Nyheter för december månad 2007

Finland cementerar program för medicinsk marijuana

Det finländska social- och hälsodepartementet har meddelat att man ska dra upp riktlinjer för användning och ordination av medicinsk marijuana, vilket betyder att Finland beslutat att godkänna växten för medicinskt bruk.

Nyheten kommer ett år efter att landets läkemedelsverk beviljat dess första tillstånd för en patient boende i Åbo att använda plantan som smärtlindring för en allvarlig kronisk rygg- och nackskada.

I det numera berömda fallet erhöll en finsk medborgare som skadats i en trafikolycka ett recept från en holländsk läkare. Läkemedelsverket sa först nej med hänvisning till att under finsk tolkning av lagen var medicinsk marijuana förbjudet. Patienten överklagade till en lokal förvaltningsdomstol som övervände beslutet.

CFLOSEn burk av holländsk producerad läkarcannabis.

Läkemedelsverket beviljade då ett speciellt tillstånd för ett år. Det förlängdes nyligen ännu ett år efter rapporter att patientens tillstånd förbättrats. Apotekaren Markku Knuutila i Åbo uppger att mannen för ett år sedan inte ens kunde sova, men att han nu har fått tillbaka arbetsförmågan.

Drogen importeras från Nederländerna genom det vanliga läkemedelssystemet och hämtas sen ut från mannens lokala apotek.

Desto viktigare för framtida patienter tvingar domstolens beslut också social- och hälsodepartementet att ta fram föreskrifter och regler för att bistå användning och ordination av läkarcannabis i ett större och bredare sammanhang. Dessa förändringar förväntas ske om ett par månader.

Departementet vill klargöra lagstiftningen kring detta område så att utskrivning av cannabis till patienter som lider av MS, kronisk smärta eller grön starr inte längre automatiskt är illegalt.

Endast isolerade fall har förekommit tidigare p.g.a. komplicerade juridiska frågor och ämnets känslighet.

Receptutskrivning av cannabis kommer även i fortsättningen att kräva ett godkännande av det finska läkemedelsverket.

Se också den tidigare artikeln: Finsk man fick tillåtelse att använda cannabis mot smärta

Av: Admin. Källa: YLE News & Drug War Chronicle & Vasabladet. Publicerad: 2007-12-27  15:16. Uppdaterad: 2007-12-27  18:51. Avdelning: Nyheter, Norden.

Upp ↑


Cannabisprofil: Strawberry Cough

En söt-aktig variant med precis så mycket influens från indica att man lyckats korta ned den typiskt långsamma odlingstiden av denna semi-tropiska sativa.

TN
Förstoringsglas Klicka på bilden för större upplösning.
Utseende:Växer till circa 90 cm med typiska blad för hybrider. Knopparna formas som långa tallkottar.
Arom:Jordgubbar med krämig bärsmak.
Rus:Snabbt, lättsinnigt och aktivt rus perfekt för utomhusaktiviteter.
A.k.a.:-
Blommar:56-63 dagar.
Producent:Dutch Passion extern länk
Sativa/Indica:80% / 20%.
Genetik:Okänt.
Utmärkelser:-
Medicinska egenskaper:Ryggsmärta, depression.
Inomhus/utomhus:Ja / Nej.
Ursprungsland:Nederländerna.
Annat:Trivs bäst i växthus.

Av: Admin. Källa: The Big Book of Buds. Publicerad: 2007-12-27  15:17. Uppdaterad: 2007-12-27  15:17. Avdelning: Profil, Strain.

Upp ↑


THC reducerar kronisk smärta där opiater inte räcker till

Enligt en studie genomförd av forskare vid Harvard Medical School i Boston var THC (dronabinol) framgångsrik i att reducera smärta för 30 patienter som använder opiater mot kronisk smärta.

Fas 1 av denna två-fasiga studie var ett dubbelblint placebo-kontrollerat experiment (en rigorös testmetod där inte ens forskarna vet vilka som är patienter eller kontrollobjekt) där deltagande patienter antingen fick 10 eller 20 mg THC eller en identisk placebo-kapsel en gång vid tre olika tillfällen.

Fas 2 bestod av ett individuellt doserat testförsök med THC som komplement för patienter på stabila doser av opiater.

Davinci

Resultaten från fas 1 visade att de patienter som fått THC upplevde minskad smärtintensitet jämfört med placebo. Ingen skillnad märktes när det gällde dosering.

I fas 2 bidrog titrerad (dos-kontrollerad) THC till en märkbar lindring av smärta och ökade tillfredsställelsen hos patienter jämfört med kontrollobjekten. När det gäller biverkningar så var de dos-relaterade.

På det hela taget ansågs THC resultera i ytterligare analgesi (smärtstillande effekt) bland cancerfria patienter som genomgår opiatbehandling för kronisk smärta.

Studien 'Efficacy of Dronabinol as an Adjuvant Treatment for Chronic Pain Patients on Opioid Therapy' publicerades i Journal of Pain den 12:e december 2007.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2007-12-27  15:19. Uppdaterad: 2007-12-27  15:19. Avdelning: Nyheter, Medicin.

Upp ↑


40 procent av tobaksrökare psykiskt sjuka

Personer med en mentalsjukdom som schizofreni eller bipolar störning är tre gånger mer sannolika att röka tobak.

Rappporten beställd av SANE Australia, en australiensisk organisation baserad i Melbourne som arbetar för att förbättra attityder och behandling av människor med psykologiska problem, avslöjar att nästan 1.3 miljoner invånare med en mental sjukdom också är rökare.

Ordförande för SANE Australia, Barbara Hocking, säger att rökare med en mental sjukdom betalar 16 miljarder kronor i tobaksskatter men att deras vana kostar samhället 189 miljarder kronor varje år.

Matchbox

Föreningen kallar på ökade insatser för rökavvänjningsprodukter som nikotinlappar, bättre stöd och behandlingsprogram för att hjälpa en anonym och mestadels ignorerad grupp att få hjälp med att sluta röka och betonar avsaknaden av sådana program. Experter varnar också att för lite görs för att hjälpa denna sårbara grupp.

Rapporten visar att rökare med psykologiska problem utgör 38 procent av alla rökare och är oftast också storrökare och köper därför 42 procent av alla cigaretter som säljs i Australien varje år.

Av: Admin. Källa: News.com.au. Publicerad: 2007-12-27  15:21. Uppdaterad: 2007-12-27  15:21. Avdelning: Nyheter, Hälsa.

Upp ↑


Mindre reklambudget för USA:s drogtsar

Vita husets drogkontor ser ut att få mindre pengar att spendera nästa år efter att den demokratiskt styrda kongressen i USA sänkt deras reklambudget till enbart 60 miljoner dollar (395 miljoner kr) för 2008.

Samma summa för 2007 var 99 miljoner dollar eller 651 miljoner kr (en 40%-ig minskning) och är mindre än hälften av vad president Bush begärde på 130 miljoner dollar (856 miljoner kr).

Faktum är att utgiftstaket har konstant sjunkit sedan 2002, mycket tack vare lobbygrupper och aktivister för drogreform såsom DPA (Drug Policy Alliance), MPP (Marijuana Policy Project), SSDP (Students for Sensible Drug Policy) och NORML (National Organization for the Reform of Marijuana Laws).

Office of National Drug Control Policy (ONDCP) reklamfilmer består vanligtvis av tv-reklam där de allra värsta effekterna av cannabiskonsumtion framhävs utan någon verklighetsanknytning. En oberoende bedömning av materialet 2005 fann att de inte bara misslyckades reducera tonåringars användning, men i vissa fall t.o.m. ökade deras bruk av droger.

2006 avslöjades det att drogtsarens kontor undanhållit rapporten i fråga för ett och ett halvt år medan man fortsatte att visa reklamfilmerna i media.

FlatEn av ONDCP:s reklamfilmer.

I spenderingslagen finns också en tillrättavisning riktad mot drogtsaren John Walters och hans ONDCP för att ha gjort olagliga resor på skattebetalarnas pengar för politiska ändamål.

Månaderna före valen i november 2006 reste drogtsaren och hans ombud till över 20 events för att hjälpa sårbara republikaner i kongressen att bli återvalda. Inklusive två resor till Nevada för att motsätta sig röstinitiativ att avlägsna förbudet på cannabis helt och hållet.

Man förbjuder också ONDCP att under 2008 producera videoklipp förklädda som nyhetssinslag avsedda för lokala nyhetsstationer om de inte är tydligt rubricerade att vara finansierade av ONDCP.

Totalt sett var hela budgeten en blandad påse. 13.7 miljarder kronor går till Drug Enforcement Administration (DEA), en ökning med 909 miljoner kr från 2007, och 349 miljoner kr mer än vad administrationen bett om. När det gäller anslag för behandling och rehabiliteringsprogram hamnade dem på ungefär samma nivå som i år.

President Bush förväntas godkänna budgeten inom kort.

Av: Admin. Källa: MPP & Drug War Chronicle. Publicerad: 2007-12-27  15:24. Uppdaterad: 2007-12-27  15:24. Avdelning: Nyheter, Världen.

Upp ↑


Avkriminaliseringsförslag i Mexico

Ett lagförslag som avlägsnar alla fängelsestraff för cannabiskonsumenter har introducerats i den mexikanska kongressen.

Inlämnat av Elsa Conde från Social Democratic Alternative Party har det tagits fram tillsammans med en grupp av experter och aktivister från Grupo Cañamo och presenterades till kongressen skriven på hampapapper.

Motionen är den första av ett fyra-delar paket som också inkluderar lagstiftning om industrihampa, medicinsk marijuana och cannabiskonsumenters rättigheter.

Förslaget reformerar straffkoden så att användning inte längre straffas med fängelsestraff utan istället med "informativa och undervisande" sanktioner som är menade att skydda rökares hälsa och frihet utan att utsätta dem för "ett bristfälligt straffsystem." Cannabis ska dock fortfarande vara emot lagen.

Elsa CondeElsa Conde.

Gränsen för innehav är relativt sträng på två gram i det nya förslaget, men man öppnar istället upp för tillåtelse att ha upp till tre plantor.

- Avsikten är att bidra till kampen mot organiserad brottslighet och dem som tjänar på handeln, inte konsumenter, sa Conde när hon presenterade förslaget.
- Vi erkänner att bruket eller missbruket av marijuana representerar ett folkhälsoproblem, men vad som är mer skadligt för vårat samhälle är en politik som bygger på absolut förbud.

Trots att förslaget har stort folkligt stöd är dess chanser att passera små, speciellt med tanke på att president Felipe Calderon förbereder ett utökat narkotikakrig uppbackat med amerikanskt bistånd.

Av: Admin. Källa: MPP & Drug War Chronicle. Publicerad: 2007-12-27  15:27. Uppdaterad: 2007-12-27  15:27. Avdelning: Nyheter, Världen.

Upp ↑


MS-patient får vaporisator betald av kommunen

Medicinsk marijuana gör framsteg i Kanada.

En patient som lagligt använder cannabis som läkemedel har vunnit rätten att få en inhaleringsapparat, som hon behöver för att lindra symptomen av sin multipel skleros, betald av staten.

Den provinciella regeringen, som tidigare vägrat betala för en vaporisator för en kostnad på 1.300 kronor, har tvingats att ta tillbaka sitt eget beslut efter ett enhällig dom från en tribunal.

Pam Edgar, som arbetar som skribent, har lagligt använt marijuana i två år för att reducera smärtan associerad med hennes MS, men eftersom hon också är astmatiker, orsakar röken andra hälsoproblem. Vaporiserad rök tillåter henne att inhalera cannabinoider från örten utan de cancerframkallande ämnen som blockerar och irriterar luftrören till hennes lungor.

Edgar är en av 2,200 kanadensare som inte kan anhållas för innehav eller konsumtion av drogen, men är den första patienten i hela British Columbia (område i sydvästra Canada) där kommunen måste betala för ett röktillbehör som tillåter henne att erhålla fördelarna av plantan utan någon rök.

En vaporisator värmer upp plantmaterialet utan att förbränna det och producerar på så sätt en mjukare gas istället för sträv rök som innehåller färre föroreningar.

Vapor DaddyModellen Vapor Daddy.

Hon undrar nu varför myndigheterna avslog hennes begäran med tanke på den minimala kostnaden och tvingade henne genomlida ett tre månader långt hörande som kostade mer än dubbelt så mycket som hennes Vapor Daddy.

Hennes seger i domstolen betyder dock inte att andra kan komma gynnas av domen eftersom den inte räknas som ett prejudikat. Däremot sänder domen en stark signal till andra patienter i nöd och i samma situation som Edgar.

Frågan kvarstår dock om vaporisatorer ska anses som medicinsk utrustning. Denna dom ökar acceptansen för den uppfattningen.

Läs mer om vaporisation här.

Av: Admin. Källa: MPP & Victoria Times-Colonist. Publicerad: 2007-12-27  15:29. Uppdaterad: 2007-12-27  15:29. Avdelning: Nyheter, Medicin.

Upp ↑


Holländsk polis får cannabisförbud

Polisen i Amsterdam är upprörda över nya regler som förbjuder dem från att röka cannabis på deras lediga tid.

Förbudet som tar effekt den 1:a januari 2008 är det första i Nederländerna, känt för sin liberala syn på droger, som specifikt tvingar anställda att inte använda droger trots att de är lediga och att hela tiden föregå med "ett gott moraliskt exempel" i allmänhetens ögon.

PoliceCyklande poliser i Amsterdam.

Tidigare har man bara disciplinerat anställda om de är berusade i tjänsten. Men nu anser polisrådet i landets huvudstad att de aldrig bör sluta att uppträda som poliser.
- Det betyder att de inte konsumera droger eller bli överdrivet berusad oavsett personens jobbstatus, säger Frank Gittay, ordförande för Amsterdams polisråd.

Men polisfacket, Nederlands Politie Bond, är inte nöjda med beslutet.
- Många av våra medlemmar motsätter sig detta. De betalas inte för 24 timmar om dygnet. Vad de gör på sin fritid är upp till dem, säger Hans van Duijn, ordförande för NPB, som hotar att ta förbudet om nödvändigt ända till domstol.

Det har varit polisens plikt att de senaste 25 åren upprätthålla en policy av icke-tillämpning av coffee-shopkulturen.
- Om du ska tillåta folk i landet att röka cannabis, är du en hycklare att säga till en polis att du inte kan göra samma sak på sin fritid, säger Duijn.

Av: Admin. Källa: Daily Mail & The Times. Publicerad: 2007-12-20  19:16. Uppdaterad: 2007-12-28  19:54. Avdelning: Nyheter, Världen.

Upp ↑


Läkemedelsbiverkningar bakom många dödsfall

Biverkningar av läkemedel kan ligga bakom tre av hundra dödsfall. Det framgår av en studie baserad på det svenska dödsorsaksregistret, som nu läggs fram i en doktorsavhandling vid Linköpings universitet.

Läkemedel är den vanligaste behandlingsformen inom sjukvården. Även om den oftast har en positiv verkan förekommer även oönskade och skadliga effekter, som biverkningar och förgiftningar.

Doktoranden Anna K. Jönsson har i sin avhandling i klinisk farmakologi beskrivit förekomst och mönster av sjukdomar och dödsfall som kan relateras till läkemedel. Bland 1.574 avlidna i sydöstra Sverige 2001, slumpmässigt utvalda ur det svenska dödsorsaksregistret, fann hon att 3,1 procent kan ha dött som följd av läkemedelsbiverkningar. Av dem som dött på sjukhus var andelen 6,4 procent.

Pharma

Förutom uppgifterna i dödsorsaksregistret har kompletterande information hämtats ur bland annat journaler och rättsmedicinska register.

Blödningar stod för närmare två tredjedelar av de misstänkta biverkningarna. I hälften av fallen var blodförtunnande medel som Waran inblandade. Förgiftning med läkemedel förekom i 0,6 procent av dödsfallen. Bland de förgiftningsdödsfall som undersökts rättsmedicinskt är det vanligt att flera substanser använts samtidigt, till exempel smärtstillande, lugnande och antidepressiva medel.

Av: Admin. Källa: Linköpings universitet. Publicerad: 2007-12-20  19:17. Uppdaterad: 2007-12-20  19:17. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Upp ↑


Tullverket reducerar sin storlek (igen)

Tullverket planerar stora neddragningar för att sänka sina kostnader och samtidigt ytterligare anpassa sig till de nya gränsdragningarna inom EU.

En intern utredning avser efter en översyn att föreslå stora budgetåtstramningar och neddragningar inom tullen. Enligt förhandsuppgifter som läckt ut pågår det ett internt arbete och samtal förs med facken. Totalt ska nästan 300 tjänster bort. Det lutar åt att det i första hand är tullpersonal i fält, brottsbekämparna, som kommer att få gå.

Delvis kan det ske genom att erbjuda anställda över 61 år förtida pension, men det kan även bli tal om att minska tullverksamhet i Norrland och stänga stationerna Norrköping och Trelleborg och därmed koncentrera tullverksamheten till Stockholm, Göteborg och Malmö.

TullverketTullverkets symbol.

Tullverkets problem är kostnader i form av höga lönekostnader, men också ett minskat behov av tullverksamhet i och med den ökade rörligheten av tjänster och varor med resten av Europa.
- Om vi inte gör något alls riskerar tullverket stå med underskott på omkring en halv miljard kronor om fem år, säger Anette Malmberg, informationschef på Tullverket.

- Samhällsskyddet, såsom alkohol- och narkotikakontrollen, kommer att urholkas om förslaget besannas, säger Mats-Owe Johansson, ombudsman på tullfacket, när han får höras tala om nyheten.

Tullverket har sedan 1992 genomgått fyra stora omorganisationer och inför EU-inträdet 1995 försvann nära ett tusen jobb. Idag har Tullverket cirka 2300 anställda, varav 1100 arbetar med brottsbekämpning.

Inga förslag är ännu antagna och rapporten förväntas läggas fram först i januari. Åtgärderna ska vara genomförda i april nästa år.

Av: Admin. Källa: DN & Drugnews. Publicerad: 2007-12-20  19:31. Uppdaterad: 2007-12-20  19:31. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Upp ↑


Parlamentet i Schweiz sa nej till cannabis

Det schweiziska parlamentet har röstat ned ett förslag att avkriminalisera cannabis.

Det populära förslaget hade samlat in mer än de 100.000 namnunderskrifter, precis vad som krävdes för att frågan skulle behandlas. Med röstetalet 106 emot och 70 för röstade parlamentet mot förslaget om att legalisera konsumtion, innehav, inköp och odling av cannabis för personligt bruk.

Motståndet var högre denna gång än 2003 då röstetalen var 96 emot och 89 för. Hälsovårdsminister Pascal Couchepin sa, till skillnad från 2003 då han ansåg att "förbud på alkohol och cannabis alltid varit misslyckade," också nej till förslaget.

Schweiz

Den center-högra majoriteten valde att inte stödja förslaget för att skydda barnen medan oppositionen argumenterade att förbudet skapade fler problem än det löste genom att gynna en svart marknad för illegala droger kontrollerad av organiserad brottslighet som totalt misslyckats med att skydda ungdomars hälsa.

Även fast cannabis tekniskt sett är illegalt tolererar många schweiziska distrikt innehav av drogen i små mängder och man har en av de mest toleranta narkotikalagstiftningarna i Europa.

Schweiziska medborgare kan upphäva regeringens röst genom att kalla på en landsomfattande folkomröstning och erhålla en folkmajoritet såväl som en majoritet i över hälften av Schweiz 26 cantoner.

Av: Admin. Källa: DN & AP & ReageraMera. Publicerad: 2007-12-20  19:37. Uppdaterad: 2007-12-20  19:37. Avdelning: Nyheter, Politik.

Upp ↑


Nederländerna anklagar FN för lögner om deras narkotikapolitik

FN manipulerar statistiken för att få det att se ut som Nederländernas liberala narkotikapolitik inte fungerar! Det hävdar en holländsk professor i kriminologi.

Tim Boekhout van Solinge som arbetar vid Utrechts universitet skräder inte orden när det kommer till FN:s selektiva taktik i att rapportera narkotikastatistik.

- Det är ingen slump. FN vill förmedla idén att saker och ting är okontrollerbara här, men det är fel. Holland, till motsats till vad FN säger, fungerar väldigt bra, säger han i en intervju med den holländska tidningen De Pers.

Som ett exempel bland många nämner Solinge FN:s världsrapport om droger från år 2000 som påstod att Nederländerna hyste flesta missbrukare i hela EU vid den tiden. Men vad man gjort var att slå ihop Holland, Belgien och Luxemburg till ett land, förklarar han. En högst ifrågasatt förenkling vilket fick konsekvensen att det land med flest antal missbrukare (Luxemburg) las till det land med minst (Holland).

Siffrorna beräknades inte sedan mot den totala befolkningsstatistiken utan kalkylerades som ett genomsnitt. Budskapet från FN till allmänheten var klar: Holländsk narkotikapolitik fungerar inte.

FN stödjer uttalat kriget mot narkotika i hopp om att skapa en drogfri värld trots att experter varnat för att kampen aldrig kan vinnas, menar Solinge, som säger situationen bara blir värre och värre.

Samtidigt ses Sverige som en förebild. Sedan 70-talet används hårda åtgärder i en obarmhärtig jakt på narkotika. FN lyfter fram Sverige som en stor framgång med minst drogkonsumtion i hela Europa, men även den svenska faktan har putsats för att passa in i FN:s budskap.

Rapporten "glömmer" nämna att Nederländerna har färre missbrukare än Sverige. Inte heller nämns de 8% av svenska studenter som sniffar lim eller att Sverige toppar listan av narkotika-relaterade dödsfall.

UN

Ett annat exempel som Solinge lyfter fram är en VHO-rapport som målar upp en dramatisk bild av cannabis, men när man undersöker dokumenten och forskningen som ligger till grund för rapporten upptäcker man att den utfördes för att undersöka vad som skulle hända om cannabis användes i samma utsträckning som alkohol och tobak.

Det anmärkningsvärda med den forskningen, säger Solinge, är att cannabis fortfarande skulle vara mindre skadlig. Denna information utelämnades från sammanfattningen.

Det finns också många internationella organisationer som misslyckas med att skapa en folkopinion för att rättfärdiga kampen mot narkotikan.

På en konferens organiserad av världshälsoorganisationen rörande kokain höll alla experter med om att den överväldigande majoriteten av personer som använder kokain har fullständig kontroll över deras bruk. Detta ledde forskarna till att sammanfatta att kokain inte var något större problem. Denna slutsats gjordes aldrig offentlig efter påtryckning från den amerikanska regeringen.

Allt detta innebär att FN inte går att lita på när narkotika och narkotikapolitik ska diskuteras menar Solinge i en kraftfull fördömelse av FN som trovärdig instans när det gäller fakta om bruk och missbruk av illegala substanser.

Av: Admin. Källa: De Pers. Publicerad: 2007-12-17  18:56. Uppdaterad: 2007-12-17  18:56. Avdelning: Nyheter, Världen.

Upp ↑


Kritik mot DEA:s hotkampanj

En högt ansedd medlem av den amerikanska kongressens representanthus har kritiserat landets federala narkotikapolis, DEA, för sin nya taktik att bekämpa cannabisdispensärer i Kalifornien.

I ett uttalande utfärdat den 14:e december fördömde John Conyers, demokrat från Michigan, Drug Enforcement Administrations metoder som sistone gått ut på att hota fastighetsägare som hyr ut till cannabisapotek. Conyers lovar att följa upp och hålla öppna förhör rörande detta. Förhör som förväntas ta plats tidigt nästa år.

Conyers har ett stort politiskt inflytande som ordförande i representanthusets justitieutskott där han överser administreringen av det federala rättegångssystemet och andra federala polisorganisationer.

ConyersJohn Conyers.

"Jag är djupt oroad över nya rapporter att DEA hotar privata hyresvärdar med att beslagta egendom och t.o.m. fängelse om de vägrar att vräka hyresgäster som lagligt distribuerar medicinsk cannabis till godkända patienter i nöd. Denna kommitté har redan utfrågat DEA om deras ansträngningar i att underminera Kaliforniens lag på detta ämne och vi ämnar att fortsätta bestämt ifrågasätta denna specifika taktik som en del av vårt överseende arbete," säger Conyers i uttalandet.

I juli skickade DEA brev till ett dussintal fastighetsägare i Los Angeles som varnade att de riskerar anhållning, upp till 20 år i fängelse, och deras egendom beslagtagen om de fortsätter hyra ut till dispensärer. Liknande brev har sedan dess postats till andra cannabisklinikers hyrevärdar i hela delstaten vilket lett till nedstängning av flera dispensärer.

DEA:s taktik har också lett till en stämning i domstol från Arts District Healing Center, en cannabisförsörjare i Los Angeles, som hävdar att DEA utövade utpressning på deras hyresvärd genom deras brevkampanj.

Av: Admin. Källa: House Judiciary Committee. Publicerad: 2007-12-17  19:00. Uppdaterad: 2007-12-17  19:00. Avdelning: Nyheter, Världen.

Upp ↑


Razzia på japanska hampadistributörer

Polis runtom Japan har gjort flera tillslag mot icke-auktoriserade hampafrösäljare.

Myndigheterna i Kanagawa, norr om Tokyo, utfärde räder på fyra ställen som alla misstänktes sälja cannabisfrön i ett försök att bekämpa de kanaler genom frön olagligt importeras och säljs.

Under den nuvarande lagstiftningen, Cannabis Control Law, kan individer bara importera värmebehandlade frön som inte kan gro. Men vissa affärer tros smuggla in frön från Nederländerna som inte genomgått någon steriliseringsprocess.

Upptäckten av illegala cannabisodlingar har också ökat i Japan de senaste åren, där de ses som ett socialt problem, speciellt bland ungdomar. Antal narkotikabrott rörande cannabis slog rekord under 2006.

Hemp Seed

Japan har annars en lång och rik historia av hampabruk för bl.a. kläder- och tygtillverkning som daterar tusentals år tillbaka. Idag används industrihampan för traditionell reptillverkning, krydda och djurfoder.

90 procent av Japans kommersiella hampa odlas av 25 licensierade farmare. Vild cannabis är ett annat stort problem för myndigheterna på den tidiga sommaren. 2003 ansvarade hälso- och välfärdsdepartementet för nedskärning av 1.4 miljoner vilda plantor.

Av: Admin. Källa: Daily Yomiuri & The Japan Times. Publicerad: 2007-12-17  19:06. Uppdaterad: 2007-12-17  19:06. Avdelning: Nyheter, Världen.

Upp ↑


Erowid blir välgörenhetsorganisation

Den mest omfattande drog- och kemikalieresursen på nätet Erowid.org extern länk har tillkännagjort att man officellt blivit en ickekommerciell organisation genom bildandet av Erowid Center.

Det betyder att man uppnått officiell status av en välgörenhetsorganisation från amerikanska skattemyndigheter efter två år av advokater och röd tejp och gåvor som hädanefter ges till den nybildade föreningen räknas som skattemässigt avdragsgilla inom USA.

Erowid

"Detta är ett stort steg mot finansiell trygghet för en lång tid framöver," skriver grundarna och pseudonymerna Fire Erowid och Earth Erowid. Tillsammans med andra frivilliga gör de ett hästjobb i att dokumentera tripprapporter, nyheter och andra erfarenheter av människans användning och relation till hallucinogena substanser.

Erowid anses idag vara det mest vittomspännande, lästa och balanserade online databasen över narkotika och psykoaktiva plantor i världen. T.o.m. i sådan utsträckning att poliser numera vänder sig till deras sajt för information om nya droger och trender.

Erowid grundades i San Francisco i april 1995. Sajten debuterade sex månader senare för allmänheten och har idag 40.000 dokument och över 50.000 unika besökare dgligen.

Erowid Centers dagliga verksamhet inleds den 1:a januari 2008.

Av: Admin. Källa: Erowid.org. Publicerad: 2007-12-17  19:12. Uppdaterad: 2007-12-17  19:12. Avdelning: Nyheter, Världen.

Upp ↑


IHRA fördömer dödsstraff för narkotikabrott

Den 10:e december – samma dag som den internationella dagen för mänskliga rättigheter – släppte IHRA (International Harm Reduction Association) en rapport som kallar på ett slut för användning av dödsstraff för narkotikabrott.

‘The Death Penalty for Drug Offences: A Violation of International Human Rights Law’ är den första större rapporten från projektet HR2 – IHRA:s nya program för övervakning och policyanalys av skadereducering och mänskliga rättigheter.

IHRA

I rapporten betonar man hur missbrukare skadas, inte enbart hälsomässigt med hiv och hepatit C, men också från effekterna av destruktiva polisaktiviteter. Trots att antalet länder som praktiserar dödsstraff har minskat de senaste 20 åren, visar rapporten att siffran för länder som använder dödsstraff för narkotikabrott ökar stadigt.

133 länder har avskaffat dödsstraffet men av de 64 nationer som har kvar straffet används det i hälften av länderna för narkotika-relaterade brott, oavsett om det är för smuggling eller innehav.

Kina är ett av de mest chockande exemplen. Varje år firar landets regim FN:s dag mot drogmissbruk och smuggling genom att offentligt avrätta människor för narkotikabrott.

Gallows

Detta trots att FN klart och tydligt uppger att dödsstraffet bara ska tillämpas för de mest allvarliga brotten och att narkotikabrott inte bör räknas in i den gruppen, d.v.s. att sådana avrättningar bryter mot de internationella mänskliga rättigheterna.

- Avrättning som straff för narkotikabrott är bara en illustrering av hur mänskliga rättigheter offrats i kriget mot narkotikan. Tyvärr är dödsstraffet inte det enda världsomfattande exemplet på sådana övergrepp. Repressiv polispraktik, nekande av sjukvård till missbrukare och spridning av hiv-infektioner bland människor som injicerar droger p.g.a. avsaknaden av ett skadereduceringsprogram är alltför vanligt förekommande i många länder i världen, säger professor Gerry Stimson från IHRA i en kommentar till rapporten.

Du kan ladda ner rapporten här extern länk.

Av: Admin. Källa: IHRA. Publicerad: 2007-12-13  18:36. Uppdaterad: 2007-12-13  18:36. Avdelning: Nyheter, Världen.

Upp ↑


Marijuanagrotta såld till ostmakare

Ett hem byggt ovanför en stor grotta som inkvarterade en sofistikerad cannabisodling har sålts på auktion i USA.

2005 avslöjade myndigheterna den illegala jätteodlingen och beslagtog huset som återfinns 70 km nordöst om Nashville. Polisen hittade totalt 850 växande plantor försedda med ljus i två seperata 92 meter långa rum. Professionellt konstruerade och hemligt länkade till huset.

Pot Cave

Köparen är en ostproducent, Roth Kase USA Ltd., baserat i Wisconsin, som tillverkar europiska ostsorter. Företagets bud på 1.8 miljoner kronor räckte för att auktionsförrättaren Pete Scruggs skulle deklarera dem vinnare av den uppmärksammade fastigheten.

Planen är att omvandla den naturliga grottan, som har den konsekvent kyliga temperatur och hög fuktighet som krävs för att åldra ost, till ett lagringsrum.

Fred Strunk, den tidigare ägaren av huset, dömdes för framställning av en förbjuden substans, pengatvätt och stöld till 18 års fängelse förra året.

Grottan blev känd efter att bilder på den massiva kultiveringsoperationen spridits över hela internet. Du kan se bilderna här extern länk.

Av: Admin. Källa: AP. Publicerad: 2007-12-13  18:55. Uppdaterad: 2007-12-13  18:55. Avdelning: Nyheter, Världen.

Upp ↑


Tim Meadows varnar för marijuana [video]

Detta är en rolig scen från den kommande filmen Walk Hard: The Dewey Cox Story extern länk där John C. Reilly spelar en musiker vars sånger skulle förändra en hel nation. Medverkar gör bl.a. Tim Meadows, Jack Black, och Kristen Wiig.

Filmen som är skriven av Judd Apatow (The 40 Year Old Virgin, Superbad, Knocked Up) får premiär i Sverige den 14:e mars 2008.

Get the Flash Player to see this player.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2007-12-13  18:57. Uppdaterad: 2009-07-14  18:27. Avdelning: Media, Video.

Upp ↑


Pekings taxiförare anlitas som tjallare

Den kinesiska Folkrepublikens huvudstad Peking vill inför nästa års olympiska spel att landets armé av taxiförare ska fungera som betalda informatörer i kampen för att skapa en "drog-fri" miljö.

Myndigheter har skickat text-medelanden till 150,000 taxichaufförer som uppmanar dem att frivilligt förse polisen med narkotikatips i utbyte mot ekonomisk ersättning.

- Eftersom taxiförare ständigt har kontakt med olika inslag inom nöje- och underhållningsindustrin, så kan deras medverkan bidra, inte bara till att sprida ett budskap mot droger, men också hjälpa till att spåra narkotikasmugglare, säger Zhao Wenzhong, chef för stadens narkotikapolis till statlig media.

Taxi

Informatörer som erbjuder viktiga ledtrådar i narkotikamål ska belönas med minst 1750 kronor enligt överenskommelsen mellan den lokala taxiorganisationen och polisen.

Myndigheter har redan börjat dela ut broschyrer om illegala berusningsmedel till förare och hoppas utrusta stadens hela flotta av 67,000 taxibilar med informationsmaterial.

Av: Admin. Källa: Reuters. Publicerad: 2007-12-10  18:08. Uppdaterad: 2007-12-10  18:08. Avdelning: Nyheter, Världen.

Upp ↑


99 procent av amerikaner skulle inte använda tunga droger om de var lagliga

En ny studie föreslår att det största argumentet för att rättfärdiga förbudet på narkotika kan vara fel.

Det är den amerikanska drogpolicyreformorganisationen StoptheDrugWar.org som, i samband med att det är 74 år sedan sedan förbudet mot alkohol upphävdes i USA, publicerat fynden i en opinionsundersökning som visar att anti-droggruppers huvudsakliga argument och antagande kan vara felaktigt.

Undersökningsfirman Zogby frågade 1,028 troliga röstare "om tunga droger som heroin och kokain legaliserades, skulle du använda dem?" 99 procent av de svarande sa "Nej." Bara 0.6 procent sa "Ja." De återstående 0.4 procent var osäkra.

Aktivister för drogpolicyreform pekar på ett stort omfång av sociala skador som uppstår p.g.a. narkotikalagar - brott och våld, spridning av smittsamma sjukdomar, officiell korruption och finansiering av terrorister - medan stödjare av det nuvarande systemet hävdar att bruk och missbruk skulle explodera om narkotika var legaliserad.

Beer raidEn alkoholräd i Washington D.C. under förbudseran.

En jämförelse av statistik mellan länder som har avkrimnaliserat personlig konsumtion och länder som fortfarande har kvar sådana straff föreslår däremot att narkotikapolitik spelar en mindre roll i att avgöra hur många personer som använder en viss illegal substans.

Ett exempel är Nederländerna där cannabis kan konsumeras öppet av vuxna. Enligt Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) använde 12% av unga vuxna mellan 15-24 år marijuana under 2005.

I grannliggande Frankrike, där samma handling betraktas som ett brott, är siffran för samma åldersgrupp dubbelt så hög, 24%.

I USA, som varje år anhåller 800.000 personer enbart för innehav av cannabis, hade 27.9% av personer mellan 18-25 år använt drogen under det föregående året i en undersökning från 2004-2005.

Av: Admin. Källa: StoptheDrugWar.org. Publicerad: 2007-12-10  18:14. Uppdaterad: 2007-12-10  18:14. Avdelning: Nyheter, Världen.

Upp ↑


NY höll sin första spritauktion på 87 år

Staden New York har just arrangerat sin första spritdrycksauktion sedan Förbudstidens epok.

Auktionfirman Christie bjöd ut sällsynt konjak, whisky och chartröslikör till ett totalt värde av två miljoner kronor under lördagen.

Toppriset, en flaska skotsk destillerad whiskey från 1926, uppskattades sälja för mellan 120.000 och 200.00 kr, men gick för otroliga 358.000 kronor.

Andra dyrgripar som gick för stora summor pengar var en flaska rågwhiskey gjord av ett recept från USA:s första president George Washington och en flaska konjak namngiven efter Napoleons fru, kejsarinnan Josephine, destillerad 1811.

Gavel

Amerika förbjöd sprittillverkning, transport och försäljning av alkoholhaltiga drycker under landets spritförbud som varade mellan 1920 och 1933.

Trots att New York och resten av landet upphävde de destruktiva alkohollagarna för länge sedan godkände inte New Yorks legislatur vinauktioner förrän 1994 och spritauktioner blev lagliga så sent som i Augusti i år.

Av: Admin. Källa: Reuters. Publicerad: 2007-12-10  18:29. Uppdaterad: 2007-12-10  18:29. Avdelning: Nyheter, Världen.

Upp ↑


Krönika: Tillåt oss reducera antal aidsoffer!

Den 1:a december uppmärksammades den internationella aidsdagen världen över och så även i Sverige.

Världsaidsdagen är en dag ägnad åt kampen mot sjukdomen aids. Den instiftades av folkhälsoministrar från hela världen, vid en internationell konferens om aidsprevention 1988 och har sedan dess årligen uppmärksammats av regeringar och organisationer jorden runt.

Vi har redan sett en förbättring i dödsstatistiken i kampen mot aids. Före introduktionen av bromsmediciner dog i snitt åtta personer i veckan av aids i Sverige. Idag dör en person i veckan.

Vad Sverige skulle kunna göra för att markera nästa års världsaidskampanj vore att göra naturlig cannabis tillgänglig för aidspatienter att använda i samband med deras jobbiga bromsmediciner och andra antiretrovirala läkemedel som ger svåra biverkningar och för att stoppa den farliga HIV-relaterade viktförlusten där människor bokstavligen tynar bort.

Det talas mycket om stöd till hivpositiva och närstående, modern hivbehandling, tolerans, och medmänsklighet. Att ge hiv-smittade möjligheten att använda cannabis medan de bekämpar sin livslånga infektion skulle visa att detta inte bara är tomma ord.

En sådan åtgärd skulle inte bryta mot Förenta Nationernas narkotikakonventioner eftersom man gör undantag för medicinsk användning. Nederländerna levererar redan läkarcannabis av hög kvalitet till flera europeiska länder, så varför inte Sverige?

Sveriges politiker, visa att ni sätter medkänsla före högmod och låt oss reducera dödsstatistiken ännu mer.

Admin

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2007-12-07  16:17. Uppdaterad: 2007-12-08  15:17. Avdelning: Politik, Ledare.

Upp ↑


Nationellt register över misstänkta

Riksdagen har mottagit ett förslag från justitiedepartementet som ger polisen rätt att upprätthålla ett nationellt underrättelseregister över misstänka individer i brottsutredningar.

Förslaget gör det lättare för polisen som länge velat se förändringar på plats att behandla misstänktas personuppgifter.

Kamera

Enligt lagförslaget ska det bli lättare för polisen att lämna uppgifter om misstänkta brottslingar både till polisen i andra delar av landet och till exempel Säpo, Ekobrottsmyndigheten och Tullverket.

Polisen ska också lättare få att registrera människor i sitt allmänna spaningsarbete.

Lagrådet ska nu behandla förslaget och lämna rekommendationer. Arbetet med förslaget har pågått i departementet sedan 1999. Om tidsplanen håller träder lagen i kraft 2009.

Av: Admin. Källa: SVT. Publicerad: 2007-12-07  16:20. Uppdaterad: 2007-12-06  16:20. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Upp ↑


Lättare att beslagta kriminellas pengar

Det ska bli lättare för polis, domstol och åklagare att beslagta kriminellas egendom.

Regeringen och justitieminister Beatrice Ask har presenterat ett nytt lagförslag som ökar myndigheternas möjlighet att erhålla pengar som intjänats på olaglig verksamhet.

Målen är yrkeskriminella såsom MC-ligor, kriminella nätverk, stöldligor och annan organiserad brottslighet som tjänar stora pengar på ekonomisk brottslighet i klassen av miljontals av kronor.

Med dagens lagstiftning är det nästan omöjligt att beslagta pengar och egendom såvida inte brottslingarna ertappas med pengarna. Den nya regleringen innebär att det i vissa fall blir möjligt att förverka också utbyte som kommer från en inte närmare preciserad brottslig verksamhet, alltså även annat brottsligt handlande än det som personen döms för.

Ett 30-tal generaldirektörer och myndighetschefer har också diskuterat gemensamma tag mot den ekonomiska brottsligheten.

Pengar

I andra europeiska länder har redan liknande lagar installerats och samtidigt kritiserats för dess tveksamma rättssäkerhet och äganderätt.

I Norge, Irland och Danmark måste till exempel människor kunna lämna en rimlig förklaring till var deras pengar eller egendom kommer ifrån och man anses skyldig tills man bevisat motsatsen, s.k. omvänd bevisbörda, vilket är tvärtemot dagens rättspraxis.

I USA finns metoden redan plats och möjliggör för lokala polisstyrkor att beslagta fordon som använts i brott såväl som fastigheter och kontanter. Där har systemet starkt kritiserats eftersom den lockar polis och myndigheter med ekonomisk vinning.

Pengar och andra tillgångar som skrivs över på närstående och anhöriga ska också enligt det svenska förslaget kunna beslagtas.

Uppdatering: Lagen börjar att gälla fr.o.m. den 1 juli 2008.

Av: Admin. Källa: DN & ReageraMera. Publicerad: 2007-12-07  16:19. Uppdaterad: 2008-06-17  17:44. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Upp ↑


Republikaner gillar örten mer än Demokrater

En opinionsundersökning i USA har funnit att konservativa republikaner har prövat cannabis i större utsträckning än liberala demokrater.

Gallup-undersökningen som gjordes över telefon i slutet av 1999 med 1,000 vuxna amerikaner fann att 33 procent av Republikaner hade prövat på Amerikas allra populäraste illegala substans med en något lägre 31% av Demokraterna hade inhalerat samma ört.

Resultaten går rakt emot deras partipolitiska uppfattningar där enbart 21% av Republikaner och 36% på den motsatta sidan förespråkar en avkriminalisering av marijuana.

DemRepSymbolerna för det republikanska (elefant) och demokratiska partiet (åsna).

Högersidan i USA representerar oftast ekonomisk och social konservatism, iallfall sedan den kristna rörelsen tog över partiet. Det finns dock en rad individer som Ron Paul (presidentkandidat), Gary Johnson (f.d. guvernör för New Mexico) och Dana Rohrabacher (representant för Kalifornien) som vill se en tillbakagång till traditionella republikanska värderingar och en liberalisering av lagarna kring cannabis.

Statistiken är mer i linje med förväntningarna när kategoriserad efter ideologi. Konservativa är mycket mindre sannolika (27%) att ha prövat marijuana än liberaler (46%) eller moderater (36%).

Av: Admin. Källa: Gallup & Chronicle Blog. Publicerad: 2007-12-05  15:27. Uppdaterad: 2007-12-05  15:27. Avdelning: Politik, Världen.

Upp ↑


Bromo-Dragonfly klassad som narkotika

Från 1 december klassas den hallucinogena drogen Bromo-Dragonfly som narkotika rapporterar Folkhälsoinstitutet.

Förekomsten av Bromo-Dragonfly har ökat det senaste halvåret och tydliga hälsorisker kan kopplas till bruket av drogen. I slutet av mars 2007 inträffade ett dödsfall i Sverige efter användning av substansen. Det var en 20-åring från Värnamo-trakten som avled. Det är inte känt hur stor dos offret intog. Eftersom drogen verkar långsamt finns en stor risk för överdosering.

Det första kända beslaget i Europa gjordes i september 2006 i Sverige. För att förhindra vidare spridning och förebygga att drogen orsakar än mer skada så narkotikaklassas den därför fr.o.m. 1 december 2007.

BromoBromo-Dragonflys kemiska beteckning.

Det betyder att den blir straffskyldig. Den hade dessförinnan klassats som en hälsofarlig vara vilket betyder att drogen var förbjuden att inneha och sälja.

Bromo-Dragonfly (Brombensodifuranylisopropylamin) är en syntetisk kemikalie och har likheter med andra droger som DOB, LSD och amfetamin. Den är mycket potent och en normal dos ligger på 200μg-1000μg där ruset varar i uppåt ett dygn. Drogen finns oftast på lappar, s.k. blotters, och i pulverform, och tas mestadels oralt. Den hör hemma bland de droger som brukar benämnas Research Chemicals, RC.

Av: Admin. Källa: FHI & Wikipedia. Publicerad: 2007-12-05  15:30. Uppdaterad: 2007-12-05  15:30. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Upp ↑


Migränpatienter saknar cannabinoider

Italienska forskare har visat att endocannabinoid-systemet är försvagat i patienter med migrän och huvudvärk orsakad från överdriven användning av läkemedel.

När koncentrationen av cannabinoiderna 2-AG och anandamid jämfördes med tjugo friska personer upptäckte man att de 40 patienter med migrän och huvudvärk framkallad av en överdrift av medicinsk behandling hade en lägre nivå av dessa viktiga hjärnkemikalier.

Serotonin-nivån var också kraftigt reducerad i båda patientgrupperna rapporter studiens forskare vars data publiceras i European Journal of Clinical Pharmacology.

EJCP

Det mänskliga endocannabinoid-systemet består utav receptorer, kemikalier och nervsändare som ansvarar för hur vi bl.a. upplever smärta, njutning och som reglerar vårat sömnmönster. Anandamid är den kroppsegna substansen som normalt dockar i hjärnans cannabinoidreceptorer. Cannabisplantan kan påverka dessa receptorer eftersom dess aktiva ingredienser passar perfekt i samma receptorer.

Anandamid är döpt efter sanskrits ananda vilket betyder "lycksalighet" (engelska eternal bliss) och upptäcktes 1992.

Uppdatering: Forskare i USA (Scripps Research Institute i La Jolla, Kalifornien) har upptäckt en ny metod för att lindra smärta genom en cannabiskemikalie. Ämnet frigör en enzym i kroppen som stoppar blockering av proteinet 2-AG. Detta ledde till att smärta lindrades på möss utan berusning. Förhoppningen är nya behandlingsmetoder mot kronisk smärta, depression och övervikt.

Av: Admin. Källa: IACM & Dagens Medicin. Publicerad: 2007-12-05  15:37. Uppdaterad: 2008-11-28  16:03. Avdelning: Medicin, Världen.

Upp ↑


Hampaodlare fick miljöpris

Bonden Ulf Hammarsten har tilldelats Laholms miljöpris för sin framgångsrika kamp att legalisera industrihampa i Sverige.

För drygt sju år sedan började Ulf Hammarsten odla den då förbjudna industrihampan på sin gård utanför Skottorp. Odlingen väckte starka reaktioner och vissa människor, däribland polisen, ansåg att han odlade narkotika.

Polisen gjorde razzia på åkern och beslagtog hela odlingen och han åtalades för narkotikabrott. Fallet togs ända upp till EU-domstolen där han slutligen fick rätt mot de svenska myndigheterna och industrihampan legaliserades i Sverige efter 30 år av förbud.

Ulf Hammarsten ser priset, som kommunstyrelsen fattat beslut om, som en upprättelse för den satsning han gjorde.
– Det är väl en bekräftelse på att jag var rätt ute, att jag inte backade ur utan kände att det här är rätt, det här kommer att lyckas, säger han.

Hammarsten

Han är idag glad att han genomförde sin kamp och målet för satsningen var för honom tydligt.
– Jag fick ganska tidigt klart för mig att det här var en miljöväxt som renar jorden. Hampan suger i sig giftiga substanser i förstörd jord som innehåller handelsgödsel och sprutmedel, säger Hammarsten till TT.

Industrihampan har också många ekologiska användningsområden.
– Det är en ny gröda för det svenska lantbruket. Det är bara fantasin som sätter gränser. Man kan använda den till isolering, kläder, färg, tvål, rep. Man kan ha den till allt, säger en glad Hammarsten.

2005 fanns det 126 hampaodlare i Sverige med en sammanlagd odlingsareal på 368 hektar registrerade hos Jordbruksverket.

Av: Admin. Källa: SR & The Local. Publicerad: 2007-12-02  18:40. Uppdaterad: 2007-12-02  18:40. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Upp ↑


Uppmärksammade debattartiklar

Några av de mest intressanta debattartiklar om cannabis, narkotikapolitik och närliggande samhällsfrågor publicerade de senaste sex månaderna i svensk media.

Fantasifoster rörande rökning extern länk av Jan Karlsson i Hallandsposten (2007-11-22).

Felicia är död - stämplad av samhället som icke duglig extern länk av Sonja Wallbom & Ingrid Lander i Göteborgs-Posten (2007-09-02).

En restrektiv narkotikapolitik utesluter inte "harm reduction" extern länk av Berne Stålenkrantz i Dum Dogmatism dödar - Svensk Narkotikapolitik vs Harm Reduction (2007-09-12).

Lås inte in problemen - lös dem extern länk av Daniel Levin i Göteborgs-Posten (2007-11-07).

Rätten till sin egen kropp extern länk av Henry Ohlsson i ETC (2007-11-18).

Stoppa häxjakten på örtanvändare extern länk av David Crash i Dagbladet (2007-09-22).

"Sprutbyten misstänkliggörs" extern länk av Björn Johnson i Sydsvenskan (2007-10-18).

Säg nej till övervaknings-samhället! extern länk av Oscar Swartz i Expressen (2007-11-18).

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2007-12-02  18:42. Uppdaterad: 2007-12-02  18:42. Avdelning: Media, Debatt.

Upp ↑


Ny smugglingsmetod till andras postlådor

Åland har drabbats av en ny form av narkotikasmuggling där lokalbor slumpmässigt använder anonyma brevlådor för insmuggling av narkotika.

Eftersom narkotika som köps utomlands är riskabelt att själv ta igenom tullen, och att skicka det till sin egen hemadress via postsystemet har självklara risker, har privatpersoner och mer organiserade smugglingsligor börjat använda oskyldiga personers postadresser och brevlådor för sina leveranser.

Tullen har hittills gjort flera beslag, bl.a. ett som hade skickats till en oskyldig persons postlåda. Brevförsändelsen innehöll 2,5 gram amfetamin, 0,9 gram hasch, 150 stycken valium, 20 stycken Lorazepam och 9 stycken Zanor som beslagtogs. Tullen och polisen lyckades efter spaning gripa en person som nu är misstänkt för narkotikabrott.

– Vi har konstaterat att det har börjat förekomma smuggling via andra personers adresser. Det är ganska fräckt. Det beslagtagna brevet hade skickats till en klart oskyldig äldre person på landet, säger bevakningschef Karl-Johan Nyholm vid Ålands tullmyndighet.

Brev

En del av postförsändelserna upptäcks i och med tullens regelbundna kontroller av inkommande post, men eftersom adressaten inte har något med försändelsen att göra är det nästantill omöjligt för polisen att spåra paketet. Klarar man sig igenom kontrollerna i posten är det bara att vänta in brevbäraren och plocka in posten före ägaren gör det.

Exakt hur mycket smuggling som görs på detta sätt eller om metoden är unik för Åland vet polisen inte.

Åland är en ögrupp i mellersta Östersjön mellan det finländska fastlandet och Sverige som har en unik politisk status med ett självstyrande landskap. Befolkningen uppgår till 26 923 invånare där huvuddelen lever i huvudorten Mariehamn.

Metoden rapporteras nu även ha dykt upp i Sverige. Mölndalspolisen varnar för att oskyldiga människors brevlådor utnyttjas i syfte att importera anabola steroider i pillerform från Tjeckien och annan narkotika.

Fall har upptäckts där smugglare beställer droger i någon annans namn och plockar sedan ut paketet innan ägaren hämtar sin post.

Polisen misstänker att flera hushåll kan ha drabbats. Bara i Mölndal och Härryda har ett tjugotal liknande fall upptäckts.

Av: Admin. Källa: Nya Åland & Aftonbladet. Publicerad: 2007-12-02  18:48. Uppdaterad: 2007-12-06  21:42. Avdelning: Nyheter, Norden.

Upp ↑