Ansök

Introduktion

Trots att Läkemedelsverket erkänner att cannabinoider kan vara effektiva mot central neuropatisk smärta vid multipel skleros (MS) och central nervsmärta efter ryggmärgsskada eller stroke finns inga cannabis-baserade läkemedel tillgängliga på sveriges apotek. "Det har även visats att cannabinoider (ämnen som finns i cannabis) kan ha effekt," (85) skriver de bl.a. på sin egen webbsida.

Läkemedel som innehåller cannabinoider, Sativex och Marinol, är i dagsläget inte godkända i Sverige, vilket gör att man måste ansöka om ett specialtillstånd om man vill använda dem lagligt. Enligt Läkemedelsverket finns det redan idag patienter i Sverige som har Sativex på licens.

Marinol eller Sativex är numera registrerade läkemedel i Sverige, såväl som i andra länder, däremot ingår de oftast inte i högkostnadsskyddet.

När det gäller naturlig cannabis på recept är frågan mer oklar och tills vi får ett prejudikat rättsfall ser det ut som att det förblir så. Det skulle teoretiskt vara fullt möjligt att få medicinsk cannabis utskriven i ett annat land (Nederländerna) och sedan föra med sig eller importera cannabis för eget bruk in i Sverige.

Nästa stora strid kommer att stå för rätten att få rå cannabis utskriven av en svensk läkare och att ansöka till Läkemedelsverket om ett specialtillstånd (en ansökan per läkare och patient) och ifall det beviljas få ett apotek att specialimportera läkemedlet.

MPA

Ett problem är dock att recept innehåller en arbetsplatskod och förskrivarkod för att vara giltigt. Det gäller bara inom landet, så en holländsk läkares recept skulle inte gå att använda här.

Eftersom Sverige har en generell noll-tolerans mot narkotika så är läget svårt, men en ansökan hos Läkemedelsverket kan inte negligeras utan måste iallafall behandlas.

Om myndigheter och politiker beslutade att tillåta den naturliga formen av cannabis att användas medicinskt i Sverige skulle Nederländernas Office of Medicinal Cannabis extern länk kunna exportera deras cannabis av hög kvalitet till Sverige.

Den som vill importera, exportera, tillverka, eller bedriva handel med narkotikaklassade läkemedel behöver tillstånd från Läkemedelsverket. Tillstånd ges bara för medicinska eller vetenskapliga ändamål.

I Sverige är narkotiska preparat indelade i fem grupper (förteckningar) efter missbruksrisk och hur beroendeframkallande de är. (86) Narkotika är beroendeframkallande medel som bedövar eller stimulerar det centrala nervsystemet. Risken för att man ska bli beroende av narkotiska läkemedel vid sjukdomsbehandling är liten när man använder dem på normalt sätt och i rekommenderade doser.

Förteckning över narkotikaklassade läkemedel
GruppFörklaringExempel
Förteckning INarkotika som normalt inte har medicinsk användning. Praktiskt taget alla dessa medel är förbjudna och samtliga medför hög missbruksrisk.Marijuana (cannabis) och heroin.
Förteckning IILikt medlen i grupp I medför dessa stor missbruksrisk och kan ge upphov till fysiskt eller psykiskt beroende. De har dock ett klart värde inom medicinen men bestämmelser begränsar användningen.Amfetamin, morfin, flunitrazepam och petidin.
Förteckning IIIDessa medel hör egentligen hemma under förteckning II men särbehandlas beroende på att beredningar med små mängder till exempel kodein inte är lika beroendeframkallande.Dextropropoxifen, kodein i vissa doser.
Förteckning IVLäkemedel i denna grupp har stor medicinsk användning och relativt liten risk för beroendeutveckling.De flesta bensodiazepiner.
Förteckning VMedel med låg risk för missbruk. Dessa medel är narkotikaklassade i Sverige men inte internationellt.Zopiklon.
Vilken cannabis-baserad medicin finns tillgänglig?
NamnDosBildInnehållIntagningsmetodFörpackningInteraktionTillgänglighet i SverigeMer informationAnnatKostnad
Marinol2.5 mgja100% dronabinol (syntetisk)Oralt60 kapslarLänk (engelska) extern länkLänk (engelska) extern länk--
Marinol5.0 mgja100% dronabinol (syntetisk)Oralt60 kapslarLänk (engelska) extern länkLänk (engelska) extern länk--
Marinol10.0 mgja100% dronabinol (syntetisk)Oralt60 kapslarLänk (engelska) extern länkLänk (engelska) extern länk--
Sativex5.5 mljaVarje spray levererar en fixerad dos på 2.7mg THC och 2.5mg CBD. (syntetisk/biologisk)Sublingual (spray under tungan)4 flaskor-Länk (engelska) extern länkVarje flaska innehåller 51 sprejningar.800 kr/flaska
Bedrocan5 grambedrocanDronabinol (THC):
ca 18%
Cannabidiol (CBD):
<1.0%
Cannabinol (CBN):
<1.0%
(organisk/naturlig)
Oralt/rökning/ånga1 burk-nejLänk (engelska) extern länk--
Bedrobinol5 grambedrobinolDronabinol (THC):
ca 11%
Cannabidiol (CBD):
<1.0%
Cannabinol (CBN):
<1.0%
(organisk/naturlig)
Oralt/rökning/ånga1 burk-nejLänk (engelska) extern länk--
Bediol5 grambediolDronabinol (THC):
ca 5%
Cannabidiol (CBD):
ca 6%
Cannabinol (CBN):
<1.0%
(organisk/naturlig)
Oralt/rökning/ånga1 burk-Länk (engelska) extern länk--
CBDFinns i flera olika doser och förpackningarelixinol100% CannabidiolOralt1 flaska-Länk (engelska) extern länk-Ca 4000 kr/gram

Pipeline

När det gäller ny cannabinoid-baserad medicin finns det många kandidater i pipelinen. En av dem är Namisol, vilket du kan läsa mer om här och Cannasats tre testprodukter CAT 210, CAT 310, och CAT 320, av vilket du kan läsa mer om här extern länk.

CBD

Efter en väldigt snabb utveckling finns numera också CBD tillgängligt att lagligt köpa i Sverige från flera företag. CBD, som inte ger några berusande effekt, ingår inte i narkotikalagstiftningen och säljs ofta i olja eller en kräm. Pga samma snabba utvecklingen finns det en del oseriösa aktörer på denna nya marknad.

Ett exempel på en svensk kvalité CBD-leverantör är tex Reidarsson extern länk.

Här följer råd och tips på hur ska gå tillväga för att ansöka om Marinol eller Sativex i Sverige.

 1. Ta kontakt med en smärtspecialist eller din läkare för att diskutera frågan. En lista på svenska läkare som föreskrivit cannabis-baserade läkemedel upp till 2010-07-20 finns tillgänglig här. Fler läkare och patienter använder cannabis än tidigare trott (artikel fr. 2009-08-01)
 2. Om din läkare är överrens att cannabinoid-behandling är aktuellt och skulle gynna dig som patient gå till steg 3.
 3. Ladda ner en licensansökan från Läkemedelverkets webbsida extern länk (under Förskrivning >> Licensansökan). Blankettens fulla namn är "Licensmotivering Icke godkänt preparat". Detta är ett försäljningstillstånd för apoteket AB att försälja läkemedel som inte är godkända i Sverige.
 4. Ta med till din läkare att fylla i.
 5. Lämna till valfritt apotek. Apoteket skickar i sin tur in den ifyllda blanketten tillsammans med en vanlig receptansökan/rekvisition för licenspreparat till Läkemedelesverket.
 6. Läkemedelsverket gör en bedömning i varje enskilt fall.
 7. Om ansökan godkänns kan Apoteket extern länk därefter beställa hem preparatet för patienten att hämta ut. Vid avslag meddelas även ordinatören.
 8. Kontakta patientnämnden/förtroendenämnden extern länk i din kommun vid avslag.
 9. Rapportera även ditt fall till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) extern länk vid avslag.
 10. Kontakta eventuellt också Socialstyrelsen extern länk för råd och tips.
 11. Överklaga eventuellt avslag hos Regeringsrätten extern länk

För mer information, kontakta:

Läkemedelsverket
Enheten för Kliniska prövningar/Licenser
Box 26
751 03 Uppsala

Registrator@mpa.se
Tfn 018-17 46 60
Fax 018-50 61 73

Komplement

Joakim Hedström från kol14, som under lång tid dokumenterat sin kamp för att få använda läkarcannabis, har satt ihop en bra guide och komplement till denna sida om hur du går tillväga för att ansöka om rätten att få bruka cannabis-relaterade produkter i Sverige.

Du når guiden genom denna länk extern länk.

Mer information om de olika medicinska alternativen där cannabis ingår finns att läsa hos MedCan.se extern länk.