Behandlingsområden *Cannabis har använts i medicinska syften sedan tusentals år före vår tideräknings början. I Sverige är den allmänna kunskapen om medicinsk marijuana mycket bristfällig, och debatten har i det stora hela förtryckts. Det är en av de säkraste terapeutiska aktiva substanser som människan känner till, och kan vara hjälpsamt vid en rad olika sjukdomstillstånd och en stor mängd applikationer, inklusive:

Cannabis används ofta och fördelaktigt i behandlingen av de följande tillstånden:

HIV/AIDS. Cannabis kan reducera illamående, uppkastning och förlorandet av aptit orsakad av sjukdomen själv och olika AIDS-mediciner. För närvarande är de medicinska organisationer som specialiserat sig på AIDS-forskning några av de starkaste förespråkarna, då de menar att cannabis kan rädda liv genom att AIDS-patienter som har en säker tillgång lyckas behålla sin vikt (HIV-relaterad viktförlust) och dessutom hjälper dem att inte sluta äta sin medicin utöver att motverka depression. Cannabis är även effektiv mot nervsjukdomar, t.ex. den svårbehandlade nervsmärtan, hos AIDS-patienter.

Red Ribbon Den röda rosetten är en symbol för solidaritet med människor som lever med HIV/AIDS.

Cancer. Cannabis kan stimulera aptiten och minska illamående och uppkastningar, vilket är en vanlig biverkan från kemoterapi-behandling. En stor mängd rapporter från klinisk forskning påvisar marijuanas effektivitet hos cancerpatienter. Inhalerad cannabis ger även fördelen att patienten inte behöver ta preparatet oralt, och därmed riskera att kräkas upp det innan det tagit effekt. Rökt cannabis ger en omedelbar effekt, och patienter finner det ofta lättare att kontrollera sin dos genom denna form av intag.

En tumör består av en klump med svullen vävnad. Forskare på Medical College of Virginia upptäckte att cannabis är en otroligt användbar ört som kan reducera i storlek många sorters tumörer, både godartade och elakartade. Dessa studier i tumörbehandling iscensattes av DEA och andra federala instanser i USA efter att de fått felaktiga uppgifter om att rökning av cannabis eventuellt orsakar problem med immunförsvaret. När undersökningen senare visade att behandling av tumörer med cannabis istället verkade leda till ett medicinskt genombrott 1975, kom direktiv från DEA och National Institute of Health att upphöra med allt stöd till forskning och rapportering.

Medical College of Virginia Medical College of Virginia.

I Kalifornien genomfördes mellan 1979 och 1984 ett forskningsprogram under ledning av Dr Thomas Ungerleider för att undersöka effekterna av marijuana på cancer. Ungerleider konstaterade att marijuana är den bästa metoden att kontrollera illamående under behandling med kemoterapi. De mediciner som skrivs ut mot illamående p.g.a. kemoterapi kommer i tablettform, som patienterna ofta kastar upp igen efter att ha försökt svälja dem. Eftersom cannabis kan inhaleras som rök, förblir det i kroppen och verkar även om patienten kräks.

Grön starr (glaukoma). Cannabis kan reducera trycket inuti ögat - och ibland t.o.m. stoppa - skadan på ögon. Grön starr skadar synen genom att öka ögontrycket öven en period av tid. Syftet med behandlingen av grön starr är att minska det interokulära trycket (IOP) i ögat. Flera studier har demonstrerat att inhalerad cannabis minskar IOP hos personer med normal IOP och glaukoma. Att röka cannabis skulle kunna hjälpa 90% av dessa drabbade, 2.500.000 bara i USA. Grön starr är den ledande orsaken till blindhet i USA och orsakar 14% av det totala antalet fall av blindhet.

Cannabisrökning har visat sig vara två till tre gånger mer effektiv än vanlig medicinering för att minska vätsketrycket i ögon. Dessutom har rökningen av cannabis inga giftiga biverkningar på lever och njurar, ej heller uppstår risken med plötslig död som förekommer i samband med bruket av de lagliga preparaten som skrivs ut mot grön starr. Många ögonläkare i Kalifornien brukar diskret tipsa sina patienter med grön starr att skaffa sig marijuana som ett komplement (eller för att lindra) de giftiga medicinerna.

Multipel skleros (MS). Cannabis kan begränsa muskelsmärta och spastiskhet (vissa muskler förblir konstant ihopdragna) orsakad av sjukdomen, såväl som att lindra skakningar, muskelförtvining, ryckningar, darrningar och ostadighet vid gång. En stor mängd referenser i den medicinska litteraturen pekar på att cannabis kan lindra och hindra sjukdomens utveckling. En undersökning från 1997 visade att mellan 30-97 procent upplevde att deras symptom förbättrades av cannabis, beroende på vilka specifika symptom det rörde.

En kommitté för forskning och teknologi i det brittiska överhuset erkände 1998 cannabis förmåga att mildra MS. Efter en omsorgsfull analys av tillgänglig data uppgav ordförande Lord Perry of Walton, att "vi har sett bevis som är tillräckliga att övertyga oss att en doktor legitimt må vilja förskriva cannabis för att lindra symptom av multipel skleros, och kriminallagstiftning bör ej stå i vägen för detta." MS är idag den ledande orsaken av neurologiskt handikapp bland unga och medelålders vuxna i USA.

Epilepsi. Cannabis kan förhindra epileptiska anfall i en del patienter. Cannabis anti-konvulsiva effekter är väl dokumenterade, dock har endast ett fåtal studier specifikt behandlat frågan om dess verkningar vid epilepsi. Forskare bakom en av dessa studier redovisade sina resultat i Journal of the American Medical Association 1975, där de fastslog att cannabis kan besitta en anti-konvulsiv effekt vid behandling av epilepsi.

Cannabis verkar välgörande för 60% av alla epileptiker. Det är den bästa behandlingen för många typer av epilepsi, men inte alla, och även för de trauman som kommer efter ett anfall. Cannabisextrakt har visat sig vara mer effektivt än Dilantin, vilken är en vanlig medicin mot epilepsi som har svåra bieffekter. I tidskriften Medical World News kunde man år 1971 läsa: "Marijuana är troligen den starkaste medicinen mot epilepsi som läkarvetenskapen känner till idag." De epileptiker som brukar cannabis drabbas av mildare anfall än de anfall som epileptiker som brukar konventionella läkemedel upplever.

JAMA Journal of the American Medical Association.

Kronisk smärta. Cannabis kan lindra den kroniska, ofta försvagande smärta orsakad av en myriad av defekter, tillstånd och skador. Många forskare menar idag att cannabis är mycket lovande vid behandling av smärta som ett säkert substitut till många av de beroendeframkallande lagliga läkemedlen som idag används för att behandla smärta. Amerikanska Institute Of Medicine har fastslagit att cannabis motverkar smärta i en utsträckning som är jämförbar med opiater. Det har även visat sig verksamt vid en rad svåra smärttillstånd, där traditionell behandling med opiater inte är verksam - t.ex. neuropatiska smärtor hos AIDS-patienter.

IOM Institute Of Medicine.

Migrän. Cannabis var för ett sekel sedan den vanligaste och mest effektiva medicinen i behandling av migrän. Nyligen fastställde en artikel i den medicinska tidsskriften Journal of the Association for the Study of Pain att cannabis, i formen av en marijuanacigarett, besitter potential för att snabbt och effektivt kunna behandla akut migrän. Författaren menade även att cannabis är ett långt säkrare alternativ än många receptbelagda mediciner mot migrän, samt att en stor andel patienter inte svarar på, eller upplever svåra biverkningar vid traditionell behandling av migrän.

IASP Internation Association for the Study of Pain.

Tobaksrökning drar samman lungornas artärer, medan cannabis vidgar dem. Då spänningshuvudvärk till följd av migrän beror på muskelsammandragningar i artärerna i kombination med en förslappning av venerna, bidrar cannabis med en förändring i de blodkärl som täcker hjärnan och migränen släpper. Detta blir synbart när den som brukar cannabis får röda ögon, då ögonen är förlängningar av hjärnan. Till skillnad från andra läkemedel har cannabis ingen uppenbar effekt på resten av blodomloppet, förutom en något förhöjd hjärtrytm i det ögonblicket cannabispreparatet börjar verka.

Astma. Att röka en marijuanacigarett antas positivt kunna påverka immunförsvaret och lindra eller stoppa en astmaattack. Mer än 15 miljoner amerikaner lider av astma. Att röka cannabis skulle kunna hjälpa 80% av dessa med sina besvär, och därtill lägga 30 till 60 miljoner livsår åt hela USA:s befolkning. Användning av cannabis är inte till för alla som lider av astma p.g.a. den möjligt skadliga röken som också kan förvärra sjukdomen.

Ledinflammation/reumatism/artrit/fibromyalgi/cystisk fibros. Cannabis är en topisk (en medicin som används på kroppens yta som huden eller slemhinnor) smärtstillare. I USA innehöll de flesta omslag cannabisextrakt fram till 1937. I Sydamerika fram till 1960-talet behandlades reumatism med hampablad och/eller blomtoppar upphettade i vatten eller alkohol och sedan placerade på ömmande leder. Denna typ av örtmedicin används fortfarande i jordbruksområden i Mexico, Central- och Sydamerika, och av spansktalande i USA som smärtstillare vid artrit. Cannabiskonsumtion fungerar även mycket bra vid led- och muskelsmärta som är en väldigt vanlig åkomma från en rad olika sjukdomar. Tröttheten som åtföljer fibromyalgi kan lindras med vissa sorter.

Herpes/gonorré. Direktkontakt med THC dödade herpesvirus i en studie som genomfördes på University of South Florida (Tampa) år 1990 av Dr Gerald Lancz, som dock varnar och säger att "marijuanarökning botar inte herpes". Obekräftade uppgifter hävdar att knoppar med hög halt av THC, uppblötta i alkohol och mosade till en massa, torkar ut och helar herpes snabbare. CBD har många användningsområden som antibiotika, bl.a. i behandlingen av gonorré. En studie som genomfördes i Florida, USA visade också att CBD kunde behandla herpes. För i stort sett alla sjukdomar eller infektioner som går att behandla med Teramycin, får man ett bättre resultat med cannabispreparat, visade en studie som genomfördes i dåvarande Tjeckoslovakien åren 1952-1955. Så sent som 1989 publicerade tjeckerna jordbruksstrategier för att odla hampa rik på cannabidiol.

Herpesviruset extern länk är en virusfamilj där könssjukdomen och vattkoppar extern länk är de två mest kända. Vissa människor som drabbas av en bältrosinfektion åratal efter att ha utvecklat vattkoppar drabbas ibland av plågsamma nervsmärtor. Vissa cannabinoider-agonister för utvärtes bruk har visat sig effektiv i att lindra denna nervsmärta samt svår klåda.

USF University of South Florida.

Lungrening och slemlösning. Cannabis är den bästa naturliga slemlösaren när det gäller att rensa lungorna från föroreningar, damm och slem som kommer ifrån tobaksrök. Marijuanarök utvidgar effektivt lungornas luftkanaler, bronkerna, vilket ökar syretillförseln. Cannabis är det bästa naturliga bronkutvidgande medlet för 80% av befolkningen, resterande 20% kan ibland uppvisa små negativa reaktioner. Statistiska belägg finns även för att tobaksrökare lever längre om de emellanåt röker cannabis, i måttliga mängder.

Miljontals amerikaner har slutat röka tobak till förmån för cannabis, vilket inte är så populärt bland tobaksfabrikanterna och deras starka lobbyverksamhet i USA:s regering. Efter att ha utnyttjat en hundra år gammal lag i USA har man sett till att mellan 400 och 6000 kemikalier kan tillföras den tobak som säljs. Hur stort antal kemiska tillsatser som finns i tobaken har man också sett till att den allmänheten i USA inte "har rätt" att veta.

Många joggare och långdistanslöpare känner till att cannabis renar deras lungor, vilket ger dem längre uthållighet. Bevis finns för att cannabisbruk kan förlänga folks liv mellan ett och två år.

Sömn och avkoppling. Cannabis sänker blodtrycket, utvidgar blodkärlen och sänker kroppstemperaturen med i genomsnitt en halv grad, vilket motverkar stress. De som brukar cannabis på kvällen talar ofta om god nattsömn. Att bruka cannabis ger de flesta en mer fullständig sömn med maximal tid då hjärnfrekvensen befinner sig i alfastadiet, i jämförelse med traditionella sömnmedel som man kan köpa på apoteket.

Utskrivna "säkra" sömnmedel är oftast inget annat än försök att kemiskt kopiera verkligt farliga växter som t.ex. alruna, bolmört och belladonna. Så sent som 1991 kämpade läkare, apoteksbolag och läkemedelstillverkare i USA mot nya lagförslag som skulle begränsa användandet av dessa ofta missbrukade substanser. Till skillnad från valium ökar inte cannabis effekten av alkohol. Beräkningar gör gällande att cannabis skulle kunna ersätta över 50% av alla sömnmedel.

Emfysem. Forskningen på cannabis visar också att ett måttfullt bruk även kan vara verksamt på de flesta som lider av lättare emfysem. Det skulle kunna höja deras livskvalitet och öka livslängden. Sedan 1976 sade USA:s regering och DEA att sidoeffekterna, som att bli "hög", är oacceptabla, oavsett hur många år eller liv cannabis skulle kunna rädda. Även om ca 60 miljoner amerikaner har prövat marijuana och mellan 25 och 30 miljoner fortfarande röker marijuana för att koppla av, eller tar det ansvarsfullt varje dag som en typ av läkemedel, utan ett enda rapporterat fall av att någon dött av överdosering - någonsin.

All forskning som gjorts på cannabis och blodets syretillförsel, visar att alla symptom i form av t.ex. bröstsmärtor, värk, andningssvårigheter och huvudvärk i samband med höga halter av luftföroreningar kan motverkas med måttlig cannabisrökning. I december 1989 sade USA:s regerings ledande forskare på lungforskning, Dr Donald Tashkin, att man inte kan få eller utveckla emfysem från cannabisrökning.

DEA Drug Enforcement Agency.

Stress. Cannabis är ett utmärkt preparat för att dämpa stressymptom, som många moderna människor dämpar med kemiska medel, valium eller alkohol. Den berusning som cannabis kan ge varierar med individens psyke och fysik samt dennes sociala miljö, den vanligaste effekten är dock ett avslappnat, lätt euforiskt tillstånd i vilket tiden tycks sakta ner och mottagligheten för synintryck, ljud och andra känsloförnimmelser ökar. Objektivt finns det ingen skillnad mellan en vuxen person som kommer hem efter en hård dag på jobbet och tar ett glas alkohol och någon som röker en marijuanacigarett i badkaret när det gäller att slappna av. Det enda som skiljer dem åt är vad individen föredrar.

Depression och andra förödande känslomässiga störningar. En välkänd effekt av THC är den upprymda känslan i psyket, man blir "hög". De som röker cannabis på den karibiska ön Jamaica prisar ganjans välgörande effekter vid meditation, koncentration, medvetandehöjning och för att den bidrar till ett tillstånd av välbefinnande och självmedvetenhet. En sådan attityd, i kombination med en hälsosam aptit och bättre sömn, utgör inte sällan skillnaden mellan "att dö av" aids och "att leva med" aids. Cannabis lindrar också lättare smärttillstånd och vissa svårare sådana samt underlättar även för äldre människor som lever med artrit, sömnsvårigheter, kraftlöshet och andra ålderskrämpor, så att de kan leva med större värdighet och bekvämlighet.

Alzheimer. Cannabis har uppvisat potiential när det gäller dess anti-inflammatoriska egenskaper som stannar upp minnesförlusten associerad med sjukdomar som alzheimer, demens, och senilitet.

Högt blodtryck. Israeliska forskare har haft framgång med en av cannabis mindre kända biverkningar. Syntetisk framställning av en av de många kemikalierna som påträffas i plantan har utvecklats av Hebrew University och kan komma innebära en helt ny netod för att sänka högt blodtryck.

Hepatit C. Medicinsk marijuana har visat sig kunna hjälpa personer som lider av Hepatit C genom att de som använder cannabis tillsammans med vanliga läkemedel visar upp bättre resultat eftersom de fullföljer hela den jobbiga behandlingen.

Cannabis kan även vara användbart vid:

* (13) (24) (36) (39) (51) (54)