Nyheter för juli månad 2007

Finsk man fick tillåtelse att använda cannabis mot smärta

En finsk man har för första gången beviljats speciell tillåtelse att använda cannabis som smärtlindring.

Finlands motsvarighet till Läkemedelsverket utfärdade receptet som är giltigt i ett år under vilket tiden den oidentifierade patienten inte kan anhållas för innehav av drogen.

Fallet är det första där en patient ansökt om tillåtelse att använda cannabis för medicinska ändamål i Finland. Terhi Hermanson, läkare vid hälsodepartementet, säger att regeringen måste nu undersöka de legislativa omständigheterna rörande denna isolerade händelse.

Patienten i fråga lider av en allvarlig rygg- och nackskada som han ådrog sig i en trafikolycka för fyra år sen. Sedan dess har patienten lidit av smärta orsakad av en nervskada i hans rygg. I tre år har han provat olika opiater mot smärtan, men som inte fungerat p.g.a. svåra biverkningar på hans magsäck och hjärta.

Patienten hade ansökt om tillstånd i mer än ett och halvt år innan det slutgiltiga beslutet gjordes av en lokal förvaltningsdomstol.

Cannabis finns tillgängligt för medicinskt bruk i flera länder. Däribland Nederländerna, Storbritannien och Kanada. Drogen används för att behandla bl.a grön starr, smärta från ryggmärgsskador, MS och motverka illamående och förlorad aptit hos AIDS-sjuka och patienter som genomgår kemoterapi.

Av: Admin. Källa: Helsingin Sanomat. Publicerad: 070731.

Upp ↑


Hudsalva med THC reducerar allergibesvär

Tyska forskare vid Bonns Universitet har tittat närmare på kannabinoider och deras antiinflammatoriska egenskaper. I försök med möss så kunde man se att THC lindrade nickelallergi. De möss som inte fick THC hade svåra inflammationer orsakade av nickel.

Forskarna säger själva att deras studie med stor sannolikhet bekräftar att kroppens naturliga kannabinoider hjälper till att bekämpa inflammationer. De säger även att den salva som använts i försöken visar att hudsalvor med THC i kan vara mycket effektiva för att behandla allergier och irritationer orsakade av kemikalier.

Deras resultat publicerades i magasinet Science den 8 juni och visar att endokannabinoider spelar en viktig roll i att reglera inflammationsprocessen. Ökade mängder av endokannabinoider, som återfinns naturligt i människokroppen, reducerade inflammatoriska reaktioner på huden av möss, vilket gjordes överkänsliga mot vissa allergener, medan avsaknaden av cannabisreceptorer ökade dessa reaktioner.

När en inflammation inträffar agerar endokannabinoider på samma sätt som att någon trycker ner bromspedalen. De förhindrar att kroppen sätter in för stora resurser och immunreaktionen från att tappa kontrollen. Om en hudsalva med en THC-lösning däremot appliceras kort före och efter allergenen introducerats reduceras avsevärt svällningen jämfört med utan krämen.

Resultaten föreslår att en THC-salva skulle kunna vara terapeutiskt användbar för hudsjukdomar som allergi, eksem, xeros (extrem torrhet) och klåda och eftersom kannabinoider är fett-lösliga och inte kan absorberas genom huden blir inte heller användaren berusad.

Cannabis-baserade salvor har historiskt sett använts för att behandla inflammation ända fram tills början på 1900-talet.

Av: Admin. Källa: University of Bonn. Publicerad: 070731.

Upp ↑


Holländsk MS-patient tillåten att odla cannabis

En holländsk appellationsdomstol har öppnat upp för patienter att kunna odla sitt eget behov av cannabis.

Beslutet kan komma bli en milstolpe i landets behandling av medicinska marijuana-patienter. Målet gällde den 51-åriga multipel skleros-patienten Wim Moorlag och hans fru Klasiena Hooijer som odlade cannabis (300 gram per skörd var 15:e vecka) för att lindra symptomen av hans försvagande sjukdom. Kultiveringen upptäcktes av polisen och han dömdes för narkotikabrott.

Även om det är tillåtet i Nederländerna att sälja, köpa och konsumera små mängder cannabis och hasch i licensierade kaféer är odling och smuggling förbjudet.

Men domstolen i Leeuwarden i norra delen av landet gjorde, för första gången någonsin av holländska myndigheter, ett undantag på förbudet att odla tillräckligt av plantan för personligt medicinskt bruk och paret kan nu fortsätta odla cannabis för att täcka Moorlags dagliga behov på tre gram.

Andra patienter kan nu komma få användning av den vägledande domen och odla sin egen medicin utan att behöva oroa sig för polisen.

Av: Admin. Källa: Edmonton Journal. Publicerad: 070731.

Upp ↑


Patientgrupp stämmer regeringen över lögner

Förespråkare för medicinsk marijuana-patienter i USA har stämt den federala regeringen för att tvinga dem att berätta sanningen om drogens medicinska värde.

Stämningen vill avlägsna all politik och ideologi från federala myndigheters uttalanden och rapporter för att istället bygga på vetenskap och forskning.

Americans for Safe Access (ASA) baserat i Oakland, Kalifornien använder i stämningen en okänd paragraf instiftad under Bill Clintons era. Information Quality Act är avsedd att se till att myndigheters distribution av information till allmänheten bygger på kvalitet, objektivitet, nytta och integritet och gör det möjligt för medborgare att korrigera felaktig information.

2001 publicerade Drug Enforcement Administration, som även placerar cannabis i samma kategorie som heroin, ett uttalande i de federala registren att "marijuana för närvarande inte har någon accepterad medicinsk användning inom USA." Information som sen distribueras till läkare, politiker, och advokater i hela Amerika.

ASA hävdar att regeringens ståndpunkt på medicinsk marijuana är "uppenbart falskt" och vände sig till det amerikanska hälsodepartementet för att korrigera uttalanden i sin analys. Hittills har dem vägrat.

Organisationen, som värnar om medicinska patienters rättigheter och tillgång till örten i USA, säger att den felaktiga informationen kostat dem både tid och pengar att motbevisa.

Av: Admin. Källa: The Recorder. Publicerad: 070730.

Upp ↑


Minoriteter i New York överrepresenterade i anhållningar för marijuana

Svarta och latinamerikanska medborgare i New York riskerar att anhålls och dömas i mycket högre utsträckning än vita medborgare när det gäller narkotikabrott med cannabis, detta enligt data som publiceras i magasinet Criminology and Public Policy.

En oberoende tankesmedja som specialiserar sig på substansmissbruk har analyserat data rörande lokala anhållningar för marijuana mellan 1980-2006.

Utredare från National Development Research Institute (NDRI) rapporterar att 85 procent av dem häktade i NYC för att ha rökt cannabis offentligt var spansktalande invandrare eller afrikanska amerikaner. Trots att de tillsammans bara utgör ungefär hälften (50%) av stadens invånare.

Amerikaner av afrikanskt ursprung hade 2.66 gånger större risk än vita att frihetsberövas medan siffran för personer med latinamerikanskt ursprung var nästan dubbelt så hög. Risken för båda grupper att fällas för innehav var dubbelt så hög som vita. Dessutom har svarta fyra gånger och latinamerikaner tre gånger större chans att motta ytterligare fängelsetid av en domare jämfört med vithyade medborgare.

De senaste åren har anhållningar för personligt bruk av cannabis ökat lavinartat i staden allt eftersom politiker och polisen infört hårdare och tuffare regler för att rensa upp stadens image. 2006 anhäll t.ex. polisen i New York circa 32,000 medborgare för offentlig konsumtion av cannabis, 87 procent var icke-vita.

Författarna rekommenderar att NYPD ska sluta upprätthålla dessa lagar och att politiker ska omvandla incidenter att röka cannabis öppet till en bötbar överträdelse istället för en kriminell förseelese för att komma till rätta med rasismen.

Studier i andra städer har visat på liknande fynd. En landsomfattande tidigare studie visade att fast mindre än 12 procent av cannabiskonsumenter är svarta utgör de 23 procent av alla anhållningar för innehav av drogen.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 070730.

Upp ↑


Marijuanaodling leder till lägre fastighetspriser

Genom att odling av marijuana sker i det fördolda tvingas odlare att använda sina hus eller lägenheter för detta ändamål i stor utsträckning. Ibland blir dessa odlare arresterade, deras odling beslagtagen och husen kommer ut på den öppna marknaden för försäljning.

Detta har nu visat sig gynna kanadensiska husköpare som kan hitta bra och billiga hem på detta vis. På grund av bakgrunden som ett odlingshus har många av dessa fastigheter ett lägre pris, men inte alls några större typer av skador eller påverkan från odlingen.

De flesta husköpare som slagit till och köpt ett f.d. 'droghus' verkar nöjda med affären och har inga invändningar mot att deras hus använts för framställningen av cannabis.

Enligt fastighetsmäklare stigmatiseras ofta ett hus efter att polisen rädat det och det blivit känt att huset använts som ett s.k. grow-op, vilket leder till ett kraftigt rabatterat pris på bostadsmarknaden. Upp till 10 procent avdrag är inte ovanliga i vissa fall.

En vanlig säkerhetprocedur som genomförs innan ett köpeavtal är att säkerhetsinspektera fastigheten och se till att den är säker för de nya innehavarna.

Enligt polisen i Kanada är grow-operationer ett ökande problem vilket lett till att allt flera städer infört egna förordningar för att motverka problemet.

Av: Admin. Källa: Canadian Press. Publicerad: 070730.

Upp ↑


Drogsmuggling via posten ökar

Allt fler droger smugglas till Sverige i vanliga postförsändelser. Förklaringen är en ökning av drogförsäljning via internet.

Hittills i år har posttullen gjort över 900 beslag i brev eller paket, jämfört med drygt 770 försändelser som innehöll narkotika för tre år år sen. Förra året var motsvarande siffra 1280 för hela året.

Cannabis är den vanligaste drogen som smugglas i brev och paket till Sverige. Andra preparat som brukar fastna i den svenska tullen är kokain, ecstasy, heroin, anabola steroider och narkotikaklassade läkemedel.

Drogerna förpackas i allt från böcker till dambindor, gosedjur, silversmycken och pusselkartonger. För att förvilla narkotikahundarna brukar avsändarna även parfymera försändelserna eller doppa drogerna i kaffepulver.

När tulltjänstemännen upptäcker mindre paket med cannabis och andra lätta droger brukar de nöja sig med att skicka ett brev till den aktuella adressen och informera beställaren om att varorna har beslagtagits. Ingen ytterligare åtgärd brukar tas.

Extra mycket fokus läggs på post från så kallade högriskländer. Hasch hittas till exempel ofta i paket från Spanien och Holland, medan kokain fraktas från Sydamerika och amfetamin från Baltikum.

Narkotikahundar inom posttullen stoppar en del men långt ifrån alla paket och brev. Varje dag görs ett eller flera beslag, men många försändelser hinner aldrig ens undersökas.
– Det kommer in enorma mängder. Det här är bara toppen av ett isberg, säger Stefan Rydell vid Arlandatullen.

Av: Admin. Källa: TT. Publicerad: 070730.

Upp ↑


Unga dagliga cannabisrökare löper större risk att drabbas av schizofreni

Ny brittisk forskning publicerad i läkartidningen The Lancet visar att unga frekventa cannabisanvändare löper 40 procent större risk att drabbas av psykotiska sjukdomar som schizofreni.

Forskarna har undersökt 35 studier om cannabis och mental hälsa och fastslår att minderåriga dagliga konsumenter löper dubbla risker jämfört med personer som inte använder drogen att utveckla symptom som hallucinationer och vanföreställningar. Kopplingen till depression, ångest och nervositet var dock mindre tydlig.

Författarna säger att risken för en enskild individ att drabbas av schizofreni ändå är extremt låg, men eftersom cannabisanvändandet är så utbrett i Storbritannien, uppskattas drogen vara en faktor i 14 procent av unga vuxnas (15-34 år) psykiska problem. Tidigare data föreslog en faktor mellan 8% och 10%.

Statistiskt riskerar en utav 100 personer att drabbas av schizofreni, den siffran stiger till 1.4 utav 100 personer för individer som rökt cannabis. De uppskattar att circa 800 fall av schizofreni i Storbritannien kan spåras till användning av cannabis.

Det finns circa två miljoner regelbundna cannabisanvändare i Storbritannien och om 800 av dem insjuknar i schizofreni varje år blir det en 0,0004 procent chans att drabbas av sjukdomen.

Forskarna vill ändå göra allmänheten medveten om de möjliga riskerna cannabis utgör för unga människor och ger därför rådet att personer som är på väg att utveckla eller har en familjehistoria av psykologiska sjukdomar inte bör använda drogen.

David Nutt, professor av psykofarmakologi, säger dock till BBC att även om cannabis oomtvistat är skadlig så är den betydligt mindre beroendeframkallande och skadlig än både alkohol och tobak.
- Förslaget om att omklassificera cannabis till kategorin tyngre drog [en debatt som just nu pågår i Storbritannien] för att reducera psykoser är naiv och ökar risken att lidandet ökar ännu mer, genom att öka kriminaliseringen av sårbara individer som redan nu mår mentalt dåligt, säger han.

Frågan är däremot omtvistad eftersom andra studier föreslår ingen höjd risk och många experter varnar för att dra för stora slutsatser av den nya studien. Forskarna kunde t.ex. inte utesluta möjligheten att människor med en högre risk för mentalsjukdomar var mer sannolika att använda drogen, för de positiva effekter den medför, än resten av samhället. Det är också möjligt att personer som använder cannabis i större utsträckning än genomsnittet har andra karaktärsdrag som ökar deras chanser att utveckla psykotiska sjukdomar.

Professor Leslie Iverson, från University of Oxford, säger att trots den nya studien finns det fortfarande ändå inte några avgörande bevis för att cannabis orsakar psykotisk sjukdom.
- Deras gissning att 14% av psykotiska sjukdomar bland ungdomar i Storbritannien orsakas av cannabisbruk stöds inte av det faktum att förekomsten av schizofreni inte ökat nämnvärt de senaste 30 åren [trots en massiv ökning i konsumtion av cannabis], säger han.

Detta föreslår enligt vissa att dem människor som drabbas av schizofreni och andra psykologiska sjukdomar som ett resultat av cannabis ändå skulle ha insjuknat eftersom de är genetiskt betingade, använder lagliga droger eller sysslar med annat riskfyllt beteende.

Av: Admin. Källa: BBC News. Publicerad: 070729.

Upp ↑


Ny sektion: Skicka efter cannabis via internet

En ny sektion har lagts in under Skaffa cannabis-menyn som handlar om den alltmer populära men också riskfyllda metoden att beställa cannabis över internet på vissa speciella webbsidor som opererar utomlands, mestadels i Kanada och Nederländerna. Varorna skickas via posten direkt hem till din postaddress, d.v.s. om paketet inte upptäcks av den svenska tullen.

Materialet består av en enkel guide till hur du går tillväga för att framgångsrikt lägga en beställning, vilka sajter du ska använda och betalningssätt. Sektionen komplementerar de andra metoderna för att erhålla medicinsk cannabis i Sverige idag, som kultivering och gatuförsäljning.

Du hittar sidan här.

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 070729.

Upp ↑


Godisföretag stämmer tillverkare av cannabiskopior

En av de större godistillverkarna i USA har stämt en man för att ha producerat cannabiskopior av deras varumärken.

Kenneth Affolter, 40, dömdes i mars till fem år i ett federalt fängelse och böter på $250.000 (1.7 miljoner kronor) för att ha tillverkat och distribuerat cannabis-baserade sötsaker, drycker och andra ätbara produkter för medicinska marijuanapatienter att konsumera.

Tillsammans med två andra personer, som dömdes till 18 månaders fängelse, var Affolter ansvarig för företaget Beyond Bomb som gav sina speciella godisvarianter namn som Stoney Rancher, Pot Tarts, Munchy Way, Rasta Reese's och Keef Kat.

Förpackningarna var avsedda att likna Hersheys kända varumärken som Jolly Rancher, Reese's Peanut Butter Cups och Kit Kat, enligt den amerikanska drogbekämpningsbyrån DEA (Drug Enforcement Administration).

Nu har godisjätten lokaliserad i Pennsylvania beslutat sig för att stämma Affolter på $100,000 (ca 700.000 kronor) i skadestånd för upphovsrättsbrott och varumärkesstöld.

Affolters advokat, David M. Michael, säger att man förhandlar för närvarande med Hershey om en lösning.

Medicinsk marijuana är laglig i Kalifornien, men förbjuden under federal lag.

Av: Admin. Källa: AP. Publicerad: 070729.

Upp ↑


THC gynnar viktökning hos äldre

Enligt forskning genomförd av Saint Louis University kan den aktiva substansen i cannabis, THC, öka vikten hos äldre patienter som lider av viktminskning och sjuklig aptitlöshet och vars all annan behandling misslyckats.

Forskare genomförde en retrospektiv observeringsstudie på 28 patienter (22 kvinnor och sex män mellan 46-98 år) med en genomsnittsålder på 79.5 år som alla fick Dronabinol, det orala syntetiska THC-pillret, under tolv veckor (84 dagar).

Vid starten av studien var kroppsvikten 47.9 kilogram i genomsnitt. 15 deltagare (53.5 procent) ökade i vikt på THC, av vilket 10 patienter gick upp mer än 2.3 kilo och sex med mer än 4.5 kg. Elva patienter tappade vikt och dessa var ofta yngre än dem som ökade i vikt.

Totalt var medelvärdet för viktökning 1.4 kilo. Av dem elva som gick ner i vikt avled sju jämfört med fyra i gruppen som ökade i vikt. Slutledningar forskarna kunde härleda var att Dronabinol tolererades bra och att det fanns en trend mot viktökning.

Studien vid namn 'Anorexia hos åldrande i långvarig vård: Är dronabinol en effektiv aptitstimulant?' publiceras i Journal of Nutrition, Health and Aging.

Av: Admin. Källa: IACM. Publicerad: 070729.

Upp ↑


Fyra års fängelse för 0,01 gram hasch

Så kan det gå om du åker till Dubai och råkar få med dig spårämnen av cannabis.

En italiensk man har dömts till fyra års fängelse i Förenade arabemiraten för innehav av 0.01 gram hasch.

Domstolen i Dubai dömde den 24-åriga turisten för smuggling och innehav av narkotikan avsedd för hans personliga bruk och beordrade också att han skulle utvisas efter avtjänat straff.

Mannen berättade för domaren att han hade glömt att lämna den minimala mängden otillåtet rusmedel i innerfickan på sin jacka före avfärden till UAE.

Om domstolen hade kommit fram till att det rörde sig om smuggling hade straffet varit döden, istället för fyra år i fängelse, vilket är den vanliga bestraffningen för personligt innehav av droger under landets hårda narkotikastrafflagar.

Den kända amerikanska hip-hop musik producenten Dallas Austin dömdes i juli förra året till ett liknande straff när han ertappades med 1.26 gram kokain. Han behövde dock aldrig avtjäna sitt straff eftersom shejken Mohammed bin Rashid al-Maktoum, vice president och premiärminister av UAE, benådade honom bara timmar efter domen.

Av: Admin. Källa: AFP. Publicerad: 070728.

Upp ↑


Cannabis kan ge samma fosterskador som alkohol

Forskning från Karolinska Institutet visar att cannabisrökning kan ge samma sorts fosterskador som alkohol om den lätta drogen används under graviditeten.

Viktiga moment i hjärnans utveckling styrs av molekyler som har likartade biologiska egenskaper som THC – den främsta psykoaktiva substansen i cannabis.

För att hjärnans nervceller ska kunna utvecklas och växa ihop med varandra på ett korrekt sätt måste de guidas av kemiska signaler som skickas ut från omgivande nervceller. Forskarna har upptäckt att en ny grupp signalämnen, endogena kannabinoider, spelar en oväntat viktig roll då nervceller i hjärnbarken slutligen kopplas ihop med varandra.

Kannabinoiderna utövar nämligen sin aktivitet genom att binda till samma receptor på hjärnans nervceller som cannabis-substansen THC binder till – kannabinoid-receptorn CB1. Forskarna tror därför att THC från marijuanacigaretter som överförs från modern skulle kunna störa den normala signaleringen genom receptorn och därmed påverka utvecklingen av fostrets hjärna.

Tidigare forskning har visat att barn till mödrar som rökt cannabis under graviditeten oftare har kognitiva problem som koncentrationsstörningar, hyperaktivitet och dålig inlärningsförmåga än andra barn.

Forskarna tror att teorierna kan ge nya insikter i hur cannabisrökning under graviditeten skadar barnet. Man vet redan att konsumtion av alkohol under graviditeten stör cellbildningen och kan skada fostrets centrala nervsystem. Barn som föds med grava alkoholskador är ofta hämmade i växten och har ett avvikande utseende i form av korta ögonspringor, platt mellanansikte, lång och tunn överläpp, lågt sittande öron, och hjärnskador som överaktivitet och koncentrationsstörningar. Dessa symptom går under namnet fetalt alkoholsyndrom eller FAS.

Studien publiceras i tidskriften Science.

Av: Admin. Källa: Karolinska Institutet. Publicerad: 070728.

Upp ↑


Finska ungdomsvänstern röstade ja till legalisering av cannabis

Finlands motsvarighet till vänsterpartiet förespråkar seriös drogreform när det gäller cannabis.

Ungdomssektionen för den finska vänsteralliansen ställer sig positiva till en legalisering av cannabis. På deras senaste konvent genomfördes en omröstning som visade att en majoritet av medlemmarna vill legalisera cannabis och samtidigt tillåta hemmaodling i Finland.

Resolution godkändes med knapp majoritet, två röster, trots att ordförande Jussi Saramo motsatte sig förslaget. Han ansåg att frågan behövde mer övervägande och borde ha debatterats i ett bredare sammanhang rörande alla berusningsmedel.
- Men som ordförande ställer jag mig bakom beslutet. Vi behöver inte fler droger, men att bestraffa användare hjälper ingen, kommenterade han.

Ungdomspartiets tidigare hållning sa att det borde inte existera något straff för personligt innehav av marijuana eller kultivering av samma planta, men sa också att cannabis inte borde legaliseras i Finland.

Resolutionens passerande krockar med dess föräldrarorganisation, vänsteralliansen, vars partiledare Matti Korhonen kritiserade ungdomspartiet och betonade att partiets åsikt är en av nolltolerans mot droger.

Den finska vänsteralliansen grundades 1990 från f.d. socialistiska och kommunistiska partier. De fick runt 10 procent av rösterna i det senaste finska valet.

Under nuvarande finsk lagstiftning straffas innehav av upp till 10 gram haschish eller 15 gram marijuana med små böter. Kultivering av cannabisplantor betraktas som "drogproduktion" och straffas hårdare.

Av: Admin. Källa: Helsingin Sanomat. Publicerad: 070728.

Upp ↑


Mer lustbetonat att älska på cannabis än alkohol

Enligt en intervjuundersökning av forskare vid University of Liverpool så upplever människor det mer behagligt och skönare att ha sex påverkad av cannabis än alkohol.

270 personer utan missbruksproblem mellan åldrarna 18-66 utfrågades om deras sexuella vanor och upplevelser tillsammans med eller efter att ha intagit olika droger.

För uppgiften använde man ett frågeformulär baserat på industristandarder som Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), Drug Abuse Screening Test (DAST), Severity of Dependence Scale (SDS), Sexual Risks Scale and Attitudes toward condom use (SRSA), Sexual Sensation Seeking Scale (SSSS) och Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS).

De svarande medgav att sex på illegala droger var oftast bättre och mer tillfredsställande än berusning med alkohol med en bättre uppfattning av kontakt med sin partner och en större villighet att experiementera. De största positiva förändringarna med att älska på cannabis istället för alkohol rapporterades av unga människor.

Substanser oftast associerat med sexuella episoder var alkohol, följt av cannabis och ecstasy, där dem två sistnämda var mest troliga att leda till oplanerad sexuell aktivitet.

När det gäller att skaffa en sexuell kontakt, d.v.s. sänka hämningar och höja självförtroendet, var de mest populära drogerna alkohol, cannabis, kokain och ecstasy.

Undersökningen gjordes för att få en bättre förståelse och omfattning i hur sexuell hälsa, beteende och risker påverkas av diverse narkotika och alkohol inom Storbritannien.

Av: Admin. Källa: Journal of Psychopharmacology. Publicerad: 070728.

Upp ↑


Indonesien accepterar cannabis som krydda

Det narkotikakonservativa landet Indonesien har godkänt användningen av cannabis som krydda i maträtter.

Accepterandet kommer efter ett uttalande av landets vicepresident Yusuf Kalla i en intervju med den lokala pressen.

Han bekräftade att innehav av drogen bör i fortsättningen vara ett brott, men kockar som använder örten på ett traditionellt sätt för att krydda curryrätter bör inte anhållas.

Kockar i vissa delar av landet säger att de använder ofta små mängder krossade marijuanablad eller frön som en krydda i vissa maträtter.

Polisen har aldrig tidigare anhållit kockar för deras cannabismatlagning och användningen ses inte som något problem.

Kalla sa också att det fanns ingen chans att avkriminalisera eller legalisera marijuana som vissa västeuroepiska länder gjort.

Ö-nationen Indonesien har en av världens hårdaste droglagar och avrättar, tillsammans med Singapore och Malaysia, regelbundet drogsmugglare.

Av: Admin. Källa: AP. Publicerad: 070727.

Upp ↑


Finska forskare utvecklar nytt cannabispiller

En ny finsk studie från University of Kuopio föreslår att det finns möjligheter att utveckla ett bättre pilleralternativ än Marinol/Dronabinol när det gäller användningen av medicinsk marijuana.

Cannabis i tablettform skrivs ibland ut i landet för nervösa åkommor, smärta och illamående, men dess användning är kontroversiell. När den röks är det extremt svårt att veta den exakta dosen av de aktiva substanserna kallade kannabinoider.

I USA lanserades Marinol/Dronabinol redan på 80-talet. Det har dock alltid varit ett problem med dessa piller, de har aldrig riktigt lyckats fånga alla de positiva effekter som naturlig cannabis har. Detta leder till att många som brukar cannabis i medicinskt syfte väljer att fortsätta att röka sin marijuana.

En doktoral undersökning vid universitet har nu utvecklat ett säkrare och mer exakt mått för distribution av de viktiga kannabinoiderna som naturligt återfinns i cannabisplantan. Pillret placeras under tungan där drogen snabbt absorberas in i blodomloppet.

Det nya pillret liknar till stor del Sativex vilket är en brittisk spray-under-tungan applikation, men medan Sativex är en blandning av cannabisextrakt och tillsatta kannabinoider är det finska alternativet helt syntetisk.

Laboratorium- och djurtester har hittills varit positiva, men det kan ändå dröja flera år innan pillret finns ute på marknaden och tillgängligt för allmänheten, rapporterar Finska YLE.

Hittills har ett läkemedelsföretag visat intresse och man har även passat på att ta patent på sin produkt, enligt uppfinnaren Janne Mannila.

Av: Admin. Källa: YLE News. Publicerad: 070727.

Upp ↑


WHO varnar för vattenpipor

Världshälsoorganisationen har utfärdat en varning för att vattenpipor utgör samma sorts hälsorisker som associeras med cigaretter.

I det sjudsidiga dokumentet från FN-organet WHO varnar man att bruket av vattenpipor för att röka tobak inte är ett säkert alternativ till cigarettrökning, och tillägger att det behövs mer forskning kring sambandet mellan att använda hookahs, vilket är ett av dess populära smeknamn, och ett antal livshotande sjukdomar.

En hookah är en skål sammankopplad till en vas av vatten med en lång tub och munstycke. Tobaken placeras inuti skålen med ett lager av foliepapper och glödande kol där den förångas istället för att antändas och filtreras genom vatten vilket ger en lenare rök. Vanligtvis konsumeras tobak tillsammans med en blandning av melassirap och olika fruktsmaker.

Vattenpipor har en lång tradition i Nordafrika, Mellansöstern och södra Asien och ökar även i populäritet i USA, Europa och Brasilien, speciellt hos studenter och unga vuxna. Enligt WHO beror trenden på ett "grundlöst antagande om dess säkerhet och vilseledande marknadsföring."

Preliminära undersökningar har visat att hookah-rökning utgör samma hälsorisk som cigaretter, men även några unika hälsorisker.

Rapporten varnar att rök från vattenpipor exponerar personer för mer rök över en längre period än vanliga cigaretter. En person kan inhalera mer än 100 gånger mer rök i en session med en vattenpipa än med en singel cigarett.

"Till motsats till mytbildning och allmänn uppfattning innehåller röken otaliga cancerframkallande gifter som bl.a. kan orsaka lungcancer, hjärtsjukdom och andra allvarliga sjukdomar," skriver WHO.

Av: Admin. Källa: AP. Publicerad: 070726.

Upp ↑


Weeds DVD inte godkänd av brittiska censurmyndigheter

Storbritanniens censurbyrå har censurerat extra-material på DVD:en för den amerikanska prisbelönande TV-serien Weeds för att den sägs främja illegalt drogbruk.

BBFC (British Board of Film Classification) anser att det fem minuter långa inslaget på det brittiska DVD-släppet för säsong 2 uppmanar tittare att använda cannabis. Weeds handlar om en marijuanasäljande hemmafru och hennes tillvaro i ett idylliskt litet samhälle.

Segmentet vid namnet Cream of the Crops är filmat som ett matlagningsprogram där en av skådespelarna introducerar tittaren för sina fem favoritvarianter av marijuana då denna prisar varje sort för sin unika arom och kvalitet när det gäller smak och berusningseffekt.

"Även fast byrån accepterar att arbetet framställs i en humorös ton står det klart att avsaknaden av något annat innehåll eller sammanhang resulterar i att främja och uppmuntra till användningen av olagliga substanser," förklarar man sitt beslut till den engelska distributören Lions Gate Home Entertainment UK Ltd.

Av: Admin. Källa: The Melon Farmers' Censorship Watch. Publicerad: 070726.

Upp ↑


Cannabispatient fick mildrad dom

En 33-årig holländsk man som greps i Helsingborgstullen med 3,8 hekto (380 gram) hasch slipper undan med villkorlig dom eftersom han använder drogen som läkemedel i sitt hemland.

Mannen som lider av den neurologiska störningen ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) använder cannabis för självmedicinering, vilket också bekräftas av den institution i Nederländerna där mannen vårdas.

Tingsrätten har tagit hänsyn till detta och att mannen suttit nästan en månad i häkte och slipper nu spendera någon ytterligare tid i fängelse.

ADHD manifesterar sig i symptom som överaktivitet, glömskhet, dålig impulskontroll och att personer lätt blir distraherade.

Tillståndet betraktas som en kronisk sjukdom utan något tillgängligt botemedel. Många patienter föredrar att använda cannabis på egen hand eftersom den reducerar de värsta symptomen.

Av: Admin. Källa: Aftonbladet text-tv. Publicerad: 070726.

Upp ↑


Brittiska EU-parlamentariker vill göra cannabis straffri

En tredjedel av Storbritanniens europaparlamentariker stödjer en avkriminalisering av cannabis.

Forskare vid Manchester University visar i en ny studie att en markant andel av alla brittiska MEPs anser att den lätta drogen bör göras straffri, trots fräsch kritik riktad mot cannabis för dess eventuella koppling till psykologiska problem.

37 av Storbritanniens 78 MEPs svarade på den anonyma opinionsundersökningen där bara politiker från Holland visade ett starkare stöd för en ändring i lagen med 83 procent. Storbritannien har två miljoner regelbundna användare av cannabis.

Resultaten var del av en större attitydsundersökning av alla europaparlamentariker som visade att en av fem föredrar reglering och taxering av försäljningen av cannabisprodukter till vuxna. Alla 732 medlemmar av parlamentet i Strasbourg kontaktades förra året, av vilket 272 valde att delta.

Professor David Farrell, från universitetes institut för samhällsvetenskap som genomförde studien, säger att det ökande inflytandet av europeiska MEPs betyder att deras åsikter bör tas på allvar.
- Uppfattningarna som uppvisas i den här opinionsundersökningen kan mycket väl komma få en direkt inverkan på politiken.

Det europeiska parlamentet har makt att bestämma över lagstiftningen inom EU:s gränser.

Av: Admin. Källa: University of Manchester. Publicerad: 070725.

Upp ↑


Sajt som listar köpställen för cannabis upprör polisen

Polis i USA kritiserar en webbsida som listar hur och var i hundratals internationella städer du kan köpa marijuana.

Lokala polisdistrikt i Philadelphia är upprörda över den relativt nya sajten WeBeHigh.com som detaljerat beskriver och rapporterar om var du skaffar marijuana säkrast och billigast beroende på i vilken stad du bor i.

Amerikansk media rapporterar att polisen anser sajten gör reklam för droger och underlättar för människor att köpa cannabis på den svarta marknaden samtidigt som de försvårar polisens arbete.

Information som kan hittas på sajten är bl.a. priser, försäljningsplatser, och legasliseringsstatus. Hur du undviker lurendrejeri och dåliga eller manipulerade produkter, tips och tricks, lokal lingo och inte minst din lokala cannabiskultur. Deras mål är att guida rökare genom djungeln eller asfalten i moderna städer till de rätta köpställena för cannabis.

Sajtens ägare säger i en kommentar till kontroversen att all publicitet - positiv som negativ - är bra publicitet.

Man betygsätter [1-5] även de över 600 olika städerna i sitt index acceptans för marijuanarökning. Stockholm som återfinns tillsammans med Norrköping under Sverige-sektionen har fått betyget 4 av 5 där 5 representerar nästan laglig status.

Platser som listas där cannabis säljs öppet, räknas som halv-öppna marknader av polisen, i Stockholm är Sergels torg, Mariatorget, Fridhemsplan, Stadion, Rinkeby torg och Medborgarplatsen.

http://www.webehigh.com/ extern länk

Av: Admin. Källa: NBC10. Publicerad: 070725.

Upp ↑


Fransk cannabiskonsumtion tredubblad

Cannabiskonsumtion bland franska tonåringar har ökat drastiskt de senaste årtioendet visar en rapport från landets överseende myndighet.

Jean-Michel Costes, chef för OFDT och ansvarig för insamling av data kring droger och missbruk, säger att cannabisanvändningen de senaste 15 åren har ökat så pass mycket att man nu nästan är på samma nivå som sina brittiska grannar.

Medan fransmännen dricker hälften av vad de gjorde på 60-talet har cannabiskonsumtion i åldersgruppen 18-35 mer än tredubblats sedan 1990-talet, fann den nationella studien på drogkonsumtion. Frankrike ligger nu precis bakom Storbritannien, Spanien, Schweiz, Tjeckien och Italien som Europas största konsumenter av drogen.

Franska tonåringar ser vin och alkohol som "det gamla Frankrike" och vänder sig alltmer till cannabis för att berusa sig med.
- Unga personer som vill göra uppror vill inte längre bli förknippade med den gamla bilden av alkohol. Våra studier visar att de vänder sig till cannabis eftersom dess effekter förstärker deras humör utan att väsentligt förändra det. De vill helt enkelt inte tappa kontrollen, säger Costes.

En närmare titt på statistiken för 2005 visar att en fjärdedel av alla medborgare i Frankrike och hälften av alla 17-åringar prövat cannabis. Mer än en miljon är regelbundna användare och 500.000 röker en marijuanacigarett varje dag. Bland unga är sifffran nästan den samma för vana cannabiskonsumenter som för vana alkoholkonsumenter.

En del av förklaringen kan hittas i att priset på cannabis sjunkit, samtidigt som fransmän som odlar själva i hemmet stigit till minst 200.000.

Av: Admin. Källa: Daily Telegraph. Publicerad: 070725.

Upp ↑


Rökförbud införs på Hollands coffee shops

Holland ska i juli nästa år införa rökförbud på krogen och andra arbetsplatser. Nu har den nederländska regeringen bestämt att detta även gäller på coffee shops, där cannabis-försäljningen tolereras i små mängder.

Etablissemang kommer däremot inte bli helt rökfria. Precis som i Sverige så innebär lagen rökrum med extra ventilationen eller en skiljevägg av glas så att rökare slipper gå ut på trottoaren. Gäster får dock inte serveras i dessa rökrum för att skydda personalen från passiv rökning.

- Coffee shops kommer att behandlas på samma sätt som andra företag i serveringsindustrin, sa premiärminister Jan Peter Balkenende till holländsk TV.
- Det skulle vara fel att införa en rökfri miljö för alla restauranger och kaféer och sen göra ett undantag för coffee-shops. Folk skulle inte förstå det.

Många coffeeshop-ägare hävdar att förbudet inte drabbar dem då lagen gäller tobak och inte cannabis, de hävdar även att lagen inte kommer att drabba dem ekonomiskt. Men enligt regeringen är både tobak- och cannabisprodukter inkluderade i rökförbudets omfattning.

Det allra senaste är att hälsominister Ab Klink kommer acceptera ett undantag för etablissemangen efter att en opinionsundersökning visade att 61% stödjer ett sådant beslut. Klink insisterar dock att diskarna där drogen säljs måste vara rökfri, men så länge som de är avskiljda från resten av rummet kommer rökning i dessa lokaler tillåtas.

Amsterdams berömda coffee-shops, där cannabis kan rökas i en avslappnad miljö, är en av stadens största turist-attraktioner.

Av: Admin. Källa: DutchNews.nl. Publicerad: 070724.

Upp ↑


USA:s drogtsar kallar cannabisodlare för 'farliga terrorister'

USA:s narkotikageneral anser att cannbisodlare är "farliga terrorister."

Uttalandet kom under en presskonferens han höll den 12:e juni i Redding, Kalifornien. Walters som leder Bush-administrationens kamp mot droger var där för att prisa de paramilitariserade grupper som genomför räder på de otaliga marijuanaodlingarna som återfinns på allmän mark.

I en släng av retorisk överdrift, sällsynt även för landets drogtsar, kallade han marijuanabotanister i delstaten för "våldsamma brottslingar" som inte skulle tveka en stund i att hjälpa utländska terrorister att få inträde i landet för att orsaka massvis med dödsfall.

- Folk behöver att komma över deras "reefer blindness" och inse att droger finansierar terror och våld, sa han enligt rapporter från tidningen Redding Record-Searchlight. Angående cannabisodlare som använder skyddade nationalparker och otillgängliga skogar för sina aktiviteter så hänvisade han till dem som "farliga, våldsamma, beväpnade och kriminella terrorister."

Walters angav inga källor eller bevis för sina påståenden och inte heller frågade de närvarande journalisterna på plats om några. Inte heller utmanade någon från mediakåren cannabisförbudets roll i att främja våld och skapandet av dessa illegala odlingar.

Vita husets drogkontor Office of National Drug Control Policy (ONDCP) har ända senda terroristattackerna den 11 september 2001 försökt att koppla samman den svarta cannabismarknaden med att ge ekonomiskt bidrag till terrorismverksamhet genom flera uppmärksammade reklamfilmer och pressmeddelande.

Av: Admin. Källa: Drug War Chronicle. Publicerad: 070724.

Upp ↑


Pressmeddelande för media

Intresserad media och press med förfrågningar hittar information i detta pressmeddelande (PDF ~ 36.6 kB).

Av: Admin. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 070723.

Upp ↑


Cannabismarknaden tio gånger större än beräknat

Polisen har tvingats omvärderat hur stor den svenska cannabismarknaden är och funnit den är tio gånger störe än tidigare trott.

Rikskriminalpolisens kartläggning av cannabishandeln, som påbörjades redan i mars 2004 av Mobilisering mot narkotika, regeringens narkotikapolitiska samordningsorgan, visar att det finns mer än 25 ton cannabis i landet. Det är åtta till tio gånger mer än vad tidigare antagits.

Underrättelseuppgifterna visar att insmugglingen är omfattande, det finns 140 kartlagda nätverk som smugglar in cannabis i Sverige varav endast 19 ligor som polis och tull slagit ut de senaste åren.

Produktionen av cannabis inom sveriges gränser har också drastiskt ökat, vilket följer trenden i resten av Europa. I rapporten beskrivs fabriksmässiga odlingar som polisen avslöjat, bland annat i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Halmstad.

Totalt uppskattar Rikskriminalpolisen cannabismarknaden i Sverige till mellan 25 och 30 ton eller kanske mer. Dessa siffror står i skarp kontrast till tidigare beräkningar myndigheterna gjort, baserade på kända missbrukares konsumtion, som beräknades till cirka tre ton.

– Mängden cannabis i omlopp i Sverige är mycket större än vad vi tidigare trodde. Troligtvis är det mer marijuana som odlas än den som smugglas in i landet, säger Johan Nilsson, projektledaren på Rikskriminalpolisen.

Polisen vill nu ta hjälp från allmänheten för att avslöja odlarna genom en kampanj där medborgare ska uppmuntras att lämna tips till polisen. Invånare uppmanas lägga märke till annorlunda beteende i lägenheter och nedlagda fabrikslokaler som t.ex förtäckta fönster, fläktar som går dygnet runt och vara vaksamma mot "ungdomar som handlar jord på bondgårdar väldigt ofta."

En av anledningarna till odlingsexplosionen kan spåras tillbaka till den danska regeringens nedslag på fristaden Christiania 2004 för att stänga ner dess cannabismarknad. Detta skedde efter påtryckningar från svenska myndigheter som såg Christiania som en stor orsak till att svenskar valde att röka cannabis.

Men "normaliseringen" tycks inte ha lett till någon minskad konsumtion av cannabis i Sverige. Mängden hasch som beslagtogs innan stängningen 1997-2003 var i snitt 814 kilogram per år, medan det efter stängningen, 2005 och 2006, har tagits 979 kilogram i beslag per år.

Av: Admin. Källa: Polisen & Yelah. Publicerad: 070723.

Upp ↑


70 procent av alla som behandlas för cannabisberoende är dittvingade

Nästan sjuttio procent av alla vuxna som hänvisas till drogrehabiliteringsprogrammen för cannabis i den amerikanska delstaten Texas är där p.g.a. att de "tvingats juridiskt" visar data publicerad i magasinet BMC Public Health.

Forskare vid University of Texas at Austin och University of New South Wales (Australien) rapporterar att av de 27,198 vuxna som äntrade drogrehabilteringsprogrammen för cannabis mellan 2000-2005, så var 69 procent av dem hänvisade dit av rättssystemet. I jämförelse noterade författarna att bara 20 procent frivilligt skrev in sig för behandling och bara sex procent hade vänt sig till vården efter påtryckningar från familj och vänner.

Ofta i mindre narkotikabrott så ger domaren den anklagade ett val att antingen genomföra ett rehabprogram istället för att skickas till fängelse.

Man fann också att personer som tvingats till rehabilitering genom domstolar, trafikbrott, p.g.a. dem är villkorligt frigivna eller väntar på rättegång var mindre troliga att genomföra programmet än personer som frivilligt söker hjälp.

Studien motsäger USA:s narkotikageneral John Walters påståenden att antal människor som söker vård för ett beroende av extra potent cannabis har ökat lavinartat de senaste åren.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 070723.

Upp ↑


Känd cannabisläkare och aktivist avliden

Dr. Tod Hiro Mikuriya, en av världens främsta läkare på den terapeutiska användningen av cannabis har avlidit efter en längre tids kamp mot cancer. Han blev 73 år.

Mikuriya spenderade mer än fyra deccenium av forskning in i det medicinska bruket av marijuana vilket inleddes 1967 när han utnämndes som forskningschef med överseende av cannabisforskning vid National Institute of Mental Health. 1972 publicerade han boken 'Marijuana: Medical Papers 1839–1972', en samling av essäer som dokumenterade den historiska användningen av medicinsk marijuana inom den västerländska kulturen. Boken var delaktig i att återuppväcka intresset och forskningen kring cannabis som medicin.

Han blev sedemera en uttalad förespråkare för lagreform rörande marijaua och spelade en stor roll i att övertyga legislaturen i Kalifornien att avkriminalisera innehav av drogen 1975. 1996 var han med och skrev det berömda röstinititiativet Proposition 215 som legiserade medicinsk marijuana inom delstaten. Lagen bemyndigar läkare att rekommendera cannabis för alla "sjukdomar som marijuana kan förse lindring för," en paragraf som är unik för den kaliforniska lagen.

Mikuriya hade ett högt anseende bland moderna cannabisaktivister som såg honom som en pionjär för hans uttalade stöd i användningen av cannabis för en rad psykosomatiska (en sjukdom eller ett kroppsligt fenomen som orsakas av ett mentalt tillstånd) kännetecken som ångest, depression, posttraumatisk stresssymptom och alkoholism. Efter legaliseringen gjorde hana produktiva rekommendation av cannabis - en uppskattad 9.000 patienter - honom till en ständig måltavla för de federala myndigheterna och Kaliforniens inskrivningsnämnd.

Besök hans webbsida extern länk.

Av: Admin. Källa: NORML. Publicerad: 070722.

Upp ↑


Hur populär är cannabis i ditt land?

Detta är en sammanställning av världsdata från den nyligen publicerade statistikrapporten World Drug Report som FN:s drogkontor Office on Drugs and Crime (UNDOC) släpper varje år.

Rapporten visar trender i konsumtion av illegala substanser och cannabis utgör utan konkurrens den mest illegalt traffikerade drogen på planeten.

Denna lista har slagit samman alla kontinenters nationer och visar hur utbredd användningen av cannabis är i procent av ett lands befolkning mellan åldrarna 15-64.

Procent nation, år statistiken är hämtad ifrån:

29.5 Papua New Guinea, 1995 
29.1 Mikronesien, 1995 
21.5 Ghana, 1998 
17.7 Zambia, 2003 
16.8 Kanada, 2004 
16.1 Sierra Leone, 1996 
14.1 Cypern, 2003 
13.8 Nigeria, 2000 
13.4 Nya Zeeland, 2001 
13.3 Australien, 2004
12.6 USA, 2005 
11.2 Spanien, 2005 
11.2 Italien, 2005 
10.7 Jamaica, 2001 
9.6 Schweiz, 2003 
9.3 Tjeckien, 2004 
9.1 Madagaskar, 2004 
9.1 Guatemala, 2003 
8.9 Sydafrika, 2005 
8.7 England och Wales, 2005/6 
8.6 Liechtenstein, 2005 
8.6 Frankrike, 2005 
8.5 Israel, 2005 
7.8 Mali, 1995 
7.6 Luxemburg, 2003
7.6 Grönland, 2003 
7.5 Österrike, 2004 
7.3 Barbados, 2002 
6.9 Zimbabwe, 2000 
6.9 Tyskland, 2003 
6.7 Grenada, 2003 
6.7 Belize, 2003 
6.4 Nord Irland, 2004 
6.4 Libanon, 2001 
6.4 Kyrgyzstan, 2001 
6.3 Skottland, 2004
6.2 St. Vincent & Grenadines, 2002 
6.2 Slovenien, 2003 
6.2 Haiti, 2005 
6.2 Danmark, 2000 
6.1 Nederländerna, 2001 
5.6 Chile, 2004
5.4 Turks & Caicos Islands, 2002 
5.2 Egyptien, 1997 
5.1 Irland, 2002/3 
5.0 El Salvador, 2004 
5.0 Belgien, 2004 
4.7 Bahamas, 2003 
4.6 Norge, 2004 
4.6 Estland, 2003 
4.3 Island, 2001 
4.2 Uzbekistan, 2003 
4.2 Filippinerna, 2004 
4.2 Marocko, 2004 
4.2 Kazakhstan, 2000 
4.2 Iran, 1999 
4.1 Slovakien, 2004 
4.0 Panama, 2003 
4.0 Kenya, 1994 
4.0 Kroatien, 2003 
3.9 Russland, 2003 
3.9 Pakistan, 2000 
3.9 Namibia, 2000 
3.9 Mauritius, 2004 
3.9 Ungern, 2003 
3.8 Lettland, 2003 
3.7 Trinidad & Tobago, 2002 
3.6 Ukraina, 2003 
3.6 Afghanistan, 2005 
3.5 Kambodja, 2003 
3.5 Azerbaijan, 2004 
3.5 Armenien, 2003 
3.4 Tajikistan, 1998 
3.3 Venezuela, 2002 
3.3 Portugal, 2001 
3.3 Bangladesh, 1997 
3.2 Nepal, 1998 
3.2 Indien, 2000 
3.2 Bolivia, 2005 
3.1 Mexico, 2003 
3.1 Kuwait, 2005 
3.0 Bosnien & Herzegovina, 2005 
3.0 Argentina, 2005 
2.9 Finland, 2004 
2.9 Comoros, 2002
2.8 Senegal, 1999 
2.6 Guyana, 2002 
2.6 Etiopien, 1999 
2.6 Vitryssland, 2003
2.5 Somalien, 2002 
2.4 Polen, 2002 
2.2 Nicaragua, 2002 
2.2 Litauen, 2004 
2.1 Jordan, 2001
2.1 Ecuador, 2005 
2.1 Angola, 1999 
2.0 Syrien, 2002 
2.0 Sverige, 2005 
2.0 Surinam, 2002 
1.9 Turkiet, 2003 
1.9 Nya Caledonien, ej angivet
1.9 Dominikanska republiken, 2000 
1.9 Colombia, 2003 
1.8 Peru, 2003  
1.8 Albanien, 2004 
1.7 Grekland, 2004 
1.6 Paraguay, 2005 
1.6 Malaysia, 2003 
1.5 Uruguay, 2001 
1.5 Sri Lanka, 2000 
1.5 Honduras, 2004 
1.5 Bulgarien, 2005 
1.4 Uganda, ej angivet
1.3 Costa Rica, 2000/1 
1.0 Brasilien, 2001 
0.9 Thailand, 2006 
0.9 Rumänien, 2004 
0.9 Myanmar, 2005 
0.9 Chad, 1995 
0.8 Malta, 2001 
0.7 Macao, 2003 
0.7 Laos, 2002 
0.7 Indonesien, 2005 
0.5 Taiwan, ej angivet 
0.5 Maldiverna, 1994 
0.4 Bahrain, ej angivet 
0.3 Vietnam, 2002 
0.2 Tanzania, 1999 
0.2 Fiji, 1996 
0.1 Vanuatu, 1997 
0.1 Qatar, 1996 
0.1 Oman, 1999 
0.1 Japan, 2002 
0.05 Libyen, 1998 
0.02 Hong Kong, 2005 
0.02 Brunei, 1996 
0.004 Singapore, 2004 
0.002 Sydkorea, 2004 

Av: Admin. Källa: UNODC World Drug Report 2007. Publicerad: 070722.

Upp ↑


Lansering av MedicinskMarijuana.com

Välkommen till premiären av denna förhoppningsvis intressanta webbsida.

Det är dags för en ny svensk syn på den mångåriga örten vi kallar cannabis och det är också anledningen till denna sajts tillkommande.

Cannabis som medicin erkänns av flera länder i Europa och världen och det finns en vetenskapligt belagd anledning till det. Den fungerar för en avsevärd och tillräckligt stor andel av befolkningen för att den bör godkännas och accepteras som medicin och/eller naturläkemedel. Det är dags att svenska patienter upptäcker och informeras om detta värdefulla och naturliga alternativ.

Trevlig läsning för en lång tid framöver.

Har du några funderingar? Kontakta mig med dina åskter, nyhetstips eller funderingar.

Magnus Brahn
mb@fajaf.com

Av: Magnus Brahn. Källa: MedicinskMarijuana.com. Publicerad: 070722.

Upp ↑