Nyheter för oktober månad 2007

DEA-chef sa upp sig

Den första kvinnan att leda drogbekämpningsmyndigheten DEA (Drug Enforcement Administration) har avgått från sin position för en civil karriär.

Karen Tandy meddelade den 22:a oktober att hon accepterat ett jobberbjudande som vice president för kommunikationsföretaget Motorola. Tandy, som härstammar från Fort Worth, Texas, och med en bakgrund som statsåklagare inom justititiedepartementet, kommer att fungera som talesperson för policyfrågor med fokus på telekommunikation, handel och reglering.

Karen Tandy

I hennes avgångstal berömde hon byråns 11.000 anställda, inklusive de 5.500 specialagenter i 85 länder, som "offrar allting för deras farliga uppdrag dygnet runt för att skydda amerikas barn och städer."

Hon ledde myndigheten i fyra år som dess första kvinnliga ledare sedan organisationens grundande 1973 av president Richard Nixon och var starkt kritisk till cannabis som en rekreationsdrog och/eller läkemedel. Hon nominerades av president George Bush d.y. och godkändes av den amerikanska senaten den 31:e juli 2003.

Under hennes ledning intensifierade DEA sin kamp mot patienter som använder cannabis, och deras vårdgivare som tillhandahåller örten, genom åtal och anhållning i mestadels Kalifornien. Man gick också efter den kanadensiska förläggaren, fröentreprenören och aktivisten Marc Emery, som tillsammans med två kollegor, har begärts utlämnade från Kanada för att ha sålt cannabisfrön till amerikanska medborgare via posten.

Motorola är för övrigt en stor sponsor av DEA:s kritiserade resemuseum "Target America" som försöker länka samman global drogsmuggling med internationell terrorism och som hävdar att illegal drogkonsumtion finansierar terrordåd, inklusive 11 september-attackerna på New York och Washington, DC.

DEA:s näst högsta befäl är också en kvinna, Michele Leonhart. Hon anses nu vara toppkandidat till att efterträda Tandy.

Av: Admin. Källa: AP. Publicerad: 2007-10-31  15:07. Uppdaterad: 2007-10-31  15:07. Avdelning: Nyheter, Världen.

Upp ↑


Cannabisvetenskap A

Cannabisundervisning på skolschemat? Ja, det stämmer om du bor i Kanada.

International Hempology 101 Society arrangerar nämligen en rad föreläsningar om just detta intressanta område på University of Victoria i British Columbia. Öppen för alla kanadensare intresserade av cannabiskultur och plantans många användningsområden och långa historia.

Eventet som dock inte är sponsrat av universitetet själva hålls av aktivisten Ted Smith, medlem i en organisation som arbetar för patienters tillgång till medicinsk marijuana, på eftermiddagar. Klasserna är öppna för alla och gratis. Läs mer om föreläsningarna här extern länk.

Schemat under hösten och våren ser ut som följer:

September 2007
12 Cannabis B.C. (Before Christ)
19 Marijuana Tax Act of 1937
26 Cannabis around the World

October 2007
3 Hemp Products
10 Cannabis Research
17 Cannabis Chemistry
24 Families and the Drug War
31 Cannabis in the Media

November 2007
7 – Break –
14 Medical uses of Cannabis
21 Health Canada + the MMAR
28 History of CBC of C

January 2008
9 Hemp History
16 History of Prohibition
23 Economics of Legalization
30 Growing Cannabis

February 2008
6 Cannabis and Your Health
13 Medical Cannabis Products
20 – Break –
27 Cannabis and the Law

March 2008
5 Social Impact of Prohibition
12 Pot in Politics
19 Medical Cannabis in Canada
26 History of Hempology 101

Av: Admin. Källa: TreatingYourself.com. Publicerad: 2007-10-31  15:11. Uppdaterad: 2007-10-31  15:11. Avdelning: Nyheter, Utbildning.

Upp ↑


Smärtlindring med medicinsk marijuana är dosberoende - För mycket inhalerad cannabis kan istället öka smärtan

Att röka stora mängder cannabis för terapeutiska skäl kan öka istället för att reducera smärta, föreslår en ny amerikansk studie publicerad i journalen Anesthesiology extern länk.

De smärtlindrande egenskaperna hos örten har länge hyllats och flera länder har som en konskvens reglerat användningen för medicinska ändamål. Men det verkar som att kvantitet är nyckeln till effektivitet.

Bervsystemet

Forskarna vid University of California at San Diego (UCSD) fann att måttlig konsumtion hade den största påverkan på 15 frivilliga friska individer, medan större doser istället ökade den tillfälligt inducerade smärtan genom injicering av capsaicin, den "heta" och irritativa kemialien i chili-peppar, under huden på försöksobjekten.

Doserna som administrerades var marijuanacigaretter med 2, 4 och 8 procent THC (tetrahydrocannabinol) medan andra fick placebo (0 procent THC). 45 minuter efter inhalering mättes smärtlindring och dem som förtärt måttliga doser (4%) sa att smärtan var mycket bättre medan dem som fått höga doser meddelade att deras smärta förvärrats. Små doser uppvisade inte någon relevant effekt.

Från studien går att dra vissa slutsatser. T.ex. att det är väldigt viktigt för patienter som väljer örten som smärtmedicin att utrustas med korrekt information, som doskontroll och att välja rätt kannabinoidprofil (andel av samverkande kemikalier som THC, CBD och CBN). Dr Mark Wallace, ledforskare, menar att rönen kan komma påverka sättet medcinsk cannabis erbjuds, både i ren och drogform.

Andra studier har visat att höga doser istället ger den bästa smärtstillande effekten när det gällde smärtlindring för nervsjukdomar associerade med HIV.

Av: Admin. Källa: BBC News & IACM. Publicerad: 2007-10-31  15:32. Uppdaterad: 2007-10-31  15:32. Avdelning: Nyheter, Medicin.

Upp ↑


Belgien är plats för konferens om cannabiskultur

Cannabiskultivering är på frammarsch i Sverige. I Europa är den redan väletablerad vilket är anledningen man ska hålla en två-dagars konferens om dess ekonomiska och kulturella påverkan i slutet på detta året.

Institute for Social Drugs Research extern länk (ISD) som är inrättad vid University of Gent i Belgien kommer mellan den 3-4 december organisera en "cannabis"-konferens då holländska och belgiska experter ska diskutera de olika aspekterna av cannabisproduktion, d.v.s. kultivering, och dess ekonomiska konsekvenser.

Som bakgrund för konferensen i Gent finns en storskalig studie som Het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek, som myndigheten heter på holländska, genomfört mellan 2005 och 2007 då man intervjuat 750 cannabisodlare om deras motiv.

Bland talare inbjudna finns både forskare, borgmästare och professorer som Tom Decorte, Adriaan Jansen, Joep Oomen, Frank Bovenkerk, Peter Cohen, Gerd Leers, Marcel Hendrickx och Jan Lonink.

ISD

ISD grundades 2002 och studerar narkotikafrågor från en rad olika synhåll som att följa smugglingsstatistik, mönster i cannabisbruk i Flandern och effekten av problematiskt drogbruk.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 2007-10-31  15:39. Uppdaterad: 2007-10-31  15:39. Avdelning: Event, Världen.

Upp ↑


Kd vill drogtesta barn

Koalitionspartiet Kristdemokraterna vill att också gymnasieelever ska kunna drogtestas.

Justitieutskottets vice ordförande Inger Davidson skriver tillsammans med ledande borgerliga kommunpolitiker från Upplands Väsby i en debattartikel i Dagens Nyheter att man vill utöka kontrollen att kunna samla in biologiskt material för att bestämma om tonåringar använt droger och hjälpa unga missbrukare.

"Det är inte tal om kroppsvisitering utan om att när det finns en välgrundad misstanke kunna göra en urin-, blod- eller salivprovstagning," menar Inger Davidson på DN:s debattsida.

Inger DavidsonInger Davidson

Drogtester genomförs redan idag i gymnasieskolor vid misstanke om påverkan av polis, socialtjänst och skolhälsovård. För barn under 15 år krävs med nuvarande lagstiftning tillstånd från både eleven och vårdnadshavaren. Nu vill alltså kd utöka lagen till att även omfatta gymnasister.

Regeringen och justitieminister Beatrice Ask (m) har tidigare föreslagit en lagändring som säger att det ska vara tillåtet att drogtesta barn under 15 år med tvång och som tar bort kravet på tillstånd från vårdnadshavaren.

För några år sedan föreslog den statliga narkotikakommissionen att gällande regler skulle behållas och sådana metoder var integritetskränkande.

"Unga under 15 år ska inte få drogtestas mot sin vilja. De eventuella vinster en sådan utvidgad möjlighet skulle kunna leda till kan inte anses stå i rimlig proportion till det ingrepp som ett tvångsvis drogtest utgör för barnet," löd motiveringen i slutbetänkandet. En linje som den förra regeringen ställde sig bakom.

Av: Admin. Källa: Dagen & TT & Wikipedia & SVD. Publicerad: 2007-10-31  15:44. Uppdaterad: 2007-10-31  15:44. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Upp ↑


Stor polisinsats mot skolor gav 0 gram narkotika

Polisen i Arvika har gjort en massiv polisräd, värdig jakten på grov brottslighet, på ... några skolor.

Drograzzian på fyra skolor, två högstadie och två gymnasie, i Arvika var en del i kommunens och polisens samarbetsprojekt i kampen mot droger och alkohol och var så noga planerad och hemlig att inte ens rektorerna fick veta något. De ombads istället att hålla eleverna kvar i klassrummen. Totalt gick 15 poliser och flera narkotikahundar in på skolområden och lokaler runt om i kommunen.

Hundarna fick nosa på samtliga elevers skåp. På Sohlbergagymnasiet markerade två hundar samma skåp och åklagaren gav rätt till husrannsakan och skåpet bröts upp. Skåpet visade sig vara helt tomt. Trots detta är den 18-årige skåpinnehavaren skäligen misstänkt för narkotikainnehav eftersom båda hundarna gjorde så klara markeringar efter spår av narkotika. På en annan plats fick man också indikationer att det kan ha funnits narkotika på men inga illegala substanser hittades.

Dog

Senare tvingades polisen ändra målsättningen med den våldsinspirerade aktionen.
- Syftet med razzian är också att skicka en signal. Det är inte fritt fram för narkotika på skolorna i Arvika, sa Patrik Danielsson, chef för polisen i västra Värmland.

Efteråt har det kommit fram att razzian utfördes efter ett tips till polisen att det förekommer och används narkotika på skolorna. Nu ska polisen utvärdera instatsen innan man bestämmer sig för om det blir fler razzior.

Räden påminner om de polisaktioner som blivit vanliga på en del platser i USA. Polisen kvarhåller olagligt studenter, som anses skyldiga tills de bevisat sin oskuld, i ett massivt dragnät utan fullmakt och på tveksamma skäl. Faktum är att tillvägagångssättet liknar det amerikanska på många sätt, vilket borde oroa både studentråd och lärare.

Av: Admin. Källa: SVT & Expressen. Publicerad: 2007-10-26  18:01. Uppdaterad: 2007-10-27  00:08. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Upp ↑


"Marijuanakemikalie bör utvärderas i behandling av hjärntumörer"

Den primära psykotropiska substansen i cannabis, THC, besitter tumörkrympande egenskaper och bör utvärderas i kliniska försök som en behandling mot hjärncancer. Detta enligt forskare i Israel.

Anställda vid Bar-Ilan University rapporterar att administration av THC påverkar negativt livsdugligheten av Glioblastoma multiforme cellinjer. GBM är den vanligaste och mest aggressiva typen av hjärntumörer och ansvarig för 52 procent av alla primära hjärntumörer och 20 procent av alla innerkraniumtumörer. Den resulterar oftast i dödsfall inom 1-2 år efter diagnos.

Bar-Ilan

"THC är en väsentlig förmedlare av kannabinoid antitumör verksamhet och vi föreslår att Δ9-tetrahydrocannabinol och andra kannabinoider ska ingå i klinisk utvärdering framöver som ett terapeutiskt medel mot hjärntumörer," sammanfattar utredare datan som publiceras i journalen Acta Oncologica.

Detta är bara en i raden av flera seperata förkliniska studier som pekar på ett samband mellan en reducering i spridningen av olika cancerformer som bröst, prostata, lung och lymfvävnadstumörer och de kemikalier som naturligt återfinns i cannabis.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 2007-10-26  18:13. Uppdaterad: 2007-10-26  18:13. Avdelning: Nyheter, Medicin.

Upp ↑


Cannabis mindre attraktivt för ungdomar efter omklassifiering

Cannabisanvändning bland ungdomar i Storbritannien har sjunkit rejält sedan dess kontroversiella omklassifiering 2004. Det visar den senaste brottsstatistiken.

Inrikesdepartementets siffror, även kallade British Crime Survey, visar att andelen 16 till 24-åringar som använt cannabis det senaste året föll från 25 procent när förändringen i lagen först introducerades till 21% under 2006/07.

Effekten av den nya hållningen "konfiskera och varna" mot personer som påträffas med cannabis märks också i en ökning med 54% i antal beslag av drogen till 117,297 st. och i 63,331 st. formella varningar utfärdade under 2005.

Odlingsboomen av cannabis i England reflekteras också i statistiken. Tull och polis beslagtog 208,357 cannabisplantor, där 82% gällde grupper av mindre än 50 plantor. Totalt 69 ton cannabis.

UK

Premiärminister Gordon Brown har beställt en färsk granskning av cannabis lagliga status efter nya studie- och forskarrapporter om länken mellan psykologiska problem och starkare varianter av cannabis.

Men de senaste siffrorna föreslår att den nedåtgående trenden i cannabiskonsumtion, sedan 1998 när 28% av 16 till 24-åringar rapporterade ha använt drogen, har accelererat.

Av: Admin. Källa: The Guardian. Publicerad: 2007-10-26  18:34. Uppdaterad: 2007-10-26  18:34. Avdelning: Nyheter, Världen.

Upp ↑


Anmälda narkotikabrott ökar stort

Antalet polisanmälningar om narkotikabrott och narkotikasmuggling ser ut att gå mot en rekordnotering i år. Det visar siffror som TT tagit fram från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Under årets nio första månader anmäldes 62.052 narkotikabrott, vilket är åtta procent fler än samma period i fjol då det rapporterades 57.529 anmälda brott under samma tid.

Av fjolårets alla narkotikabrott - uppdelade i innehav, eget bruk, innehav och eget bruk, överlåtelse och smuggling - var nästan hälften eget bruk, vilket ofta innebär ringa brott. Den andelen är i princip exakt den samma även i år.

BRÅ

Särskilt slående är att antalet anmälda smugglingsfall ökade med 29 procent till 841 mot 654 anmälda smugglingar samma tid i fjol. Om trenden håller i sig hela 2007 kommer anmälningarna av narkotikasmuggling ha trefaldigats på sju år.

År 2000 anmäldes 33.193 narkotikabrott och 381 fall av smuggling.

En förklaring till ökningen kan hittas i att polisen blivit mer effektiv i brottsbekämpning och ett ökat antal poliser i tjänst. En annan förklaring kan vara att konsumtionen av narkotika ökat och med den efterfrågan.

Av: Admin. Källa: TT. Publicerad: 2007-10-24  14:19. Uppdaterad: 2007-10-24  14:19. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Upp ↑


Gläntas stornummer om narkotika

I senaste numret av kulturtidskriften Glänta tar man upp narkotika och det på ett unikt sätt.

Numret innehåller 22 artiklar skrivna om illegala droger på just det sättet som är så tabu i Sverige, nämligen i ett större sammanhang och perspektiv och framförallt med nyans.

"Att eufori inte anses vara något eftersträvansvärt av dem som administrerar det moderna västerländska samhället framgår med all önskvärd tydlighet i den svenska narkotikalagstiftningen," läser bl.a. introduktionen som ett exempel.

I en annan del av introduktionen kan man läsa följande: "Ändå är det inte i första hand drogerna som sådana som är intressanta: två rus orsakade av samma substans, med samma molekylära sammansättning, kan vara väsensskilda. Påverkan är i hög grad kulturell, beroende av historia, samhälle, omständigheter. I Italien kan tunga narkomaner bjudas på vin till maten men inte få en kopp kaffe efteråt. I Ghana varnas rökare för nikotinets skadlighet av folk med jointen i mungipan. Så länge morfinet bara missbrukades av överklassen såldes det över disk i Sverige."

Glänta

I en av de mest intressanta, och i stormedia mest uppmärksammade, sektionerna skickade gästredaktörerna Carl-Michael Edenborg och Daniel Berg ut en enkät till åttio svenska författare, varav knappt trettio svarade, de flesta påfallande öppenhjärtligt. Där delar de med sig inte bara vad (legala och illegala) droger har betytt för deras skrivande, utan också om i vilken mån skrivandet och läsandet kan jämföras med olika slags rus.

Medverkar på ett eller annat sätt, antingen som skribent eller intervjuoffer, gör artister, författare och musiker som Maria Hellström, Niklas Rådström, Thomas Tidholm, Jenny Högström, Johanna Ekström, Gabriella Håkansson, Håkan Sandell, Alexander Bard, Carl-Johan Vallgren, Unni Drougge och Bo I Cavefors.

Hundra kronor kostar nummer 2-3-2007 i butiken. Köper du den hundrafemtio sidor tjocka utgåvan på Café Edenborg extern länk får du en kaffe på köpet för samma pris. Är du student finns det också ett förmånligt studentpris för en Glänta-prenumeration som kan tecknas på magasinets webbsida extern länk.

Av: Admin. Källa: Glänta & Copyriot. Publicerad: 2007-10-24  15:05. Uppdaterad: 2007-10-24  15:05. Avdelning: Kultur, Sverige.

Upp ↑


USA:s drogtsar är juridiskt tvungen att ljuga

De flesta känner till att USA:s drogtsar John Walters - chefen för White House Office of National Drug Control Policy (ONDCP) - är en förespråkare för regeringens position rörande narkotka. Men inte alla känner till att hans kontor är tvingade av lagen att förtälja lögner, att ljuga, som en del av myndighetens auktorisation från den amerikanska kongressen.

John WaltersJohn Walters

Från ONDCP:s egna webbsida extern länk står det klart och tydligt:

Ansvar. Direktören skall säkerställa att inga federala resurser som anslagits till ONDCP finansierar någon studie eller kontrakt relaterat till legalisering (för medicinskt bruk eller annan användning) av en substans listad i schema I av sektion 202 i Controlled Substances Act och måste vidtaga sådana åtgärder nödvändiga för att motsätta sig alla försök att legalisera användning av en sådan substans (i alla dess former).

Ett påstående som backas upp av Amerikas svar på Sveriges Riksrevision, General Accounting Office (GAO), som efter klagomål från vissa politiker svarar med att "eftersom det ingår i ONDCP:s jobbeskrivning att ljuga gör dem tekniskt sett inget fel."

Detta var exakt vad som inträffade när kongressmannen Ron Paul i ett brev till GAO den 2:a april 2003 addresserade ONDCP:s kampanjer i vissa delstater som var på väg att rösta för att legalisera medicinsk marijuana genom att besöka de berörda städerna och sprida propaganda emot sådana förslag.

Ljuga (verb)
1. : att inte tala sanning
2. : att göra ett osant uttalande
3. : luras
4. : att skapa ett falskt eller vilseledande intryck

Inte undra på att den nuvarande drogtsaren måste säga att kampen mot narkotika är framgångsrik eller att medicinsk marijuana "inte har någon bevisad positiv effekt."

Men, kanske någon frågar, ljuger inte alla politiker någon gång? Ja, det stämmer, men vem är faktiskt tvingad av lagen att göra så?

Av: Admin. Källa: Pete Guither @ Salon.com. Publicerad: 2007-10-24  15:17. Uppdaterad: 2007-10-24  15:17. Avdelning: Politik, Världen.

Upp ↑


Alla samhällsdroger ska bekämpas under samma myndighet

Regeringen har beslutat skapa en ny samordningsfunktion för alkohol-, narkotika-, doping- och tobaksförebyggande frågor att ersätta Mobilisering mot narkotika och Alkoholkommittén som båda läggs ner vid årsskiftet.

Alla droger

Arbetet kommer istället ske inom två nya samordnande funktioner på regeringskansliet. Ett ANT-sekretariat och en arbetsgrupp "SAMANT" med kanslitjänstemän och en rådgivningsgrupp tar nu över.

Det är första gången regeringen erkänner likheterna mellan lagliga (alkohol och tobak) och illegala droger (cannabis och kokain) genom utformning av en drogförebyggande gemensam organisation.

Myndigheter som Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen ska utföra de handlingsplanerna som tas fram av Socialdepartementet, avsedd att stimulera arbetet på lokal och regional nivå, och regelbundet rapportera till regeringen.

Det ska också bildas ett helt nytt råd med bland andra forskare, myndighetschefer, företrädare för Sveriges kommuner och landsting och frivillighetsorganisationer. Rådet ska mötas ett par gånger om året under ledning av Maria Larssons statssekretare Ragnwi Marcelind (kd) och fungera som rådgivare till regeringen om alkohol, narkotika, tobak och doping.

Regeringen har avsatt omkring 260 miljoner kronor per år under åren 2008-2010 för insatser för att uppnå de långsiktiga målen – ett narkotikafritt och dopingfritt samhälle och minskad användning av alkohol och tobak.

Av: Admin. Källa: SR & Drugnews. Publicerad: 2007-10-21  15:47. Uppdaterad: 2007-10-21  15:47. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Upp ↑


Amy Winehouse bötesstraffad i Norge

Den brittiska popstjärnan Amy Winehouse tvingas böta sammanlagt 12.000 svenska kronor för att ha konsumerat en mindre mängd cannabis på ett hotellrum i Bergen, Norge.

Myndigheter i Norge arresterade sångerskan, hennes man Blake Fielder-Civil samt en tredje person efter att anställda på Hotel Norge tipsat polisen att de kände doften av cannabis från deras hotellrum.

Amy Winehouse

Sju gram marijuana hittades och efter att ha betalat sammanlagt 1500 euro i böter släpptes de fria nästa morgon från Bergens centrala häkte. Inget åtal väcktes. Enligt myndigheterna var det ett normalt straff med tanke på mängden och att det rörde sig om en lätt drog.

Beskedet är att turnén, som i Norden bara innefattar Norge, fortsätter som vanligt.

Den mångfaldigt prisbelönta 24-åringen är ute på en Europaturné som inleddes i Berlin den 15:e oktober. Hon spelade denna helg i Bergen och Oslo för att fortsätta turnén i Nederländerna på måndag och avsluta i Manchester den 13 december.

Artistens nyttjande av alkohol och tyngre droger har skapat stora rubriker i brittisk press de senaste månaderna. Winehouse ställde in en lång rad konserter i augusti, bland annat i Oslo, efter att ha drabbats av vad som beskrevs som utmattning och förts till sjukhus. Hon har flera gånger besökt behandlingshem och rehabkliniker med sin man.

Winehouse debuterade 2003 med albumet 'Frank' som följdes upp med Back to Black (2006).

Av: Admin. Källa: BBC News & Yle X3M & TT. Publicerad: 2007-10-21  17:17. Uppdaterad: 2007-10-21  17:17. Avdelning: Nyheter, Världen.

Upp ↑


Örter bra mot mensvärk

Vissa traditionella kinesiska örtmediciner kan vara bättre än läkemedel, akupunktur eller värmekompression för kvinnor som lider av svår mensvärk. Det visar en vetenskaplig genomgång av 39 studier med nästan 3,500 kvinnor i flera länder som publiceras av det ansedda forskarnätverket och magasinet Cochrane Library.

I Kina har medicinerna använts i fler århundraden för att lindra smärtsamma livmoderkramper vid menstruation. I västvärlden ordineras vanligen värktabletter av typen NSAID (antiinflammatoriska icke-steroider), t.ex. Ipren, och kvinnor med svåra problem rekommenderas ibland att prova p-piller eftersom hormonpreparaten gör att den normala menstruationen helt uteblir.

Sammantaget visar studierna att kinesiska örtpreparat ger bättre effekt än placebo, vanliga värktabletter och annan behandling. Inte bara smärtan försvann hos kvinnor som mottog örtmedicin utan symptomen reducerades över de följande tre månaderna. Preparatens verkningsmekanismer är inte helt kända för forskare, men man spekulerar i att de kan ha effekter på hormonsystemet eller blodflödet.

Men det är ändå för tidigt att rekommendera kvinnor att ta preparaten, påpekar forskarna baserade i Australien, eftersom många frågetecken fortfarande återstår vad gäller eventuella biverkningar.

Några av dem örter som ingick i studien var Szechuan kärleksrot (chuanxiong), kinesisk angelikarot (danggui), röd pionrot (chishao), vit pionrot (baishao), kinesisk hjärtstilla (yimucao), fänkålsfrukt (huixiang), nötgräsrotstock (xiangfu), lakritsrot (gancao) och kanelbark (rougui).

Herbs

Att använda cannabis mot menssmärtor är vanligt förekommande i öst eftersom örten har muskelavslappnande egenskaper som lindrar de värsta symptomen. Speciellt Indica-varianter har visat sig fungera bra för många kvinnor. I väst användes förr i tiden cannabisörten mot just menssmärtor. En person som sägs ha använt den i tinktur-form är den engelska kungligheten drottning Viktoria för att lindra hennes svåra menssmärtor.

Menssmärtor drabbar 50 procent av kvinnor i fertil ålder.

Av: Admin. Källa: Reuters. Publicerad: 2007-10-21  17:31. Uppdaterad: 2007-10-21  17:31. Avdelning: Nyheter, Medicin.

Upp ↑


Rocky Mountain High

Countrylegenden John Denver var älskad och uppskattad av många och när han omkom i en flygplansolycka så var det många som sörjde hans bortgång. Nu har staden Colorado uppfört en naturpark i hans ära, men dess monument anklagas för historförfalskning eftersom man utelämnat de lite mer känsliga delarna från folksångarens texter om cannabis och sex.

Rocky 1

I den speciellt designade parken John Denver Sanctuary, färdigställd år 2000 med hjälp av privata bidrag och hans hemstad Aspen, finns sångaren numera bevarad för alltid då texter från många av hans berömda låtar etsats in i stenobelisker. Men flera rader saknades när de nyligen offentliggjordes för allmänheten.

I den sista versen i hans kanske mest berömda sång 'Rocky Mountain High' har t.ex. raden "Friends around the campfire and everybody’s high" avlägsnats. John Denver erkände att han rökte marijuana 1972 i Australien vilket då orsakade en hel del rabalder.

Rocky 2

I en annan låt "Poems, Prayers and Promises" har versen om Denver själv ändrats. Raden "known my lady’s pleasures" är borttagen och ett annat avsnitt har ändrats från "my friends and my old lady sit and pass a pipe around" till "my friends and my old lady sit and watch the sun go down."

Referenserna valdes ut av hans familj och Annie Denver, hans f.d. fru. Denvers bror, Ron Deutschendorf, som själv inte hade något med minnesparken att göra, är chockad över att höra texterna har censurerats.
- Min bror skrev inte sångerna på det sättet och han sjöng dem aldrig så heller. Om du ska hylla någon, bör du göra ditt bästa för att se till att det blir rätt, säger han.

Denver omkom när han 1997 kraschade i Kalifornien i det miniflygplan han flög själv.

Av: Admin. Källa: Aspen Times. Publicerad: 2007-10-21  17:41. Uppdaterad: 2007-10-21  17:41. Avdelning: Nyheter, Världen.

Upp ↑


Libanon går mot rekordskörd

En libanesisk regering paralyserad av politiska inre stridigheter och en armé upptagen med att bekämpa islamiska radikaler har gett den stimulans nödvändig för landetas bönder i Bekaa-dalen att åter igen kultivera deras favorit pengagröda: cannabis.

Enligt uppgifter är området på väg att producera den största skörden sedan slutet på det libanesiska inbördeskriget 1990.

Bekaa-dalen är en fattig och främst shiite-dominerad region som styrs av Hizbollah och som har en lång tradition av smuggling och militärism. Mestadelen av den cannabis som produceras i den bördiga jorden blir till hasch som exporteras till marknader i Europa, inklusive Israel.

Libanon

Att förhållanden är perfekta för en massiv export förklaras med att regeringen under hela våren och sommaren varit inblandad i en maktkamp med Hezbollah och militären inte kunnat utföra sina utrotningskampanjer som vanligt eftersom man tvingats strida mot islamister från palestinska flyktingläger. Myndigheterna har också varit oförmögna eller ovilliga att bestraffa bönder som odlar illegala växter på samma sätt som tidigare år.

Under inbördeskriget (1975-1990) tjänade bönder och drogsmugglare circa 3.2 miljarder kronor årligen på produktionen men efter påtryckningar från den amerikanska administrationen lanserade en nyinrättad regering efter kriget militära aktioner som drastiskt sänkte produktionskapaciteten.

Hasch säljer för mellan 6.500-9.600 kr för ett halvkilo (500 gram) på den lokala marknaden beroende på kvalitet. Årets skörd förväntas vara värd 1.4 mijarder kronor, mindre än under inbördeskriget, men en toppnotering för åren efteråt.

FN som länge lovat jordbruksstöd för alternativa grödor har inte kunnat hålla det löftet. De arbetar nu på en alternativ utvecklingsplan. Ironiskt nog går planen ut på att låta bönder odla hampa, cannabisörtens thc-svaga kusin som används för kläder och inom industrin.

Av: Admin. Källa: The Daily Star. Publicerad: 2007-10-17  16:18. Uppdaterad: 2007-10-17  16:18. Avdelning: Nyheter, Världen.

Upp ↑


Delade meningar om kat i Sverige

Synen på drogen Kat bland invandrare i Sverige går isär och det finns inte någon enhetlig uppfattning bland somaliska män och kvinnor om växtens påverkan.

Det visar en studie som är gjord av forskaren Fatumo Osman vid Mälardalens högskola och som nyligen presenterades på en kat-konferens i Göteborg.

Studien "Uppfattningar om kattanvändande bland somaliska kvinnor och män boende i Sverige" är baserad på intervjuer med fjorton personer, varav åtta män och sex kvinnor.

- Några av de intervjuade är för kat, men de flesta är emot. En del säger att de tuggar kat eftersom andliga ledare i Somalia gör det. Andra tycker att det är en drog som är mycket bättre än alkohol, eftersom man blir så beteendeförändrad av alkohol, säger Fatumo Osman som tror att de uppfattningar om kat som kommer fram i studien går att hitta hos kvinnor och män med somaliskt ursprung i hela Sverige.

I Göteborg är kat en vanlig drog. En enkätundersökning bland göteborgare med somaliskt ursprung visade tidigare i år att drygt hälften av männen och 20 procent av kvinnorna har tuggat kat.

Kat

Kat innehåller katinon och katin som är centralstimulerande och har stora likheter med amfetamin. Det är narkotikaklassat i de nordiska länderna men lagligt i Nederländerna och Storbritannien där växten klassas som grönsak.

Kat har i många århundranden odlats på Afrikas Horn och den Arabiska halvön för dess positiva egenskaper. Där har drogen använts längre än kaffe, men i liknande sociala sammanhang. Till västvärlden kom drogen först på slutet av 1980-talet och den narkotikaklassades i Sverige 1989.

Växtens färska blad och spåda kvistar tuggas, eller torkas och kokas till te, för dess milt euforiska och exalterande effekter som gör användaren pratglad och pigg.

Tuggandet har en social aspekt och man kan ställa till med ett katparty utan annan särskild anledning än att bara prata och vara tillsammans. I hemlandet tuggar man mestadels hemma privat, handlarna tuggar i sina butiker eller salustånd, taxichaufförerna i sina bilar och eftermiddagsarbetarna på sina arbetsplatser. Användandet kan liknas vid tuggandet av kokablad i Sydamerika.

Den avslutade konferensen om kat fokuserade på ny forskning inom området. Den arrangerades av Göteborgs Stad tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Mobilisering mot Narkotika och är en del av det kat-projekt som staden driver sedan 2005.

Av: Admin. Källa: Vårt Göteborg. Publicerad: 2007-10-17  16:02. Uppdaterad: 2007-10-17  16:02. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Upp ↑


Holland satsar vidare på apotekscannabis

Den nederländska hälsoministern Ab Klink har lugnat alla medicinska cannabisanvändare genom att uttala sitt stöd för en fem-årig fortsättning av programmet med läkarkvalificerad cannabisdistribution genom apoteksystemet.

Förra året ansåg hans föregångare, Hans Hoogervorst, experimentet ett misslyckande. Regeringen har gått back en miljon euros på den statliga produktionen de senaste fyra åren. Men Klink som nyligen informerade parlamentet om sina planer har inga planer på att lägga ner projektet.

Ökad aktivitet inom forskning om cannabis roll i smärtkontroll har ökat behovet på cannabis av en konstant kvalitet. Meningen är att ge dessa läkemedelsföretag chansen att hinna utveckla ny cannabis-baserade medicin och för sin forskning måste dem ha tillgång till naturlig cannabis. Ett av dem är Echo Pharmaceuticals BV som håller på att ta fram ett läkemedel som innehåller ren THC och där kliniska försök ska inledas nästa år.

Förklaringen till att programmet har regeringens fortsatta stöd kan också vara att volymen ökat sedan slutet på förra året och att flera länder har visat intresse i att importera örten för patienter i sina egna länder.

BMC

Bureau voor Medicinale Cannabis extern länk, som ansvarar för kultivering och distribuering åt regeringen som den enda instansen som har rätten att producera plantan i landet, har fört samtal och besökt italienska och tyska myndigheter den senaste tiden. Detta efter att båda länderna nyligen haft domar som lagligt godkänner naturlig cannabis som medicin för patienter i behov.

BMC kontrakterar ut produktionen på lagliga odlare genom licens och har för avsikt att bygga upp en egen patientbas och slutligen ta över produktionen från illegala odlare.

I Holland har apotek kunnat förse cannabis av medicinsk kvalitet sedan september 2003. Till en början valde de flesta patienter coffeeshops som deras distributör, mycket p.g.a. höga priser och ett begränsat urval, men efter att man sänkt priserna har försäljningen ökat alltmer.

Enligt en talesperson för regeringen använder upp till 15.000 personer örten som medicin idag och flera tusen har recept från en läkare.

Av: Admin. Källa: De Volkskrant & International Herald-Tribune. Publicerad: 2007-10-17  15:58. Uppdaterad: 2007-11-10  15:57. Avdelning: Medicin, Världen.

Upp ↑


Tobaksrökning förbjuds i människors hem

Staden Belmont i Kalifornien, lokaliserad mellan San Francisco och San Jose, har blivit första amerikanska jurisdiktion att förbjuda rökning i lägenhetsinnehavares egna bostäder.

Medan delstater och kommuner över hela landet stadigt och oavbrutet infört allt hårdare restriktioner för rökare markerar förbudet från Belmonts kommunråd en eskalering av anti-tobaksorganisationernas agenda.

De nya föreskrifterna förklarar andrahandsrökning en "allmän olägenhet" och utvidgar stadens nuvarande rökförbud att inkludera flervåningshus. Belmont och andra städer i Kalifornien förbjuder redan rökning i multivåningshus gemensamma utrymmen, men nu kommer förbudet utökas till lägenheter som delar ett gemensamt golv eller tak med andra lägenheter.

Rökare kan fortsätta röka på deras egna egendom, men enbart i singelhus och i deras trädgårdar. Invånare i komplex-byggnader kommer enbart kunna röka i "förbestämda områden" utomhus.

No Smoking

De nya striktare reglerna, som kommer upprätthållas baserade på klagomål, börjar inte gälla förrän om 14 månader, men resten av restriktionerna börjar gälla inom en vecka.

Regler som också förbjuder rökning i alla arbetsmiljöer inomhus som utomhus, parker, idrottsarenor, gångbanor och shoppingområden. Rökning på gator och trottoarer tillåts, så länge det inte är en stadssponsrad tillställning eller i närheten av förbjudna områden.

Av: Admin. Källa: Drug War Chronicle. Publicerad: 2007-10-14  23:31. Uppdaterad: 2007-10-14  23:31. Avdelning: Nyheter, Världen.

Upp ↑


Norsk film tar ställning för cannabis

I Norge spelas just nu in en film som har ett annorlunda budskap rörande narkotikapolitik än vad vi är vana vid. «Den siste revejakta» är en svart komedi som klart tar ställning för reglering av cannabis istället för kriminalisering.

Filmen bygger på en bok skriven av Ingvar Ambjørnsen, utgiven 1983, om några hippie-kamrater och haschlangare i Oslo på 1980-talet som bestämmer sig för att göra en sista stor affär innan de lägger av för att starta upp ett hippiekollektiv. Komplikationer uppstår när deras leverans på 45 kilo högkvalitets nepalisk hasch också innehåller heroin.

Revejakta

Ambjørnsen fick på sin tid kritik för att romantisera cannabiskonsumtion.
- Förutom att det är en film om vänskap så är det helt klart en pro-haschfilm för att legalisera den, säger Kristoffer Joner, en av skådespelarna som också låter meddela att han själv rökt cannabis i sin ungdom, även om han inte direkt gillade ruset.

Både skådespelarna och regissören Ulrik Rolfsen är eniga om att filmen tar sida för ansvarsfull användning istället för abstinens i den pågående debatten om cannabis vara eller inte vara i ett samhälle och kultur.
– Den tar en klar ställning, nämligen att hasch inte är lika farligt som heroin, säger Rolfsen.

Medverkar i den norska storfilmen som Norsk Filmfond satsar 10,5 miljoner på är stora namn inom den norska filmindustrin som Joner och Nicolai Cleve Broch som huvudpersonerna Carl och Robert.

Filmen beräknas ha premiär i augusti nästa år i hemlandet.

Av: Admin. Källa: Dagsavisen. Publicerad: 2007-10-14  23:32. Uppdaterad: 2007-10-14  23:32. Avdelning: Underhållning, Norden.

Upp ↑


Holland totalförbjuder magiska svampar

Efter att hälsominister Ab Klink först ha välkomnat en tre-dagars vänteperiod på försäljningen av magiska svampar i Nederländerna har landets regering gjort en helomvändning och väljer istället nu att förbjuda all försäljning i landets smartshops.

- Problemet med svampar är att deras effekt är oförutsägbara. Det är omöjligt att avgöra vilken mängd kommer ha för någon effekt, säger Wim van der Weegen, talesperson för justitiedeparementet, och säger vidare att systemet har visat sig opraktiskt.

De magiska svamparna, som innehåller det naturliga förekommande hallucinogena ämnet Psilocybin, kommer att hamna någonstans mitt emellan cannabis som teknisk sett är olagligt, men som tolereras i mindre mängder, och tyngre droger som ecstacy, heroin och kokain. Beslutet börjar gälla inom ett par månader. Smartshops som väljer att fortsätta sälja svampar komer att stängas ner.

Torkade svampar har varit förbjudna sedan tidigare, däremot har färska sorter sålts öppet och lagligt med förklaringen att det är omöjligt att avgöra nur mycket Psilocybin de innehåller.

Flera uppmärksammade olyckor och ett självmord har gett svamparna ett dåligt rykte den senaste tiden inom Nederländerna och spelade en stor roll i regeringen beslut.
- Det är synd att media blåste upp detta till en stor sak. Används dem på rätt sätt är svamparna inget problem, säger Chloe Collette, ägare av smartshopen FullMoon i Amsterdam. Hon säger att i alla dessa negativa incidenter har flera olika droger varit inblandade - mot säljares rådgivning - men det var svamparna som fick skulden.

Smartshop

Murat Kucuksen, vars farm Procare förser circa hälften av alla de psykedeliska svamparna till den holländska marknaden genom sin lagliga odlingsträdgård och som står att förlora miljoner av euros p.g.a. beslutet, förutspår att handeln bara kommer flytta under jord med ökade priser som följd.

Han förklarar att säljarna kommer åter igen börja sälja torkade svampar eller LSD som ett substitut utan någon som helst vägledning för turister.
- Du kommer att se en ökning i incidenter men de kommer inte registreras som svamprelaterade och politikerna kan förklara seger, säger han.

2007-10-05: Amsterdams magiska svampar får tre-dagars vänteperiod.

2010-05-23: Folk i Holland kringgår lagen. Tryfflar extern länk med psilocybin med andra namn och odlingskits/sporer för att producera sina egna svampar är fortfarande lagliga, rapporterar den nystartade kampanjsajten rapporterar SaveOurShrooms.org extern länk. Detta efter att hälsominister Ab Klink svarat på specifika frågor i parlamentet.

Av: Admin. Källa: AP. Publicerad: 2007-10-14  23:35. Uppdaterad: 2010-05-23  21:25. Avdelning: Nyheter, Världen.

Upp ↑


Arvinge till J.R.R. Tolkien öppnade upp cannabisbutik

Sonsonsonen till JRR Tolkien (1892-1973) har åtalats för inblandning i en affär som sålde cannabis i England.

Piers Crombleholme, 27, använde sitt arv till att öppna upp en alternativ head- och vapenshop från vilket polisen konfiskerade 39 cannabisplantor, kokain och ecstacy ifrån under en räd i mars. Crombleholme har erkänt innehav och odling av substanserna men tvingades ändå möte en jury i Wolverhampton efter att han förnekat till innehav med avsikt att sälja.

Enligt åklagaren Anthony Potter använde Crombleholme sin shop Chalklines, som också säljer diverse lagliga vapen, till att sälja cannabis till bekanta och som en front för droglangning.

För polisen berättade Crombleholme hur han fått 1 procent av Tolkiens fond, vilket hittills gett 1.3 miljoner kr efter framgångarna med de tre filmerna, och spenderat 660.000 kr av dem på butiken.

I butiken och bostaden ovanför hittade polisen också vågar, pengar, återförsegelbara plastpåsar, behållare, och en kvittobok med försäljningar till drogklienter. Crombleholme hävdar att den stora mängden cannabis var för personligt bruk som han delade med sin flickvän och en annan rumskompis.

Juryn fann honom, efter 80 minuters övervägning, icke skyldig till droglangning. Crombleholme är fri mot borgen till den 29 oktober då en dom meddelas.

En del har påstått att Tolkiens karaktärer Gandalf och Bilbo rökte örten i sina ofta förekommande pipor under hela fantasitrilogin men författaren har alltid förnekat att han hänvisade till cannabis.

Tolkien

Av: Admin. Källa: Daily Record & Daily Mail. Publicerad: 2007-10-11  19:04. Uppdaterad: 2007-10-11  19:04. Avdelning: Nyheter, Världen.

Upp ↑


Ett presidentval om så mycket mer [video]

Ett exempel på hur det går till i den amerikanska politiken fick vi prov på häromdagen när den republikanska presidentkandidaten Mitt Romney hade öppet hus med en frågestund.

Med på mötet i Dover, New Hampshire, fanns Clayton Holton som lider av muskel dystrofi som passade på att fråga en personlig fråga som berör honom. Du kan se vad Romneys reaktion var och vad som hände för dig själv i videoklippet.

Frågan om medicinsk marijuana har lyfts fram i både de demokratiska och republikanska presidentkandidatsvalen tack vare aktivister som konstant dykt på deras möten och rallys. Detta videoklipp visades på CNN den 8:e oktober.

Get the Flash Player to see this player.

Av: Admin. Källa: AlterNet. Publicerad: 2007-10-11  18:49. Uppdaterad: 2009-07-14  18:24. Avdelning: Video, Politik.

Upp ↑


Mobilisering mot narkotika betydelselös

Efter drygt fem år som nationell narkotikapolitisk samordnare har Björn Fries överlämnat sin slutrapport till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. Men en ny rapport från Folkhälsoinstitutet säger att Mobilisering mot narkotikas insatser inte har gjort någon skillnad överhuvudtaget för att hindra cannabiskonsumtionen i landet.

En utvärdering av kampanjen Mobilisering mot narkotika som nu avslutas vid årsskiftet visar att det inte finns några mätbara skillnader mellan de sex försökskommuner som har fått extrapengar för drogförebyggande arbete och kommuner som inte har fått några pengar.

Försökskommunerna har fått 4,2 miljoner kronor extra men enligt forskarna på Folkhälsoinstitutet, FHI, märks inga effekter av satsningen. Realiteten bakom kampanjer som 'knark är bajs' har alltså inte haft någon effekt.

Björn Fries och Mobilisering mot narkotika har sedan 2002 satsat omkring 120 miljoner kronor på förebyggande arbete. Det ekonomiskt sett största verksamhetsområdet som tilldelats. På andra plats kommer 94 miljoner utdelat på över 100 olika forskningsprojekt.

Mobben

I efterordet till slutrapporten lyfter Björn Fries upp en rad erfarenheter han tycker är särskilt viktiga att föra vidare till den organisation som träder in i hans ställe. En sådan fråga är tendensen att vägra ta till sig nya kunskaper och låta tron styra i narkotikapolitiken.

- Även om det har blivit bättre är det alltför många insatser och beslut som styrs av personliga uppfattningar, fördomar och mer eller mindre förnuftsprövade känslor, säger Björn Fries.

Av: Admin. Källa: Mobilisering mot narkotika & SVT. Publicerad: 2007-10-11  18:25. Uppdaterad: 2007-10-11  18:25. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Upp ↑


Amerikanska kongressen till DEA: "Sluta blockera forskning kring medicinsk marijuana"

Ett brev kommer lastat med ... kritik mot DEA.

45 medlemmar från den amerikanska kongressen har skickat ett brev till drogbekämpningsmyndigheterna i USA som kräver att man ska tillåta privata produktionskällor av cannabis för forskning.

House of Representatives

Det partiöverskridande brevet adresserat till direktören för Drug Enforcement Administration (DEA), Karen Tandy, yrkar för att byrån, som idag reglerar vem och vilka som ska få cannabis till deras forskning, ska följa utslaget från DEA:s egna förvaltningsdomare Mary Ellen Bittner som i februari 2007 fann att "den privata produktionen av marijuana är i allmänhetens intresse."

Bittners dom var i respons till DEA:s avslag av en ansökan från University of Massachusetts (UMass) at Amherst 2001 som sökte tillstånd att framställa cannabis för FDA-godkänd klinisk forskning och studieprotokoll. Men eftersom domare Bittners dom är icke-bindande finns det ingen tidsgräns för DEA att implentera domen.

Under nuvarande policy måste all federal godkänd forskning utnyttja cannabis levererad av och odlad under kontrakt med det politiska och restriktiva forskningsinstitutet National Institute on Drug Abuse (NIDA) som sedan 1968 har monopol på att förse cannabis för forskningssyfte. Andra kontrollerade substanser - som LSD, heroin, och ecstasy – finns däremot tillgängliga till forskare från flera olika privata tillverkare.

DEA och NIDA har länge beskyllts för att aktivt hindra och blockera forskning kring cannabis terapeutiska egenskaper avsedda för att utveckla marijuana som en lagligt receptbelagd medicin och drogreformorganisationer som Americans for Safe Access (ASA) och American Civil Liberties Union (ACLU) har gått så långt att stämma DEA för just detta. DEA:s agerande i frågan har redan lett till utfrågning och kritik i kongressen.

Representanterna John Olver (D-MA) och Dana Rohrabacher (R-CA) med-sponsrade brevet som undertecknades av bl.a. Ron Paul, Barney Frank, och Dennis Kucinich.

Du kan se brevet online här extern länk.

Av: Admin. Källa: ASA & ACLU & MAPS. Publicerad: 2007-10-08  18:20. Uppdaterad: 2007-10-08  18:20. Avdelning: Nyheter, Världen.

Upp ↑


Hawaiis högsta domstol nekade spirituell användning av cannabis

Högsta domstolen på Hawaii har dömt emot en man som argumenterade att hans konsumtion av marijuana i sitt eget hem var en del av hans religion.

Den 21:a september uttalade sig domstolen i en splittrad röstning att Joseph Sunderland inte kan söka skydd från åtal under delstatens religionsfrihetslag, däremot adresserade man inte hans påstående att integritetslagar i författningen också skyddade honom från anhållning.

Målet inleddes 2003 när polis letade efter en försvunnen flicka och upptäckte en pipa på hans köksbord. Sunderland erkände till att ha rökt cannabis på morgonen men att han hade rätten att använda örten för religiösa ändamål och presenterade ett medlemskort i The Hawaii Cannabis Ministry, en religiös organisation ledd av Roger Christie som använder marijuana som ett sakrament.

THC Ministry

Sunderland åtalades ändå under en lag som förbjuder droginstrument och dömdes till böter på 1200 kr. "Jag anser Gud placerade denna heliga ört på jorden för att hjälpa mänskligheten att bättre förstå honom," citerades Sunderland säga under rättegången. Han överklagade och nu har alltså högsta domstolen kommit med sitt beslut.

Man dömde att staten har ett legitimt "övertygande intresse" av att stoppa marijuanabruk och därför är en hänvisning till yttrandefrihet inte ett tillräckligt försvar. Domare Steven Levinson avvek i sin åsikt och kommenterade att privatlagar inom konstitutionen garanterar rätten för invånare att röka cannabis inom deras egna hem eftersom kriminella straff bara kan utdömas i mål där andra människor kan skadas.

Men det finns fortfarande hopp för både Sunderland och resten av Hawaiis marijuanrökare. Man gjorde ingen bedömning om rätten till ett privatliv immuniserar vuxna personer som använder örten i sin bostad eftersom man ansåg att Sunderland inte presenterat sitt argument inom rätt tidsram.

Sunderlands advokat, den allmänna försvarsadvokaten Deborah Kim, sa att frågan fortfarande är öppen och planerar att på nytt överväga domstolen att tilltala privatfrågan.

Hawaii Cannabis Ministrys webbsida finns här extern länk.

Av: Admin. Källa: AP. Publicerad: 2007-10-08  18:02. Uppdaterad: 2007-10-08  18:02. Avdelning: Nyheter, Religion.

Upp ↑


Reggaefestivalen riskerar stoppas

Efter att Uppsalapolisen analyserat drogprover och redovisat resultaten av alla anhållningar som man gjorde under årets reggaefestival står det klart att 243 personer misstänks för narkotikabrott.

Uppsala Reggaefestival

Nu höjs röster för att stoppa den jamaikanska musikfestivalen nästa år från kommunens sida som inte längre vill stötta festivalen. Reggaefestivalen har arrangerats sedan 2002, de senaste åren på Kap-området, intill Studenternas idrottsplats i centrala Uppsala. Staden har tillhandahållit området, socialarbetare och marknadsför festivalen i sitt program.

Under årets festival i mitten av augusti omhändertogs betydligt fler personer än tidigare år. 270 togs till förhör misstänkta för narkotikabrott under festivaldagarna. 193 av dem testade positivt, 43 av dem andra som var negativa hade droger på sig eller erkände att de använt narkotika. Ytterligare sju testades ej, men misstänks för innehav.

Den övervägande mest populära drogen var cannabis, vilket inte är så konstogt med tanke på vad för slags musik som åskådarna kommit för att lyssna på.

Polisen uppger att det i år röktes cannabis betydligt mer öppet än förra året.
- Det var en öppen drogscen, narkotika hanterades och röktes bland annat framför scenen. Och flera trovärdiga vittnen berättar om artister som rökte cannabis på scenen och uppmanade till missbruk, säger Magnus Hänström, chef för polisens gatulangningsenhet.

Uppsala kommun ska nu göra en utvärdering inför framtiden. Gustaf von Essen, kommunalråd med ansvar för sociala frågor, har sin åsikt klar efter att polisens statistik redovisats.
- Det får vara nog nu. Det är en drogkultur som frodas på festivalen och många unga kommer dit. Arrangörerna kan uppenbarligen inte garantera drogfrihet och stadens profil och varumärke skadas, säger han.

Av: Admin. Källa: Drugnews & Uppsala Nya Tidning. Publicerad: 2007-10-05  15:47. Uppdaterad: 2007-10-05  15:47. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Upp ↑


Holländsk cannabis steg i pris under 2007

Priset på holländsk marijuana har ökat med 20 procent i år efter att tillgången minskat, bl.a. p.g.a. ökade polisinsatser mot cannabisplantager. Datan kommer ifrån Trimbos Institute, som studerar drogpolitik, beroendefrågor och konsumtionsstatistik.

Trimbos

Det är första gången som priset på den inhemska cannabisen stigit sedan Trimbos började mäta priser hos landets coffeeshops 1999 under departementet för hälsa, välfärd och sport. Ett gram av holländsk marijuana kostar idag 67,15 kronor. En 20%-ig ökning sedan föregående år.

Priset på importerad cannabis, främst hasch, har också stigit i pris, med ungefär 2.50 kronor per gram. En möjlig förklaring till det kan vara klimatförhållanden i ursprungslandet, i de flesta fallen Marocko, vilket lett till dåliga skördar.

En minskning i tillgång brukar ha den den negativa effekten att en del producenter väljer att blanda ut varan med skadliga ämnen som sand eller krossade glaspärlor för att öka vikt och mängd. Trimbos fann dock inga bevis att de cannabisprodukter som såldes i landers reglerade coffeeshops innehöll några främmande eller skadliga ämnen.

Holländska myndigheter har ökat frekvensen på räder mot de circa 40,000 inomhusodlingar som uppskattas existera i landet. Inte för några idelogiska skäl utan mest p.g.a. brandrisken som ökar när oansvariga odlare tjuvkopplar sig in i elnät för att försörja deras starka växtlampor. Varje månad sker ca 2-3 bränder i en stad av Rotterdams storlek som ett resultat.

Sedan 2005 har polisen i Rotterdam stängt ner 600 cannabisfarmer. Långsiktigt är detta inte något större hot mot tillgången eftersom det i enbart Rotterdam finns 6,000 aktiva producenter.

Trimbos rapporterar också att den genomsnittliga THC-styrkan, som ger den torkade örten dess potens, sjönk med 1.5 procent från 17.5 procent förra året till 16 procent i år. Innehållet på importerad cannabis sjönk från 18.7 procent 2006 till 13.3 procent 2007.

Av: Admin. Källa: Bloomberg. Publicerad: 2007-10-05  15:46. Uppdaterad: 2007-10-05  15:46. Avdelning: Nyheter, Världen.

Upp ↑


Coffeeshops slår ett slag för djurrätten

Amsterdams berömda coffeeshops gör nu sitt för miljön genom att börja använda ägg från frigående höns i sina ätbara cannabisprodukter för att reducera lidandet för värphönor.

Fyra stora coffeeshops har bytt till frigående ägg och 20 fler ämnar också att välja det mer miljövänliga och ekologiska alternativet. Butikerna mottar hundratals ägg varje vecka för deras ätbara cannabisprodukter, t.ex. Spacecake, som bakas med marijuana eller hasch och ger en mer intensiv berusning utan den skadliga röken.

- Coffeeshopägarna var helt omedevetna och chockade över att deras bakverk inte var djurvänliga, säger en taleskvinna för den holländska djurrättsgruppen Wakker Dier, som kampanjerar emot användningen av ägg från kycklingar som hålls inlåsta i trånga burar inom djurindustrin.

Coffeeshop Eggs

Coffeeshopsystemet, där marijuana kan konsumeras i en avslappnad miljö, är en av Amsterdams största turistattraktioner, speciellt under den varma turistsäsongen. Polisen tillåter kvantiteter av fem gram under deras toleranta policy.

Av: Admin. Källa: Reuters. Publicerad: 2007-10-05  15:43. Uppdaterad: 2007-10-05  15:43. Avdelning: Nyheter, Världen.

Upp ↑


Amsterdams magiska svampar får tre-dagars vänteperiod

Reglerna för hur försäljningen av magiska svampar går till i Amsterdam ser ut att komma att ändras.

Efter att stadens borgmästare Job Cohen föreslagit en tre-dagars vänteperiod för första köpet av de hallucinogena svamparna har stadsfullmäktige meddelat att man också stödjer idén att begränsa försäljningen. Även hälsominister Ab Klink är positiv till idén.

Det hade varit tal om att förbjuda försäljning i landets lägre parlament, ett förslag som nu avfärdas av Klink.

Anledningen är det ökande antal utländska turister på senare år som konsumerat drogen och orsakat ambulansutryckning när indivder blir förvirrade utan att ha nog med kunskap om vad de stoppar i sig. Under 2006 noterades 128 incidenter där svampar var inblandade medan samma siffra för 2004 bara var 55.

Under förslaget tvingas vuxna individer som vill köpa svampar i en smartshop vänta i tre dagar innan de får varan. Efter uppvisning av ID får man ett kvitto med ett datum på då man kan hämta produkten och informationsmaterial. Under denna vänteperiod, som ska förhindra impulsköp, förväntas de informera och utbilda sig själva om svamparnas effekter.

"Shrooms" som svamparna också kallas innehåller det psykoaktva ämnet psilocybin och effekterna är att likna med LSD, men med en kortare varaktighet och intensitet, något som också beror på hur stor dosen är, individuell fysiologi, miljö och humör.

Smartshop

Cohen vill även införa licenser för smartshops som är fallet i andra holländska städer vilket tvingar butikerna att följa hårda regler och restriktioner, som att förse kunder med rätt upplysning. Att upprätthålla åldersgränser i butikerna har aldrig varit ett problem.

Förslaget prisas också av de flesta politiska partier och parter som berömmer förslaget som ett bra verktyg riktade mot dem mest sårbara. Endast kristdemokraterna är emot förslaget, de vill istället se ett totalförbud.

Den holländska intresseorganisationen för landets smartshops, VLOS, stödjer även dem förslaget och säger att det är en kreativ och intelligent lösning på de problem som existerar i Amsterdam.

Hallucinogena svampar är bara förbjudna i torkad form medan färska svampar är lagligt tillgängliga.

Av: Admin. Källa: De Volkskrant. Publicerad: 2007-10-05  15:40. Uppdaterad: 2007-10-05  15:40. Avdelning: Nyheter, Världen.

Upp ↑


MedicinskMarijuana.com en succé på nätet

Den provocerande internetsajten MedicinskMarijuana.com rapporterar att man under sina två första månader online haft över 10,000 besökare. Nu hoppas man att fler ska upptäcka denna viktiga men också kontroversiella alternativa hälsoresurs.

Sedan starten i slutet av juli har sidan mottagit 10236 unika besökare (13841 totalt). Det är circa 130 unika besökare per dag (se tabell nedanför för geografisk indelning).

MM riktar sig till svenska vuxna medborgare som är intresserade av att använda cannabisplantan som läkemedel och som önskar utbilda sig bortom fördomar och myter om dess många egenskaper och fördelar.

Medical Marijuana

Förhoppningen framöver är att locka fler och fler besökare som t.ex. smärtläkare, patientföreningar och sjukvårdspersonal och se till att de får upp ögonen för cannabis, enligt sidans grundare, webbmaster och journalisten Admin.

När det gäller sökordsträffar som lett till ett besök på sidan kan man notera att ord som finns med i besöksstatistiken inkluderar: "medicinskmarijuana," "cannabis," "cannabiste," "läkemedel," "marijuana," och "hasch."
- Det betyder att vi lyckats med vår strategi att nå ut till dem som funderar över att använda örten som läkemedel, säger Admin i ett pressmeddelande.

- Nästa steg blir att nå ut till ännu fler, allt från patientföreningar, HIV- och cancerpatienter och smärtläkare med information som kan hjälpa det här landets patienter till en högre livskvalitet.

Att medicinsk marijuana skulle vara en front för att legalisera cannabis är något som Admin inte håller med om.
- Detta argument håller inte längre, fler och fler människor runtom i världen upptäcker cannabis lindrande effekter på allt från sömnlöshet till aptit. Varför skulle dessa människor vara för en rekreationell användning av cannabis bara för att dem förespråkar och använder örten mot deras sjukdomssymptom?

- Det är som om folk som använder traditionella läkemedel skulle anklagas för att vilja se att deras medicin legaliserades för folk att berusa sig med bara för att dem förespråkade dess medicinska användning.

LAND		ANTAL BESÖKARE	I PROCENT
Sverige		9668		94.45%  	
Finland		120		1.17%  	
Norge		108		1.06%  	
USA		68		0.66%  	
Tyskland	34		0.33%  	
Storbritannien	23		0.22%  	
Danmark		22		0.21%  	
Frankrike	20		0.20%  	
Nederländerna	19		0.19%  	
Japan		16		0.16%

Detta pressmeddelande finns också som PDF här.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 2007-10-02  17:36. Uppdaterad: 2007-10-02  17:36. Avdelning: Nyheter, Sverige.

Upp ↑


Södra Australien vill förbjuda cannabisrecept

Territoriumet Sydaustraliens statsåklagare Michael Atkinson har introducerat lagstiftning i det lokala parlamentet som förbjuder innehav och publicering av drog-relaterade recept och hydrofoniska odlingsföremål. En lag som främst är menad att stoppa cannabisodlare.

Lagen nämner speciellt odlingsutrustning som vissa typer av kolfilter, starka lampor, och manuella och mekaniska bordspressar, men också odlingsguider och instruktionsböcker för cannabis och matlagningsrecept för t.ex. "haschkakor" eller liknande godsaker där marijuana är en av ingredienserna. Lagen gör det straffbart att inneha specifik utrustning som används för produktion av droger utan en rimlig förklaring.

Enligt Atkinson måste personer bevisa varför de äger utrustning som används i hydrofonisk kultivering av cannabisprodukter eller fängslas i upp till två år och motta böter på över 50.000 kronor.

- Vi vill göra det så svårt som möjligt för drogodlare och tillverkare inom den södra delen av Australien. Vi anser att de är en pest, ett otyg, de är skadliga och vi bör se till att göra deras existens så outhärdlig som möjligt så att de börjar fundera på att flytta till en annan jurisdiktion, berättade han för journalister och hänvisade till de motorcykelgäng som är kända för att kultivera droger till försäljning.

Atkinson säger att han är inte är 100 procent säker än på alla de föremål som ska förklaras olagliga, men uppger att han kommer arbeta med polisen för att identifiera föremål som används i vattenkultivering och andra illegala och hemliga droglaboritorium. Han förklarade inte heller hur en sådan lag praktiskt skulle kunna införas eller ens upprätthållas.

Australien

Av: Admin. Källa: AAP. Publicerad: 2007-10-02  17:10. Uppdaterad: 2007-10-02  17:10. Avdelning: Nyheter, Världen.

Upp ↑


Drogfria zoner avslutas efter avslöjanden om rasism

Portland

Den amerikanska staden Portland, i delstaten Oregon, 15-åriga experiment med att förbjuda drogbrottslingar och prostituerade ifrån stora delar av stadens centrum har nu avslutats efter att en ny rapport föreslår att rasdiskriminerande fördomar styrde hur polisen upprätthöll lagen.

Konsulten John Campbell fann att polisen förbjöd svarta amerikaner som anhållits för tidigare narkotikabrott i Portlands tre "drog-fria" zoner i en mycket större utsträckning än vita och personer med latinamerikanskt ursprung.

Mer än två tredjedelar av svarta personer fick en personlig order som hindrade deras rörelsefrihet jämfört med lite mer än hälften av vithyade och latinamerikaner som anhållits för exakt samma brott. Undantagstillstånden betyder att människor inte kan besöka vänner, gå till en park eller kyrka eller vandra igenom de utsedda områden.

Lagen, som har kopierats i flera andra städer i USA, var populär hos företag och grannorganisationer som uttryckt besvikelse över beslutet, som kom efter att lagen tappat all stöd i stadsfullmäktige. Medborgarrättsaktivister hyllade däremot lagens avskaffande efter åratal av kritik att zon-systemet är rasistiskt.

- Detta är en diskriminerande tillämpning, sa borgmästaren Tom Potter, som var polischef när lagen infördes 1992. Potter, som i flera år stödde lagen, säger nu att zon-systemet inte alls stoppar brott, utan bara förflyttar det till andra områden, en annan hård kritik av lagen.

Av: Admin. Källa: The Oregonian. Publicerad: 2007-10-02  17:23. Uppdaterad: 2007-10-02  17:23. Avdelning: Nyheter, Världen.

Upp ↑