FaktaIntroduktion

Enligt en berättelse från den islamiska krönikören och egyptiska författaren al-Maqrizi (1364-1442) så lämnade grundaren av den persiska sufi-sekten Haydar sin cell i ett bergkloster av Neyshaur i Nordöstra Iran för en promenad. Han kom på en planta orörd av den starka solen. Växten gjorde honom nyfiken och han undrade hur den klarade av att överleva i den enorma hettan, så han skar av några blad och tuggade på dem medan han gick sin väg.

Vanligtvis en tystlåten man återvände han lättsinnig och med ett leende på läpparna. Han berättade för resten av munkarna om sin upptäckt. Sägnen säger att han förblev i ett nyckfullt humör tills den dag han dog, 66 år senare.(8) Vad han hade upptäckt var drogen från en vanlig planta. Den plantan var cannabis.

Varför har inte läkarkåren accepterat cannabis?

Vetenskapligt och objektivt finns det idag inga skäl till varför ett modernt land ska fortsätta förbjuda medicinsk cannabis. Dr Lester Grinspoon, en av de ledande författarna och experterna på medicinsk cannabis, är helt säker på att till slut kommer hela världen att acceptera cannabis som medicin och plantan användas av miljoner människor.

Lester Grinspoon Lester Grinspoon

All drogreform eller förändring inom narkotikapolitiken motarbetas generellt av fyra faktorer: rädsla (för narkomanen), okunskap (om substanser), fördomar (mot etniska minoriteter) och ekonomisk vinning (t.ex. privata fängelser, urintestfirmor och inkomster från drogrehabiliteringscentrum).

Anledningar till varför cannabis ännu inte accepterats som ett effektivt läkemedel av det politiska etablissemanget, media och läkarkåren beskrivs i mer detalj nedanför.

(1) För det första är cannabis helt naturlig utan tillsatser eller främmande ämnen vilket är unikt. Detta ses som misstänksamt av läkarmyndigheter som fått lära sig att enbart syntetiska läkemedel alstrat av människan i fabriker kan vara bra och välgörande. (2) Dessutom står samma läkemedelsföretag att delvis förlora sin makt om behovet av traditionella läkemedel minskar ju fler som börjar använda ett naturläkemedel som substitut.

(3) En annan anledning är att det finns en rädsla som leder till motvillighet att använda plantan p.g.a. oro att den berusar, förändrar människors sinnen och är beroendeframkallande. Man är rädd för att skada patienten vilket är förståeligt. (4) Fjärde skälet är att det existerar en religiös puritanism att all njutning måste föra med sig ett straff, och när det inte gör det, måste samhället fylla den platsen.

(5) Man antar också att de cancerframkallande kemikalierna i cannabisröken är de samma som produceras i tobaksröken vilket riskerar att skada patienten. Men man glömmer bort de cancertumörhämmande egenskaper som cannabinoider medför och de alternativa röklösa leveransmetoder som existerar idag. (6) Slutligen hjälper det heller inte att plantans bisarra historia är, till viss del via mytbildning, knuten till brottslighet, sexuell frigjordhet, etniska minoriteter och samröre med diverse avvikare och oliktänkande. Vissa motståndare till läkarcannabis ser drogen som del av ett kulturkrig mot ett alltför slapphänt och frigjort samhälle.

(7) Många läkare har idag väldigt liten kunskap om cannabis positiva egenskaper, förutom vad det fått lära sig under deras lektioner om missbruk och toxikologi. Cannabis har avlägsnats från de flesta av dagens medicinböcker. Censuren har pågått ända sedan 50-talet.

Ändå har forskning om cannabis avancerat framåt. Idag har många av de värsta myterna avfärdats. Cannabis orsakar inte brottslighet, omoral, galenskap, sexuell avvikelse, psykoser, motivationsproblem, eller sterilitet. Den är inte fysiskt beroendeframkallande och erbjuder stor medicinsk potiential. Ändå finns det idag ingen concensus, utan så fort cannabis nämns i en debatt eller samtal sker en stark polarisering, antingen ses den som en social drog eller samhällsfara.

Kampen mot cannabis bekämpas inte utav oro för människors liv och hälsa utan för den allmänna moralen. Att officiellt acceptera cannabis in i samhället är en fråga om kultur, inte politik. Man är rädd för att släppa taget om pandoras box och tror att så fort cannabis släpps fri kommer alla droger att legaliseras och hela samhället falla i fördärv.

Louis Lewin skrev i sin bok Phantastica: Från början av människans kunskap, hittar vi honom, konsumerar substanser som inte har någon näringsvärde, utan enbart tas för att framkalla, under en specifik tidsperiod, en känsla av välbefinnande, ro och komfort. (8)

Boken Phantastica Boken Phantastica

Vi attraheras av dessa substanser, vilket vi idag kallar droger, eftersom de stimulerar oss, är avslappnande, får oss att uppleva nya efarenheter som annars är ouppnåeliga och utom räckhåll. En del orsakar skada. En del är ofarliga. Ändå verkar vi som ett samhälle oförmögna att acceptera att en drog och planta bortom alla andra är i huvudsak godartad och välgörande och har så mycket att erbjuda oss.

Historia

Det finns troligen inte en enda plats i världen, förutom de platser med väldigt kyliga klimat, där cannabis inte växer antingen i vilt tillstånd eller kultiveras av människor. Den är, utan tvekan, den mest distribuerade hallucinogena plantan på jorden.

Den första mänskliga användningen av cannabis var troligen för dess fiber, även om den också odlats för dess säd. Förhistoriska jordbrukare var med all säkerhet kunniga i dess näringsrika värde. Under vilket skede de psykoaktiva egenskaperna upptäcktes är okänt, men det kan ha skett relativt snabbt. Kådan kan av en slump eller även medvetet konsumerats. Cannabis kan väldigt snabbt fått stämpeln av en magisk planta integrerad i religiösa seder. Detta i sin tur skulle ha lett till en kunskap in i dess medicinska egenskaper.

Ett exempel på hur utbredd användning av cannabis som ett läkemedel var i världen för bara 50 år sedan kommer ifrån Sverige. Här användes cannabisextrakt som ingrediens i läkemedel ända fram tills 1950-talet. Cannabitropin användes mot kikhosta och Cannabisol mot depression. (10)

Bakgrund

Var cannabis härstammar ifrån är okänt. De flesta studier och efterforskningar antyder att den troligen utvecklades i tempererade (måttliga klimat där förändringar mellan sommar och vinter vanligtvis är milda istället för extrema) klimatzoner i centrala Asien. Närmare bestämt nära floden Irtysh som flyter från Mongoliet in i det västra siberiska låglandet utmed Gobi-öknen i Kinas Xinjiang provins och norr om Tibet. På dessa platser växer den fortfarande vilt där jorden störts genom erosion eller störtfloder. Den hittas också i överflöd över hela centrala Asien från Altai och Kaukasus-bergen till floden Yantze och Yellow River-systemen i Kina. Plantan växer också vilt vid foten av bergen i Himalayas och bland bergskedjan Hindu Kush i Afghanistan. (8)

Dessa områden har i tusentals år försett det perfekta klimatet för evolutionen av plantan som förlitar sig på vinden som ett verktyg för pollinering. Om cannabis härstammar från dessa områden måste vinden definitivt ha hjälpt till att sprida plantan till de kringliggande regionerna. Det hela kompliceras ytterligare utav att cannabis var en av de första växterna som människan kultiverade och nutida områden av vilda plantor kan härstamma ifrån att plantorna rymde ifrån förhistoriska jordbruk.

Trots internationella påtryckningar fortsätter producerarländerna att möta den årliga ökande världsvida efterfrågan på cannabis. Traditionellt har de största producentländerna varit Indien, Marocko, Pakistan, Libanon, Afghanistan, Colombia, Jamaica, Kambodja, USA, Kanada, Nederländerna, Nepal, Mexico och vissa asiatiska länder. De senaste åren har den inhemska kultiveringen drastiskt ökat i väst i och med framtagningen av avancerad odlingsteknik som hydrokultur och förädlingen av mer effektiva och anpassade sorter till en så stor grad att nästan hälften av all cannabis som konsumeras i ett väst-europeiskt land idag odlas i samma land.

Botanik

Cannabis är en ettårig örtartad blommande planta i ordningen Urticales med sin egen specifika botaniska familj kallad Cannabaceae där också t.ex. humle och amerikanskt nässelträd ingår. Cannabis Sativa L. är det officiella namnet för vilket det finns två underarter: Cannabis Sativa och Cannabis Indica. L:et markerar att det var Linné som definierade detta namn.

Plantan känns igen med sina välkända sågtandade gröna blad. Det finns två varianter i varje underart, för sativa är det: sativa och spontanea och för indica är det: indica och kafiristanica. Dem två varianter som användes som drog är varianterna sativa och indica i sina respektive klasser. (12)

Dem två mindre kända varianterna spontanea och kafiristanica är sådana plantor som rymt från odlingar och sedan naturligt spritts vilt. För sativas kallas denna THC-låga variant förutom spontanea, även ruderalis, och är mer känd som "ditch weed" i Nordamerika där den, trots 50 år av utrotningsprogram, växer i stora mängder. Indica-varianten kafiristanica är dess motsvarighet i Asien. Den kallas i Indien också för Indica Lam.

Cannabis

Cannabis sativa L.

	C. sativa subsp. sativa

		C. sativa subsp. sativa var. sativa
		C. sativa subsp. sativa var. spontanea

	C. sativa subsp. indica

		C. sativa subsp. indica var. indica
		C. sativa subsp. indica var. kafiristanica

Cannabis-plantans klassindelning.

Av dem tre kända varianterna så är Cannabis Sativa den mest utbredda. Den kan växa upp till sex meter i höjd medan Cannabis Indica växer högst en meter oavför jorden och tar en konisk form med täta grenar. Cannabis Spontanea/Kafiristanica mäter bara 0,75 meter som bäst med få eller inga grenar.

Indica, Sativa & Ruderalis Från vänster till höger: C. Sativa, C. Indica och C. Spontanea/Ruderalis & Kafiristanica/Lam.

Att säga att cannabis är mångsidig är att underskatta dess påhittighet och anpassningsförmåga. Den kan växa på sådana höga höjder som 2,500 meter, har en livscykel på bara tre-fem månader och gror inom sex dagar. Inom fjorton dagar är den etablerad som en groddplanta och kan härifrån växa i en hastighet av 15 centimeter per dag, även om normen är 2.5 centimeter.

Den kräver väldigt lite vatten och kan med lätthet gro i fattig sandjord även om den föredrar lerig växtkultur. Den är heliotropisk (ändrar riktning beroende på solen) och trivs inte i skuggan. Den enda nackdelen är att den är ömtålig mot låga temperaturer. Alla kända varianter av cannabis pollineras av vinden.

Anledningen till att det är så svårt att artbestämma cannabis ligger i dess otroliga anpassningsförmåga. Forskaren har upptäckt att om du planterar ett frö från en europeisk Cannabis Sativa planta i Indien så dröjer det inte mer än några generationer innan plantan visar upp egenskaper som hör hemma hos en Cannabis Indica planta - och vice versa.

Blomsterperioden varar mellan sex-fjorton veckor, och i extrema fall med vissa sativor upp till 20 veckor, och de små bruna och hårda fröna tar mellan 10-35 dagar att utvecklas. Både hanen och honan producerar en bärnstens-färgad kåda eller harts, men den senare producerar en mycket större mängd. Hela plantan, förutom rötterna och fröna, utsöndrar pyttesmå flercelliga körtelhår också kallad trichomes (hårväxt hos växter). Dessa hår är så överväldigande att det kan se ut som om hela plantan är täckt av en gnistrande dagg.

Vad den primära funktionen av kådan är oklart. En del hävdar att det är för att förhindra att fröna torkar ut, skyddar dem från ultraviolett strålning eller fångar upp pollen. Hartsen innehåller ett kraftfullt berusningsmedel vilket lett vissa iakttagare att anta att dess funktion är att avskräcka fåglar och insekter. Men det verkar inte troligt eftersom växten drabbas av alla de vanliga plantsjukdomarna som spindelkvalster och bladlöss.

Cannabisplantor kan uppvisa stor variation i kvantitet, kvalitet och typ av kannabinoider de producerar. Blandningen av kannabinoider producerad av en planta är känd som en plantas kannabinoidprofil. Selektiv kultivering, korsbefruktning eller urvalsförädling används för att kontrollera en plantas genetik och modifiera kannabinoidprofilen. T.ex. så har varianter som används för fiberframställning odlats fram att innehålla ytterst lite THC.

Olika typer av sorter odlas för olika ändamål, fysiska och psykologiska reaktioner och sjukdomssymptom och innehåller därför olika innehåll fördelat framförallt på kemikalierna THC, CBN och CBD. Dessa ämnen samverkar sedan för att producera en viss effekt i kroppen. Varianter som används för medicin odlas fram att innehålla en hög dos CBD och varianter som används för rekreationsändamål odlas vanligtvis fram för att innehålla höga nivåer av THC eller en annan kemisk balans.

Även om odlingsförhållanden som gödsel, belysning, jord, näring, altitud och klimat till stor del påverkar potensen i plantan är det genetiska innehållet av fröet mycket viktigt. Odlare och fröföretag har precis som vinodlare utvecklat strains för olika kvaliteter av den resulterande drogen. Den bästa sortern har slät smak och en muskig arom. Några sorter skärper sinnet medan andra fördunklar det; några utvecklar sitt hög sakta medan andra ger dig en instant hit.

I Europa bokstavligen blomstrar de många fröföretagen specialiserade på att ta fram nya och spännande sorter, t.ex. populära varianter som White Widow och AK47, för hemmaodlare och kommersiella entreprenörer. Holländska fröbolag som t.ex. SensiSeeds, T.H. Seeds och Dutch Passion har starkt bidragt till cannabis populäritet i Europa. (50)

T.H.Seeds T.H.Seeds från Amsterdam.

Det finns många olika sorter, ofta namnges de efter deras ursprungsplats. Bland de mest kända genom cannabishistorien är Lebanese Gold, Colombian Gold, Hawaiian Blue, Jamaican Blue Mountain, Nigerian Black, Mexican Green och Orange Bud. Ett exempel på en känd medicinsk variant är Juicy Fruit, utvecklad i Kalifornien, och som föredras av patienter som genomgår kemoterapi och lider av nervsjukdomar för att lindra sina symptom. Andra exempel på kända läkarsorter är Lowryder och Afghan Bullrider.

Fiber

I många århundraden har cannabis varit en källa för en mångsidig naturlig fiber, ett oljerikt frö men allra mest känd som en drog med förmågan att förändra mänskligt medvetande. Under förhistorien var den av de första plantorna att kultiveras, eller iallafall utnyttjas, av människan. Precis som med vallmoblomman är det rimligt att anta att dess psykotropiska hallucinogena egenskaper upptäcktes väldigt tidigt i människans jordbrukande utveckling. (13)

Fibern, som tillverkas från stjälkarna och som är en av de starkaste i naturen, är känd som hampa. Namnet härstammar från det gammalengelska ordet henep eller haenep och det anglosaxiska ordet hanap. Nästan alltid används Cannabis Sativa för fiberframställning vilket betyder fritt översatt "användbar hampa." Fibern används mest i reptillverkning men även i produktionen av grova kläder, biobränsle, snöre, ekologiskt byggnadsmaterial, plast, hushållsprodukter och papper. Det uppskattas att 25000 produkter kan tillverkas från hampa. (15)

Användbar Hampa De många användningsområdena för hampa.

Kina producerar circa 40 procent av världens hampafiber och har traditionellt producerat mycket av världens hampaskörd genom historien. Sverige har sedan 2000-talet inleddes mer och mer börjat odla hampa på sina åkrar. Den sort som odlas innehåller mycket låga halter THC (under 0.2%) och får därför klassas som industrihampa. 2005 fanns det 126 hampaodlare i Sverige med en sammanlagd odlingsareal på 368 hektar registrerade hos Jordbruksverket och 28 godkända hampasorter. (11)

Svensk hampaåker Svensk hampaåker.

Fröet

Cannabisfröet innehåller en grön-gul olja, rik på nyttiga fleromättade fettsyror, vilket tidigare användes som lampolja, tvål och fernissa, emulsion (blandning av två oblandbara substanser) inom läkemedelsindustrin och ett substitut för linfröolja i artisters oljemålningar. Oljan används även som hälsomat och kosttillskott p.g.a. den perfekta blandningen av fettsyrorna Omega-3 (förebygger hjärt/kärlsjukdomar, viktig för hjärnfunktioner, inflammationer i magtarmskanalen, eksem och astma), Omega-6 (viktig för kärlfunktioner och hälsosam hud) och Omega-9 (verkar antiinflammatoriskt). I olika delar av världen ingår oljan som en viktig ingrediens och smakämne i matlagning, bl.a. i Asien och Afrika. (13)

Hampafröprodukter Cannabisfröet används idag i många olika matprodukter.

Hampafrön är växtrikets främsta källa till essentiella fettsyror. Dessa essentiella oljor, linol- och linolensyror, skapar hudens, hårets, ögonens lyster och är även väsentliga för tankeprocesserna. De smörjer (renar) blodkärlen och är betydelsefulla för ett starkt immunförsvar. Fröna innehåller alla de essentiella aminosyrorna och essentiella fettsyrorna som är nödvändiga för att upprätthålla ett hälsosamt mänskligt liv. Ingen annan växt tillhandahåller kompletta proteiner i en sådan lättsmält form, eller har de livsnödvändiga oljor i en sådan perfekt mängd för mänsklig hälsa och vitalitet.

Kemi

Cannabis är mest känd runtom världen som en källa för en drog och det är som en psykoaktiv substans den används mest. Faktum är att cannabis är den mest använda drogen på jorden efter alkohol, tobak och aspirin. Cannabis är en hallucinogen vilket betyder att den påverkar hjärnan genom att ändra dess uppfattning. Cannabis skiljer sig dock från andra psykedeliska droger, som ofta är alkaloider medan de aktiva ingredienserna i cannabis är unika icke-kvävehaltiga substanser kallade kannabinoider.

Av de ca 460 kända kemiska beståndsdelarna i cannabis har fler än 60 den unika molekyliska strukturen av en kannabinoid, men den viktigaste, som utgör upp till fem procent av vikten, är Δ9-tetrahydrocannabinol, mer känd som THC eller dronabinol. Tillsammans med andra kannabinoider utgör den plantans psykoaktiva ämnen. Förutom tetrahydrocannabinol existerar bl.a. cannabidiol (CBD) och cannabinol (CBN) vilket återfinns när kådan åldras. (14)

Kemi Molekyler från toppen till botten: THC, CBN & CBD.

Det finns två kända subtyper av endogena kannabinoidreceptorer i människan: CB1 återfinns mestadels i hjärnan och nervsystemet, men också i lungorna, fortplantningssystemet, levern, bukspottkörteln, mag- och tarmsystemet och njurarna. CB2 hittas i övriga kroppen och speciellt i immunsystem som mjälten, halsmandlarna, vissa immunceller och under formandet av nya blodceller. (18)

Enkelt kan man uttrycka det så här: CB1-receptorer verkar ansvara för den euforiska och energiska effekten av cannabis, motverkar konvulsioner och stimulerar aptiten. CB2-receptorer verkar ansvara för de anti-inflammatoriska och andra terapeutiska effekter av cannabis.

Det är viktigt att skilja på naturliga kannabinoider som exklusivt återfinns i plantan cannabis och endogena (kroppsegna) kannabinoider eller endokannabinoider som naturligt produceras i kroppen hos djur och människor. Det finns även syntetiska kannabinoider som läkemedlen Nabilone och Marinol.

Lista på de vanligaste kannabinoiderna som återfinns i plantan cannabis: (17)

Precis som att hjärnan producerar opiat-liknande substanser kallade endofiner tillverkar den också en kannabinoid-liknande kemikalier och nervsändare (en kemikalie som används för att sända, förstärka och modulera elektroniska signaler mellan en nerv och en annan cell) kallade anandamide som tros spela en roll i att kontrollera smärta och sömnmönster och för att vara en viktig beståndsdel i att kontrollera njutfyllda upplevelser. Anandamide aktiverar och binder till kannabinoidreceptorer i hjärnan och upptäcktes ursprungligen för att de var extra känsliga för THC. (19) Det finns forskare som använder det faktum att den mänskliga hjärnan innehåller specifika cannabis-receptorer för att hävda att vi utvecklats till att nyttja plantan. (20)

Förutom kannabinoider innehåller cannabis också sex olika oljor, minst åtta olika alkaloider, cannaflaviner och socker. Cannabis innehåller också en besläktad klass av ämnen kända som flavonoider som anses mer effektiva än aspirin. Dessa kemikalier, har det teoriserats om, kan vara en bidragande faktor till vissa av cannabis smärtstillande effekter och antiinflammatoriska egenskaper. (21)

När kannabinoiderna via rökning och lungorna når blodströmmen ändras de kemiskt genom människans ämnesomsättningsprocess i levern till ett ämne känt som 11-hydroxy-THC och förs till hjärnan. En del absorberas och lagras även av fettvävnader. Minst hälften av all THC avsöndras från kroppen inom 24 timmar men spår kan finnas kvar i några dagar. (33)

THC och andra kannabinoider är hydrofobiska oljor, vilket betyder att de inte är lösbara i vatten utan lösliga enbart i alkohol, fetter och andra oljor. Genom att lösa upp cannabis i varma fettämnen aktiveras och frigörs THC och andra ämnen så att de snabbare kan upptas i kroppen när de äts. Utan en sådan behandling skulle effekten fördröjas alltför mycket tills kroppen hunnit bryta ner en cannabisprodukt. Ost i en mikrovågsugn är t.ex. en bra produkt för att frigöra cannabis aktiva komponenter. En annan bra produkt för upplösning av cannabis är varm eller smält choklad.

Medicin: Rökning

Förutom att vara ett euforiskt berusningsmedel fungerar THC också som smärtstillande, muskelavslappnande, anti-deprimerande och motverkar kräkning. Inhalerad cannabis har också bevisats kunna utvidga luftrörsväggarna och bistå personer med astma, motverka sömnlöshet, depression, reducera epileptiska anfall, och stimulera aptit. Cannabis finns för närvarande tillgängligt på recept i Nederländerna, Kanada, Spanien, och Italien i dess hela plantform. (54)

Ett flertal etablerade källor i USA och Europa hävdar att cannabis skulle kunna ersätta 10% till 20% av alla de mediciner som skrivs ut idag. Dessutom skulle 40% till 50% av alla nu sålda mediciner kunna innehålla någon form av cannabisextrakt om forskning blev tillåten.

Det uppskattas att det finns 100,000-200,000 människor som skulle kunna ha nytta av naturlig cannabis i USA. En annan faktor är att behovet av läkemedel och deras svåra biverkningar skulle minska om den medicinska användningen av cannabis ökade.

Beräkningar som gjorts i USA visar att privata läkemedelsföretag (som t.ex. Eli Lilly, Pfizer, och GlaxoSmithKline) skulle förlora miljardtals dollar årligen, och ytterligare miljarder i länder i tredje världen, om cannabis skulle legaliseras. Detta gör att de motsätter sig naturlig cannabis i alla dess former. (13)

Pfizer Läkemedelsföretaget Pfizer.

Även om syntetisk THC, som finns på apotek och via läkemedelsföretag, ger en viss lindring så har den också nackdelar som inte örtcannabis har. Mycket p.g.a. avsaknaden av kemikalier som finns i naturlig cannabis vilket gör att många patienter föredrar den naturliga sorten. Dessutom kan patienter inte självdosera en svald tablett på samma sätt som en puff från en marijuanacigarett. Leveransmetoden via lungorna är en annan fördel som patienter som lider av illamående uppskattar högt.

T.o.m. WHO (World Health Organization), alltså självaste Världshälsoorganisationen, erkänner numera det terapeutiska värdet av cannabis. På sin officiella hemsida, www.who.int extern länk, kan man bl.a. läsa: "Flera studier har visat på de terapeutiska effekterna av kannabinoider mot illamående och uppkastning i samband med sjukdomar som cancer och AIDS. Annan terapeutisk användning för kannabinoider har bevisats genom kontrollerade studier i behandlingen av astma, grön starr, depression, aptitförlust, krampryckningar och spasmer. Forskning inom detta område bör fortsätta." (52)

WHO WHO har ändrat uppfattning.

Enligt egen utsago har en cancerpatient som använde medicinsk marijuana sagt att skillnaden mellan att inte använda cannabis och använde den, är att utan cannabis är man döende av cancer medan med den, lever man med cancer.

Det är viktigt att komma ihåg att cannabis inte är ett botemedel mot cancer utan lindrar symptomen och lidandet och tillåter döende patienter en bättre och högre livskvalitet. Cannabis passar heller inte alla. För många fungerar den inte alls. En typ av läkemedelsprodukt uppskattas bara verka för 25% av befolkningen. Det är därför det finns så många olika varianter av samma medicin på marknaden idag. Ungdomar och personer med en historia av psykologiska sjukdomar bör också undvika att medicinskt nyttja plantan.

I ett fall erbjuder cannabis nästan ett botemedel. När läkare började forska i en jamaicansk folkberättelse att en blandning av rom och cannabis förbättrar nattsynen för fiskare hittade man bevis för att drogen skulle kunna användas mot grön starr. Forskare från farmakologiavdelningen vid University of the West Indies upptäckte att alkohol blandat med rom uplöste en beståndsdel kallad canasol från marijuanan vilket avsevärt förbättrade det inre-okulära trycket i ögat och på så sätt förbättrade nattsynen. (34)

UWI University of the West Indies.

Behandlingen fungerar även på glaukoma, en ögonsjukdom där flödet av vätskor begränsas p.g.a. en ökning av trycket inom ögongloben. Tillståndet orsakar över tid permanent skada och blindhet. Ingenting stoppar glaukoma förutom kirurgi men cannabis har bevisats kunna stanna upp symptomen och sänka trycket lika effektivt som dyrbara läkemedel.

Läkare avråder från cannabisrökning p.g.a. att den jämställs med tobak och dess skadliga effekter, vilket stämmer till viss del. Trots risker med respirationsproblem så är cannabis mycket säkrare än tobak. Lungcancer har inte heller kunnat kopplas till cannabisrökning, trots en massiv ökning av cannabisrökning sedan 60-talet, troligen p.g.a. av dess anti-inflammatoriska egenskaper som krymper och förhindrar etablering av cancertumörer. Överdosering är inte heller ett problem eftersom cannabis är anmärkningsvärt icke-giftig.

Vissa föredrar att smula sönder marijuana eller haschish ovanpå självrullade tobakscigaretter eftersom cannabis på egen hand har en tendens att självslockna medan tobak, som innehåller förbränningstillsatser som salpeter, inte har detta problem.

Medicin: Mat

Enligt vissa bör man i matlagning och rökning enbart använda Indica-typ eller korsad Indica-Sativa, d.v.s. inte en ren Sativa. Läkemedelföretaget GW Pharmaceuitcals i England bedriver sedan flera år omfattande studier och de har kommit fram till att den mest effektiva cannabis är den som har en mer balanserad THC-CBD halt, och den återfinns i Cannabis Indica men inte i Cannabis Sativa. Orsaken är att Indica innehåller högre halter av de kannabinoider som är av medicinskt värde, och som är lugnande, rogivande och smärtstillande. Sativa passar bättre ur berusningssynpunkt eftersom den innnehåller en högre halt THC men liten eller obefintlig mängd CBD. (35)

Inom kinesisk medicin är det allmänt känt att vissa örter kan förstärka eller försvaga effekten hos varandra, och kakao och cannabis är tydligen två sådana växter. Choklad innehåller också det fett som behövs för att utgöra ett lösningsmedel för dem viktiga kannabinoiderna. En liten mängd sockerhalt påskyndar effekten, men om sockerhalten är alltför hög så försvagas och fördröjs effekten. Detta gör att chokladprodukter som innehåller cannabis fungerar bra som medicin, och inte minst smakar gott.

Cannabischoklad kan prövas av alla som lider av kronisk värk, multipel skleros, sjukdomar som ger spasmer, reumatism, m.m. (36) De som lider av leversjukdomar bör dock inte äta cannabis utan att först ha rådfrågat läkare, detta eftersom metabolisering av cannabis sker i levern.

Pot Brownies Pot Brownies.

En annan växt som enligt kinesisk medicin förstärker den positiva effekten hos cannabis är Ginseng vilket kan köpas i hälsobutiker och blandas in i recept där cannabis ingår. Rekommenderad dos är 5 gram äkta Koreanskt Ginsengextrakt per 100 gram choklad (säljs bl.a. i 30 gramsflaskor). Ginseng är f.ö. en av de viktigaste medicinalväxterna förutom cannabis. (24)

Eftersom cannabis inte är löslig i vatten utan i fett har den även använts i matlagning, speciellt i Mellanöstern, orientalisk kokkonst och Afrika. När marijuana används i recept är det oftast i the eller hemmagjorda sötsaker, kakor och kex. Många patienter som använder cannabis föredrar att konsumera den genom matlagning och godsaker för att undvika den skadliga röken.

Medicin: De syntetiska alternativen

De syntetiska alternativen till naturlig cannabis heter Marinol/Nabilone och Sativex.

Sativex är en oral spray du använder under tungan som finns tillgängligt på recept i Italien, Holland, Kanada, Spanien och Storbritannien. Sativex, som togs fram av det brittiska läkemedelsföretaget GW Pharmaceuticals, är en blandning av syntetiska kemikalier och naturliga extrakt (innehåller tetrahydrocannabinol och cannabidiol) från cannabisplantan vilket gör att Sativex är det närmaste man kan komma idag en cannabis-baserad läkemedelsprodukt där dosen och styrkan kan regleras exakt. Dess användning är till för symptom från MS, neuropatiska sjukdomar och andra tillstånd som inkontinens, muskelspasmer och smärta. Den är nu på väg att lanseras i hela Europa. (38)

Sativex Läkemedlet Sativex.

Marinol/Nabilone innehåller enbart 100% syntetisk THC vilket inte gillas av många patienter eftersom den agerar utan dem andra kannabinoiderna som återfinns i naturlig cannabis. När den torkade plantan röks agerar THC, CBD och CBN tillsammans för att uppnå rätt effekt. (41)

Enbart THC kan orsaka ett obehagligt rus och andra biverkningar. Faktum är att kombinationen av THC, CBD och CBN balanserar ut varandra eftersom THC har en effekt som orsakar ångest (tillsammans med att höja bl.a. höja energinivån och kreativitet) medan CBD och CBN motverkar ångest (fungerar avslappnande). Det betyder att om du använder syntetisk THC så skapar du ångest, vilket inte är något positivt för någon som t.ex. genomgår kemoterapi. (17)

Patienten kan heller inte självdosera, vilket är viktigt i detta sammanhang. Inhalering föredras även av många patienter som leveransmetod eftersom den är nästan direkt, till motsats till ett oralt svalt piller. Det tar över en timme för Marinol att uppnå full effekt, jämfört med minuter för inhalerad eller förångad cannabis.

Nabilone Läkemedlet Nabilone.

Skillnaden mellan Marinol och Nabilone är liten men viktig. Marinol är kemiskt likartad Δ9-tetrahydrocannabinol medan Nabilone är en syntetisk kannabinoid som imiterar THC, vilket minskar euforin och ruskänslor. Den är alltså kemiskt förändrad i sin molekyl för att inte berusa användaren och till sin kemiska form mer avlägsen än både Marinol och den ursprungliga THC-molekylen i cannabisplantan. (40)

Om man skulle rangordna alla tillgängliga THC-molekyler idag skulle det se ut så här:

  1. Naturlig cannabis - Den naturliga THC-molekylen.
  2. Sativex - Blandning av syntetiskt producerade THC-molekyler och växtextrakt.
  3. Marinol - Syntetiskt rena THC-molekyler.
  4. Nabilone - Kemiskt ändrade THC-molekyler.

Fysiska & psykologiska effekter

THC produceras i de harts-producerande körtlarna och blommorna och koncentreras i hartset sig själv. Honplantan producerar mer än hanplantan och en obefruktad honplanta mest av alla. Tre produkter framställs av cannabis. Hashich, marijuana och mer sällsynt hascholja. Innehållet av THC är 5-10% för marijuana, upp till 20% för hasch och så högt som 85% i hascholja. Hasch framställs genom att knåda samman hartset till en boll som sedan samlas upp och pressas ihop till kakor i varierande färger beroende på ursprung. (8)

Marijuana är de torkade bladen och blommorna som sen smulas sönder för att rökas eller ätas. Marijuana utan blommarna (bara blad med eventuella frön och stjälkar) är mindre kraftfull. Marijuana emellertid gjord enbart med de blommande topparna av plantan anses vara av toppkvalitet som en drog och kallas sinsemilla, från det spanska ordet semillas vilket betyder kärnfri. När en honplanta går i blom obefruktad producerar den stora mängder kåda där blomhuvuden blir kon-formade och börjar bågna av sin egen vikt.

Farmakologiskt anses cannabis en mild psykotropisk och hallucinogen substans vilket i låga doser producerar en känsla av eufori och rus och där en större dos förändrar uppfattningsförmågan. En psykotropisk substans är ett kemiskt ämne som påverkar det centrala nervsystemet där den förändrar hjärnfunktioner vilket resulterar i tillfälliga förändringar i uppfattning, sinnesstämning, medvetande och beteende.

THC påverkar specifika delar av hjärnan som koordinerar rörelse, balans, linjärt tänkande, minne och där smärtrespons regleras. Primära effekter av cannabis är angenäma känslor av upprymdhet och välmående, minskade hämningar, en förändrad tidskänsla, och deja vu. Fantasin ökar men koncentrationen minskar. Beteenden kan bli tvångsmässigt men väldigt sällan aggressivt eller våldsamt, istället säger många rökare att empatin ökar. Visuell känslighet, smak, beröring, lukt och syn förstärks. Det måste påpekas att drogen bara påverkar fantasin. Den skapar inte visioner utan bildar dem från existerande stimuli.

Fysiska reaktioner inkluderar en ökning av blodtrycket, ämnesomsättning och aptit. Hudtemperaturen ökar men inte kroppstemperaturen, ögonen rodnar och munnen kan bli torr.

Haschens effekter på kroppen skiljer sig beroende på den höga koncentrationen av THC. Höga doser av hasch kan framkalla paranoia, känsloförändringar, panikattacker, och förvirrning. Inga av dessa är dock permanenta och försvinner med abstinens. Både hasch och marijuana påverkar korttidsminnet (minnen av händelser från den senaste tiden).

Men trots detta är cannabis inte giftig. Inga dödsfall kan direkt härledas till överdosering. Det skulle ta circa 800 cigaretter för att döda en vuxen person och då är det inte cannabis som dödar utan koloxiden. I jämförelse är en dödlig dos av alkohol 300 milliliter av vodka och 60 milligram av nikotin. Den största anledningen för dess anmärkningsvärda icke-dödlighet är det finns alldels för få kemiska kannabinoid-receptorer i hjärnans celler som kontrollerar kroppens viktiga livsuppehållande funktioner som andning och hjärttakt.

Däremot är röken i cannabis lika farlig och cancerframkallande som tobak eftersom den på samma sätt innehåller kemikalier som tjära, cyanid och koloxid vilket betyder en ökad risk för lungsjukdomar. Cannabisrökning orsakar däremot inte lungcancer som tobak. Detta tros bero på att kemikalier i cannabis krymper och motverkar uppkomsten av lungtumörer och fungerar anti-inflammatoriskt. Dessutom behöver man inte röka lika mycket tobak för att uppnå någon effekt. Cannabis anses heller inte vara beroendeframkallande och vanebildande så ett stopp i rökningen framkaller inte alls samma svåra besvär och abstinenssymptom som heroinmissbrukare lider av. (40)

Forskning som föreslår en koppling mellan användningen av cannabis och mentala sjukdomar som schizofreni är en omtvistad fråga. Cannabisbruk bland dem som lider av mentala sjukdomar är generellt högre men kausalitet (en direkt länk) har ännu inte kunnat etableras. En anledning kan vara att cannabis verkar lindra mentala tillstånd vilket gör att patienter med psykologiska problem ofta självmedicinerar med cannabis. En sak som är säker är att riskerna med cannabis minskar ju mer ansvarsfullt du använder den, d.v.s. ju äldre du är, mängden och frekvens. På samma sätt som det existerar måttliga rekommendationer för konsumtion av alkohol. (46)

Ruset kommer snabbt vid rökning, de första effekterna kan ofta märkas inom en minut och sitter sedan i runt 2-4 timmar. Man kan också äta eller dricka cannabis - muffins med marijuana eller lite hascholja i kaffet till exempel. Detta ger ett mycket längre och ibland intensivare rus än rökning, men samtidigt subtilare. Det tar längre tid innan det verkar, ibland upp till två timmar och kräver lite större mängder, ca 0.5-1.5 gram. (24)

Akuta effekter (effekter under ruset):

Långvariga och kroniska effekter:

Lantbruk

Inom lantbruket är odling av hampa ett alternativ till växelbruk då hampa kan odlas på samma fält år efter år utan att urlaka jorden. Det är till och med så att hampa tillför jorden sina egna näringsämnen, vilket gör den idealisk som jordförbättringsgröda. Hampa klarar sig helt utan konstgjorda gödnings- och bekämpningsmedel och i Sverige kan den växa upp till 2-3 meter i höjd på en säsong. Hampan tar själv hand om skadedjursangrepp och andra parasiter, vilka inte tycks trivas i hampans sällskap. De snabbväxande rötterna binder effektivt jorden och förhindrar erodering. Det är idag lagligt att odla industrihampa inom hela EU. (13)

EU Den Europeiska Unionens flagga.

Statistik

Enligt FN:s narkotikabekämpningsbyrå United Nations Drug Control Programme (UNDCP) är cannabis den mest använda, producerade, och smugglade drogen på jordklotet och svarar för 50% av alla tullbeslag. (47)

Lite fakta finns dock om kultiveringens verkliga statistik. Uppskattningar av global produktion varierar mellan 10,000 till 300,000 ton varje år men den verkliga siffran antas ligga mellan 30,000 och 50,000 ton årligen till ett värde av miljarder av dollar. På 1990-talet rapporterade 120 länder att det odlades cannabis inom deras gränser. Det är 65% av alla FN:s medlemsländer, jämfört med 20% som odlar vallmoblomman som man framställer opium ifrån och 4% som odlar kokabuskar.

UNDCP UNDCP.

UNDCP uppskattar att 3.5% av världens vuxna befolkning (över 15 år) använde cannabis under 2000. Totalt 147 miljoner människor. Asien. Sydamerika, och Afrika står för 25% var medan Europa ligger på 20% och resten av världen står för 5%. FN beräknar att global cannabisanvändning ökar varje år oavsett internationella insatser från FN eller USA.

Varje år anhålls ca 700,000 personer enbart i Amerika p.g.a. innehav av cannabis. 90% enbart för personligt innehav. 24% av hela befolkningen har prövat cannabis. Det är 70 miljoner människor enbart i USA. Straffen är oproportionella gentemot svarta och vita. (43)

Det uppskattas att EU har mellan 10-30 miljoner cannabiskonsumenter. (56)

2007 tvingades den svenska polisen omvärdera hur stor den svenska cannabismarknaden är när man fann att den är tio gånger störe än tidigare trott.(9) Rikskriminalpolisens kartläggning av cannabishandeln, som påbörjades redan i mars 2004 av Mobilisering mot narkotika, regeringens narkotikapolitiska samordningsorgan, visade att det fanns mer än 25 ton cannabis i landet. Det är åtta till tio gånger mer än vad tidigare antagits.

Underrättelseuppgifterna visade att insmugglingen var omfattande, det fanns 140 kartlagda nätverk som smugglat in cannabis i Sverige varav endast 19 ligor som polis och tull slagit ut de senaste åren. Produktionen av cannabis inom sveriges gränser hade också drastiskt ökat, vilket följer trenden i resten av Europa. I rapporten beskrivs fabriksmässiga odlingar som polisen avslöjat, bland annat i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Halmstad.

Totalt uppskattade Rikskriminalpolisen cannabismarknaden i Sverige till mellan 25 och 30 ton eller kanske ännu större.

Det uppskattas att om Storbritannien skulle öppna lika många coffeeshops som Nederländerna skulle det skapas 45,000 nya jobb och generera skatter på £1.6 miljarder.

Missbruk

Människor med "missbrukarpersonlighet" kan bli cannabismissbrukare och dessa utgör ca 5% av dom som regelbundet använder cannabis, d.v.s. dom som röker upp till 28 gram hasch/vecka. Dessa är psykiskt beroende. Dem flesta som använder cannabis under en viss tid har inga större problem att plöstsligt upphöra med konsumtionen p.g.a. att de inte har tid eller blir äldre. Om cannabis var starkt beroendeframkallande skulle de inte kunna sluta så lätt.

Spirualitet

Cannabis har en lång historia bakom sig när det gäller rituellt bruk och kan spåras till farmakologiska kulter över hela världen.

Hampafrön upptäckta av arkeologer föreslår tidig ceremoniell praktik av nomadiska stammar runt 500-200 f.Kr. En del etymologer och historiker hävdar att cannabis använts i ceremonier, riter och som sakrament av antika judar, tidiga kristna och muslimer via den mystiska traditionen sufi. I Indien och Nepal har cannabis en mycket lång spirituell tradition genom praktiserande utövare i meditation och yoga medan rastafarier i Jamaica helt har omfamnat plantan i sina riter. (48)

Cannabis användes i Indien så tidigt som 1000 f.Kr. under speciella hindufestivaler där deltagare drack en dryck kallad bhang som innheöll cannabisblommor för ökad vishet och kunskap. Den röktes även av vissa lärda och cannabis ansågs som en gåva från guden Shiva för att hjälpa folket.

Äldre medlemmar i den moderna religiösa rörelsen kända som Ethiopian Zion Coptic Church betraktar cannabis som nattvard som de använder som en oral tradition från Etiopien. (76) En tradition som daterar ända tillbaks till Jesus Kristus dagar. Precis som rastafarie-rörelsen finns det vissa moderna gnostisk-kristna sekter som betraktar cannabis som Livsträdet. Andra organiserade religioner grundade det senaste århundradet som behandlar cannabis som sakrament är THC Ministry, Way of Infinite Harmony, Cantheism, Cannabis Assembly och Church of Cognizance. (75)

Cantheism, eller Kantheism, är en modern term för alla religioner baserade på vördnad och den inneboende godheten i plantan som har tagits fram av författaren och aktivisten Chris Conrad. Han har även skrivit en avhandling på ämnet där han presenterar bevis för hur många av världens största religioner som använt cannabis på ett sakramentalt och rituellt sätt.

Tron varken stödjer eller diskriminerar emot någon annan kyrka, lära eller trossats.

THC Ministry THC Ministry.

Anhängare är kända som cantheists (cannateister) eller cannabists. Efterlevnad och iakttagande av riterna anses välgörande, men inte obligatoriska. Dessa inkluderar konsumtion av cannabis, välsignelse och tacksägelse för cannabis och att dela med sig av den heliga röken bland de plikttrogna. Andra ritualer, som bålhoppning under sommarsolståndet, praktiseras bland olika gemenskaper.

Många individer anser även att deras bruk av cannabis är spirituellt oavsett om de tillhör någon organiserad religion eller inte.

Sexualitet

I den tantriska religösa rörelsen, som påverkade både hinduism och buddism fr.o.m. 101-200 e. Kr., spelade cannabis en central roll. Örten brändes för att driva bort onda andar, i meditationsritualer och vid tantrisk sexuell yoga tillägnad gudinnan Kali.

Även om cannabis inte räknas som ett afrodisiakum har den förmågan att lyfta personer till ett högre stadium av medvetande, förhöja den sexuella fysiken och skapa en sexuell union. (55) Målet med tantrismen är att skapa en känsla av enhet i själ och kropp, och inte enbart koncentrera sig på orgasmen eller parningens njutning. (8)

Kali Den indiska gudinnan Kali.

Inom den germanska folkkulturen var cannabis knuten till kärleksgudinnan Freja. Skördning av växten var kopplad till en erotisk festival. Man ansåg att Freja levde som en fertil kraft i plantans honblomma och genom att konsumera den blev man påverkad av denna gudomliga kraft.

Freja Den germanska gudinnan Freja.

En liten broschyr

Här finns en liten broschyr med mycket bra information att ladda ner. Medicinsk cannabis - Information för patienter är en översättning till svenska från en holländsk broschyr framtagen av deras ministerium för folkhälsa, välfärd och idrott.

Översatt av Föreningen Propaganja extern länk

Ladda hem här.