Nyheter för november månad 2008

Bush benådade narkotikabrottslingar

Tydligen anser inte heller president Bush narkotikabrott som så allvarliga att de kräver långa fängelsestraff.

Bush benådade nyligen flera personer dömda för narkotikabrott, något som blir hans sista aktioner som högsta befälhavare av Amerika.

Bland dessa narkotikabrottslingar återfinns Andrew Foster Harley som dömdes för otillbehörlig användning och distribution av marijuana och kokain.

Andra "farliga" drogbrottslingar är Robert Earl Mohon Jr. som planerade att distribuera marijuana och Ronald Alan Mohrhoff som fälldes i en domstol för olaglig användning av en telefon under ett grovt brott där narkotika var inblandat.

Även John Edward Forte och James Russell Harris får sina straff sänkta efter långvariga domar för kokaindistribution.

BushPresident Bush.

Faktum är att bland dem 16 personer som fick amnesti från sina brott så jämförs narkotikabrotten med skattebrott, hantering av giftigt avfall, brott mot viltlagar och bankbedrägeri.

171 personer har hittills benådats av Bush, vilket är betydligt lägre än dem andra två-termspresidenterna, Bill Clinton och Ronald Reagan.

Under konstitutionen har en president rätt att utfärda nåd till vem som helst. Beslut som är absoluta och inte kan ogillas.

Av: Admin. Källa: AP. Publicerad: 2008-11-28  14:31. Uppdaterad: 2008-11-28  14:31. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Dom begränsar distribution i Kalifornien

Ett viktigt beslut som kan komma påverka vårdgivares lagliga situation i Kalifornien har kungivits efter en två-årig rättsprocess.

Domen från högsta domstolen i delstaten gällde ett åtal mot Roger Mentch för illegal kultivering och försäljning av cannabis. När han upptäcktes hävdades att han var laglig leverantör åt flera patienter med en läkares rekommendation enligt statens läkarcannabislag från 1996.

En lägre domstol bedömde att så inte var fallet eftersom en primär vårdgivare är någon som tar hand om en patient med mat, säkerhet, hälsa, husrum eller medicinsk vård och inte en efterhandskonstruktion. Fallet överklagades till en apellationsdomstol i San Jose som övervände beslutet.

california

Men HD sa att rollen som primär vårdgivare, och som lagligt kan odla marijuana åt vårdtagaren, endast gäller om de redan tar hand om personen innan de börjar förse denna med cannabis, t.ex. en sjuksköterska eller släkting.

Personer som endast levererar marijuana till patienter, även om det sker helt utan ekonomisk vinnig, underkändes alltså som primära vårdgivare, och från det skydd detta representerar. Det betyder också att kommersiella odlare inte längre kan använda vårdgivare som försvar vid en rättegång.

Experter på båda sidor av argumenten tror domen inte kommer få så stor effekt för patienters tillgång till deras medicin och att de numera istället kommer välja patientkooperativ- och kollektiv eller dispensärer i denna form som är lagligt reglerade sedan 2003.

Andra håller inte med, inklusive Mentchs advokat, som menar att beslutet kommer göra det svårare för människor i behov att införskaffa sin medicin.

Av: Admin. Källa: San Francisco Chronicle. Publicerad: 2008-11-28  14:30. Uppdaterad: 2008-11-28  23:40. Avdelning: Juridik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Varför cannabisrökare inte drabbas av lungcancer

Forskare från USA och Taiwan har tittat närmare på frågan varför cannabis inte på samma sätt leder till lungcancer som tobaksrök.

Deras genomgång av utförda studier indikerar att cannabsirök inte ökar, utan istället reducerar, förekomst av cancer associerad med tobaksrök.

"Detta betyder att blanda tobakstjära med THC reducerar cancerorsakande aktivitet," skriver man i studien som publiceras i Journal of Psychoactive Drugs.

lungor

Trots att cannabsirök innehåller högre nivåer av cancerframkallande polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) än tobaksrök är det mindre betydande än vissa kemikaliers påverkan på PAH-aktivering av vissa enzymer i levern.

De lungsår som uppstår från cannabisrök är ofta inte permanenta och läker spontant av sig själva. T.ex. misslyckades försök med apor som utsättes för cannabisrök att producera några carcinogena resultat.

Mest avgörande är en studie från 1997 med 65,000 patienter som visar att efter en observationsperiod på över 8 år i genomsnitt hade cannabisrökare betydligt lägre risk att drabbas av lungcancer än tobakrökare. T.om. i jämförelse med icke-rökare var resultaten för cannabiskonsumenter anmärkningsvärt hälsosamma.

Av: Admin. Källa: IACM-Bulletin. Publicerad: 2008-11-28  14:29. Uppdaterad: 2008-11-28  14:29. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Protest mot Amnestys stöd för narkotikakrig

Detta är video från ett allmänt möte av Amnesty International nyligen där en 15 år lång Amnesty-aktivist drog uppmärksamheten till organisationens stöd för Merida Initiative, eller Plan Mexico, det enorma amerikanska bidrag som ska finansiera ett nytt Plan Colombia.

Det militära biståndspaketet beväpnar den mexikanska armén och polis inblandad i mord och arrest av inhemska aktivister och med kopplingar till tidigare massaker.

Aktivisten uttryckte oro över narkotikakrigets offer och Amnestys avsaknad av fördömandet av kränkningar av de mänskliga rättigheterna i de länder som berörs av den ökande militariseringen.

Av: Admin. Källa: NewsBlaze. Publicerad: 2008-11-28  14:28. Uppdaterad: 2008-11-28  14:28. Avdelning: Kultur, Video.

Skriv ut

Upp ↑


Rökelse kan motverka depression och oro

Att bränna mustig rökelse kan tänkas motverka nedstämdhet och oro. Det visar ny forskning.

Farmakologer från Israel fann att rökelse med örten frankincense kunde påverka det centrala nervsystemet och reducera oro och tillfällig depression.

Det är den första studien att testa örtens ingrediens psykologiska verkan, även om aromterapi tidigare funnit mindre fördelar från olika oljor.

Forskarna isolerade ämnet incensolacetat, som är ansvarig för effekten, i djurförsök på möss. Det visade sig att incensolacetat signifikant påverkade delar av hjärnan som är känt för att vara inblandade i känslor associerat till ångest och depression.

Möss injicerade med kemikalien orkade simma längre innan de gav upp och började flyta än kontrollmöss i olika träningsbanor.

Hos människor är det fortfarande oklart om effekten kommer från en placeboverkan eller om det är dofterna som påverkar humöret med en psykologisk verkan. Dofter kan associeras till avkoppling och ge en förändring av stressnivåer.

rökelse

Frankincense är en aromatisk kåda från träden Boswellia thurifera eller Boswellia sacra som används i traditionell medicin bl.a. i Indien.

Hartset kan ibland vara mild psykiskt aktiv och används ofta i medicinsk användning för matsmältning och hyn. Den förekommer ganska ofta i olika skönhetsprodukter även i Sverige.

Av: Admin. Källa: Nyfiken Vital & NY Times. Publicerad: 2008-11-28  14:27. Uppdaterad: 2008-11-28  14:27. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


National Geographic: Marijuana Nation

Detta ser ut att bli ett intressant program: National Geographic Explorer presenterar Marijuana Nation extern länk.

Journalisten Lisa Ling granskar den mest använda illegala drogen på planeten och dess många aspekter, från ekonomi och polis till medicin och kultur, och varför USAs regering insisterar på att placerade cannabis i samma kategorie som heroin.

Ling har tidigare tagit upp och belyst kriget mot narkotikan och dess effekter i flera program, från Colombia till Compton.

Programmet sänds 2:a december i USA, vilket betyder att det troligtvis finns tillgängligt för nedladdning några dagar senare.

Du kan se en förhandsfilm om programmet nedanför.

Av: Admin. Källa: NORML Blog. Publicerad: 2008-11-28  14:26. Uppdaterad: 2008-11-28  14:26. Avdelning: Kultur, Video.

Skriv ut

Upp ↑


Polis annonserar efter tjallare

Polis i Albuquerque, New Mexico, har börjar annonsera i dagstidningar efter nya tjallare.

En annons som dök upp i den alternativa tidningen The Alibi efterfrågar "folk som umgås med brottslingar" att bli deltidsanställda av polisen.

"Tjäna snabba extra pengar! Drogbruk och brottsregister är okey," fortsätter annonsen.

Polischef Joe Hudson säger man fick mer än 30 samtal på två dagar efter att tjallarannonsen publicerats.

snitch

En polisinformatörs tips som leder till anhållning av en droglangare kan dra in 400 kronor medan infångandet av en mordmisstänkt kan ge nästan 6000 kronor.

Detta är inte första gången som polisavdelningen i delstatens största stad satt in liknande jobbannonser. För tio år sedan mottog man så många telefonsamtal att man tvingades stänga ner telefonväxeln.

I USA väljer ofta brottslingar att lämna ut information för att reducera sitt åtal och straff från polis och åklagare. Något som lett till stark kritik och ifrågasättandet av trovärdighet inom det amerikanska rättssystemet. Detta leder i sin tur till ibland fatala drograzzior mot fel adresser och dödsskjutningar.

Av: Admin. Källa: AP. Publicerad: 2008-11-28  14:25. Uppdaterad: 2008-11-28  14:25. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Majoritet av holländska borgmästare stödjer full legalisering

Mer än hälften av alla holländska borgmästare med en eller fler coffeeshops inom deras stad vill legalisera hela kedjan i handeln med den mjuka drogen cannabis.

Det är resultatet av en telefonenkät av veckomagasinet Binnenlands Bestuur (Inrikes Förvaltning) med de 106 kommuner som förvaltar och reglerar coffeeshopsystemet.

Totalt 88 borgmästare svarade varav hela 54 var för en full legalisering av coffeeshopsystemet. 25 ville fortsätta på den inslagna vägen med tolerans, 9 stödde ett förbud och 6 ville inte ta något beslut alls.

11 svarade överhuvudtaget inte alls på enkäten och en kommun (Alphen aan den Rijn) har ingen sådan funktion. Det betyder att nästan 90% vill antingen behålla status quo eller legalisera.

domares klubba

Anledningen man stödjer full legalisering av cannabis för vuxna konsumenter är att man vill få bort "framdörr/bakdörr"-problemet som skapats genom att man tolererar försäljning, men inte produktion eller transport.

Nästan ingenstans upplever borgmästarna problem relaterat till coffeeshopsystemet och menar att de har saker under kontroll. De problem som uppstår har att göra med drogturism i vissa regioner i relation till gränsen mot Belgien. Tyska kunder orsakar mycket få problem.

Ungefär 25 procent av alla turister till Nederländerna besöker en coffeeshop. Amsterdams borgmästare Job Cohen pekar dock ut att cannabisturister orsaker mycket färre problem än utlänningar som konsumerar alkohol.

Den stora åsiktsskillnaden fanns hos borgmästare tilhörande CDA (Christian Democratic Appeal), det största partiet i regeringskoalitionen. Hos dessa går meningarna isär där en tredjedel vill legalisera, en tredjedel kallar på fortsatt tolerans och samma andel vill ha ett förbud.

De flesta som inte svarade på opinionsundersökningen var medlemmar av CDA, vars nationella parti vill ha ett totalförbud på coffeeshop-etablissemang.

Dagstidningen NRC gjorde samtidigt en liknande undersökning då man frågade 70 kommunråd om de ville att den nationella regeringen skulle reglera leveransen av marijuana till coffeeshopparna. Mer än 75% sa då Ja.

Under tiden fortsätter antal coffeeshops i landet att sjunka sakta under den konservativa regeringen. 1999 existerade det 846 st.; 2005 var siffran nere till 729; förra året föll man till 702. En trend som lär fortsätta så länge som ett värdekonservativt parti regerar Holland.

Uppdatering: Den holländska staden Eindhoven hoppas inom kort kunna inleda ett pilotprojekt med laglig kultivering av cannabis till coffeeshopsystemet.

Förslaget har stöd av stadens borgmästare såväl som fler andra borgmästare som hoppas kunna reglera båda potens, ursprung, renhet, kvalitet och pris på detta sätt. Även kommunfullmäktige i staden Tilburg har liknande planer.

Regeringen måste dock först godkänna projektet som skulle vara en stor ekonomisk förlust för organiserad brottslighet.

Uppdatering: Även Job Cohen stödjer inte bara hela coffeeshopsystemet, utan även legalisering av hela produktionskedjan.

I en intervju med tidningen The Telegraph jämför Cohen produktionsförbudet av cannabis med alkohol på 30-talet i USA.
- Titta hur kriminella i Frankrike, Belgien och Storbritannien numera har en stor andel i tillverkningen av lätta droger.

Hälsoministern Ab Klink sa något överraskande att han nu också beredd att ta upp frågan med reglerad produktion med resten av hans statsråd.

Av: Admin. Källa: Binnenlands Bestuur & DutchNews.nl & The Independent & The Telegraph. Publicerad: 2008-11-24  01:16. Uppdaterad: 2008-11-30  14:30. Avdelning: Politik, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


CIA försökte dölja nedskjutning av missionärsplan

En intern rapport avslöjar att den federala underrättelsetjänsten i USA medvetet undanhöll information om ett nedskjutet missionärsflygplan i Peru 2001.

Planet skjöts ner i en CIA-ledd aktion mot narkotikasmugglare i Peru och Colombia av det peruanska flygvapnet och dödade den amerikanska kristna missionären Veronica Bowers från Michigan och hennes dotter Charity. Hennes make och son överlevde kraschen.

Rapporten från CIAs överinspektör John Helgerson säger incidenten porträtterades som ett enstaka misstag i ett annars välskött program men istället begicks det "utdragna och signifikanta" överträdelser av procedurer.

Veronica BowersVeronica Bowers och hennes dotter Charity före och efter kraschen.

Bl.a. hotades flygplan utan att korrekta kontroller gjordes. Något som betydde att många plan skjöts ner inom bara några minuter och utan att ordentligt identifieras eller ges tillräckliga landningsvarningar.

Rapporten avslöjar också att problemen undangömdes från den amerikanska kongressen, säkerhetsrådet i FN och justititiedepartementet. Istället beskrevs programmet av CIA inkorrekt som att man följde gällande lagar och regler i mer än sex år.

Vissa politiker i Washington kallar nu på en kriminell förundersökning eftersom CIA handlade utanför lagen.

Programmet varade mellan 1995-2001 men det exakta antalet nedskjutna plan har aldrig redovisats.

Av: Admin. Källa: BBC News. Publicerad: 2008-11-24  01:15. Uppdaterad: 2008-11-24  01:15. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Kafé för patienter rädat

Ett av de mest respekterade och populära cannabiskaféerna i Kanada har rädats av narkotikapolisen.

Trevåningsetablissemanget Kindred Cafe extern länk i Toronto serverar ekologiskt och organiskt kaffe tillsammans med mat samtidigt som man tillåter öppen konsumtion av cannabis utan att sälja drogen sig själva.

Genom ett medlemskap fick man tillgång till kaféets uteplats på taket och privata rum där man kunde konsumera vad man tagit med sig.

De har snabbt blivit populära bland stadens medicinska marijuanapatienter såväl som vuxna rekreationskonsumenter.

Enligt polisen ska kaféet ha sålt cannabisspetsade bakverk och drycker, något som uppskattas av patienter som inte vill inhalera röken. Civila poliser uppges innan räden ha köpt varm choklad och snacks där marijuana var en av ingredienserna.

Ett dussintals personer anhölls eller bötfälldes för innehav. Däremot släpptes patienter som kunde uppvisa lagliga tillstånd att inneha medicinsk marijuana.

Kaféet är nu stängt för "renovation" efter att polisen beslagit kaféets möbler, rökinstrument, kaffemaskiner och inredning. Razzian ledde till en spontan demonstration från kunder och stödjare utanför medan polisen lastade kaféets innehåll på en lastbil.

Kindred Cafe

Kindred Cafe har haft öppet i mer än tre år nära flera andra butiker och kaféer som tillsammans bildat ett inofficiellt marijuanavänligt distrikt känt lokalt som Yongesterdam.

Av: Admin. Källa: National Post. Publicerad: 2008-11-24  01:14. Uppdaterad: 2008-11-24  01:14. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Användning av polisens pepparspray granskas

Rikspolisstyrelsen har beslutat att se över polisens våldsanvändning efter oroande rapporter om tveksamt bruk av pepparspray.

Beslutet kommer efter justitieombudsmannens granskning av 66 situationer då polisen använt pepparspray under åren 2006 och 2007. I många fall framgår det inte i rapporterna varför de använt vapnet.

JO har inför slutrapporten bett RPS yttra sig i sex av de oklara fallen, men redan före JO:s granskning visste man på RPS att det finns brister när det gäller pepparsprayanvändningen.

RPS egen undersökning ska ta reda på om man tar för lättvindigt på verktyget, om det finns några brister i utbildningen och hur man ska förbättra avrapportering. Användningen av pepparspray ingår i en översyn som RPS har inlett av polisens konflikthanteringspaket.

Det pågår även flera internutredningar mot poliser som använt pepparspray utan klara behov. I ett fall har poliser i numerärt överläge använt pepparspray mot en person i en arrest. I ett annat fall har en bojad person blivit sprutad med pepparspray.

pepparspray

Vissa inom poliskåren efterlyser en intern debatt om etik och moral när det gäller just polisens användning av pepparspray.

JO har som uppgift att övervaka landets myndigheter och motta klagomål från allmänheten rörande myndighet- och maktmissbruk.

Av: Admin. Källa: Tidningen Svensk Polis. Publicerad: 2008-11-24  01:13. Uppdaterad: 2008-11-24  01:13. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Förbud spelar liten roll i ungas beslut att avstå från cannabis

En ny studie extern länk publicerad i Journal of Studies on Alcohol and Drugs visar att kriminallagar som söker att förbjuda tillgänglighet och användning av cannabis har liten påverkan på huruvida ungdomar avstår från att använda drogen.

Forskare vid avdelningen för social forskning på University of Michigan analyserade data från skolor mellan 1977 och 2005. Eleverna var ett nationellt representativt tvärsnitt i sista årskursen på universitetet.

Tidningsrubrik vid slutet av alkoholförbudetTidningsrubrik vid slutet av alkoholförbudet.

När det gäller tonåringars motivation att inte testa drogen var dess olaglighet sällsynt. Tillgänglighet som skäl för att sluta eller inte använda marijuana var bland de lägsta som citerades över 29 år av data med mindre än 10 procent.

Dessutom nämndes sällan pris eller "oro över anhållning" som en faktor att avstå från bruk.

De vanligaste skälen att avstå eller sluta var istället "oro över fysisk eller psykologisk skada" såväl som ett helt enkelt ointresse i att bli hög. Ungefär hälften uttryckte också oro över att deras cannabiskonsumtion kan leda till användning av annan narkotika.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2008-11-24  01:12. Uppdaterad: 2008-11-24  01:12. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Drogreformare vann stort i British Columbia

Kommunala val i provinsen British Columbia såg Vancouver få en rad marijuanavänliga reformister invalda i folkstyret.

På Vancouver Island vann Philippe Lucas en plats i huvudstaden Victorias stadsfullmäktige för landets motsvarighet till Miljöpartiet.

Phillippe LucasPhillippe Lucas.

Lucas författade BC Green Party drogpolicy och plattform för substansmissbruk, vilket bl.a. innebär krav på en laglig och reglerad cannabismarknad.

Han har också flera gånger uppmärksammats för sitt arbete med Vancouver Island Compassion Society extern länk, en ideell organisation som arbetar med att förse säker tillgång för patienter till cannabis-baserad behandling.

Rådet kommer därmed fortsätta att bestå av till stor del vänsterlutande miljöaktivister som alla på ett eller annat sätt stödjer cannabislagreform.

Även på borgmästarsätet finns numera en stark drogreformare i och med att Dean Fortin slog tillbaka sin rival affärsmannen Rob Reid i en tuff kamp. Fortin stödjer harm reduction (riskreducering) och har bl.a. lovat att hitta en permanent plats för stadens sprututbytesprogram.

Dessutom återvaldes Bryan Taylor i gränsstaden Grand Forks. Taylor är f.d. borgmästare och ledare av Marc Emerys BC Marijuana Party.

Av: Admin. Källa: The Drug War Chronicle. Publicerad: 2008-11-24  01:11. Uppdaterad: 2008-11-24  01:11. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Länktips

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2008-11-24  01:10. Uppdaterad: 2008-11-24  01:10. Avdelning: Media, Länkar.

Skriv ut

Upp ↑


Första traditionellt växtbaserade läkemedlet godkänt i Sverige

Det första traditionellt växtbaserade läkemedlet har godkänts i Sverige för försäljning.

Produkten Alpenkraft som tidigare sålts som ett frilistat naturmedel med tillfälligt försäljningstillstånd fick den 14 november det officiella godkännadet av Läkemedelsverket som innebär att det nu får marknadsföras som detta.

Alpenkraft sirap används för lindring av symtom vid förkylning som heshet, slembildning och tillfällig hosta. Läkemedlet innehåller verksamma ämnen från ett 20-tal olika örter samt honung och maltextrakt.

alpenkraft

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Produkten kan t.ex. tidigare ha funnits som naturmedel eller naturläkemedel i Sverige.

Några krav på visad effekt i kliniska studier finns inte för kategorien, däremot gäller samma villkor på produkternas kemiska och farmaceutiska kvalitet, tillverkning samt säkerhet som för vanliga läkemedel.

Traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL) är en förhållandevis ny produktklass som uppstått till följd av ändrade EU-regler. För att en produkt ska klassas som detta krävs att den har använts i traditionell medicin under minst 30 år, varav minst 15 år inom EU.

Av: Admin. Källa: Läkemedelsverket. Publicerad: 2008-11-19  00:04. Uppdaterad: 2008-11-19  00:04. Avdelning: Medicin, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Brittisk polis varnar för kokainspetsad cannabis

Polis i Leeds har varnat extern länk personer att vara på sin vakt mot att små mängder cannabis säljs på den svarta marknaden spetsad med crack.

Mach 5, vilket blandningen är känd som, säljer för ca 60 kronor och har den farligare varianten av kokain inblandat i gräset vilket gör marijuanan betydligt mer beroendeframkallande och hälsofarligare för användare.

UK

- Vi har fått information om att langare försökt introducera cannabisanvändare till hårdare droger genom att spetsa gräset med små mängder crack, medger Andrew Briggs, ansvarig för grannpolisfrågor.

- Att använda alla droger utgör en stor hälsorisk, men praktiken att införa människor till starkt beroendeframkallande tunga droger under förevändning att det handlar om cannabis är en livsfarlig trend, säger han.

Polisen tror att ett antal konsumenter ovetande köpt specialblandningen, när de egentligen bara ville ha gräset, därav den allmänna hälsovarningen.

- Det finns ingen kvalitetskontroll när du använder narkotika och slutsatsen är att personer aldrig kan riktigt vara säkra på vad deras droger inehåller, varnar han.

Av: Admin. Källa: Yorkshire Post. Publicerad: 2008-11-19  00:03. Uppdaterad: 2008-11-19  00:03. Avdelning: Nyheter, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Video rörande tidigare publicerad artikel

Med anledning av denna artikel (USAs drogtsar säger adjö med jobbansökan för burritotestare) kommer här en kul video baserat på den samma med några kända cannabisrökare.

Av: Admin. Källa: DrugWar Rant. Publicerad: 2008-11-19  00:02. Uppdaterad: 2008-11-19  00:02. Avdelning: Kultur, Video.

Skriv ut

Upp ↑


Rekordår för beslag i Los Angeles

Polisen i storstaden Los Angeles beslagtog under 2007 den största mängden cannabis man någonsin gjort under ett och samma år.

360,000 marijuanaplantor värda circa 110 miljarder kronor lyder den slutliga sammanräkningen på. The Marijuana Enforcement Team såg totalt sett en ökning av antal beslag med 30 procent jämfört med förra året. Polis har sett en stadig ökning de senaste åren.

Mestadelen av grödan upptäcktes utomhus i stora farmer undangömda i skogar och framodlad av mexikanska karteller. Totalt gjordes fem anhållningar och 15 vapen kunde konfiskeras.

Forest growop

Årets säsong innehöll också det största enskilda beslaget av marijuana i USAs historia när man i augusti hittade en odling med 116,000 plantor i bergen av nationalparken Angeles. Det tog 40 män två dagar att hugga ner grödan (värd nästan 4 miljarder kronor), binda ihop och flyga ner den med helikopter.

Odlingarna utgör ofta en miljöfara med insektsmedel, nedskräpning och övergödning. Dessutom bevakas plantagen med beväpnade personer som hotar naturälskare och parkvakter.

Uppdatering: När det gäller hela Kalifornien så slogs också rekordet från föregående år. Totalt 5,249,881 plantor förstördes i olika federala och lokala utrotningsprogram. 3,641,328 eller nästan 70 procent upphittades på allmän mark under säsongen som varar mellan juni-oktober. I samband med det arbetsintensiva arbetet att hugga ner plantorna så anhölls 206 individer och 244 vapen konfiskerades.

Av: Admin. Källa: The Pasadena Star-News & DEA. Publicerad: 2008-11-19  00:01. Uppdaterad: 2008-11-21  17:46. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Stor debatt om cannabis i Norge

En stor debatt om cannabis lagliga status har brutit ut efter att Norges riksåklagare gjort ett uppmärksammat uttalande.

tor-aksel buschTor-Aksel Busch.

Utspelet från Tor-Aksel Busch kom under en stor internationell cannabiskonferans i Oslo då Busch först verkade kalla på en reglering av cannabisprodukter för vuxna, för att sedan ta tillbaka uttalandet och istället kalla på en mer omfattende debatt om legaliseringsfrågan.

Anledningen är att förbudet kriminaliserar en så stor andel av befolkningen. I dag har 48 procent av unga män under 30 år i Oslo-regionen använt cannabis. 52 procent av narkotikadomar ifjol gällde enbart bruk och innehav av små mängder narkotika. Något som upptar enorma polisresurser.

En rad direktsända tv-debatter och tidningsartiklar har redan hållits kring frågan med bl.a. Föreningen för human narkotikapolitik och Norskt cannabisforum. Även en demonstration extern länk utanför Stortinget i Oslo avgick med norska Normal i lördags (15 november).

Följ "Hasjdebatten" extern länk i NRK2 TV extern länk eller radiodebatten extern länk mellan Ungdom Mot Narkotikas Marius Helland Sjømæling och Förening för Human Narkotikapolitiks Arild Knutsen. En MP3-version av den senare finns tillgänglig här extern länk.

I december lägger den norska regeringen fram sitt utkast till nya narkotikabestämmelser.

Av: Admin. Källa: NorCan & Aftenposten.no. Publicerad: 2008-11-17  00:06. Uppdaterad: 2008-11-17  00:06. Avdelning: Politik, Norden.

Skriv ut

Upp ↑


Soft Secrets #5-2008

Det senaste numret av Soft Secrets (2008-05 extern länk) har just kommit ut på nätet.

I PDF-filen kan man läsa om en rapport från cannabisdispensärernas frontlinje i Kalifornien, en intervju med en skottsk narkotikapolis med över 30 års erfarenhet, och en rapport från Irland och deras krig mot droger.

Förutom detta innehåller tidningen sina vanliga sektioner som odlingstips, naken- och knoppfoton, butikrecensioner, serier, strainrapport och mediaklipp.

Tidigare infört: Soft Secrets #4-2008.

Soft Secrets

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2008-11-17  00:05. Uppdaterad: 2008-11-17  00:05. Avdelning: Media, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Tjeckien sänker sina straff

Tjeckien ser ut att rejält sänka straffen för innehav av små mängder narkotika.

Landets parlament har godkänt en reform av straffkoden när det gäller framförallt cannabis. För att bli lag måste regeringens förslag också godkännas av det övre huset och signeras av president Václav Klaus.

Under förslaget kommer innehav av 20 marijuanacigaretter eller tre cannabisplantor endast räknas som en mindre förseelse med böter på högst 8000 kronor istället för att innebära något fängelsestraff.

Förslaget är menat att reda ut oklarheter i den gamla lagen från 1961 som inte hade några klara riktlinjer eller rekommendationer som var bindande i tjeckiska domstolar.

Personer som fastnar för innehav av större mängder cannabis riskerar upp till sex månaders fängelse. Produktion och försäljning kan fortfarande straffas med upp till 15 års fängelse.

Tjeckien

Gränser för andra droger är 25 svampar, 0,3 gram ecstasy, 0,5 gram kokain, 0,3 gram morfin, 0,2 gram heroin och 0.005 gram LSD.

Den nya lagen gör också dopning till ett brott och inför tio år långa fängelsestraff för personer som erbjuder barn och ungdomar narkotika.

Av: Admin. Källa: ČeskéNoviny.cz. Publicerad: 2008-11-17  00:04. Uppdaterad: 2008-11-17  00:04. Avdelning: Politik, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


USAs drogtsar säger adjö med jobbansökan för burritotestare

Den nuvarande administrationen i USA är på väg ut för att bytas ut mot nya friska vindar. I en sista reklamkampanj försöker Office of National Drug Policy (ONDCP) associera cannabis med negativa vanor.

I en "hipp" kampanj från AboveTheInfluence.com extern länk (ONDCP) försöker man utmåla cannabis som en säker väg till lathet och arbetslöshet.

Kampanjen bygger på ett par platsannonser som påstår att cannabisrökare ofta passar utmärkt till meningslösa yrkesroller som provsmakare av snabbmat, väktare av soffan och chef över fjärrkontrollen.

Burrito reklam ondcp

ONDCP har under drogtsar John Walters valt att nästan maniskt och desperat försökt fokusera på cannabis skadlighet för att få ungdomar att avstå från att använda drogen. Något som kritiserats och även visats vara ineffektivt till den grad att kampanjerna haft motsatt effekt.

Många cannabiskonsumenter i USA har länge sett kampanjerna som stor humor och i en motreaktion till den senaste kampanjen har bloggen The Agitator extern länk helt enkelt påbörjat en lista på framgångsrika människor som brukat cannabis.

Med på listan finns bl.a. Barack Obama, John Kerry, John Edvards, Arnold Schwarzenegger, Sarah Palin och Michael Bloomberg.

Av: Admin. Källa: Cannabis.se. Publicerad: 2008-11-17  00:03. Uppdaterad: 2008-11-17  00:03. Avdelning: Media, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Rapport beskriver Plan Colombia som ett misslyckande

Washingtons ambitiösa plan att utrota Colombias kokaodlingar och produktion är ett misslyckade. Det konstaterar den amerikanska kongressens utredningstjänst.

Biståndsprogrammet känt som Plan Colombia hade som mål att reducera colombiansk koka- och kokainproduktion med hälften mellan 2000 och 2006. Istället visar General Accounting Offices (GAO) rapport att kokaproduktion har ökat med 15% och kokainproduktion med 4%.

GAO kallar på en reducering av bidrag och för myndigheterna i Colombia att utveckla sin egen drogbekämpningsmodell. Även byrån för internationell utveckling som delat ut 10 miljarder kronor i alternativ utveckling och grödor uppmanas att utreda om deras ansträngningar har haft någon som helst påverkan.

Rapporten extern länk var beställd av senator Joe Biden, den kommande vice-presidenten, och ordförande i utskottet för utländska relationer.

Plan ColombiaKokautrotning under Plan Colombia.

Plan Colombia har hittills kostat 6 miljarder dollar eller 47 miljarder svenska kronor och finansierar besprutning (växtgift) av kokafält, finansiering av armé och polis och manuell upprivning av plantage. 90% av USAs konsumtion av kokain kommer idag från landet.

Trots förbättringar i säkerhet fortsätter situationen för mänskliga rättigheter att vara bedrövlig med tusentals av mord varje år och där mellan 2-3 miljoner invånare uppges vara tvångsflyttade och lever som flyktingar.

Nyligen avgick landets arméchef general Mario Montoya som en direkt följd av att 27 militärer, varav tre generaler, hade sparkats sedan det avslöjats att arméförband mördat civila för att de skulle räknas som nedlagda gerillasoldater.

Med demokrater i kontroll av både kongressen och vita huset kan dock Plan Colombias dagar vara räknade. Med Barack Obama i Vita huset förväntas USA rejält skära i stödet. Redan i år kommer anslagen till Plan Colombia att sänkas till cirka 660 miljoner dollar.

Av: Admin. Källa: SvD & The Drug War Chronicle. Publicerad: 2008-11-17  00:02. Uppdaterad: 2008-11-17  00:02. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabisepileptiker undkom fängelse

En man med epilepsi som odlade sin egen cannabis för att behandla sitt tillstånd har undkommit fängelsestraff i Irland.

När polisen efter ett tips utförde en razzia på Robert Savages hem i Belfast sommaren 2007 fann man 11 vuxna cannabisplantor i hans sovrum tillsammans med ca 50 gram löst material, plus lampor, fläktar och utskrivna instruktioner från internet hur man odlar cannabis.

Savage erkände kultivering och innehav med avsikt att sälja då han ibland delade drogen med vänner.

Epilepsi

Savages försvarsadvokat berättade för domstolen att hans klient lidit av epilepsi ända sedan ett våldsamt överfall på Grekland 13 år sedan. Via en annan patient fick han senare höra att cannabis kunde lindra epilepsiattackerna.

Men domaren sa att trots hans dokumenterade medicinska behov kunde inte domstolen "blunda för någon som bröt mot lagen" och utdelade en villkorlig dom på två år.

Savage måste även stoppa sitt "narkotikamissbruk" om han inte vill finna sig inlåst i fängelse.

Av: Admin. Källa: BBC News. Publicerad: 2008-11-17  00:01. Uppdaterad: 2008-11-17  00:01. Avdelning: Nyheter, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabis påverkar positivt kvinnors sexuella lust

En ny studie visar att cannabis kan påverka sexuell motivation hos kvinnor.

Forskare från psykologi- och nervsystemavdelningen vid Skidmore College i New York använde en antagonist (aktiverar och utlöser en reaktion) till en CB1-cannabinoid receptor kallad AM251 som visade sig påverka honråttors sexuella mottaglighet.

I studien extern länk användes hormonbehandling med estradiol och progesteron för jämförelse medan man mätte försöksdjurens metodik och agerande i olika testbanor och möte med hanråttor i parningskammare.

Libido

AM251 ökade betydligt den sexuella motivation hos honor i deras interaktion och sexuella villighet med manliga råttor. Studien som publiceras i Pharmacology Biochemical Behaviour föreslår därför att det endocannabinoida systemet kan spela en stor roll i sexuell stimulans.

Förhoppningen är att använda dessa cannabinoidantagonister som en ny behandling för kvinnor som lider av en abnormalt låg libido.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2008-11-09  13:59. Uppdaterad: 2008-11-09  13:59. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Varning för yngre och våldsammare poliser

Polislärare varnar för yngre och våldsammare poliser i framtiden.

Rolf Granér, lektor vid polisutbildningen i Växjö, säger till TV4Nyheterna att regeringens beslut att snabbt öka antalet poliser kan få våldsamma och negativa konsekvenser.

- Jag tror att det finns en risk för att vi får fler överdrivet formella, tuffa och fyrkantiga poliser, menar Granér.
- Vanligtvis brukar en yngre utexaminerad polis få en äldre erfaren kollega som handledare. Något som hotas av regeringens beslut att snabbt öka antalet poliser samtidigt som stora grupper pensioneras.

- Den erfarne polisen har ju en förmåga att vara mer flexibel i sin förmåga att agera, säger han, och varnar för en hårdare attityd med fler poliser på gatan som kan vara onödigt provocerande.

Polisvåld

När dom äldre poliserna försvinner riskerar poliskåren att alltför snabbt fyllas upp av oerfarna och osäkra poliser som när dem blir rädda tar till mer våld än vad som är nödvändigt, menar han.

Något som riskerar att orsaka dålig kontakt med allmänheten och hotar människors fri- och rättigheter.

Av: Admin. Källa: Nyhetskanalen.se. Publicerad: 2008-11-09  13:58. Uppdaterad: 2008-11-09  13:58. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


"'Cannabis-inducerad schizofreni' är en feldiagnos"

Danska forskare säger i en ny studie att "cannabis-relaterad psykos" inte längre kan anses vara en giltig diagnos utan bör istället betraktas som schizofreni.

Dr. Mikkel Arendt och kollegor från universitetet i Århus fann att individer som behandlades för psykotiska episoder efter att ha konsumerat cannabis hade samma sannolikhet att ha en mor, syster eller annan nära släkting med schizofreni som individer som själva faktiskt behandlats för schizofreni.

Studien visar att "cannabis-inducerad psykos" och schizofreni är samma sak.
- Dessa människor skulle ha utvecklat schizofreni oavsett om de använt cannabis eller inte, förklarar Arendt för Reuters Health.

Schizofreni

Det genetiska anlaget hos 609 personer med "cannabis-inducerad psykos" och 6,476 patienter behandlade för schizofreni undersöktes i studien.

"Cannabis-inducerad psykos," där en person förlorar kontakt med verkligheten och symptomen består i minst 48 timmar, är en kontroversiell psykiatrisk diagnos som läkare har svårt att skilja åt från vanlig schizofreni. Något som nu kan ha fått sin förklaring.

Tidigare studier har visat att människor som konsumerar cannabis och utvecklar schizofreni blir psykotiska tidigare än personer som inte använder drogen. Det är därmed oklart huruvida cannabis faktiskt framkallar schizofreni eller bara påskyndar sjukdomen hos människor som ändå skulle fått diagnosen förr eller senare.

Troligen är det en gradvis process som inte bara bryter ut för att man provar psykoaktiva preparat. Den drabbade kanske alltså redan innan den röker cannabis har symptom utan att veta om det.

Vanligtvis försvinner obehagliga symptom som paranoia och att höra röster 1-2 timmar efter konsumtion.

Av: Admin. Källa: Reuters. Publicerad: 2008-11-09  13:57. Uppdaterad: 2008-11-09  13:57. Avdelning: Forskning, Skandinavien.

Skriv ut

Upp ↑


Företag erbjuder avancerade odlingstips

Det kanadensiska företaget erbjuder personlig handledning och kurser i hur man bäst odlar marijuana. Något som har polisen förvånad och förbluffad.

Mike, som inte vill ge ut sitt efternamn, startade företaget efter att ha arbetat flera år i trädgårdsföretag runtom Nanaimo, den näst största staden på Vancouver Island i British Columbia.

Företaget annonserar sedan mitten av oktober ogenererat ut sina tjänster online, där de utlovar information om hur man bästa sätter upp en avancerad inomhusodling med den senaste tekniken inom hydrokultur (odlande av växter i vatten och sand istället för jord) och aerokultur (odlande av växter i luft och dimma istället för jord).

Hydrokultur

En talesperson för RCMP (Royal Canadian Mounted Police) erkänner att det är första gången han hört talas om något liknande, men medger också att det finns ingenting illegalt med hans affärer, eftersom samma sorts kultiveringsmetoder används för att odla organiska grönsaker.

Med Kanadas blommande cannabisindustri har Mikes tjänster växt till ett heltidsarbete. Vad hans klienter odlar är helt upp till dem och han har heller inga samvetskval om informationen han förser.

Mike stödjer dessutom lagen om medicinska marijuana som tillåter för den lagliga odlingen av cannabis av patienter upp till en viss gräns. Något som lär öka efterfrågan för hans tjänster för många år framöver.

Av: Admin. Källa: Nanaimo Daily News. Publicerad: 2008-11-09  13:56. Uppdaterad: 2008-11-09  13:56. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Årsrapport 2008 från ECNN

6 november offentliggjordes årets rapport om narkotikasituationen i Europa av EU:s narkotikacentrum (ECNN) i Lissabon. Rapporten innehåller situationen på narkotikaområdet och senaste fakta och siffror samt visar på trender.

När det gäller cannabis rapporterar man att lokal odling av cannabis ökar över hela Europa, samtidigt som inflödet av cannabisprodukter från Nordafrika, till största delen från Marocko, minskar.

"Inrikesproduktion kan inte längre betraktas som marginell i vissa länder," skriver man. Ungefär 2,3 miljoner cannabisplantor beslagtogs i Europa under 2006. Odlingar som avslöjats inomhus såväl som utomhus var både privata och kommersiella.

I franska befolkningsundersökningar som gjordes under 2005 uppskattades exempelvis att cirka 200.000 personer hade odlat cannabis åtminstone någon gång.

Tillslagen mot odlingar ökar alltså i en rad länder, så också i Sverige. Polisen har sedan i somras avslöjat flera stora cannabisodlingar i bland annat Skåne, Småland och Bergslagen.

ECNN

Trots de ökade odlingarna verkar inte användningen av cannabis öka, men det är fortfarande den mest använda illegala drogen i Europa, enligt ECNN.

Ungefär 4 miljoner europeiska vuxna (15-64 år) använder cannabis dagligen eller i det närmaste dagligen. Cirka 17,5 miljoner unga européer (15-34 år) beräknas ha använt cannabis under det senaste året, i genomsnitt 13% av de unga vuxna.

Siffrorna för Europa kan jämföras med dem som redovisas i andra delar av världen. I USA är livstidsprevalensen för användning av cannabis bland unga vuxna (15–34 år) 49 procent och tolvmånadersprevalensen 21 procent.

Rapporterad THC-halt i stickprov varierade 2006 mellan 2,3 och 18,4 procent, medan siffran för marijuana varierade mellan under 1 och 13 procent. Under perioden 2001–2006 har styrkan hos hasch och marijuana varit stabil eller minskat i många av de 16 europeiska länder som har lämnat tillräckliga uppgifter.

Priset för både marijuana och hasch varierade från 2 till 14 euro per gram, och de flesta europeiska länder har uppgett priser i intervallet 4–10 euro för båda produkterna.

Cannabis är den illegala drog som oftast nämns i polisrapporter om narkotikabrott i Europa och antalet brott som har samband med denna drog har ökat med i genomsnitt 34 procent mellan 2001 och 2006 i EU. Personligt innehav står för 62–95 procent av samtliga rapporterade brott som är knutna till cannabis.

Det finns också vissa belägg för att cannabis är ett ekonomiskt komplement (d.v.s. reagerar i samma riktning till pris och tillgänglighet) till cigaretter, vilket skulle kunna öppna upp för möjligheten av en cannabisskatt vid en eventuell framtida reglering.

Av: Admin. Källa: ECNN & SR & ReageraMera. Publicerad: 2008-11-07  15:34. Uppdaterad: 2008-11-07  15:34. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Marijuanadoft bland Obamas festdeltagare

TV-sändning från en fest i Los Angeles som firade Barack Obamas seger i presidentvalet 4 november.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2008-11-07  15:33. Uppdaterad: 2008-11-07  15:33. Avdelning: Kultur, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Bolivia stoppar USA:s narkotikaagenter

Bolivias president Evo Morales har stoppat USA:s drogagenter från att manövra inuti landet.

- Från och med i dag suspenderas all verksamhet av US DEA (Drug Enforcement Administration) på obestämd tid, sade Morales i den koka-odlande regionen Chimore, och anklagade dem för att ha uppmuntrat den politiska oron och våldet i landets utbrytarprovinser som dödade 19 människor i september.
- DEA-personal stödde den misslyckade statskuppen, var hans anklagelse.

BoliviaBolivias flagga.

Morales, som är landets första inhemska president och själv f.d. kokaodlare befann sig i den centrala provinsen Chapare där han utvärderade insatser mot drogsmuggling, anklagade också utländska DEA-agenter för att ha "utfört politiskt spionage för att finansiera kriminella grupper bakom attacker mot honom, landets flygplatser och hans regering."

Den amerikanska ambassaden i Bolivia har förnekat att man leder något politiskt arbete i landet och beklagar att samarbetet nu upphör.

Stämningen mellan USA och Bolivia har snabbt försämrats den senaste tiden. I september satte Washington upp det latinamerikanska landet på en lista över nationer som inte motarbetar narkotikahandeln tillräckligt.

Bolivia riskerar nu att förlora de ekonomiska bidrag och humanitära bistånd från USA som ska gå till att bekämpa odling och smuggling av narkotika ut från landet.

Kokaplantan har ett långt traditionellt bruk i Andernas kultur där den används för sina många medicinska egenskaper.

Uppdatering: Minister Juan Ramon Quintana har presenterat en serie av dokument vid en presskonferens som utgjorde grunden för Morales beslut att att slänga ut och stoppa alla DEAs aktiviteter.

Quintana påstod att DEA var ansvarig för "mutor, kränkning av mänskliga rättigheter, skydd av kokainfabriker, åsiktsregistrering, mörkläggning av mord och förstörelse av infrastruktur" under 1990-talet. Morales har aviserat att han kommer presentera de nya bevisen för inkommande president Barack Obama.

Av: Admin. Källa: AFP & The Raw Story. Publicerad: 2008-11-07  15:32. Uppdaterad: 2008-11-11  00:20. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Narkotikapriser fortsatt låga i Sverige

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har presenterat sin årliga rapport om gatupriser på narkotika i Sverige.

År 2007 uppgavs det genomsnittliga gatupriset (medianvärdet) för hasch (cannabis) vara ca 80 kronor per gram (svaren låg i ett intervall på 60-100 kr). Motsvarande värde för amfetamin var 225 kr (125-400 kr), för kokain 800 kr (600-1000 kr) och brunt heroin 1000 kr (500-3000 kr).

Från 1988 till 2002 har priserna för amfetamin och brunt heroin sjunkit med 60%, priset för hasch (cannabis) med 50% och priset för kokain med 35%.

CAN

Under perioden 2002-2007 har dock priserna inte förändrats särskilt mycket även om de fortsatt att sjunka något för amfetamin och kokain, vilket följer likartade trender i USA och Västeuropa.

Tillgängligheten av hasch, amfetamin och kokain har varit stabilt god den senaste femårsperioden och priserna förhållandevis låga, menar man.

Sammantaget konstaterar CAN att trots tullens och polisens beslag ökat har prisfall inträffat vilket tyder på ett ökat inflöde och en ökad narkotikatillgänglighet under perioden.

Rapporten bygger på data som samlats in av CAN i 20 år. Poliser på länsnarkotikarotlarna rapporterar två gånger om året om priser på gatunivå (d.v.s. för små doser/förpackningar). De inrapporterade priserna har sedan justerats efter SCBs konsumentprisindex (KPI) för jämförbarhetens skull.

Av: Admin. Källa: CAN. Publicerad: 2008-11-07  15:31. Uppdaterad: 2008-11-07  15:31. Avdelning: Forskning, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Seger för smärtpatient mot fångvården

Domstolar i delstaten Montana kan inte förbjuda patienter från att använda cannabis som ett villkor i deras domar. Detta efter att delstatens högsta domstol beslutat emot praktiken i ett uppmärksammat fall.

Beslutet upphäver en tidigare domstols utslag som förbjöd en man från att använda medicinsk marijuana medan han avtjänade ett tre-årigt villkorligt straff under skyddstillsyn.

Rösterna 6 mot 1 fann att distriktsdomare Laurie McKinnon överskridit hennes befogenheter när hon förbjöd Timothy Nelson från att använda cannabis som en förutsättning av avtjänandet av hans straff.

Nelson dömdes för att ha tillverkat och vara i ägo av en farlig drog 2007 efter att polisen hittat bevis för att han odlat marijuana i sitt hem.

Efter att ha åtalats registrerade sig Nelson, som lider av en degenererande disksjukdom och har haft fyra operationer på sin ryggmärg, med delstatens program för läkarcannabis.

Handklovar

Väljare i Montana passerade med stor marginal ett röstinitiativ 2004 som legaliserade användning av marijuana för patienter under vissa villkor.

McKinnon beordrade ursprungligen att fångvården enbart skulle acceptera den syntetiska varianten av cannabis, Marinol, tillsammans med 19 andra regler att följa under hans villkorliga frigivning.

Nelson överklagade två av dessa på grunder av att dem olagligt hindrade honom från att använda cannabis enligt lagen och med hänvisning att THC i pillerform är för kostsam och ineffektiv.

HD höll med om att Medical Marijuana Act gör skillnad på de två läkemedlen. Viktigare än så var att man skrev i domen att "marijuana ska ses som ett läkemedel i lagens mening."

Av: Admin. Källa: Great Falls Tribune. Publicerad: 2008-11-07  15:30. Uppdaterad: 2008-11-07  15:30. Avdelning: Juridik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Bara var fjärde misshandel straffas i Jämtland

Enbart vart fjärde misshandelsfall i Jämtlands län leder till åtal eller strafföreläggande. Det visar en granskning av Länstidningen i Östersund.

Under årets första halvår har 530 misshandelsfall anmälts till länets polis. Av dem har 133 stycken lett till åtal eller strafföreläggande mot en misstänkt person. Det innebär 25 procent av anmälningarna.

En statistik som inte imponerar och som troligtvis avspeglas i resten av landet.

Det är mest män mellan 17 och 25 år som dyker upp i statistiken. Flest misshandelsfall anmäls under helgerna och alkohol är oftast inblandat.

Misshandel

173 kvinnor över 18 år anmälde att de hade blivit misshandlade, men till skillnad från männen så kände alla utom 24 stycken förövaren. För det manliga könet var offer och gärningsman inte bekanta i 165 av fallen.

Trots den dystra statistiken så är det ändå en ökning med två procent jämfört med hela förra året, skriver man också.

Kanske det är dags att prioritera våldsbrott före ringa narkotikabrott?

Av: Admin. Källa: Länstidningen i Östersund. Publicerad: 2008-11-07  15:29. Uppdaterad: 2008-11-07  15:29. Avdelning: Samhälle, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


13:e delstaten legaliserade medicinsk marijuana

Michigan blev i och med nattens historiska val i USA den 13:e delstaten att legalisera medicinsk marijuana för döende eller svårt sjuka patienter.

Proposal 1 som varit en het debattfråga i upptakten till valet, där bl.a. drogtsaren John Walters gjort ett blixtbesök och försökt övertyga väljarna om risken initiativet utgjorde för deras ungdomar, passerade överväldigande md 63 procent för och 37 procent mot.

Lagen som kommer att börja gälla den 4:e december tillåter att patienter ska kunna få cannabis utskrivet av en läkare och köpa, inneha eller odla för eget bruk. Därmed avlägsnas alla kriminella sanktioner för registrerade patienter.

Michigan

Av de 12 delstater som redan har liknande lagar på böckerna har åtta godkänts med omröstning och fyra genom legislaturen. Faktum är att bara en delstat, South Dakota, har sagt nej när frågan kommit upp för omröstning.

Samtidigt passerade Massachusetts med stöd från 65% av väljarna en lag som innebär att innehav av cannabis (högst 28 gram) för personligt bruk endast kan straffas med böter på ca 800 kr. Lagen i Massachusetts förväntas att träda i kraft inom 30 dagar.

Däremot förlorade ett annat extern länk intitiativ på valsedeln i Kalifornien. Proposal 5 skulle bl.a. ha avkriminaliserat upp till 28 gram marijuana och skickat fler drogbrottslingar till vård istället för fängelse. Siffrorna var 60-40 emot.

Andra resultat: I Fayetteville, Arkansas, passerade (66-34) ett förslag att göra vuxet innehav av marijuana lägst prioritet hos den lokala polisen. Även Hawaii County, Hawaii, godkände ett liknande initiativ med rösttalet 53 mot 39. Sist passerade (62-38) ett förslag i Berkeley, Kalifornien, som utökar de zoner där cannabisdispensärer kan få tillstånd att lokalisera.

Michigan är den nästa största staten att legalisera patientbruk och den första i Mellanvästern. Med Michigan ombord bor nu nästan en fjärdedel av alla invånare i USA i en delstat som accepterar medicinsk marijuana.

En historisk dag minst sagt.

Av: Admin. Källa: Michigan Live. Publicerad: 2008-11-05  18:11. Uppdaterad: 2008-11-05  23:22. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Bevis för nedgång av cannabisanvändning efter nedklassifiering

Siffror från Storbritannien visar att cannabiskonsumtion sjunkit till rekordlåga nivåer. Trots det vill regeringen återklassifiera cannabis.

UK

British Crime Survey visar på en helhetsreducering för all narkotika där cannabisanvändning nu är nere på sin lägsta nivå på 10 år.

När det gäller personer över 16 år visar BCS årliga statistik att 9.3 procent - 3 miljoner personer - använde en förbjuden substans förra året. Cannabis svarade för 7.4 procent.

Den lägsta noterade nivån sedan man började föra statistik 1996. Samma siffra för året innan var 10 procent. 2002-03 toppades statistiken med 10.9%.

Även på beslagssidan ses rekordsiffror. Konfiskering av små mängder örtcannabis av polis och tull har ökat 44 procent som ett resultat av introduktion av polisvarningar för personligt innehav vid nedklassifieringen 2004.

Trots bevis på denna historiska nedgång i cannabiskonsumtion meddelar regeringen att man kommer att genomföra uppgraderingen av cannabis till Klass B som planerat i januari.

Man hävdar att plantans höga potens och ökning av industriskaliga odlingar är skäl nog för att åter igen höja straffen.

Läs också: Hårdare tag mot cannabis i England en bluff.

Av: Admin. Källa: The Guardian. Publicerad: 2008-11-02  17:42. Uppdaterad: 2008-11-02  17:42. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


SMS mot narkotika hotar sänka telenätet

Ett officiellt antidrogbudskap som ska skickas ut till alla mobiltelefoner i hela Indonesien riskerar att drastiskt reducera och störa dataflödet i mer än 30 timmar.

En talesperson för post- och telekommunikationsdepartementet har meddelat att text-meddelandet på 160 karaktärer från den indonesiska presidenten kommer att skickas till alla med ett trådlöst telefonabonnemang nu på tisdag.

SMS

Man varnar därför i ett pressmeddelande att sms-tjänster kan fungera dåligt under perioden man kommer att flöda hela telefonnätet med en serie av datapaket.

President Susilo Bambang Yudhoyono skriver i textmeddelandet att "Droger förstör våra ungdomars framtid. Sluta använd narkotika nu. Låt dem inte göra din framtid mörk och hopplös."

Av: Admin. Källa: The Jakarta Post. Publicerad: 2008-11-02  17:41. Uppdaterad: 2008-11-02  17:41. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Irland har inga planer på att förbjuda cannabisfrön

Handeln med cannabisfrön är säker på Irland än så länge.

Efter media uppmärksammat den öppna och lagliga försäljningen av cannabisfrön i flera butiker i Dublin så var det länge tveksamt om regeringen skulle försöka förbjuda verksamheten.

Potenta frön säljs i många headshops som kuriosa. Hälsominister Mary Harney har dock inga planer på att att introducera lagstiftning för att förhindra dess spridning.

Irland

"Kultivering av cannabis är emot lagen, förutom under licens för forskning, men frön som säljs som en 'udda present' är inte förbjudet och vi har ingen avsikt att ändra i lagen," skriver Harney i ett brev till tidningen Dáil.

Anti-droggrupper menar att individer som köper produkterna ofta gör det enbart för att kultivera deras egna bruk. En av dem, Gráinne Kenny, president av Europe Against Drugs (EURAD), säger att det faktum att försäljningen av frön inte är illegalt "gör lagen till ett skämt". Hon vill istället se alla headshops nedstängda och igenbommade.

- Vi säljer fröna som souvenirer för att visa hur demokratiskt Irland är, säger däremot Jim Bellamy, ägare av butiken Nirvana, som anser hoten om nedstängning är nonsens.
- Vi förklarar att du inte kan odla dem på Irland.

Av: Admin. Källa: Drugs.ie. Publicerad: 2008-11-02  17:40. Uppdaterad: 2008-11-02  17:40. Avdelning: Politik, Europa.

Skriv ut

Upp ↑