Nyheter för juni månad 2008

Dronabinol effektiv mot depression

Oral administration av syntetiska thc-tabletter (dronabinol) mildrar symptom från depression hos patienter som söker klinisk hjälp och behandling.

Enligt flera fallstudier som publiceras i Cannabinoids, den tyska organisationen International Association for Cannabis as Medicine journal, så var dronabinol effektiv i att behandla depression och ge en förhöjd levnadskänsla. Speciellt för patienter missnöjda med traditionella läkemedel.

Allmänläkare Kurt Blass i Österrikiska Wien skrive i studien extern länk (PDF) om två patientfall speciellt. En 48-årig kvinna som fick dronabinol fyra gånger dagligen, vilket minskade allvaret och frekvensen av hennes kroniska depression och förbättrade livskvalitet.

En annan patient, en 22-årig kvinna, associerade daglig administration av 10mg dronabinol med en "märkbar förbättring av hennes depressiva tillstånd."

Depression

Totalt rapporterar han att 80 procent av de 75 patienter han behandlat med donabinol mellan 2003 och 2006 upplevde en "snabb förbättring" med orala cannabinoider. De var alla drabbade av depression, stress och/eller utbrändhet.

"Presenterade observationer föreslår att dronabinol har en antidepressiv potiential som mycket väl kan användas inom medicinsk praktik," avslutar författaren.

Fynden överrensstämmer med andra resultat från patientintervjuer och observationer från kliniska studier som undersökte cannabinoiders påverkan på humör.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2008-06-29  15:48. Uppdaterad: 2008-06-29  15:48. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Svensk media och cannabis

Syöstran extern länk förklarar varför svensk media inte gärna rapporterar om cannabis positiva effekter.

Urklipp från en artikel om varför ungdomar är allt mer positiva till droger.

– Jag tror också att mediabombningen är en förklaring. Ena dagen kan du läsa en studie om att cannabis kan bota cancer för att nästa dag hitta en artikel som säger att cannabis är livsfarligt. Då är det svårt att veta vad som är rätt och fel, säger fältsekreteraren Thomas Cervin.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2008-06-29  15:47. Uppdaterad: 2008-06-29  15:47. Avdelning: Media, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Frågor kring cannabis effektivitet mot akut smärta

Oral syntetisk cannabis var ineffektiv i att behandla vissa typer av akut smärta visar en studie från Österrike.

Studien från Medical University of Vienna innehöll 18 friska kvinnor som tilldelades oral cannabis eller placebo. Deras smärtgräns utvärderades sedan för värme och elektronisk hudsmärta i form av inducerad solsveda.

"Frånvaron av smärtstillande aktivitet på akut smärta i vår studie är överraskande," säger huvudförfattare och läkare Birgit Kraft. "Våra resultat visar t.o.m. på en ökad känslighet på vissa sorter av obehag från höga doser av cannabinoider."

Tidigare studier har visat på cannabis förmåga att reducera nerv- och kronisk smärta hos cancer, ryggmärgskadade och ms-patienter. Däremot finns det inga konsekventa resultat om akut smärta.

Smärta

Men Kraft menar att man ska vara försiktig med att dra förhastade slutsatser.
- Smärta är ett väldigt komplex och subjektivt fenomen. Flera studier har tidigare visat att cannabis är effektiv i att behandla vissa typer av kronisk smärta och hjälper patienter att orka genom att deras livskvalitet höjs, säger hon

Andra studier visar på att det finns olika gränser där marijuana med låg potens på 2% THC inte hjälpte alls och tester med 8% THC förvärrade problem medan cannabis med moderat styrka (4% THC) var precis rätt och lindrade olika typer av smärta.

En förklaring kan också vara att cannabis inte fungerar på alla, utan ett urval, enligt bedömare.

Studien publiceras i juli månads upplaga av journalen Anesthesiology.

Tidigare artiklar om smärtstudier:

Av: Admin. Källa: Washington Post. Publicerad: 2008-06-29  15:46. Uppdaterad: 2008-06-29  15:46. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Amerikansk senator skulle använda medicinsk marijuana

Den konservativa republikanska senatorn Arlen Specter extern länk har uttalat sitt stöd för medicinsk marijuana.

Arlen Specter

I en intervju meddelade senatorn att "han skulle absolut använda medicinsk marijuana för att lindra symptom från sin cancer om Pennsylvania (hans väljarområde) tillät det och om hans läkare gjorde en rekommendation."

Specter, som sitter i senatens underutskott för droger och brottslighet, har tidigare nämnt möjligheten att sponsra lagstiftning som avkriminaliserar användning av cannabis för medicinska ändamål.

Han tillade dock att han inte stödjer att patienter bryter mot federal lagstiftning, som idag inte erkänner cannabis som godkänd medicin och förbjuder läkare att föreskriva användning av plantan.

I början av 2005 blev Specter diagnostiserad med avancerad Hodgkins lymphoma, en form av cancer. Han avslutade kemoterapi den 22 juli samma år. I april 2008 meddelade Specter att hans cancer återvänt.

Av: Admin. Källa: The Evening Bulletin. Publicerad: 2008-06-29  15:45. Uppdaterad: 2008-06-29  15:45. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Jättelikt referensverk om cannabis utgivet av EMCDDA

EMCDDA (European Monitoring centre for Drugs and Drug Addiction) eller Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, som är den svenska benämningen, har publicerat en jättelik kvalitativ referensrapport om cannabis alla aspekter i Europa.

Rapporten är publicerad som en monografi (artikel som i detalj behandlar en person eller ett ämne) i två volymer. Den första centrerar runt politisk, medicinsk, social, legislativ, och kommersiell utvecking relaterat till cannabis och är riktad till politiker, sociologer, journalister och polis. Den andra volymens målgrupp är dem arbetande inom behandling, rehabilitering, prevention och sjukvård.

Cannabis Reader

Människor verkar ha en stor aptit på cannabis, vare sig de röker, äter, dricker - eller bara talar om den. Uppskattningsvis var femte vuxen europé har prövat drogen. Mer än 13 miljoner européer har använt cannabis under den senaste månaden.

I världen som helhet produceras nästan 50.000 ton marijuana eller hasch för konsumtion varje år. Det är inte så konstigt då att cannabis har blivit en kontroversiell kulturell företeelse.

Uppsatsen betonar att cannabis inte bara är en statisk, oföränderlig planta, utan en dynamisk produkt som genomgår en gradvis utveckling i styrka, prevalens och odlingssätt, skriver EMCDDA i en sammanfattning av materialet.

Meningen med publikationsvalet är att ge en kortfattad inledning i en rad olika ämnen om cannabis och ge förslag till ytterligare läsning. Textboken fungerar både som en genväg för den som är ny på området och som en sammanställning för den mer bevandrade experten.

Du kan ladda ner hela rapporten eller välja vilken artikel du vill läsa från totalt 33 stycken (sammanlagt 744 sidor) här extern länk.

Av: Admin. Källa: EMCDDA. Publicerad: 2008-06-26  18:31. Uppdaterad: 2008-06-26  18:31. Avdelning: Fakta, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Chicago förbjöd små plastpåsar i deras kamp mot narkotika

Staden Chicago i USA prövar ett nytt grepp för att få stopp på droghandeln genom att förbjuda innehav och försäljning av de små plastpåsar narkotikan förvaras och säljs i.

Stadens stadsfullmäktige röstade igenom förslaget av rådmannen Robert Fioretti som lyckades övertyga hälsonämnden att förbjuda de självtätande plastpåsarna efter att ha plockat upp 15 av dem på en parkpromenad en söndagseftermiddag.

Narkotikapolisen Kevin Navarro menar att lagen kommer att bli ett "viktigt verktyg" i att gå efter speceriaffärer, hälsokostaffärer och andra försäljningsställen. Skyldiga kommer att straffas med böter på ca 9000 kronor.

Zip-bag

Enligt Navarro används påsarna av gäng och langare för att sälja små kvantiteter av narkotika som heroin, kokain, och marijuana för antingen 60 eller 120 kr styck.

Han ser påsarna som marknadsföring för droglangare eftersom de ofta säljs med olika symboler, vilket gör att köpare inte längre behöver be om en specifik drog vid dess riktiga namn, utan kan hänvisa till symbolerna. Något som försvårar polisens arbete.

Vissa har kritiserat påbudet som gäller påsar under fem centimeter i antingen höjd eller bredd och uttryckt oro över att oskyldiga personer kan komma anhållas. Påsarna finns även i detaljhandeln, t.ex. kommer extraknappar till skjortor och byxor med sina egna liknande småpåsar.

Polisen försäkrar dock att laglig användning av påsarna är undantagna förbudet.

Uppdatering: Kampen mot narkotika fortsätter i Chicago som just röstat igenom ett förbud på tobakspapper. Rullpapper räknas nu som ett droginstrument och olagligt att äga och sälja.

Av: Admin. Källa: The Chicago Sun-Times & Chicago Breaking News.. Publicerad: 2008-06-26  18:31. Uppdaterad: 2010-03-28  01:23. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Vita Huset hävdar ökad potens under 2007

Enligt en ny rapport från Vita Husets drogkontor har cannabis potens drastiskt ökat sedan 1975. Men många ifrågasätter rapportens trovärdighet.

Förra året steg styrkan till den högsta på 30 år, vilket utgör en hälsorisk för dem som anser drogen är ofarlig, säger rapporten.

Analysen är gjord av University of Mississippi's Potency Monitoring Project som sedan 1975 spårat den genomsnittliga THC-styrkan i prover som beslagtagits från polis och tull. Årets projekt analyserade 62,797 prover.

I rapporten hävdar man att den genomsnittliga mängden THC nådde 9.6 procent under 2007, jämfört med 8.75 procent det tidigare året. 2007 års siffra representerar en fördubbling av potens sedan 1983, när den genomsnittade just under 4 procent. Ökningen tillskrivs mer sofistikerad odlingsteknik.

Drogtsar John Walters tog statistiken som ett bevis för cannabis ökande skadlighet, speciellt på ungdomars lungor, minne och psykologiska utveckling.

THC Potency

Kritiken lät inte vänta på sig. Läkaren Mitch Earleywine, som undervisar i psykologi vid State University of New York in Albany och fungerar som rådgivare åt flera cannabisreformgrupper, påpekade att oavsett om potensen stigit justerar användare generellt sin konsumtion till samma nivå. "Starkare marijuana leder till mindre inhalerad rök," kommenterade han till AP.

Den höga potensen ökar även risken för att framkalla beroende, menar Vita Huset. Detta säger Earlywine är helt fel.
- Det finns ingen data som visar att starkare marijuana leder till mer missbruk. Dessutom är abstinenssymptomen väldigt milda, med en minskad aptit och lättretlighet.

Annan kritik mot studien är att majoriteten av den cannabis som beslagtas och testas är oftast insmugglad och starkare eftersom smugglare skapar ofta mer potent narkotika för att göra större förtjänster. NORML, en av USAs reformorganisationer, säger att den riktiga potensen på inhemsk marijuana ligger konstant på ca 5 procent.

Dessutom gör Vita Huset ingen skillnad på vad man mäter. Hasch, hascholja, sinsemilla, vild industrihampa och marijuanas potens blandas friskt i statistikens slutsatser, menar Earlywine.

Ett annat argument som översågs av Walters är att läkare i USA kan lagligt skriva ut FDA-godkända läkemedel som innehåller 100% syntetisk THC, utan att drogtsaren verkar speciellt oroad över detta faktum.

Av: Admin. Källa: AP. Publicerad: 2008-06-26  18:30. Uppdaterad: 2008-06-26  18:30. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Ämne i marijuana visar antiinflammatoriskt löfte

En cannabinoid i marijuana motverkar inflammation utan att påverka hjärnan visar ny farmakologisk forskning. Fyndet kan komma gynna patienter med ledinflammation och leversjukdomen cirros.

Enligt schweizisk forskning publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences hämmar cannabinoiden beta-kariofyllin, eller (E)-BCP, inflammation. Ämnet återfinns i stor grad (upp till 35 procent) i plantans oljor.

Fyndet är välkommet eftersom nuvarande antiinflammatoriska läkemedel kan vara mindre effektiva med biverkningar som magsår och ökad risk för hjärtattack.

Inflammation

Trots decennium av forskning kring cannabis hade man ingen aning att ämnet lindrade inflammation. (E)-BCP återfinns redan i mångas diet. Mat som har speciellt höga nivåer är svartpeppar, oregano, basilika, lime, kanel, morötter och selleri.

Cannabinoider påverkar primärt två av många molekylära receptorer i människokroppen. CB1 hittas mestadels i hjärnan och nervsystemet och är ansvarig för berusningen från bl.a. THC.

CB2 hittas i övriga kroppen och speciellt i immunsystem. Vid aktivering utlöser de en kaskad av biokemiska reaktioner som kan hjälpa emot inflammation och samtidigt blockera smärtsignaler. (E)-BCP påverkar däremot enbart receptorer som svarar på CB2.

De sjukdomar man tror ämnet kan komma förhindra och behandla är förutom artrit och levercirros även ledgångsinflammation, åderförkalkning och Crohns sjukdom.

Av: Admin. Källa: National Geographic News. Publicerad: 2008-06-26  18:29. Uppdaterad: 2008-07-01  00:38. Avdelning: Forskning, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Coffeeshopindustrin hotad av rökförbudet?

Intresseföreningen för den holländska coffeeshopindustrin varnar för hårdare tider när landet inför rökförbud för tobak den 1 juli.

I praktiken innebär det att det blir förbjudet att röka tobak blandat med cannabis på landets coffeeshops. Däremot går det utmärkt att fortsätta röka enbart cannabisprodukter eftersom dessa inte omfattas av förbudet.

Coffeeshop-innehavarnas intresseorganisation BCD extern länk (Bond van Cannabis Detaillisten) har lobbat intensivt för att det kommande förbudet inte skulle gälla deras verksamhet men så sent som förra veckan sa landets premiärminister Jan Peter Balkenende att det inte blir några undantag från den nya tobakslagen.

Coffeeshop

- Om holländska invånare är tillräckligt gamla för att skickas till Afghanistan, kan du inte säga till mig att man vill skydda dem från rök på arbetsplatsen. De är tillräckligt gamla för att bestämma själva. De kan rösta och gå till krig men tillåts inte ens ta ett sådant här beslut, säger Paul Wilhelm, ägare till De Tweede Kamer, en av Amsterdams mer berömda coffeeshops, grundad 1985.

Marc Jacobsen från BCD håller med.
- På ett café kommer du för att dricka något. På en restaurang kommer du för att äta. I en coffeeshop kommer du för att röka, så rökning måste få tillåtas.

Konsumenter föredrar ofta att blanda cannabis med tobak eftersom enbart cannabis har en förmåga att slockna. De nya reglerna är avsedda att skydda anställda, men personalen på coffeeshopparna säger de nya reglerna är absurda och att de har valt att arbeta i den rökiga miljön.

För att kontrollera det nya tobaksförbudet har antalet statliga inspektörer fördubblats till 200. Coffeeshopägare riskerar böter på cirka 2700 kronor första gången och upp till cirka 22000 kronor fjärde gången det inträffar.

Vissa mer etablerade etablissemang som har råd kommer att bygga seperata rum där mixade cigaretter fortfarande kan rökas inomhus. Att flytta utomhus är inte ett alternativ för många eftersom pubar och barer i Holland ofta är inklämda mellan hus och har ingen egen trädgård.

Av: Admin. Källa: ReageraMera & The Independent. Publicerad: 2008-06-22  15:21. Uppdaterad: 2008-06-22  15:21. Avdelning: Nyheter, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Fler häktas på felaktiga grunder

Statistik från justitiekanslern (JK) visar att allt fler personer felaktigt häktas.

Nästan 1200 personer fick i fjol skadestånd då de varit frihetsberövade på felaktiga grunder. En siffra som sannolikt kommer att förbipasseras rejält detta år. Hittills har 709 ansökningar om skadestånd inkommit till JK.

År 2007 fick 1178 personer skadestånd efter att ha suttit felaktigt frihetsberövade. Det var då en ökning med 27 procent på två år, enligt en artikel som publiceras i samhällsmagasinets Fokus extern länk.

Häkte

Personer som blir felaktigt frihetsberövade hittas i alla kategorier, misstänkta, häktade och anhållna personer.

Advokatsamfundet anser ökningen beror på att folk häktas på allt för lösa grunder och att domstolarna har blivit slappa.

– Det är oroande att siffrorna fortsätter att öka så markant. Det är väldigt lätt att bli häktad i Sverige och sedan är skadestånden oerhört låga, säger försvarsadvokat Peter Althin.

Av: Admin. Källa: TT. Publicerad: 2008-06-22  15:19. Uppdaterad: 2008-06-22  15:19. Avdelning: Statistik, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


40 års fängelse för cannabissmuggling

Tre personer inblandade i Sverige största beslag av cannabis har dömts till sammanlagt 40 år i fängelse.

Alla tre dömdes för grovs narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott i Falu tingsrätt medan en av männen fick två år lägre straff för hans samarbetsvillighet och ärlighet. I domen ingår även andra smugglingsresor.

De anhölls i samband med att 400 kilo av cannabis upptäcktes i en lastbil i Mariestad förra November. Lasten kom från Nederländerna och var troligen avsedd för den norska marknaden.

Två andra män dömdes samtidigt till kortare fängelsestraff för grovt penninghäleri samt stämpling till grovt narkotikabrott och smuggling.

Av: Admin. Källa: TT. Publicerad: 2008-06-22  15:18. Uppdaterad: 2008-06-22  15:18. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Amerikas äldsta headshop fyller 40

Den äldsta headshoppen i Amerika fyller i år 40 år. 1968 öppnade Captain Eds Shoppe upp sina dörrar för första gången i Kaliforniens Van Nuys och Reseda.

Hittills har man överlevt sex amerikanska presidenter, även om detta inte varit helt problemfritt. 1980, under Reagan-administrationen, tvingades man byta namn från Heads and Highs för att den federala narkotikapolisen ansåg att namnet antydde på drogbruk.

Grundaren Edwin Marsh Adair III, a.k.a. Captain Ed, en blivande skådespelare som gick och blev en av de mer kända cannabisaktivisterna, gillade inte att bli tillsagd vad han kunde göra så han döpte stället efter sig själv. Delägaren Bob Silverman hade inget emot namnbytet.

Captain Eds Shoppe

Butiken har knappt bytt utseende sedan öppnandet. Fortfarande pryder gamla antika affischer väggarna och är fullpackad med färggranna glaspipor, vaporisatorer, och varenda produkt du kan tänka dig en hedonist kan önska, gammal som ung.

Tusentals av signaturer för legalisering har även skrivits på under åren inom dess fyra väggar.

Utmärkelsen amerikas äldsta headshop är något kontroversiell eftersom vissa hävdar att den första headshoppen egentligen var Psychedelic Shop i San Francisco som öppnade redan den 3 januari 1966.

Headshops växte ut ur oberoende poster- eller stearinljusbutiker på 60-talet i städer med en stor koncentration av college-ungdomar.

När babyboom-generation blev äldre minskade dess populäritet, men har börjat dyka upp igen på 2000-talet efter introduktion av lagar som legaliserar medicinsk marijuana.

'Captain Ed dog den 16 augusti 1991 från leukemi.

Av: Admin. Källa: High Times Mars 2008 & Wikipedia. Publicerad: 2008-06-22  15:17. Uppdaterad: 2008-06-22  15:17. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Weeds slår tittarrekord i USA

Fjärde säsongen av den populära tv-serien Weeds extern länk har just inletts borta över dammen i USA till lysande tittarsiffror.

Premiäravsnittet om den ensamstående tonårsmamman och marijuanalangaren Nancy Botwins (Mary-Louise Parker) äventyr i den lilla förortsstaden Agrestic blev därmed åter igen kabelkanalen Showtimes populäraste tv-sändning någonsin.

Weeds hade ett genomsnitt på 1.3 miljoner tittare slog det tidigare rekordet, avsnittet Dexter från säsong 2 (1.2 miljoner) som sändes förra året.

Den nya säsongen innehåller nya tvister och ser Nancy Botwin bli en fullfjädrad cannabissmugglare över gränsen mellan USA och Mexico.

Serien, som debuterade i augusti 2005, är också en av de mest nedladdade på nätet extern länk.

Weeds

Av: Admin. Källa: Celebstoner & The Hollywood Reporter. Publicerad: 2008-06-22  15:14. Uppdaterad: 2008-06-22  15:14. Avdelning: Kultur, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Israel förbjuder bongen

Israels parlament har förbjudit försäljning av vattenpipor som ofta används för konsumtion av cannabis.

Lagen som passerade justitiekommittén kriminaliserar försäljning och import av apparaturer avsedda för produktion och konsumtion av illegala droger.

Bong

Det huvudsakliga målet med lagen är att sätta stopp för bongs i butiker belägna intill utbildningsinstitutioner som universitet och högskolor. Vattenpipor finns idag att köpa i nästan varenda bensinmack och kiosk.

Däremot drogs en paragraf som förbjöd innehav av droginstrument för personligt bruk tillbaka.

Den tidigare lagen förbjöd också vattenpipor, men krävde att det fanns spår av illegala substanser i dem för en fällande dom.

Knesset måste fortfarande godkänna förslaget som har ett maxstraff på fem års fängelse, men det förväntas bli en formalitet.

Tidigare: Södra Australien förbjöd bongen.

Av: Admin. Källa: Haaretz. Publicerad: 2008-06-22  15:13. Uppdaterad: 2008-06-22  15:13. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Framstående cannabisforskare avliden

En av de mer framstående forskarna inom cannabisområdet har avlidit.

Billy Ray Martin dog i sitt hem i Richmond från cancer 65 år gammal.

Han hade under de senaste 35 åren etablerat sig som världens främsta expert inom forskning av cannabis bl.a. genom 32 år på Virginia Commonwealth University extern länk. Sedan 2000 var Martin ordförande för universitetets avdelning för farmakologi och toxikologi.

På slutet av 70-talet visade han att de beteendemässiga effekterna av marijuana berodde på delta-9-tetrahydrocannabinol, eller THC, cannabis huvudsakliga verksamma ingrediens.

Han ledde också forskning för NIDA (National Institute on Drug Abuse) inom anandamide, den cannabis-liknande substansen som finns naturligt i våra hjärnor.

Billy Ray MartinBilly Ray Martin.

Martins forskning kring cannabis tittade på båda aspekter av drogen - dess risker och terapeutiska potential. Även nikotin och kokain inom drogmissbruk och beroende ingick i hans forskarkarrär som han belönades flera gånger för.

Hans forskning om cannabis ledde senare till grundadet av International Cannabinoid Research Society extern länk som han agerade första ordförande för. Han tilldelades också gruppens Raphael Mechoulam Award för enastående bidrag till forskningen kring cannabinoider.

Under sin karriär skrev han nästan 400 vetenskapliga papper och tjänade inom flera utskott och kommittéer, inklusive rådgivare åt världshälsoorganisationen.

Han efterlevs av sin fru och två barn.

En gästbok till minne av Dr. Billy Ray Martin finns upplagd här extern länk.

Av: Admin. Källa: Richmond Times-Dispatch. Publicerad: 2008-06-22  15:12. Uppdaterad: 2008-06-22  15:12. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


En tredje patient dömd till fängelse

En 39-årig man har dömts till fem månaders fängelse för att ha odlat cannabis mot sin astma.

Mannen från Genarp i Lund hade läst på internet att cannabis kunde hjälpa mot sina astmaproblem. Eftersom han var arbetslös och inte hade pengar till astmamedicin beslöt han att odla sin egen.

Det var några polisers känsliga luktsinne som ledde fram till att odlingen kunde upptäckas. Poliserna, som befann sig i området i ett annat ärende, kände en svag doft av cannabis från en ladas ventilationsrör på en ensligt belägen gård.

Inhalator

Vid en husrannsakan upptäcktes två drivhus med fem plantor i olika växtstadium samt torkade växtdelar. Enligt åtalet har mannen framställt och innehaft 567 gram cannabis.

I förhör har mannan sagt att odlingen var medicinsk och pågått under ett par månaders tid. Mannen lider av astma, men har inte haft råd att lösa ut de mediciner som läkare skrivit ut.
– När jag tar några bloss lossnar slemmet i bröstet, sa han bl.a.

Lunds tingsrätt anser att det inte är bevisat att hela mängden cannabis skulle komma till användning eftersom en del av plantan skulle rensas bort och dessutom hade en mycket låg renhetsgrad. Straffet blev därför fem månaders fängelse.

Sedan tidigare har Marie Stenhoff och Suzanne Eriksson dömts till fängelse för att ha använt cannabis i enbart medicinskt syfte.

Av: Admin. Källa: Sydsvenskan. Publicerad: 2008-06-18  15:24. Uppdaterad: 2008-06-25  01:27. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Mobila orala drogtester opålitliga

Mobila drogtester som använder saliv är varken praktiska eller pålitliga när det gäller att upptäcka tidigare konsumtion av cannabis. Det uppger en vetenskaplig granskning publicerad i journalen Therapeutic Drug Monitoring.

"Tillförlitlig POCT (point-of-care testing; diagnostester på samma plats som annan patientvård eller på annan plats genom flyttbara och handhållna instrument) är fortfarande problematisk, speciellt när det gäller cannabinoider och benzodiazepiner. Idag finns det inget mätinstrumt som möjliggör både pålitlig och praktisk POCT," skriver författarna av studien extern länk.

drogtest

En granskning från 2007 av tio orala testinstrument för vätskor nådde en liknande slutsats. Av de tio instrument som testades visade sex antingen falska negativa eller falska positiva resultat för marijuanas primära psykoaktiva ingrediens THC.

Fem instrument uppvisade även falska positiva resultat för närvaro av marijuanas primära inaktiva metabolit carboxy-THC (THC-COOH).

Tidigare utvärderingar av mobila drogtester med saliv har visat att teknologin är opålitlig i att upptäcka färsk cannabisanvändning, speciellt när testet utförs vid vägkontroller.

Flera europeiska nationer och en handfull amerikanska delstater utvärderar just nu deras användning av polis för att indentifiera bilister som kör påverkade av marijuana eller andra kontrollerade substanser.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2008-06-18  15:23. Uppdaterad: 2008-06-18  15:23. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Vattenpiptobak säljs olagligt

I en undersökning av flera butiker i Göteborg har tidningen Göteborgsposten visat att det pågår illegal försäljning av vattenpiptobak p.g.a. en avsaknad av varningsmärkning.

I Göteborg verkar ansvaret för kontrollen av vattenpiptobaken och dess märkning fallit mellan stolarna avslöjar GP.

Statens folkhälsoinstitut (FHI) har det centrala ansvaret för utformning av varningstexterna men ingen möjlighet att kontrollera att de efterföljs och tillståndsenheten i Göteborgs kommun som ska ansvara för tillsynen gör det inte eftersom de har viktigare saker att ta itu med.

Vattenpipa

Bland de tolv butiker och tobakshandlare som GP granskat hade inte ett enda paket vattenpiptobak varningstext på svenska vilket gör det till brott mot tobakslagen.

Trots vissa varningssignaler om vattenpipors skadlighet är rökningen ökande populär, speciellt hos ungdomar.

Folkhälsoinstitutet vill nu se en lagändring så att det blir kommunen som har det omedelbara tillsynsansvaret.

Av: Admin. Källa: GP. Publicerad: 2008-06-18  15:22. Uppdaterad: 2008-06-18  15:22. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Arbetsgivare förbjuds diskriminera mot patienter i Oregon

Delstaten Oregons överklagningsdomstol har i ett beslut skyddat patienter som använder medicinsk marijuana från diskriminering av deras arbetsgivare. Därmed går man rakt emot Kalifornien som gick på en annan linje för fem månader sedan.

Beslutet innebär att en arbetsgivare måste rimligtvis anpassa sin arbetsplats för personer som lagligt använder medicinsk cannabis.

Fallet gällde en stålfabrik i Eugene som bröt mot statens diskrimineringslagar mot handikappade genom att avskeda en anställd som använde läkarcannabis.

Oregon

Domstolen gör också bedömningen att så länge personen i fråga inte använder cannabis på arbetsplatsen så får inte arbetsgivaren sparka honom eller henne. Arbetsgivare behöver alltså inte tolerera marijuana på arbetsplatsen enligt domstolen.

Kritiker hävdar att beslutet riskerar säkerhetskänsliga yrken, men hittills har ingen arbetsplatsolycka skett där en patient med medicinsk marijuana varit inblandad.

Oregon godkände användningen 1998 genom att passera Oregon Medical Marijuana Act.

Kaliforniens högsta domstol beslutade i mitten på januari att arbetsgivare har rätt att sparka en anställd om det via drogprover kommer fram att personen brukat medicinsk cannabis.

Av: Admin. Källa: AP. Publicerad: 2008-06-18  15:21. Uppdaterad: 2008-06-18  15:21. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Alternativa åsikter i fara från FRA

Den 18 juni röstar Sveriges riksdag om att införa allmän avlyssning av alla svenska medborgare. Försvarets Radioanstalt (FRA) ges i uppdrag att avlyssna all kabelburen kommunikation som passerar Sveriges gränser.

Nästan all kommunikation, även inom Sverige, passerar idag gränsen och kommer därmed att avlyssnas. E-post, sms, webbtrafik, chattar och mobil- och telefonsamtal. Även regering och myndigheter ges befogenhet att söka i den privata kommunikationen.

Spaningen går till så att FRA med hjälp av vissa sökord avlyssnar trafiken i jakt på "yttre hot". Det krävs ingen brottsmisstanke eller domstolsbeslut.

Kritiken mot lagen och risk för missbruk är överhängande, oavsett vem du är och vad för slags åsikter du har.

Även om FRA-lagens uppgift är att upptäcka hot mot Sverige genom att övervaka trafik från utlandet, och inte i Sverige, är det inte så svårt att tänka sig en anställd på FRA som också är fanatisk drogmotståndare får i uppgift att avlyssna ett samtal. Vad som händer sedan kan du själv räkna ut...

Den senaste tiden har bloggosfären gemensamt kampanjerat emot lagen. Vad kan du göra för att påverka? Mejla till riksdagsledamöterna extern länk och kräv att de röstar NEJ till FRA-lagen.

Det finns ett antal ledamöter från alliansen som egentligen vill rösta nej, men behöver moraliskt stöd för att våga trotsa partipiskan. Ändrar sig dessa finns det en stor chans att förslaget misslyckas bli lag.

Eller dyk upp utanför riksdagshuset kl 08:00 onsdagen den 18 juni för att påverka extern länk och visa vad du tycker om förslaget.

Stoppa FRA

Av: Admin. Källa: Expressen & Pär Ström. Publicerad: 2008-06-15  16:09. Uppdaterad: 2008-06-15  16:09. Avdelning: Kommentar, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Tungt regn riskerar BC-skörd

British Columbias marijuanaindustri kan komma förlora upp till sex miljarder kronor detta året om det konstanta regnet som hamrar regionen inte upphör snart.

Det är marijuanaktivisten Marc Emery som varnar att den naturliga odlingssäsongen från mittan av maj till mitten av juni har drabbats av både kyla, moln och överdriven fuktighet, förhållanden som fått de flesta utomhusplantor att bara nå circa 15 centimeter ovanför jorden, mycket lägre än de borde vara.

- När jorden är riktigt blöt tenderar den att flytta på sig och orsaka röta och vattenfylld mark och plantorna kan inte hantera så mycket vatten, säger Emery.
- Dessutom komplicerar mögel och mjöldagg problemet ytterligare.

Väderproblemen breder ut sig över hela provinsen, från Vancouver till Kootenay. Emery uppmanar därför odlare, som ofta sår både inomhus och utomhus, att flytta sina plantor inomhus och försöka rädda dem.

BCBritish Columbia.

Trots att sex miljarder kronor är mycket pengar kommer den huvudsakliga inkomsten, 85 procent, från inomhusodlingar, som inte påverkas utav regnet. Tillsammans uppskattas hela den illegala industrin inom BC vara värd mellan 35-50 miljarder kronor.

- Ett byte av väder med sol skulle kunna rädda skörden, men om inte solstrålarna kommer före 25 juni måste odlare ge upp de sådda plantorna och börja om igen.
- En guldgruva för frö- och startplantförsäljare, som kommer tjäna grova pengar, tillägger Emery.

Den negativa BC-skörden kan dock komma att uppvägas av massiva skördar i regioner som Ontario, Quebec, New Brunswick och Nova Scotia som tvärtom fått solsken i massor.

Av: Admin. Källa: The Globe and Mail. Publicerad: 2008-06-15  16:08. Uppdaterad: 2008-06-15  16:08. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Världens största narkotikabeslag

Polis i Afghanistan har avslöjat vad som tros vara det största narkotikabeslaget i världen: 237 ton haschisch.

Droggömman påträffades gömd i ett dike i provinsen Kandahar, som ligger beläget i de södra delarna av landet, genom samarbete med brittiska militärstyrkor och uppges vara värt 2,4 miljarder svenska kronor.

Polis gjorde avslöjandet efter ett tips om ett gigantiskt narkotikacache på morgonen den 9 juni och man hittade drogerna senare samma dag. Tre män anhölls under operationen.

Enligt den Nato-ledda styrkan International Security Assistance Force (ISAF) skulle drogerna användas av Talibanerna för att köpa vapen.

Drugbust in kandahar

När droggömman, som uppskattas väga lika mycket som 30 brittiska London-dubbeldäckare, skulle förstöras behövde det brittiska flygvapnet användas för att sänka underground-bunkern.

Afghanistan har kritiserats av det internationella samhället för att inte göra tillräckligt för att bekämpa droghandeln, speciellt opiumhandeln som svarar för 90 procent av världens opium. Den senaste tiden har man även börjat odla cannabis för export.

Det tidigare rekordet för drogbeslag var 81 ton kokain som beslagtogs i Colombia.

Av: Admin. Källa: BBC & Aftonbladet. Publicerad: 2008-06-15  16:07. Uppdaterad: 2008-06-15  16:07. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Drew Carey och medicinsk marijuana i Kalifornien del två [video]

Komikern Drew Carey fortsätter här sin odyssé om medicinsk marijuana i Kalifornien med ett videoreportage om örten och dess kontroversiella användning av minderåriga sjuka i cancer.

Han tar även upp den federala regeringens fortsatta taktik att räda dispensärer och dess påverkan på lokala samhällen.

Get the Flash Player to see this player.

Av: Admin. Källa: Reason. Publicerad: 2008-06-15  16:06. Uppdaterad: 2008-06-15  16:06. Avdelning: Video, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Skotsk parlamentsgrupp föreslår taxering av cannabis

En ny rapport från en tankesmedja som stöds av det skotska parlamentet aviserar radikala nya sätt för att handskas med droger.

Rekommendationerna förslår bl.a. taxering på försäljningen av cannabis till vuxna vilket möjliggör att handeln kan regleras hårdare samt stryper tillgången för otillbehöriga och minderåriga. Det skulle även innebära en separation av cannabis från tyngre och mer skadligare droger.

Ännu mer kontroversiellt är att rapporten kallar på sprut- eller konsumtionsrum där tunga missbrukare kan injicera säkert och heroin på recept för att bekämpa drog-relaterade dödsfall och spridning av hepatit C.

Futures Forum

Organisationen Futures Forum har ombetts att undersöka nya sätt att hantera drogberoende och missbruk, mer specifikt hur Skottland skulle kunna halvera skadan som orsakas av narkotika och alkohol senast år 2025.

Man bedömde att drogbruk bör behandlas som en hälsofråga, livsstilsval och i social kontext och ersätta den gamla synen, kriminalitet.

Vidare vill man se en större andel av resurser frigörs för behandlingsforskning och utvärdering. Fängelser anses som anti-produktiva och inte godtagbara. Även ett nytt klassifieringssystem föreslås, för att ersätta Storbritanniens A,B,C-system.

Rapporten extern länk (PDF) fick genast kritik från politiker och polis som menar att rekommendationerna bryter mot internationella konventioner och sänder fel signaler till samhället.

Av: Admin. Källa: BBC. Publicerad: 2008-06-15  16:05. Uppdaterad: 2008-06-15  16:05. Avdelning: Politik, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Vänsterpartiet röstade för avkriminalisering av narkotikakonsumtion

Vänsterpartiet tog under deras kongress extern länk 6-8 juni i Norrköping det historiska beslutet att man ska verka för att avkriminalisera konsumtion av narkotika.

Efter en lång debatt så antogs partistyrelsens linje med röstetalet 132–67. Det betyder att Vänsterparitet som enda riksdagsparti inte står bakom att all befattning med narkotika ska vara olaglig i Sverige.

Bakgrunden är en rapport om en ny narkotikapolitik som vänsterpartiets riksdagsgrupp tagit fram, Knarkare är också människor, där borttagandet av kriminalisering av själva bruket anses nödvändigt för att missbrukare annars marginaliseras, diskrimineras och avstår från att söka hjälp.

Man anser även att polisens arbete mot enskilda missbrukare är för ensidigt och alltför lite fokus riktas mot langaren.

V var också emot konsumtionsförbudet som infördes 1988 och straffskärpningen 1993 som innebar att polisen kan tvinga misstänka individer till urin- eller blodprov.

Vänsterpartiet

Kongressen som också omvalde Lars Ohly som partiordförande antog även en motion om att vänsterpartiet ska verka för att sprutbytesprogram byggs ut.

Kongressens tema har varit förändring och har haft vänsterkrafter i Norge och Holland som förebild.

Av: Admin. Källa: Drugnews. Publicerad: 2008-06-11  17:52. Uppdaterad: 2008-06-11  17:52. Avdelning: Politik, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Overgrow 2008 inledd

Nu är årets Overgrow-kampanj här.

Först ut är Malmö där cannabisplantorna börjat dyka upp i kommunens offentliga blomsterlådor.

Först reagerade polisen med måttligt intresse.
- Vi utreder inte politiska brott och aktioner, utan narkotikabrott med uppsåt. Det bedömer vi inte att man har om man odlar på allmän plats, sa Jonas Jönsson på Malmöpolisens narkotikarotel.

Men efter tips från allmänheten om flera misstänka plantor genomförde skånepolisen nyligen en skörderäd. Resultatet blev ett sextiotal sticklingar och en förundersökning om brott är inledd.

Overgrow är ett fenomen runtom i världen för att uppmärksamma och skapa debatt kring den fortsatta kriminaliseringen av cannabis för vuxna. Speciellt i Norge och Finland har det varje sommar planterats snabbväxande hampafrön eller fågelfrö av låg THC-kvalitet i stora mängder i rabatter och blomsterkrukor.

Plantorna har planterats av en människa aktiv inom svenska Operation Overgrow extern länk, samt det libertarianska aktivistnätverket Befriarna extern länk.

Overgrow 2008

Du hittar bilder från aktionen här extern länk. Dessa plantor har sedan dess plockats bort.

Uppdatering: Flera plantor har också dykt upp mitt i Karlstad, Värmland, utanför en butik på Norrstrand närmare exakt. Plantorna beslagtogs av polisen som ska skicka dem på kemisk analys och utreda fallet närmare.

Uppdatering: Även i Luleå har hundratals av plantor nu dykt upp i blomrabatter. I flera veckor undgick de upptäckt och sköttes och bevattnades av en ovetande parkförvaltning, tills de avslöjades och avlägsnades.

Av: Admin. Källa: Sydsvenskan & Metro & Nya Värmlands Tidning & Liams Libertarian Blog & Aftonbladet. Publicerad: 2008-06-11  17:51. Uppdaterad: 2008-08-01  20:34. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Är polisen drogliberal?

Den skånska polisen erkänner "omedvetet" att droger är bättre än alkohol. Hur annars ska man tolka detta uttalande extern länk i samband med ett polisingripande på en lokal rejvfest.

Trots gripandena var ordningen god vid festen, enligt polisen.
- Det går inte att jämföra med krogen. Det är en extremt vänlig stämning, inte i närheten av några slagsmål, men tyvärr är det procentuellt fler narkotikapåverkade än på krogen, säger narkotikapolisen Jonas Jönsson.

Omkring 150 personer uppges ha deltagit i festen förra helgen. Två män misstänks ha sålt LSD och amfetamin och ytterligare 21 festdeltagare misstänks för ringa narkotikabrott. Båda de misstänkta männen släpptes efter förhör.

För en skärmdump av artikeln se nedanför:

DN

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2008-06-11  17:50. Uppdaterad: 2008-06-11  17:50. Avdelning: Intressant, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Filippinerna erkänner bevisplantering

Bevis

Byråchefen för den filipinska narkotikaroteln har erkänt att man planterat droger på vissa misstänkta för att få dem fällda i domstol.

Dionisio Santiagos erkännande att Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) planterat bevis som amfetamin och droginstrument i hemlighet härrör ifrån en fråga från en journalist under en presskonferens.

Santiago sa att under vissa omständigheter var man "tvungen att kringgå rättssystemet", men försäkrade att detta gällde enbart "välkända drogsmugglare som var listade på PDEAs svarta lista" och som alltid lyckas undkomma anhållning och åtal.

Han sa också under det uppmärksammade uttalandet att agerandet var speciellt avsett för "av allmänheten välkända langare" som ett sätt att neutralisera de stora personligheter som leder ligorna inblandade i den illegala handeln som "förstör framtiden för ungdomar."

Detta skedde, enligt Santiago, "trots att de visste om att förfarandet bryter mot lagen."

Enligt PDEA är 10 miljoner människor beroende på droger i Filippinerna som har 91 miljoner invånare.

Av: Admin. Källa: Philippine Star. Publicerad: 2008-06-11  17:49. Uppdaterad: 2008-06-11  17:49. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Stoners for Obama

Cannabisrökarna fick sin man!

Den mest marijuanavänliga demokratiska presidentkanditaten sedan Jimmy Carter är ett faktum.

Och för att fira detta historiska tillfället erbjuder webbsajten Celebstoner.com folk att visa vad dem står genom klistermärken som säger just detta: Stoners for Obama.

Stoners for Obama

Priset är 2 st. för 6 kronor, vilket också är minimordern och kan beställas via PayPal här extern länk.

Av: Admin. Källa: Celebstoner.com. Publicerad: 2008-06-11  17:48. Uppdaterad: 2008-06-11  17:48. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Klass A-droger ett större hot än terrorism

Enligt en nyligen publicerad rapport från SOCA (Serious Organised Crime Agency) utgör smugglingen av tung narkotika det största enskilda hotet mot Storbritannien - tack vare den emorma vinstmarginalen utgör den t.o.m. ett hot större än det från terrorister.

Organisationen som mäter hotet organiserad brottslighet utgör inom olika verksamheter beskriver att de största problemen med narkotika finns i London, Birmingham, Machester och Liverpool. Dessa grupper är också aktiva inom flera olika områden av den svarta marknaden, som vapen, bedrägeri, och olaglig immigration.

SOCA

Omkring 90 procent av det heroin som kommer till landet kommer ursprungligen från Afghanistan och cirka en fjärdedel av det heroin som beslagtas i Storbritannien kommer direkt från Pakistan med flyg.

SOCA rapporterar också rekorbeslag. Man har tillsammans med kollegor i andra länder beslagtagit nästan 90 ton av narkotika i klass A och mer än 60 ton prekursorer.

SOCA etablerades 1 april 2006 genom en sammanslagning av organisationerna National Crime Squad, National Criminal Intelligence Service och delar av HM Revenue, tullen och invandrarverket.

Av: Admin. Källa: ReageraMera. Publicerad: 2008-06-11  17:47. Uppdaterad: 2008-06-11  17:47. Avdelning: Nyheter, Europa.

Skriv ut

Upp ↑


Förbud länkat till mer potent cannabisbruk

Vuxna som bor i områden där marijuana är förbjudet är mer sannolika att föredra mer potent cannabis jämfört med vuxna på platser där försäljning av drogen är lagligt reglerat.

Allt enligt en ny opinionsundersökning som publiceras i det kommande numret av International Journal of Drug Policy.

Forskare vid University of California at Santa Cruz frågade slumpmässigt fler än 400 långvariga cannabisrökare om deras konsumtionsmönster i både San Francisco och Amsterdam.

De svarande i Amsterdam, där försäljningen av smä mängder av cannabis är reglerat, rapporterade att de i mycket större skala föredrog mild och moderat cannabis över starkare varianter än dem som bor i USA.

Amsterdam San Francisco

"Eftersom cannabismarknaden i San Francisco är olaglig tenderar användare oftare att välja de starkare sorterna därför att de kan aldrig vara säkra på tillgången eller potens. I kontrast har tre decennium av de facto avkriminalisering i Amsterdam fostrat en stabil och transparent cannabishandel där konsumenter kan lita på och inhandla den cannabis och potens de föredrar," säger studien.

Studien extern länk avslöjar även att två tredjedelar av användare i båda städer modererar deras bruk beroende på dess potens - vanligtvis konsumerar man mindre om sorten är starkare.

Invånare i båda metropoler sa också att priset hade väldigt liten påverkan på deras användning, vilket föreslår att aggressivt försöka reducera tillgång på cannabis spelar en väldigt liten roll i hur många som egentligen använder drogen.

Ålder vid första berusning, uppfattad risk för anhållning och maximum användning var nästan identiska för båda städerna, men användare i San Francisco var mer sannolika att rapportera experiementering med andra illegala droger, inklusive kokain, metaamfetamin, ecstasy och opiater, än personer i Amsterdam.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2008-06-08  15:40. Uppdaterad: 2008-06-08  15:40. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Ny förening för poliser som tror på riskreducering

En ny koalition för poliser som stödjer riskreducering i samband med amvändning av narkotika har bildats i Australien.

Nätverk- och resurscentret COPS HR (Coalition Of Police Supporting Harm Reduction) bildades i maj 2008 för att fungera som ett forum för informationsdelning, debatt och interaktion mellan poliser, individer och andra polisorganisationer.

Polis

Nätverket förser råd och stöd för poliser inom rättsväsendet som vill veta mer om metoder och praktik som är förenlig med att reducera riskerna associerade med illegala droger istället för att enbart accepetera dogman om nolltolerans.

Man tillhandahåller även polisträning och utbildningsmaterial samt andra resurser som respons på narkotikafrågan.

Centret drivs av Greg Denham, en pensionerad polis med 22 års erfarenhet.

COPS HR kan kontaktas via e-post eller deras webbsida extern länk som innehåller mer information.

Av: Admin. Källa: IHRA. Publicerad: 2008-06-08  15:39. Uppdaterad: 2008-06-08  15:39. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Reklamfilm för MM i New York [video]

Burton Aldrich, en rullstolsbunden man med dubbelsidig förlamning från New York, förklarar hur marijuana hjälper honom med hans plågsamma smärta och spasmer i denna upplysningsfilm som stödjer förslaget att reglera medicinsk marijuana inom delstaten.

Av: Admin. Källa: MPP. Publicerad: 2008-06-05  15:00. Uppdaterad: 2008-06-05  15:00. Avdelning: Video, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Cannabisrökare gillar inte svensk dansmusik

Gillar du dansband- eller countrymusik är chansen liten att du är en cannabiskonsument.

Det visar en ny studie som avslöjar att det finns avsevärda skillnader mellan unga vuxna som röker marijuana och dem som avstår när det gäller musiksmak.

Den norska studien Ung i Norge – longitudinell är genomförd av Willy Pedersen vid Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo tillsammans med andra forskningsinstitut och visar bl.a. att mer än hälften av tonåringar som gillar den senaste och trendigaste musiken prövat cannabis.

Chansen att de prövar eller experimenterar med cannabis är faktiskt sex gånger högre än för dem som uppskattar traditionell musik. Bara sju procent av tonåringar i studien som var intresserade i musik som country och svenska dansband hade prövat drogen.

Dansband

För att få fram datan har forskarna har följt upp 3000 ungdomar ända sedan 1992 då de var tonåringar till vuxen ålder runt 2005.

Studien visar också att över 40 procent av alla norrmän har prövat cannabis före de fyllt 30 år.

Av: Admin. Källa: NRK. Publicerad: 2008-06-05  14:59. Uppdaterad: 2008-06-05  14:59. Avdelning: Forskning, Norden.

Skriv ut

Upp ↑


Hur hög du blir avslöjar skaderisken

Mängden cannabis som konsumeras vid varje tillfälle har länge varit oerhört svår att fastställa för forskare som studerar dess skadlighet, men en ny studie avslöjar intressanta rön.

Forskning inom detta område har länge betonat frekvensen av bruk som ett sätt att förutse negativa biverkningar. Studier av andra droger avslöjar att antal gånger en person konsumerar en drog är relaterad till fysiska och psyklogiska resultat, men kvantitet spelar också en viktig roll.

Våg

När det gäller cannabis är detta svårvärderat p.g.a. den stora variationen av doser, styrka, produkter och sätt att konsumera örten.

5900 vuxna som använde cannabis en eller fler gånger per månad deltog i opinionsundersökningen som fullföljdes via internet. De utfrågades om bruk, beroende, sociala problem och respirationshälsa.

Resultat från studien visar att kvantitet (mängd), månadsvis konsumtion och berusningsnivå alla är viktiga faktorer för cannabis-relaterade problem som andningsbesvär, sociala problem och beroende.

Man kom också fram till att de tre nya mätnivåer som introducerades i testet: antal 'quarter ounces'-påsar (7 gram) som förbrukades per månad, vanlig intensitet vid berusning och maximum intensitet vid berusning förmedlar viktig och användbar information om dess användning.

Studien extern länk (PDF) av Nicole Walden och Mitch Earleywine vid University of Albany publiceras i Harm Reduction Journal.

Av: Admin. Källa: Harm Reduction Journal. Publicerad: 2008-06-05  14:58. Uppdaterad: 2008-06-05  14:58. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Smartbar riskerar skatteåtal

Ägaren till headshoppen Smartbar extern länk, göteborgaren Henrik Hellstrand, riskerar att åtalas för skattebrott.

I flera år har Hellstrands internetbutik attackerats av narkotikapolis, tull och åklagare men han har alltid lyckats hålla sig på rätt sida av lagen.

Nu har han uppmärksammats av Skatteverket. Vid en revision upptäckte man att Hellstrand under ett år sålt produkter för närmare 1,3 miljoner men inte redovisat mer än drygt hälften. Efter avdrag för kostnader höjdes därför hans taxerade inkomst från 120.000 till 465.000 kr.

Smartbar

Hellstrand tvingas därför betala straffskatt för de oredovisade inkomsterna och riskerar åtal.
- Jag var nyligen på förhör hos ekobrottsmyndigheten. Och visst, jag har gjort fel,så jag gick med på ett strafföreläggande, säger Hellstrand till GP.

Han har nu betalat in de pengar Skatteverket krävt och några skulder hos Kronofogden finns inte registrerade på Hellstrand som bedriver verksamheten i enskild firma.

Smartbar Sweden säljer cannabisfrön, tillbehör, örter, energimedel, smart drugs, och andra alternativa produkter.

Av: Admin. Källa: Göteborgsposten. Publicerad: 2008-06-05  14:57. Uppdaterad: 2008-06-05  14:57. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Skriv ut

Upp ↑


Länktips: Index av psykedeliska plantor

Detta länktipset extern länk dirigerar din webbläsare till den användarbaserade uppslagsboken Wikipedia och en massiv artikel om psykedeliska plantor.

Plantorna som listas är dem som i huvudsak innehåller tryptaminer som naturlig DMT och inte t.ex. cannabis. Plantor som inte kan ätas, utan måste blandas med andra växter eller drickas.

Wikipedia

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2008-06-05  14:56. Uppdaterad: 2008-06-05  14:56. Avdelning: Internet, Länktips.

Skriv ut

Upp ↑


80 ton cannabis beslagtogs i Nigeria

Nigerias narkotikapolis har gjort ett av deras största beslag av cannabis någonsin.

Exakt 80,53 ton med ett uppskattat gatuvärde på runt 7 miljoner kronor konfiskerades av NDLEA-agenter (National Drug Law Enforcement Agency) på två olika adresser i den sydvästra staden Ibadan. Tillslaget kom efter tips från andra polisiära myndigheter.

Vid polisrazzian hade drogerna lastats ombord flera fordon, bl.a. en lastbil, och var redo för distribution i staden. Polisen upptäckte också två illegala lagerhus som användes av drogsyndikatet.

Nigeria

Åtta misstänkta langare anhölls i samband med beslaget. En känd figur i dessa kretsar, Okpor Raphael, misstänks leda ligan som specialiserat sig på internationell distribution av cannabis.

Nigeria har de senaste tio åren försökt stämma handel, transport och försäljning av illegala substanser men trots detta har man inte lyckats hindra konsumtionen av mestadel cannabis, som öppet röks i landet.

Av: Admin. Källa: BBC & Drugnews. Publicerad: 2008-06-05  14:54. Uppdaterad: 2008-06-05  14:54. Avdelning: Nyheter, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Skunken är en dålig myt

Ett nytt favoritargument från drogmotståndare har dykt upp på den internationella scenen. Den beryktade skunken.

Teorin är att nya och mer potenta strains, kallat skunk, är mycket farligare än det som man rökte på 60-, och 70-talen. Cannabis ska alltså vara farligare nu än då.

Uttalanden, från bl.a. FN och diverse narkotikapoliser, påstår att viss cannabis skulle vara 20 till 30 gånger starkare idag. Man har t.o.m. gått så långt som att jämföra "skunken" med kokain och heroin.

Men ny forskning från Australien visar att en dramatisk ökning i potens hos världens cannabisförråd inte stöds av fakta.

THC Procent

Det är det nationella forskningscentret för Droger och Alkohol vid University of New South Wales som i en metastudie (granskning av tillgänglig litteratur) gått igenom internationella trender rörande plantans potens.

Dessa studier har analyserat fler än 100,000 marijuanabeslag över en period av tre årtioenden. I vissa länder har man märkt av en ökning i styrkan men på det stora hela är det en mycket stor variation i hur potent drogen faktiskt är.

"Offentliga påståenden om en ökning i potens på 20-30 gånger och dess skadeverkningar på mental hälsa stöds inte av bevisen," skriver man bl.a.

Den verkliga potensen på cannabis är i genomsnitt mellan 6-8% THC och har legat på en stabil nivå i flera år.

Granskningen Cannabis potency and contamination: a review of the literature publiceras i vetenskapsjournalen Addiction extern länk.

Av: Admin. Källa: NORML & Cannabis.se. Publicerad: 2008-06-01  15:49. Uppdaterad: 2008-06-01  15:49. Avdelning: Forskning, Världen.

Skriv ut

Upp ↑


Även CIA erkänner förbudet är problemet

Stratfor - utgivare av geo-politisk intelligensinformationsanalys online - hävdar att Mexicos stora problem med narkotikabrottslighet härstammar från 'ett misslyckat krig mot droger'.

Författarna, som består av f.d. CIA-agenter och andra professionella inom underrättelseindustrin, påstår helt öppet att det finns en riktig fara att krigen mot narkotikan och de kriminella som sköter distributionen kan ha en sådan negativ påverkan på den mexikanska statsapparaten att regeringen riskerar att tappa kontrollen över polis, politiker och regering.

Den överraskande ärliga analysen kommer efter mordet på flera poliser av narkotikakarteller.

Med tanke på mängden pengar de har, narkotikamarknaden är värderad till över 240 miljarder kronor per år, är risken överhängande att de kan muta sig in i regeringen på alla nivåer, avrätta vem de vill, korrumpera tjänstemän, oavsett hur högt upp de befinner sig, skriver man bl.a.

Stratfor

"Statstjänstemän som inser det meningslösa i att sätta upp motstånd kan effektivt bli verktyg för kartellerna och eftersom karteller konkurrerar med varandra gäller detta inte längre enbart i gränsstäderna, utan även i maktens korridorer i Mexico City [Mexicos huvudstad], där de blir instrument att använda emot varandra."

"Vi har då vad som kallas en 'försvagad stat' som inte längre kan garantera säkerheten för sina invånare eller kontrollera dess territorium," skriver man och jämför med 1920-talets förbud på alkohol i Amerika.

Man erkänner också att förbudet har hjälpt karteller öka deras makt mer än någonting annat genom att höja det artificiella värdet på varorna.

Artikeln hävdar att lösningen heter upphävandet av förbudet på narkotika, även om man medger att inget politisk koalition av märkvärd storlek förespråkar denna lösning än.

Enligt officiella siffror har över 1,367 personer dött i år i drog-relaterat våld. 10% var poliser eller soldater.

Av: Admin. Källa: Stratfor. Publicerad: 2008-06-01  15:47. Uppdaterad: 2008-06-01  15:47. Avdelning: Politik, Världen.

Skriv ut

Upp ↑