Historia *Mellan 10,000 och 3000 f.Kr.Cannabis kultiverades först i centrala Asien för fiber, mat och kläder från vilket dess användning spreds genom handel och militära invasioner. Ett av de tidigaste registrerade exempel kommer ifrån en förhistorisk utgrävningssajt vid Yangmingshan, nära Taiwans huvudstad Taipei daterad till denna tidsperiod.
4000 f.Kr.Textilvaror tillverkade från hampa används i Kina. Rester har hittats av hampafiber från denna period.
Runt 2000 f.Kr.Från Kina spreds kunskapen om cannabis till den indiska subkontinenten. Nomadiska stammar började spridas ut från centrala Asien. De första var arier (indisk-européer) vars tro var animismisk (själskult) och cannabis spelade en viktig roll i deras ritualer.
Runt 1100 f.Kr.Cannabis användes i Indien så tidigt som 1000 f.Kr. Boken Vedas, hinduers fyra heliga böcker, skrevs runt 1100 f.Kr. och enligt den förde guden Shiva ner cannabis från Himilayas berg för att avnjutas av mänskligheten.

En annan sägnen är att Shiva gick ut i fältet och la sig under en cannabisplanta för skugga. När han blev hungrig började han äta av den och beslöt att det var hans favoritmat. Atharva Veda, den fjärde boken, säger att man kommunicerar med Shiva genom cannabis och kallar plantan för en av de fem heliga plantorna.
Runt 700 f.Kr.Den antika religösa texten för den persiska mytologin zoroastrisk skrivs. Venidad, en av volymerna av Zend-Avesta, listar cannabis som den viktigaste av 10,000 medicinska plantor.
563-483 f.Kr.Cannabis vördas också av buddismen. Enligt en buddistisk legend ska prins Siddhartha, som senare blev den stora spirituella ledaren Buddha, ha överlevt i sex år enbart på en diet av ett hampafrö per dag, medan han sökte upplysning. Enligt de flesta moderna historiker ska han ha levt mellan 563-483 f.Kr.
Runt 500 f.Kr.Den antika greken Herodotus av Halicarnassus levde omkring denna tid och var den första europé att skriva om cannabis. Han var en historiker som beskrev hur scythians, ännu en utbrytargrupp av arierna, använde hampafrön och cannabis i begravningsceremonier. Grekerna kände till cannabis och dess effekter som en drog men detta blev aldrig offentligt utan kunskapen stannade hos läkare och lärda.
Runt 500-200 f.Kr.Hampafrön upptäckta av arkeologer föreslår tidig ceremoniell praktik av nomadiska stammar runt 500-200 f.Kr.
0Jesus Kristus föds på jorden enligt den kristna religionen och en ny tideräkning inleds. En del hävdar att cannabis användes som en ingrediens i de olika heliga insmörjningar Moses, av Gud bads att producera, som innehöll myrra, kanel, kassia och kaneh bosm.
Runt 0-100 e. Kr.Den kinesiska farmakopén Pen Ts'ao Ching som kom att bli standard referensverket för kinesisk medicin publiceras. Den bygger på och hänvisar till den legendariske kejsaren Shen Nungs (levde runt 3,000 f. Kr.) kunskaper om den kinesiska floran.

Han var oroad över den ofta misslyckande shamanismen och medicinmännen som sökte att driva ut demoner som de trodde orsakade sjukdomar med hjälp av talismaner, amuletter, anropande andar och rökelser. Genom att slå väggar och sängar med cannabisstammar försökte medicinmän driva ut onda andar.

Nung började studera plantornas effekt, ofta med sig själv som försöksobjekt. I boken uppmanar han sina undersåtar att enbart odla honplantan för dess överlägsna medicinska värde och rekommenderar användningen av ett hampa elixir - ett the gjort på blommor och löv från cannabis - för att behandla en rad av sjukdomar och krämpor från gikt till malaria.
Circa 70 e. Kr.Medicinboken De Materia Medica (Om Medicinska Frågor) publicerads av Pedanius Dioscorides (40-90 e. Kr.), en grekisk romersk arméläkare som noggrannt studerade många plantor.

Boken, som beskriver egenskaper av alla plantor och mineraler som används för att hela eller bota människor (vad vi idag kallar droger), kom att bli den viktigaste medicinska volymen de kommande 1500 åren och där ingår obestridligt cannabis, både som kannabis emeros och kannabis agria, den manliga och kvinnliga plantan respektive. I boken beskriver han hur cannabis producerar en juice som används för att lindra öronvärk och minska sexuell längtan.
Runt 101-200 e. Kr.Kinesisk medicin ansågs vara den mest avancerade i världen och en berömd läkare, Hua Tuo (141-208 e. Kr.), upptäckte att cannabis-kåda blandad med vin var en effektiv smärtstillare känd som ma yo (hampavin). Han upptäckte också ett annat smärtstillande läkemedel känt som ma-fei-san (hampa-kokande pulver), en mix av cannabis och stormhatt, och använde det som bedövningsmedel under de operationer han utförde.
Circa 129-200 e. Kr.Claudius Galen levde under denna tid. Han var en gladiatorläkare som studerade anatomi och fysiologi och även han publicerade sina upptäckter. Galen skrev att hampakakor, om de äts i moderation, producerade en välkänsla men om de togs i överdrift framkallade de berusning, uttorkning och impotens.

Både grekerna och romarna handlade i hampa för fiber som användes för segel och kläder. Romarna började odla in egen hampa när efterfrågan steg och introducerade på så sätt cannabis i västra Europa på allvar.
200-300 e.Kr.Arkeologiska fynd visar att hampa odlades i Jämtland under 200- och 300-talet.
Runt 400 e. Kr.Här nådde hampa England. Vid 600 e. Kr. var kultiveringen utbredd. Spridningen av hampa kan ha skett av vikingarna på sina många erövringar eftersom man hittat hamparep, fiskelinor och båtsegel på både Island och England. Andra teorier är kinesiska upptäcksresande eller att spridningen skedde naturligt med fåglar och djur.
500-600 e. Kr.Den heliga judiska boken Talmud nämner de euforiska egenskaperna av cannabis (Abel 1980).
500-1000 e. Kr.Under tidig medeltid odlas hampa i Mälardalen, Dalarna och på Gotland för att utvinna fiber till rep, säckar, sängkläder och särkar med mera.
Mellan 500-1600 e. Kr.Hampa var under medeltiden väl etablerad inom europeisk folkkultur och sas ha magiska egenskaper och ingick i flera ritualer inom jordbruk och gifteskap. Som ett resultat användes hampa som en folkmedicin, precis som i många andra delar av världen.

I Europa användes cannabis för en rad krämpor långt fram tills 1900-talet. Örten användes då som smärt- och bedövningsmedel mot bl.a. öronvärk, tandvärk, reumatism, ledinflammation, mens- och födelsevärkar, huvudvärk, migrän, epilepsi, inflammationshosta, kramper, feber och gulsot.

En kräm av cannabisblommor, olivolja, och vax eller djurfett smörjdes in som en salva på öppna sår. Ibland inhalerades bränd hampa eller så tuggades bladen eller ingick i en potion tillsammans med varmt vatten. Hampa användes också som en viktig veterinär-ört i flera århundranden.
Runt 700 e.KrDen arabiska världen utvecklade sin egen cannabiskultur och även om drogen inte var universiellt populär inom muslimska samhällen har haschish spelat en viktig historisk roll. Cannabis konsumerades först via mat. Den användes även medicinskt tillämpad på en rad sjukdomar från migrän till syfilis och som en smärtstillare och sövningsmedel.

Den stora islamiska läkaren Rhazés (Abou Bakr Mohammed ibn Zakariya Ar Razi) skrev ut den i stor omfattning. Bruket spreds över hela Mellanöstern med expansionen av den islamiska tron runt 700 e.Kr. Till viss del främjades den passivt av religionen eftersom Koranen förbjuder alkohol men cannabis nämns inte alls.

Att dess hallucinogena egenskaper var erkända syns i referenser i tidiga arabiska texter: busken av förståelse och känslor, lyckliga grenar och munsbit av tanke. I boken Tusen och en Natt finns kulturella bevis i form av korthistorierna The Tale of the Second Captain of Police, The Tale of the Hashish Eater och The Tale of the Two Hash Eaters.
Runt 900 e.Kr.De sjöfarande araberna upptäckte runt 900 e.Kr., genom handel med fjärran Östern, kinesernas papperstillverkning av hampa och när araberna utvidgade deras erövringar till västra Medelhavet och ockuperade Spanien så tog de teknologin med sig. Därifrån spreds sig kunskapen om papperstillverkning till resten av Europa och över tiden förbättrades trycktekniken.

Tills dess hade hampafiber mest använts för rep och kläder. När stora krigsnationer som Storbritannien, Spanien, Holland, Italien och Portugal skaffade sig stora sjöfartygsarméer ökade behovet av hampasegel och hamparep drastiskt vilket hade en explosionsartad utveckling på hampaodlingen i hela Europa.
Runt 1100 e.KrRunt 1100 e.Kr. var rekreationsbruket av cannabis i stort sett accepterat i Mellanöstern men den motarbetades också av islamiska präster och den övre klassen som stödde ett förbud. Men cannabis kunde inte förtryckas och såldes och användes öppet.

Den mystiska muslimska sekten Sufi ansåg att spirituell upplysning kunde uppnås genom ett tillstånd av exstas eller förändrat medvetande genom cannabis. De använde plantan som ett sakrament och portal genom vilket de kommunicerade direkt med Allah. Sufis, som ofta var arbetarklasss, sågs ner på av mainstream islam. Deras religion ansågs vara en otrogen religiös rörelse av dissidenter och subversiva.
1100- och 1200-taletUnder 1100- och 1200-talet uppräknas i Västmannalagen och Östgötalagen lin, hampa, bönor ärter, vete och råg som de sex viktigaste grödorna i Sverige. Senare omtalas hampa som basgröda även i Upplandslagen.
1231Spågummor, häxor och medicinmän upptäckte också örten vilket snart väckte kyrkans ilska. Påven Gregory IX införde 1231 den heliga inkvisitationen med målet att utrota och förinta kätteri från de två tidigare seklen. Hampa ansågs som häxeri, trolldom, och magi och förbjöds. Dem som använde den, oavsett som medicin eller spådom, stämplades som häxor och kättare.
Runt 1400Araberna introducerade haschish i södra Spanien. Som ett berusningsmedel var cannabis annars relativt okänt i Europa förutom för vissa inom ockultvärlden, lärda, och korstågsfarare. För de flesta var vin och öl deras val av droger.
1456John Gutenberg trycker Bibeln på hampapapper.
1484Förföljelsen mot häxor och alla man misstänkte hade samröre med Djävulen inleddes på allvar 1484 med utgivandet av ett påvebud som länkade samman häxeri med Satan. Detta misogyna kvinnohat drabbade framförallt kvinnor som hade stor kunskap i naturmedicin och använde naturliga örter, däribland cannabis.

Med inkvisitionen kom nästa demonisering av cannabis vilket sas vara en viktig ingrediens i häxors brygder. Cannabis anklagades för att försätta satanister i trans och gjorde dem hungriga och redo för orgier. Hampafröolja sas vara en beståndsdel i den flygande olja som häxor använde för att rida deras kvastar. Men inte ens hot om döden kunde hindra cannabis från att användas av folket. Plantan och kunskapen gick under jorden där den fortsatte verka medicinskt.
1500-taletGustav Vasa inser till fullo hampans värde under 1500-talet, inte bara för allmänhetens vardagsbruk utan också som betydelsefull råvara för arméns och flottans behov. Flera efterföljande svenska konungar anbefaller utgivandet av skrifter om hampa.
1538Den första omnämningen av cannabis i västerländsk litteratur sker när William Turner, naturalist och ansedd som den första engelska botanisten, prisar cannabis i sin bok New Herball publicerad 1538.
1544Pietro Andrea Gregorio Mattioli, den berömda italienska botanisten, identifierar den manliga och kvinnliga hampaplantan och rekommenderar den som en teraupetisk ört.
1563Den portugisiska läkaren Garcia Da Orta publicerade 1563 boken 'Colloquies on the Simples and Drugs and Medicinal Matters of India and of a Few Fruits' om hans resor och användningen av cannabis som drog i Indien och dess effekter på människor.
1597Mer och mer började cannabis omnämnas i böcker. John Gerard, publicerar 1597 'The Herball, or generall historie of plantes,' vilket indexerar över 1000 plantarter och som lovsjunger cannabis som nyttoväxt.
Runt 1600Europa ser en stor ökning i resor, upptäckfarande, äventyrssökande, kolonisering och handel. Europeiska köpmän och sjöfarare som återvänder från Orienten för med sig hem många nya upptäckter, kryddor, frukter, dyra metaller, porslin, sällsynt timmer och naturligtvis droger, framförallt opium och haschish.
1602Det holländska sjöhandelsföretaget Dutch East India Company etableras. Nederländerna, England, Spanien och Portugal var de stora sjöfarande nationerna runt denna tid, men det var holländerna som utvecklade användningen av hampa i sina segel, något som gav dem en fördel på sjön. Hampan behandles innovativt inom landet, som däremot inte var stort nog för att odla all hampa de behövde för sjöindustrin. Därför importerades den bl.a. från Skandinavien.
1621Den engelska prästen Robert Burton förespråkar cannabis som en behandling för depression i hans bok The Anatomy of Melancholy publicerad 1621.
16281628 sjunker Vasa i Stockholm. Enligt Vasamuseets beräkningar så fanns det circa 11 ton hampa ombord i form av rep och segel.
1636Det svenska Tullverket inrättas år 1636. I dess början är den enbart en skatte- och tullindrivare och inte en brottsbekämpande myndighet. I Sverige har fiskala tullar, d.v.s. att beskatta befolkningen och dess handel, funnits så långt tillbaka som 1100-talet.
1638För att bevaka infartsleder och stränder och för att förhindra smuggling och vrakplundring bildas 1638 Kustbevakningen, som då bestod av två personer, s.k. strandridare.
1649Medicinalväxtodlaren och örtspecialisten Nicholas Culpeper sammanfattar all tidigare information i sin bok A Physicall Directory (aka Culpeper's The Complete Herbal). Den för samman all medicinsk, astrologisk, alkemistisk, och vetenskaplig information tillgänglig i en massiv örtläkarbok i vilket han rekommenderar cannabis mot en rad problem och symptom.
Slutet på 1600-taletTobaksrökning anländer från den nya världen till Mellanöstern där man istället börjar röka cannabis. Cannabis sprids också till Afrika via araberna. I Södra och centrala Afrika blir cannabis känd som dagga och i västafrika diamba där den får kultstatus och anses som en magisk planta.

Ett beteende som noterades av européerna som började upptäcka och dokumentera kontinenten samt beskriva folkets beteende och traditioner i tidiga skrifter. Cannabis används också som medicin mot malaria och svartvattenfeber, bedövningsmedel under barnafödelse och som botemedel mot astma, respirationssjukdomar, dysentri, och mjältbrand.
1749År 1749 ger Carl von Linné ut boken Materia medica. Det är ett gammalt ord för läkemedel och boken är en lista över växter, mineraler och djur som Linné tyckte var användbara inom medicinen. Ingår gör självklart cannabis.
1753Det var ingen mindre än vår egna kända botanist Carl von Linné som 1753 gav plantan dess latinska namn Cannabis Sativa när han utvecklade sitt taxonomiska (läran om systematisering av levande organismer) system, ett terminologisystem som fortfarande används idag.

Linné valde namnet Cannabis baserat på ordet kannabis, det klassiska grekiska namnet för hampa, som i sin tur kommer ifrån sanskrit-ordet Cana. Sativa betyder kultiverad på latin.
1762I en skrift sammanställde Linné alla på hans tid kända berusningsmedel. Den skriften kallade han Inebriantia. I dissertationen nämns olika rusmedel, allt från öl, vin och sprit, till opium, bolmört, belladonna, röllika, saffran och tobak.
1775-1835Många författare började använda opium för att öka deras kreativitet och fantasi och ge sig själva en ny litterär vision vilket hade en avsevärd effekt på europeisk litteratur. Kända som Romantikerna, och skrev mellan 1775 och 1835, struntade de i konventionell litteratur och fokuserade istället på fantasin och känslor.

Wordsworth, Pushkin, Coleridge, Shelley, Goethe, Keats, Byron och Scott för att nämna några.

Många blev beroende och betalade ett högt pris. Detta fick andra att undra och leta upp en ny drog som inte var så beroendeframkallande. Den litterära cannabiskulturen började synas, först i Frankrike och Storbritannien och sedan i USA.
1776USA:s tredje president Thomas Jefferson skriver ner självständighetsförklaringen 1776 på hampapapper. Deklarationen förklarar landets oberoende från Storbritannien och försäkrar formationen av deras nya nation. Den ratificeras enhälligt av kongressen i USA den 4:e juli 1776 i Philadelphia, Pennsylvania vilket blir USA:s nationaldag.
1783Frågan om vare sig det existerar en cannabisart med olika sorter eller flera tydliga arter har orsakat en hel del kontrovers. 1783 föreslog den franska naturalisten Jean-Baptiste Lamarck att hampaplantan som växte i Europa var tillräckligt annorlunda från den som växte i Indien att de måste vara seperata arter.

Han omklassifierade dem men behöll Linnés namn Cannabis Sativa för den europeiska varianten och namngav den indiska versionen efter dess ursprungsland, Cannabis Indica.
1790Storbritannien inför en skatt på cannabis i Indien.
1790Frankrike förbjuder deras trupper i invaderade Egyptien att konsumera cannabis i sina drinkar på speciella kaféen. Egyptiska coffeeshops innehöll kunder som brukade ta med sina egna pipor och tobak och köpa hampa att röka från affärerna. Fransmännen tog även med sig, till skillnad från engelsmännen, cannabis hem till Europa vilket skulle visa sig få konsekvenser.

Franska akademiker kunde nu pröva haschish för sig själva eftersom den vid det här läget importerades billigt till apotek utan några restriktioner. Något som började intressera intellektuella som letade efter inspiration och kreativitet.
Början på 1800-taletCannabis anländer till Jamaica någon gång under början på 1800-talet. De styrande brittiska makterna skickar dit en rysk expert på hampa för att undersöka den kommersiella odlingen av plantan. Planen misslyckas och växten sprids vilt.
1809Den franska orientalisten och akademikern inom arabien, Sylvestre de Sacy, håller i Paris 1809 en föreläsning kallad Memoirs on the Dynasty of the Assisins and the Origin of their Name där han koppplar samman den arabiska sekten Assissin med haschish-användning.

Han nöjde sig inte med det utan påstod även att haschish inte bara orsakade extas men också galenskap som leder till döden. I den medföljande avhandlingen tog han Marco Polos anteckningar rörande droger och denna sekt av mördare och associerade dem med ordet haschish och därav cannabis för alltid.

Konstigt nog gjorde teorin, att cannabiskonsumenter blir galna och våldsamma av drogen, succé och lever vidare än i dag. Läs mer om denna myt här.
1837Den svenska nykterhetsrörelsen växer fram under 1800-talet. Sverige var vid den här tiden mycket fattigt och folk levde i stor misär. Missförhållandena förbättrades inte av att stora kvantiteter säd och potatis gick åt till öl- och brännvinsframställning och att arbetarna fick en del av sin lön utbetald i brännvin.

År 1837 bildades Svenska Nykterhetssällskapet. Det huvudsakliga arbetet gick ut på att helt förbjuda så kallade rusdrycker. De ansågs splittra familjelivet och vara ett hinder för den demokratiska utvecklingen. År 1846 hade föreningen över 95.000 medlemmar. En viktig följd av verksamheten blev att man år 1855 förbjöd husbränningen. Staten blev den enda som fick tillverka sprit. Man införde hög beskattning på spritdrycker vilket i Norden blev något av en tradition.
1839En av de stora föregångarna av medicinsk marijuana var en irländsk kirurg, uppfinnare, forskare och läkare vid namn Sir William Brooke O'Shaughnessy (1808-1889) som specialiserade sig på kemi och toxikologi. Efter att ha rest till Indien insåg han cannabis stora teraupeutiska potientiella värde.

Efter att ha provat att ge 10 gram hampa till en hund och inte noterat några negativa långvariga effekter prövade han med patienter som led av reutism, stelkramp, kolera, och epilepsi. Han rekommenderade cannabis för en mängd terapeutiska ändamål men speciellt fokuserade han på reumatismsmärta. Medan cannabis inte var något botemedel visade sig det vara en effektiv och värdefull smärtstillare och bedövningsmedel.

O'Shaughnessy gav också två gram 'hampakåda' per timme till personer infekterade med rabies. Störst framgång hade han med att dämpa de förvrängda muskelspasmer orsakade av stelkramp och just rabies. Cannabis reducerade symptom som spastiskhet och verkade lugna dem. Det fanns inget botemedel vid tiden så patienterna dog, men O'Shaughnessy noterade att de led mindre och kunde t.o.m. dricka vatten, vilket är anmärkningsvärt eftersom rabies-smittade personer lider av vattenskräck.

1839 presenterar O'Shaughnessy på Calcuttas institution för läkarutbildning det första medicinska pappret om cannabis, i den moderna meningen, vilket avser objektivitet och vetenskapligt jämförd, kallad On the Preparation of the Indian Hemp, or Gunjah (Cannabis Indica): The Effects on the Animal System in Health, and Their Utility in the Treatment of Tetanus and Other Convulsive Diseases där han fastslog att cannabis var en anti-konvulsiv drog av högsta värde.

Hans studie gjorde dock mer än bara medicinskt främja cannabis, den avfärdade även myter och beskrev ärligt och koncist urbefolkningens användning av örten.
Runt 1840 De svarta slavarna från Afrika som bosatt sig på Jamaica verkar inte ha varit medvetna om plantans unika egenskaper förrän de indiska arbetarna anlände runt 1840. De visste om plantan och dess effekter. Det jamaikanska ordet för cannabis är ganja och kommer ifrån de indiska plantationarbetarnas ordförråd som lärde folket allt de visste, och snart användes den i stor utsräckning av den svarta befolkningen.

De visade också de lokala invånarna hur man kultiverar och förbättrar örtens naturligt berusande genetik. Jamaica visade sig vara ett idealt klimat för odling med två skördar per år. Den passade även folket att odla med små åkrar i bergen där stora odlingar inte är möjliga. Detta startade en jordbrukskultur som lever vidare än idag med tusentals av småbönder som odlar cannabis för personligt bruk och som säljer resten på marknaden.
18411841 återvänder O'Shaughnessy till England där han introducerar cannabis in i västerländsk medicin och populariserar dess användning i sitt hemland.
1842Detta var året O'Shaughnessy gav haschish till apotekaren Peter Squire i London för att framställa ett medicinskt extrakt ifrån det. Squire som ägde en kemishop på Oxford Street tillverkade det första registrerade hasch-extraktet i alkohol och tog patent på det under namnet Squire's Extract som han marknadsförde som ett smärtstillande medel.

Andra apotekare följde efter och sålde den under andra namn. Eftersom cannabis inte var fysiskt beroendframkallande och inte hade samma biverkningar, kronisk förstoppning, nedsaktning av hjärttakten och aptitförlust, eller var lika dyr som den enda andra smärtdödaren, opium, blev den väldigt snabbt populär.
1842-1900Hälften av alla läkemedel som säljs i USA mellan åren 1842 och 1900 utgörs av cannabisextrakt. Gick man in i ett apotek på denna tid kunde man hitta piller av haschish täckta med socker för att söta smaken och förhindra dem från att klibba fast vid varandra. De såldes överallt som vanliga smärtpiller på samma sätt som aspirin säljs idag.
1844-49Club des Hashischins var en parisisk grupp tillägnad utforskningen av drog-inducerade upplevelser, i synnerhet med haschish. Den var aktiv 1844-1849 och innehöll den litterära och intellektuella eliten av Paris. Bland dess medlemmar fanns Dr. Jacques-Joseph Moreau, Théophile Gautier, Charles Baudelaire, Gérard de Nerval, Eugène Delacroix och Alexandre Dumas.
1845Dr Jacques-Joseph Moreau (1804-1884) var en fransk psykolog och en av de tidiga grundarna av psykologi. Fascinerad av hallucinationer och psykologiska sjukdomar behandlade han patienter på ett mentalsjukhus med haschish och publicerar 1845 boken Of Hashish and Mental Derangement.

I boken beskriver han hur cannabis lugnade ner hans patienter, hjälpte dem att sova, tog bort deras huvudvärk och ökade deras aptit och la fram tesen att psykiatriska sjukdomar inte var orsakade av hjärnskada utan från bristande funktionsförmåga. Moreau teoretiserade att psykoaktiva substanser skulle kunna bota eller kopiera mentala sjukdomar för att bota patienter.

Hans studie om cannabis och växter med narkotisk verkan dokumenterade både de fysiska och mentala förmåner och ledde fram till modern psykofarmakologi (läran om läkemedel och drogers psykologiska inverkan) och utvecklingen av otaliga drogbehandlingar.
Runt 1850-taletDen stora svenska frikyrkorörelsen börjar få ett grepp om folket. Organiserade rörelser började framträda i mitten av 1800-talet (den så kallade väckelsen), däribland Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS), Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Sjundedagsadventisterna.

Under 1900-talet har fler frikyrkor tillkommit, bland andra Pingströrelsen, Örebromissionen, numera ett av de samfund som bildat Evangeliska Frikyrkan och Trosrörelsen. Detta skulle visa sig få en stor påverkan på Sveriges framtida drogsyn.
1850-1937Vid den andra hälften av 1800-talet började cannabis dyka upp på apotek, och i de flesta brittiska och europeiska textböcker refererade till av apotekare och läkare. Mellan 1850 och 1937 var mediciner baserade på cannabis de mest utskrivna för över ett hundra olika sjukdomstillstånd.

Den rekommenderades oftast som smärtstillare och för behandling av stelkramp, spasmer, nervvärk, fläckfeber, kolera, rabies, dysentri, alkoholism och opiatberoende, mjältbrand, spetälska, inkontinens, ormbett, gikt, halsfluss, galenskap, onormalt starkt blödande under menstruationen, och livmorderblödning.

Den nya drogen ryktades även ha givits till Drottning Victoria av hennes läkare för att lindra hennes svåra mensvärk, även om det inte finns något dokumenterat bevis för det. Åren som följde genomfördes och publicerades flera studier om cannabis, bl.a. för magkramper och förlossningsdepression.

Företag som producerade cannabisbaserade mediciner var respekterade stora läkemedelsföretag som Eli Lilly. Problemet var att styrkan skiljde sig beroende på tillverkaren vilket gjorde det svårt för läkare att dosera. Dessutom tog oral cannabis en lång tid att verka, till skillnad från opium som injicerades (cannabis är inte vattenlöslig som opium). Detta tillsammans med läkares oro över opiums beroendeframkallande natur gjorde att cannabis populäritet inom det medicinska yrket minskade och motarbetades.

Flera forskare försökte extrahera cannabis aktiva ingredienser för att kunna isolera dem och standardisera kvalitet och styrka. Men vad som på allvar gjorde att läkarkåren vände ryggen till cannabis var framställningen av syntetiska läkemedel genom kemiska framsteg. När så aspirin dök upp på marknaden och läkarkåren införde receptsystemet för att distribuera läkemedel till patienter var medicinsk cannabis dagar räkande, i alla fall för tillfället.
1857Den amerikanske författaren Fitz Hugh Ludlow skriver The Hasheesh Eater - Being Passages from the Lfe of a Pythagorean 1857. Ludlow blev intresserad i cannabis effekter genom andras beskrivningar och köpte cannabisextrakt på apotek som han experiementerade regelbundet i enorma mängder genom hela sin collegetid.

Han fann att cannabis var en välsignelse för hans kreativitet. Senare som vuxen kallade han sin inblandning med drogen för oklok, även om han medgav att den gav honom insikter han kanske inte skulle ha erhållit annars. Han beskrev senare att han blev beroende av cannabis och skrev boken som en terapi under hans avvänjning på råd från hans läkare.
1865En cannabisreferens, i form av en hookah-rökande tusenfoting, dyker upp i den brittiska barnboken Alice Adventures in Wonderland av Lewis Carroll som publiceras 1865.
1871Som ett resultat av det indiska folkets användning av cannabis lanseras en officiell brittisk undersökning 1871 som granskar dess effekter på den inhemska befolkningen. Man finner inga bevis för att drogen är orsak till galenskap eller kriminalitet. Man föreslår också att ett förbud skulle leda till skattesmitning och smuggling, och att det bästa sättet att minska konsumtionen var att höja skatten och gatupriset på drogen.

En stor del av motståndet mot cannabis kom ifrån indiska administratörer som var en del av över- och medelklassen och som såg cannabis som ett hot och något som orsakade oro bland lägre klasser. Man argumenterade att cannabis gjorde arbetarna lata, men undvek att nämna de verkliga orsakerna som fattigdom, dålig hygien, bostadsförhållanden, näring och sjukvård.
1874Anglo-Oriental Society for the Suppression of the Opium Trade grundas, vilket i sin tur leder till nykterhethetsrörelsens spridande, som börjat rikta sin uppmärksamhet på cannabishandeln. Saker förvärrades av att obekräftade rapporter når London om att de indiska trupperna anlitade av engelsmännen använder cannabis vilket gör dem galna, sjuka och brottsbenägna, utan att bygga på några som helst fakta.

Faktum är att en officiell undersökning 1871 redan granskat effekterna av cannabis på den inhemska befolkningen, och inte funnit några bevis för dessa påståenden. Men de hindrar inte organisationer som arbetar mot opium från att försöka påverka Storbritanniens lagar rörande den lagliga statusen på cannabis. Flera förslag till förbud når det brittiska parlamentet men avslås.
1875Varför cannabis uppfattades som ett hot finns det två förklaringar till:

 1. Det fanns redan vid början på 1900-talet ett växande fördömande av drogkonsumtion. Tre procent av den amerikanska befolkningen var medicinskt beroende på opiater och varningen för nya droger var hög och med fara kommmer rädsla.
 2. Droger identifierades med utlänningar och etniska minoriteter hos det allmänna medvetandet, d.v.s. den vita befolkningen, som redan betraktade invandrare med misstanke och följdaktligen utsatte dem för avsevärd diskriminering och förföljelse. Droger var med andra ord ansedda som oamerikanska.
Två etniska grupper var speciellt sårbara: kineser och svarta. De kinesiska invandrarna tog med sig opium när de bosatte sig i Amerika och som röktes i hålor i nästan varenda stad med en kinesisk befolkning. Den vita befolkningen såg ner på dem med avsky och hat och som en degenererad ras som hotade det vita USA. Opium betraktades som deras hemska vapen för social olycka och korrumption.

Sanningen var den att de flesta amerikaner som kunde ha råd med en flaska smärtstillande medel hade tagit opium i en eller annan form dem själva eftersom det var den enda smärtdödaren på marknaden. Den verkliga orsaken till deras hat var rasism. Lagar passerades mot opium för första gången 1875 i San Francisco och spreds sen vidare till delstat efter delstat.

Avsikten var att skydda ungdomar men den verkliga anledningen var att förtrycka kineser. Opiumhotet syntes minska men ersattes snabbt av en annan påstådd fara.

Den svarta arbetarbefolkningen i de södra delstaterna hade runt 1900-talet börjat använda kokain. Man ansåg att detta gjorde dem slöa och loja. De vita vid makten oroades också över att de skulle kunna få för sig att revoltera och attackera vita medborgare. Man påstod även att kokain fick svarta att våldta och antasta vita kvinnor. På denna scen anlände cannabis.
1880Det verkar som att cannabis spreds med hjälp av mestadels förtyckta fattiga människor och arbetssökande invandrare. De tog med sig frön från sitt hemland och kultiverade växten i sina nya länder.

Det var deras enda lindring och avslappning efter en hård arbetsdag med värkande muskler. Tack vare att cannabis är så lätt att odla spreds sig plantan vilt. 1880 användes cannabis av bönder, rancharbetare och plantagearbetare i bl.a Brasilien, Mexico, Central-amerika och Västindien.
1883En av de tydligaste exemplen på rekreationsanvändningen av haschish i USA kom i form av en artikel publicerad i Harpers Monthly Magazine 1883 av en läkare som ville varna allmänheten om farorna med droger i samhället.

A Hash-House in New York: The Curious Adventure of an Individual Who Indulged in a Few Pipefuls of the Narcotic Hemp beskriver några gentlemäns besök på ett haschish-hus på 42:nd Street i New York och deras äventyr under påverkan av drogen. Den första cannabiskulturen var stark i Frankrike och USA, däremot existerande den nästan inte alls i Storbritannien, trots att den användes i stor utsträckning som medicin.
1887Amerikanen Hobart Amory Hare föreslår 1887 förklaringen till cannabis smärtlindringseffekt: "Under tiden denna anmärkningsvärda drog lindrar smärta uppstår ett väldigt underligt fysiskt tillstånd, nämligen att minskningen av smärta verkar fungerar p.g.a. att den tonar bort så att smärtan blir mindre och mindre."

D.v.s. han beskrev en av cannabis mest kända biverkningar: förlängning av tiden. Han noterade också hur cannabis lugnade ångest upplevd av döende personer.
1889Läkaren E.A. Birch beskriver i en artikel i The Lancet, den ledande medicintidningen i världen, tillämpning av cannabis för behandling av opium- och kloralberoende och illamående.
1890Drottning Victorias läkare Reynolds publicerar en artikel i samma tidning. I den förklarar han cannabis vara en av de mest värdefulla läkemedlen vi har och ideal för att behandla livmoderblödning, migrän, nervvärk och epileptiska spasmer.
1890En grupp av brittiska författare som kallar sig The Tragic Generation (Den Tragiska Generationen), även om de mer blev sedda som The Decadents (De Dekadenta), grundar en litterär klubb där de samlas för att kritisera och diskutera varandras verk.

Medlemmar var den irländska poeten William Butler Yeats, Oscar Wilde, Aubrey Beardsley, Havelock Ellis, Arthur Symons, Richard Le Gallienne, Ernest Dowson och Selwyn Image. Påverkade av Gautiers princip, konst för konst skull, vill de etablera en ny litterär filosofi där moral inte är viktigt. För deras ändamål söker de sig till droger som cannabis, inte bara för att hitta visionära och nya idéer men också för att slå bort allt 'vanligt.'
1890Haschish kriminaliseras i Turkiet.
Runt 1890Nu börjar cannabis-cigaretter bli allt mer vanliga och innehållet refereras till marijuana. Var ordet kommmer ifrån är oklart. Det kan ha haft sitt ursprung från det mexikanska militära slangnamnet Maria y Juana (Mary and Jane) vilket betyder en prostituerad eller bordell. Ett annat förslag är att det kommer ifrån frasen Mallihuan som användes av aztek-indianerna. Oavsett ursprung blev det populariserat.
Runt 1890Från Mexico började sen cannabis röra sig norrut mot Texas tillsammans med mexikanska bönder som bosatte sig i förortskåkar. Cannabiskulturen rörde sig sedan med migranterna när de reste inåt landet. Texas var vid tiden en plats för oroligheter med mexikanska rebeller och amerikanska trupper.

Relationerna mellan Mexico och USA var redan historiskt dåliga och mexikaner sågs av den amerikanska befolkningen med förakt och som tjuvar. Men USA behövde dem, som billig arbetskraft i ett expanderande land. De accepterades med det dröjde inte länge innan rasismen florerade. Stora landägare hyrde lågbetalda mexikaner för att pressa ut mindre farmer.

Fackföreningar hatade dem för att de inte var medlemmar och tog deras jobb. De rånades, misshandlades, mördades och kördes ut från stan och anklagades för att vara oamerikanska p.g.a. deras språk, kultur, villighet att acceptera låga löner, och framförallt för deras användning av marijuana, vilket användes som syndabock så fort mexikanerna slog tillbaka.

Precis som kineserna tidigare lidit p.g.a. deras bruk av opium, så hände samma sak med mexikanerna och cannabis. Marijuana stämplades som en främmande drog. Det faktum att plantan växte i USA och varit en ingrediens i patenterade läkemedel blev bekvämt förbisett.
1894Som ett svar på kritiken mot handeln med cannabis sattes en brittisk kommission 1893 upp för att en gång för alla ta reda på cannabis påverkan, effekterna av ett förbud, kultivering, och taxering på det indiska samhället.

Kommissionen fick namnet Indian Hemp Drugs Commission och på panelen satt läkare, politiker, och kemister, från både Indien och England. Över tusen vittnen hördes, från missionärer och bönder till läkare och köpmän. Kommissionen reste också omfattande inom Indien för att ta in så mycket information som möjligt. Man nådde ett antal uppmärksammade realiseringar:
 1. Cannabis användes i mycket större utsträckning än man tidigare trott.
 2. Cannabis användes inte bara för nöjes skull, utan också som medicin och i religiösa ritualer.
 3. Cannabis var inte alls så farligt som tidigare misstänkts.
 4. Cannabis var inte en betydande faktor i kriminalitet.
 5. Cannabis orsakade inte några mentala sjukdomar.
 6. Att förbjuda cannabis skulle påverka religiösa uttryckningar och kunna leda till skapandet av allvarliga motsättningar och oro.
 7. Det är praktiskt taget omöjligt att effektivt förbjuda cannabis.
Den objektiva och opartiska rapporten på 3500 sidor publiceras 1894 och representerar fortfarande än idag den mest uttömmande officiella studien om cannabis som någonsin utförts. Sammanfattningsvis var det kommissionens åsikt att moderat användning av cannabis producerade inga negativa resultat och man tog ställning emot ett förbud.

Om regeringen, sa man, ville begränsa användandet av cannabis var den bästa metoden taxering. Inte mycket hände efter det. Taxering av cannabis fortsatte på samma vis som förut precis som odlingen på de regerings-kontrollerade farmerna i Indien för medicinsk användning.
Runt 1895I Sydafrika utspelas nästan exakt samma scenario som i andra länder när den vita styrande minoriteten ser urbefolkningens cannabis konsumtion som ett hot mot vitt styre och stabilitet. Ett förbud införs men ignoreras generellt av den svarta befolkningen.
Runt 1900-taletI USA vid den här tiden var rekreationsbruk av cannabis via cigaretter relativt okänt, mestadels skedde det som medicin via ett tonikum, men p.g.a. att tobaksrökning var väldigt vanligt, så började allt fler röka cannabis-plantans blommor och blad för nöjes skull, speciellt bland den svarta befolkningen.

Hampa odlades för fiber i USA utan att det ledde till någon större kunskap om dess psyko-aktiva potiential. De svarta slavarna hade däremot kunskap om cannabis sinnes-expanderande egenskaper från deras tid i Afrika när de konsumerade dagga. Nu odlade och rökte man cannabis över hela den amerikanska södern, från södra Virgina till östra Louisana.
1900I och med övergången till 1900-talet började attityder hårdna när det gäller drogers roll i samhället. De första tecknen syntes med kritiken på den lukrativa brittiska handeln med cannabis från Indien som man kontrollerade med skatter.
1906Den första lagstiftningren från den amerikanska federala regeringen kom 1906 och kallades The Pure Food and Drug Act. Även om den inte var avsedd att specifikt hantera narkotika krävde den att de listades som ingredienser på alla patenterade mediciner. Cannabis inkluderas bredvid opium, morfin och kokain som farliga ämnen.
1909I USA hade hampa varit en livsgivande och viktig växt i många år. Under det amerikanska frihetskriget blev hampa så viktig att den behandlades som en valuta. Både de amerikanska presidenterna George Washington och Thomas Jefferson, som var landägande bönder, odlade hampa som en viktig pengagröda.

Det har t.o.m. spekulerats i att dem använde cannabis som en drog, även om inga avgörande bevis existerar. Hampa fortatte att odlas i den amerikanska södern och behandlingsmaskiner uppfanns för den mödosamma tillverkningen. Men istället för att fortsätta utvecklas tog bomull över mer och mer. 1909 var hampakultiveringen nästan över i USA för att helt förbjudas 1937.
1909I början på 1900-talet ökade trycket på ett internationellt förbud på opium allt eftersom det avslöjades hur beroendeframkallande drogen var. Det första internationella mötet, International Opium Commission, hålls 1909 i Shanghai vilket gör att den får namnet Shanghai Opium Confernce. Mötet anses som det första steget mot ett internationellt narkotikaförbud.

Kommissionen hade dock inte någon riktig makt. Episkopalbiskopen av Filippinerna, Charles Henry Brent, yrkade tillsammans med Hamilton Wright från USA:s delegation att lagstifta emot opium. Wright tycker att USA borde vara ett exempel och leda världen inom narkotikakontroll. Precis före konferensen passeras Smoking Opium Exclusion Act 1909 av USA vilket gör det olagligt att importera opium förutom av registrerade läkemedelsbolag.

Med denna akt kriminaliseras för första gången USA ett främmande narkotikskt medel. Wright fortsatte att kampanjera mot droger. Hans syfte må ha varit rättfärdigat och genuint men han valde att använda skrämselpropaganda och rasism för att alarmera den vita befolkningen.
1909Den ockulta författaren Aleister Crowley publicerar sin essä The Psychology of Hashish i sin encyklopediska tidskrift The Equinox September 1909. I artikeln visar Crowley upp en stor kunskap om örten och dess relativt hemliga historia. Han beskriver även ingående om sina olika nivåer av medvetande han upplevt när han intagit cannabis.
19111911 var det dags för det andra mötet för International Opium Commission i Nederländernas huvudstad, Haag, där de deltagande länderna fick i uppdrag att ta fram en konvention för internationell reglering. Mestadels fokuserar man på opium och att begränsa dess tillverkning och försäljning. Man beslöt också att studera cannabis. En del länder ville inkludera cannabis, men Indien röstade emot p.g.a. religiösa och traditionella skäl.
1912International Opium Convention skrivs under.
1913Den franska författaren Jules Giraud som grundat det första magasinet om cannabis, Cannabinologie, som kritiserar dem som är intoleranta mot cannabisanvändare, publicerar avhandlingen Testament of a Hashish Eater 1913 i Paris.

En anmärkningsvärd text på den filosofiska och psykologiska aspekten av intellektet och sinnet under påverkan av haschish. Giraud delar med sig av sina egna uttömmande upplevelser och experiement med drogen. I texten diskuterar han även skrivandet av andra litterära cannabisanvändare som Gautier, Baudelaire, Nerval, Hugo, och J.J. Moreau.
1914Oundvikligen började den amerikanska polisen intressera sig för marijuana och den kopplas samman med brottslighet och våld, ofta utan några bevis överhuvudtaget. Det börjar på lokal nivå i små städer vid gränsen mellan Texas och Mexico. I El Paso passeras 1914 en lag som förbjuder försäljning och innehav av marijuana efter slagsmål mellan mexikaner.

Motivet är att förtrycka de etniska minoriteterna. När potientialen att använda cannabisförbud för att kuva immigranter realiserades var andra städer snabba att följa efter. Snart började delstaternas legislaturer inom södern och sydväst utöva påtryckningar på Washington för en federal lagstiftning mot vad som kallades 'mördargräset'.
1914Tack vare Wrights fortsatta påtryckningar, speciellt på kongressmannen Francis Burton Harrison, instiftas 1914 en ny lag i USA, Harrison Narcotic Act, vilket inte direkt förbjuder narkotika men kräver att läkare och apotekare ska upprätthålla ett register av all handel och betala skatt så att myndigheterna ska kunna kontrollera och reglera utdelningen.

Det amerikanska finansdepartementet ges uppgiften att samla in skatten och upprätthålla lagen. För att åstadkomma detta skapas en speciell narkotikadivision. Cannabis fanns från början inte med i lagen eftersom den användes som medicin av så många människor, bl.a. mot grön starr och migrän. Dessutom låg den stora fokusen på kokain och opium.

En tragisk effekt av lagen var skapandet av den svarta drogmarknaden vilket gjorde att priserna steg drastiskt. Detta fick effekten att många av dem som var beroende och som tidigare varit respekterade medborgare vände sig till brott för att möta kostnaden av deras vana.
1914-18Första världskriget bryter ut 1914 och varar fram till 1918.
1915International Opium Convention instiftas av fem länder.
1917Brattsystemet var ett alkoholpolitiskt system som infördes i Sverige 1917 t.o.m. 1955. I samband med disskussionerna om totalförbud av alkohol lanserade läkaren och politikern Ivan Bratt sina idéer. Han insåg att ett totalförbud skulle vara omöjligt att upprätthålla och dessutom direkt skadligt för nykterheten då kontrollen av alkoholen skulle riskera att gå förlorad till kriminella kretsar. På samma sätt som senare hände i USA under förbudstiden.

Systemet byggde på s.k. individuell kontroll av köparen eller konsumenten som var tvungen att ansöka om motbok för att kunna köpa alkohol. I motboken fanns en maximerad ranson som kunde variera från person till person beroende på ålder, kön, yrke och civilstånd. Den största ranson som någon kunde få var 4 liter starksprit per månad.
1919Anti-drog- och nykterhetsrörelsen i USA lyckas nå en större framgång i och med införandet av alkoholförbudet 1919. Genom att hetsa mot minoriteter och egga upp rasmotsättningar förberedde man sig nu på att sikta in sig på nya mål. De ville rensa upp hela Amerika.

En måltavla var tobak, en annan var jazz och en tredje var marijuana. Scenen var redo för en häxjakt och in på denna scen steg en man som skulle förändra cannabis framtid för evigt. Hans namn var Harry J. Anslinger.
1919International Opium Convention utökas globalt.
1921Tre år efter krigets slut dök drogfrågan upp på den internationella scenen igen genom att den internationella organisationen League of Nations etablerar Advisory Commitee on the Traffic in Opium and Other Dangerous Drugs vars avsikt var att samla in och jämföra internationell intelligens om droger och övervaka att internationella konventioner följs.
1921Amerikanska kavalleri-soldater började röka marijuana, något de plockat upp från invandrade arbetare, vilket fick följderna att den amerikanska militären förbjuder dess användning 1921.
1922Efter första världskriget blev den svenska alkoholkonsumtionen en stor debattfråga. 1922 genomfördes Folkomröstningen om rusdrycksförbud i Sverige eftersom den svenska nykterhetsrörelsen ansåg att brattsystemet inte fungerade tillfredsställande. 49 procent röstade för totalförbud för försäljning av alkoholhaltiga drycker.

Det blev inget förbud, men nästan halva svenska folket och en majoritet av kvinnorna tog ställning emot alkohol. Efter folkomröstningen beslutade riksdagen att inte förbjuda vin, sprit och öl. Däremot blev det förbjudet att tillverka och sälja starköl och starkcider i Sverige. Vidare infördes andra återhållsamma åtgärder som mattvång på restauranger och barer.
1922Aleister Crowley publicerar sin första roman Diary of a Drug Fiend 1922. Boken baseras på hans egna experiement med droger och personliga kamp mot sitt beroende av heroin. Crowley studerade droger och deras effekter på kroppen och medvetandet med sig själv som försöksdjur. Boken följer ett par på deras drogfyllda resa och äventyr genom Europa.
1923International Police Commission (InterPol) grundas och placerar sitt högkvarter i Paris för att samla in information om internationell kriminell aktivitet, inklusive drogsmuggling.
1923Drograsismen var inte bara begränsad till USA. I Kanada leddes anti-cannabis fanan av feministen Emily F. Murphy som kom ifrån en förmögen familj och 1916 utnämndes till landets första kvinliga fredsdomare. I sina artiklar attackerade hon alla som inte var vit eller kristen och anklagade alla som hade något att göra med droger, vilket ofta var svarta, för att förföra och röva bort kvinnor.

Samma behandling fick marijuana som hon beskrev som omoralisk och förvandlade människor till galningar och mördare. Allt hon visste om cannabis kopierade hon från amerikanska tidningar och resten hittade hon på. Som ett resultat av hennes främlingsfientlighet blev personer som tidigare bara ansetts som värst degenererade, klassade som samhällets fiende nummer ett. Kanada kriminaliserar cannabis 1923.
19241924 studerar den tyska botanisten Janischewski vild cannabis som växer intill Volgas flodsystem i västra Sibirien och centala Asien. Han upptäcker en tredje och tidigare okänd cannabisart som han besluter att kalla Cannabis Ruderalis.
1924Den tyska farmakologen Louis Lewin publicerar 1924 boken Phantastica, en av de viktigaste studierna på hallucinogena droger och som visar att cannabis nu hade spridits till varenda världsdel och det var ytterst få platser på jorden där man inte kände till växten.

Lewin är känd för att ha skapat ett klassifierings-system för droger och hallucinogena plantor baserade på deras farmakologiska verksamhet. Hans ursprungliga kategorier var:
 • Inebriantia (berusningsmedel som alkohol eller eter)
 • Exitantia (stimulerande medel som khat eller amfetamin)
 • Euphorica (euforiska och narkotiska medel som heroin)
 • Hypnotica (hypnotiska och lugnande medel som kava)
 • Phantastica (hallucinogena eller entheogena medel (orsakar mystiska och spirituella upplevelser) som peyote eller ayahuasca)
1924-1925International Opium Conference samlas i Geneva, Schweiz och grundar Central Board vilket etablerar Genève International Convention on Narcotic Control vilket förbjuder all användning av opiater, kokain och cannabis förutom som medicin.

Ett bråk utbryter mellan produktionsländer och användarländer samtidigt som andra nationer drar sig ur vilket resulterar i en urvattnad icke-bindande lösning som förbjuder exporten av cannabisharts förutom för forskning och medicinska syften.
1925Den 1 januari 1925 skriver den franska författaren och poeten Antonin Artaud texten "En knarkares försvarstal" som argumenterar för droganvändares och livsnjutares rättigheter överallt.
1927Allt eftersom cannabis sprids i USA börjar hypade artiklar om 'mördargräs' dyka upp i även de mest respekterade tidningar som New York Times. 'Mexican Family go Insane' var en rubrik i världens mest berömda dagstidning den 6:e juli 1927.
19281928 förbjuds cannabis i Storbritannien med Dangerous Drugs Act. Medicinsk cannabis förblir laglig men börjar att användas mindre och mindre för att anpassa sig till internationella konventioner.
1929Den stora ekonomiska depressionen drabbar industrialiserade länder som Europa och Amerika.
1930-taletRastafarie-rörelsen grundas på Jamacia. Tron bygger på Bibeln men ser den fd kejsaren av Etiopien, Haile Selassie I, som en profet eller Gud förkroppsligad, som de kallar Jah. Religionen härstammar från arbetarklassen och bönder. Andra faktorer som leder till dess tillväxt är den andliga användningen av cannabis och social och politisk strävan. Rasta kom också att symbolisera ett oberoende från kolonialstyre och frihet för svarta i Afrika.

Rastafarier anser cannabis rensar själen och kroppen i förberedelse för böner och kommunikation med Gud. Bland dess regler finns en strikt diet, aldrig klippa sitt hår och förkasta spel och alkohol. Anledningen till att cannabis förbjöds på Jamaica var för att slå ned på rastafarie-rörelsen och andra dissidenter. Filosofin har spridits till mycket av världen, mestadels genom intresset av reggaemusiker som Bob Marley. 2000 fanns det mer än en miljon praktiserande Rastafarier.
1930-taletVid 1930-talet hade marijuana spridits till alla amerikanska städer med en större invandrarbakgrund som Chicago, Denver, Detroit, Tulsa, San Francisco, Baltimore, Cleveland, St Louis, och Kansas. Den mestadels vita befolkningen hade dock väldigt lite känndedom om dess effekter. De som använder cannabis anses som förrädare, farliga medlemmar av en subkultur, laglösa, våldsamma och sexuellt lössläppta.

Droger och musik har en lång historia bakom sig. I New Orleans, som ses som jazz födelsestad, spelade drogen en stor roll i utformningen av konstformen. Svarta musiker som spelade på stadens bordeller och salonger brukade undvika alkohol eftersom den gjorde dem känslomässigt stumma och opiater dem sömniga.

Cannabis däremot gjorde dem alerta och reducerade trötthet förutom att höja deras kreativitet. Jazz och blues utvecklades med hjälp av marijuana. Milton 'Mezz' Mezzrow, Hoagy Carmichael, Louis Armstrong beskriver alla i sin memoarer hur musiken positivt förändrades under cannabis påverkan.
1930Harry J. Anslinger har fördömts som mannen som ensamt gjorde marijuana olagligt i USA. Men det är falskt. Han anstiftade inte politiken emot marijuana, vilket redan existerande. Men han var hjärnan bakom en väldigt effektiv nationell kampanj som skulle komma att till stor del bestämma västvärldens förhållande till cannabis och andra droger för årtionden framåt.

Tack vare sitt framgångsrika arbete att motarbeta smugglingen av inte bara narkotika, men också alkohol, vid sin position som konsul vid de amerikanska ambassaderna i Nederländerna och Tyskland utnämns han 1930 till den första kommissionären av den nyinstftade Federal Bureau of Narcotics (FBN) inom finansdepartementet.

Han börjar med att sätta upp ett stort nätverk av intelligensinsamling och anlita under-cover agenter, både inrikes och utrikes. När det gäller marijuana skulle Anslinger komma att utveckla en fixation vilket gjorde att han gick efter alla som hade kopplingar till drogen, till vilken kostnad som helst och utan förlita sig på varken fakta eller bevis. Till sin hjälp hade han fria tyglar och stora ekonomiska resurser hos FBN.

Anslinger hade också en personlig rivalitet med J. Edgar Hoover och FBI att vinna medias uppmärksammanhet och håva in statliga bidrag. För att vinna kampen om allmänhetens intresse bygger Anslinger upp marijuana som en 'mördardrog' med uttalanden som: "Om det förskräckliga Frankenstein monstret någonsin skulle hamna öga mot öga med marijuana monstret, skulle han falla ner död från rädsla."

Hans avsikt var att skrämma den genomsnittliga medborgaren för att få över dem på sin sida och det fungerade. Vid tiden existerade ingen federal lag som förbjöd cannabis användning utan delstatslagar användes för att deportera och anhålla mexikaner, som när de motsatte sig anhållning, beskrevs vara i ett marijuana-inducerat våld eller raseri.
1930-taletDet var William Randolph Hearst, mediamogul och ökänd rasist, som populariserade och kopplade samman ordet marijuana, då stavat med ett h, med brottslighet. Uttrycket blev med tiden känt som en kriminell substans, en utländsk drog som hotade att underminera amerikansk kultur.

Hearst gillade att attackera mexikaner i sina tidningar och hade inga samvetskval att hetsa mot dem så fort chansen gavs. Hearst sympatiserade även med Anslinger eftersom hans pappersimperium (Hearst ägde hundratals tunnland av timmerskog) hotades av hampan, som kunde odlas årligen, och på sikt hota timmer- och pappersindustrin.
1931Efter den stora depressionen får drogfrågan nytt liv tack vare en upphetsad stämning från extremister. Dr A.E Fossier, en rasistisk fanatiker, skriver 1931 i New Orleans Medical and Surgical Journal en artikel kallad 'The Marijuana Menace' där han delar in jordens raser efter drogen de konsumerar. Cannabis och opium ses som lågt stående varelsers favoritdroger medan alkohol används av raser med hög intelligens.
19311931 sammanträder League of Nations Advisory Committee som åter igen fokuserar på opium. Man kommer överrens om att förbjuda och stoppa all export och smuggling av drogen.
1931Den amerikanska jazzsångare, trumpetspelaren och kompositören Louis Armstrong anhålls för innehav av marijuana och döms under ett stort pressuppbåd till en villkorlig dom.
1932Inom två år av etablerandet av FBN var man under hot p.g.a. sjunkande skatteinkomster från depressionen och dess budget skärs drastiskt. Anslinger tvingas att skapa ett nytt hot som skulle ge honom och byrån en större budget, fler män och högre löner.

Anslinger publicerar flera broschyrer och planterar historier i pressen om mord som ska ha begåtts under berusning från marijuana. Artiklar som var ofattbart rasistiska. Han utövar påtryckningar på politiker att inkludera cannabis bredvid opium och kokain som en farlig drog under Uniform State Narcotics Act, som harmoniserar straffen på delstatsnivå för narkotikabrott.
1933Alkoholförbudet upphävs och tyngpunkten svänger mot droger. Den amerikanska allmänheten var nu redo för anti-marijuana exploatering. Alkoholförbudet hade varit extremt opopulärt och allting som tog bort uppmärksamheten från det fiaskot var välkommet. Allmänheten var även oroad över den brottsvåg som alkoholförbudet hade satt i rullning. Det hade gett en större skjuts till organiserad brottslighet än någonting annat i historien.

Förbudet fick också den effekten att folk börjat hänga på olagliga alkoholbarer och jazzhålor där de kom i kontakt med kriminella vilket oroade politikerna. Inte bara anti-drog organisationer, nykteristgrupper och religiösa grupperingar var oroliga. När alkoholförbudet lyftes blev bryggare och destillatörer nervösa över att marijuana - som var billig och lätt att kultivera - skulle minska deras inkomster.
19341934 inledde Anslinger sin kampanj mot cannabis på allvar med frekventa artiklar om hur cannabis fick svarta och mexikaner att begå våldtäkter och mord. Påtryckningar för ett federalt förbud på cannabis höjdes och Anslinger insåg att en sådan lag skulle avsevärt öka FBN's budget genom att antal anhållningar skulle gå upp och FBN skulle få ett högre anseende bland allmänheten. 1936 publiceras en artikel som var typisk för tiden: 'Murders Due to Killer Drug - Marihuana Sweepeing United States.'
1934Olika amerikanska delstater väljer att själva lagstifta emot cannabis om det uppstod problem bland invandrarbefolkningen. 1934 hade 33 delstater sådana lagar på böckerna.
19361936 hade 38 delstater tagit upp marijuana på deras lista av farliga droger. De kvarvarande passerar lastiftning som reglerar försäljning eller innehav.
19361936 sammanträder Conference for the Supression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs där man adresserar smugglingens kriminalitet och när andra världskriget bryter ut finns det en rad konventioner och restriktioner på plats. Många länder väljer dock att strunta i att följa dem för sina egna självintressen. Förutom ett land, USA, som inför de flesta av rekommendationerna.
1936Anslinger motsatte sig all fördomsfri och objektiv vetenskaplig forskning om cannabis och förhindrade även personligen marijuana från att delas ut till forskare och respekterade institut. Hans personliga anti-marijuana kampanj hade inget logiskt försvar eller rättfärdigande annat än hans egna personliga fördomar.

Anslinger ville även exportera sin narkotikapolitik internationellt och försökte 1936 övertyga flera länder under en konferens i Genève att följa USA:s riktning men de flesta länderna valde en annan väg eftersom Anslinger inte kunde producera några bevis för sina vilda påståenden om cannabis skadlighet.
1936Flera filmer släpps vid denna tidpunkt som ytterligare spär på mediahysterin kring cannabis. Titlar som 'Marihuana - Weird Orgies! Wild Parties! Unleashed Passions!' (1935) och 'Assassin of Youth' (1936), om en high-school tjej som beblandar sig med marijuana-rökande tonåringar och en reporter som infiltrerar gänget.

Den mest kända var 'Reefer Madness' (a.k.a. The Dope Addict, Doped Youth, Tell Your Children) från 1936. Filmen berättar historien om hur några ungdomar lockas att pröva marijuana vilket förstör deras liv och förvandlar dem till galningar. Filmen var delvis finansierad av ett spritbolag, som skulle förlorat stora intäkter om marijuana blivit populärare än alkohol.

All denna negativa publicitet stärkte sambandet mellan marijuana, brottslighet, och våld. Även promiskuitet, omoraliskt beteende, och pervers sexuell aktivitet associerades med cannabisrökning i försök att skapa den perfekta samhällsfienden.
1937I April 1937 hålls preliminära utfrågningar i USA för en föreslagen federal lag att repressivt övertaxera handeln med cannabis och på så sätt införa ett generellt förbud. Anslinger upprepar sina chock- och skräckberättelser och ger, utan några medicinska kunskaper överhuvudtaget, sin egen åsikt om farorna med cannabis utan att presentera varken statistik eller vetenskapliga bevis.

Bara en person som motsätter sig förslaget vittnar. Dr William C. Woodward från AMA (American Medical Association), landets ledande organisation för doktorer, var ingen vän av Anslinger p.g.a. FBN:s taktik att anhålla och hota tusentals av läkare på falska anklagelser i sin kamp mot narkotikan. Woodward sa att hörandet var partiskt, saknade vetenskapliga bevis, och antagandet att marijuana var ett samhällshot var ogrundat. Ett senatutskott ogillade AMA:s invändningar och förslaget godkänds.

Motionen når kongressen för röstning en fredag eftermiddag då många av medlemmarna gått hem för helgen. Debatten varar i några minuter utan några invändningar. De flesta visste inte ens om vad de röstade för när de godkände den. The Marihuana Tax Act skrivs under av president Roosvelt den 2:a augusti 1937 och börja gälla den 1:a oktober samma år.

Den första federala lagstiftningen som reglerar marijuana var ett faktum. Under lagen måste alla som kultiverar, transporterar, säljer, skriver ut recept, eller använder marijuana registrera sig och betala en tullskatt på $100 (675 kronor) per uns (28.35 gram) varje gång drogen byter händer. För att ge ett ekonomiskt perspektiv så kostade en ny Ford 1937, 205 dollar (1400 kronor).
1938Kanada förbjuder all kultivering av cannabis.
1938Fiorello 'Frank' LaGuardia, borgmästare av New York, var en av Anslingers tuffaste kritiker. Det var inte det att han var för marijuana men han var emot bedrägeri. En man av avsevärd politisk integritet för vilken sanningen hade ett värde. 1938 beslöt LaGuardia att ta reda på sanningen om cannabis. Han sätter upp en kommitté bestående av läkare, hälsoexperter, sociologer och poliser som grundligt och noggrant undersöker marijuanas påverkan på samhället. Kommittén hade uttömmande resurser till sitt förfogande i form av respekterade sjukhus, fängelsepopulationer och laboritorium. (Se 1944 för rapportens publicering.)
1939-1945Av självförsörjningsskäl ger den svenska regeringen bidrag till hampaodling under andra världskriget. Beredningsverk byggs i Visby och i Värmbol i Katrineholm.
1940-taletAnslinger och hans underordnade Malachi Harney insåg snart att drogtransaktioner var omöjliga att upptäcka för polisen eftersom de är ett offerlöst brott, ingen av parterna är troliga att anmäla saken till polisen. Harney kommer upp med lösningen att rekrytera en armé av informatörer, personer som betalas upp till 15.000 kr för ett framgångsrikt åtal som ett resultat av deras information.
1941Året då USA går med i andra världskriget raderas information om cannabis från läkemedelsböckerna. Många säger att det var ett krav från Anslinger, även om läkare i teori fortfarande kunde skriva ut medicinsk cannabis gjorde dem det inte p.g.a. överreglering och skattekostnader. Cannabis hade tjänat sitt syfte och FBN:s budget ökade drastiskt för att kunna upprätthålla förbudet.

Från första början var dock detta redan ett förlorat slag. Cannabis fanns överallt, vem som helst kunde odla plantan och dessutom existerade vild hampa över hela USA. Vid en återblick gjorde Anslinger marijuana en stor förtjänst. Han mytologiserade plantan och spred information om den mer effektivt än någon betald reklamkampanj någonsin kunde ha gjort. Det fanns dem som blev skrämda av propagandan, men det fanns samtidigt dem som ifrågasatte Anslingers påståenden och ville veta sanningen.
1942Hemp for Victory är en nästan 14 minuter lång svart-vit kortfilm som den amerikanska regeringen distribuerade 1942 under andra världskriget. Filmen förklarar användningen av industrihampa och gjordes för att uppmuntra bönder att odla grödan så USA inte skulle hamna i ett underskott under kriget.

Filmen visar hampans historia, hur den odlas och bearbetas till rep, kläder, snöre och andra produkter. Före 1989 var filmen relativt okänd och myndigheterna ville inte ens kännas vid dess existens. Tack vare cannabisaktivisten Jack Herer kunde man ändå lokalisera filmen i ett arkiv och sprida filmen. Två VHS-kopior donerades senare till kongressbiblioteket (USA:s nationella statsbibliotek).
1943Anslinger fann att upprätthålla förbudet mot cannabis omöjligt. Användandet var vida utbrett och FBN hade alldels för få agenter. Han behövde även återuppliva sin publicitetskampanj men hade redan använt alla möjliga skräckscenarion och epitet. Svaret presenterade sig självt: gå efter specifika mål. Det hade tagit ett tag men Anslinger hade till slut insett sambandet mellan jazz och marijuana.

Underhållningsindustrin, och jazz-musiker speciellt, passade hans rasistiska agenda perfekt. Cannabisrökare var mestadels svarta och invandrare och vithyade personer som valde att röka cannabis hade korrumperats av dem svarta eller lurats in i det. Han gillade inte heller jazzens influens på ungdomar eller mainstream Amerika. Misstänkta musikers privatliv undersöktes och övervakades, bland dessa fanns Duke Ellington, Cab Calloway, Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, Jimmy Dorsey, Count Basie, och Thelonius Monk.
1943Jazzmusikern och trummaren Gene Krupa anhålls för innehav av marijuana och döms till nio dagar i fängelse och 3500 kr i böter. Anslinger fortsatte att jaga jazz-musiker i flera uppmärksammade rättegångar samtidigt som han tog varje chans han kunde för att införa sin moralism i media och dess relation till underhållare och deras drogbruk. Jakten på marijuana-rökande jazz-musiker blev trots allt inte så framgångsrik som han hoppats på.
19441944 var LaGuardia-panelen (Se 1938 för uppkomsten av rapporten) färdig med sin rapport som är en av de mest omfattande och djupgående analyser av cannabis som någonsin producerats. 'The Marijuana Problem in the City of New York' publiceras, trots FBN:s försök att censurera den, och sammanfattar att marijuana är en mild euforisk drog och inte skadlig, den leder inte till ett beroende på samma sätt som heroin och kokain, och har ingenting med brottslighet att göra. Rapporten krossar Anslingers propaganda.

"De sociologiska, psykologiska och medicinska problem som vanligtvis tillskrivs marijuana har funnits att vara överdrivna," skriver LaGuardia i förord till studien. Det dröjde inte länge innan Anslinger attackerar studien som lättsinnig sociologi och medicinsk hokus-pokus och stämplar panelen som farliga. Anslinger förstör alla kopior av rapporten han kommer över.
1945FN (Förenta Nationerna) bildas och ersätter League of Nations.
1946Tack vare den s.k. LaGuardia-rapporten 1944 införs inget internationellt förbud när FN:s Commission on Narcotic Drugs sammanträr för första gången.
19481948 stormar polisen en fest där skådespelaren Robert Mitchum närvarar. Han häktas för innehav av marijuana. 1949 står han åtalad och döms till två år villkorlig dom och 60 dagar i fängelse. Men Anslingers teori att göra exempel av stora stjärnor för att stoppa användningen av cannabis hos befolkningen misslyckas. Faktum är att åtalet höjer Mitchums karriär och spelar rätt in i hans tuff kille-image och stjärnstatus både utanför och på filmduken i ett antal berömda roller.
1948-49Anslinger och FBN hade också en stor påverkan på filmindustrin. Alla manus som nämnde droger måste passera och godkännas av FBN och bara filmer där cannabis porträtteras negativt godkänds vilket t.ex. var fallet med 'She Shoulda Said No (Marijuana, The Devil's Weed)' (1949), om en nyfiken flicka vars karriär förstörs av marijuana.

Anslinger använde även filmindustrin för sin propaganda och flera filmer höjer FBN:s arbete till skyarna som t.ex. 'Johnny Stool Pigeon' (1949) där federala agenter infiltrerar ett heroinsyndikat och 'To The Ends of the Earth' (1948) där Anslinger spelar sig själv.
1950-taletNär 1950-talet kom stod det klart att Anslinger behövde en ny taktik rörande marijuana. Efterkrigsvärlden hade en ny fiende - kommunismen - och med den McCarthys häxjakt. Alla som inte passade in i den uppfattade normen av det amerikanska samhället var misstänkt.

Anslinger beslöt att länka samman marijuana med heroin - en drog som orsakade stora sociala problem och som misstänktes vara del i en kommunistisk plan att förstöra Amerika och dess värderingar. Anslinger distribuerade information som understödde denna uppfattning, även om han privat inte själv trodde på det. Trots det hävdade han att marijuana skulle kunna förvandla Amerika till en nation av pacifister när han tio år innan predikat hur cannabis framkallade våld. Ryktet om cannabis som antingen en farlig psykos-framkallande sustans eller flummig zombiedrog skulle komma att förknippas med marijuana för en lång tid framöver.

För att associera cannabis med heroin förklarade Anslinger att heroinmissbrukares första smak av droger var med marijuana från vilket de avancerade till mer farligare substanser i jakt på större kickar. Den s.k. inkörsportsteorin var född. Att han 1937 vittnat vid kongressförhör att marijuana inte ledde till heroin var nu bortglömt. Argumentet skulle bli ryggraden för Anslingers kvarvarande tid vid FBN. Inkörsportsteorin passade så bra för dem som förespråkade förbud och anti-droggrupper att ingen sedan dess ifrågasatt dess trovärdighet, trots att det inte finns några vetenskapliga bevis som stödjer tesen.
1951Attityder hårdnade och missbrukare sågs som kommunister och förrädare allt medan hysterin tilltog. Anslinger förklarade att cannabis gav kriminella mod att begå sina brott. 1951 vittnade han framför ett senatutskott som undersökte organiserad brottslighet. Anslinger förespråkade tuffare straff inklusive obligatoriska fängelsestraff. Som ett resultat introducerade kongressmedlemmen från Louisiana, Thomas Hale Boggs, hårdare lagstiftning som ett svar på vad han ansåg vara ett klimat av mildhet.

1951 blev The Boggs Act lag i USA. Nu kunde en person som dömts för innehav av cannabis för första gången motta 2-5 år i fängelse; en andra dom betydde 5-10 år och en tredje 10-20 år. Det fanns inte heller någon chans till villkorlig frigivning efter den andra domen, trots att t.o.m. våldtäktsmän och mördare kunde bli villkorligt frigivna. De hårdaste anti-marijuana lagarna återfanns i Södern där t.ex. Louisiana hade ett 99-årigt fängelsestraff enbart för innehav. I Georgia var det dödsstraff för en andra dom.
19551955 och framåt ökade FBN:s budget rejält tack vare uppfattade hot som medborgarrättsrörelsen och andra "hotfulla" minoriteter, kommunisthot, och en ökning i organiserad brottslighet. Droger var inte bara illegala, även att nämna dem var tabu och ingen vetenskaplig forskning tilläts kring beroende.

När forskare seriöst ville studera drogproblemet trakasserades dem av Anslinger och fick sina telefoner avlyssnade. Det fanns även planer på att plantera droger och anhålla dem för innehav. Oavsett Anlingers alla ansträngningar så fortsatte marijuana att finnas tillgänglig i stora mängder i USA.
1956USA höjer, genom Narcotic Control Act, maxstraffen för innehav av cannabis till mellan 10-40 år i fängelse.
1959-1975Bland de amerikanska soldaterna under Vietnamkriget (1959-1975) var bruket av cannabis stort, speciellt på slutet, och överordnade brydde sig inte längre om att ens försöka stoppa det. Det såldes t.o.m. marijuancigaretter till soldater helt öppet. För soldaterna var cannabis en underhållning och rekreation från krigets fasor. Kriget politiserade vidare cannabis från en symbol för dissent till en av yttrandefrihet och medveten kalkylerad civil olydnad.
1960-taletBeatgenerationen, som kan ses som föregångare till hippie-generationen, var även dom starkt påverkade av cannabis. De hade växt upp med den europeiska traditionen av experiementering med haschish, svarta jazzklubbar och skulle för alltd förändra den västerländska litteraturen.

Beats startade i NYC och hade en annan användning för droger. De använde dem för kreativitet, utmana deras verklighet och gamla värderingar. De centrala figurerna av Beat-generationen var Allen Ginsberg, William Burroughs, Gregory Corso, Lucien Carr, Dave Kammerer, Edie Parker, Jack Kerouac, och Neal Cassady.

Från Beatsen utvecklades en ny sorts ungdomskultur kallade Beatniks som tog vid där Beatsen lämnat vid med samma kritiska hållning till myndigheter och en fascination för subkulturer. Tonåringar börjar etablera sig som en social grupp och utveckla sin egen kultur och förkasta vad deras föräldrar stod för. När det gäller cannabis historia spelade Beatniks en stor roll genom deras stora antal som spred marijuana över varenda universitet i USA.

Vad Beatsen gjorde var att inte bara göra reklam för droger och göra dem mainstream. De skapade även ett klimat av personlig frihet, utmanade traditionella värderingar, skapade sin egen kläd- och musikstil, förändrade koncept om sexualitet, motverkade hyckleri, förespråkade individualitet och självuttryck, politiserade litteratur, och underminerade censur.

Aldous Huxley, Allen Ginsberg och Timothy Leary var en grupp drogförfattare och till skillnad från sina föregångare på 50-talet aktivt förespråkade sina läsare att använda vissa droger, speciellt marijuana, men också andra hallucingena substanser, för att öka medvetandet, personlig utveckling och skärpa sinnet. Droger och popkultur, oavsett Anslingers ansträngningar, hade blivit obestridligt oskiljaktiga.
1960-taletPå 60-talet i Nederländerna anses det olämpligt att straffa innehav av 10 gram cannabis på samma sätt som 50 gram heroin. Politiker börjar trycka på för förändringar av narkotikalagar som reflekterade och var anpassade till brottet.
1961Anslinger fortsatte att försöka införa sin narkotikapolitik på den internationella scenen såväl som hemma i USA. Vid FN:s Commission on Narcotic Drugs försökte han få med cannabis under kontrollen av en föreslagen singel konvention vilket hade avsikten att sammanslå alla tidigare konventioner. För det ändamålet använde han alla sina tidigare argument om de påstådda farorna med cannabis. I hemlighet utpressade Anslinger hela FN att gå med på överrenskommelsen om de inte ville att USA skulle använda sin vetorätt för framtida beslut.

1954 tvingade Anslinger till slut FN att gå med på att cannabis inte hade något som helst medicinskt värde och följdaktligen förbjöds cannabis internationellt. Sju år senare, 10 mars 1961, ratifierades Single Convention on Narcotic Drugs. Det betydde att cannabis tillsammans med en rad andra droger, förbjöds över hela världen. Även om ett individuellt land ville legalisera den så kunde man inte göra så. Däremot förbjöds inte cannabis om det kunde bevisas att den hade medicinska tillämpningar. INCB (International Narcotics Control Board) sattes upp för att övervaka och verkställa konventionen.
1961Med John F. Kennedy som nyvald amerikansk president mellan 1961 och fram tills han död 1963 drog det in nya vindar. JFK satte upp en konferens om narkotika och beroende med en 500-man stark panel. Delegaterna kom fram till att mycket av den "fakta" om cannabis var falsk.

En rapport publicerades kallad "The Prettyman Report" namngiven efter E. Barrett Prettyman, en pensionerad domare i högsta domstolen. Prettyman sade klart och tydligt att det inte fanns några bevis för att marijuana orsakade brottslighet och rapporter om dess farlighet var grovt överdrivna. Han föreslog att de federala lagarna skulle skrivas om när det gällde cannabis och avlägsna de allra hårdaste, obligatoriska och drakoniska straffen.

Många bedömare anser att denna radikala omsvängning i tänkande kan spåras till att Kennedy själv kan ha haft en hemlig personlig långvarig agenda när det gäller cannabis eftersom han nästan hela sitt liv lidit av ryggsmärtor och det sades att han använt cannabis för att lindra sin smärta.

Kommitténs fynd överraskade den amerikanska allmänheten och man började misstänka att FBN och anti-drog organisationers lobbyverksamhet var fel- och lögnaktig.
1962Anslinger pensioneras vid en ålder av 70 år och Henry Giordano tar över FBN men Anslingers tid vid makten var inte slut för det. Han förblev den amerikanska representanten för drogkontroll vid FN.
1963Författaren Aldous Huxley dör efter att ha drabbats av cancer. Starkt influerad av hallucinogener som meskalin, peyote och LSD som ett sökande efter upplysning under hela sin livstid tar han 100 mg LSD på sin dödsbädd och somnar fridfullt in den 22 november 1963. Böcker som The Doors of Perception, The Island, Brave New World och Heaven and Hell blir en inspiration för hippie-rörelsen.
19641960-talets många omvälvningar och händelser skapade flera omtalade legaliseringskampanjer. Den första var LeMar (Legalize Marijuana) med Allen Ginsberg och Ed Sanders den 27:e december 1964 i New York. 19 personer deltar. Inom 12 månader fanns det förgreningar över hela landet.
1964Den israeliska kemisten Raphael Mechoulam lyckas tillsammans med Yechiel Gaoni isolera tetrahydrocannabinol (THC) från cannabisplantan och några år senare sker den första syntesen av THC.
1965FBN uppskattade inte Allen Ginsberg och försökte hela tiden få fast honom, när de misslyckades gick de efter hans vänner. I mitten av 60-talet var Amerika skakat av förvirring. Rasistiska överfall, mordet på JFK, rasuplopp, demonstrationer, medborgarrättskamper, i en nation där hälften av befolkningen var under 30 år.

P-pillret uppfanns och sexuell moralitet upplöstes, flera viktiga sociala rörelser grundas: feminism, universitet, miljö, yttrandefrihet, och krigsmotstånd. Mitt i mellan fanns marijuana som kom att bli ett flaggskepp för en hel generation. Den erbjöd frigörelse på ett sätt som ingen kunde drömt om.

Cannabis blev också associerad med en "oamerikansk" livsstil av sex, droger och rock n' roll. Många av FBI och FBN:s angrepp på vad de ansåg vara hot baserades på droglagar och åtalen var ofta politiskt motiverade mot t.ex. black panthers-medlemmar, ledare av studentorganisationer och vänsterprofiler.
1965Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL) grundas 1965 av Frank Hirschfeldt - som blev förbundets första ordförande. Organisationen är en av få riksomfattande organisationer som inte delar målet om det narkotikafria samhället. Medlemmarna består främst av före detta narkomaner och läkemedelsberoende, men även vårdpersonal, forskare och anhöriga. Organisationen vill främst verka för en nyansering av narkotikadebatten, som de anser vara obalanserad och svartvit.
1965Amfetaminhysterin på 60-talet utbryter i Sverige. Efter debatt under våren 1965 startar ett legalförskrivningsprojekt i Stockholm. Tanken var att läkare skulle få rätt att skriva ut narkotika på recept till kroniska missbrukare i syfte att minska deras kriminalitet. Bejerot varnade för att detta stred mot all vetenskap och beprövad erfarenhet inom narkotikaområdet. Han tog sin egen stickmärkesundersökning vid häktet som bevis för att experimentet ledde till en hastig, epidemisk, spridning av missbruket.
1965Den nya vågen av tänkande människor föder fram psykologen och universitetsprofessorn Timothy Leary som genom sitt förespråkande av cannabis, och inte minst LSD, blir samhällets fiende nummer ett. Leary anhålls första gången för innehav av marijuana 1965 vid gränsen mellan USA och Mexico. I bilen han åkte i hittas 15 gram cannabis. (Se 1966.)
1965Rikspolisstyrelsen bildas i Sverige där Carl Persson blir chef. Persson är en nära vän till Nils Bejerot och stödjer hans idé om ett narkotikafritt samhälle.
1965-1970Denna period såg boomen för den amerikanska undergroundpressen i form av tidningar som The San Franciso Oracle, Village Voice och The International Times. Undergroundpressen skapade även comix, en satirisk och censurfri seriegenre, med legender som bl.a. Robert Crumb.

I dessa serietidningar var cannabis ofta ett förekommande inslag. Karaktärer som Fabulous Furry Freak Brothers var t.ex. en Bröderna Marx-version på marijuana. Vid sin topp uppskattades det att föregångaren till dagens alternativa media hade en läsarkrets på över 30 miljoner.
1966Timothy Leary döms till 30 år i fängelse på grunder av att han brutit mot Marihuana Tax Act. Domen överklagas med hänvisning till att lagen strider mot författningen som förbjuder åtalade att vittna emot sig själva. Leary släpps fri i väntan på att överklagan ska behandlas. (Se 1965.)
1966Leary blir en undergroundikon på 60-talet och en förespråkare för psykedelisk drogforskning, spirualitet och användning. Han myntar och populariserar uttrycket Turn on, Tune in, Drop out. En fras som kommer till honom i duschen en dag för att sprida LSD:s fördelar. Slogan uppmanar människor att initiera kulturell förändring genom bruk av psykedeliska droger och lösgöra sig själva från existerande konventionalism och samhällshierarkier. Första gången han nämner frasen är i ett tal han levererar i New York 1966.
1966Efter 25 år upphör 1966 det statliga stödet till svensk hampaberedning. I svenska apotek säljs fortfarande mediciner gjorda på cannabis.
1966Den federala regeringen i USA förbjuder LSD.
1966Den marijuana-rökande pacifistiska och alternativa ungdomen blir känd vid två namn. Flower Power och Hippies och marijuanrökning blir en social aktivitet inom hippie-kollektiven. De hade två spirituella ledare, Timothy Leary och Ken Kesey. Kesey var intresserad i experiementation med hallucinogena droger och psykiatrist. Hans arbete ledde senare fram till boken One Flew over the Cuckoos Nest.
1966-67Anhållningar för innehav av marijuana ökar mellan 1966-67 med 94.3 procent vilket juridiskt sett betydde att det amerikanska samhället innehåller miljontals av icke straffade brottslingar i vad en journalist för Life Magazine kallar "den största masstrotsen av en lag sedan alkoholförbudet."
1967Den klassiska cannabisvarianten Red Lebanese når Kalifornien.
1967Henry Giordano må ha varit chef för FBN men Anslinger fortsatte ha inflytande. 1967 vittnade han inför en senatkommitté att lobbyister som försökte liberalisera marijuanalagarna var egentligen ute efter att legalisera dem. Om USA, argumenterade han, anslöt sig till FN:s Single Convention on Narcotic Drugs från 1961, så skulle man kunna använda sina obligationer till konvention för att krossa alla legaliseringsinitiativ av cannabis. Utan debatt röstas motionen igenom med rösterna 84-0. USA ratifierar konventionen 1967.
1967Mat- och läkemedelsadministrationen i USA, FDA (Food and Drug Administration), beviljar tillstånd till läkaren Andrew Weil från Harvards skola av medicin att genomföra "grundläggande säkerhetsstudier av den mänskliga användningen av marijuana."
19671967 var ett turbulent år i USA. Vietnamkriget eskaleras och tusentals av amerikaner undviker sin militära inkallelse p.g.a. moraliska skäl.
1967Myten om att rökta bananskal gör dig hög startar i USA när ett recept för extrahering av det påhittade kemiska ämnet Bananadine publiceras som ett skämt i undergroundtidningen Berkeley Barb. Efter att receptet trycks i The Anarchist Cookbook 1970 i tron att det är sant sprids myten till att bli en av de mest populära och moderna skrönorna inom populärkulturen någonsin. Den ursprungliga avsikten för skämtet var att driva med myndigheterna och få dem att tro att de nu måste stoppa bananhandeln.
1967The Beatles släpper det klassiska albumet Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band vars texter klart är påverkade av cannabis.
1967Summer of Love förklaras i San Francisco och den första Be-In, ett rally under San Franciscos Golden Gate Bridge, samlar tusentals av hippies för att röka cannabis, älska, och lyssna på musik i form av Jefferson Airplane m.fl.
1967I juni hålls Monterey International Pop Festival som varar i tre dagar med artister som Jimi Hendrix, The Who, Otis Redding, och The Grateful Dead. En föregångare till den största rockmusiksamlingen någonsin, Woodstock.
1968Timothy Leary anhålls den 26:e december 1968 åter igen för innehav av några marijuanacigaretter och döms till tio år i fängelse. Leary hävdar att dem två marijuanacigaretterna planterades av den anhållande polismannen.
19681968 uppskattas det att det fanns 200,000 hippies, plus ytterligare 200,000 som lever som hippies när de kan och hundratusentals fler som använder psykedeliska substanser, mestadels marijuana, i USA. Det finns praktiskt taget hippies i varenda västerländsk stad i världen.
1968Föräldraföreningen Mot Narkotika, FMN, startar sin verksamhet 1968 i den västra stockholmsförorten Vällingby, där ett antal föräldrar som helg efter helg var ute och letade efter sina barn som alla gemensamt använde cannabis. "Vällingbygruppen" beslöt att starta en föräldraförening mot narkotika, vars syfte och förhoppning var att den snart inte skulle behövas mer och att de skulle kunna avveckla sig själva.

Ett par år senare startade man föreningar även i Västerås och Malmö. I maj 1973 bildades Riksförbundet FMN efter diskussioner mellan grupper från Malmö och Västerås. Föreningen består av föräldrar och anhöriga till missbrukare. Organisationen arbetar med opinionsbildning för en restriktiv narkotikapolitik på samma sätt som RNS och ger även ut information om droger och olika aspekter på missbruk.
1968John Lennon och Yoko Ono anhålls för innehav av cannabis i London. Lennon hävdar att drogen planterats av polisen men erkänner sig skyldig till förseelsen i en domstol.
1968Reggaestjärnan Bob Marley anhålls för första gången för innehav av cannabis och dömds till en månads fängelse.
1968Cannabis hade redan använts över hela världen som örtläkemedel och naturmedicin. När det gäller medicinsk användning av cannabis börjar den intressera forskare mer och mer fr.o.m. 1960-talet. Mycket tack vare en ökning i populäritet samtidigt som tabut kring drogen försvann.

Bland de första att studera dess effekt som medicin var Andrew Weil och Norman E. Zinberg vid Harvards universitet i Boston. Deras studie publiceras 1968 och kallas Clinical and Psychological Effects of Marijuana in Man och fokuserar på dess berusande effekter. Samtididgt börjar rykten och personliga berättelser spridas bland människor, i undergroundpressen och populärpressen, om hur cannabis kan hjälpa vissa medicinska tillstånd.
Slutet på 1960-taletReggae-musiken utvecklas på Jamaica i slutet på 60-talet. Genrens ursprung är traditionell afrikansk och karibisk musik, amerikansk rhythm och blues och jamaikansk ska och rocksteady. Tempot är vanligtvis långsamt. Reggae innehåller två subgenrer: roots reggae (ursprunglig reggae) och dancehall reggae, vilket uppstod på slutet av 70-talet.

Dess texter hanterar en rad olika ämnen som tro, kärlek, sex och breda sociala frågor. Den är ofta kopplad till Rastafarie-rörelsen som mycket väl kunde ha fallit i glömska om det inte varit för just reggaemusiken, de fattiga svartas egna protestmusik, som spreds runt världen tack vare stjärnor som Peter Tosh och Bob Marley.
1969Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) grundas 1969 i Sverige av socialläkaren Nils Bejerot.
1969Den 19:e maj dömer USA:s högsta domstol att Timothy Leary hade rätt i sin överklagan och förklarar Marihuana Tax Act ogiltig och hans fällande dom från 1965 ogiltigförklaras. Fallet blir känt som Leary v. United States. (Se 1966.)
1969Timothy Leary meddelar att han ställer upp som kandidat till guvenör av Kalifornien, hans motståndare är ingen mindre än Ronald Reagan. Hans kampanjslogan är "Come together, join the party." Den 1 juni 1969, ansluter sig Leary till John Lennon och Yoko Onos Bed-In i Montreal. Lennon skriver senare en kampanjsång för Leary kallad "Come Together."
1969Det första hasselakollektivet bildas i Hassela 1969 av K-A Westerberg. Det satsar på ungdomar mellan 13 och 20 år som har något något slags missbruk eller social problematik. Kollektiven, som i praktiken är rörelsedrivna behandlingshem inom LVU (Lagen om Vård av Ungdom), består av ungdomar på väg in i ett liv av kriminalietet och droger och en medlevande vårdpersonal.

Organisationen har fått stort inflytande i svensk narkotikapolitik. Den socialdemokratiske riksdagsmannen Vidar Andersson fungerade t.ex. som narkotikapolitiskt sakkunnig under regeringen Persson. Målet med behandlingshemmet är inte primärt att bota ungdomarna från droger eller kriminalitet, istället vill man om-utbilda ungdomar till ett vanligt liv. Detta sker över en period av mellan 12-15 månader som sedan följs av en 12 månader lång uppföljningsperiod.

Man försöker leva ihop i en storfamilj och mycket vikt läggs vid att vårdpersonal skall dela villkor med de missbrukande ungdomarna och delta i gemensamma uppbyggliga aktiviteter. Man blir känd för Hasselamodellen, en kontroversiell behandlingsmetod som går ut på att först krossa och sen driva ut varje del av det gamla "jaget" hos en missbrukare för att en helt ny individ ska träda fram ur askan. Rapporter och vittnesmål om övergrepp och kränkningar av de intagna har förföljt organisationen ända sen starten.
1969Efter en mediahypad polisräd i London bötfälls George Harrison för innehav av cannabis.
1969En halv miljon människor samlas för Woodstock och cannabis konsumeras helt öppet. En läkare på plats summerade eventet så här: "Under hela festivalen har jag inte behövt behandla en enda blodig näsa eller vålds-relaterad skada. Jag undrar vad som skulle ha hänt om de femhundratusen personerna hade varit alkohol-drickande sportsfans?"
1969Den brittiska regeringen sätter upp Advisory Committe on Drug Dependence efter kritik av landets narkotikalagar som rapporterar direkt till inrikesministern. Panelen hade sociologer, polischefer, domare, psykiatriker, och farmakologer. Deras rapport, som blivit känd som The Wootton Report efter dess ordförande Baronessan Wootton of Abinger, publiceras 1969 och bekräftar tidigare studier.

"Efter att ha granskat allt material tillgängligt finner vi oss själva i överrens med sammanfattningen som Indian Hemp Drugs Commission (1893-94) och New Yorks Mayors Committee on Marihuana (1944) nådde, att den långvariga konsumeringen av cannabis i moderata doser inte har några skadliga effekter."

Man fortsatte med att säga att "cannabis är mycket mindre farlig än opiater, amfetamin, och barbiurater, men också mindre farlig än alkohol och det är användarens personlighet, istället för drogens egenskaper, som gör att användaren fortsätter med andra droger."

Rapporten rekommenderar att regeringen ska "skapa en situation där användaren inte ska behöva straffas med fängelse för ett brott som bara involverar innehav för personligt bruk eller tillförsel i en mindre skala". Rapporten kritiseras hårt av anti-drog grupper och pressen. Regeringen ignorerar rapporten och skärper istället straffen.
1969Richard Nixon blir president och bekämpningen av droger blir en av hans topprioriteter.
1970- och 80-talenGenom 70- och 80-talen ökar kännedomen om medicinsk marijuana bland folk och forskare bekräftar de anekdotiska bevisen sjuka människor berättar om. Patienter börjar använda plantan mer och mer över hela världen och kriminaliserar sig själva för att kunna konsumera den.

Personer som genomgår kemoterapi mot cancer finner att den är effektiv mot illamående och uppkastning som orsakas av behandlingen. Den reducerar även smärta och stimulerar aptiten. För dem som lider av MD (muskelförtvining), MS (multipel skleros) och andra sjukdomar som orsakar spastikhet finner den effektiv mot krampryckningar.

Epileptiker, handikappade och förlamade personer upptäcker att den hjälper dem att kontrollera deras muskelkramper medan dem som lider av ledinflammation använder den som smärtstillare och muskelavslappnare.

Inte bara är cannabis effektiv på egen hand. Det visar sig också att många patienter, som använder cannabis ihop med vanliga utskrivna läkemedel, kan reducera deras behov på opiat-baserad medicin som annars ger dem svåra biverkningar.
1970På Jamaica uppskattas det att 70 procent av arbetarklassen använder marijuana genom att antingen röka den eller förtära den genom the, tonic, som tillsats i maträtter, i magiska ritualer eller som medicin. Användandet är det högsta i världen och spänner över alla åldersgrupper som en social avslappnare och lindring för smärtor och krämpor påbjudna av hårt arbete.

Drogen används i så stor utsträckning, trots dess olagliga status, att Center for Studies of Narcotic and Drug Abuse of the US National Institute of Mental Health sponsrar ett antropologiskt och medicinskt studieprogram 1970 för att utreda drogens påverkan på kroniska användare.
1970Den 21:a januari 1970 döms Leary till tio år i fängelse för sin anhållning 1968.
19701970 förbjuds hampodling helt av den svenska riksdagen med argumentet att hampa är narkotika.
19701970 fritas Timothy Leary från fängelse av The Weathermen, en radikal undergroundrörelse, och flyr i exil till utlandet.
1970Den amerikanska regeringen tvingas erkänna att deras drogåtgärder är ett misslyckande efter att ha retat upp medelklassen. Tusentals av annars respekterade medborgare, de flesta under 25 år, hade givits fängelsestraff och brottsregister för vad många ansåg vara en bagatellartad förseelse. Under dessa påtryckningar började politiker omvärdera kriminaliteten av marijuanaanvändning och straffen förknippade med den.

Fr.o.m. 1969 hålls en serie av kongressförhör som adresserar situationen vilket 1970 leder fram till ny lagstiftning, känd som US Controlled Substances Act, som liberaliserar cannabislagarna i USA. Straffen sänks drastiskt och innehav förändras till en förseelse. Alla droger kategoriseras i fem klasser baserad på deras möjlighet för missbruk och accepterat medicinskt värde.

Cannabis hamnar i Klass I tillsammans med heroin och kokain och bedöms ha en "hög potiential för missbruk" och "ingen nuvarande accepterad medicinsk användning." En klassifiering som fortfarande gäller.
1971FN sätter upp Fund for Drug Control, idag känd som UNDCP (UN Drug Control Programme), för bekämpning av narkotika internationellt.
1971FN inför en ny narkotikakonvention, Convention on Psychotropic Substances, speciellt avsedd att förbjuda psykedeliska droger, amfetamin och barbiturater. Fördraget kommer efter det vilda och ökande experiementerandet av kraftfulla hallucinogena droger på 60-talet i västerländska nationer.

The Single Convention on Narcotic Drugs från 1961 kunde inte förbjuda dessa nya substanser eftersom dess omfattning var begränsat till cannabis, kokain och opium. Den nya konventionen inkluderar nästan varenda tänkbar sinnesförändrande substans. Lagen restrikterar import och export och andra regler som begränsar användningen till medicinska och vetenskapliga ändamål.
1971NORML (National Organization for the Reform of Marijuana Laws), världens första organiserade pro-marijuana lobbygrupp, grundas i Washington av advokaten Keith Stroup. Man förespråkar inte användning av cannabis utan riktar istället in sig på att reformera de styrande lagarna.

Stroup anser att det finns bättre sätt att förhindra dess bruk än kriminalisering. För att få ihop en startbudget närmar sig Stroup ett antal liberala organisationer som tackar nej. Till slut frågar han Playboys skapare Hugh Hefner. Hefner ger Stroup $5000 och donerar ett år senare $100,000 vilket gör att man kan komma på fötter.
1971Två år efter Nixon blir president förklarar han den 17 juni 1971 ett krig mot droger och att illegala substanser numera är Amerikas fiende nummer ett. Med nya lagar ges polisen rätt att frysa misstänkta personers tillgångar och egendom och kostsamma ersättningsprogram för grödor införs utomlands.

Åtgärderna förändrar det amerikanska rättsystemet för att anpassas till drogkriget. Detta leder till en massiv uppgång i anhållningar och fängelsestraff för icke-våldsamma narkotikabrottslingar och början på Amerikas fängelseindustri.
1971USA:s första officiella drogtsar, Dr. Jerome Jaffe, tillsätts 1971 bl.a. för att hantera den känsliga frågan med amerikanska soldater som kommer tillbaka beroende på opiater efter deras tjänstgöring i Vietnam.
1971Runt denna tid börjar sändningsmyndigheten FCC (Federal Communications Commission) utöva påtryckningar på de nationella radiostationerna att utöka drogutbildningsprogrammen och förhindra att drogliberal musik spelas.

Låtar och album tvingas förhandsgranskas innan de spelas och alla stationer som inte går med på kraven förlorar sin licens. Musikbolagen rensar också ut artister de anser är musikaliskt kopplade till droger.
1971Cannabis ingår nu i den amerikanska kulturen och en ny sorts marijuanaaktivist dyker upp på scenen. John Sinclair är en musiker, artist, musikpromoter och journalist som anhålls för innehav av marijuana några gånger på 60-talet. 1969 döms han till tio år i fängelse för innehav av två marijuanacigaretter och en ny rörelse grundas för att få honom frisläppt.

John Lennon skriver protestsången John Sinclair som han framför på ett protestrally och musikkonsert 1971 i Ann Arbor med artister som Allen Ginsberg och Jerry Rubin. Konserten upmärksammas globalt och får enorm publicitet vilket gör att domen övervänds. Sinclair fortsätter sedemera med sin cannabisaktivism med olika kommunprojekt och grupper för fångars rättigheter.
1971Storbritannien skärper straffen med införandet av Misuse of Drugs Act. I den rankas illegala droger i tre klasser: A innehåller heroin, kokain och morfin. B innehåller kodein, amfetamin, barbiturater och cannabis och C:s substanser är steroider och anti-depressiva läkemedel.
19721972 uppskattas det att det finns mellan 500,000 och två miljoner användare av cannabis i Storbritannien och siffran fortsätter att stiga.
1972Psykiatrikern Tod Hiro Mikuriya publicerar boken 'Marijuana Medical Papers 1839-1972' som blir en milstolpe i den moderna rörelsen för att legalisera medicinsk marijuana.

Som f.d. direktör för cannabisforskning hos National Institute of Mental Health Center for Narcotics and Drug Abuse Studies samlar han in material från referenssektionen vid National Library of Medicine och räddar den medicinska kunskapen från att falla i glömska och bereder således vägen för cannabis användning i flera alternativa medicinska applikationer. Detta till stor irritation av förbudsanhängare.
1972Anekdotiska rapporter (specifika individuella fall) indikerar att marijuana kan vara effektiv för att behandla illamående från kemoterapi.
1972Storbritannien och Amerikas historia ekar i många andra länder. Lagar mot cannabis etableras p.g.a. internationella överrenskommelser och påtryckningar, inte p.g.a. att cannabis utgör något större hot mot samhället. Det finns ett undantag: Nederländerna.

Holland anser att det går inte att stoppa cannabis användning och det näst bästa är att försöka kontrollera och reglera den istället. Nederländerna utvecklar en ny narkotikapolitik. En politik som till stor del bygger på Baan-rapporten från 1972 som är en regeringskommission ledd av psykiatrikern och beroendexperten Pieter A.H. Baan.

Den ger en översikt av faran associerad med användning av olika droger och delar upp dem efter risken de utgör för psykisk, fysisk och social skada. Även alkohol och tobak finns med. Man kommer fram till att den stigmatisering som en kriminalisering medför bara bidrar till en intensifiering av beteendet på ett farligt sätt.

Man bekräftar att cannabis inte leder till användning av andra droger, risken med cannabisprodukter är relativt harmlösa och sällsynta, de flestas drogbruk stannar vid experiementering och att kriminalisering leder till en ökad kontakt mellan cannabisanvändare och konsumenter av tyngre droger vilket ökar risken för blandmissbruk. Både missbrukare och brukare skulle helt enkelt tjänas bättre genom en tolerant narkotikapolitik till motsats till en repressiv.

Konceptet med mjuka och hårda droger samt droger med acceptabel och oacceptabel risk uppfinns. En indelning och tänkande som skulle komma att spridas över nästan hela Europa.
1972Den 10 Augusti anhålls Paul McCartney och hans fru Linda i Sverige för införsel och innehav av cannabis. De tvingas betala böter på ca 10,000 kr.
1972Coffeeshop-systemet utvecklas över hela Holland när lagen ändras för att göra upp till 30 gram cannabis en mindre förseelse. Mängden bestäms av en uppskattning för hur mycket en genomsnittlig rökare konsumerar under tre månader.

Den första lokalen öppnar 1972 på Weesperzijde 53 i Amsterdam och kallas Mellow Yellow. En del säljer säljer även alkohol men inga andra droger tillåts i lokalerna och en strikt åldersgräns införs, samtidigt som polisen accepterar deras närvaro. Coffeeshop-ägarna är oerhört seriösa när det gäller att följa dessa regler eftersom de har utsetts att reglera och sköta försäljningen av cannabis åt regeringens vägnar.
19731973 uppskattas det att 40 procent av alla amerikaner mellan 18-25 år har använt cannabis.
1973Paul och Linda McCartney bötfälls ca 1500 kr den 8:e mars 1973 för att året innan ha odlat fem cannabisplantor på en av sina fastigheter i England.
1973Timothy Leary tillfångatas i Afghanistan 1973 och utelämnas till USA för att avtjäna sitt straff. (Se också 1970.)
1973I samband med Nixons nya krig mot droger och dess omorganisering slår han 1973 ihop flera övervakande och polisiära drogmyndigheter, däribland den gamla FBN till en gigantisk byråkrati, DEA (Drug Enforcement Agency).

Den nya drogbekämpande myndigheten har i mitten av 70-talet 10,000 agenter och opererar över hela världen. DEA ges extraordinär makt vilket gör att de kan samla in information om vem de vill genom telefonavlyssning, igenomsökning av bostäder utan en fullmakt, beslagta egendom och fastigheter och använda alla sorts möjliga medel de anser nödvändiga för att försöka stoppa droghandeln.
1973I England ökar intresset för cannabis med en efterapning av USA samtidigt som kreativa människor använder drogen. En av förgrundsfigurerna är den brittiska författaren Michael Hollingshead som 1973 publicerar 'The Man Who Turned On the World', en bok om drogkultur och som introducerar Timothy Leary för det brittiska folket.

Han sätter också upp World Psychedelic Centre i London som attraherar berömda rockmusiker och andra kändisar. Detta leder i sin tur till etableringen av flera pro-cannabis lobbygrupper i England, bl.a. SOMA (Society for Mental Awareness). Namnet härrör från Huxleys bok Brave New World där den är namnet på den drog som distilleras från magiska svampar. De arrangerar också flera kända reklam-kampanjer i brittisk media och demonstrationer som kallar på droglagreform.
1973USA:s konservativa regering vill en gång för alla avfärda cannabisliberaliseringen och grundar som ett resultat en kommission för att studera drogen. Utskottet döps till The Shafer Commission efter dess ordförande och f.d. guvenören av Pennsylvania, Raymond Shafer.

Kommissionen studerar påståenden om cannabis skadlighet och går tillbaka över 50 år i historien samtidigt som man finansierar ny forskning. I sin slutrapport publicerad 1973 rekommenderar man att marijuana för personligt bruk och försäljning bör avkriminaliseras. Inga bevis stödjer teorier att cannabis är en faktor i brott, galenskap, sexuell avvikelse, promiskuitet eller leder till andra droger.

"Vi håller den enhälliga åsikten att cannabisanvändning inte är ett sådant gravt problem att individer som röker marijuana, eller innehar den för det ändamålet, bör vara föremål för kriminella procedurer. Kriminell lagstiftning är ett för grovt verktyg att applicera på personligt innehav även med avsikten att avskräcka användning. Därför rekommenderar kommissionen att innehav av marijuana för personligt bruk inte längre ska vara ett brott. Den faktiska och möjliga skada från bruk av drogen är inte stort nog för att försvara intrång i privat beteende via kriminell lagstiftning," skriver man bl.a.

Nationella organisationer av läkare, advokater, hälsogruper, t.o.m. religiösa stift, håller alla med. Nixon gör det inte. Han hade handplockat alla 13 ledamöterna i kommissionen för att påverka resultatet. Upprörd över slutrapportens sammanfattningar avfärdar han den och anklagar kommissionen för liberala tendenser och ökar istället budgeten för drogbekämpning.
1974Invånarna i staden Ann Arbor i delstaten Michigan röstar att ändra stadens chartra (ett dokument som tilldelar en stad eller land vissa rättigheter). Resultatet blir ett av landets mest liberala marijuanalagar. Straffet för innehav reduceras till en böter på $5. Varje år håller även staden en fest kallad Hash Bash för att protestera mot det federala förbudet på cannabis.
1974Den f.d. cannabismugglaren Thomas King Forcade, från Underground Press Syndicate, grundar den amerikanska cannabiskulturtidningen High Times tillsammans med ett antal anonyma medarbetare. Ursprungligen designad efter Playboy hade man istället för ett mittuppslag med en naken dam, en närbild på en cannabisknopp. Som mest populär hade man en månatlig utgåva på 400,000 där det uppskattades att 9.4 människor läste varje kopia.
1974När Gerald Ford blir president 1974 blåser det nya vindar av förändring genom USA ännu en gång. Ford håller inte med Nixon om hans stränga åsikter om substansberoende och anser narkotikapolitiken bör reflektera verkligheten av drogmissbruk.

Han tillsätter ännu en kommission på narkotika som 1975 upprepar de tidigare fynden att cannabis inte var ett hot mot samhället, att eliminering av missbruk var osannolikt och myndigheter bör fokusera på att förminska problemet och reducera dess negativa effekter. Man rekommenderar också att myndigheterna ska gå efter de stora drogkartellerna istället för individuella odlare eller användare.
19751975 tar en amerikansk patient saken i egna händer trött på regeringens föråldrade syn på cannabis. Robert C. Randall, en grön starr-patient, anhålls efter att ha kultiverat cannabis i sitt hem i Florida.

Vid rättegången argumenterar han ett försvar av medicinskt behov och vinner. Detta tvingar den federala regeringen att för första gången erkänna marijuana som medicin och etablera programmet IND (Investigational New Drug) som ser till att kvalificerade patienter har en säker och laglig tillgång till cannabis.
1975I november 1975 möts de flesta ledande forskare på området av medicinsk cannabis i Asilomar Conference Center, Pacific Grove, Kalifornien. Seminarierna bekostas av NIDA (National Institute of Drug Abuse) för att offentliggöra ett kompendium av deras samlade studier. När seminariet avslutas reste nästan samtliga deltagare en begäran att den federala regeringen omgående ska avsätta skattepengar till ökad forskning. Många av dem anser att cannabis har potiential att bli en av världens främsta mediciner under 1980-talet.
1975Resultatet från studien påbörjad 1970 publiceras i rapporten 'Ganja in Jamaica' och fynden är fascinerande. Man finner att
 • marijuanbruk var anledningen till en avsevärt lägre nivå av alkoholism än någon annanstans i Västindien,
 • den orsakade inte någon mätbar hjärn- eller kromosomskada,
 • den var inte psykologiskt beroendeframkallande och
 • det existerar ingen länk mellan marijuana och brottslighet.
Ännu mer intressant är att studien förklarar att cannabiskulturen har en inbyggd återhållsamhet som kontrollerar de sociala effekterna av cannabis. Bl.a. att personer bör undvika nyttja drogen om de inte befinner sig i ett lugnt tillstånd och att ganja aldrig bör konsumeras på en tom mage. Trots att studien genomförs med all vetenskaplig stränghet och kontroll ignoreras den av internationella regeringar eftersom den inte stödjer åsikten att cannabis bara har negativa konsekvenser.
1975Cannabis spiritualitet och bruk i Indien och dess användning bland primitiva stammar leder till en ökning i dess populäritet i västerländska nationer. Studier om österländska religioner och filosofier som hinduism, buddism och taoism ökar. Det samma gäller intresset för amerikanska indianer.

Från dessa skapas ett överflöd av kulturella intressen i allt från hållbar energi och kärnkraftsmotstånd till mänskliga rättigheter och astrologi. Hippie-rörelsen kom att betyda en symbol för den elementa kreativa kraften i naturen kontra den nedärvda förstörelsen hos mänskligheten.

Tack vare ett ökande i resor sprids kunskap och information om cannabis från muslimska länder till väst och runt hela världen i och med att fler och fler börjar röra på sig och upptäcka världen. Det samma gäller för smugglingen av cannabis. 1975 hade cannabis förvandlats till den mest använda illegala rekreationsdrogen i de flesta västerländska länder. Drogen var inte längre bara för hippies och upprorsbenägna tonåringar, utan ett helt spektrum av människor från högavlönade chefer till vanliga arbetare, använde cannabis söta smak som ett socialt accepterat glidmedel.
1975Harry Anslinger dör den 14 november 1975, 83 år gammal, blind och beroende av morfin som smärtstillande medel. Han måste ha varit förkrossad. Allt han kämpat för verkar upplösas. Han kan inte förstå hur marijuana blivit så populär.
1975Headshops-boomen inträffar i USA i mitten på 70-talet. Head-shops är affärer där vuxna kan köpa alla droginstrument och parafernalia, utom drogen, de behöver för sin konsumtion. Pipor, rullpapper, t-shirts, odlingsutrustning, böcker, rökelser, behållare, vågar, etc.
1976Överallt i Amerika startar föräldrarorganisationer mot droger som en motreaktion på de liberala vindarna från åren tidigare. 1976 och framåt grundas t.ex. Families in Action och National Federation of Parents for Drug-Free Youth.

Med hjälp av pseudo-forskning och artiklar som skulle gjort Anslinger stolt, eftersom de bara betonar de negativa psykologiska, fysiologiska och sociala effekterna av cannabis och ignorerar bekvämt de positiva, skapas en ny fras i anti-marijuana ordförrådet: amotivational syndrome (cannabisrelaterat motivationsproblem). Ett vetenskapligt-låtande symptom för att beskriva personer som känner sig alienerade, letargisk och apatiska p.g.a. deras konsumtion av cannabis.

Som ett resultat av hysterin införs förbud mot headshops i många delstater och städer vilket nästan tar död på drog-parafernalia industrin. Men trots den förhårdnande attityden minskar inte användningen av cannabis, den bara görs mer hemlig.
1976Timothy Leary frisläpps från fängelse 1976. (Se också 1973.)
1976Året efter kommer ett dråpslag för forskare när en plötslig regeringspolicy återigen förbjuder all federal forskning på cannabis för terapeutiskt bruk. Genom en intensiv lobbyverksamhet lyckas de privata läkemedelsföretagen i USA förmå den federala regeringen att överlåta finansiering och slutprövning av hela forskningen kring cannabis till dem.

Deras argumenterade gick bl.a. ut på att de då skulle få tid att ta fram syntetiska ersättningspreparat (vilka kan patenteras), utan kostnader för den federala regeringen och utan risken att patienterna skulle bli "höga". Forskning ska bara bedrivas på Delta-9 THC, inga av de över fyrahundra andra potentiella terapeutiska beståndsdelarna i cannabis får användas.
1976Reggaelegenden Peter Tosh släpper sitt soloalbum Legalize It på CBS Records. Titellåten blir snart en nationalsång för marijuanarörelsen och en favorit på hans konserter.
19761976 ändras lagen i Nederländerna avseende innehav och försäljning under vissa bestämmelser och coffeeshop-systemet skrivs in i lagen. Cannabis legaliseras inte, det är omöjligt eftersom Holland har undertecknat FN:s narkotikakonventioner, men personligt innehav ignoreras av polisen och det blir accepterat för speciella kaféer att förmedla och tillhandahålla cannabis utan åtal.

Regeringen tar en pragmatisk hållning genom att adressera verkligheten av situationen. Fördelarna med ett licenssystem av cannabis ses som betydande eftersom konsumering kan kontrolleras, korrekt drogundervisning och information kan distribueras, försäljningen kan övervakas, och framförallt kan distribution på officiellt specifierade platser sepereras från tyngre och farligare droger. Det får effekten att cannabis inte längre ses som avvikande eller anti-socialt av ungdomar vilket gör att dem inte marginaliseras och stöts ur från samhället.
1977Valet av Jimmy Carter 1977 ses som landets första riktiga chans till legalisering. I ett tal till nationen samma år är Carter tydlig med sin avsikter: "Straff och innehav av en drog bör inte vara skadligare för en individ än användandet av drogen sig självt ... Ingen annanstans är detta mer tydligt än med de lagar som rör innehav av cannabis för privat personligt bruk," säger han.

Ansvarig för Carters drogpolicy var den brittiskfödda psykiatrikern Peter G. Bourne. Efter en drogskandal 1978 där Bourne var inblandad i att ha skrivit ut ett illegalt recept för ett lugnande medel till en av sina assistenter anklagas han själv för att använda droger och tvingas avgå. Anti-marijuana lobbyn ser sin chans och Carters administration tar tillbaka sitt förslag att liberalisera lagarna kring cannabis.
1978Filmen 'Up in Smoke' har premiär i USA och blir den 12:e mest inkomstbringande filmen det året. Filmen gör också Cheech (Marin) & (Tommy) Chong till världskändisar. När filmen har premiär i Sverige under titeln 'Upp i rök' kritiseras den som drogpropaganda.
1978Den borgerliga regeringens tillträde 1976, deras letande efter politiska poäng tillsammans med socialdemokratins ambitioner i folkhygien skapar den perfekta mardrömmen för många människor. Sveriges riksdag slår 1978 fast att narkotika är oförenlig med svensk kultur. En rad kampanjer sjösätts i syfte att bygga ett antidrog-medvetande i hela landet.

Programmet bygger på en systematisk doktrin Nils Bejerot lagt fram och själv försäkrar han att om det bara genomförs kompromisslöst och samhällets alla delar följer hans råd kommer målet att nås. Men bara då. Alternativet är demokratins slut. "Lyckas man inte hantera detta", förklarar Bejerot i Narkotikapolitiska strategier (1981), "kommer en social förfallsprocess oundvikligen att fräta sönder välfärdssamhället."

Bildspråket lämnar ingen oberörd: knark, även cannabis, är som en "löpeld", "syra", "cancer", "syfilis" - och inget av detta kan behandlas med annan ambition än eliminering. Tanken på varje enskild narkoman som en smitthärd ligger sedan till grund för den så kallade kriminaliseringsstrategin, en idé om hur Sverige bara kan skyddas via långtgående polisiära insatser och genom att samhället öppnar "en ny front" i kampen.

Det nya kriget, förklarar Bejerot, ska inte som tidigare riktas mot dem som gör pengar på knarket utan mot de människor som befinner sig i botten av hierarkin och, som Nils Bejerot uttrycker det, alldeles för länge varit "fridlysta" – de enskilda missbrukarna. Bejerot betraktar missbrukare som infekterade parasiter som behöver isoleras från resten av samhället för att inte "smitta" ner någon annan.

Alla metoder är tillåtna i jakten på dem. En politik som skulle visa sig förödande för narkomaners liv och hälsa.
1980Paul McCartney anhålls i Japan på turné med Wings för innehav av 500 gram cannabis och spenderar tio dar i fängelse och avvisas.
1980När den federala regeringen i USA börjar sänka straffen för innehav följer legislaturerna i de olika delstaterna med och NORML spelar en stor roll i denna skift av straffsatser. 1980 hade 11 delstater helt avlägsnat alla kriminella straff för innehav av cannabis.
1980Den nyvalda amerikanska presidenten Ronald Reagan återintroducerar kriget mot droger. Han höjer återigen straffen generellt för innehav av cannabis där förstagångsdömda kan staffas med allt från villkorligt till livstid. Det blir också brottsligt att äga rullpapper och s.k. roachholders (metallklipp för marijuanacigaretter).

Som ett resultat exploderar fängelsepopulationen. 1970 var 16 procent av intagna i federalt fängelse där p.g.a. drog-relaterade brott. 1994 var siffran 62 procent. En person som döms för innehav av en marijuanacigarett sätts i samma cell som våldsamma heroinmissbrukare och grova brottslingar.

Även Nancy Reagan med sin Just Say No-kampanj drar sitt strå till stacken. När en 13-årig flicka anmäler sina föräldrar till polisen för innehav av kokain och marijuana används Vita Husets PR-maskin till max. Att hennes föräldrar dömds till flera års fängelse och att hon togs in till fostervård nämns sällan.

I samma veva grundlades marknaden för drogtestindustrin som växte något enormt under denna period. När 80-talet rullade in minskade cannabis-konsumtionen för att ersättas med en ökning av kokain- och heroin-bruk, vilket till skillnad från marijuana orsakade brottslighet, rån och våldsamma brott.

Små cannabislangare som enbart ägnat sig åt drogen försvinner och ersätts med hårdare brottslingar. Nu befann sig hastigt och lustigt cannabis i samma händer som sålde heroin och kokain. Med hot om brottsliga straff och association med gangsters saktade medelklassen ner sin drogkonsumtion, men det skulle visa sig kortvarigt.
1981En av cannabis största ambassadörer, Bob Marley, dör 1981 av cancer. Marley, självförklarad marijuanarökare, reggaestjärna och rastafarie, erbjöds under sin karriär att testa många andra droger men tackade alltid nej. För Marley var cannabis ett naturligt sätt att meditera vilket bevisas med sånger som Redder Than Red och African Herbsman.

På hans begravning placerar hans fru sinsemilla i hans kista. Detta var inte bara ett känslomässigt farväl till sin make utan också hennes sätt att visa vad hon tyckte om de anti-marijuana aktivister som snabbt skyllde hans för tidiga död på cannabisrökning.
1982British Advisory Council on the Misuse of Drugs publiserar ett dokument kallat 'The Report of the Expert Group on the Effects of Cannabis Use' som fastslår att "det finns bevis som föreslår att den teraupatiska användningen av cannabis eller cannabis-baserade substanser för behandling av vissa medicinska tillstånd kan visa sig vara, efter ytterligare forskning, välgörande."
1982Tvångsvård enligt LVM (Lagen om Vård av Missbrukare) införs 1982. Detta är en tvångslag som möjliggör sluten tvångsvård av vuxna missbrukare efter beslut av länsrätten. Lagen säger att om missbrukaren till följd av ett fortgående missbruk av alkohol eller narkotika anses vara i behov av vård och denna inte kan tillgodoses enligt Socialtjänstlagen eller på annat sätt, kan LVM bli aktuell om personen utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper uppenbar risk att förstöra sitt liv och kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller andra.

För ett omhändertagande enligt LVM krävs en anmälan till socialtjänsten av exempelvis läkare, socialsekreterare eller nära anhörig. Inspärrningen får uppgå till högst sex månader i taget. Enligt Socialtjänstlagen skall verksamheten bygga på respekt för människans självbestämmande och integritet. LVM ger staten mycket långtgående möjligheter att tvångsvårda en medborgare med hänvisning till att denne utsätter sig för "allvarlig fara". I princip skulle de flesta med alkoholbesvär kunna låsas in. LVM är närmast unikt bland demokratiska länder och starkt kritiserat som rättsvidrigt och förnedrande. Omkring 1200 individer tvångsvårdas enligt LVM per år.
1983Socialstyrelsen ger 1983 ut "Haschboken: Man måste veta vad man talar om" för första gången. Boken har sedan dess kommit ut i nya upplagor, senast 1995. Boken är obligatorisk i svensk drogundervisning och skickas även hem till tonårsföräldrar utan att dem frågat efter den. Boken är ett hopkok av myter, lögner, felinformation, överdrifter och undandhållande av fakta och ligger bakom många av de myter och attityder kring cannabis vi ser i Sverige idag.
19831983 avslöjas Basebolligan vars mission var att spöa pundare. Något som direkt kan länkas tillbaks till Bejerots syn på narkomaner som lägre stående varelser, en smitthärd och parasiter utan människovärde.
1983I februari 1983 startar Jan Axelsson fanzinet Dead or Alive i Norrköping. Målsättningen var ett eget forum för olika typer av musik och kultur. Från att från början ha varit ett renodlat punkfanzine, utvecklas Dead or Alive under 80-talets mitt till ett mångfacetterat underground-fanzine. Den 25 februari 1993 kom det allra första numret av Flashback Magazine ut i en blygsam upplaga av 300 exemplar med artiklar om experimentell kultur, droger, udda samhälleliga företeelser, intressanta personer och annat.

Axelssons fokus på udda kultur och människor i en vild blandning gjorde att tabu information, som tidigare varit dold, spreds till det svenska folket, och det gäller även cannabis. Flashbacks stora tolerans och attityd av öppenhet bibehåller intresset för cannabis under de värsta åren av anti-drog hysteria.
1983Det nyliberala nätverket Frihetsfronten inleder sin frihetliga verksamhet med tidskriften Nyliberalen som är landets äldsta frihetliga publikation och som innehållit en rad artiklar om svensk och utländsk narkotikapolitik som enda motvikt i många år. 1990 bildas officiellt Frihetsfronten som bl.a. ägnar sig åt att sända piratradio, sälja sprit på offentlig plats och andra former av civil olydnad. Deras mest kända verksamhet var svartklubben Tritnaha, på St Eriksgatan i Stockholm.

Deras huvudfrågor är förutom motstånd till förmynderi, tvång och pekpinnar och att folk ska ha rätt att bestämma över sina egna liv, kraven på fri invandring, legaliserad narkotika, rättssäkerhet och yttrandefrihet. Bland deras medlemmar och kontaktnät återfinns många intressanta och kända cannabisförespråkare.
1983En av de mest kända officiella medicinska marijuana-patienter och som mottagit hundratals kilo av myndighetsodlad cannabis är Irvin Rosenfeld, en aktiemäklare från Florida. Rosenfeld får idag recept på 15-20 marijuanaciggaretter per dag tack vare IND-programmet (se 1975). Han får sitt tillstånd 1983 från de amerikanska myndigheterna att få röka cannabis för att lindra sina sjukdomssymptom.

Rosenfeld lider av Multiple Congenital Cartilaginous Exostoses, en smärtsam sjukdom som orsakar bentumörer att formas vid leder och som tänjer de kringliggande senorna och vener. Cannabis hindrar bentumörerna från att utvecklas och lindrar smärtan som hotar hans hälsa. Han är en av de längsta medicinska marijuana-användarna som lever idag och har rökt medicinsk cannabis i över 20 år.
1983Under Ronald Reagans presidentperiod gick 1983 en försiktig anmodan ut till universitet i USA att man skulle förstöra all forskning som genomförts på cannabis mellan åren 1966-76, inklusive de kompendier som finns tillgängliga på biblioteken.

Läkare och forskare förlöjligade detta makalösa försök till censur så till den milda grad att planerna bordlades. Trots detta försvann stora mängder information, bl.a. originalet till filmen "Hemp for Victory" som var en propagandafilm för hampaodling som producerats av amerikanska jordbruksministeriet (se 1942). Även omnämnandet av filmen försvann ur många arkiv. Många kopior av verkets Bulletin 404 försvann också ur de nationella arkiven.

NIDA-chefen (National Institute on Drug Abuse), William Pollin, skickar även ut ett brev till varje bibliotekarie i USA och ber dom att rensa ut NIDA-publikationer om marijuana från deras samlingar.
1984Den svenska regeringen proklamerar att Sverige ska bli "ett narkotikafritt samhälle."
1985Cannabisaktivisten Jack Herer publicerar boken 'The Emperor Wears No Clothes' och sätter igång en förnyelse av intresset kring industrihampa. Under 12 år samlar Herer in fakta om cannabis och dess många användningsområden. Idag är boken, som blivit känd som den officiella hampabibeln, inne på sin elfte upplaga.

Boken skildrar även konspirationen mot cannabis och dess långa historia. Inuti erbjuder han en belöning på $100,000 till den person som kan motbevisa påståendena listade. Ingen har hittills försökt inkassera pengarna. Titeln hänvisar till Hans Christian Andersens berömda saga 'The Emperor's New Clothes'.

Cannabislövet som setts som en förstörare av ungdomen börjar användas som en symbol för ekologi. Detta leder till en ökning av import av hampa in i USA. Eftersom kultivering och innehav av fertila frön och THC är förbjudna, importeras bara stjälken och steriliserade frön. Flera organisationer startar upp som t.ex. Business Alliance of Commerce in Hemp och American Hemp Council, och tack vare stöd från legendarer som Willie Nelson och Woody Harrelson så börjar hampatextiler dyka upp mer och mer i Nordamerika.
1985Hash Marihuana Hemp Museum öppnar i Amsterdam. Sedan premiären har nästan en miljon personer vallfärdat till 148 Oudezijds Achterburgwal. Varje år besöker 75,000 personer från hela världen den permanenta utställningen som visar upp cannabis historia och många användningsområden. Museet innehåller pipor, magasin, religiösa föremål, medicinsk information, kultur, hampatyg, mm.
1986DEA samtycker till att hålla höranden om marijuanas medicinska nytta. Mat- och läkemedelsadministrationen i USA FDA (Food and Drug Administration) godkänner det orala THC-pillret Marinol 1985 och året efter introduceras det första cannabis-baserade läkemedlet på marknaden under hårda restriktioner. Dessa restriktioner har sedan dess tagits bort allt eftersom studier visat att cannabis har ett stort medicinskt värde och ytterst låg potiential för missbruk.

Marinol skrivs mestadels ut som ett aptitstimulerande medel för AIDS- och kemoterapipatienter. Den innehåller 100 procent rent syntetiskt THC och saknar dem andra över 60 kannabinoiderna, som CBD och CBC, vilket gör att många patienter föredrar den naturliga illegala sorten. FDA placerar Marinol, eller Nabilone som produkten också går under, på ett privatföretag, Unimed Pharmaceuticals, för marknadsföring.
1987Cannabis Cup startas 1987 av High Times redaktör Steven Hager efter han besökt Nederländerna för en intervju med grundaren av den första holländska cannabisfröproducenten. CC är en festival som hyllar cannabiskulturen och som hålls varje år i Amsterdam, Holland. Festivalen är den mest berömda och välbesökta bland cannabisrökare runt världen och cannabis-orienterade företag. Allmänheten får chansen att provsmaka nya varianter och de bästa sorterna väljs ut av smakdomare för att krönas med priser.
1987USA:s militära medicinska fältguide, The Merck Manual, slår 1987 fast: "Kronisk eller periodisk användning av cannabis eller cannabissubstanser framkallar ett visst psykiskt beroende på grund av de önskvärda subjektiva effekterna, men inget fysiskt beroende eller abstinenssyndrom uppstår när drogen slutar användas. Cannabis kan användas på en episodisk men långsiktig basis utan tecken på social eller psykisk disfunktion. För många användare är begreppet beroende med sin uppenbara bibetydelse troligtvis fel applicerad."

"Många av de påståenden rörande stark biologisk påverkan är fortfarande osäkra, men några andra är det inte. Trots accepterandet av de 'nya' farorna med marijuana, finns fortfarande inte mycket som pekar på biologiska skador även bland de som är relativt vana användare. Detta gäller även på de områden som har undersökts intensivt, som t.ex. lungfunktioner, de immunologiska och reproduktiva funktionerna. Marijuana som används i USA har en högre halt THC än förr i tiden. Många motståndare använder dessa fakta i varningar, men det huvudsakliga motståndet mot drogen vilar på en moralisk och politisk, och inte en toxikologisk, grund."
1988FN passerar ännu en narkotikakonvention, Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, också känd som Vienna Convention. Konventionen, som betraktas som en av de tre viktigaste för internationell drogkontroll, förser ytterligare juridiska mekanismer för upprätthållning av konventionerna från 1961 och 1971. Lagen reglerar också kemikalier som används i tillverkningen av de droger som kontrolleras av de tidigare narkotika-konventionerna. Dessutom stärker den kampen mot pengatvättning och andra drog-relaterade brott.
1988DEA:s huvuddomare, Francis L. Young, skriver 1988 efter omfattande granskning att "marijuana, i sin naturliga form, är ett av de säkraste terapeutiskt aktiva substanser kända... Det skulle vara orimligt och godtyckligt för DEA att fortsätta stå emellan dom som lider och förmånerna av denna substans..." Rapporten rekommenderar en omklassifiering av marijuana. DEA vägrar att lyssna på sin egen domare baserat på en procedurmässig formalitet. Dåvarande DEA-chefen, Jack Lawn, tillbakavisar domare Youngs rekommendation och kallar medicinsk marijuana ett "farligt och grymt skämt."
1988Nils Bejerot dör.
1988Ett amerikanskt forskningsteam ledd av Allyn Howlett upptäcker kroppens naturliga kannabinoidreceptorsystem 1988. Det finns två kända receptorer i kroppen som svarar på cannabis: CB1 som återfinns mestadels i hjärnan, men också i lungorna, levern och njurarna och CB2 vilket mestadels återfinns i immunsystemet och i formandet av nya blodceller.
1988Sverige kriminaliserar bruket av narkotika. Omedelbart kritiseras emellertid lagen för att vara verkningslös så länge det inte finns möjligheter att tvångsmässigt ta blod- eller urinprov för att bevisa att bruk förekommit. Fem år senare åtgärdas detta.
1990-taletNär 90-talet inleds har cannabis fått en återuppståndelse. Trots några av de mest påkostade anti-drogkampanjer i amerikansk historia så väljer ungdomarna att röka cannabis i allt större utsträckning. Vad politikerna i väst inte förstår är att ungdomarna var mer gatuvisa än de visste om. De kände till skillnaden mellan heroin/kokain och cannabis från studier, böcker och popkultur.

Genom hela 90-talet förespråkar många länder en sänkning av straffen för personligt innehav av cannabis. Flera nationer väljer att gå ett steg längre och kallar på full avkriminalisering när det gäller personlig användning vilket skulle göra innehav och konsumtion till ett brott i samma storlek som att gå mot rött ljus eller cykla utan hjälm.

Oavsett FN:s narkotikakonventioner så har nästan hela Europa, där en tredjedel av alla vuxna använt cannabis, liberaliserat sina lagar kring cannabis. Belgien, Tyskland, Italien, Luxemburg, Spanien, Portugal, Schweiz har alla avkriminaliserat cannabis mer eller mindre. Andra länder som Danmark, Frankrike, Österrike och Grekland utfärdar enbart en böter för personligt innehav numera.
1990Med Robert Randalls (se 1975) hjälp blir Steve L. den första AIDS-patienten att motta laglig marijuana från NIDA, men dör en månad senare.
1991Internet, det stora nätverket bestående av många små nätverk bildas. Den 6:e augusti 1991 publicerar den europeiska organisationen för atomforskning och kärnenergi, CERN, sitt nya World Wide Web projekt. Två år tidigare hade internets uppfinnare Tim Berners-Lee påbörjat arbetet med att skapa viktiga internetprotokoll som HTML och HTTP.

Internet kom att få stor betydelse för droglagreform i Sverige eftersom medborgare kunde nu för första gången läsa och hämta hem ocensurerad information från utlandet om cannabis. Information som inte först gått igenom och filtrerats av svensk media.
1991Den första Seattle Hemp Fest hålls av drogreformsaktivister i Seattle, Washington. Idag drar den årliga amerikanska cannabisfestivalen mer än 100.000 besökare.
1991En undersökning av mer än 1000 onkologer (läkare specialiserade på svulster) på Harvard universitet finner att 70 procent har rapporterat att minst en av deras patienter har använt marijuana som anti-kräkmedel och att dom också har observerat eller diskuterat patientens användning.
1991Appellationsdomstolen Third Circuit beordrar DEA att omtänka deras långvariga förbud på medicinsk användning av marijuana.
1992Raphael Mechoulam och William Devane upptäcker anandamine, en naturlig hjärnkemikalie och substans som aktiverar och binder till kannabinoid-receptorn. Namnet kommer från Sanskrit-ordet för "evig lycka". Anandamide har visat sig vara inblandad med minnet, sömnmönster, aptitbeteende och smärtlindring.
1992Bill Clinton säger inför USA-valet i en artikel i New York Times att han inte inhalerade marijuanarök när han prövade drogen under sin collegetid.
1992Efter en uppsjö av ansökningar från AIDS-patienter för tillgång till medicinsk marijuana genom USA:s IND-program beslutar president George Bush d.ä. att stänga ner IND-programmet 1992. Detta eftersom det underminerar det federala förbudet på cannabis.

"Hur skulle det se ut om regeringen sprang omkring och delade ut marijuana till människor, det skulle få allmänheten att tro att dessa saker inte är så farliga," kommenterar IND:s chef James O. Mason. Handikappade, döende och rullstolsbunda fortsätter att fängslas för att ha odlat några plantor för eget behov.
1993Sverige inför fängelse i högst sex månader för narkotikabruk. Detta möjliggör tvångsmässig blod- och urinprover av personer över 15 år som misstänkts ha tagit narkotika.
1993Psykiatrikern Dr.Lester Grinspoon vid Harvards skola av medicin släpper sin bok 'Marijuana: The Forbidden Medicine' 1993. I den beskriver han hur cannabis kan lindra en mängd sjukdomar och beskriver ett dussintal positiva medicinska verkningar. Han understryker att marijuana inte har några som helst kända skadliga biverkningar och att cannabis troligen är den minst skadliga örtmedicin vi känner till.

Grinspoon har även skrivit andra cannabis-relaterade böcker som 'Marijuana Reconsidered' och 'Psychedelic Drugs Reconsidered' som kom ut på 1970-talet. Han blev intresserad i medicinsk marijuana efter hans son drabbats av leukemi. Han har beskrivit hur cannabis hjälpte honom att eliminera det hemska illamåendet efter kemoterapibehandlingarna och som därmed gjorde hans sista ett och halvt år i livet mycket mer bekvämt och ökade hans livskvalitet. Han har även vittnat inför den amerikanska kongressen för en lagändring kring cannabis i USA.
1994Den oskyldige Joy Rahman dömd till livstids fängelse. Ett av "bevisen" mot Rahman var att han "rökt hasch".
19941994 etableras den första offentliga cannabisapoteket i världen. The Cannabis Buyers Club öppnar sina dörrar den 14 februari (alla hjärtans dag) på 194 Church Street i San Francisco, Kalifornien. Syftet är att förse kvalificerade patienter med en säker, billig och ren tillgång till marijuana.

Samma personer som två år senare är med och skriver lagtexten till Proposition 215 som legaliserar dess användning är också ansvariga för kliniken. Bl.a. Dennis Peron, Dale Gieringer, Beth Moore, Jon Entwhistle, Jason Patrick Menard, Gerry Leatherman, och Dr. Tod Mikuriya. 1996 beordrar statsåklagaren en razzia mor apoteket. Samma år legaliseras medicinsk marijuana i delstaten och apoteket nyöppnar kort där efter.
1994Cannabis Culture Magazine grundas på sommaren 1994 i Kanada av den mångfacetterade entreprenören Marc Emery. Magasinet är idag en av de mest kända och lästa publikationer fokuserad på cannabiskultur i världen.
1995En av världens största cannabissmugglare, engelsmannen Howard Marks släpper, sin självbiografi 'Mr Nice' som blir en bästsäljare. Marks, som själv är en storkonsument av cannabis, köpte på 70- och 80-talen hasch i Afghanistan och smugglade den i enorma mängder till Storbritannien och USA via sitt stora nätverk av kontakter. På 70- och 80-talen gäckade Marks myndigheterna innan han 1988 utlämnas till USA där han döms till 25 år i fängelse. Han avtjänar sju år och frisläpps 1995.
1995Osmo Vallo dödas. Utredaren Mats Svegfors sammanfattar i april 2002 vad som slutligen låg bakom Vallos död: "Det finns en faktor som håller samman allt: myndigheternas bild av Osmo Vallo som missbrukaren längst ner på samhällsstegen. Man fäste inte samma vikt vid hans liv."
1995I december 1995 öppnar Mats Öhrnell Happy head-shop på Södermalm i Stockholm. Avsikten är att saluföra de många produkterna som skapats av den globala cannabiskulturen som t.ex. cannabisfrön, diverse pipor och böcker som genom Sveriges inträde i EU är helt lagliga. Han tvingas till slut stänga butiken efter påtryckningar, trakasserier och hot från polis, fastighetsvärdar och myndigheter.
1995Marijuana Policy Project, MPP, grundas av Rob Kampia och Chuck Thomas den 25 januari. De två aktivisterna arbetade ursprungligen med NORML men efter inbördes stridigheter om förändringar i organisationen sparkas de. De skapar då sin egen organisation. Målen är att reducera skadan associerad med marijuana och förespråka en reglering och taxering av försäljningen av cannabis för att skilja drogen från gatumarknader där kokain, heroin och andra tunga droger förekommer.

MPP har idag växt till 21,000 medlemmar och är den största lagreformsgruppen för marijuana i USA med 30 heltidsanställda och en årlig budget på 27 miljoner kronor.
1995Tio miljoner människor hade 1995 anhållits i USA för innehav av cannabis sedan 1965. 80 procent enbart för personligt innehav. Det är 1000 personer/dag.
1995Världshälsoorganisationen släpper ett bombnedslag när man publicerar en jämförande utvärdering av hälsoriskerna och de psykologiska konsekvenserna av alkohol, cannabis, nikotin och opiatbruk. Man undersöker inkörsportsteorin, att marijuanas bruk av ungdomar leder till heroinbruk, och finner den inte trolig.

Man undersöker cannabis effekt på människor när det gäller kvantitet, frekvens och varaktighet och risken inblandad, både för långvarig och kortvarig användning. Resultaten är slående: Cannabis visar upp avsevärt mindre allvarlig fara för den allmänna hälsan än vad alkohol och tobak för närvarande uppvisar i västerländska samhällen.

WHO (World Health Organization) försöker sedan gömma undan sin egen studie eftersom den inte passar in med deras egna narkotikakonventioner.
1995Timothy Leary dör den 31 maj 1995. I början på 1995 diagnosticeras Leary med obotlig och inoperabel prostatacancer. Han förbereder sin död genom att skissa på en bok kallad Design for Dying, vilket försöker visa för människor ett nytt sätt att se på döden. Han ger flera intervjuer där han diskuterar sin nya filosofi att omfamna döden istället för att avsky den.

Under sina sista månader använder han flera olika illegala och lagliga kemiska substanser som lustgas, tobak, cannabis, heroin och morfin medan han tar emot tusentals av besökare och vänner i sitt hem i Kalifornien. Learys död videofilmas för kommande generationer efter hans önskemål. Filmen har aldrig visats offentligt men kommer att ingå i en kommande dokumentär.

Hans sista ord är, enligt hans son Zack, "Why not? Beautiful". Efter hans död kremeras han och askan sprids bland hans vänner. Sju gram av hans kvarlevor skickas upp i en raket som kretsar i en omloppsbana runt jorden i sex år innan den återvänder och bränns upp av atmosfären.
1996Dokumentärfilmen Kampen om Hampen sänds på Danmarks Radio (DR1). Baserad på intervjuer med forskare, politiker, läkare och poliser i USA, Danmark, Tyskland, Holland och Indien förklarar den hur det amerikanska förbudet på cannabis infördes för att rädda arbetsplatser efter det misslyckade spritförbudet upphävdes på 30-talet. Ett avslöjande man kallar århundratets politiska bluff. Svensk TV har aldrig sänt filmen.
1996Den internet-baserade Psykedeliska Bokhandeln startas av Tomas Gilek i juli 1996 med det huvudsakliga syftet att nyansera debatten om medvetandeförändrande droger i Sverige. De säljer bl.a. rökbar industrihampa, rökelser, godis med cannabissmak, svampsoprer, och böcker och tidningar som svenska bibliotek censurerar. Efter en räd mot hans lägenhet döms han i november 2002 till åtta månaders fängelse för narkotikabrott.
1996Kaliforniens legislatur passerar Compassionate Use Act och legaliserar medicinsk cannabis för 33 miljoner människor med en läkares rekommendation. Lagen föregås av röstinitiativet Proposition 215 som väljarna godkänner med 55.6% röster för och 44.4% emot.

Cannabisklubbar och cannabiskooperativ startas för att tillhandahålla drogen till patienter. I en ständig kamp med de federala myndigheterna stängs de ner men nya startar upp hela tiden för att fylla behovet. Lagen tillåter patienter med en giltig läkares rekommendation att inneha och kultivera marijuana för personligt medicinskt bruk. Idag har 12 delstater följt i Kaliforniens fotspår och skyddat patienter.
1996Ravekommissionen grundas i november 1996 vid polismyndigheten i Stockholms län. Åtgärden är en motreaktion mot Docklands ravefester i Nacka kommun efter att förekomsten av narkotika uppmärksammats.

Den blir både omdebatterad och kritiserad för sina arbetsmetoder och anklagas för att ha rasistiska attityder och vara en kulturpolis som förlitar sig på sterotyper för att gå efter olika folkgrupper. Den läggs senare ner. Idag finns istället Ungdomssektionen som är en grupp poliser under span- och narkotikaroteln.
1997BMA (British Medical Association) rekommenderar att medicinsk cannabis bör göras laglig.
1997Dåvarande drogtsaren Barry McCaffrey åtsidosätter $1 miljon till Institute of Medicine (IOM) för att finansiera en omfattande 18-månaders granskning av all vetenskaplig data rörande marijuanas användbarhet som medicin. Detta sker via vita husets egna drogbekämpningskontor Office of National Drug Control Policy (ONDCP).

IOM sammanfattar i rapporten 'Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base' att cannabis är en säker och effektiv medicin, patienter bör få tillgång till den, och regeringen bör utöka vägar för forskning och utveckling av cannabis-baserade läkemedel.

"Det potientiella terapeutiska värdet av kannabinoider är extremt brett. Den utsträcks väl bortom effekterna av kemoterapi och aptit-stimulering för AIDS," skriver man bl.a. De federala myndigheterna struntar helt i dess fynd och vägrar att följa dess rekommendationer.
1997William S Burroughs dör 83 år gammal efter komplikationer från en hjärtattack dagen innan.
1997National Institute of Health (NIH) sammankallar en studiegrupp om den medicinska nyttan av marijuana vars syfte är densamma som IOM-granskningen. Man kommer fram till att potiential för marijuana att användas som medicin ser lovande ut och att NIDA bör förse cannabis till ytterligare forskning.
1997I Nederländerna genomförs en studie efter anklagelser från grannländer rörande landets liberala narkotikapolitik och att landet blivit ett mål för drogturism. Man finner att även om heroinanvändare använt cannabis finns det inga bevis att det lett dem till tyngre droger. De flesta cannabisanvändare skulle inte ens tänka tanken att gå vidare till tyngre droger, på samma sätt som någon som dricker ett glas alkohol skulle automatiskt pröva kokain.

Undersökningarna i Amsterdam mellan 1987-1997 stödjer de tidigare resultaten att mjukt drogbruk inte är avgörande för ett hårt drogbruk utan istället är det faktorer som personens karaktär och sociala villkor som är betydesfulla. Tillgängligheten på cannabis har alltså inte lett till en större förekomst av tyngre droger än något annat europeiskt land.
1998Den 8:e juni 1998 skickas ett öppet brev till FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan underskriven av över 500 ledare från hela världen som gemensamt kallar på en reform av FN:s narkotikakonventioner. De signerade inkluderar politiker, läkare, poliser, musikartister, författare, domare, akademiker, journalister, präster, författare, nobelpristagare, aktivister, kriminologer, beroendexperter, föräldrar och forskare. Med på listan finns flera svenskar som
 • sociologiprofessorerna Anders Bergmark och Ted Goldberg från Stockholms universitet,
 • Leif Lenke, Jerzy Sarnecki, Henrik Tham och Hanns von Hofer, alla kriminologiprofessorer vid Stockholms universitet,
 • Claes Örtendahl, f.d. generaldirektör för Socialstyrelsen,
 • Peter Curman från svenska författarförbundet,
 • Olof Lagercrantz, f.d. chefredaktör för Dagens Nyheter,
 • Ingegmar Rexed, domare vid Svea Hovrätt,
 • Sune Sunesson, socialarbetsprofessor vid lunds universitet och
 • Per Ole Träskman, brottsbalksprofessor vid lunds universitet.
1998En fransk regeringsrapport beställd av hälsosekreteraren Bernard Kouchner och framtagen av Dr. Pierre-Bernard Roques klassar droger enligt deras potiential för missbruk, beroendeframkallning och nervgiftighet. Heroin, kokain och alkohol anses de farligaste; benzodiazepiner, hallucinogener och tobak hamnar i mellankategorien och cannabis i den sista, minst farliga kategorien.

Rapporten slår fast att "vetenskaplig fakta visar att cannabismissbruk demonstrerar inte någon neurotoxicitet (ämnen giftig för nervvävnader) till motsats till både alkohol och kokain."
1998Englands House of Lords Select Committee on Science and Technology släpper rapporten 'Cannabis: the Scientific and Medical Evidence' där man intervjuat både läkare och patienter.

De rekommenderar kliniska försök av cannabisbehandling för MS och kronisk smärta och föreslår att läkare ska ges rätten att skriva ut cannabis. Även om regeringen väljer att strunta i bevisen så beslutar brittiska domstolar att låta patienter som odlat cannabis och anhållits att motta förmildrade domar.
1999Kanadas polisstyrka Canadian Association of Chiefs of Police kallar på en avkriminalisering av cannabis.
1999Den amerikanska cannabiskooperativ-idén sprids till Storbritannien med grundandet av Medical Cannabis Co-operative av Colin Davies. 1999 frias Davies av en jury från alla anklagelser efter att ha stått åtalad för narkotikabrott för att ha odlat och distribuerat cannabis till sig själv (Davies lider av en ryggmärgsskada) och patienter med MS. Denna dom kom att bli vägledande och historisk eftersom den kom att fungera som prejudikat för liknande fall.
1999Global Marijuana March (GMM), eller Million Marijuana March (MMM) som den också är känd som på vissa platser, hålls för första gången 1999 i New York. Evangemanget skulle visa sig bli en årlig global manifestation den första lördagen eller helgen i maj månad. 2007 deltog hundratals av städer över hela jorden.

GMM är en hyllning till cannabiskulturen som ett personligt livsstilsval. Deltagare samlas för att diskutera strategier, droglagreform och utbilda cannabiskonsumenter- och icke-cannabiskonsumenter. GMM kan bestå i vad som helst som har med cannabisplantan att göra. T.ex. info-bord, konstutställningar, tal, rallys, möten, rejvs, demonstrationer, festivaler, musikkonserter, marknader eller smoke-ins.
1999Jack Herers bok 'The Emperor Wears No Clothes' leder till dokumentärfilmen Emperor of Hemp som släpps ett år före milleniumskiftet. Filmen följer Herer och hans livskamp för upplysning, utbildning och ökad medvetenhet om cannabis sativa och dess många användningsområden. Berättare i filmen är skådespelaren Peter Coyote.
1999Det schweiziska parlamentets kommission för social säkerhet och drogfrågor kommer fram till följande slutsats: "Den utbredda förmodan att konsumtionsstraffet har en stark generalpreventiv verkan kan inte påvisas och verkar även föga trolig. Samtliga empiriska undersökningar och statistisk data visar entydigt på att det inte finns något signifikant samband mellan utbredning och frekvens av drogkonsumtion och straffrättslig efterspaning- och sanktionspraxis."
1999Hampanätet bildas 1999 som en ideell intresseförening för industrihampans spridning i Sverige. Verksamheten drivs som ett nätverk i vilket varje medlem själv tar ansvar för hur man vill främja industrihampans tusentals olika miljövänliga användningsområden.
1999Filmen Grass släpps på biograferna. Regisserad av Ron Mann och med Woody Harrelson som berättarröst undersöker dokumentärfilmen den amerikanska regeringens officiella policy mot cannabis igenom hela 1900-talet. Från dess rasistiska början till det kostsamma kriget mot vissa droger. Medverkar gör bl.a. Tommy Chong, Jimmy Carter, Allen Ginsberg, Jerry Garcia, Gerald Ford, och John Lennon.
2000-taletEn del länder har redan godkänt cannabis som medicin. Regeringen i New South Wales, Australien tillåter sedan 2000 döende personer att odla fem plantor lagligt för personligt bruk. I Belgien tillåts cannabis som lindring för biverkningarna av kemoterapi, glaukoma, MS och AIDS-symptom.
2000Swecan (Swedish Cannabis Organisation) bildas runt år 2000. Organisationen är öppen för alla med någon form av intresse för cannabis. Deras forum blir snabbt ett av de mest lästa för svenskar intresserade i cannabis med över 3000 medlemmar, både när det gäller odling, medicin, rekreation och juridik. Organisationens syfte är att sprida kunskap och korrekt information om cannabis. Swecan verkar för att öka förståelsen för denna växt samt för en narkotikapolitik baserad på skademinskning och humanitet.
2000En oberoende kommission etableras i Storbritannien med uppgiften att undersöka Misuse of Drugs Act från 1971. Ombord finns poliser och högt uppsatta politiker.

Police Foundations Report, eller Runciman Report som den kom att kallas efter dess ordförande Lady Ruth Runciman, publiceras år 2000 och rekommenderar att cannabis nedklassifieras till Klass C vilket också skulle göra substansen tillgänglig för försäljning när det gäller medicinska ändamål. Ändringarna skulle innebära att polisen inte längre behöver anhålla vuxna personer för innehav eller kultivering av ett litet antal plantor för personligt bruk.
2000Svensk Cannabisodling, en e-text och hemsida, läggs ut på internet av en anonym person och blir en av de mest lästa svenska texter och odlingsguider om cannabis.
2000Den första nationella kliniska konferensen på cannabisterapi hålls vid universitetet i Iowa, USA.
2000Den välkända författaren, cancer- och AIDS-patienten, Peter McWilliams, dör genom att kvävas på sina egna spyor efter att ha blivit anhållen och tvingad att ge upp marijuana i väntan på sin dom. McWilliams döms för narkotikabrott mot de federala lagarna trots att medicinsk marijuana är laglig i Kalifornien. Trots att han kräks flera gånger under rättegången förbjuds han att nämna sin sjukdom eller att han använder medicinsk marijuana som försvar. Han tvingas byta till Marinol för att kunna frisläppas mot borgen.

McWilliams skrev bl.a. 'Ain't Nobody's Business If You Do', en kritik mot bestraffning av offerlösa brott och lagar som kriminaliserar samtyckande vuxnas agerande. Tillsammans med Todd McCormick författade han också boken 'How To Grow Medical Marijuana'. Många anser åtalet mot honom var politiskt och har beskrivit hans död som ett medvetet mord av den amerikanska federala regeringen. När han dör blir han en martyr för cannabislagreform.
2000Dåvarande justitieministern Thomas Bodström erkänner att han provat att röka hasch.
2001Kanada legaliserar medicinsk cannabis och lyfter därmed restriktionerna på odling och bruk för patienter som andra läkemedel inte fungerar för. För dem som inte kan odla själva anlitar regeringen ett företag att odla cannabis i en nedlagd gruva.
2001Redigerad av läkaren Ethan Russo börjar Haworth Press publicera Journal of Cannabis Therapeutics. Ett magasin om medicinsk marijuana.
2001David Blunkett tillträder som inrikesminister efter Jack Straw, en fanatisk hatare av cannabis. Samma år inleds experiement med polistolerans i Londonförorten Lambeth, ett invandrartätt område med hög konsumtion av cannabis. Detta efter flera uppmärksammade studier om cannabis lindriga skadeeffekter och att man insett att förbud varit ett kolossalt misslyckande.

Alla som påträffas med cannabis ges en formell varning på plats och drogen konfiskeras. Försöket bedöms vara en blandad succé med stora insparningar av arbetstid i pappersarbete för polisen som istället spenderas på langare av tunga droger. Däremot uttrycker lokala ledare i Lambeth oro över att fler använder drogen eftersom många tror cannabis legaliserats.
2001Jamacais National Ganja Commission rekommenderar avkriminalisering av cannabis för vuxnas privata bruk och som ett sakrament för religiösa ändamål i sin rapport, efter ha gått igenom alla fakta och hållit höranden på frågan. På panelen sitter politiker, läkare, professorer, socialarbetare och advokater.

Samtidigt föreslår kommissionen att man bör söka diplomatiskt stöd för sin position och försöka påverka det internationella samhället att på nytt granska cannabis lagliga status. Man föreslår också att sätta upp en forskningsbyrå i samarbete med andra länder för att undersöka plantans medicinska egenskaper. Rapporten klargör att det existerar hälsorisker med cannabisrökning men att dem inte utgör en så stor fara för individer att det rättfärdigar kriminalisering.
2001En handfull bönder börja odla industrihampa i Sverige. De trotsar det svenska förbudet men följer EU-reglerna. Polisen, domstolar och statliga verk hamnar i konflikt med varandra och ärendet förs till Bryssel.
2001USA:s första officiella patient att använda marijuana Robert Randall dör från AIDS. Han förlorade aldrig sin synförmåga. (se 1975.)
2001Den första engelska coffeeshopen, The Dutch Experience, öppnar i Manchester. Bakom finns den holländska cannabiskaféägaren Nol van Schaik och engelsmannen Colin Davies som deklarerar att man avser att dela ut gratis cannabis till sjuka från lokalen. Bara minuter efter att ha öppnat stormas den av polisen och Davies anhålls. Platsen fortsätter dock att hållas öppen och blir en mötesplats för dem i behov av medicinsk marijuana och turister.
2001Det uppskattas att 3000 MS-patienter i Storbritannien använder marijuana som läkemedel. Detta som ett resultat av att många brittiska läkare trotsar myndigheterna och rekommenderar örten för sina patienter om de kan få tag på det.
2002Ohio Patient Network publicerar 'The People Have Spoken: Medical Marijuana Polling 1996-2002.' En omfattande analys av 66 seperata allmänna opinionsundersökningar och finner att sammanlagt 68 procent av amerikanerna stödjer medicinsk användning av marijuana. Senare samma år finner en opinionsundersökning av Time att 80 procent stödjer idén.
2002Läkarna Ethan Russo och Mary Lynn Mathres studie av fyra av dom kvarvarande patienterna i IND-programmet finner få biverkningar i den långvariga användningen av marijuana.
2002Cannabisaktivisten, och författaren till en rad kultiveringsböcker om cannabis, Ed Rosenthal anhålls för att ha odlat cannabis av den federala polisen, som inte erkänner delstaters rätt att tillåta medicinsk marijuana. Han fälls i en rättegång men domen överklagas och kastas ut.
2002DEA stänger ner flera cannabisapotek och kooperativ som opererar lagligt under kalifornisk lag. Ett är Wo/Men's Alliance for Medical Marijuana (WAMM), ett hospits för döende. Flera ägare ställs inför rätta och fängslas under federal lag.
2002En speciell kommitté på illegala droger i den kanadensiska senaten släpper efter lång granskning en av de mest omfattande moderna rapporter om cannabis. Den fullständigt krossar sin amerikanska kusins anti-drog propaganda de senaste 70 åren.

Bl.a. finner man att marijuana inte är en inkörsport till tyngre droger, förbudet har en minimal förebyggande effekt på konsumtion, och kanske viktigaste av allt, marijuana utgör inte någon allvarlig hälsorisk och är relativt ofarlig i små mängder.
2002Sverige får sin första narkotikageneral. Den socialdemokratiska regeringen med socialminister Lars Engqvist och justitieminister Thomas Bodström utser Sveriges motsvarighet till en drogtsar eller narkotikasamordnare. Jobbet faller på det socialdemokratiska kommunalrådet i Karlskrona, Björn Fries.
2003I Holland har sjuka kunnat köpa cannabis i de många cannabiskafferna sedan coffeeshopsystemet etablerades för över 30 år sedan. 2003 legaliseras cannabis för medicinskt bruk officiellt i landet och regeringen ser till så att cannabis säljs på apotek med ett recept.

Den speciella sorten är satt under hård kontroll. Den måste vara organisk och undersökas så den inte innehåller mögel, tungmetaller eller andra känsliga ämnen som kan skada någon som är extra mottaglig för infektioner.
2003Operation Pipe Dreams utförs av amerikanska federala myndigheter. 27 personer inblandade i tillverkning, onlineförsäljning, och distribution av glaspipor och andra rökverktyg åtalas. En av dem som döms till fängelse är den välbekanta Tommy Chong. Detta för att ha tillåtit sitt namn att tryckas på en av piporna. Som ett resultat av den federala polisens aktion tillverkas och säljs idag amerikanska glaspior från utlandet.
2003I Nederländerna inleder den 1 september 2003 Office of Medicinal Cannabis, myndigheten ansvarig för att upprätthålla och kontrollera lagen som förser medicinsk marijuana till patienter i behov, sin leverans av örten till patienter genom apotek.
2004Sverige får sin första officiella medicinska marijuana-patient när Marie Stenhoff den 13 oktober 2004 döms till sex månaders fängelse av tingsrätten för att ha odlat 12 cannabisplantor i sitt hem för att lindra symptom från sin fibromyalgi som muskelvärk, trötthet och yrsel. I början av 2006 fastställer högsta domstolen domen mot henne genom att vägra höra hennes fall som hon överklagat ända upp till högsta instans.
20042004 finns det 65 registrerade hampaodlare i Sverige enligt Jordbruksverket.
2004I januari 2004 nedklassifierar Storbritannien cannabis till Klass C, en kategorie av droger som inte anses lika farliga som dem i klass B, och polisen börjar sluta anhålla folk för innehav i förmån för böter på plats. Detta sparar polisen tusentals av arbetstimmar och ekonomiska resurser som de kan spendera på annat håll.
2004NORMAL (Nationell ORganisation för MArijuana Legalisering) bildas i Sverige. Deras avsikt är att utmana sveriges förbud på drogen.
2004Den första officiella demonstrationen för att avkriminalisera cannabis hålls i Stockholm i regi av NORMAL. Hötorget i Stockholm är skådeplatsen den 1 maj 2004 för landets första version av Million Marijuana March.

Arrangemanget lockar 300-400 deltagare. Talare är Henrik Alexandersson (ordförande för Frihetsfronten), Marco Perduca (International Antiprohibitionist League) och Tommie Nygren (Normal). Talen varvas med musik av en DJ och flera deltagare bjuder upp på dans.
2004Den danska högerregeringen slår ner hårt på fristaden Christiania för att stänga ner dess cannabismarknad i form av de berömda haschbodarna. Detta skedde efter påtryckningar från svenska myndigheter som såg Christiania som en stor orsak till att svenskar valde att röka cannabis.
20052005 fanns det 126 hampaodlare i Sverige med en sammanlagd odlingsareal på 368 hektar registrerade hos Jordbruksverket och 28 godkända hampasorter.
2005Det britiska läkemedelsföretaget GW Pharmaceuticals har anordnat en rad studier om medicinsk cannabis med så goda resultat för smärtlindring i.o.m. nervskador hos MS-patienter att man utvecklar världens första cannabis-baserade läkemedel.

Sativex är en spray under tungan av naturlig cannabisextrakt och är unik eftersom den utvinns från botaniskt material istället för att uteslutande vara en syntetisk process. Den innehåller därför många av samma kemikalier som örtcannabis, är standardiserad i komposition, formulering och dosering och det närmaste man kan komma naturlig cannabis idag ifrån ett läkemedelsföretag.

Varje spray levererar en dos på 2.7 mg THC and 2.5 mg CBD. Sativex lämnades 2002 in för tester av myndigheterna och godkänds för användning i Kanada 2005. Flera andra länder som USA och Storbritannien är på väg att godkänna den.
2006Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin erkänner att han rökt hasch när han var på semester i Indien.
2006Finansministern Anders Borg erkänner att han rökte marijuana när han var yngre.
2007En studie publicerad i läkarjournalen The Lancet den 24 mars 2007 finner att cannabis är både mindre skadlig och beroendeframkallande än socialt accepterade droger som alkohol och tobak. Listan är framtagen av respekterade forskare och beroendexperter och listar 20 substanser, både illegala och lagliga. Teamet identifierar tre huvudfaktorer som tillsammans avgör skada associerad med en drog:
 1. Den fysiska skadan på individen orsakad av drogen.
 2. Drogens tendens att orsaka beroende och missbruk.
 3. Drogens effekt på familj, kommun och samhället.
Inom dessa tre kategorier tar man fram en ny kontroversiell tabellmodell där droger tilldelas en riskfaktor från 0-3. Cannabis hamnar på 11:e plats medan alkohol och tobak rankas på 5:e och 9:e plats respektive. Andra indexerade droger av intresse är LSD (14), ecstasy (18), heroin (1), kokain (2) och amfetamin (8).
2007Den nyvalda socialdemokratiska partiledaren Mona Sahlin berättar att hon prövade hasch en enstaka gång i högstadiet.
200770 år sedan införandet av cannabisförbudet i USA. Detta skedde med den s.k. The Marihuana Tax Act, som skulle komma att spridas till hela världen via FN.
2007Den 12 mars anhålls rapartisten Snoop Dogg i Stockholm på väg till en efterfest efter sin konsert med P. Diddy dagen innan. Polisen tar ett positivt urinprov och släpper honom efter några timmar. Under dagen lämnar Snoop Stockholm för att senare under kvällen stå på scen i Oslo. Totalt beslagtog polisen circa 30 gram cannabis.
2007Den svenska polisen tvingas omvärdera hur stor den svenska cannabismarknaden är när man finner att den är tio gånger större än tidigare trott. Totalt uppskattar Rikskriminalpolisen cannabismarknaden i Sverige konservativt till mellan 25 och 30 ton.

Produktionen av cannabis inom sveriges gränser har också drastiskt ökat, vilket följer trenden i resten av Europa. Polisen beskriver storskaliga och fabriksmässiga odlingar som man avslöjat, bland annat i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Halmstad.

* (8) (26) (31) (50) (51) (52)