannabiskultivering kallad Cannabis och Haschisch: Vilken väg att gå?.

Rif-bergens odlingar, vars gröda ofta pressas samman till hasch, går tillbaka minst 500 år. Eftersom merparten exporteras till Europa har trycket på hårdare bekämpning ökat på landets regering, vilket man haft viss framgång med.

Marocko

Något som inte varit populärt hos lokalbefolkningen vars överlevnad beror på odlingarna. Ungefär 800,000 marockaner livnär sig del- eller helvis på kultiveringen.

Deltagare i diskussionen var tull- och immigrationsminister Khalid Zerouali; Chakib Al Khayari, aktivist för mänskliga rättigheter i Rif-regionen; professor Mohamed Hmamouchi, chef för National Institute of Medicinal Plants; Hamid El Farouki, ansvarig för utveckling av de norra delarna av landet och forskare Abderrahman Merzouki.

Tre frågor var utmärkande under debatten.

  1. Till vilken grad har alternativa utvecklingsprojekt lyckats ekonomiskt stödja befolkningen i att ersätta deras illegala grödor?
  2. Är det möjligt att styra cannabiskultivering mot terapeutisk och industriell användning och en alternativ ekeonomi i dessa regioner?
  3. Hur kan lokala och internationella organisationer samarbeta inom detta område?

Medan representanter från regeringen hyllade utrotningsprogrammen som en succé så svarade Al Khayari att denna benämning inte var realistisk då utrotade fält oftast omsås direkt efter upprivning. Tillsammans med Merzouki fördömde han även övergrepp på bönders mänskliga rättigheter som inrapporterats.

Istället ville de två se en social politik, istället för polisiär, samt respekt för de kulturella skillnaderna. Viss begränsad framgång kunde ändå ses i alternativa projekt men begränsades av marginalisering och avsaknad av infrastruktur.

Vid slutet på debatten föreslog Al Khayari legalisering av hanteringen som den enda praktiska lösningen för traditionella producentregioner. Även tullminister Zerouli höll till viss del med och lovade att diskutera frågan vidare inom regeringen och det civila samhället för att reducera smugglingen.

Av: Admin. Källa: ENCOD & Drug War Chronicle. Publicerad: 2008-12-26  00:08. Uppdaterad: 2008-12-26  00:08. Avdelning: Debatt, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Ny intressant forskning kring urintester

Ny forskning avslöjar hur länge spår av cannabis återfinns i din kropp.

Enligt studien extern länk (Journal of Analytical Toxicology) är tyngre cannabiskonsumenter mer sannolika att uppleva frekventa toppar i deras nivåer av upptäckbara metaboliter trots att de upphört använda drogen.

Tester vid National Institutes of Health av urinprover som letade efter metaboliten (biologisk produkt av ämnesomsättningen) carboxy-THC (a.k.a. THC-COOH; det vanligaste spårämnet arbetsplatser söker efter i drogprover) i 60 vuxna cannabiskonsumenter under en period på 30 dagar. Deltagare bodde under testperioden i en stängd forskningsenhet och avstod från cannabis under vistelsen.

urinprov

Trots abstinens så kunde drogen upptäckas på olika sätt i allt från flera dagar till veckor. "Prover kan vara positiva, negativa och positiva igen, vilket gör det problematiskt att avgöra om konsumtion skett nyligen eller reflekterar bruk från flera veckor sedan," skriver man.

Tunga användare var mer sannolika än moderata att ha fluktuerande nivåer under och över drogtesters upptäcktsnivåer. Det betyder att ett possitivt svar inte alltid behöver betyda att personen börjat använda drogen igen.

Generellt kan man följa dessa riktlinjer:

-en lätt rökare behöver fem dagar för att urinera rent.
-en måttlig rökare behöver ungefär 10 dagar för att urinera rent.
-en tung rökare behöver 15 dagar för att urinera rent.

Dessa siffror beror på vad, hur och när du röker, såväl som din vikt, vad du dricker och äter samt din unika och personlig kroppskemi. För att vara på den säkra sidan så kan det därför vara en bra idé att fördubbla dessa siffror.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2008-12-26  00:07. Uppdaterad: 2008-12-26  00:07. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Kina svartlistar sajter för naturmedel

Kina har efter flera skandaler med mat- och läkemedelsäkerhet svartlistat ett dussintal webbsajter som säljer traditionella kinesiska naturmedel för falsk marknadsföring.

Många nationer har, efter hälsopaniken där melamin blandats i allt från plast till modersmjölksersättning, stängt av tillgång till sina marknader för kinesisk mat och läkemedel.

Peking försöker därför att återupprätta ryktet av deras massiva exportmarknad med en ökad fokus på kontroll och säkerhet.

örter

De svartlistade 74 webbsajterna som mestadels saluför produkter till kinesiska konsumenter inkluderar medel mot cancertumörer, högt blodtryck och diabetes.

Enbart sajter som har licens från Kinas läkemedelsverk tillåts sälja läkemedel online till individer. Hittills har endast 10 webbsidor beviljats en licens från China State Food and Drug Administration (SFDA).

Trots förbudet är många av sajterna fortfarande online och tillgängliga från utlandet.

Traditionell kinesisk medicin används i stora delar av Asien och blir allt mer integrerat i västerländsk sjukvård, sa världshälsoorganisationen, VHO, förra månaden.

Av: Admin. Källa: Reuters. Publicerad: 2008-12-26  00:06. Uppdaterad: 2008-12-26  00:06. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Holland: Fem plantor alltid lagligt

En domstol i Nederländarna har bestämt att medborgare får inneha hur stor skörd fem plantor än producerar.

Polis har länge vidhållit en policy att inte betrakta upp till fem plantor som ett brott eftersom det kan anses vara prydnadsplantor eller räknas som personligt bruk. Detta räknas alltså inte som kommersiell odling. Samtidigt har man en övre gräns för innehav som sätter stopp vid 30 gram.

Ett par i kommunen Uden som ansågs inte skyddas av dessa regler åtalades efter att polis fann 6,712 gram cannabis i deras hem. De dömdes därför till böter på nästan 4000 kr.

NL

Domen överklagades och en lägre domstol övervände böten. Nu har en överklagningsdomstol i Den Bosch också underkänt böten då man anser att det inte finns någon maxgräns på hur stor en skörd får vara från dessa tolererade fem plantor.

En medborgare kan därför vara säker på att inte åtalas så länge som han/hon inte överskrider regeln på fem plantor, oavsett hyr mycket växterna producerar.

Åklagare funderar på att ta målet till landets högsta domstol.

I september friade landets högsta domstol ett par som odlat cannabis för medicinska ändamål då kultiveringen var i medicinskt syfte.

Av: Admin. Källa: Netherlands Info Services. Publicerad: 2008-12-26  00:05. Uppdaterad: 2008-12-26  00:05. Avdelning: Juridik, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Syntetisk cannabinoid i Spice

I Tyskland har det Frankfurt-baserade företaget THC-Pharma funnit att den populära nätdrogen Spice innehåller den syntetiska cannabinoiden JWH-018.

Vid undersökningar av produkterna Spice Gold, Arctic Synergie och Yukatan Fire fann man den syntetiskt framställda cannabinoiden som verkar på ungefär samma sätt som THC, men är mer potent.

Statens Kriminaltekniska Laboratorium i Linköping har också funnit cannabinoidliknande ämnen i Spice.

Spice

Spice marknadsförs ofta som ett lagligt substitut till cannabis, men bedöms vara fyra gånger starkare än THC men dess rus varar under kortare tid.

Nästan direkt efter att studien, beställd av den tyska staden Frankfurt, blev känd så beslutade hälsoministeriet i Österrike att tillfälligt förbjuda försäljning av Spice. Även Schweiz har förbjudit Spice.

Frågan nu för svenska myndigheterna är om den toppade Spice-blandningen ska klassificeras som hälsofarlig vara eller narkotika eller fortsätta vara laglig.


Uppdatering: BKA (Bundeskriminalamt) i Wiesbaden och institutet för rättsmedicin vid universitetet i Freiburg meddelar nu att Spice mestadels innehåller den syntetiska cannabinoiden CP-47,497, en substans som liknar den huvudsakliga beståndsdelen THC i cannabis.

Den tidigare hittills mest omnämnda verksamma substansen i Spice, JWH-018, visade sig vid gemensamma undersökningar bara finnas i låga koncentrationer i enstaka prover.

Uppdatering: Folkhälsoinstitutet kommer i juni att föreslå narkotikaklassning av CP-47,497 och JWH018. Efter det lär det ta ytterligare ett par månader innan förbudet träder i kraft.

Tyskland, Österrike och Frankrike har redan förbjudit försäljning av Spice-produkter. I början av juni kommer EU:s drogobservatorium i Lissabon samla delegater från medlemsländerna för att bland annat diskutera om drogen bör klassas i hela unionen.

Av: Admin. Källa: ReageraMera & Badische Zeitung & The Earth Times & Hassela Gotland AB & Drugnews. Publicerad: 2008-12-26  00:04. Uppdaterad: 2009-05-23  19:12. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Vidarkliniken får fortsatt tillstånd att sälja traditionellt växtbaserade läkemedel

Regeringen har beslutat att ge Vidarkliniken extern länk fortsatt tillstånd till försäljning av vissa antroposofiska medel.

Villkoren för det fortsatta försäljningstillståndet, som gäller t.o.m. utgången av 2009, är att tillverkaren av de antroposofiska medel som säljs genom Vidarkliniken, Weleda AB, ska ansöka om registrering av minst fem läkemedel under år 2009 enligt läkemedelslagen.

Vidarkliniken ska också under januari månad ingå ett avtal med socialdepartementet om vilka fem antroposofiska läkemedel som de ska ansöka om registrering för under 2009.

Läkemedlen ska vara klassificerade som traditionellt växtbaserade läkemedel och ska avse de preparat som tillhör de mest förskrivna och försålda under perioden november 2007 till och med oktober 2008.

Detta för att garantera de produkter som används i Sverige genomgår kvalitets- och säkerhetskontroller som behövs enligt läkemedelslagen.

Vidarkliniken

I framtiden är det meningen att särskilda försäljningstillståndet för antroposofiska läkemedel successivt ska fasas ut och ersättas med en särskild godkännande- och registreringsprocess för antroposofiska läkemedel inom Europeiska Unionen.

Antroposofin kan bäst förklaras som en andlig filosofi som förespråkar holistisk medicin (hela kroppen) där man fokuserar på individens möjlighet att läka sig själv. Man använder bl.a. naturläkemedel, homeoterapi, massage- och artistterapi som viktiga komplement till skolmedicinen.

Den antroposofiska medicinska inriktningen praktiseras sedan flera decennier i hela Europa. Vidarkliniken i Järna är ett privat sjukhus som erbjuder somatisk (kroppslig) vård och rehabilitering på antroposofiskt grund.

Av: Admin. Källa: Socialdepartementet. Publicerad: 2008-12-26  00:03. Uppdaterad: 2008-12-26  00:03. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


THC reducerar sura maguppstötningar

Forskare vid Academic Medical Centre of Amsterdam har undersökt effekterna av THC (dronabinol) på avslappning hos den lägre matstrupens ringmuskel i samband med sura maguppstötningar. Mer känt som halsbränna.

Först gjordes försök på hundar vars dos-beroende dronabinol reducerade onormal avkoppling av matstrupens slutmuskel, det symptom som leder till problemet med att magsyra flyter upp i matstrupen.

Baserat på dessa result genomfördes en placebo-kontrollerad studie med 18 friska deltagare som antingen mottog en placebo eller 10 mg eller 20 mg dronabinol vid tre tillfällen.

matstrupe

THC reducerade märkbart antalet avkopplingar av matstrupens lägre muskel och orsakade en reduktion av episoder med halsbränna under den första timmen efter en måltid.

Forskare fastslog att det var cannabinoidreceptorn CB1 som påverkades positivt av THC under studien som publiceras i British Journal of Pharmacology.

Halsbränna kan leda till inflammation av den inre vävnaden av matstrupen.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2008-12-26  00:02. Uppdaterad: 2008-12-26  00:02. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Soft Secrets #6-2008

Soft Secrets

Sista numret för 2008 av den engelska varianten av Soft Secrets har kommit ut på nätet.

#6-2008 innehåller en intervju med Derek Williams från UKCIA (UK Cannabis Internet Activists), rapporter från UK Hemp Expo 2008, hur Obamas seger kan komma påverka dagens narkotikapolitik, en guide till bonsaiträd och hur du spirar frön utomhus.

Samt självklart nyheter från Storbritannien, Irland och Skottland.

Ladda hem här extern länk. Tidigare artiklar om Soft Secrets extern länk.

Jag kan också meddela att Soft Secrets har utökats med en tjeckisk upplaga. Frågan är när vi får en svensk version?

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2008-12-26  00:01. Uppdaterad: 2008-12-26  00:01. Avdelning: Kultur, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabispatient ansöker om benådning

En 34-årig man som dömts till fängelse för att ha odlat cannabis i sin trädgård för att använda mot sina ryggsmärtor har ansökt till regeringen om benådning.

Mannen bosatt utanför Motala dömdes av Göta hovrätt till sex månaders fängelse efter att han efterforskat vad som kunde hjälpa honom med den ryggvärk som sjukskrivit honom under ett antal år. Därför började 34-åringen som bor sambo och har två barn att odla och bruka några plantor utomhus.

Enligt ansökan vill han slippa straffet eller få det förkortat p.g.a. barmhärtighet och medkänsla för hans situation.

Hans advokat säger att mannen måste vara hemma för att se till att hans barn kommer till skolan. Eftersom hans sambo saknar körkort måste han kunna köra de två barnen till och från skolan eller till och från närmaste busshållplats.

Regeringen

Mannen bor på landet med sin familj och har ansvaret för barnen när sambon jobbar kvällar och helger. Om fängelsestraffet skulle verkställas så tvingas barnens mamma sluta arbeta.

Han uppges heller inte rent psykiskt klara av ett längre fängelsestraff. Enligt ett läkarutlåtande lider mannen av en medfödd psykisk åkomma.

Av: Admin. Källa: Östgöta Correspondenten. Publicerad: 2008-12-22  00:06. Uppdaterad: 2008-12-22  00:06. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


New Jersey kan bli nummer 14

New Jersey kan komma bli 14 amerikanska delstaten att legalisera medicinsk marijuana efter att ett lagförslag passerat tillhörande kommitté med siffrorna 6 mot 1.

Utskottet för hälsa, social välfärd och äldrefrågor i New Jerseys senat sa ja till Compassionate Use Medicinal Marijuana Act som kan komma legalisera innehav av upp till sex plantor eller ca 28 gram cannabis för kroniska patienter.

Under lagen skulle statens hälsomyndighet ansvara för att registrera och utfärda ID-kort till personer med svåra sjukdomar som cancer, ms, grön starr, HIV och AIDS eller andra tillstånd som orsakar tärande syndrom, illamående, anfall eller muskelspasmer.

New Jersey

Offentlig konsumtion och bilkörning under påverkan kommer fortfarande vara förbjudet och kollektiva trädgårdar är menade att distribuera reglerad marijuana.

Innan röstningen hade man offentliga höranden där patienter, läkare, drogexperter, polis och förespråkare vittnade om hur rökt marijuana lindrar smärta och lidande. Förslaget hade även stöd av barnläkareföreningar, leukemiförbund, sjuksköterskaorganisationer och hospitsvården.

Vad som inger många patienter hopp är att guvenör Jon Corzine har markerat att han är villig att signera förslaget och göra det till lag.

Förslaget går nu till senaten för röstning redan i januari.

Den 4 november blev Michigan den senaste delstaten att genom ett röstinitiativ godkänna läkarcannabis för vissa åkommor och sjukdomar.

Av: Admin. Källa: The Press of Atlantic City. Publicerad: 2008-12-22  00:05. Uppdaterad: 2008-12-22  00:05. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Första kliniken öppnad i Michigan

Den första kliniken för medicinsk marijuana har öppnat upp i Michigan efter att väljarna godkände dess användning i början av November.

Dispensären drivs av The Hemp and Cannabis Foundation extern länk och öppnade sina dörrar den 4 december i Southfield, en förort till Detroit.

THCF

Inuti kliniken har man två anställda läkare bland sin personal. Patienter som vill ansöka om en licens måste även ha en ytterligare husläkare eller doktors rekommendation såväl som beredda att lämna över sina journaler för granskning.

Om personens tillstånd bedöms möta de förbestämda kriterium och ha nytta av läkarcannabis skrivs ett recept ut tillsammans med ett ID-kort som registrerar patienten i programmet så att han/hon uppfyller nödvändig dokumentering.

THC Foundation är en organisation utan ekonomisk vinning baserad utifrån Portland, Oregon som administrerar ett antal dispensärer i delstater där detta är lagligt.

- Vi har hittills hjälpt över 45.000 patienter inom åtta delstater, säger Paul Stanford, president och grundare av THCF, och meddelar att man planerar att expandera till andra städer i Michigan.

Första dagen skrev man in 25 patienter, rapporterar Stanford. Man uppskattar att 60% av THCFs patienter över hela landet lider av någon form av kronisk smärta. Andra tillstånd som hans kliniker oftast ser är muskelspasmer, epileptiska anfall, cancer, AIDS, grön starr och svåra fall av illamående.

Anskaffning, assistering eller distribution av cannabis sker däremot inte av kliniken. De enda alternativen är den svarta marknaden eller egen kultivering. Ett antal organisationer håller för närvarande på att sättas upp för att hjälpa patienter med detta problem.

Av: Admin. Källa: Southfield Sun. Publicerad: 2008-12-22  00:04. Uppdaterad: 2008-12-22  00:04. Avdelning: Juridik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Måttligt cannabisbruk inte associerat med antisocialt beteende hos tonåringar

Marijuanakonsumtion är inte en siare av brottsligt beteende hos unga människor. Det visar den franska studien Cannabis use and delinquent behaviors in high-school students som publiceras i journalen Addictive Behavior.

Forskare vid French University de Toulouse-Le Mirail granskade data från 312 gymnasieelever för att analysera potientiella faktorer och andra variabler hos bråkigt ungdomsuppförande.

Handbojor

"Användning av cannabis var inte en oberoende betydelsefull indikator efter justering för konsumtion av alkohol och andra variabler," sammanfattar författarna.

Man noterade däremot en koppling mellan tungt och onormalt cannabisbruk och ungdomsbrottslighet, även efter justering för andra variabler.

2007 publicerades en schweizisk studie i Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine som också fann att cannabis bland unga mnänniskor inte var associerat med sämre skolresultat, psykosociala problem eller avvikande beteende. Istället påvisades en större social drivkraft hos moderata rökare jämfört med personer som valde abstinens.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2008-12-22  00:03. Uppdaterad: 2008-12-22  00:03. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Bank stänger ner coffeeshoppars bankkonton

Holländska Postbank stoppar coffeeshopägares bankkonton.

Storbanken har meddelat att man kommer stänga ner konton som tillhör personer i coffeeshopindustrin. Enligt banken är det inte längre ansvarsfullt att underlätta eller bidra till cannabishandeln.

Fr.o.m. nu kommer man att bakgrundskolla alla nya kunder för att se om de är inblandade i den halvlagliga cannabisindustrin. Om man upptäcker att en kund driver en coffeshop i framtiden så avslutas kontot.

Banken kommer också att begränsa möjligheten för bordeller och prostituerade att ha konton i banken, endast de som har licens är välkomna som kunder.

Postbank

Coffeeshoppparnas intreseförening, Cannabis Retailers Union, har starkt fördömt de nya reglerna som ett skenheligt och moralistiskt korståg. Man noterar att banken inte stängt ner varken lån eller inteckningar från personer inblande i verksamhet rörande cannabis eftersom detta skulle kosta banken allt för mycket pengar.

Under det nuvarande systemet är reglerad försäljning tillåten men inte odling vilket öppnat upp dörren i konsumtionskedjan för organiserad brottslighet.

Postbank är en av de största i Nederländerna på finansiella tjänster med 7.5 miljoner privata bankkonton.

Uppdatering: Finansminister Wouter Bos har i ett uttalande sagt att banker måste acceptera coffeeshops som kunder. Ministern oroas över att dessa kaféer annars riskerar att hamna i händerna på kriminella. Även om Bos inte kan tvinga bankerna att acceptera cannabisekonomin har han bett myndigheten som bekämpar kartellbildning att granska situationen då finansinstituten agerar kollektivt.

Av: Admin. Källa: Radio Netherlands & DutchNews.nl. Publicerad: 2008-12-22  00:02. Uppdaterad: 2009-02-07  22:28. Avdelning: Nyheter, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Stanford tog hem Oregon Medical Cannabis Awards

För första gången har en tävlande tagit hem alla tre toppriser vid Oregons famösa prisutdelning för medicinsk marijuana.

Vinnaren Paul Stanford, från THC Foundation extern länk och som sköter ett antal ökande kliniker och dispensärer i delstater där detta är lagligt, mottog själv priserna på plats under en bankett.

Oregon Medical Cannabis Awards (OMCA extern länk) arrangeras av Oregon Norml och har hållits de senaste sju åren i delstaten genom att belöna de bästa sorterna av läkarcannabis utsedda av patienter.

Paul StanfordPaul Stanford.

Topplatsen kröntes av Lemon Pledge, på andra plats kom en strain kallad Train Wreck och slutligen Dynamite. Stanford vann också ett hedersomnämnande för bästa arom med hans Green Lantern.

Startfältet bestod av 27 bidrag från Oregons främsta odlare av läkarcannabis. De flesta produkterna, såväl som alla av Stanfords sorter, är 100% certifierade organiska.

Under dagen hölls också en modeshow där ekologisk hampa spelade en stor roll samt flera olika paneler och seminarier om juridik, media och aktivism.

Oregons Medical Marijuana Act godkändes redan 1998 och har idag 16,635 patienter registrerade.

Av: Admin. Källa: WWire. Publicerad: 2008-12-22  00:01. Uppdaterad: 2008-12-22  00:01. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabisreceptor kan ge nytt sätt att bedöma prostatacancer

Forskare vid Umeå universitet har upptäckt en ny metod i diagnosen av prostatacancer: cannabisreceptorer.

Umeå Universitet

Att avgöra farligheten hos tumörer i prostata och välja rätt behandlingsstrategi är idag en svår uppgift, men genom att mäta halten av en receptormolekyl för cannabisplantans kemikalier och att använda som prognostisk markör har forskare kunnat hitta en enklare och säkrare metod.

En av de mest verksamma molekylerna i cannabis, THC, ger sina effekter i kroppen genom att aktivera två särskilda mottagarmolekyler, cannabionoidreceptorerna CB1 och CB2.

CB1-receptorn finns i riklig mängd i hjärnan och ryggmärgen, där den påverkar bl.a. aptiten och smärtkänsligheten samt förmedlar de psykiska effekter som eftersträvas av rekreationsrökare.

Men CB1-receptorn finns också i andra delar av kroppen, bl.a. prostatakörteln där den har en roll för att kontrollera muskelsammandragningar.

Det fynd som Umeåforskarna nu har gjort är att det i tumörprover från patienter med prostatacancer finns olika nivåer av CB1-receptorer och att män med höga nivåer har sämre prognos för sin sjukdom än män med låga nivåer.

Uttrycket av canabinoidreceptorer kan alltså direkt kopplas till överlevnadstiden.

Studien extern länk publiceras i European Journal of Cancer.

Av: Admin. Källa: Umeå universitet. Publicerad: 2008-12-17  00:04. Uppdaterad: 2008-12-17  00:04. Avdelning: Forskning, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Marijuana vanligt bland kroniska smärtpatienter

Enligt nya forskningsrön från USA använder ett stort antal kroniska smärtpatienter marijuana för att lindra sina symptom.

Forskare av studien vid Johns Hopkins School of Medicine och som publiceras i läkarmagasinet Journal of Analytical Toxicology analyserade totalt 13,948 urinprov från 31 smärtkliniker i sex delstater.

Sammanlagt testade 10,922 specimen positivt på minst en laglig eller illegal substans. 967 prov (8.9 procent) visade spår av metaboliter från cannabis.

Smärta

Denna siffra var tre gånger högre än kokain, den näst vanligaste identifierade illegala spårämmnet som påträffades i proverna.

Författarna menar att den stora förekomsten av cannabisbruk hos patientbefolkningen är ett bevis på självmedicinering då drogen innehåller egenskaper för smärtbedövning och lindrar sömnsvårigheter.

Man noterade även att patienter vanligtvis använde marijuana ihop med opiater. Något som visats vara allra effektivast i studier rörande smärtlindring.

10% av smärtpatienter väljer alltså att bryta mot det federala förbudet mot cannabis för att erhålla smärtrelief. Något som ibland används emot desssa personer då de vägras receptbelagda smärtläkemedel enbart för att de samtidigt använder marijuana.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2008-12-17  00:03. Uppdaterad: 2008-12-17  00:03. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Tvångsmedel mot barn

Polisen ska ges ökade möjligheter att drogtesta barn. Det föreslår barnbrottsutredningen.

Idag har polis och åklagare små möjligheter att utreda brott begångna av icke straffmyndiga personer, barn under 15 år. Något som utredaren Nils Rekke vill ändra på.

Bl.a. ska polisen få rätt att tvinga barn till drogtester genom urin- och blodprov och DNA-analys genom saliv-prov.

Idén är att uppmärksammas brottsaktiva barn i större utsträckning och utreda vad för slags insatser som socialtjänsten ska sätta in eller att klarlägga omständigheterna kring ett brott.

urinprov

Det betyder också ett större samarbete mellan socialtjänst och polis för brottsmisstänkta barn. Dessa drog- och DNA-prover ska i första hand dock ske på uppdrag av socialtjänsten.

Något som varit otänkbart tidigare kan alltså bli praxis i framtiden och justitieminister Beatrice Ask är positiv till planerna, allt för att kunna ingripa mot missbruk så tidigt som möjligt.

Ett omdebatterat och kontroversiellt förslag säger vissa, integritetskränkande och skadligt säger andra.

Av: Admin. Källa: SR & ReageraMera. Publicerad: 2008-12-17  00:02. Uppdaterad: 2008-12-17  00:02. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Korrupta narkotikapoliser går i fällan

F.d. narkotikapolisen Barry Cooper har börjat jaga korrupta narkotikapoliser.

Cooper är polisen som efter att ha spenderat årtioenden jaga cannabiskonsumenter bytt sida och förespråkar numera en reglerad marknad.

Han fick motta både kritik och beröm efter att ha släppt flera DVDs extern länk som avslöjade hur man undgår anhållning och upptäckt med sin cannabisodling eller innehav.

Denna gången har han rent runt i USA med sitt team KopBusters extern länk för att provocera fram illegala razzior av narkotikapolisen på orten.

Tillvägagångssättet är det samma överallt. Han hyr ett hus som han inreder med växtlampor och minigranar samt övervakningskameror som filmar alla incidenter från den förvånade polisen.

De vill också skapa uppmärksamhet kring ett speciellt fall där en ung kvinna vid namn Yolanda Madden dömts till åtta års fängelse för narkotikaförsäljning trots oegentligheter i polisens utredning och påstod bevisplantering.

I USA är det vanligt att polisen använder otillåtna metoder som spaning med värmekameror (högsta domstolen har underkänt denna metod) och fejkade vittnesuppgifter som att poliser eller informatörer på plats "känt" en doft av marijuana istället för att utföra en korrekt och besvärlig utredning.

Det senaste fällan sattes upp i Odessa Texas där den fejkade odlingen upptäcktes av polisen samma dygn som den startades. Efter razzian så besökte KopBusters polisstationen för att klargöra vad som ledde polisen till odlingen. Polisen vägrade då att lämna ut dokument som visade hur det gått till.

Se video från tillslaget nedanför.

Av: Admin. Källa: Cannabis.se. Publicerad: 2008-12-17  00:01. Uppdaterad: 2008-12-17  00:01. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Tyskland femte landet att legalisera cannabis som medicin?

Tyskland är på god väg att bli det femte landet i världen att börja använda naturlig cannabis som medicin.

27 november meddelades fyra patienter av Federal Institute for Pharmaceuticals and Medical Products (BfArM) som ingår under landets socialstyrelse att de beviljats klartecken att få använda och importera ren cannabis från Nederländernas program.

Sedan juli 2007 har ett 30-tal patienter fått tillstånd att använda läkarcannabis, men dessa licenser rör generellt flytande cannabisextrakt producerat av en tysk firma från plantmaterial importerat från Holland.

Bedrocan

Flera patienter har dock klagat att detta extrakt inte erbjuder en tillfredsställande lösning. Tillstånden, som ämnar att ändra på detta, börjar därför att gälla fr.o.m. början på 2009.

Distribution kommer ske av Fagron Germany som har en exklusiv licens för import och distribution av medicinsk cannabis i Tyskland. Sedan 2003 har de varit aktiva på Nederländernas läkarcannabismarknad och distribuerar utrustning och läkemedel inom sjukvården.

Ett stigande antal tyska läkare har visat intresse att skriva ut cannabisbaserade läkemedel till vissa patienter, uppger Fagron.

Tyskland har hittills avvisat alla legaliseringsförsök med allmänt läkarordinerad cannabis och menar att en individuell godkännandeprocess av dessa läkemedel är tillräckligt och möter patienters behov samtidigt som man inte heller bryter mot federal lagstiftning.

Medicinsk marijuana är lagligt i Nederländerna, Kanada, vissa delstater inom USA och Spanien.

Uppdatering: Tyska motsvarigheten till Läkemedelsverket har för första gången i landets historia godkänt sju patienters import och användning av naturlig cannabis från Holland. I första hand gäller detta för patienter med kronisk smärta, HIV/AIDS, MS, cancer och tourettes syndrom.

Av: Admin. Källa: Reuters & IACM & The Welt. Publicerad: 2008-12-12  00:28. Uppdaterad: 2009-03-22  18:13. Avdelning: Nyheter, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Staffan Heimerson: Låt folket säga sitt om drogpolitiken

Den respekterade svenska journalisten Staffan Heimerson extern länk har skrivit en läsvärd krönika om moralismen i Sverige när det kommer till narkotika.

Han undrar bl.a. varför vi kopierar USAs misslyckade strategi medan europeiska länder som Schweiz och Holland med gott resultat gör tvärtom. Både när det gäller heroinutskrivning för kroniskt svårbehandlade opiatberoende och cannabis för annars laglydiga ansvarsfulla vuxna medborgare.

Staffan HeimersonStaffan Heimerson.

Artikeln hänvisar bl.a. till folkomröstningen i Schweiz och kallar på en liknande omröstning om framtidens svenska narkotikapolitik.

Dessutom tar han upp den emormt skadliga kriminalitet som följer i alla drogförbuds fotspår.

Krönikan finns enbart online extern länk som betalartikel men kan även laddas ner/läsas här extern länk.

Av: Admin. Källa: Cannabis.se. Publicerad: 2008-12-12  00:27. Uppdaterad: 2008-12-12  00:27. Avdelning: Debatt, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Åtal väckt mot polisbrutalitet i New York

En åtalsjury i New York har beslutat att väcka åtal mot tre poliser som anklagas för sexuella övergrepp med en polisbatong på en man som setts röka marijuana i en tunnelbanestation i Brooklyn förra oktober.

Tatueraren Michael Mineo, 24, hävdar i sin anmälan att polisen Richard Kern använde en ihopfällbar batong som han förde in i hans rektum medan två andra poliser höll fast honom. Efteråt fick han en böter för förargelseväckande beteende.

Attacken orsakade en reva i hans anus som utvecklades till en abscess som behövde dräneras kirurgiskt. Hans advokater uppger att händelsen fortfarande orsakar deras klient smärta.

Mineo uppger att han ser fram emot sin dag i rätten och hoppas Kern döms till fängelsetraff.
- Denna man förtjänar inte att vistas på våra gator, kommenterade Mineo. Kern riskerar 25 år i fängelse vid en skyldig dom.

Michael MineoMichael Mineo.

Åtalet gäller grovt sexuellt överfall medan dem två andra poliserna åtalas för överfall och försök till mörkläggning. Mineos advokater planerar också att lämna in en stämning om kränkning av hans medborgerliga rättigheter.

Åtalsjuryn hörde vittnen beskriva hur Mineo med sina byxor neddragna fick motta sparka och slag mot sitt huvud och att DNA som matchade Mineo påträffats på Kerns batong. De blev speciellt övertygade över vittnesmål från två poliser som bröt mot vad som ofta hävisas till "den blåa väggen av tystnad".

Förra månaden avslöjade tidningen The Daily News att staden tvingats betala ut över 400.000 kronor i skadestånd i en civil stämning mot Kern och en annan polis för polisbrutalitet.

Uppdatering: De poliser som stod åtalade frikändes från sina anklagelser.

Av: Admin. Källa: New York Times & The Raw Story & USA Today. Publicerad: 2008-12-12  00:26. Uppdaterad: 2010-02-26  23:18. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Ny patientförening grundad i Holland

En ny förening för holländska patienter intresserade av att använda cannabis har grundats.

Nederlandse Associatie voor legale Cannabis en haar Stoffen als Medicatie eller The Dutch Association for Legal Cannabis and its Constituents as Medicine på engelska bildades alldels nyligen (februari 2008) som svar på den positiva utvecklingen av det holländska programmet för medicinsk marijuana.

NCSM extern länk är en oberoende ideell förening, kunskapsplattform och diskussionsforum med målet att förbättra accepterandet av läkarcannabis genom dialog och vetenskapsbaserad fakta, uppger deras webbsida. Ett sätt att normalisera cannabis inom läkarkåren och sjukvården.

NCSM

I första hand kommer man arbeta ihop med patienter och deras vårdgivare och lyssna på deras åsikter och erfarenheter. I andra hand genom samarbete med sjukvårdsanställda och yrkesutövare för att utforma politik, forskning och utbildning.

Finansering för att kunna genomföra deras aktiviteter sker genom donationer.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2008-12-12  00:25. Uppdaterad: 2008-12-12  00:25. Avdelning: Nyheter, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Jonathan Magbies mor får skadestånd

Mamman till en paralyserad 27-årig afrikan-amerikan som avled i fängelse då anstalten saknade en nattventilator har nått en ekonomisk uppgörelse med myndigheterna.

Jonathan Magbie, som använde en mun-opererad rullstol, dog från andningsproblem i Washington D.C. 2004 efter att ha dömts till tio dagars fängelse för innehav av marijuana som han använde för att lindra sitt invaliditet.

Fängelsets sjukhusavdelning saknade den rätta utrustningen Magbie, som led av tetraplegi (förlamad från nacken nedåt), behövde för att andas under sömnen.

Domaren i det kontroversiella målet, Judith E. Retchin, dömde honom för innehav av marijuana samt en pistol när han färdades i sin kusins bil.

Magbies mor var rasande att domaren inte gav hennes son en villkorlig dom, det vanliga straffet för förstagångsförbrytare av det här slaget, men Retchin ville lära Magbie en läxa då han vägrade att sluta använda marijuana mot sin smärta.

Jonathan Magbies familj sörjer vid hans begravning.Jonathan Magbies familj sörjer vid hans begravning.

En ambulans tillkallades när Magbie hittades svettig och i andnöd. Hans byxor var då genomdränkta av urin och han avled senare på ett sjukhus. Magbie hade varit paralyserad sedan blivit påkörd av ett rattfyllo vid fyra års ålder.

I en granskning av målet har Retchin uppgivit att hon inte visste om att att Magbie behöve en ventilator för att andas på natten. Kommissionen friade henne från att ha begått något fel.

Som en del av överrenskommelsen i stämningen har myndigheterna nu ändrat deras rutiner i hur man behandlar och förhandsgranskar fångar med hälosproblem och andra handikapp.

En talesperson för det privata fängelse där Magbie avled nekade att kommentera fallet.

Av: Admin. Källa: Washington Post. Publicerad: 2008-12-08  00:06. Uppdaterad: 2008-12-08  00:06. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


FNs drogtsar på HARDtalk

FN:s chef för bekämpning av brott, drogrelaterat våld och narkotika medverkade nyligen i en intervju på BBC-programmet HARDtalk.

Antonio Maria Costa dök upp på intervjuprogrammet den 2:a december som du nu kan se online extern länk.

Ämnen som tas upp är bl.a. heroinproduktionen i Afghanistan, drogsmuggling genom Västafrika och cannabis lagliga status i Storbritannien.

Speciellt en fråga ställd av Zeinab Badawi är ytterst intressant. Nämligen om hans kontor egentligen inte för en förlorande kamp mot illegala droger.

hardtalk

Av: Admin. Källa: UNODC. Publicerad: 2008-12-08  00:05. Uppdaterad: 2008-12-08  00:05. Avdelning: Video, Intervju.

Skriv ut

Upp ↑


Seger för patienter i Kalifornien

En delseger noteras från Kalifornen där högsta domstolen vägrat höra ett fall som påverkar många patienter.

Fallet gällde polisdepartementet i staden Garden Grove som vägrat lämna tillbaks beslagtagen cannabis till en kvalificerad patient i juni 2005 med hänvisning till att detta bröt mot landets federala lagar.

Lägre instanser har alla beslutat att polisen måste följa delstatens lagar i detta fall och att det inte är lokal polis ansvar att upprätthålla federala narkotikalagar som förbjuder medicinsk marijuana.

Flera konservativa nätverk och organisationer har under en längre tid arbetat för att försöka underminera Kaliforniens historiska lag som första i landet godkände örten som läkemedel i vissa fall.

Men detta markerar troligtvis ett slut på frågan om lokal polis är skyldig att upprättahålla federal narkotikalag och svaret är ett rungande Nej!

kalifornien

Beslutet betyder i klartext att lokal polis inte kan anhålla patienter eller beslagta deras medicin bara för att de föredrar den motstridiga federala lagstiftningen. Lokal polis gör 99% av alla anhållningar för marijuana i USA.

Rätten att få tillbaka felaktigt konfiskerad cannabis för patienter fastställs därmed i.o.m. domstolsbeslutet.

Av: Admin. Källa: LA Times & MPP & ASA. Publicerad: 2008-12-08  00:04. Uppdaterad: 2008-12-08  00:04. Avdelning: Juridik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Testodling av hampa på Island

Experimintell hampaodling har inletts på olika platser över Island.

Projektet som är organiserat av företaget Hamp Tech Global Warming är avsett att undersöka om plantan kan växa på Island och användas industriellt.

Sex olika typer av hampaslag har planterats för att avgöra vilken sort som lämpar sig bäst för det isländska klimatet och vilka regioner som är mest gynnsamma.

hampa

Hos Sveinn Jónsson, från farmen Kálfskinn i Eyjafjördur och som är en av ägarna till företaget, är förhoppningen stor att öns miljö ska passa hampakultivering.

Den robusta plantan är känslig för markfrost på våren, men inte lika mycket på hösten då den fortsätter att växa trots dåligt väder. Skörd kan även ske i januari och februari i Sverige.

Både hampans frö och fiber kan användas för såväl industrienergi, matolja, kläder och djurfoder.

Av: Admin. Källa: IcelandReview. Publicerad: 2008-12-08  00:03. Uppdaterad: 2008-12-08  00:03. Avdelning: Nyheter, Skandinavien.

Skriv ut

Upp ↑


Ny bok: Dope Menace

Dope Menace: The Sensational World of Drug Paperbacks 1900-1975 extern länk heter en ny bok som samlar ihop hundratals av de mest drogkitschiga och fabulöst uppseendeväckande färgomslagen till gamla pocketböcker.

Här finns samlingsobjekt med allt från främlingsfientliga verk om opiumhandeln från början av seklet till beatnikbilder av reeferrökande och William S. Burroughs Junkie och utspejsat 60-tals psykedelia.

Dope Menace

Författare Stephen J. Gertz har tidigare skrivit böcker på samma antikvariska ämne, inklusive Sin-A-Rama som handlar om den visuella historien av sjabbiga pulpmagasin från 60-talet.

Annie Nocenti, långvarig redaktör hos cannabismagasinet High Times, har skrivit förordet till dessa 250 sidor galenskap från Feral House.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2008-12-08  00:02. Uppdaterad: 2008-12-08  00:02. Avdelning: Kultur, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


En lång cinematisk rökpaus [video]

Sammanställning av många, om inte alla, filmscener där det röks cannabis.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2008-12-08  00:01. Uppdaterad: 2008-12-08  00:01. Avdelning: Video, Kultur.

Skriv ut

Upp ↑


Schweiz sade nej till reglerad cannabis

Schweiz

Frågan om cannabis laglighet i Schweiz har avgjorts i en folkomröstning.

37% (848.000 röster) sa ja till planen att reglera personlig konsumtion av cannabs för vuxna efter strikta riktlinjer medan 63% (1,46 miljoner) sade nej.

Under förslaget extern länk skulle handeln och kultivering blivit reglerat av myndigheterna istället för att släppas fri och lämnas till kriminella.

Resultatet innebär att konsumtion av cannabis förblir straffbart, även om straffen är fortsatt väldigt låga, internationellt sett.

Initiativet, som hade stöd från center-vänstern, en del center-höger politiker såväl som den ledande schweiziska tidningen Neue Zürcher Zeitung och drogexperter, lanserades efter parlamentets vägran 2004 att adaptera legalisering av ett utbrett bruk. 600.000 schweizare använder regelbundet eller sporadiskt drogen.

En hård debatt föranledde omröstningen där förespråkarna menade att förbudet gynnade organiserade brottslighet medan motståndare varnade för drogturism och pekade på hälsorisker.

Den andra stora drogfrågan på valsedeln, rörande cementering av landets heroinutdelning till kroniska opiatberoende för att stabilisera deras hälsa och tillvaro, hade större framgång och vann med 68% av röstarna.

Av: Admin. Källa: Swissinfo.ch & Drugnews. Publicerad: 2008-12-02  00:05. Uppdaterad: 2008-12-04  01:43. Avdelning: Nyheter, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Slut på narkotikapoliser

Malmö stad har drabbats av personalbrist på sin narkotikarotel.

I år har var tredje spanare slutat och många andra förflyttats. Dessutom har man fått släppa spanare för att bekämpa inbrott. Som ett resultat har antalet anmälda narkotikabrott minskat med 20 procent jämfört med förra året.

Enligt Magnus Andersson, chef på narkotikaroteln i Malmö, var 2007 ett "rekordår" för Malmöpolisen då man överträffade kollegor i både Stockholm och Göteborg när det gäller antalet anmälningar.

Polisen

I år finns inga planer på att slå detta "rekordår" även om narkotikaroteln visserligen redan uppnått sitt mål för i år. Risken är istället stor att man kommer tappa ytterligare narkotikapoliser.

Det finns egentligen inga bestämmelser om hur många anställda det ska finnas på narkotikaroteln, däremot är en utredning på väg hur resurserna ska fördelas inom Malmöpolisen. En rapport som beräknas bli klar i januari.

Av: Admin. Källa: Sydsvenskan. Publicerad: 2008-12-02  00:04. Uppdaterad: 2008-12-02  00:04. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Världens äldsta cannabis upphittat i Kina

Världens äldsta användning av cannabis för dess psykologiska egenskaper har upptäckts i en grav i en avlägsen del av Kina.

Plantmaterialet som beräknas vara 2700 år gammalt visar tydligt att "marijuana kultiverades för rekreationsbruk" i motsats till fiber för kläder eller mat, enligt en studie som publiceras i Journal of Experimental Botany extern länk.

Den äldsta dokumentationen som bevisar cannabis som ett farmakologiskt aktivt läkemedel är därmed ett faktum.

789 gram av torkad cannabis begravdes bredvid en ljushårad, blåögd vit man, troligtvis en 45-årig shaman från Gushi kulturen, nära Turpan i nordvästra Kina. Gravkammaren innehöll också betslar, bågskyttesutrustning och en harpa, vilket bekräftar hans höga sociala ställning.

JEXB

Örten påträffades i en läderkorg och träskål och var troligen avsedd för medicinmannen i hans efterliv för visionära eller medicinska ändamål.

Marijuanan, som fortfarande hade en ton av grönt tack vare gynnsamma förhållanden i regionen, visade sig ha en relativt högt innehåll av THC, men provet var för gammalt för att göra en mer precis bedömning.

Det är oklart om örten röktes, sniffades eller förtärdes oralt eftersom man inte hittade några pipor eller andra ledtrådar.

Man försökte även gro 100 av fröna man hittade, men utan framgång. Regionen Xinjiang där gravkammaren är lokaliserad anses vara källa för många av världens cannabissorter.

Rester av cannabis har tidigare hittats i antika Egyptien och på andra platser runt jorden där mänskliga civilisationer existerat.

En slideshow med bilder kan ses online här extern länk.

Av: Admin. Källa: The Canadian Press. Publicerad: 2008-12-02  00:03. Uppdaterad: 2008-12-19  15:53. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Polis gjorde razzia på pensionärs tomater

Polis i Skottland har lyckats med konststycket att göra razzia mot en pensionärs tomatodling.

Sju uniformerade poliser i tre bilar tillsammans med knarkhundar stormade 79-åriga Lulu Mathesons hus i kustbyn Shieldaig, men efter att ha letat i flera timmar var allt de kunde hitta hennes tomatplantor i fönstrets solljus.

Matheson, en änka som levt i samma hus i 53 år, blev både skrämd och förvånad när polisen trängde sig in i hennes hem och tvingade hennes son Gus, 47, att stanna i sitt sovrum och satte handklovar på hennes sonson Stephen, 26, medan man genomsökte och vände upp och ner på hela huset.

TomaträdLulu och Gus Matheson.

Inte tillfredsställda med detta begärde de även ett prov från tomatplantorna för att skicka på analys.

Efteråt brydde man sig inte ens om att be om ursäkt och Gus Matheson tänker nu lämna in ett formellt klagomål.

Storbritannien har sett en enorm ökning i antalet cannabisfabriker i omgjorda bostadslägenheter den senaste tiden och en talesperson för polis försökte försvara det hårdhänta tillslaget med att razzior baseras på tips från allmänheten. Han förnekade också att man gått för hårt fram.

Av: Admin. Källa: The Herald. Publicerad: 2008-12-02  00:02. Uppdaterad: 2008-12-02  00:02. Avdelning: Nyheter, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


High Times Cannabis Cup 2008

Årets priser extern länk för 21:e High Times Cannabis Cup extern länk har tillkännagetts.

Reggaelegenden Peter Tosh hedrades med ett inträde i Counter Culture Hall of Fame samtidigt som årets vinnande strains dominerades av genetik med haze-ursprung, en populär Sativa-sort på 70-talet i Kalifornien.

HTCC

Cannabis Cup
1. Super Lemon Haze från Green House United
2. Utopia Haze från Barney's
3. Chocolope från Green Place

Indica Cup
1. Mt. Cook från Kiwi Seeds
2. Cheese från Homegrown Fantaseeds
3. JSD från Amnesia Seeds

Sativa Cup
1. Utopia Haze från Barney's Farm
2. De La Haze från Paradise Seeds
3. Integrity från Resin Seeds

Imported Hash Cup
1. Triple Zero från Barney's
2. Super Polm från the Green House
3. Shiraz från Amnesia

Nederhash Cup
1. Royal Jelly från Barney's
2. Greenhouse Ice från the Green House
3. Grey Crystal från Grey Area

Product Cup
1. Oavgjort mellan Barney's för Be Chilling och DNA för the Party Spray
2. Bubble Bags från Bubblebag
3. Herborizer för Glass Vaporizer

Glass Cup
1. DNA Genetics för AK
2. RooR för Mr Nice Custom
3. Green Devil för MOE 

Av: Admin. Källa: Celebstoner.com. Publicerad: 2008-12-02  00:01. Uppdaterad: 2008-12-02  00:01. Avdelning: Nyheter, Europa.

Skriv ut

Upp ↑